PANDUAN LATIHAN DAN PENGAJIAN PUSAT PERUBATAN UKM

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN LATIHAN DAN PENGAJIAN PUSAT PERUBATAN UKM"

Transkripsi

1 PANDUAN LATIHAN DAN PENGAJIAN PUSAT PERUBATAN UKM 1

2 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Tafsiran tujuh (7) hari berkursus 3 Persidangan/Kursus Pendek/Kursus Panjang 4 Pos Basik 8 Mengadakan Latihan 8 Pengajian 10 Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa 11 Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa 14 Cuti Belajar Separuh Gaji 14 Cuti Belajar Tanpa Gaji 15 Cuti Belajar Separuh Masa 15 Pekeliling-Pekeliling 18 - Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/ Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/ Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/2005 2

3 TAFSIRAN 7 HARI BERKURSUS Berdasarkan Dasar Latihan Sektor Awam, penjawat awam perlu menghadiri kursus sekurangkurangnya tujuh (7) hari dalam setahun. Program latihan boleh dikategorikan seperti beikut: Bil. Program Latihan Jenis Aktiviti 1. Latihan i. Kursus ii. Seminar iii. Konvensyen iv. Bengkel v. Forum vi. Simposium vii. Kolokium viii. Lawatan Rasmi/Korporat/Sambil Belajar 2. Sesi Pembelajaran i. Sesi Pembelajaran PTK-PKB ii. Sesi pembelajaran peringkat Jabatan seperti CQI dan CNE iii. Perhimpunan bulanan iv. Program penerapan nilai-nilai murni seperti ceramah agama di bulan Ramadhan seperti tazkirah v. Program sambutan/program khas pada bulanbulan Islam/perayaan yang mengandungi vi. ceramah,forum dan ucapan Pembentangan kertas kerja di persidangan, bengkel, simposium dan konvensyen vii. Menyampaikan ceramah di dalam kursus/bengkel. Pengiraan tujuh (7) hari berkursus dalam setahun adalah seperti berikut: Bil. Tempoh Kursus Kiraan Jam 1. Harian (tidak bermalam) 6 jam sehari 2. Setengah hari (pagi) 4 jam 3. Setengah hari (petang) 2 jam 4. Bermalam 8 jam sehari 3

4 PERSIDANGAN/KURSUS PENDEK/KURSUS PANJANG Latihan ialah proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin, bertujuan menambah pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. Ini dicapai melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti persidangan, kursus pendek, seminar, bengkel dan lawatan sambil belajar, kursus panjang dan pos basik. Persidangan ialah seminar, kongres, simposium, forum, kolokium, wacana, ceramah, Mesyuarat/Perjumpaan. Kursus Pendek ialah kursus sepenuh masa termasuklah lawatan sambil belajar, bengkel yang tempohnya tidak melebihi tiga bulan kalender termasuk hari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti akademik Kursus Panjang ialah kursus sepenuh masa yang tempohnya melebihi tiga (3) bulan termasuk hari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti akademik Lulus Dengan Biaya ialah permohonan latihan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Latihan PPUKM dengan bantuan PPUKM Lulus Tanpa Biaya ialah permohonan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Latihan PPUKM tanpa pembiayaan peruntukan Latihan PPUKM dimana pembiayaan latihan adalah dibiaya sama ada sendiri, tajaan luar, geran penyelidikan dan lain-lain. Jawatankuasa Latihan Pusat Perubatan UKM Jawatankuasa Latihan PPUKM terdiri daripada: 1. Timbalan Dekan Pembangunan dan Sumber Manusia Profesional - Pengerusi 2. Ahli-ahli Jawatankuasa: i. Ketua Pegawai Operasi ii. Timbalan Dekan Perkhidmatan Klinikal iii. Ketua Penolong Bendahari Kanan iv. Ketua Penolong Pendaftar Kanan 3. Penolong Pendaftar - Setiausaha 4. Penolong Pegawai Tadbir - Urusetia Tanggungjawab Jawatankuasa Latihan PPUKM 1. Menimbang dan meluluskan calon-calon untuk mengikuti latihan yang berbentuk persidangan, kursus pendek dan kursus panjang. 2. menentukan bahawa segala peruntukan yang digunapakai bagi maksud perkiraan dan pembayaran elaun-elaun dan lain-lain bayaran selaras dengan dasar dan peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. 4

