PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1]

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1]"

Transkripsi

1 PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1]

2 TATAETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. NILAI-NILAI Applus PENEGASAN NILAI-NILAI KITA 3.1. Apakah tujuan Tata? 3.2. Siapakah yang perlu mematuhi Tata? 3.3. Pegawai Applus Rakan niaga dan pembekal 3.5. Tataetika terbuka kepada semua orang: Saluran Komunikasi 3.6. Jawatankuasa Etika Kumpulan: Jawatankuasa Etika Kumpulan GEC (GEC) dan Ketua Pegawai Pematuhan (CCO) 3.7. Aduan 3.8. Siasatan dan prosedur tatatertib bagi sebarang pelanggaran Tata

3 4. PENJELASAN NILAI-NILAI KITA 4.1. Menghormati maruah di tempat kerja 4.2. Mencegah risiko keselamatan dan kesihatan dan menghormati hak pekerja Perlindungan data 4.4. Perlindungan persekitaran 4.5. Persaingan pasaran dan pengguna 4.6. Memerangi rasuah di Applus Penaungan, penajaan dan sumbangan kepada parti politik 4.8. Kesahihan dan keselamatan maklumat 4.9. Kerahsiaan Integriti dalam perkhidmatan kita Konflik kepentingan Penggunaan sumber Applus Bertindak dengan rasa hormat 5. ULASAN TATAETIKA

4 TATAETIKA 1. PENGENALAN RAKAN SEKERJA YANG DIHORMATI, Sukacita saya membentangkan Tataetika Kumpulan Applus+. Tata ini menunjukkan rangka kerja yang bukan sekadar mematuhi undang-undang; semangatnya dibimbing oleh integriti dan profesionalisme dalam pembuatan keputusan kita, memantapkan prinsip umum yang menjadi panduan dalam tingkah laku seharian, di mana jua kita beroperasi di dalam dunia. Kita semua tahu betapa pentingnya bertindak dengan integriti dan tanggungjawab. Nilai, prinsip dan standard etika yang dimantapkan dalam Tata kita kita bukan sahaja mampu menjaga imej dan reputasi syarikat atau mengelak masalah perundangan, malahan lebih daripada itu. Integriti ini membolehkan kita mengekalkan persekitaran mampan yang kita bangga untuk bekerja dan untuk mengukuhkan aktiviti profesional kami. Tataetika kita ini akan membantu kita membuat keputusan, dan direka cipta untuk membimbing tingkah laku kita dalam semua urusan perniagaan yang kita jalankan dalam pelaksanaan kerja kita. Pertumbuhan perniagaan dan pengekalan tahap standard operasi yang tinggi dari segi pengurusan dan pematuhan dalam pengawalaturan adalah elemen yang saling melengkapi. Membina kepercayaan dengan masyarakat umum adalah proses yang mengambil masa dan memerlukan usaha yang berterusan. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga reputasi syarikat, dengan bertindak secara jujur dan melayan rakan urusan luaran dan dalaman, pelanggan, pemegang saham, rakan niaga dan pembekal dengan adil dan jujur. Saya yakin bahawa saya mempunyai sokongan penuh dan komitmen anda untuk membantu Applus+ berkembang sebagai syarikat masa hadapan yang dibina berasaskan nilai teras yang ada dalam Tataetika kumpulan ini. Saya galakkan anda membaca Tataetika ini dengan teliti, menjadi penjaganya yang setia dan saya dahului dengan ucapan terima kasih atas sumbangan anda dalam pelaksanaan Tataetika dalam Kumpulan ini. Dengan bantuan anda, Applus+ akan terus meningkatkan tahap keyakinan yang kita semua ada. 1

5 Fernando Basabe CEO Applus+ Christopher Cole Presiden Applus+ 2

6 TATAETIKA 2. NILAI-NILAI Applus+ Kualiti perkhidmatan dan kejayaan perniagaan kita bergantung pada pelbagai perkara, antaranya ialah bertindak dengan adil dan jujur setiap hari sebagai individu yang bertanggungjawab. Untuk mencapai matlamat ini, kita perlu menghormati prinsip Tata teras ini: Pematuhan dengan undang-undang, dan yang paling utama, menghormati setiap individu. Bekerjasama dengan pihak berkuasa awam. Menghormati persekitaran dan semua masyarakat di mana kita beroperasi. Inovasi dan pematuhan dengan undang-undang antitrust untuk bertindak sebagai asas bagi pembangunan ekonomi. Saling menghormati, dialog dan ketelusan adalah asas perhubungan kita. Applus+ mengiktiraf kebebasan berpersatuan dengan kesatuan sekerja dan hak untuk mogok sebagai hak sejagat. Keinginan untuk berkhidmat dengan penuh integriti, berdikari dan saksama dan melebihi jangkaan pihak yang mempercayai produk dan perkhidmatan kita. Penggunaan ke atas sumber dan kepentingan Applus+ secara hormat dan bertanggungjawab. 3

