(s.s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "(s.s) 103021027436 1432 2011"

Transkripsi

1 (s.s)

2 (s.s)

3 1 2 3

4 (S.S)

5

6 1 2

7 3 4 5

8 6

9

10

11

12 1

13 5 عثذ انطتار انحهوجى, ان خطوط انعرتى : انكتاب انجاءز عهى جائسج ان هك ف صم انعه ح انذراضاخ ااالضالي ح, ( انقاهرج : انذاران صر ح انهث ا ح, و 1998 ص(. 13 2

14 Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam, Zubdat Al- Asrar fi Tahqiqi Ba d ث هح نوت ص, Masyarib Al 1. : جايعح شر ف هذا ح انهح االضالي ح انحكوي ح, كه ح األدب, ) 1992 ص, )جاكرتا Akhyar, د. يح ود عثاش, تار خ االضالو ان خطوط, )ر اض: دار ثق ف نه ثر وانتأن ف, ( 1412 ط,. 2 ص. 3

15 4

16 )1 )

17 PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

18 7

19 .)PNRI( )BehrenT( )Roll( )Microfilm(.(verso) recto) x x x 8

20 kolophon قرأ انكر ى ضورج انث ح ا اخ 8-7 9

21

22 .4.5 يكتوب فصهتا. 11 يكتوب ص.. و. 11

23 ونى ك م ي ان طاء اال آض ح إيرأج فرعو وير ى ات ح ع را )روا انثخاري( وا فضم عائشح عهى ان طاء كفضم " ك م ي انرجال كث ر انثر ذ عهى ضائر انطعاو" قصة آسية في قرآن الكريم : )التحريم : 11( 12

24 يكتوب ز رج تاب األول يص ع ي رهة, تاب انثا ى يص ع ي انفضح,, تاب انخايص يص ع ي ان رجا. 13

25 . 43 ص. 14

26 15

27 يكتوب تحرف ه سج )ء( و اء )ي( 16

28 17

29 )11-1 : ) ك ا قال ف قرآ انكر ى )ان ازعاخ : 18

30 19

31 20

32 21

33 22

34 23

35 24

36 Bismillahirrahmanirrahim Fashl dalam pestanya Nabi saw bersama Maryam, dan Asiyah binti Muzakhim dalam pertemuannya dengan Tuhan yang di riwayatkan oleh ibnu Suad al Khudriy r.a dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda : Apabila hari sabtu berkunjung para anak kepada bapak-bapaknya di syurga, dan jika hari minggu berkunjunglah para bapak kepada Anak-anaknya di syurga, dan apabila hari senin berkujunglah 25

37 para Murid kapada Ulama-ulama di syurga, dan jika hari selasa berkunjung para Ulama itu kapada Murid-muridnya di Syurga, dan pada hari rabu berkunjunglah para Imam kepada para Nabi di Syurga, dan hari kamis berkunjung para Nabi kepada para imam di Syurga, dan apabila hari jumat mereka pergi bersama-sama untuk ziarah kepada Nabi saw. Kemudian mereka pergi untuk Ziarah kepada Allah di hari jumat itu pula dengan mengendarai Najb (tempat yang mulia) dan Nabi saw mengendarai Buroq untuk pergi bersama-sama menemui Tuhannya. Kemudian disambutlah,mereka oleh pohon-pohon yang pendek dan tinggi untuk senantiasa menjaga mereka sampai pada tempat yang paling tinggi dan mereka berhenti di depan pintu-pintu syurga dan sampai pada surga Adn, yaitu Syurga terendah yang mempunyai lima pintu dimana setiap pintunya mempunyai dua puluh ribu Bidadari ( khuurul A in) yang berada di jalanan Syurga, yang sekelilingnya terdapat tembikar. Adapun tembikar tersebut terbuat dari cahaya. seperti perkataan malaikat wahai Tuhan kami, telah datang hamba-hambamu, dan umat-umatmu kemudian Allah SWT berfirman Selamat datang golongan orang-orang yang benar, dan selamat datang golongan orang-orang yang taat, dan selamat datang golongan orang-orang yang bersatu, dan selamat datang golongan orang-orang yang sholih dan selamat datang golongan yang lurus dan benar, muliakanlah mereka, maka para utusanpun duduk dengan berdasarkan martabatnya di mimbar-mimbar dari cahaya, dan para Nabi diatas kursi dari emas, dan para ulama duduk diatas kursi yang tebuat dari perak, dan golongan orang-orang yang benar duduk dengan berdasarkan kuantitasnya pula, yaitu seperti halnya para ulama itu. Dan orang-orang mukmin diatas bantal kecil dan tikar. Dimana bantal tersebut di taburi dengan minyak wangi dan kemper, dan tidak diletakannya meja makan sampai orang-orang mukmin itu datang secara bersamaan (kolektif), kemudian diletakkannya meja makan kepada mereka, yaitu meja makan berputar yang berbentuk segi empat dengan durasi waktu antara arah timur dan arah barat yang tertulis diatas setiap tempat itu nama sahabatnya, di meja makan tersebut terdapat tujuh puluh ribu piring dimana setiap piringnya terdapat tujuh puluh ribu menu makanan favorit bagi mereka yang dikatakan kekuasaannya tujuh puluh ribu raja, sejak Allah menciptakan meja makan itu, maka orang- orang mukmin dan 26