5 3. menentukan bahawa segala perbelanjaan kursus adalah mematuhi dasar dan peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. 4. menimbang dan meluluskan calon untuk mengikuti latihan anjuran luar hendaklah tertakluk kepada kesesuaian kursus dengan tugas kakitangan. 5. Memastikan tempoh antara sesuatu latihan di dalam negara dan luar negara yang boleh dihadiri oleh kakitangan adalah seperti berikut: i. kakitangan yang telah mengikuti kursus pendek di luar negara boleh dipertimbangkan dengan biaya untuk mengikuti kursus-kursus jangka pendek lain atau siri seterusnya selepas genap dua (2) tahun. Bagi kakitangan yang telah mengikuti kursus pendek di dalam negara boleh dipertimbangkan dengan biaya untuk mengikuti kursus-kursus jangka pendek lain atau sirinya seterusnya selepas satu (1) tahun. ii. iii. kakitangan yang telah mengikuti persidangan di dalam negara dan luar negara boleh dipertimbangkan dengan biaya untuk mengikuti persidangan atau siri seterusnya selepas genap satu (1) tahun. kakitangan yang telah mengikuti kursus jangka panjang di dalam negara dan luar negara boleh dipertimbangkan untuk mengikuti kursus jangka panjang di luar negara selepas genap tiga (3) tahun. Syarat-syarat permohonan latihan A. Syarat-syarat umum Bagi Persidangan, Kursus Pendek dan Kursus Panjang 1. Kakitangan bertaraf tetap boleh dipertimbangkan untuk mengikuti persidangan, kursus pendek dan kursus panjang dalam negara melainkan kursus di luar negara perlu disahkan jawatan. Bagi kakitangan sementara/kontrak/belum disahkan jawatan tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Latihan PPUKM. 2. Kakitangan cuti belajar/cuti sabatikal tidak layak dipertimbangkan untuk mengikuti persidangan, kursus pendek dan kursus panjang di dalam negara dan luar negara. 3. Latihan yang dipohon hendaklah berkaitan dengan bidang tugas kakitangan. 4. Pembantu Penyelidik (Pelajar Sarjana/Zamalah/Ahli Kumpulan Penyelidikan) tidak dibiaya mengikuti persidangan, kursus pendek dan kursus panjang kecuali sekiranya mendapat tajaan luar/geran penyelidikan; 4. semua permohonan hendaklah: i) mendapat sokongan Ketua Jabatan/Bahagian beserta ulasan ii) bagi pemohonan yang mendapat tajaan luar, penaja perlu mengemukakan surat tajaan kepada Jabatan dengan tanpa menyatakan nama kakitangan yang ingin ditaja. Jabatan perlu mengemukakan permohonan kelulusan penajaan luar kepada Dekan dan Pengarah kecuali tajaan daripada mana-mana persatuan. 5

6 iii) iv) menyertakan brosur, surat jemputan (jika ada) dan surat penajaan (jika tajaan luar), surat kelulusan penajaan luar oleh Dekan dan Pengarah (jika tajaan luar) dan lain-lain dokumen memastikan permohonan hendaklah sampai kepada Urusetia Jawatankuasa Latihan tidak lewat dari: a) 2 bulan dari tarikh kursus, sekiranya memohon bantuan PPUKM; dan b) 1 bulan dari tarikh kursus,sekiranya tidak memohon bantuan 5. sekiranya kakitangan menghadiri persidangan, kursus pendek dan kursus panjang di luar negara, dua (2) hari tambahan diberikan untuk perjalanan pergi dan balik manakala cuti tambahan satu (1) hari (luar daripada Kuala Lumpur dan Selangor) bagi persidangan, kursus pendek dan kursus panjang di dalam negara. Ini tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Latihan. 7. Segala urusan bayaran dan pendaftaran, SPKLN dan U3P (kakitangan akademik sahaja) di atas segala biaya yang diluluskan oleh Jawatankuasa Latihan PPUKM dengan Pejabat Bendahari di Bangi/Jabatan Kewangan, pihak penganjur perlu diuruskan sendiri oleh pemohon. Pemohon juga perlu menunjukkan bukti-bukti yang relevan seperti resit pembayaran dan sebagainya mengikut kelayakan masing-masing. Tempahan tiket penerbangan juga perlu diuruskan sendiri oleh pemohon mengikut kelayakan masingmasing seperti berikut melalui Sistem e-tiket/pejabat Dekan dan Pengarah: BIL. GRED JAWATAN DALAM NEGARA LUAR NEGARA 1. Pengurusan Tertinggi (Naib Canselor, TNC, Pendaftar dan Bendahari) Kelas Perniagaan Kelas Perniagaan (kecuali NC kelas pertama) 2. Jusa A Kelas Perniagaan Kelas Perniagaan 3. Jusa B dan C Kelas Perniagaan Kelas Ekonomi Penuh Kelas Perniagaan Kelas Ekonomi Penuh dan masa perjalanan sama dan melebihi daripada 8 jam dan masa perjalanan kurang 8 jam Kelas Ekonomi Nota: Tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Latihan Kelas Ekonomi Penuh Kelas Ekonomi 8. Semua pemohonan persidangan, kursus pendek dan kursus panjang yang dibiayai oleh PPUKM wajib mengemukakan borang penyertaan latihan, sijil (jika ada) dan laporan kursus dalam tempoh 14 hari selepas tamat mengikuti latihan. 6

7 B. Syarat-syarat khas Bagi Persidangan, Kursus Pendek dan Kursus Panjang Bil. Syaratsyarat 1. Tempoh Kelayakan 2. Kelayakan Pembiayaan 3. Peranan Pemohon Dalam negara Luar negara Dalam negara Luar negara Dalam Negara Persidangan Kursus Pendek Kursus Panjang sekali dalam setahun Sekali dalam satu (1) tahun Sekali dalam tempoh dua (2) tahun Yuran, elaun makan, elaun hotel dan tiket kapal terbang sahaja kecuali latihan disekitar Kuala Lumpur dan Selangor hanya yuran sahaja dibiayai 1) Bagi kakitangan bukan akademik bantuan diberikan adalah maksimum RM10,000 meliputi yuran, elaun makan, elaun penginapan dan tiket kapal terbang 2) Bagi kakitangan akademik a) Gred DU52 ke bawah i. Dua (2) penerbitan jurnal yang berwasit dalam tempoh 12 bulan sebelum menghadiri latihan ii. Satu (1) daripada dua (2) penerbitan merupakan penilai pertama iii. Bagi pemohon yang tidak mempunyai apa-apa penerbitan,permohonan dipertimbangkan tanpa biaya b) Gred DU54 dan ke atas i. Dua (2) penerbitan yang berwasit Tidak meletakkan syarat peranan pemohon i. Maksimum RM25, meliputi yuran, elaun makan, elaun penginapan dan tiket kapal terbang. ii. Bagi kakitangan akademik (Gred DU52 ke bawah), pemohon mempunyai sekurangkurangnya satu (1) penerbitan iii. Bagi pemohon yang tidak mempunyai apaapa penerbitan, permohonan dipertimbangkan tanpa biaya Sekali dalam tempoh tiga (3) tahun Yuran, elaun sara hidup dan 6 kali perjalanan pergi dan balik Maksimum RM60, meliputi yuran, elaun makan, elaun penginapan dan tiket kapal terbang. Luar Negara Peranan sebagai pembentang - Diberi bantuan Peranan sebagai peserta lulus tanpa biaya Tidak meletakkan syarat peranan pemohon 7