7 TATAETIKA 3. PENEGASAN NILAI-NILAI KITA 3.1. Apakah tujuan Tata? Tidak dinafikan, mungkin terdapat sedikit kerumitan untuk mematuhi nilai yang dicadangkan. Dalam urusan seharian Applus+, kita berhadapan dengan pelbagai masalah etika seperti: dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat pekerja, perlukah saya mengambil kira fakta wanita muda ini boleh hamil pada masa hadapan? Untuk mendapatkan kontrak, bolehkah saya menggunakan hubungan persahabatan saya dengan pegawai awam yang lebih tinggi pangkatnya berbanding individu yang akan membuat keputusan tentang kontrak ini? Rakan sekerja perempuan mungkin tertakluk pada gangguan seksual. Adakah saya bertanggungjawab untuk membuat aduan? Tataetika ini tidak dapat memberikan jawapan bagi setiap dilema etika yang wujud di tempat kerja. Ia bertujuan hanya sebagai panduan, set peraturan dalaman dan peruntukan untuk membantu mencapai nilai kita yang dicadangkan. Disebabkan kerumitan perniagaan dan aktiviti kita di negara yang berbeza dengan undang-undang yang berbeza, Tataetika adalah interaktif dan membenarkan akses langsung kepada peruntukan yang membina rangka kerja bagi aktiviti kita Siapakah yang perlu mematuhi Tata? Semua kakitangan Applus+ bertanggungjawab untuk mengetahui dan mematuhi Tata ini. Setiap calon yang menerima pekerjaan dengan Kumpulan kita mesti mengakui dan menerima Tata ini dan akan menerima latihan pematuhan khusus yang sewajarnya. 4

8 Tataetika merupakan alat untuk menyelesaikan dilema etika dalam operasi harian yang sejajar dengan nilai-nilai Applus+. Sekiranya terdapat sebarang keraguan, sila hubungi GEC atau individu yang bertanggungjawab bagi Pematuhan dalam setiap bahagian. Tata ini mentadbir Applus+ dan semua syarikat yang terlibat dengan Kumpulan ini secara langsung atau tidak langsung. Dalam syarikat tersebut yang mana kita tidak memiliki saham majoriti, kita akan mencadangkan pengunaan langkah-langkah yang sama bagi memastikan pematuhan dengan undang-undang dan hak asasi manusia yang serupa atau sama dengan kita Pegawai Applus+ Kewajipan untuk mematuhi peruntukan Tata tersebut dengan ketat adalah penting terutamanya bagi Pengarah dan Pegawai. Kejayaan Tata bergantung kepada komitmen semua pihak. Pelanggaran Tata akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan seseorang, sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah. Komitmen khas pihak pengurusan kanan melibatkan kewajipan berikut: Semua Pegawai hendaklah mengambil langkah yang sewajarnya bagi memastikan pekerja mematuhi Tata tersebut. Prosedur pengambilan dan pemilihan bagi Pegawai akan mempertimbangkan berdasarkan merit, kapasiti dan komitmen mereka dengan nilai-nilai Tata. Semua Pegawai hendaklah memilih pekerja mereka berdasarkan kelayakan dan prestasi kerja mereka. Sebarang penugasan fungsi hendaklah disampaikan dengan tepat dan secara bertulis, memberitahu mereka tentang kewajipan perundangan mereka dan memudahkan darjah pembahagian yang diperlukan bagi menjalankan fungsi yang ditugaskan dengan betul Rakan niaga dan pembekal Disebabkan oleh komitmen kita terhadap nilai Tata kita mendesak bahawa pembekal dan rakan niaga kita bersikap profesional dan 5

9 jujur, memberikan keutamaan kepada syarikat yang mendukung standard pematuhan yang sama dengan syarikat kita sendiri. Untuk mencapai matlamat ini, Applus+ melaksanakan Dasar Ketekunan Wajar Tataetika terbuka kepada semua orang: Saluran Komunikasi Tataetika mengikat Applus+, tetapi kita mahu menggalakkan semua individu yang terlibat dengan aktiviti kita untuk membantu mengenal pasti komitmen etika kita. Oleh itu, Jawatankuasa Etika Kumpulan (GEC) mengalu-alukan sebarang komunikasi, seperti perundingan, soalan atau laporan insiden. Mereka akan membuat pengakuan penerimaan dengan segera dan akan memberikan jawapandengan secepat mungkin. Saluran Komunikasi: Laman web Applus+ mempunyai Bahagian Etika dan Pematuhan dengan saluran komunikasi di manatemplat soalan boleh dilengkapkan, insiden boleh dilaporkan dan aduan serta perundingan boleh dilaksanakan. Para pekerja kita juga dapat menggunakan intranet kita untuk mengajukan soalan, melaporkan insiden atau memfailkan aduan Jawatankuasa Etika Kumpulan (GEC) dan Ketua Pegawai Pematuhan (CCO) Memastikan pematuhan dengan Tata memerlukan penubuhan institusi dan fungsi baharu secara serius. GEC bertanggungjawab untuk: Menerbitkan Tata tersebut dan menjalankan latihan pematuhan yang diperlukan. 6

10 Mempertingkatkan dan meluluskan dasar dan peruntukan dalaman sebagaimana yang diperlukan bagi pelaksanaan nilai kita yang efektif. Menerima dan mentafsir soalan yang berkaitan dengan Tata tersebut dan prosidingnya. Menyiasat sebarang pelanggaran Tata dan mengesyorkan langkahlangkah disiplin yang bersesuaian. Ketua Pegawai Pematuhan akan berusaha untuk memastikan Lembaga Pengarah, pengurus dan pekerja mematuhi peraturan dan undang-undang agensi-agensi kawalan dasar dan prosedur syarikat sedang diikuti, dan tingkah laku yang dalam organisasi memenuhi Tataetika dan Tatacara Pencegahan Rasuah syarikat. CCO akan menjadi ahli Jawatankuasa GEC Applus+. GEC merupakan institusi penting dalam Applus+. GEC menjalankan tugasannya dalam cara yang benar-benar bebas, yang mempunyaikuasa dalam fungsinya ke atas semua kakitangan. Komposisi GEC boleh didapati dalam laman intranet Applus+. Untuk memastikan GEC sebagai institusi yang aktif, hadir dalam urusan perniagaan harian, CCO akan menguruskan proses-proses dan isu-isu khusus. Prosedur operasi GEC diterangkan secara terperinci dalam Dasar Sistem Pencegahan Applus+. 7

