AGAMA ISLAM KOMPETENSI YANG DIUJIKAN INDIKATOR

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "AGAMA ISLAM KOMPETENSI YANG DIUJIKAN INDIKATOR"

Transkripsi

1 AGAMA ISLAM NO 1 Rajin Belajar 1.1 Siswa dapat mengetahui manfaat belajar 1.2 Siswa dapat melafalkan doa sebelum belajar 1.3 Siswa dapat mengetahui tugas nabi 1.4 Siswa dapat menyebutkan manfaat rajin belajar 1.5 Siswa dapat menunjukkan manfaat rajin belajar 1.6 siswa dapat menyebutkan tata cara belajar 2 Cinta Al-Qur'an Siswa dapat menunjukkan jumlah ayat dalam surat Al-Ikhlas 2.2 Siswa dapat menunjukkan bunyi ayat dalam surat Al-Ikhlas 2.3 Siswa dapat mengetahui golongan surat 2.4 Siswa dapat melengkapi potongan surat Al-Ihlas 2.5 Siswa dapat menyebutkan bacaan surat Al-Ihlas 3 Allah Maha Kuasa 3.1 Siswa dapat mengetahui salah satu asmaul husna 3.2 Siswa dapat menunjukkan kekuasaan Allah 4 Dua kalimat syahadat 4.1 Siswa dapat mengartikan syahadat 4.2 Siswa dapat melengkapi bacaan syahadat 4.3 Siswa dapat menjelaskan pengertian syahadat 4.4 Siswa dapat menyebutkan nama rasul Allah 4.5 Siswa dapat melafalkan bunyi syahadat 5 Sholat dan kegiatan keagamaan 5.1 Siswa dapat menyebutkan urutan sholat 5.2 Siswa dapat menunjukkan hal-hal yang dilakukan sebelum sholat 5.3 Siswa dapat melaksanakan ibadah dengan baik 5.4 Siswa dapat mengetahui manfaat sholat 5.5 Siswa dapat menunjukkan jumlah rakaat dalam sholat 5.6 Siswa dapat melafalkan bacaan sholat 5.7 Siswa dapat menyebutkan salah satu rukun islam 6 Akhlak terpuji 6.1 Siswa dapat menunjukkan perilaku terpuji terhadap orang tua 6.2 Siswa dapat menunjukkan perilaku terpuji terhadap guru 6.3 Siswa dapat menunjukkan sikap terpuji 6.4 Siswa dapat menunjukkan sikap terpuji terhadap guru 6.5 Siswa dapat menunjukkan sikap terpuji NO : I (SATU) : II (DUA) 1 Membaca dan Menulis Huruf Hijaiyah 1.1 Siswa dapat membaca huruf hijaiyah bersambung 1.2 Siswa dapat membaca huruf hijaiyah bersambung 1.3 Siswa dapat mengetahui huruf-huruf hijaiyah 1.4 Siswa dapat mengetahui jumlah huruf hijaiyah

2 1.5 Siswa dapat menulis huruf hijaiyah bersambung 1.6 Siswa dapat membaca huruf hijaiyah bersambung 1.7 Siswa dapat menulis huruf hijaiyah bersambung 2 Menyebut dan Mengartikan 5 Asmaul H 2.1 Siswa dapat mengartikan salah satu asmaul husana 2.2 Siswa dapat mengartikan salah satu asmaul husna 2.3 Siswa dapat membaca salah satu asmaul husna dalam bentuk huruf hijaiyah bersambung 2.4 Siswa dapat mengartikan salah satu asmaul husna 2.5 Siswa dapat mengartikan salah satu asmaul husna 2.6 Siswa dapat mengartikan salah satu asmaul husana 2.7 Siswa dapat membaca salah satu asmaul husna dalam huruf hijaiyah bersambung 2.8 Siswa dapat menyebutkan arti dari asmaul husna 2.9 Siswa dapat menyebutkan arti dari salah satu asmaul husna 3 Perilaku Hormat dan Santun kepada Gu3.1 Siswa dapat memahami arti dari tetangga 3.2 Siswa dapat memahami tugas guru 3.3 Siswa dapat mengetahui waktu mengerjakan sholat subuh 3.4 Siswa dapat menyebutkan sikap terpuji terhadap tetangga 3.5 Siswa dapat menyebutkan waktu mengerjakan PR 3.6 Siswa dapat menyebutkan sikap terhadap tetangga yang kesusahan 4 Gerakan dan Praktek Sholat 4.1 Siswa dapat mengetahui bacaan takbir 4.2 Siswa dapat mengetahui bacaan sujud 4.3 Siswa dapat mengetahui kedudukan al fatihah dalam sholat 4.4 Siswa dapat mengetahui kedudukan membaca surat pendek dalam sholat 4.5 Siswa dapat mengetahui jumlah rokaat sholat dalam sehari semalam 4.6 Siswa dapat mengetahui jumlah rukun sholat 4.7 Siswa dapat mengartikan takbirotul ihrom 4.8 Siswa dapat menyebutkan bacaan salam NO : III (TIGA) 1 5. Mengenal ayat-ayat al Quran 5.1 Membaca huruf Al-Quran Siswa dapat mengetahui sejarah Al - Quran Siswa dapat mengetahui tanda baca Al - Quran Siswa dapat mengidentifikasi bacaan harakat Al-Qur'an Siswa dapat mengidentifikasi tanda baca dalam Al Quran Siswa dapat mengetahui bacaan Al-Qur'an Siswa dapat mengkategorikan pelafalan hijaiyah 5.2 Menulis huruf dalam Al Quran Siswa dapat mengetahui tulisan huruf Al-Qur'an Siswa dapat menganalisa tulisan tanda baca hijaiyah Siswa dapat menentukan tulisan huruf hijaiyah

