Baki 2/3 daripada aset akan diagihkan kepada waris Faraid anda mengikut perkadaran Faraid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Baki 2/3 daripada aset akan diagihkan kepada waris Faraid anda mengikut perkadaran Faraid."

Transkripsi

1 RISALAH MAKLUMAT PRODUK Wasiat Islam [Wasiat] Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membaca Risalah Maklumat Produk ini sebelum membuat keputusan sama ada untuk menggunakan Perkhidmatan e-penulisan Wasiat [Perkhidmatan]. Pastikan juga anda membaca Terma & Syarat Perkhidmatan e-penulisan Wasiat Perkhidmatan e-penulisan Wasiat melalui Maybank2u oleh Maybank Trustees Berhad [MTB] Tarikh dikemaskini: 19 Nov 2015 Halaman 1 daripada 4 Risalah Maklumat Produk ini adalah terpakai kepada individu Islam sahaja. Untuk individu bukan Islam, sila rujuk kepada Risalah Maklumat Produk untuk Wasiat Bukan Islam [Will] pada halaman 5 hingga 8 di bawah. 1. Apakah butiran tentang Perkhidmatan ini? Dengan Perkhidmatan ini, anda boleh menulis Wasiat dalam talian dengan mengakses pautan e- Penulisan Wasiat pada Laman Web Maybank2u dan mengikuti arahan seterusnya dalam talian. Setelah lengkap dan membuat bayaran dalam talian, Wasiat akan di cetak oleh pihak MTB dan dihantar melalui kurier kepada pelanggan untuk ditandatangani. 2. Siapakah penyedia Perkhidmatan ini? Perkhidmatan ini disediakan oleh Maybank Trustees Berhad (5004-P). 3. Apakah ciri-ciri Perkhidmatan ini? 3.1 Apakah itu Wasiat? 4. Kelayakan Wasiat boleh ditakrifkan sebagai 'Iqrar' atau perisytiharan yang dibuat oleh individu Islam semasa hayatnya berkenaan dengan pembahagian harta pusaka atau manfaat bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud lain yang dibenarkan di bawah undang-undang Islam yang hanya berkuatkuasa selepas kematiannya. Anda boleh mewasiatkan sehingga 1/3 daripada aset kepada waris bukan Faraid (selepas ditolak segala hutang dan tanggungan). Sebagai contoh, anda boleh mewasiatkan sehingga 1/3 daripada aset untuk anak angkat, anak tiri atau pertubuhan kebajikan. Baki 2/3 daripada aset akan diagihkan kepada waris Faraid anda mengikut perkadaran Faraid. Anda juga boleh mewasiatkan lebih daripada 1/3 daripada harta pusaka sama ada kepada ahli waris Faraid atau bukan waris Faraid dengan syarat semua waris Faraid mestilah bersetuju dengan pembahagian tersebut. Mestilah individu beragama Islam: Berakal/Waras akal fikiran; Warganegara Malaysia; Berumur 18 tahun dan ke atas untuk Semenanjung Malaysia dan Sarawak, dan 21 tahun ke atas di Sabah; dan Dapat memahami sifat dan tujuan membuat Wasiat. 1