38 para ulama dan orang-orang yang benar dan para syuhada dan utusan-utusan serta para nabi itu duduk di meja makan tersebut dengan tertib dan teratur, kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar memberi minum hamba-hambanya dari telaga susu, madu dan air, serta berbagai minuman dari telaga itu. Kemudian Allah juga memerintahkan memakaikan hamba-hambanya dengan pakaian dari baja dan besi dan Allah memerintahkan menyirami mereka dengan minyak wangi dan kemper serta minyak ambar sehingga ada kebahagian di setiap waktu dan harinya dan senantiasa terus merasa bahagia. Dan pada orang-orang mukmin tidak pernah ada perasaan sedih darinya, dan tidak ada kegelisahan serta tidur darinya. Sehingga orang-orang mukmin senantiasa duduk di syurga diatas tempat yang tinggi dan mulia kemudian mereka merasa nikmat dalam ridho kasihnya. Dan angin pun bertiup kepada mereka dengan udara yang sejuk dan sehat, dan datang kepada mereka penghormatan serta ucapan salam, dan disetiap waktu golongan orangorang yang benar duduk diatas tempat tidur dan ditemani atau dirangkul oleh para bidadari, dan mereka minum hamr dari gelas para raja dan merekapun merasa bingung dengan minuman-minuman yang bermacam-macam aroma dan rasa dari air syurga yang suci dan orang-orang mukmin merasa terkejut dengan adanya para penari yang menampilkan tariannya ditempat tarian para bidadari dan langitpun juga mendengar, betapa bahagia mereka dengan kemolekan serta tarian dan keindahan burung-burung dan mereka berlari dengan keselamatan dari raja maha pengmpun (malakul ghofur) maka orang-orang mukmin yang terpilih itu berkesempatan untuk isrirahat bersama para nabi, dan golongan orang-orang yang taat mendengarkan kicauan burung di syurga dan burung diatas kubah yang berada dibawah Arsy, yang makanannya adalah biji-bijian merah, Dan burung-burung itu mempunyai empat ratus ribu sayap dari mutiara, tertulis di setiap sayapnya kalimat bismillahirrahmanirrahiim dan burung itu memuji serta menggerakan sayapnya serta mengeluarkan suara-suara gerakan dari sayap-sayapnya itu, kemudian penghuni syurga merasa bingung dengan adanya pohon-pohon yang menari dan mengangkat air telaga dan keluar tanah liat dari ciptaan, dan dedaunan pohonpohon itu Fluktuasi ke sungai dan cahaya. Dan burung-burungpun berkicau dengan memuji nabi saw. Dan para keluarganya yang suci dan sholeh, dari bawah Arsy, 27