3 2 6. mengenal sifat mustahil Allah SWT 6.1 Menyebutkan Sifat mustahil Allah SW6.1.1 Siswa dapat mengetahui sifat mustahil Allah siswa dapat membedakan sifat mustahil Allah siswa dapat menentukan sifat mustahil Allah siswa dapat mengetahui ketentuan sifat Allah siswa dapat memperkirakan contoh sifat mustahil Allah 6.2 mengartikan sifat mustahil Allah SW6.2.1 siswa dapat mengetahui makna sifat mustahil Allah siswa dapat mengartikan sifat mustahil Allah siswa dapat mengidentifikasi sifat mustahil Allah 3 7. Membiasakan Prilaku Terpuji 7.1 menampilkan perilaku setia kawan siswa mampu mencirikan salah satu makna sifat terpuji siswa mampu mengetahui perilaku terpuji siswa mampu menentukan contoh perilaku terpuji siswa mampu menyebutkan dampak berperilaku tercela 7.2 menampilkan perilaku kerja keras siswa mampu mengidentifikasi makna salah satu sikap terpuji siswa mampu mengidentifikasi contoh salah satu sikap terpuji siswa mampu menyebutkan salah satu manfaat sikap terpuji siswa mampu mengidentifikasi dampak salah satu sifat tidak kerja keras 7.3 menampilkan perilaku penyayang siswa mampu mengidentifikasi makna salah satu sikap penyayang terhadap hewan dan lingkungan siswa mampu mengetahui contoh perilaku penyayang siswa mampu menentukan salah satu ciri sifat terpuji siswa mampu mencirikan perilaku tidak terpuji siswa mampu menyebutkan manfaat sikap terpuji 4 Melakukan solat fardhu 8.1 menyebutkan sholat fardhu siswa mampu mengetahui arti solat siswa mampu mengetahui hukum sholat siswa mampu menentukan rokaat sholat siswa mampu menentukan bacaan dalam solat siswa mampu menyebutkan niat solat fardhu 8.2 Mempraktikan solat fardu siswa mampu menentukan gerakan dalam solat siswa mampu menentukan syarat dan rukun dalam solat siswa mampu memperkirakan gerakan dengan bacaan solat siswa mampu menyesuaikan istilah gerakan dalam solat siswa mampu mengurutkan gerakan dalam sholat : IV (Empat)