2 5. Berapakah Fi dan Caj yang perlu dibayar untuk perkhidmatan ini? Bayaran sekali sebanyak RM298 akan dikenakan untuk setiap Wasiat. Semua Fi yang dinyatakan TIDAK termasuk sebarang cukai kerajaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Cukai Barang dan Perkhidmatan [GST]) yang akan dikenakan berasingan. [Fi dan Caj]. 6. Apakah tanggungjawab saya? 6.1 Anda mesti membaca, memahami dan mematuhi semua arahan yang dinyatakan dalam Maybank2u serta membayar Fi dan Caj. 6.2 Anda perlu memastikan semua maklumat yang diberikan dan dimasukkan adalah betul, jelas dan menyeluruh. 6.3 Wasiat mestilah dibuat mengikut prinsip-prinsip Islam serta pengagihan mengikut Faraid. 7. Apakah implikasi jika saya gagal melaksanakan tanggungjawab saya? Pihak MTB mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau Wasiat anda mungkin menjadi tidak sah di sisi undang-undang. 8. Apakah risiko-risiko yang terlibat ketika menulis Wasiat? 8.1 Seorang Muslim hanya boleh mewasiatkan sehingga 1/3 daripada harta pusakanya kepada bukan waris Faraid (selepas ditolak segala hutang dan tanggungan). 8.2 Persetujuan daripada semua waris Faraid diperlukan jika pembahagian dibuat melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan aset sama ada kepada ahli waris Faraid atau bukan waris Faraid. Sekiranya terdapat bantahan, pembahagian akan tertakluk kepada pembahagian mengikut faraid. 8.3 Jika waris yang dinamakan dalam Wasiat adalah di bawah umur 18 tahun pada masa kematian anda, bahagian waris tersebut akan diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah yang dilantik sebagai pentadbir amanah sehingga waris tersebut mencapai umur 18 tahun. 9. Apakah risiko utamanya? Risiko yang berkaitan dengan urus niaga dalam talian Maybank2u dikenakan. Wasiat anda mungkin menjadi tidak sah di bawah undang-undang jika tidak menepati Terma dan Syarat yang ditetapkan. 10. Bagaimana untuk melanggan Perkhidmatan ini? 10.1 Anda mesti mempunyai ID pengguna Maybank2u dan kata laluan yang sah Anda mesti mempunyai semua dokumen yang berkaitan seperti nama penuh dan nombor kad Pengenalan / pasport, nama penuh wasi dan nombor kad pengenalan / Pasport kad waris/ penerima, dan maklumat lain Log masuk ke Lama Web Maybank2u 10.4 Klik Online Will Writing 10.5 Anda mesti membaca, memahami dan bersetuju dengan Risalah Maklumat Produk, Terma dan Syarat dan membenarkan Pendedahan sebelum dapat meneruskan Pilih 'Wasiat' Ikut arahan yang dipaparkan. 11. Siapakah yang boleh dilantik menjadi Pentadbir/Wasi? Mestilah berumur 18 tahun dan ke atas, sempurna akal, bersetuju dengan pelantikan sebagai pentadbir/wasi dan dapat menguruskan harta pusaka anda kelak. 12. Berapakah Pentadbir/Wasi yang diperlukan? 2