39 wahai penghuni yang mulia dan wahai penghuni syurga, dan wahai penghuni tempat putusan, dan wahai penghuni tempat yang mulia dan wahai penghuni tempat kehormatan dan wahai penghuni syurga adn dan wahai penghuni syurga firdaus, dan wahai penghuni syurga ma wa, dan wahai penghuni syurga na im kamarilah wahai orang-oarang mukmin yang terpilih, nabi saw bersabda tidak ada kemuliaan dalam suatu pernikahan kecuali pestanya nabi saw bersama maryam dan asiyah. Yang mana para rasul dan para nabi dan orang-orang yang berilmu dan para ulama dan orang-orang yang sholeh dan para wali dan orang-orang mukmin dan para syuhada dan serta semua umat yang dekat dengan sayyidina al mursalin dan para nabi dan para penguasa langit dan bumi yang dari masing-masing mengucapkan sekali lafadz Laailaahaillallah muhammadun rasulullah dan tidak pernah menyekutukan Allah selamanya, maka mereka mendatangi ke pintu terendah nabi saw dan untuk menuju jalan ke pintunya mmbutuhkan waktu seribu tahun masa tempuh, lebar pintu tersebut adalah tiga ratus ribu tahun, yang mana pintu-pntu itu mempunyai daun pintu yang terbuat dari emas dan perak, yang kemudian para nabi dan rasul bersama seluruh umatnya dan atas perintah Allah pula dijadikannya papan dan pena yang memunculkan bentuk yang kemerahmerahan, dari sisi kanan ada tuju ratus ribu kursi yang mana pada setiap kursi-kursi itu terdapat barisan raja yang duduk diatasnya dan setiap kepala para raja-raja itu ada mahkota dari cahaya. Dan ketiaka para nabi dan rasul belum tiba bersamaseluruh umat berdirilah para malaikat didepan mereka dengan memberi hormat dan slam kemulyaan untuk mereka kemudian mereka masuk bersama-sama dengan berdasarkan sifat (prilaku), ilmu serta anak-anak mereka untuk menerangi kubu kanan, dan dari kubu kiri yang meluhat pada sifatnya untuknya adalah kubah dari mutiara yang berada di rumah dan.. dan pada kubah tersebut tertulis nama mahmud yang dihiasi ridhwan atas izin Allah yang maha pengasih, tempat penyimpanan di syurga dengan hiasan-hiasan terindah dan mahkota, dan gajah memiliki taring yang diatasnya tedapat papan dari emas dan tempat mahkota sebagai. Dan diatas papan-papan tersebut terdapat kursi-kursi untuk namariq dan para petinggi (yang mulia) mereka duduk bersama para umat nabi Muhammad saw dan para nabi dan rasul serta para ulama dan syuhada. Dan diatas punggung 28

40 gajah-gajah disana ada tiga Umariyat dari minyak wangi, yaitu kuku umariyat yang berada di sebelah kanan, dan Umariyat dari sebelah kiri, dan umariyat yang berada di tengah. Adapun untuk Umariyat yang sebelah kanan adalah maryam binti imron, dan umariyat sebelah kiri asiyah binti muzakhim, dan untuk umariyat tengah adalah Muhammad bin Abdullah saw sebagai mahluk terbaik dan nabi serta rosul terahir semesta alam ini, dan umariyat sebelah kanan adalah bendera syukur, dan untuk Umariyat sebelah kiri adalah bendera kebaikan, serta untuk umariyat tengah adalah bendera terpuji, kemudian para ahli syurga berjalan dari qubbah tersebut berdasarkan kuantitasnya selama enam puluh tahun lamanya. Sehingga mereka sampai di hadapan Nabi saw. Dan merekapun menyaksikan dibawahnya Nabi Muhammad saw ada ruangan dari kemper yang berisikan cahaya dan diturunkan didalamnya rahmat Allah raja yang amha pengampun dan ruangan tersebut berada dipinggir telaga dan di bawah Arsy, dan panjang tempat bawah nabi saw dengan tempuhan tiga ribu limaratus tahun dan dibawah gelang kaki nabi saw dan sekitar gelang kaki tersebut ada sekelompok bidadari dan para pelayan yang tidak pernah memusuhi dan melarangnya, dan para malaikat jibril dari sebelah kanan bawahnya, serta mikail dari sebelah kiri, dan para anak-anak muda serta para orang tua dari arah depan, dan di bawah adalah tahta huwwan dari cahaya yang didalamnya terdapat piring-piring yang terbuat dari emas, serta botol kaca dari perak yaitu bentuk botol kaca yang terbuat langsung dari perak putih dan mangkuk besar dari mutiara dan tumbuh-tumbuhan serta biji mutiara, dan disetiap piringnya terdapat berbagai menu makanan dengan berbagai cita rasa dan kenikmatan yang di ciptakan oleh Allah SWT di surga yang berada dalam huwwan itu, kemudian Alllah SWT memerintahkan kepada semua para nabi dan para rasul serta seluruh umat untuk duduk di tempat makan dengan tertib dan teratur dan setiap para individu duduk dan menikmati makanan yang mereka inginkan selama tuju puluh ribu tahun, dan sebelum mereka menyelesaikan atau menghabiskan makannannya datang suatu panggilan dari maha raja (Allah) sebagai pemberitahuan untuk hambanya agar senantiasa memakai pakaian yang mulia, maka masing-masing dari merekapun memakainya dengan dihiasi tuju puluh hiasan dari syurga firdaus, yang ada mahkota mulianya, kemudian masing-masing 29