4 NO 1 Mari Belajar Surah Al-Ma'un dan Al-Fiil 1.1 Siswa dapat mengetahui arti dari nama surah 1.2 Siswa dapat mengartikan salah satu ayat dalam surah Al-Ma'un 1.3 Siswa dapat mengetahui kandungan dalam surah Al-Fiil 1.4 Siswa dapat mengetahui potongan ayat dalam surah Al-ma'un 1.5 Siswa dapat mengetahui kandungan dalam surah Al-Ma'un 1.6 Siswa dapat mengetahui jumlah ayat dalam surah 1.7 Siswa dapat menulis salah satu ayat dalam surah Al-Ma'un 1.8 Siswa dapat mengetahui juz dalam Al-Qur'an 1.9 Siswa dapat mengetahui kisah dalam surah Al-Fiil 1.9 Siswa dapat mengetahui kisah dalam surah Al-Fiil 1.10 Siswa dapat menyusun salah satu ayat dalam surah Al-Fiil 2 Beriman Kepada Malaikat Allah SWT. 2.1 Siswa dapat mengetahui nama julukan salah satu malaikat 2.2 Siswa dapat menyebutkan tugas salah satu malaikat 2.3 Siswa dapat menyebutkan tugas salah satu malaikat 2.4 Siswa dapat mengetahui salah satu makhluk Allah SWT. 2.5 Siswa dapat menyebutkan salah satu tugas malaikat 2.6 Siswa dapat mengetahui salah satu tugas malaikat 2.7 Siswa dapat mengetahui sifat-sifat malaikat 2.8 Siswa dapat mengetahui arti gaib 2.9 Siswa dapat menyebutkan salah satu nama malaikat sesuai tugasnya 2.10 Siswa dapat menyebutkan nama malaikat yang memiliki tugas sama 2.11 Siswa dapat menyebutkan urutan rukun iman 2.12 Siswa dapat menyebutkan bukti adanya malaikat 3 Mari Berakhlak Terpuji 3.1 Siswa dapat menyebutkan salah satu perbuatan terpuji sesuai gambar 3.2 Siswa dapat menyebutkan sikap salah satu perbuatan terpuji 3.3 Siswa dapat mengetahui keuntungan memiliki sikap terpuji 3.4 Siswa dapat menyebutkan salah satu sikap terpuji 3.5 Siswa dapat menyebutkan dampak buruk berperilaku boros 3.6 Siswa dapat menunjukkan salah satu sikap terpuji 4 Mari Melaksanakan Shalat 4.1 Siswa dapat mengetahui waktu-waktu shalat fardhu 4.2 Siswa dapat mengetahui lafadz takbir dalam shalat 4.3 Siswa dapat mengetahui urutan bacaan dalam shalat 4.4 Siswa dapat mengetahui gerakan dalam shalat 4.5 Siswa dapat menyebutkan arti bacaan iktidal 4.6 Siswa dapat menyebutkan gerakan shalat sesuai dengan gambar 4.7 Siswa dapat mengetahui jenis takbir dalam shalat 4.8 Siswa dapat menyebutkan keutamaan shalat

5 4.9 Siswa dapat mengetahui hal yang dilakukan sebelum shalat 4.10 Siswa dapat mengetahui doa yang dibaca sesuai gerakan dalam shalat 4.11 Siswa dapat menjelaskan pengertian 2 macam duduk dalam shalat 4.12 Siswa dapat mengetahui do'a ketika duduk diantara dua sujud 5 Kisah Keteladanan Wali Songo 5.1 Siswa dapat mengetahui nama asli dari salah satu wali 5.2 Siswa dapat mengetahui nama sebutan kelebihan para wali 5.3 Siswa dapat mengetahui nama wali yang tertua dikalangan para wali 5.4 Siswa dapat mengetahui nama wali pencipta lagu tombo ati 5.5 Siswa dapat mengetahui wali yang berdakwah menggunakan wayang kulit 5.6 Siswa mengetahui siapa saja sasaran dakwah para wali songo 5.7 Siswa mengetahui tempat para wali menyebarkan agama Islam 5.8 Siswa dapat mengetahui nama asli dari salah satu wali 5.9 Siswa dapat menyebutkan nama-nama wali songo : V (LIMA) NO MATERI PEMBELAJARAN 1 QS.AL-MA'UN dan QS Al-FIIL Membaca surat Al-Ma'un 1.1. Mengartikan surat Al-Ma'un 1.2. Menyebutkan ayat dari surat Al-Ma'un 1.3. Menyebutkan urutan surat Al-Ma'un didalam Al-Qur'an 1.4. Menyebutkan salah satu ayat dari surat Al-Ma'un 1.5. Mengetahui Membaca surat Al-Fill 1.6. Mengartikan surat Al-Fill 1.7. Menyebutkan salah satu surat Al-Fill 1.8. Mengetahui surat Al-Fill pada juz didalam Al-Qur'an 1.9. Mengetahui Pimpinan pasukan bergajah Mengetahui cara membaca Al-Qur'an dengan benar Mengetahui para pendusta agama Mengetahui tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW Membaca surat Al-Ma'un 1.13 Memahami isi kandungan surat Al-Maun Surat Al-Fiil 1.14 Mengetahui kisah dalam surah Al-Fiil Membaca surat Al-Ma'un 1.15 Mengetahui para pendusta agama 2 IMAN KEPADA RASUL ALLAH SWT. Menyebutkan nama-nama Rosul 2.1. Mengetahui junlah rosul-rosul Allah 2.2. Mengetahui rukun Iman yang keempat 2.3. Mengetahui pengertian Rosul 2.4. Mengetahui sifat-sifat Rosul Menyebutkan nama-nama Rosul Ulul 2.5. Mengetahui jumlah Rosul Ulul Azmi Azmi 2.6. Mengetahui pengertian Mukjizat Menyebutkan perbedaan nabi dan Rosu2.7. Mengetahui perbedaan nabi dan Rosul 2.8. Mengetahui mukjizat Nabi Muhammad SAW Menyebutkan nama-nama Rosul Ulul Az2.9. Mengetahui Rosul Ulul Azmi Menyebutkan nama-nama Rosul Ulul Mengetahui Rosul Ulul Azmi