11 Apakah yang dimaksudkan dengan aduan yang berniat jahat? Melaporkan fakta dalam kes yang hanya berdasarkan syak wasangka tidak dianggap sebagai aduan yang berniat jahat. Pada hakikatnya, aduan yang akhirnya terbukti palsu bukan aduan yang berniat jahat. Hanya aduan yang dibuat dengan niat untuk membalas dendam, mengganggu atau merosakkan reputasi individu yang terlibat tanpa sebarang pengesahan adalah aduan dengan niat jahat. Aduan dengan niat jahat akan disiasat dan disekat Aduan Dalam masyarakat kita, mereka yang melaporkan sebarang jenis ketakteraturan dalam kolektif sering dicap, dan ia dianggap satu tindakan kesetiaan untuk menyembunyikan pelanggaran tertentu dan mendiamkan diri. Applus+ mengamalkan falsafah yang bertentangan dan menggalakkan mana-mana pekerja, rakan kerja atau mana-mana individu untuk membuat aduan dengan niat baik yang berkaitan dengan sebarang pelanggaran Tata, terutamanya mengenai kesilapan teruk yang dilaksanakan sewaktu menjalankan tugas mereka. Aduan hendaklah dilaporkan kepada CCO atau pegawai pematuhan bahagian melalui Saluran Komunikasi. Mengekalkan dengan ketat kerahsiaan sebarang aduan. Sewajarnya, Applus+ tidak akan mendedahkan identiti individu yang membuat laporan tanpa kebenaran mereka. Mencegah, menyiasat dan bertindak ke atas sebarang gangguan atau tindakan balas terhadap orang yang membuat laporan. Memaklumkan individu yang membuat laporan tentang sebarang tindakan yang diambil berdasarkan laporan mereka. Mematuhi perlindungan data yang berkaitan dengan sistem aduan. Untuk memberikan perlindungan dan keselamatan maksimum kepada individu yang membuat laporan tentang pelanggaran, Applus+ sendiri memberi komitment untuk: 8

12 3.8. Siasatan dan prosedur tatatertib bagi sebarang pelanggaran Tata Tata dan dasar-dasar yang berkembang ini bukan sekadar cadangan atau amalan terbaik. Pematuhan adalah mandatori. Peruntukan dasar ini setanding dengan sebarang arahan kerja yang diterima daripada pihak pengurusan atasan Syarikat. Olehitu, sebarang pelanggaran akan mengakibatkan tindakan tatatertib sehingga dan termasuk pemberhentian kerja. Pelanggaran tatatertib yang berkaitan dengan percanggahan Tata termasuk: Memberikan kuasa, menyertai atau melakukan kelakuan yang menyalahi undang-undang aktiviti perniagaan kita mungkin disabitkan sebagai penjenayah atau sekatan pentadbiran terhadap Applus+ dan/atau mana-mana Pengarah Syarikat atau Pegawai. Sebarang pelanggan ke atas Tata atau sebarang dasar atau prosiding yang berkaitan. Gangguan atau sebarang jenis tindakan balas terhadap pengadu. Menyembunyikan sebarang data atau maklumat atau menghalang siasatan yang dijalankan berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran Tata. Applus+ akan mengenakan sekatan tatatertib mengikut undangundang pekerjaan setempat. Sekatan tatatertib dianggap sebagai remedi terakhir dan khas untuk kes yang paling teruk. 9

13 Menghormati Tata dan komitmen kepada nilai syarikat hendaklah dipertimbangkan dalam setiap kes kenaikan pangkat dalam Applus+. Sebarang pelanggaran Tata tidak akan diterima. Pekerja tidak boleh mengecualikan diri mereka daripada sebarang permohonan bagi sebarang peruntukan perundangan yang menyebabkan pelanggaran Tataetika. Pekerja juga tidak boleh bergantung hanya kepada maklumat yang telah diketahui oleh pihak pengurusan tentang pelanggaran dan mereka diarahkan untuk berdiam diri. Dalam kes-kes tersebut, kakitangan Applus+ mesti melaporkan sebarang fakta melalui Saluran Komunikasi 10

14 TATAETIKA 4. MENJELASKAN NILAI NILAI KITA Nilai Applus+ disenaraikan dalam bahagian ini dalam Tata. Bantuan anda diperlukan untuk melengkapkan bahagian dalam Tata melalui cadangan yang dikemukakan melalui Saluran Komunikasi Menghormati maruah di tempat kerja 4.2. Mencegah risiko keselamatan dan kesihatan dan menghormati hak pekerja. Persekitaran kerja yang sihat dan menghormati maruah pekerja juga merangkumi menghormati hak pekerja. Syarikat kita akan menghormati standard antarabangsa yang disediakan oleh PertubuhanBuruh Antarabangsa di mana ia beroperasi. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Applus+ mencegah risiko dan menggalakkan Kesihatan dan Keselamatan di tempat kerja. 11