8 4. Rujukan Kelayakan tuntutan Dalam Negara Kurang 14 hari atau sama Luar Pekeliling Perbendaharaan Negara Bil.3/2003 Lebih 14 hari Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/2005 Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/2005 Kurang 14 hari atau sama Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/2003 Lebih 14 hari Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/2005 Pekeliling Perbendaharaan Bil.4/1992 POS BASIK Pos Basik ialah kursus sepenuh masa yang melibatkan paramedik termasuk hari kelepasan mingguan, kelepasan am dan cuti akademik yang tempohnya enam (6) bulan atau 12 bulan. Syarat-syarat menghadiri kursus pos basik 1. Kakitangan paramedik bertaraf tetap dan telah disahkan jawatan boleh dipertimbangkan untuk mengikuti kursus pos basik. 2. Memperolehi markah Laporan Nilaian Prestasi (LNP) sekurang-kurangnya 80% kiraan purata bagi dua (2) tahun kebelakang. 3. Mendapat sokongan dan perakuan Ketua Jabatan/Bahagian termasuk Ketua Jabatan Klinikal (bagi jawatan Jururawat sahaja). MENGADAKAN LATIHAN a) Anjuran Jabatan Kadar peruntukan pakej dalam menganjurkan latihan adalah seperti berikut: Bil Tempoh Kursus Peruntukan 1. Harian (dalam PPUKM) Mengikut kadar jamuan seminar/bengkel/kursus yang ditetapkan oleh PPUKM 2. Harian (luar PPUKM) Tidak melebihi RM seorang sehari 3. Bermalam (luar PPUKM) i. RM seorang sehari bagi Gred 1-40 ii. RM seorang sehari bagi gred iii. RM seorang sehari bagi gred iv. RM sehari bagi gred 54 dan ke atas 8

9 b) Sanggar kerja 1. Semua Jabatan PPUKM boleh dipertimbangkan untuk mengadakan sanggar kerja. 2. Lingkungan tempat mengadakan sanggar kerja adalah masa perjalanan tidak melebihi empat (4) jam. 3. Jumlah pembiayaan oleh PPUKM adalah seperti berikut: Bil Bilangan Ahli Jabatan/Unit Bilangan Ahli Dalam Sanggar Kerja (%) % % dan ke atas 20% 9

10 PENGAJIAN Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa ialah seseorang kakitangan pengurusan dan profesional dan kakitangan akademik yang diluluskan untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dengan dibayar gaji penuh dan elaun-elaun yang berkaitan serta biasiswa UKM,SLAB,SLAI atau badan-badan luar setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa ialah seseorang kakitangan pengurusan dan profesional dan kakitangan akademik yang diluluskan untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dengan dibayar gaji penuh dan elaun-elaun yang berkaitan serta tanpa biasiswa setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Cuti Belajar Separuh Gaji ialah seseorang kakitangan sokongan yang diluluskan untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dengan dibayar separuh gaji termasuk elaun tetap (Imbuhan Tetap Perumahan (ITP), Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) dan Bantuan Sara Hidup (BSH) (yang diterima sebelum memulakan kursus) semasa mengikuti kursus. Gaji terakhir yang dibayar tidak termasuk elaun-elaun memangku dan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal (BIPK) setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Cuti Belajar Tanpa Gaji ialah seseorang kakitangan sokongan yang diluluskan untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dan tidak dibayar gaji serta elaun-elaun tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Cuti Belajar Separuh Masa ialah seseorang kakitangan yang diluluskan untuk melanjutkan pengajian secara jarak jauh dan dibayar gaji serta elaun-elaun tetap setelah memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan. Jawatankuasa Cuti Belajar Pusat Perubatan UKM Jawatankuasa Cuti Belajar PPUKM terdiri daripada: 1. Timbalan Dekan Pembangunan dan Sumber Manusia Profesional - Pengerusi 2. Ahli-ahli Jawatankuasa: i. Ketua Pegawai Operasi ii. Timbalan Dekan Perkhidmatan Klinikal iii. Ketua Penolong Bendahari Kanan iv. Ketua Penolong Pendaftar Kanan 3. Penolong Pendaftar - Setiausaha 4. Penolong Pegawai Tadbir - Urusetia 10