41 individu memakai mahkota dari intan dan berlian, kemudian mereka memakai kalung berlian, maka masing-masing individu pun memakai kalung berlian tersebut, dengan kata lain sampai dada, dan mereka memakai gelang tangan di tangan setiap individu sebanyak tiga gelang yang terbuat dari emas dan perak. Dan gelang yang dipakaikan dari yaqut merah, serta perhiasan bewarna hijau. Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk memberiakan hamba-hambanya itu minyak wangi adfar dan minyak ambar, kemudian para bidadari menari dan burung menyanyi di udara, dan para nabi dan rasul dan para ulama dan Syuhada dan orang-orang mukmin berbahagia bersama, kemudian para bidadari mengeraskan suara daud ketiak membaca kitab Zabur dan keluarlah warna lagu dengan dialek burung-burung itu. Dan menebarkan cahaya dari dahan-dahan pohon dan cahaya itu memberikan aroma minyak wangi dan kemper kemudian datang panggilan dari sisi Allah SWT Azza wa jalla untuk malaikat jibril wahai Jibril katakan kepada Rasul untuk pindah sehingga dia naik diatas tempat duduk yang berada diatas gajah di Umariyat tengah karena perintah Allah SWT. Dan maryam binti imron di sebelah kanan, serta asiyah binti muzahim disamping sebelah kiri, dan jibril juga menunggangi gajah yang bertempat di kepala gajah, dan malaikat mikail berada di belakang kelambu punggung gajah dan para umat nabi saw berada diatas papan yang terletak diatas punggung gajah dan malaikat ridwan naik. Bersama delapan puluh ribu pemuda yang berada disebelah kanannya, dan delapan puluh ribu para orang tua yang berada disebelah kirinya dan delapan puluh ribu malaikat-malaikat dari arah depan ridwan. Yang berada diatas kendaraan surga, dan dibelakang ridwan ada adam sebagai orang pertama dimuka bumi, dan delapan puluh ribu nabi dari para nabi-nabi yang berada diatas kuda darinya cahaya yang menyerupai raja. Dan dibelakang adam bangunan yang terhimpun bagi orang-orang yang mulia yang tercipta dari minyak adfar dan ambar bersama Umariyat, dan para istri-istri nabi berjalan bersama adam as. Dan seperti inilah mereka berjalan dan bermain di surga itu, dan ahli surga memilih kurun waktu seribu tahun. Dan pohon-pohon menari, dan air lautan meninggi, serta udara bertiup kencang dari Arsy dan menyebarkan bau minyak wangi dan kemper dari seluruh makhluk yang berada disisi raja semesta alam (Allah) dan seketika itu pula 30