3 Anda memerlukan minimum seorang (1) pentadbir/wasi. Walau bagaimanapun, anda perlu melantik sekurang-kurangnya dua (2) pentadbir/wasi jika benefisiari yang dinamakan di dalam Wasiat berumur di bawah 18 tahun. 13. Kelayakan menjadi saksi? 2 Individu lelaki Islam yang berumur 18 tahun dan ke atas dan tidak dinamakan sebagai benefisiari / waris di dalam Wasiat. 14. Bagaimana sekiranya mempunyai waris dibawah umur? Sekiranya anda mempunyai waris yang masih di bawah umur 18 tahun dan sekiranya anda berhasrat untuk melantik penjaga, sila hubungi Maybank Trustees Berhad di atau e-mel kepada untuk bantuan. 15. Bagaimanakah pembahagian melalui Wasiat dibuat? Perkhidmatan ini hanya membolehkan anda untuk membahagikan harta pusaka anda dalam bentuk peratusan [%] sahaja. Sekiranya anda ingin menyenaraikan kesemua aset atau menentukan pembahagian tertentu atau mempunyai keperluan khusus lain, sila hubungi Maybank Trustees Berhad di atau e-mel kepada untuk bantuan. 16. Apakah yang dimaksudkan dengan Wasiat Terakhir? Wasiat hanya akan sah apabila ditandatangani oleh pewasiat dihadapan 2 orang saksi lelaki Islam dan Wasiat yang dibuat akan membatalkan mana-mana Wasiat terdahulu secara automatik dan akan dianggap sebagai Wasiat terakhir anda kecuali dibatalkan dengan membuat Wasiat baharu. 17. Bolehkan saya menulis semula Wasiat? Berapakah bayarannya? Anda boleh menulis semula Wasiat anda pada bila-bila masa jika perlu seperti menukar benefisiari atau menukar pembahagian harta pusaka dengan membuat permohonan baharu melalui Maybank2u. Anda akan dikenakan bayaran RM298. Semua Fi yang dinyatakan TIDAK termasuk sebarang cukai kerajaan (termasuk tapi tidak terhad kepada Cukai Barang dan Perkhidmatan [GST]) yang akan dikenakan berasingan. 18. Bolehkan saya membatalkan permohonan saya? Anda boleh membatalkan permohonan dalam talian pada bila-bila masa sebelum pembayaran Fi dan Caj dibuat. Jika pembayaran telah dibuat, tiada pembayaran balik akan dilakukan. 19. Apakah yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan dalam butiran peribadi saya? Sila maklumkan pihak MTB atau Maybank jika terdapat apa-apa perubahan terhadap butiran peribadi anda. Untuk mengemas kini maklumat peribadi anda, anda boleh mengunjungi cawangan Maybank yang terdekat atau sila hubungi MTB di atau e-mel kepada untuk bantuan. 20. Bilakah saya akan menerima Wasiat yang telah dicetak oleh pihak MTB? MTB akan menyediakan Wasiat anda dalam tempoh lima hari [5] bekerja dari tarikh anda melengkapkan permohonan beserta bayaran penuh Fi dan Caj. Pihak MTB akan menghantar Wasiat yang telah dicetak ke alamat surat menyurat yang telah dinyatakan semasa permohonan dalam talian. Jika anda tidak menerima permohonan anda selepas Lima (5) hari bekerja, sila 3

4 maklumkan MTB di atau e-mel kepada untuk bantuan lanjut. 21. Dimanakah saya boleh mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan? Sila kunjungi cawangan Maybank yang terdekat atau laman web Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut mengenai Wasiat atau mempunyai keperluan khusus, anda boleh menghubungi Maybank Trustees Berhad di: Maybank Trustees Berhad (5004-P) Level 8, Menara Maybank Tel: / / / / Fax: Sekiranya anda ingin membuat aduan terhadap Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kami, anda boleh menghubungi: Maybank Customer Feedback Management Level 28, Menara Maybank Hunting Line: Atau Maybank Trustees Berhad (5004-P) Level 8, Menara Maybank Tel: / / / / Fax: Jika pertanyaan dan aduan anda tidak dapat diselesaikan oleh pihak kami, anda juga mempunyai pilihan untuk menghubungi Bank Negara Malaysia LINK atau TELELINK di: Blok D, Bank Negara Malaysia Jalan Dato Onn Kuala Lumpur Tel : Fax: Maklumat yang disediakan dalam Risalah pendedahan ini adalah sah pada 19 Nov TAMAT 4