11 Tanggungjawab Jawatankuasa Cuti Belajar 1. Menimbang dan memperakukan calon-calon untuk mengikuti pengajian yang berbentuk cuti belajar sepenuh masa, cuti belajar separuh gaji, cuti belajar tanpa gaji dan cuti belajar separuh masa selaras dengan dasar dan peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. 2. Menimbang dan meluluskan calon-calon untuk mengikuti pengajian yang berbentuk cuti belajar sepenuh masa, cuti belajar separuh gaji, cuti belajar tanpa gaji dan cuti belajar separuh masa selaras dengan dasar dan peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. 3. menentukan bahawa segala peruntukan yang diguna pakai bagi maksud perkiraan dan pembayaran elaun-elaun dan lain-lain bayaran selaras dengan dasar dan peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. 4. menentukan bahawa segala perbelanjaan pengajian adalah mematuhi dasar dan peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. 5. menimbang dan meluluskan calon untuk mengikuti pengajian hendaklah tertakluk kepada kesesuaian dengan tugas kakitangan. Syarat-syarat Permohonan Pengajian A. Cuti Belajar Sepenuh Masa Dengan Biasiswa 1. Nama dimasukkan dalam perancangan cuti belajar pada tahun berkenaan kecuali bagi calon-calon yang mendapat penajaan luar atau membiayai sendiri pengajian atau atas persetujuan Jawatankuasa Cuti Belajar. 2. Berumur tidak melebihi 35 tahun bagi program Sarjana dan 40 tahun bagi program Doktor Falsafah semasa memulakan cuti belajar. 3. Warganegara Malaysia. 4. bertaraf Bumiputera bagi calon Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) sahaja. Calon bukan Bumiputera adalah layak dipertimbangkan memohon Skim Latihan Akademik (SLAI), UKM, Tabung Pembangunan Sumber Manusia. 5. mempunyai perwatakan yang sesuai, berpengetahuan luas, berminat menentukan kejayaan dalam pengajian dan berpotensi memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi. 6. telah disahkan ke dalam perkhidmatan kecuali Pensyarah Pelatih dan Tutor. 7. Kakitangan hendaklah memperolehi markah Laporan Nilaian Prestasi (LNP) sekurang-kurang 80% untuk tempoh dua (2) tahun kebelakang. 8. Tiada ikatan perjanjian dengan mana-mana pihak kecuali Kerajaan. Calon-calon yang masih ada ikatan kontrak hendaklah memohon pemindahan kontrak terlebih dahulu. Kemukakan salinan surat pelepasan/pemindahan kontrak dengan penaja/institut dahulu, jika berkaitan. 9. bebas daripada tindakan mahkmah atau penuduhan tatatertib 10. mempunyai ijazah Sarjanamuda dengan kepujian yang baik iaitu PNGK (CGPA) 3.0 atau kelas kedua atas dan diiktiraf yang setaraf dengannya dan ijazah Sarjana yang baik (program sub bidang Perubatan dikecualikan). 11

12 11. Calon yang akan mengikuti pengajian di peringkat Doktor Falsafah di IPTA tempatan tidak dibenarkan menjalankan pengajian di Fakulti dan Universiti yang sama dengan tempat bertugas, kecuali dengan kelulusan khas Universiti atas sebab-sebab berikut: i. badan program pengajian tidak ditawarkan di Institut lain dalam Negara ii. kajian perlu dijalankan di UKM bagi tujuan pengembangan bidang di Fakulti berkenaan 12. Calon tidak digalakkan mempunyai ke semua peringkat ijazah daripada luar Negara. Bagi calon-calon yang telah memperoleh ijazah Sarjana dari IPT luar Negara, dinasihatkan untuk melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah dalam Negara pula bagi mendapatkan pendedahan pengajian dalam Negara disamping memberi peluang kepada calon-calon lain untuk mendapat peluang pengajian di luar negara. 13. menyediakan kertas cadangan penyelidikan menurut format yang ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Jabatan dan Dekan. Kertas kerja hendaklah ditulis dalam: i. Bahasa Inggeris bagi cuti belajar Negara dan IPTA yang menggunakan Bahasa Inggeri sebagai Bahasa pengantar; dan ii. bahasa melayu bagi cuti belajar di IPTA tempatan. 14. menerima surat tawaran terkini yang menyatakan nama pogram, tarikh mula dan tempoh pengajian daripada Universiti terkemuka atau yang mempunyai rating yang tinggi mengikut bidang masing-masing (calon ke luar Negara). Bagi United Kingdom, Universiti-universiti di Leeds dan Manchester tidak dibenarkan memohon. Permohonan bagi program sub bidang Perubatan adalah dikecualikan daripada peraturan ini. 15. mendapat tawaran tempat pengajian tanpa prasyarat tambahan pihak Institusi mengkehendaki calon mengikuti Kursus Khas Bahasa sebelum memasuki peringkat pengajian sebenar, maka pihak KPT dan Universiti tidak akan menaja kursus berkenaan. 16. Penyelia bagi program Sarjana tesis atau Doktor Falsafah hendaklah mempunyai Ijazah Doktor Falsafah. 17. Syarat Bahasa Inggeris: i. mempunyai kemahiran Bahasa Inggeris dengan skor minimum sama ada TOEFL 600 (paper based) atau 240 (computer-based) atau IELTS 6.5 bagi pengajian luar Negara dan dalam Negara yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Skor minimum ini juga tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh pihak Universiti yang menawarkan kursus tersebut, mana yang lebih tinggi; ii. bagi pencalonan ke Universiti luar Negara yang tidak mengunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, skor minimum TOEFL 460 (paper based) atau 140 (computer based) atau IELTS 5.0; iii. syarat ini juga digunapakai bagi calon ke Universiti luar Negara yang menjalankan programnya di Negara ini sama ada cawangannya atau 12