42 para bidadari ikut bermain dan berdatangan untuk ahli ahli Qushur, dan shohibun nuur (malaikat) naik untuk memuji nabi saw. Dan seperti inilah kabahagiaan atau kegembiraan, dan kesenangan dalam bermain bersama seluruh makhluk disana. Dan seperti itu pula mereka berjalan hingga samapai ke tepi telaga yang di dalamnya ada kolam, yang dalam ukuran di dunia adalah enampuluh ribu kali lipat. Dan diatas kolam tersbut terdapat hammah (tempat mandi yang berisikan air hangat) dengan putaran yang berwarna merah, hiiiamah tersebut jumlahnya semua yang ada di dunia, dan didalamnya juga terdapat menu makanan yang tidak tehitung dan tidak terkira jumlahny, dan satupun tidak ada yang mampu untuk mengaturnya, maka kemudian nabi saw turun dengan berada diatas gajah bersama istri-istrinya yang suci dan ibu dari orang-orang mukmin ( ummul mukminin) beserta seluruh umat kemudian mereka duduk bersama-sama di atas huwanul himah, dan mereka makan dan menikmati kenikmatan hayawan itu. Dan apabila mereka selesai duduk di tepi telaga tersebut dan tepi telaga minyak wangi dan kemper serta minyak ambar yang bau parfumnya menyebar dari bawah Arsy, dikatakan kepadanya selama mereka berenang di air telaga tersebut, ikan-ikanpun ikut mengangkat kepalnya di air dan datang kapal dari bawah Arsy yaitu kapal yang memancarkan cahaya dan pemiliknya adalah malaikat jibril, kemudian orangorang mukmin dan para nabi serta para wali mengendarai kapal-kapal tersebut bersama nabi Muhammad saw. Kemudian awanpun datang dari bawah Arsy tersebut dengan menurunkan air hujan minyak wangi dan kemper serta minyak ambar dan halb serta hald dan para bidadari pun menyanyi-nyanyi, seperti inilah orang-orang mukmin berjalan dan bermain bersama para bidadari itu, sehingga mereka sampai di tepi telaga. Dan tepi telaga itu adalah tepi yang sangat agung atau megah, yang dihiasi bunga-bunga yang perjalanannya adalah empat ratus ribu tahun dan di dalam perutnya terdapat kota dari kemper yang berwarna putih yang menurut ukuran dunia adalah tigapuluh ribu kali dan paling sedikitnya berada di kota itu tuju kali dan kemudian menutupnya dengan kemper, kemudian Allah memerintahkan bidadari, agar mengangkat kepalanya, kemudian para bidadri itupun muncul dari air dan membuka mulutnya di udara, atas perintah Allah tersebut maka terbelahlah mulutnya seperti antara langit dan bumi tuju puluh kali 31

43 dan Alllah juga memerintahkan para nabi dan Rasul serta seluruh umat untuk masuk didalam perut kapal tersebut, dan semua ini terjadi Karena kehendak Allah. Dan inilah kondisi orang-oarang mukmin di syurga yang kemudian mereka kembali dari perut tersebut menuju istana mereka dan rumah mereka serta tamantaman mereka bersama dengan semua yang ada di perut zahroh seperti firman Allah SWT Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, mereka itu adalah sebaik-baik mahluk. Balasan mereka disisi tuhan mereka adalah surga adn yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya selama-lamanya, Allah ridha terhadap mereka dan merekpun ridha kepada NYA. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada tuhannya. Dengan rahmat dan kasih sayangmu, maka selesailah Wallahu a lam bi showab. 32

44 33.1

45 34.2

46 35.3

47 36

48 37.4

49 38

50 39

51 40

52 41

53 42

54 43

55 )PNRI( )BehrenT( )Roll( )Microfilm( 44

56 45

57 46

58 العربية

59 Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam, Zubdat Al- Asrar fi Tahqiqi Ba d Masyarib Al-Ahyar,

60 Askar, s., Al-azhar: Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Senayan Publishing, Behrend, T. E., Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Perpustakaan Nasional RI, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise D`Extreme Orient)1998. Baried, Siti Baroroh dkk, Pengantar Teori Filologi, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada. Hamid Rijal Syamsul, Buku Pintar Agama Islam, Edisi Senior, (Bogor : Cahaya Salam) 2005s Blokspot.com.