5 RISALAH MAKLUMAT PRODUK Wasiat Bukan Islam [Will] Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membaca Risalah Maklumat Produk ini sebelum membuat keputusan sama ada untuk menggunakan Perkhidmatan e-penulisan Wasiat Bukan Islam [Perkhidmatan]. Permohonan Perkhidmatan Penulisan Wasiat Dalam Talian melalui Maybank2u dengan Maybank Trustees Berhad [MTB] Pastikan juga anda membaca Terma & Syarat Perkhidmatan e-penulisan Wasiat. Tarikh dikemaskini: 19 Nov 2015 Halaman 5 daripada 8 Risalah Maklumat Produk ini adalah terpakai kepada individu bukan Islam sahaja. Untuk individu Islam, sila rujuk kepada Risalah Maklumat Produk untuk Wasiat Islam [Wasiat] di halaman 1 hingga 4 di atas. 1. Apakah butiran tentang Perkhidmatan ini? Dengan Perkhidmatan ini, anda boleh menulis Wasiat dengan mengakses pautan e-penulisan Wasiat pada laman web Maybank2u dan mengikuti arahan seterusnya dalam talian. Setelah lengkap dan membuat bayaran dalam talian, Wasiat akan di cetak oleh pihak MTB dan dihantar melalui kurier kepada pelanggan untuk ditandatangani. 2. Siapakah penyedia Perkhidmatan ini? Perkhidmatan ini disediakan oleh Maybank Trustees Berhad (5004-P). 3. Apakah ciri-ciri Perkhidmatan ini? Penulisan Wasiat adalah sangat penting untuk mengelakkan masalah berkaitan kematian tidak berwasiat. 3.1 Apakah maksud Wasiat Bukan Islam [Will]? Wasiat Bukan Islam [Will] boleh ditakrifkan sebagai satu dokumen yang disediakan mengikut undang-undang tertentu yang mana seseorang itu dapat menyatakan hasratnya mengenai pembahagian harta pusaka selepas meninggal dunia. Ianya akan mengatasi Akta Pembahagian 1958 di mana anda boleh mengatur pembahagian harta pusaka kepada orang yang anda sayangi. 4. Kelayakan Bukan beragama Islam: Berakal/Waras akal fikiran; Warganegara Malaysia; Berumur 18 tahun dan ke atas di Semenanjung Malaysia dan Sarawak, dan 21 tahun ke atas di Sabah; dan Dapat memahami sifat dan tujuan membuat Wasiat Bukan Islam. 5. Berapakah Fi dan Caj yang perlu dibayar untuk perkhidmatan ini? Bayaran sekali sebanyak RM298 akan dikenakan untuk setiap Wasiat. Semua Fi yang dinyatakan TIDAK termasuk sebarang cukai kerajaan (termasuk tapi tidak terhad kepada Cukai Barang dan Perkhidmatan [GST]) yang akan dikenakan berasingan. [Fi dan Caj]. 6. Apakah tanggungjawab saya? 5

6 6.1 Anda mesti membaca, memahami dan mematuhi semua arahan yang dinyatakan dalam Maybank2u serta membayar Fi dan Caj. 6.2 Anda perlu memastikan semua maklumat yang diberikan dan dimasukkan adalah betul, jelas dan menyeluruh. 6.3 Anda adalah diingatkan supaya Wasiat Bukan Islam yang dibuat adalah tidak bertentangan dengan Wills Act 1959 (atau Wills Ordinance Sabah Cap. 158 ). 6.4 Anda dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat dari pengamal undang-undang sekiranya terdapat kemusykilan terhadap terma dan syarat berkaitan penyediaan Wasiat bukan Islam. 7. Apakah implikasi jika saya gagal melaksanakan tanggungjawab saya? Pihak MTB mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau Wasiat Bukan Islam anda mungkin menjadi tidak sah di sisi undang-undang. 8. Apakah risiko utamanya? Risiko yang berkaitan dengan urus niaga dalam talian Maybank2u adalah terpakai. Wasiat Bukan Islam anda mungkin menjadi tidak sah di sisi undang-undang sekiranya terdapat perlanggaran terhadap Terma dan Syarat yang ditetapkan. 9. Apakah risiko yang terlibat ketika menyediakan Wasiat Bukan Islam? 9.1 Wasiat Bukan Islam tidak akan membatalkan penamaan yang telah dibuat contohnya polisi Insuran, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sekiranya ada. 9.2 Jika waris yang dinamakan dalam Wasiat Bukan Islam adalah di bawah umur 18 tahun pada ketika kematian anda, bahagian waris tersebut akan diletakkan di bawah jagaan pemegang amanah yang dilantik sebagai pentadbir amanah sehingga waris tersebut mencapai umur 18 tahun. 10. Bagaimana untuk melanggan Perkhidmatan ini? 10.1 Anda mesti mempunyai ID pengguna Maybank2u dan kata laluan yang sah Anda mesti mempunyai semua maklumat berkaitan seperti nama penuh dan nombor kad Pengenalan / pasport, nama penuh wasi dan nombor kad pengenalan / Pasport kad waris/ penerima, dan maklumat lain Login ke Maybank2u 10.4 Klik e-penulisan Wasiat 10.5 Anda mesti membaca, memahami dan bersetuju dengan Risalah Maklumat Produk, Terma dan Syarat dan membenarkan Pendedahan sebelum dapat meneruskan Pilih 'Will' Ikut arahan yang dipaparkan. 11. Siapakah yang boleh dilantik menjadi Pentadbir? Mestilah berumur 18 tahun dan ke atas, sempurna akal, bersetuju dengan pelantikan sebagai pentadbir dan dapat menguruskan harta pusaka pewasiat. 12. Berapakah Pentadbir yang diperlukan? Anda memerlukan minimum seorang (1) pentadbir. Walau bagaimanapun, anda perlu melantik sekurang-kurangnya dua (2) pentadbir jika benefisiari yang dinamakan di dalam Wasiat Bukan Islam berumur di bawah 18 tahun. 13. Kelayakan menjadi saksi? 6