6 Azmi 3 MENCERITAKAN KHALIFAH ABU Menceritakan kisah Khalifah Abu Bakar 3.1. Mengetahui para Sahabat Rosulullah BAKAR dan UMAR BIN KHATTAB As-Shiddiq 3.2. Mengetahui pengertian Khalifah 3.3. Mengetahui nama asli Abu Bakar As-Shiddiq Menceritakan kisah Khalifah Umar bin 3.4. Mengetahui suku Umar bin Khatab Khatab 3.5. Mengetahui sifat-sfat Umar bin Khatab 3.6. Mengetahui pengertian As-Shiddiq Menceritakan kisah Khalifah Abu Bakar 3.7. Mengetahui nama putri Abu Bakar As-Shiddiq As-Shiddiq Menceritakan kisah Khalifah Umar bin 3.8. Mengetahui gelar Khalifah Umar Khatab 3.9. Memahami Pengertian istilah mula-mula masuk Islam 4 MENELADANI PERILAKU KHALIFAH Meneladani perilaku khalifah Abu Bakar4.1. Memahami pengertian Dermawan ABU BAKAR dan UMAR BIN 4.2. Mengetahui kepemimpinan khalifah Umar bin Khatab 4.3. Mengetahui sifat Abu Bakar ketika berdagang 4.4. Memahami sikap keberanian khalifah Menceritakan kisah Khalifah Umar bin 4.5. Mengetahui sebab Khalifah Umar bin Khatab masuk Islam Khatab Meneladani perilaku khalifah Abu Bakar4.6. Memahami bagaimana bersikap jujur dan dermawan 5 PUASA RAMADHAN Menyebutkan ketentuan-ketentuan 5.1. Mengetahui Rukun Islam tentang puasa puasa ramadhan 5.2. Memahami hukum puasa dibulan ramadhan 5.3. Memahami hukum sholat taraweh 5.4. Mengetahui salah satu syarat wajib puasa 5.5. Memahami amalan puasa ramadhan 5.6. Memahami pengertian puasa 5.7. Mengetahui niat puasa Menyebutkan ketentuan-ketentuan 5.8. Mengetahui dalil yang menjelaskan tentang puasa puasa ramadhan 5.9. Memahami Zakat di bulan Ramadhan Mengetahui jumlah rokaat sholat witir Menyebutkan ketentuan-ketentuan Mengerti niat puasa Ramadhan puasa ramadhan

KISI-KISI UTS AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KISI-KISI UTS AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KISI-KISI UTS AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KELAS : 1 1 6.1 Mengenal kisah teladan Nabi Idris as Siswa dapat mengetahui tempat kelahiran Nabi Idris as Siswa dapat mengetahui tentang nikmat Allah

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS V - SEMESTER 2

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS V - SEMESTER 2 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS V - SEMESTER 2 1 PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20 / 20 MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : V (Lima) / 2 (dua) Standar Kompetensi : 6. Membaca dan mengartikan

Lebih terperinci

PROGRAM TAHUNAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS I SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

PROGRAM TAHUNAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS I SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS I SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 1 TAHUN PELAJARAN :... SEKOLAH KELAS SEMESTER : : Pendidikan Agama Islam : I : 1 (Ganjil) Standar Kompetensi

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB Lampiran 1 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB 1. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) A. Latar Belakang Agama memiliki peran