61 Lubis Nabilah, Naskah Teks dan metode penelitian Filologi, Jakarta:Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah, 1196 Surin Bachtiar, Terjemah dan Tafsir Al-quran, Bandung: Fa. Sumatra..

PENJELASAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR KEIMANAN

PENJELASAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR KEIMANAN PENJELASAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR KEIMANAN Karya : MUHAMMAD BIN SHALEH AL- UTSAIMIN Penerjemah : ALI MAKHTUM ASSALAMY Murajaah : MUNIR FUADI RIDWAN, MA DR.MUH.MU INUDINILLAH BASRI, MA ERWANDI TARMIZI

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: Maktabah Raudhah al-muhibbin. Website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id.

Disebarluaskan melalui: Maktabah Raudhah al-muhibbin. Website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id. Judul : Trilogi JALAN KESELAMATAN Penulis : Ustadz Abdullah Roy, Lc. Desain Sampul : Ummu Zaidaan Al-Atsariyyah Disebarluaskan melalui: Maktabah Raudhah al-muhibbin Website: e-mail: raudhatul.muhibbin@yahoo.co.id

Lebih terperinci

Untuk Pribadi & Masyarakat. Oleh : Asyeikh Muhamad Jamil Zainu

Untuk Pribadi & Masyarakat. Oleh : Asyeikh Muhamad Jamil Zainu BIMBINGAN ISLAM Untuk Pribadi & Masyarakat Oleh : Asyeikh Muhamad Jamil Zainu Diterjemahkan oleh DR Abddul Muhith Abdul Fattah Ali Musthofa Ya qub Aman Nadzir Sholeh Murojaah Muh.Mu inudinillah basri Munir

Lebih terperinci

BIMBINGAN ISLAM UNTUK PRIBADI DAN MASYARAKAT

BIMBINGAN ISLAM UNTUK PRIBADI DAN MASYARAKAT BIMBINGAN ISLAM UNTUK PRIBADI DAN MASYARAKAT Karya : SYEIKH MUHAMMAD JAMIL ZAINU Penerjemah : DR. ABDUL MUHITH ABDUL FATTAH ALI MUSTHAFA YA'QUB AMAN NADZIR SHOLEH Murajaah : DR.MUH.MU INUDINILLAH BASRI,

Lebih terperinci

Mungkin Anda tak percaya, tapi ini fakta BACA - COBA - BISA. Kata Pengantar : Abu Sangkan

Mungkin Anda tak percaya, tapi ini fakta BACA - COBA - BISA. Kata Pengantar : Abu Sangkan Shalat KhusyuÊ Itu M U D A H Mungkin Anda tak percaya, tapi ini fakta BACA - COBA - BISA mardibros Kata Pengantar : Abu Sangkan ÉΟŠÏm 9$# Ç uη q 9$# «!$# ÉΟó Î0 Shalat Khusyu' Itu Mudah mardibros Versi

Lebih terperinci

2. Sifat Mustahil. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 115

2. Sifat Mustahil. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 115 d. Al-Faṭānah Al-Faṭānah, yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al- Hajār al-aswād

Lebih terperinci

RICK JOYNER THE VISION. THE FINAL QUEST and THE CALL. Two International Bestsellers In One Volume

RICK JOYNER THE VISION. THE FINAL QUEST and THE CALL. Two International Bestsellers In One Volume RICK JOYNER THE VISION THE FINAL QUEST and THE CALL Two International Bestsellers In One Volume 1 Carolina bersama keluarganya. Rick Joyner adalah pendiri MorningStarMinistries, beliau salah satu hamba

Lebih terperinci

TIGA LANDASAN UTAMA. [ Indonesia ] MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB. Penerjemah : M. YUSUF HARUN, MA. Murajaah :

TIGA LANDASAN UTAMA. [ Indonesia ] MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB. Penerjemah : M. YUSUF HARUN, MA. Murajaah : TIGA LANDASAN UTAMA [ Indonesia ] ثلاثة الا صول وأدلتها ] اللغة الا ندونيسية [ MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB Penerjemah : M. YUSUF HARUN, MA ترجمة: محمد يوسف هارون Murajaah : MUNIR F. RIDWAN, MA DR.MUH.MU INUDINILLAH