7 Lelaki atau perempuan yang berumur 18 tahun dan ke atas dan tidak dinamakan sebagai benefisiari / waris di dalam Wasiat Bukan Islam. 14. Bagaimana sekiranya mempunyai waris dibawah umur? Sekiranya anda mempunyai waris yang masih di bawah umur 18 tahun dan anda ingin melantik penjaga, sila hubungi Maybank Trustees Berhad di atau e-mel kepada untuk bantuan. 15. Bagaimanakah pembahagian melalui Wasiat Bukan Islam dibuat? Perkhidmatan ini hanya membolehkan anda untuk membahagikan harta pusaka anda dalam bentuk peratusan [%] sahaja. Sekiranya anda ingin menyenaraikan kesemua aset atau menentukan pembahagian tertentu atau mempunyai keperluan khusus lain, sila hubungi Maybank Trustees Berhad di atau e-mel kepada untuk bantuan. 16. Apakah yang dimaksudkan dengan Wasiat Terakhir? Wasiat hanya akan sah apabila ditandatangani oleh pewasiat dihadapan 2 orang saksi dan Wasiat yang dibuat akan membatalkan mana-mana Wasiat terdahulu secara automatik dan akan dianggap sebagai Wasiat terakhir anda kecuali dibatalkan dengan membuat Wasiat baharu. 17. Bolehkan saya menulis semula Wasiat? Berapakah Fi dan caj? Anda boleh menulis semula Wasiat anda pada bila-bila masa jika perlu seperti menukar benefisiari atau menukar pembahagian harta pusaka dengan membuat permohonan baharu melalui Maybank2u. Anda akan dikenakan bayaran RM298. Semua Fi yang dinyatakan TIDAK termasuk sebarang cukai kerajaan (termasuk tapi tidak terhad kepada Cukai Barang dan Perkhidmatan [GST]) yang akan dikenakan berasingan. 18. Bolehkan saya membatalkan permohonan saya? Anda boleh membatalkan permohonan dalam talian pada bila-bila masa sebelum pembayaran Fi dan Caj dibuat. Jika pembayaran telah dibuat, tiada pembayaran balik akan dilakukan. 19. Apakah yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan dalam butiran peribadi saya? Sila maklumkan pihak MTB atau Maybank jika terdapat apa-apa perubahan terhadap butiran peribadi anda. Untuk mengemas kini maklumat peribadi anda, anda boleh mengunjungi cawangan Maybank yang terdekat atau sila hubungi MTB di atau e-mel kepada untuk bantuan. 20. Bilakah saya akan menerima Wasiat Bukan Islam yang telah dicetak oleh pihak MTB? MTB akan menyediakan Wasiat anda dalam tempoh lima hari [5] bekerja dari tarikh anda melengkapkan permohonan beserta bayaran penuh. Pihak MTB akan menghantar Wasiat yang telah dicetak ke alamat surat menyurat yang telah dinyatakan semasa permohonan dalam talian. Jika anda tidak menerima permohonan anda selepas Lima (5) hari bekerja, sila hubungi MTB di atau e-mel kepada untuk bantuan. 21. Dimanakah saya boleh mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan? Sila kunjungi cawangan Maybank yang terdekat atau laman web Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut mengenai Wasiat Bukan Islam atau mempunyai keperluan khusus, anda boleh menghubungi Maybank Trustees Berhad di: 7