Lebih terperinci

1. lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi;

1. lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi; 5. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Luar Biasa Tunalaras (SDLB-E) A. Latar Belakang Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM PAKET A

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM PAKET A Lampiran 1 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PROGRAM PAKET A 01. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam A. Latar Belakang Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KURIKULUM 2006 KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 NO. STANDAR KOMPETENSI 1. Membaca surat-surat al-qur an 2 Mengartikan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KURIKULUM 2006 KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 NO. STANDAR KOMPETENSI 1. Membaca surat-surat al-qur an 2 Mengartikan

Lebih terperinci

SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017

SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017 Jenis Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 A. Sekolah Dasar No. 1 Standar Kompetensi Lulusan Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 A. Sekolah Dasar No. 1 Standar Kompetensi Lulusan Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2006

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2006 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2006 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2016 KURIKULUM 2006. 1 Membaca

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR (USB) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR (USB) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/ NO. 1. 2 3 KOMPETENSI DASAR 3.1 Memahami makna Q.S. Al- Falaq dan Q.S. Al-Fil dengan baik dan benar 3.1 Memahami makna Q.S. at- Tīn dan Q.S. Al-Mā ūn dengan baik dan tartīl 3.1 Memahami makna Q.S. Al-

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNAGRAHITA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNAGRAHITA - 855 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNAGRAHITA KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

PROGRAM SEMESTER KELAS SEMESTER

PROGRAM SEMESTER KELAS SEMESTER PROGRAM SEMESTER KELAS SEMESTER : 1 (SATU) : 1 (SATU) NO 1 2 3 4 KOMPETENSI DASAR Membaca dan menghafal Al- Qur'an Surah Al-Fatihah menunjukan kekuasaan Allah melalui ciptaan-nya Menyebutkan 6 rukun iman

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNADAKSA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNADAKSA - 1217 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNADAKSA KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB Lampiran 1 STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR TINGKAT SD, MI, DAN SDLB 1. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) A. Latar Belakang Agama memiliki peran

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN)

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR ( USB PAI SD ) TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR ( USB PAI SD ) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR ( USB PAI SD ) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 STANDAR KOMPETENSI KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR 1 Membaca Al-Qur an surat pendek pilihan

Lebih terperinci

SILABUS. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Bahan. Siswa Dapat: iman) iman) iman)

SILABUS. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Bahan. Siswa Dapat: iman) iman) iman) Nama Sekolah : SDIT INSAN KAMIL KARANGANYAR Mata Pelajaran : PAI Kelas/Semester : 3/2 Tema : Profesi SILABUS Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR

KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR KELAS I 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNARUNGU

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNARUNGU - 396 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNARUNGU KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. KOMPETENSI DASAR 1. Memahami makna Q.S. al-falaq, Melengkapi bacaanq.s. al-falaq, Disajikan

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB AUTIS

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB AUTIS - 1677 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB AUTIS KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan

Lebih terperinci

UJIAN PRAKTIK. UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL Pendidikan Agama Islam SEKOLAH DASAR (SD) KEMENTERIAN AGAMA RI. Tahun Pelajaran 2011/2012

UJIAN PRAKTIK. UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL Pendidikan Agama Islam SEKOLAH DASAR (SD) KEMENTERIAN AGAMA RI. Tahun Pelajaran 2011/2012 KISI-KISI DAN PEDOMAN PENILAIAN UJIAN PRAKTIK UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2011/2012 SEKOLAH DASAR (SD) KEMENTERIAN AGAMA RI Pedoman Pelaksanaan USBN PAI 2011/2012

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2013

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2016 KISI-KISI UJIAN

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 NO STANDAR KOMPETENSI ULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR 1 Membaca Al-Qur an surat

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2013/2014 NO STANDAR KOMPETENSI KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR 1 Membaca Al-Qur an surat

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNANETRA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SDLB TUNANETRA SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR : 10/D/KR/2017 TANGGAL : 4 April 2017 TENTANG STRUKTUR KURIKULUM, KOMPETENSI INTI-, DAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNARUNGU

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNARUNGU - 542 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNARUNGU KELAS: VII Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 NO STANDAR KOMPETENSI KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR 1 Meningkatkan

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB AUTIS

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB AUTIS - 1914 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB AUTIS KELAS: X Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan

Lebih terperinci

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA KELAS : VII JUMLAH SOAL : 50 SOAL SEMESTER : 2 WAKTU : 90 MENIT

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BENTUK SOAL : PILIHAN GANDA KELAS : VII JUMLAH SOAL : 50 SOAL SEMESTER : 2 WAKTU : 90 MENIT PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA KISI-KISI ULANGAN KENAIKAN KELAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 NO. KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 STANDAR KOMPETENSI 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 NO Menerapkan perilaku terpuji (tawadhu, taat, atau sabar) dalam kehidupan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2013/2014 NO STANDAR KOMPETENSI KEMAMPUAN YANG DIUJI INDIKATOR 1 Membaca Al-Qur an surat

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA KISI-KISI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2012/2013 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS III - SEMESTER 2

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS III - SEMESTER 2 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS III - SEMESTER 2 1 PROGRAM SEMESTER MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : III (Tiga) / 2 (dua) Standar Kompetensi : 5. Mengenai Ayat-ayat Al Quran AL-QURAN

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS IV - SEMESTER 1

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS IV - SEMESTER 1 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS IV - SEMESTER 1 1 PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20 / 20 MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : IV (Empat) / 1 (satu) Standar Kompetensi : 1. Membaca Surat-surat

Lebih terperinci

Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah pada ayat Al Quran. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati pada ayat Al Quran.

Menerapkan hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah pada ayat Al Quran. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati pada ayat Al Quran. A. Sekolah Menengah Pertama No. 1. Standar Kompetensi Lulusan Menerapkan tatacara membaca Al Quran menurut tajwid, mulai dari cara membaca Al Syamsiyah dan Al Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan

Lebih terperinci

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENGENALAN Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai memberi fokus kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai.

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 0 KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNAGRAHITA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNAGRAHITA - 971 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNAGRAHITA KELAS: VII Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNANETRA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNANETRA - 153 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNANETRA KELAS VII Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran

KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI. Mata Pelajaran KURIKULUM 2004 STANDAR KOMPETENSI Mata Pelajaran PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR dan MADRASAH IBTIDAIYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Jakarta, Tahun 2003 Katalog dalam Terbitan Indonesia. Pusat

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNADAKSA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNADAKSA - 1363 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMPLB TUNADAKSA KELAS: VII Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUM PELAJARAN 2015/2016 KTSP

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUM PELAJARAN 2015/2016 KTSP KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUM PELAJARAN 2015/2016 KTSP NO. STANDAR KOMPETENSI 1. M e n i n g k a t k a n pengenalan

Lebih terperinci

KISI-KISI PENULISAN SOAL

KISI-KISI PENULISAN SOAL DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA KISI-KISI PENULISAN SOAL Jenjang Sekolah : SMP Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Alokasi Waktu : 120 Menit Bentuk Soal : Pilihan Ganda Nomor 1 s.d. 40 dan Uraian 41

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

BAB IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN BAB IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN A. Desain Kurikulum di TKIT Nurul Qomar Pedurungan Semarang Kurikulum di TKIT Nurul Qomar Pedurungan Semarang dipadukan antara: 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 KURIKULUM 2013 NO. KOMPETENSI DASAR KEMAMPUAN YANG DIUJI

Lebih terperinci

24. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI

24. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI 24. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SD/MI KELAS: I Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI LESSON STUDY DI SD NEGERI BANDAR SETIA TESIS.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI LESSON STUDY DI SD NEGERI BANDAR SETIA TESIS. MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI LESSON STUDY DI SD NEGERI BANDAR SETIA TESIS Oleh AIDAR SUMARNI NIM: 10 PEDI 2109 Program Studi: Pendidikan Islam

Lebih terperinci

UJIAN PRAKTIK. UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL Pendidikan Agama Islam. Tahun Pelajaran 2011/2012 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

UJIAN PRAKTIK. UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL Pendidikan Agama Islam. Tahun Pelajaran 2011/2012 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KISI-KISI DAN PEDOMAN PENILAIAN UJIAN PRAKTIK UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2011/2012 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KEMENTERIAN AGAMA RI Pedoman Pelaksanaan USBN PAI

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 NO. KOMPETENSI DASAR KEMAMPUAN

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2010/2011 17 September 2010. Standar Kompetensi Lulusan Kemampuan Yang Diuji

Lebih terperinci

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI Satuan Pendidikan : SD Kelas : IV (empat) Kompetensi Inti : KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya KI 2

Lebih terperinci

KISI-KISI PENULISAN SOAL USBN PAI

KISI-KISI PENULISAN SOAL USBN PAI KISI-KISI PENULISAN USBN PAI Jenjang Sekolah : SMP Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum : Kurikulum 2013 Alokasi Waktu : 120 Menit Bentuk Soal : Pilihan Ganda Nomor 1.s.d.