Lebih terperinci

Mungkin Anda tak percaya, tapi ini fakta BACA - COBA - BISA. Kata Pengantar : Abu Sangkan

Mungkin Anda tak percaya, tapi ini fakta BACA - COBA - BISA. Kata Pengantar : Abu Sangkan Shalat KhusyuÊ Itu M U D A H Mungkin Anda tak percaya, tapi ini fakta BACA - COBA - BISA mardibros Kata Pengantar : Abu Sangkan ÉΟŠÏm 9$# Ç uη q 9$# «!$# ÉΟó Î0 Shalat Khusyu' Itu Mudah mardibros Versi

Lebih terperinci

Benarkah Muhammad Sempurna secara Fisik?

Benarkah Muhammad Sempurna secara Fisik? Benarkah Muhammad Sempurna secara Fisik? Oleh: Ali Sina Diterjemahkan oleh: Pod Rock (Faithfreedom) Secara fisik, Muhammad adalah orang yang sakit. Ketika masih muda, tentunya penampilan Muhammad menarik

Lebih terperinci

DI ATAS SAJADAH CINTA

DI ATAS SAJADAH CINTA DI ATAS SAJADAH CINTA KOTA KUFAH terang oleh sinar purnama. Semilir angin yang bertiup dari utara membawa hawa sejuk. Sebagaian rumah telah menutup pintu dan jendelanya. Namun geliat hidup kota Kufah masih

Lebih terperinci

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah oleh Dr. Yusuf Qardhawi KATA PENGANTAR "Zaman kekuasaan orang-orang kulit putih segera berakhir. Saya yakin mereka tidak lagi memenuhi hari-hari indah seperti

Lebih terperinci

HAK CIPTA 2009, PELITAHIDUP.COM

HAK CIPTA 2009, PELITAHIDUP.COM HAK CIPTA 2009, PELITAHIDUP.COM Ebook ini merupakan karya dan memiliki hak cipta dari PelitaHidup.com. Setiap bentuk distribusi, penyaluran dan pengkopian baik keseluruhan atau sebagian dari ebook ini

Lebih terperinci

(Edisi Percobaan) sekretariat_stanna@yahoo.com Gereja St Anna Duren Sawit Jakarta Timur 2009

(Edisi Percobaan) sekretariat_stanna@yahoo.com Gereja St Anna Duren Sawit Jakarta Timur 2009 Ibadat Orang Sakit (Edisi Percobaan) sekretariat_stanna@yahoo.com Gereja St Anna Duren Sawit Jakarta Timur 2009 2 Daftar Isi I. KOMUNI ORANG SAKIT / LANSIA... 4 II. PEMBERKATAN ORANG SAKIT... 11 III. PEMBERKATAN

Lebih terperinci

Perpustakaan Nasional RI: data katalog dalam terbitan (KDT)

Perpustakaan Nasional RI: data katalog dalam terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional RI: data katalog dalam terbitan (KDT) Yahya, Harun Berpikirlah Sejak Anda Bangun Tidur / Yahya Harun; alih bahasa, Sunarsih ; editor, Nurcholiq Ramdhan, -- Jakarta: Global Cipta Publishing,

Lebih terperinci

SIFAT SHOLAT NABI LATAR BELAKANG PENULISAN

SIFAT SHOLAT NABI LATAR BELAKANG PENULISAN SIFAT SHOLAT NABI Muhammad Nashiruddin Al-Albani LATAR BELAKANG PENULISAN Saya tidak pernah menemukan kitab yang membahas seluruh tema ini. Karena itu saya berkewajiban untuk menyusun sebuah buku yang

Lebih terperinci

Gambaran Ciptaan Baru

Gambaran Ciptaan Baru Gambaran Ciptaan Baru Mengetahui Siapa dirimu di dalam Kristus Oleh: A.L. & Joyce Gill Gill Ministries www.gillministries.com Indonesian NCI Manual-manual Dalam Seri ini Otoritas Atas Orang Percaya Bagaimana

Lebih terperinci

Hukum Mengolok-olok orang yang teguh menjalankan ajaran agama Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin Kategori : Aqidah