15 Pembulian dan gangguan seksual di tempat kerja adalah kelakuan yang tidak boleh diterima dan mesti dilaporkan oleh semua orang. Beberapa contoh gangguan termasuk: Penghinaan dan tindakan penganiayaan berulang yang bertujuan untuk menghina seseorang individu. Penugasan fungsi atau keadaan kerja yang bertujuan untuk menghina atau mengawal dengan cara yang berlebihan dan menyesakkan. Komen negatif yang berterusan tentang kelayakan atau prestasi kerja di hadapan orang lain. Kenyataan atau komen bersifat seksual, terutamanya menggunakan kedudukan kuasa untuk memalukan mangsa. Semua pekerja bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan. Oleh itu, semua pekerja berkewajipan untuk mengetahui dan mematuhi dasar-dasar perlindungan kumpulan. Syarikat mengiktiraf bahawa semua individu dalam organisasi berhak untuk melibatkan diri dalam kesatuan sekerja. Pihak pengurusan syarikat tidak akan menentang penggunaan hak ini Perlindungan data Menguruskan sebarang perniagaan hari ini memerlukan perlindungan data peribadi yang dikumpulkan dalam skop pekerjaan. Walaupun undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data berbeza dalam negara yang kita beroperasi, Applus+ menganggap elemen-elemen berikut sebagai elemen yang penting: Applus+ akan mereka cipta Dasar Perlindungan Data berdasarkan pada undang-undang perlindungan data yang berkuat kuasa di setiap daerah dan disesuaikan dengan setiap rangka undang-undang. Selain daripada semua undang-undang setempat, semua pekerja atau pegawai mesti menghormati tiga peraturan asas ini: Dengan pengecualian untuk bahagian Undang-undang dan Sumber Manusia, tiada pegawai atau pekerja boleh mengakses sebarang fail kakitangan, selain fail mereka sendiri tanpa pengesahan yang nyata. Data persendirian hanya perlu dikumpulkan dan difailkan setakat yang perlu bagi mencapai tujuan perniagaan yang sah, dan maklumat tersebut hanya digunakan untuk tujuan ia dikumpulkan. 12

16 Data peribadi individu yang tertakluk kepada Tata ini dan bertanggungjawab bagi memastikan pematuhan dengan peruntukan Tata, mungkin akan digunakan semasa penyiasatan, secara bebas di dalam negara tempat penyiasatan itu dilakukan, berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Data peribadi yang diproses hanya boleh disampaikan kepada pihak ketiga untuk mematuhi kewajipan yang berkaitan secara langsung dengan aktiviti-aktiviti Syarikat, dalam semua kes hanya dengan kebenaran individu yang terlibat Perlindungan persekitaran 4.5. Persaingan pasaran dan pengguna Di Applus+ kita percaya bahawa inovasi dan pematuhan kepada undang-undang antitrust adalah asas bagi pembangunan ekonomi. Oleh itu, perkara berikut adalah dilarang sama sekali: Sebarang persetujuan yang menyalahi undang-undang yang bertujuan untuk berkongsi pasaran atau untuk menetapkan harga atau manipulasi bidaan dalam sektor swasta dan awam. Pengunaan yang tidak wajar dan/atau pendedahan rahsia perdagangan atau maklumat sulit atau hak harta intelektual (seperti tanda dagangan, hak cipta dan paten) milik pihak ketiga, contohnya, melalui perisikan industri. Pembuatan sebarang jenis tawaran atau pengiklanan yang boleh mengelirukan pelanggan. Sebarang tawaran atau kempen pengiklanan mesti dikaji semula oleh Bahagian Undang-undang. 13

17 Perjanjian tanpa saingan, kegiatan rasuah atau memberikan perhatian yang melampau kepada pegawai awam atau pekerja syarikat lain yang boleh memudaratkan Applus+. Syarikat kita boleh mengalami kerugian kewangan yang penting, kehilangan peluang perniagaan dan bertanggungjawab bagi ganti rugi atau didenda. Oleh itu, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi CCO dengan segera Memerangi rasuah di Applus+ Kakitangan Applus+ dan individu lain yang beroperasi untuk Syarikat bertanggungjawab untuk mengelakkan sebarang amalan rasuah. Oleh itu, adalah perlu untuk menerima penyeliaan Applus+ untuk membuktikan ketepatan dasar dan prosidingnya. Applus+ mematuhi undang-undang kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan dengan pembanterasan terhadap rasuah di semua negara yang kita beroperasi. Sebagai sebuah syarikat transnasional, kita tahu bahawa persepsiapa yang layak sebagai rasuah bergantung pada faktor undang-undang dan budaya. Walau bagaimanapun, Applus+ akan melaksanakan Dasar Antirasuah Global bagi semua negara yang kita beroperasi. Dasar ini melarang aktiviti-aktiviti berikut: Menjanjikan atau memberi sebarang manfaat yang tidak wajar kepada pegawai awam atau menyebabkan pekerja syarikat lain melanggar kewajipan mereka untuk kepentingan Applus+. Memihak kepada pegawai awam atau pekerja syarikat lain melebihi had khusus yang ditetapkan dalam dasar kita. Sekiranya jawatan anda di Applus+ memerlukan hubungan kerap dengan pegawai awam atau pemimpin perniagaan, anda mesti memahami dasar ini. Sekiranya terdapat sebarang keraguan, sila berunding dengan individu yang bertanggungjawab bagi pematuhan. Menggunakan perhubungan peribadi dengan pegawai awam, ahli keluarganya, atau dengan ketua parti politik dengan cara yang tidak wajar untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan bagi Syarikat. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang perkara yang boleh menimbulkan hubungan tidak wajar, anda hendaklah menghubungi individu yang bertanggungjawab bagi pematuhan. 14