8 Maybank Trustees Berhad (5004-P) Level 8, Menara Maybank Tel: / / / / Fax: Sekiranya anda ingin membuat aduan terhadap Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kami, anda boleh menghubungi: Maybank Customer Feedback Management Level 28, Menara Maybank Hunting Line: Atau Maybank Trustees Berhad (5004-P) Level 8, Menara Maybank Tel: / / / / Fax: Jika pertanyaan dan aduan anda tidak dapat diselesaikan oleh pihak kami, anda juga mempunyai pilihan untuk menghubungi Bank Negara Malaysia LINK atau TELELINK di: Blok D, Bank Negara Malaysia Jalan Dato Onn Kuala Lumpur Tel : Fax: Maklumat yang disediakan dalam Risalah pendedahan ini adalah sah pada 19 Nov TAMAT 8

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A NAMA PEMBERI HIBAH : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1A yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA JULAI 2018

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA JULAI 2018 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Debit PB. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public Bank Berhad (6463-H)

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA SEPTEMBER 2018

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA SEPTEMBER 2018 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil BSN MyAuto. Sila

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lampiran 5 (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas PB-AIA Visa. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public

Lebih terperinci

Kad Caj: KAD PERIBADI AMERICAN EXPRESS Jun 2012

Kad Caj: KAD PERIBADI AMERICAN EXPRESS Jun 2012 RISALAH MAKLUMAN PRODUK (Baca Risalah Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Caj Peribadi American Express. Pastikan anda turut membaca terma dan syarat am.) Kad Caj: KAD

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit PB Klasik Visa/PB Standard MasterCard. Pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit PB Eksekutif MasterCard. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LAMPIRAN 3 Bank Pertanian Malaysia Berhad (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : hh/ bb/tt(untuk diisi oleh Cawangan) (Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma-terma

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 22 Dec 2016 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 21 Jun 2018 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sewa Beli - NonBPA Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Pinjaman

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja.

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja. PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPTB / TEKS1M Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan produk Pembiayaan Kenderaan-i Pastikan anda juga membaca terma dan syarat bagi produk ini

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B V.04/2014 TERMA DAN SYARAT PENGISYTIHARAN AMANAH 1. Pemilik Harta mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

12, 24, 36, 48 bulan. 1. Apa produk ini berkenaan?

12, 24, 36, 48 bulan. 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 21 Jun 2018 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK

HELAIAN MAKLUMAN PRODUK HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pembiayaan Kredit Berputar dengan Hong Leong Bank Bhd. Pastikan anda membaca terma-terma

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Penyata Maklumat Produk ini sebelum anda memohon Kemudahan Kredit bersandarkan Pelbagai Cagaran. Pastikan juga anda membaca segala terma dan syarat. Sila dapatkan

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lampiran 12 (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada:

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sila baca borang ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima tawaran Skim Sewa Beli Pemilik Bas Sekolah Baru 1Malaysia di Bank Simpanan Nasional. BANK SIMPANAN NASIONAL

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA 13 FEBRUARI 2019

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK. KAD DEBIT-i BANK ISLAM BERMULA 13 FEBRUARI 2019 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

i-secure Soalan Lazim:

i-secure Soalan Lazim: i-secure Soalan Lazim: 1. Apakah i-secure? Apakah perlindungan yang ia tawarkan? i-secure ialah pelan takaful bertempoh. Pelan ini akan membayar jumlah yang dilindungi apabila berlakunya kematian atau