13 program berkembar yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar; iv. pengecualian syarat ini pula boleh diberikan kepada calon-calon yang mempunyai ijazah pertama atau sarjana dari luar Negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dengan syarat ia tidak melebihi daripada tiga (3) tahun daripada tarikh dianugerahkan ijazah tersebut; v. pengecualian juga boleh diberikan kepada calon-calon yang masih belajar di luar Negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar; dan vi. keputusan ujian Bahasa Inggeris boleh digunapakai bagi tempoh dua (2) tahun sahaja daripada tarikh ia dikeluarkan untuk tujuan permohonan Hadiah Latihan ini. 18. Syarat Dalam Negara: i. mulai tahun 2006, semua calon mesti memenuhi syarat Bahasa Inggeris dengan skor minimum IELTS 5.0 atau TOEFL 480 (paper based) atau 140 (computer based) ii. pengecualian (tidak termasuk program split: i. semasa mengikut pengajian di peringkat ijazah pertama, bahasa pengantar bagi keseluruhan kursusnya menggunakan bahasa Inggeris; ii. mempunyai kelayakan ijazah Sarjana dari Universiti luar Negara yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar; dan iii. calon mengikuti pengajian dalam bidang bahasa. 19. Lulus dengan jayanya Kursus Kaedah Penyelidikan (kecuali bagi program Sarjana Perubatan empat (4) tahun UKM dan program sub bidang perubatan). 20. Menghadiri dan lulus dengan jayanya Kursus Kenegaraan anjuran Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri atau lain-lain kursus yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa bagi calon cuti belajar luar Negara. Keputusan boleh digunapakai dalam tempoh tiga (3) tahun sahaja. 21. Bertanggungjawab untuk menjaga nama baik Kerajaan, Negara dan Universiti di sepanjang pengajian. Sehubungan ini peraturan-peraturan berikut haruslah dipatuhi: i. tidak boleh terlibat dalam mana-mana kesalahan jenayah dan apa-apa kegiatan yang mencemarkan nama baik Kerajaan, Negara dan Universiti; ii. tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan yang difikirkan oleh Kerajaan/Universiti tidak selaras dengan kepentingan pegawai atau kepentingan Kerajaan/Universiti; iii tidak dibenarkan memegang apa-apa jawatan di dalam apa-apa pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang boleh ditafsirkan sebagai bercorak politik tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis 13

14 iv. daripada Kerajaan/Universiti dan Kerajaan/Universiti, mengikut budi bicara mutlak, boleh memberi atau tidak memberi kelulusan itu; sekiranya tenaga pengajar berkenaan didapati masih melakukan perkaraperkara di para (ii) dan (iii) di atas tanpa mendapat kebenaran Kerajaan Pusat dan UKM, maka Kerajaan/UKM berhak menarik tawaran hadiah latihan tersebut dan tindakan tatatertib akan diambil; B. Cuti Belajar Sepenuh Masa Tanpa Biasiswa 1. Pegawai hendaklah berada dalam perkhidmatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 2. Pegawai telah mendapat tempat di Universiti/Institusi yang diiktiraf dan akan mengikuti kursus yang diiktiraf bagi tujuan lantikan ke dalam perkhidmatan Kerajaan. 3. Pegawai hendaklah mempunyai keupayaan untuk membiayai perbelanjaan yang berkaitan dengan kursus yang hendaklah diikuti 4. Tidak dapat memenuhi syarat pemberian biaisiswa atau faktor umur. 5. Syarat-syarat lain adalah seperti yang digunapakai untuk Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa kecuali bagi perkara-perkara 1,2 dan 21. C. Cuti Belajar Separuh Gaji 1. Jenis kursus yang akan diikuti hendaklah pada peringkat Diploma atau Ijazah Pertama atau Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang yang diperlukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (termasuk Universiti) atau perkhidmatan pegawai secara amnya dan bersesuaian dengan kelayakan asas yang dimiliki. Jenis kursus yang sesuai bagi maksud ini, bilangan pegawai yang boleh diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji pada satu-satu tahun dan tempoh yang diluluskan bagi seseorang pegawai adalah atas budi bicara Jawatankuasa Cuti Belajar dan Biasiswa UKM yang akan mempertimbangkan permohonan pegawai berkenaan dengan mengambil kira perakuan Ketua Jabatan dan Dekan/Pengarah. 2. Pegawai hendaklah berada di dalam perkhidmatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 3. Pegawai telah berkhidmat tidak kurang dari 10 tahun dengan UKM dan lima (5) tahun bagi Jururawat di HUKM. 4. Pegawai hendaklah mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi tahunan (LNP) melebihi 80% bagi 2 tahun kebelakangan dan Laporan Prestasi Khas (jika ada) yang baik dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. 5. Pegawai telah pun mendapat tempat di Universiti/Institusi yang diiktiraf dan akan mengikuti kursus yang diiktiraf bagi tujuan lantikan ke dalam perkhidmatan Kerajaan. 6. Pegawai hendaklah mempunyai keupayaan untuk membiayai perbelanjaan yang berkaitan dengan kursus yang hendak diikuti kerana urusan mendapatkan bantuan kewangan atau biasiswa untuk tujuan mengikuti pengajian perlu diuruskan oleh kakitangan sendiri dengan cara memohon bantuan kewangan atau biasiswa daripada agensi yang menawarkan kemudahan tersebut. 14