18 Manfaat tidak wajar mungkin adalah: Wang Hadiah Jemputan ke acara atau aktiviti masa lapang (acara sukan, memburu, dll.) Makan malam, perjalanan Tawaran kerja untuk ahli keluarga atau kawan karib Diskaun atau potongan harga ke atas produk Membayar wang kepada individu (pihak ketiga) yang ditugaskan untuk menguruskan hubungan perniagaan, dengan pengurusan awam atau syarikat lain bagi pihak Applus+ tanpa pengesahan ke atas integriti profesional mereka dan keupayaan mereka terlebih dahulu untuk mematuhi Dasar Antirasuah kita. Membuat bayaran kepada pegawai awam yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapatkan pengesahan atau untuk memudahkan prosiding pengurusan. Di dalam sesetengah negara atau kawasan geografi, Applus+ mungkin melaksanakan Dasar Antirasuah khusus, yang akan mengikut peruntukan dasar awam Naungan, penajaan dan sumbangan kepada parti politik Sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab secara sosial, Syarikat kita akan menggalakkan kebudayaan, sains dan seni serta akan bekerjasama dengan projek kemanusiaan dan sosial. Sehubungan dengan projek ini, naungan akademik dan juga kerjasama dengan NGO dan pentadbiran awam dibenarkan. Sumbangan ini tidak boleh dilakukan bagi tujuan propaganda pilihan raya atau sebagai cara untuk merasuah pegawai awam yang cuba memperoleh manfaat peribadi. Untuk menjamin tahap keselamatan yang tinggi, sebarang naungan mesti diluluskan oleh individu yang bertanggungjawab memastikan pematuhan terhadap dasar Antirasuah. Applus+ mengekalkan kesaksamaan berkaitan dengan parti politik. Oleh itu, sebarang sumbangan kepada parti politik di mana-mana tempat di seluruh dunia adalah dilarang. 15

19 4.8. Kesahihan dan keselamatan maklumat 4.9. Kerahsiaan 16

20 Maklumat kerahsiaan merangkumi: Rahsia perdagangan atau komersil Applus+ atau pihak ketiga, seperti dasar penentuan harga, projek penyelidikan, pangkalan data pengguna, maklumat kewangan atau perakaunan, pengetahuan, rancangan untuk pemasaran atau pembangunan perniagaan atau sebarang bahan yang ditanda sulit. Mendedahkan maklumat sulit adalah dilarang dan boleh mengakibatkan kerugian yang besar Integriti dalam perkhidmatan kita Perkhidmatan kita mesti dilaksanakan secara profesional, bebas dan saksama, berdasarkan kaedah, prosedur, amalan dan dasar Applus+ serta undang-undang setiap negara. Komitmen untuk mematuhi undang-undang dalam aktiviti kita adalah berdasarkan komitmen pada masyarakat, melangkau tanggungjawab awam, pentadbiran, jenayah atau sebarang tanggungjawab lain yang mungkin berlaku pada Applus+ atau kakitangan kita. bebas mereka. Dasar dalaman menjelaskan dengan terperinci cara untuk bertindak dalam kes-kes sebegini. Cadangan, pendapat profesional, data, keputusan dan secara umumnya sebarang fakta yang ditegaskan mesti didokumenkan dengan teliti, mematuhi dasar dalaman. Laporan dan pensijilan perlu memasukkan keputusan dan penemuan, dan juga pendapat yang sepadan dengan profesional yang berkaitan. Satu-satunya cara untuk mewujudkan keyakinan kepada perkhidmatan kita ialah beroperasi dengan bebas sepenuhnya. Oleh itu, kita mesti mengelakkan sebarang konflik kepentingan, terutamanya semasa Applus+ memberikan perkhidmatan kepada pelanggan yang, oleh sebab sifatnya, kompromi pertimbangan 17

21 4.11. Konflik kepentingan Konflik kepentingan yang disebut di atas, mungkin berlaku antara Applus+ dan pelanggannya, tetapi juga boleh timbul dalam pelaksanaan aktiviti kita. Situasi ini mesti dielakkan dan sebarang konflik kepentingan yang berlaku mesti dilaporkan dengan segera kepada pihak atasan atau CCO untuk mendapatkan nasihat selanjutnya mengenai cara untuk meneruskan. Contoh-contoh konflik kepentingan yang biasa berlaku ialah: Mengambil ahli keluarga atau kawan karib sebagai pekerja tanpa kelulusan. Kegagalan untuk mendedahkan kepada kepentingan pengurusan yang kita mungkin ada dalam syarikat yang bersaing dengan Applus+. Menerima secara langsung atau tidak langsung sebarang manfaat yang disebabkan jawatan yang dipegang di Applus+, kecuali bantuan yang diterima secara sosial. Walau apa pun, pekerja dikehendaki memaklumkan individu yang bertanggungjawab bagi pematuhan tentang situasi ini. Menjalankan sebarang perniagaan atau urus niaga bagi pihak Applus+ dengan mana-mana ahli keluarga atau dengan syarikat yang mana kita mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung. Menjalankan sebarang aktiviti berbayar yang berkaitan dengan jenis perkhidmatan yang Applus+ mungkin sediakan, di samping kerja yang dilakukan di Applus+, adalah dilarang tanpa kelulusan terdahulu dari pihak pengurusan. Memberi perkhidmatan bersaingan kepada pelanggan Applus+. Sebarang perkhidmatan tersebut mesti diluluskan oleh pihak pengurusan. Menggunakan pekerjaan kita dalam Applus+ untuk mendapatkan sebarang peluang komersil atau perniagaan. 18