Lebih terperinci

Silabus Pendidikan Agama Islam I SDIT Insan Kamil Karanganyar

Silabus Pendidikan Agama Islam I SDIT Insan Kamil Karanganyar Nama Sekolah : SDIT INSAN KAMIL KARANGANYAR Mata Pelajaran : PAI Kelas/Semester : 1/1 Tema : 1. Diri Sendiri SILABUS STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN

Lebih terperinci

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI Satuan Pendidikan : SD Kelas : III (tiga) Kompetensi Inti : SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya KI 2 : Menunjukkan

Lebih terperinci

SILABUS ALOKASI WAKTU. ALAT/SUMBER BAHAN Unjuk kerja,tertulis 4 JPL Al Qur an terjemahan

SILABUS ALOKASI WAKTU. ALAT/SUMBER BAHAN Unjuk kerja,tertulis 4 JPL Al Qur an terjemahan Kelas/Semester : 5/1 Standar Kompetensi : 1. Mengartikan Al Qur an Surat Pendek Pilihan (Qur an Hadits) 1.1. Menjelaskan isi kandungan, QS Al- Lahab Surat Al Lahab (Ujian dalam menegakkan kean) Siswa memperhatikan

Lebih terperinci

ANALISIS PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

ANALISIS PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL SEKOLAH : SMPN 3 BARADATU MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS / SEMESTER: VIII (Delapan) / 1 TAHUN PELAJARAN: 2010/2011 ANALISIS PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL / Standar Kompetensi / Kompetensi

Lebih terperinci

DRAFT KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DRAFT KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Kurikulum 2013 DRAFT KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. INDIKATOR 1. 2. 3 Memahami makna Q.S. al- Falaq, dan al-ma un dengan

Lebih terperinci

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Utan Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas/semester : VIII/ 1 dan 2 Tahun Ajaran : 2009/2010 SK/KD PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 1 Menerapkan Hukum Bacaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNANETRA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNANETRA - 260 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNANETRA KELAS: X Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006

KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006 KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNADAKSA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNADAKSA - 1467 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNADAKSA KELAS: X Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KISI-KISI DAN PANDUAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PRAKTIK KURIKULUM 2006 SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun

Lebih terperinci

PANDUAN UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KURIKULUM TAHUN 2013

PANDUAN UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KURIKULUM TAHUN 2013 PANDUAN UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KURIKULUM TAHUN 2013 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2017 KISI KISI UJIAN PRAKTIK PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II - SEMESTER 1

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II - SEMESTER 1 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II - SEMESTER 1 1 PROGRAM SEMESTER MATA PELAJARAN : Agama Islam Standar Kompetensi : 1. Menghafal Al Quran Aspek : Al Qur an Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS IV - SEMESTER 2

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS IV - SEMESTER 2 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS IV - SEMESTER 2 1 MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : IV (empat) / II Standar Kompetensi : 5. Membaca surat-surat Al Quran PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN

Lebih terperinci

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN. O. Gambaran Isi Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN. O. Gambaran Isi Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN O. Gambaran Isi Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas I dan IV Sekolah Dasar Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas I Sekolah Dasar (SD) cetakan

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNARUNGU

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNARUNGU - 649 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNARUNGU KELAS: X Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

Bagian 1 Petunjuk Umum

Bagian 1 Petunjuk Umum Bagian 1 Petunjuk Umum A. Struktur Kurikulum Akidah Akhlak Mata pelajaran Akidah Akhlak untuk Kelas VII madrasah tsanawiyah memiliki 4 (empat) (KI) yang dijabarkan dalam 39 (KD). Berikut kami tampilkan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Kurikulum 2013 KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL(USBN) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016 NO. 1. 2. 3 KOMPETENSI DASAR Memahami makna Q.S. al-falaq, dan al-ma

Lebih terperinci

SILABUS PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN SILABUS PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam Kelas : 5 (Lima) Semester : I (Ganjil) Kompetensi Inti : KI-1 : Menerima, menjalankan dan menghargai

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS VI SEMESTER 1

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS VI SEMESTER 1 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS VI SEMESTER 1 1 PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20 / 20 MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : VI (Enam) / 1 (satu) Standar Kompetensi : 1. Mengartikan

Lebih terperinci

PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH. Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah

PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH. Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah PANDUAN SOLAT SUNAT TARAWIH Disediakan oleh Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah Disemak oleh Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud Tan Sri Syaikh Ismail bin Muhammad JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih

PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih PANDUAN Sembahyang Sunat Tarawih Bahan cetakan ini mengandungi ayat al-quran. Jangan pijak/langkah. PANDUAN SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Aras 4 Blok D9, Kompleks D, Pusat Pentadbiran

Lebih terperinci

A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw.