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK (PDS)

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK (PDS) LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK (PDS) (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melabur dalam tawaran PB Instrumen Deposit Boleh Niaga Runcit (R-NID) ini. Pastikan juga

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Public Islamic Bank. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA The Pacific Insurance Berhad (91603-K) Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii)

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) BERJANGKA-i

PEMBIAYAAN AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) BERJANGKA-i 1. Apakah yang saya perlu ketahui mengenai produk ini? Pembiayaan ASB Berjangka-i merupakan satu kemudahan pembiayaan bagi pelanggan untuk menyertai pelaburan di bawah unit amanah Amanah Saham Bumiputera

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit PB Visa Infinite. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil atau memohon Kad Debit-i Bank Rakyat. Tarikh : BANK RAKYAT KAD DEBIT-i BANK RAKYAT 1 Apakah

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT Terma & Syarat Kempen Ez Reward E-Kredit ( Kempen E-Kredit, Kempen ini ) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir kempen ini. Dengan

Lebih terperinci

*Nota: Bagi Leftenan Muda atau setaraf dan ke bawah, umur semasa memohon MESTILAH tidak kurang daripada 5 tahun dari tarikh persaraan

*Nota: Bagi Leftenan Muda atau setaraf dan ke bawah, umur semasa memohon MESTILAH tidak kurang daripada 5 tahun dari tarikh persaraan PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPD-i ATM Potongan Gaji Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat 1. Muat turun borang permohonan kad debit diatas. 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. 3. Masukkan no akaun simpanan Bank Rakyat yang telah dibuka

Lebih terperinci

PINJAMAN SASARAN BNM UNTUK PINJAMAN PERUMAHAN SEKTOR UTAMA LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

PINJAMAN SASARAN BNM UNTUK PINJAMAN PERUMAHAN SEKTOR UTAMA LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK PINJAMAN SASARAN BNM UNTUK PINJAMAN PERUMAHAN SEKTOR UTAMA LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Bank : Affin Bank Berhad Produk : Pinjaman Sasaran BNM untuk Pinjaman Perumahan Sektor Utama Tarikh : 16 Ogos 2018

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Public Islamic Bank. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya. Public

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pada

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Pengenalan Piagam Perkhidmatan Pelanggan menyatakan keazaman kami untuk menyediakan satu tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Ianya menggariskan

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memilih Skim Pembiayaan Mikro i (MUsK )/ MEF Terma dan syarat pembiayaan dinyatakan secara terperinci

Lebih terperinci

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Al-Amin Akaun Simpanan Tetap -i Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan tetap Islamik yang menawarkan kadar keuntungan tetap untuk membantu pelanggan merancang kekayaan mereka dengan

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Nama Produk: OCBC Apakah OCBC? Akaun yang membolehkan pelanggan menyimpan dana mata wang asing mereka dan memperolehi keuntungan ke atas jangka masa yang ditentukan terlebih

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG BERGANTUNG KEPADA PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT

PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG BERGANTUNG KEPADA PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG BERGANTUNG KEPADA PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT LEMBARAN PENERANGAN PRODUK Sila baca dan fahami

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

SYNERGY CARDS SDN BHD

SYNERGY CARDS SDN BHD SYNERGY CARDS SDN BHD LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Synergy Cards Sdn Bhd Kad Kredit Synergy Tarikh: Jun 2014 (Baca Lembaran Maklumat Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Kad Kredit Synergy Visa/Mastercard

Lebih terperinci

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard 6 April 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa pindaan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFIN Islamic

Lebih terperinci

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Nama Produk: -i Wafi Apakah -i Wafi? secara Islam yang mudah, untuk memenuhi keperluan hari ini. 1 Maklumat Am Kontrak Syariah Definisi Pematuhan Syariah Kelayakan Umur Warganegara Dokumen yang Diperlukan

Lebih terperinci