22 4.12. Penggunaan sumber Applus+ Oleh itu, sebarang penggunaan perisian yang tidak dibenarkan, muat turun perisian dengan kandungan yang tidak wajar (cth. pornografi) atau sebarang tindakan yang mencabuli hak harta intelektual adalah dilarang. Sumber Applus+ yang lain hanya boleh digunakan khusus untuk membangunkan aktiviti kita dan dalam mana-mana kes bukan sekali-kali untuk penggunaan peribadi. Semua kakitangan mesti menjaga sumber yang diberikan kepada mereka dengan baik dan mesti mengelakkan kerosakan, kecurian atau penggunaan yang tidak sesuai dengan sumber tersebut. 19

23 4.13. Bertindak dengan rasa hormat Applus+ beroperasi dalam pelbagai budaya dengan adat berbeza yang kita perlu mempelajari mengenainya dan menghormati, bertindak dengan sikap hormat dan mengikuti norma sosial yang berbeza. Penggunaan dadah narkotik haram atau minuman beralkohol di tempat kerja dilarang sama sekali. 20

24 TATAETIKA 5. ULASAN TATAETIKA Mematuhi nilai kita adalah kompleks dan Tata mesti berkembang dan menyediakan jawapan kepada masalah baharu. Kami berharap anda dapat membantu memperbaiki Tata inimelalui Saluran Komunikasi yang dikemukakan dalam dokumen ini. GEC akan mengkaji semula cadangan dan mengesyorkan pengubahsuaian yang perlu kepada Lembaga Pengarah. 21

25

26 TATAETIKA 2015 Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme, s/n E Barcelona Sepanyol

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi KOD ETIKA 2016 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah yang perlu

Lebih terperinci

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan 09 2016 Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan daripada pengurus Membuat laporan tentang pelanggaran

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam Tatakelakuan Tatakelakuan Dokumen ini mengandungi "Tatakelakuan" yang mesti dipatuhi oleh semua Pengarah, Pengurus, pekerja Kumpulan Pirelli, dan secara amnya sesiapa yang bekerja di Itali dan di luar

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

DASAR ANTI RASUAH RGIS

DASAR ANTI RASUAH RGIS DASAR ANTI RASUAH RGIS I. KENYATAAN DASAR Ia adalah menjadi dasar RGIS Holdings, LLC ( RGIS atau Syarikat ) menjalankan operasi di seluruh dunia secara beretika dan mematuhi undang-undang A.S. dan undang-undang

Lebih terperinci

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini.

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini. Maklumat Am Nama Dasar Kod Tatalaku Pembekal Kumpulan NSG Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pemandu Dasar Perolehan Tarikh Diluluskan 17.06.09 Skop Dasar ini diguna pakai untuk semua pembekal Kumpulan NSG Objektif

Lebih terperinci

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN LORD Corporation ( LORD ) komited untuk mengendalikan perniagaan dengan penuh integriti dan standard etika yang tinggi. Kami juga komited dalam mematuhi semua undang-undang

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR MELIPUTI: SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KANDUNGAN I. Mesej kepada semua Rakan niaga m/s 2 II.Polisi Etika Perniagaan Umum m/s 3 III. Polisi

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya Tatakelakuan Pekerja Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul Orang & Budaya Kandungan Sepatah dua kata daripada Ketua Pegawai Eksekutif 2 Menggunakan Tatakelakuan ini 5 Undang-undang dan peraturan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Amalan Dengan Ketekunan Wajar. 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar? 6. Apakah Skop Sesuatu Kajian Semula Ketekunan Wajar?

Amalan Dengan Ketekunan Wajar. 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar? 6. Apakah Skop Sesuatu Kajian Semula Ketekunan Wajar? Amalan Dengan Ketekunan Wajar KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Apakah Maksud Ketekunan Wajar? 3. Mengapa Ketekunan Wajar Diperlukan? 4. Tujuan Ketekunan Wajar 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar?

Lebih terperinci

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Komitmen kepada Kecemerlangan di Tempat Kerja Kandungan Surat daripada Pengerusi 2 Kecemerlangan di Tempat Kerja dan Tatakelakuan Perniagaan dan Etika FedEx 3 Tingkah

Lebih terperinci

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Pengenalan Soal awab berikut ialah panduan kepada Tatakelakuan Pengedar ( Tatakelakuan ) Parker Hannifin (Parker). Kami telah menyediakan

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 I. Pengenalan Di HP, kita bekerja secara usaha sama dengan Rakan Kongsi kita untuk menjalankan perniagaan dengan penuh prihatin terhadap produk

Lebih terperinci

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1 ISI KANDUNGAN I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINISIKAN KAMI... 5 IV. HUBUNGAN...

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN I. PENGENALAN Bank of America Corporation, syarikat kumpulannya, sekutu dan cawangannya (secara kolektif, Bank ) telah menyediakan Notis Perlindungan Data Pengambilan

Lebih terperinci

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX ISI KANDUNGAN PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI > 4 PENGENALAN > 5 PERKARA DASAR > 6 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINASIKAN KITA PERHUBUNGAN DENGAN

Lebih terperinci

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737)

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) 26 KANUN (1) [ULASAN Dura PERUNDANGAN] Diyana Kamal 147 AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) Dura Diyana Kamal durakamal@gmail.com Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada.