Hukum Mengolok-olok orang yang teguh menjalankan ajaran agama Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin Kategori : Aqidah Hukum Mengolok-olok orang yang teguh menjalankan ajaran agama Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin Kategori : Aqidah Apa hukum orang yang mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah Allah dan

Lebih terperinci

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk SD dan MI Kelas II

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk SD dan MI Kelas II Sri Sadiman Mahfud Sri Sadiman Mahfud Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-undang Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk SD dan MI Kelas II Penyusun : Sri Sadiman Sutrisno

Lebih terperinci

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidkan Nasional dari Penerbit CV. Grahadi Bahasa Indonesia 3 Untuk SD dan MI Kelas III

Lebih terperinci

Ringkasan Fiqih Islam

Ringkasan Fiqih Islam Ringkasan Fiqih Islam ] ا ندنيسي Indonesian [ Indonesia Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri Terjemah: Team Indonesia islamhouse.com Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif. Lc 2012-1433 مختصر

Lebih terperinci

TIGA LANDASAN POKOK. Oleh : Asy Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Penerjemah & Ta liq: Abu Abdillah Khoir bin Zakaria Al-Ashiy

TIGA LANDASAN POKOK. Oleh : Asy Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Penerjemah & Ta liq: Abu Abdillah Khoir bin Zakaria Al-Ashiy TIGA LANDASAN POKOK Oleh : Asy Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi رمحه اهلل تعاىل Penerjemah & Ta liq: Abu Abdillah Khoir bin Zakaria Al-Ashiy 1 DAFTAR ISI 1. Pendahuluan penerjemah dan penta liq...

Lebih terperinci

PROSEDUR MASUK ISLAM DI MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA

PROSEDUR MASUK ISLAM DI MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA PROSEDUR MASUK ISLAM DI MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA ------------------------------------------------------------ Serkalipun memeluk agama Islam itu sangat mudah, namun ada baiknya ditempuh prosedur

Lebih terperinci

[ ] : : : : : Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan wasiat Nabi Yahya bin Zakariya alaihimassalam yang berbunyi : Artinya: Dan aku memerintahkan kamu untuk shalat, jika kamu shalat maka janganlah kamu

Lebih terperinci

Aplikasi Yufid: Telah tersedia aplikasi Kisah Muslim untuk iphone. Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org

Aplikasi Yufid: Telah tersedia aplikasi Kisah Muslim untuk iphone. Lihat aplikasi lainnya di www.yufid.org Aplikasi Yufid: Dapatkan kisah-kisah nyata penggugah jiwa. Di KisahMuslim.com, Anda akan mendapatkan: Kisah para nabi, sahabat, orang-orang shalih, para ulama. Kehidupan mereka adalah kisah indah, hingga

Lebih terperinci

HIMPUNAN DOA-DOA PENTING

HIMPUNAN DOA-DOA PENTING 1 2 HIMPUNAN DO A-DO A PENTING Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI 2013 ISBN 978-602-14566-1-3 3 TIM PENYUSUN Pengarah

Lebih terperinci

Laksana Rajawali Menggoyangbangkitkan Isi Sarangnya

Laksana Rajawali Menggoyangbangkitkan Isi Sarangnya Indonesian As The Eagle Stirreth Her Nest Book Oleh William Marrion Branham pada hari-hari dari suara Wahyu 10:7 Laksana Rajawali Menggoyangbangkitkan Isi Sarangnya Pendahuluan Pelayanan yang luar biasa

Lebih terperinci

Injil. Yohanes. Penjelasan Singkat Perjanjian Baru Penafsiran Pasal demi Pasal Bagian 4. Yesus Kristus yang Diilhamkan kepada.

Injil. Yohanes. Penjelasan Singkat Perjanjian Baru Penafsiran Pasal demi Pasal Bagian 4. Yesus Kristus yang Diilhamkan kepada. Injil Yesus Kristus yang Diilhamkan kepada Yohanes Penjelasan Singkat Perjanjian Baru Penafsiran Pasal demi Pasal Bagian 4 William MacDonald Sastra Hidup Indonesia Edisi yang Pertama 2012 (C01) Judul asli:

Lebih terperinci