15 Walabagaimapun bagi pegawai yang diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji di UKM, akan diberi pengecualian yuran. 7. Pegawai hendaklah belum mencapai umur 40 tahun dari tarikh memulakan pengajian. 8. Ketua Jabatan bersedia melepaskan pegawai mengikuti pengajian. 9. Pegawai bebas daripada ikatan perjanjian berkhidmat dengan Kerajaan atau Universiti, atau jika terikat telah mendapat kelulusan penggantungan perjanjian. D. Cuti Belajar Tanpa Gaji 1. Pegawai dalam kumpulan Sokongan boleh dipertimbangkan untuk mendapat kemudahan Cuti Belajar Tanpa Gaji untuk mengikuti pengajian pada peringkat Sijil, Diploma atau ijazah Pertama atau Sarjana di dalam atau di luar Negara. 3. Pegawai Universiti yang tidak layak mendapat Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa atau Separuh Gaji juga boleh dipertimbangkan Cuti Belajar Tanpa Gaji. Peraturan mengenai Cuti Belajar Tanpa Gaji pada waktu ini adalah meliputi pegawai kumpulan Sokongan. 4. Telah berkhidmat terus menerus tidak kurang daripada tiga (3) tahun selepas tarikh lantikan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatannya. 5. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik LNP 80% dua tahun kebelakang. 6. Ketua Jabatan memperakukan dan bersedia melepaskan pegawai mengikuti kursus. 7. Mempunyai kepujian dalam Bahasa Melayu di peringkat SPM atau setaraf dengannya. 8. Berumur tidak melebihi 40 tahun pada tahun membuat permohonan. 9. Belum pernah diluluskan sebarang cuti belajar. 10. Hendaklah mengikuti pengajian secara sepenuh masa dalam bidang yang berkaitan dengan keperluan perkhidmatan dan diiktiraf oleh Kerajaan. 11. Mempunyai kewangan yang mencukupi untuk membiayai dirinya dan juga keluarga jika mereka ikut bersama (bagi pengajian luar negara) kerana urusan mendapatkan bantuan kewangan atau biasiswa untuk tujuan mengikuti pengajian perlu diuruskan oleh kakitangan sendiri dengan cara memohon bantuan kewangan atau biasiswa daripada agensi yang menawarkan kemudahan tersebut. 12. Telah mendapat tempat di Universiti/Institusi (atas daya usaha sendiri). 13. Pegawai bebas daripada ikatan perjanjian berkhidmat dengan Kerajaan, atau jika terikat telah mendapat kelulusan penggantungan perjanjian. E. Cuti Belajar Separuh Masa 1. Pegawai pentadbiran/sokongan dan kakitangan akademik yang sedang bertugas boleh dipertimbangkan untuk permohonan pengajian secara separuh masa/pjj di UKM atau mana-mana IPTA tertakluk tidak menjejaskan tugasannya. 2. telah disahkan dalam perkhidmatan. 3. Bidang pengajian perlu berkaitan dengan bidang tugas. 4. Laporan Nilaian Prestasi (LNP) sekurang-kurang 80% bagi dua (2) tahun kebelakang. 15

16 5. Pegawai pentadbiran dan kakitangan sokongan boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program pengajian secara separuh masa/pjj dengan pengecualian yuran di UKM berdasarkan syarat-syarat seperti berikut: i. telah disahkan dalam perkhidmatan; ii. disokong oleh Ketua Jabatan dan Dekan/Pengarah; iii. mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi (LNP) sekurang-kurang 80% bagi dua (2) tahun kebelakang; iv. pengajian tidak boleh dibuat di mana pegawai ditempatkan (kecuali dengan kelulusan khas Pengerusi Jawatankuasa Cuti Belajar); v. Keutamaan peluang belajar secara separuh masa akan diberikan kepada pegawai yang tidak pernah mendapat kemudahan cuti belajar vi. Had masa belajar yang diluluskan adalah had minimum peraturan jangka masa sesuatu program pengajian secara separuh masa yang berkenaan boleh ditamatkan: a) Sarjana - 4 semester b) Doktor Falsafah - 8 semester c) Sarjana muda (PJJ) - 7 semester 6. Kakitangan akademik boleh dipertimbangkan mengikuti pengajian secara separuh masa dengan pengecualian yuran berasaskan syarat-syarat seperti berikut: i. Telah disahkan dalam perkhidmatan; ii. Disokong oleh Ketua Jabatan/Pengerusi Pusat dan Dekan/Pengarah; iii. Belum pernah diberikan sebarang kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa dalam program yang sama; iv. Had masa belajar yang diluluskan adalah had masa minimum peraturan jangka masa sesuatu program pengajian yang berkenaan boleh ditamatkan: a) Sarjana - 4 semester b) Doktor Falsafah - 8 semester 7. Pegawai pentadbiran dan sokongan serta kakitangan akademik boleh dibenarkan mengikuti pengajian di IPTA luar tertakluk kepada kriteria dalam perkara 5 dan 6. Walau bagaimanapun dalam keadaan ini, pegawai tidak akan diberikan pengecualian yuran. 8. Penentuan kriteria ini bukanlah bermakna Universiti menyekat peluang dan kemudahan kakitangan, sebaliknya dijadikan sebagai alat kawalan dan panduan agar pemohon lebih bertanggungjawab terhadap peluang dan kesempatan yang diberikan, kerana secara tidak langsung, UKM terpaksa menanggung kos per pelajar, di samping kos kerugian masa pejabat. 9. Pegawai yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, masih boleh diberikan kemudahan pelepasan mengikuti pengajian secara separuh masa/pjj di UKM dengan tanpa pengecualian yuran, sama seperti kemudahan yang diberikan kepada kakitangan yang memilih untuk melanjutkan pengajian di luar UKM. 16