A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw. Pelajaran 1 Kasih Sayang Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Amati dan ceritakan gambar berikut Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 A. Kasih Sayang Nabi Muhammad saw. Muhammad Rasulullah menyayangi

Lebih terperinci

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNAGRAHITA

A. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNAGRAHITA - 1062 - A. KOMPETENSI INTI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI SMALB TUNAGRAHITA KELAS: X Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS V - SEMESTER 1

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS V - SEMESTER 1 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS V - SEMESTER 1 1 PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 20 / 20 MATA PELAJARAN : Agama Islam KELAS / SEMESTER : V (Lima) / 1 (satu) Standar Kompetensi : 1. Membaca dan

Lebih terperinci

STANDAR ISI PAI SMP AL-QUR`AN & HADITS. No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kelas/Semester

STANDAR ISI PAI SMP AL-QUR`AN & HADITS. No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kelas/Semester STANDAR ISI PAI SMP AL-QUR`AN & HADITS 1. 1. Menerapkan Hukum bacaan Al Syamsiyah dan Al Qomariyah 2. 2. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 3. 1. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan

Lebih terperinci

DRAF KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DRAF KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DRAF KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KURIKULUM 2006. 9. Menerapkan hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati Mengidentifikasi

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN BAB IV HASIL PENELITIAN A. Paparan Data Sekolah Luar Biasa (SLB) yang akan peneliti gunakan sebagai tempat penelitian adalah SDLB-C PGRI Among Putra Ngunut yang beralamat di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut,

Lebih terperinci

SILABUS PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN SILABUS PEMBELAJARAN Sekolah :... Kelas : II Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Semester : 1 Standar kompetensi (Alquran) : 1. Menghafal Alquran Dasar Materi Pokok/Pembahasan Kegiatan Pembelajaran

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Kemampuan yang Diuji Indikator

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Kemampuan yang Diuji Indikator KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011 A. Sekolah Dasar No. 1 Standar Kompetensi Lulusan Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. A. Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Santri TPQ Al-Asyhar

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. A. Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Santri TPQ Al-Asyhar BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Santri TPQ Al-Asyhar Sumberagung Keberadaan ustadz sangat penting dalam dunia pendidikan terlebih lagi dalam kegiatan belajar

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan

Tauhid untuk Anak. Tingkat 1. Oleh: Dr. Saleh As-Saleh. Alih bahasa: Ummu Abdullah. Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary. Desain Sampul: Ummu Zaidaan Tauhid untuk Anak Tingkat 1 Oleh: Dr. Saleh As-Saleh Alih bahasa: Ummu Abdullah Muraja ah: Andy AbuThalib Al-Atsary Desain Sampul: Ummu Zaidaan Sumber: www.understand-islam.net Disebarluaskan melalui:

Lebih terperinci

DRAF KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DRAF KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DRAF KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KURIKULUM 2006. Menerapkan hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati Mengidentifikasi

Lebih terperinci

KURIKULUM MATERI KEISLAMAN TPA IISB SEMESTER II T.A 2010

KURIKULUM MATERI KEISLAMAN TPA IISB SEMESTER II T.A 2010 KURIKULUM MATERI KEISLAMAN TPA IISB SEMESTER II T.A 2010 BAB I. RUKUN ISLAM BAB II. PRAKTEK IBADAH A. AZAN DAN IQOMAH B. SHALAT FARDHU C. PUASA BAB III. SEJARAH NABI DAN ROSUL A. NABI MUHAMMAD SAW B. NABI

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BER NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KURIKULUM 2006. Menerapkan hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati Mengidentifikasi

Lebih terperinci

Lesson Sheet Kelas : Mars

Lesson Sheet Kelas : Mars Lesson Sheet Kelas : Mars Meneladani Perilaku Tobatnya Nabi Adam A.s. Pada bab sebelumnya, kamu telah memelajari tentang kisah Nabi Adam. Kamu tentu masih ingat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama sekaligus

Lebih terperinci