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KOD KELAKUAN Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KANDUNGAN 4 KATA PENGANTAR OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF PERATURAN KAMI 6 SKOP 7 PRINSIP AM DAN OBLIGASI 8 PRINSIP PEMATUHAN

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Semangat Nolato 2 Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Nolato mempunyai tradisi lama mengamalkan perniagaan secara bertanggungjawab. Adalah menjadi sebahagian daripada semangat syarikat kami untuk menjadi

Lebih terperinci

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal Standard Tanggungjawab untuk Pembekal 2017 PEMEROLEHAN GLOBAL Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, jururawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua yang menggunakan

Lebih terperinci

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1 Tatakelakuan SCA Tatakelakuan 1 Perutusan Daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, Sebagai sebuah syarikat produk kesihatan dan perhutanan global yang terkemuka, kita boleh memberi kesan yang besar terhadap

Lebih terperinci

Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran

Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran Isi Kandungan Pengenalan Rasional Pelaksanaan DBR Tiga Prinsip Asas DBR Penzahiran Ketekunan Wajar Tadbir Urus Korporat Jangka Masa Peralihan kepada DBR Langkah-langkah

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

KOD KELAKUAN DAN ETIKA BAGI APACMED SEMASA BERINTERAKSI DENGAN PENJAGA KESIHATAN PROFESIONAL

KOD KELAKUAN DAN ETIKA BAGI APACMED SEMASA BERINTERAKSI DENGAN PENJAGA KESIHATAN PROFESIONAL KOD KELAKUAN DAN ETIKA BAGI APACMED SEMASA BERINTERAKSI DENGAN PENJAGA KESIHATAN PROFESIONAL MISI APACMED: Misi kami adalah untuk meningkatkan piawaian penjagaan kesihatan menerusi kerjasama inovatif di

Lebih terperinci

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Pengenalan 21st Century Fox ( Syarikat ) komited untuk menjalankan perniagaan di seluruh dunia dengan integriti dan ketelusan, dan

Lebih terperinci

Tatalaku BT - tataetika kita. Mei 2018

Tatalaku BT - tataetika kita. Mei 2018 Tatalaku BT - tataetika kita Mei 2018 Tatalaku BT ialah teras organisasi kita. Ia mencerminkan cara kita bekerja bersama-sama sebagai sebuah syarikat, cara kita memperlakukan satu sama lain dan cara kita

Lebih terperinci

Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas

Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas Berkuat Kuasa Januari 2017 Mengapakah Kami Menyediakan Kenyataan Ini? Kami dengan giatnya menggalakkan Rakan Sekerja untuk

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan I TUJUAN Memberi dan menerima ihsan perniagaan (hadiah, sajian, perjalanan dan hiburan) merupakan amalan perniagaan biasa yang dilakukan untuk mengeratkan lagi perhubungan

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 Dasar Pemberi Maklumat (Dalaman) Definisi 1. Pemberian maklumat adalah pendedahan yang dilakukan oleh individu yang kebiasaannya terdiri daripada

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Panasonic

Tata Kelakuan Panasonic Tata Kelakuan Panasonic Kandungan Skop Penggunaan dan Pematuhan..3 Bab 1 : Nilai Teras Kita.. 4 Bab 2 : Melaksanakan Tata Kelakuan dalam Operasi Perniagaan 7 I-1. Penyelidikan dan Pembangunan...7 2. Pemerolehan......8

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang 1 Untuk memerangi rasuah dan salah laku lain (kelakuan tidak wajar) dengan

Lebih terperinci

NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT

NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT 2 ISI KANDUNGAN Perutusan CEO 3 Cara Yang Betul di Cognizant 4 Nilai Teras Cognizant 5 Siapa Mesti Mematuhi Kod ini? 6 Apakah yang Perlu Saya Lakukan? 7 Mendapatkan Bantuan

Lebih terperinci

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan.

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan. Menghormati pekerja di seluruh dunia Kod Asas ETI Dokumen ini telah dipinda pada 1 April 2014 dengan membuat semakan pada fasal 6, Waktu kerja tidak berlebihan. 1. Pekerjaan dipilih dengan bebas 1.1 Tiada

Lebih terperinci

POLISI DALAMAN PEMBERIAN MAKLUMAT INTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY

POLISI DALAMAN PEMBERIAN MAKLUMAT INTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY 1 POLISI DALAMAN PEMBERIAN MAKLUMAT INTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY Pengenalan 2 Pendedahan oleh seseorang biasanya (tidak terhad kepada) terdiri daripada seseorang pekerja penguatkuasaan persekutuan atau

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa KAMI, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM), ADALAH DENGAN INI PERCAYA BAHAWA KERAHSIAAN MAKLUMAT PELANGGAN ADALAH HAK DAN OLEH SEBAB ITU, IA ADALAH PENGHORMATAN DASAR ASAS YANG MESTI DITURUTI, DIKEKALKAN,

Lebih terperinci

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA Tataetika Valeo Kandungan 1. PENGENALAN KEPADA TATAETIKA 1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 06 07 08 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN

Lebih terperinci

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1) Perlindungan dan Penggunaan Akta Peribadi Penang Adventist Hospital ( PAH ) menghargai data peribadi anda dan berusaha untuk melindungi

Lebih terperinci

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah Program Integriti Premium Program Pematuhan Antirasuah Tarikh penerbitan: Oktober 2013 Kandungan Indeks 1 Pendekatan Pirelli untuk membanteras rasuah...4 2 Ruang lingkup pengawalseliaan...6 3 Program "Integriti