17 10. Pelepasan hanya diberikan maksimum 6 jam seminggu untuk menghadiri kuliah dan jumlah masa ini perlu digantikan semula dengan tambahan masa bekerja dengan jumlah jam yang sama. Pegawai yang diluluskan perlu memaklumkan kepada Ketua Bahagian masing-masing jadual kuliah/pertemuan yang tetap untuk rekod Jabatan dan jadual penggantian masa pejabat. 11. Tempoh Cuti Tanpa Rekod yang boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan ialah mengikut tempoh sebenar kursus intensif dengan syarat tidak melebihi 30 hari setahun. Sekiranya tempoh kursus intensif yang perlu dihadiri melebihi 30 hari, kakitangan perlu menggunakan baki cuti rehat yang masih ada atau memohon cuti tanpa gaji bagi menampung perbezaan tempoh tersebut. 17

18 Pekeliling-Pekeliling - Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/ Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/ Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN HADIAH AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ 1.0 PENGENALAN SLAB adalah merupakan Skim Latihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditawarkan kepada kakitangan akademik

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No.

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR KEPADA PEGAWAI AWAM YANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG SECARA SEPENUH MASA TUJUAN 1. Garis Panduan

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA BAGI ANAK WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN BERKANUN NEGERI SELANGOR 1. PENGENALAN Tabung Pendidikan

Lebih terperinci

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN Bentuk Insentif Yuran pengajian dan insentif bagi staf yang tidak layak mendapat Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) diberikan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM POST DOKTORAL UPSI (ISO) /BSM /P02 /GP03

GARIS PANDUAN SKIM POST DOKTORAL UPSI (ISO) /BSM /P02 /GP03 MUKA SURAT : 1/5 GARIS PANDUAN SKIM POST 1.0 PENGENALAN Satu program latihan jangka panjang dengan pembiayaan pihak KPM untuk kakitangan akademik yang telah memperolehi PhD dan memenuhi syarat-syarat yang

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA 1. PENDAHULUAN 1.1 Garis Panduan ini bertujuan untuk menentukan syarat dan

Lebih terperinci

1. PENGENALAN 2. TUJUAN

1. PENGENALAN 2. TUJUAN GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA BAGI PROGRAM SIJIL / DIPLOMA / IJAZAH SARJANA MUDA / IJAZAH LANJUTAN / SARJANA / PhD / KURSUS PROFESIONAL BAGI WARGA KERJA ANAK-ANAK SYARIKAT DAN BADAN-BADAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) UNIVERSITI

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

Staf yang ingin mengikuti Latihan Sub Kepakaran hendaklah memenuhi kelayakan berikut:-

Staf yang ingin mengikuti Latihan Sub Kepakaran hendaklah memenuhi kelayakan berikut:- GARIS PANDUAN LATIHAN SUB KEPAKARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Latihan Sub Kepakaran adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Normah Dolah Ketua Penolong Pendaftar Kanan / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Che Hassan Che Haron Pengarah

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK Bagaimanakah cara untuk memohon jawatan akademik di UPSI? J : Secara online, www.upsi.edu.my. Apakah kelayakan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN. Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia. Nombor Telefon:

GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN. Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia. Nombor Telefon: Perkara: No Rujukan: GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN UM.R/SM/628/1 Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Dikeluarkan Oleh: Nombor Telefon: 03 79673255 Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia 1.

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti belajar adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada staf untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran

Lebih terperinci

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2008 PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TUJUAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Surat Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM BANTUAN PASCASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. 1.1 Pemohon mengikuti program pengajian secara Penyelidikan Sepenuh Masa.

GARIS PANDUAN SKIM BANTUAN PASCASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. 1.1 Pemohon mengikuti program pengajian secara Penyelidikan Sepenuh Masa. GARIS PANDUAN SKIM BANTUAN PASCASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1.0 Kelayakan Umum 1.1 Pemohon mengikuti program pengajian secara Penyelidikan Sepenuh Masa. 1.2 Pemohon telah mendaftar bagi mana-mana

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Lampiran A SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Matlamat Program Menyediakan biasiswa kepada pensyarah-pensyarah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN S.EPARUH MAS A MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN S.EPARUH MAS A MAKTAB KOPERASI MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN S.EPARUH MAS A MAKTAB KOPERASI MALAYSIA l. PENDAHULUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menetapkan syarat dan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar COP TERIMA Rujukan Utama Pekeliling Pengurusan Bil. 8 Tahun

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti sub-speciality adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BAHAGIAN AKADEMIK SYARAT PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA Bil Perkara Garis Panduan 1. Nama Jawatankuasa Jawatankuasa Konferensi/Woksyop Luar Negara (JKW).

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN PERKARA-PERKARA BAHARU TADBIR URUS SUMBER MANUSIA UPM

SESI PERKONGSIAN PERKARA-PERKARA BAHARU TADBIR URUS SUMBER MANUSIA UPM SESI PERKONGSIAN PERKARA-PERKARA BAHARU TADBIR URUS SUMBER MANUSIA UPM Struktur Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (HRD) NOR AZIZAH TAMSI (Ketua Bahagian) SITI KHADIJAH AHMAD (Ketua Seksyen Latihan) RUHAIDA

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2013 PERATURAN DAN SYARAT PEMBERIAN CUTI GANTIAN (REPLACEMENT LEAVE) 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan Peraturan dan Syarat-syarat Pemberian

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF

PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BAHAGIAN I TUJUAN 1.

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK06-BO01 No. Semakan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 01/02/2013 PERMOHONAN CUTI BELAJAR / TAJAAN. 1. SENARAI SEMAK Nama: UKM(PER) / Kad Pengenalan:

UKM-SPKP-JP-PK06-BO01 No. Semakan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 01/02/2013 PERMOHONAN CUTI BELAJAR / TAJAAN. 1. SENARAI SEMAK Nama: UKM(PER) / Kad Pengenalan: UKM-SPKP-JP-PK06-BO01 No. Semakan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 01/02/2013 PERMOHONAN CUTI BELAJAR / TAJAAN 1. SENARAI SEMAK Nama: UKM(PER) / Kad Pengenalan: (Sila tandakan X pada petak berkenaan). Bil PERKARA

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8 JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 8 Siri No. KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2009 KEMUDAHAN CUTI KURSUS SAMBILAN (CKS) KEPADA PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENGAJIAN SECARA SAMBILAN DI

Lebih terperinci

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA)

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 CUTI BELAJAR 1 1.1 TEMPOH 1 1.2 TARIKH MULA 1 1.3 TARIKH TAMAT 1 2.0 INSTITUSI PENGAJIAN 1 3.0 SYARAT

Lebih terperinci

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL 1. Nama Skim PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL Skim ini dinamakan Skim Pasca Doktoral Universiti Teknologi Malaysia (SPD). 2. Pengenalan Garis Panduan Skim Pasca Doktoral

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (Dis. 2016) Bahagian Hal Ehwal Akademik RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN KOD PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. 2.0 TERMINOLOGI DAN GLOSARI KP : Ketua Projek/Penyelidik

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/FELO PENYELIDIK/

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak) PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B40 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA 1.0 PENGENALAN Panduan ini menjelaskan syarat, kriteria dan prosedur permohonan menghadiri persidangan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (April 2013) Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR NO. TEL. PELAJAR FAKULTI / CAW PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI (Sila tandakan)

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 223/5/2/ Jld. 2/(11) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR MENGIKUTI KURSUS PRA PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT TUJUAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4 KANDUNGAN 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 4 2.0 Definisi Latihan Industri 4 3.0 Objektif Khusus. 4 4.0 Peranan Dan Tanggungjawab Pelajar Semasa Menjalani Latihan Industri.. 5 5.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 10 ( 31) 3 Mei 2010 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 31/2010 PELAKSANAAN DASAR CUTI GANTIAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan Pelaksanaan Dasar

Lebih terperinci

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK):

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK): LAMPIRAN A A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Kerjaya (BKK): 1. Pemegang biasiswa perlu datang ke BKK dan mengisi borang lapor diri, 2. Pihak BKK akan semak maklumat pengajian dan memaklumkan

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pengelolaan

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf bukan

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS :

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM (Petikan dari Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005) PEMBELAJARAN KENDIRI "Menyedari

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas :

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas : BUKU LOG LATIHAN Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia Nama :. No. K.P. Gred Jawatan :. Bertugas : BUKU LOG LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. TUJUAN Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan

Lebih terperinci

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya.

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya. Bil. ISU BERBANGKIT ULASAN PERJAWATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007 1. Sekiranya saya menolak opsyen

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Hakcipta@ UMP Advanced Education. Cetakan Pertama 2016 Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN Nama F1. Skim ini dinamakan Skim Kemudahan Perubatan Pegawai Universiti Putra Malaysia Tujuan F2. Skim ini menetapkan kemudahan-kemudahan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA

BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2007 BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA TUJUAN

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pembiayaan Latihan Luar Kampus. 2. Takrifan i. Jenis

Lebih terperinci

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM GARIS PANDUAN PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM Garis Panduan Pindah Kredit dan Pengecualian Kursus / Kelulusan Senat 61 Bil. 10/2016 1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pemberian pindah kredit

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI * KURSUS / LATIHAN / PROGRAM PEMBANGUNAN STAF

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI * KURSUS / LATIHAN / PROGRAM PEMBANGUNAN STAF BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI * KURSUS / LATIHAN / PROGRAM PEMBANGUNAN STAF 1. Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dikemukakan ke Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Pendidikan dalam

Lebih terperinci

PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR

PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN AKADEMIK PELAJAR PROGRAM KOD KURSUS PERINGKAT AKTIVITI (Sila Tandakan Satu Sahaja) NAMA AKTIVITI Antarabangsa

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF

PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BAHAGIAN I TUJUAN 1.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM DAN DANA MOBILITI PELAJAR (KE LUAR NEGARA)

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM DAN DANA MOBILITI PELAJAR (KE LUAR NEGARA) GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM DAN DANA MOBILITI PELAJAR (KE LUAR NEGARA) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara permohonan dan pengagihan Dana Mobiliti Pelajar UKM ke luar Negara. 2.0 LATAR

Lebih terperinci