Lebih terperinci

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi Perjanjian Kerangka Global antara Norsk Hydro ASA dan IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi bagi pembentukan hubungan kerja yang baik di operasi Norsk Hydro ASA di seluruh dunia. 1. MUKADIMAH Pihak

Lebih terperinci

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan Jun 2017 Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan PESANAN DARI PENGERUSI DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI Kami di Roper Technologies mengambil serius Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Lebih terperinci

1 of 5 PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD

1 of 5 PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD Penyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Educate to Learn Sendirian Berhad (e2lsb) dan syarikat sekutu serta anak-anak syarikatnya, termasuk tetapi tidak terhad

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Prinsip dan nilai kami

Prinsip dan nilai kami Prinsip dan nilai kami Tatakelakuan Georg Fischer Prakata oleh Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Rakan-rakan sekerja yang dihormati, Tatakelakuan Georg Fischer merupakan asas pada

Lebih terperinci

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan BP 2013 Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1. Pengenalan Kami menyampaikan tenaga ke seluruh dunia. Kami mencari,

Lebih terperinci

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON TATANIAGA i PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON Di ON Semiconductor kita komited terhadap memacu inovasi yang cekap tenaga dan memperkasa para pelanggan untuk mengurangkan penggunaan tenaga global. Kita juga

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN Hayati Credo, Fahami Kod Kami 01 Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, juru rawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

Dasar Privasi Herbert Smith Freehills Muka surat 1 daripada 10

Dasar Privasi Herbert Smith Freehills Muka surat 1 daripada 10 Dasar Privasi Herbert Smith Freehills Muka surat 1 daripada 10 DASAR PRIVASI Undang-Undang dan Peraturan 1. PENGENALAN Herbert Smith Freehills dan pejabat, cawangan dan firma bersekutunya ( "HSF" atau

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAN ETIKA

TATAKELAKUAN DAN ETIKA KUMPULAN SOJITZ TATAKELAKUAN DAN ETIKA Bekerja dengan penuh integriti. Membina kepercayaan. Para Pekerja Sekalian: Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif Sojitz Corporation Sudah lebih satu abad lamanya Syarikat

Lebih terperinci

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri...

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri... Kod Etika Jadual Kandungan I. Kod Etika Melibatkan Semua Kakitangan Teleflex........................... 1 II. Mematuhi Kod Etika........................................................... 1 Tanggungjawab

Lebih terperinci

OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS.

OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS. OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS. SEKSYEN A : DEMOGRAFI Sila tandakan ( ) di petak yang berkenaan.

Lebih terperinci

Tataniaga dan Tataetika Sedunia

Tataniaga dan Tataetika Sedunia Tataniaga dan Tataetika Sedunia 1 Tataniaga dan Tataetika Sedunia Diluluskan Oktober 2014 Perutusan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SanDisk Dalam usaha kita untuk terus memajukan Syarikat ini, kita

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Kewajipan, Maruah, Integriti DASAR HARTA INTELEK DAN PENGKOMERSIALAN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Centre for Research and Innovation Management Kompleks

Lebih terperinci

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan Pesanan daripada Pengerusi: Di Laureate, kita berbangga dengan reputasi kita di seluruh dunia sebagai organisasi yang dan tatakelakuan etika. Melalui tatakelakuan

Lebih terperinci

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita.

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Tatakelakuan kita menerangkan bagaimana cara untuk kita menerapkan Nilainilai

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU 2015 (Malay) KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU ROPER ISI KANDUNGAN KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN DASAR PEMATUHAN KAMI...

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017)

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT ~ 2 ~ KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) ~ 3 ~ 1. VISI Memimpin budaya kerja cemerlang. 2. MISI Melahirkan staf berbudaya kerja cemerlang. 3. OBJEKTIF

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara.

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara. Tatakelakuan JABIL Integriti Di mana-mana, Setiap hari AWAM Jabil Inc. 2017. Hak Cipta Terpelihara. Pesanan daripada CEO Kita 2 Integriti Adalah Siapa Kita 4 Daftar Kandungan Ketahui Tata Kita 5 Daftar

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Perniagaan

Tata Kelakuan Perniagaan Tata Kelakuan Perniagaan Dasar Etika dan Pematuhan Global STERIS plc ( STERIS atau Syarikat ) mewajibkan semua pekerja dalam kumpulan syarikat STERIS plc agar mematuhi undang-undang dan bertanggungjawab

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan. Sebagai 3M. Buku Panduan Global Kod Etika

Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan. Sebagai 3M. Buku Panduan Global Kod Etika Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan Sebagai 3M Buku Panduan Global Kod Etika 3M Iberia 3M Singapura 3M Itali 3M Mexico 3M Kanada 2 3M Pusat, St. Paul, Minnesota Isi Kandungan Isi Kandungan Pesanan daripada

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN LAMAN WEB UNIVERSITI EDISI 2016

DASAR PENGURUSAN LAMAN WEB UNIVERSITI EDISI 2016 DASAR PENGURUSAN LAMAN WEB UNIVERSITI EDISI 2016 1 A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman web yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada ora

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

Perjanjian rakan kongsi

Perjanjian rakan kongsi Perjanjian rakan kongsi HotOption (FBS), selanjutnya disebut di sini sebagai "Syarikat" dan Pelanggan yang membuka akaun IB di www.affiliates.hotoption.com, selanjutnya di sini dirujuk sebagai "Memperkenalkan

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci