Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan"

Transkripsi

1

2 Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan daripada pengurus Membuat laporan tentang pelanggaran tatakelakuan Tiada tindakan balas dan kerahsiaan Memupuk persekitaran kerja yang positif 6 Menghargai kepelbagaian Diskriminasi dan gangguan Amalan guna tenaga yang wajar Kesihatan dan keselamatan Mengelakkan konflik kepentingan 7 Kerja luar Hubungan keluarga dan peribadi Menjalankan perniagaan dengan berintegriti 8 Antirasuah Antisogokan Sogokan tidak langsung Hadiah dan hiburan Derma amal dan penajaan Sumbangan politik Persaingan dan antitrust Sekatan perdagangan Pematuhan kontrak Memastikan integriti kewangan 10 Penyimpanan rekod, pelaporan kewangan, pengawalan kewangan dan pendedahan Tanggungjawab tambahan pegawai kewangan kanan Perbelanjaan perniagaan Membeli dan menjual saham perdagangan orang dalam Pencegahan pengubahan wang haram Melindungi dan mengurus aser dan maklumat syarikat 11 Aset fizikal dan sistem komunikasi Maklumat empunya dan harta intelek Penyimpanan rekod Privasi data Melindungi alam sekitar

3 Perutusan daripada Stefan Karlen Panalpina. Ia menyediakan prinsip kukuh untuk anda patuhi dan menunjukkan perkara yang patut dilakukan apabila situasi yang rumit dan jalan untuk maju ke hadapan sukar ditemui. Apabila sesiapa saja antara kita menghadapi dilema undang-undang atau etika semasa menjalankan tugas, kita mesti berhenti sejenak untuk mencari penyelesaian yang sesuai atau membuat keputusan tentang cara bertindak. Dalam situasi seperti ini, kita mematuhi undang-undang dan peraturan Panalpina; apabila tidak ada undangundang atau peraturan yang nampaknya boleh diterima pakai, kita menggunakan akal budi dan standard etika kita yang tinggi. Dengan berbuat demikian kita membantu memastikan bahawa kita sama-sama melakukan perkara yang betul dan tidak pernah berasa malu untuk memberitahu ahli keluarga, rakan sekerja, pihak media dan orang ramai tentang perkara yang kita lakukan. Jika anda raguragu, dapatkan nasihat seperti yang dinyatakan dalam halaman berikut. Orang yang berakhlak tidak membiarkan orang lain yang berakhlak melakukan kesilapan dari segi etika suarakan pendapat anda. Ke hadapan rakan sekerja sekalian Di samping kita bekerja keras untuk meneruskan prestasi cemerlang kita dalam dunia yang pesat berubah dan berdaya saing, kita harus sentiasa mengamalkan nilai teras dan standard kelakuan beretika yang sewajarnya. Apabila digabungkan, semua ini menjadi asas kejayaan kita semasa susah dan semasa senang. Panalpina komited kepada standard nilai etika yang tertinggi. Kita membina budaya berdasarkan nilai teras kita iaitu Prestasi, Integriti dan Profesionalisme. Kita komited kepada amalan perniagaan yang jujur dan beretika di semua peringkat dan di semua lokasi di mana kita menjalankan perniagaan. Tatakelakuan ini ialah panduan bagi menjalankan perniagaan dengan berintegriti dan membantu anda mengamalkan nilai-nilai kita. Bersama-sama dengan dasar perniagaan khusus dan undang-undang serta peraturan tempatan, Tatakelakuan ini bertindak sebagai pedoman yang membantu anda menangani pilihan sukar yang ada kalanya perlu dihadapi semasa menjalankan tugas di Walaupun dasar adalah penting, kejayaan kita sebagai sebuah syarikat akhirnya ditentukan oleh tindakan yang diambil oleh setiap daripada kita. Semua pekerja Panalpina berkongsi tanggungjawab menjadikan kelakuan beretika bahagian yang penting dalam kegiatan perniagaan harian kita. Kegagalan melakukannya menghakis kepercayaan dan melemahkan asas yang dengannya kehidupan dan perniagaan kita dibentuk. Saya mengharapkan anda semua untuk mendukung semua nilai etika kita dan menjadikannya suatu kebiasaan. Kita perlu melakukannya demi semua pihak yang berkepentingan dalam perniagaan kita, daripada pelanggan hinggalah kepada pelabur kita dan akhir sekali tetapi tidak kurang pentingnya, kepada diri kita sendiri sebagai pekerja untuk mengekalkan Panalpina sebagai tempat kerja yang terbaik. Kami memerlukan sokongan anda dalam mengekalkan transformasi budaya Panalpina ke arah kecemerlangan. Stefan Karlen

4 Nilai etika Panalpina Panalpina komited kepada budaya syarikat yang teguh dan unik dengan nilai etika yang kukuh. Iltizam ini memerlukan kita semua bertindak dengan berintegriti dan menerapkan standard etika yang tertinggi dalam kerja harian kita. Oleh itu, mustahak untuk setiap daripada kita memahami dan menerapkan nilai teras Panalpina yang menjadi pedoman tentang cara kita membuat keputusan dan menjalankan tugas. Nilai teras Panalpina adalah berdasarkan tiga prinsip utama: Prestasi Prestasi ialah komitmen berterusan kami kepada pembangunan lestari dan kejayaan kewangan jangka panjang. Di Panalpina, prestasi dicapai dengan menerapkan kecemerlangan dalam segala perkara yang dilakukan, didorong oleh inovasi, melihat kemungkinan mengatasi halangan, mencapai kejayaan kewangan dan sentiasa berpandukan integriti. Integriti Integriti ialah cara kita mendorong kelakuan kita dan menerapkan semua nilai kita secara konsisten dalam segala perkara yang kita lakukan. Kita menunaikan janji dan mematuhi peraturan. Kita komited untuk melaksanakan janji; kita melayan semua orang dengan adil, penuh hormat dan bermaruah; dan menerapkan nilai etika yang tertinggi dalam kerja harian kita. Profesionalisme Profesionalisme ialah cara kita mencipta nilai untuk pelanggan kita dengan menjangkakan keperluan perniagaan mereka dan menerapkan penyelesaian yang dapat dilaksanakan. Di Panalpina kita arif tentang perniagaan kita dan memikul tanggungjawab untuk menunjukkan hasilnya. Kita bersedia menerima kesan daripada segala perkara yang kita lakukan dan memberikan umpuan kepada menjadi rakan niaga pilihan pertama pelanggan kita

5 Pengenalan Tatakelakuan Perkara yang diharapkan daripada semua orang Semua pekerja Panalpina tertakluk kepada Tatakelakuan ini dan kita semua diharapkan memahami serta mematuhi Tatakelakuan ini dan undangundang dalam kerja harian kita. Kita mesti menggunakan pertimbangan yang baik dan memikirkan semua tindakan kita. Ada kalanya kita akan menghadapi keadaan apabila pilihan yang tepat tidak jelas. Dalam keadaan ini, tanya diri anda: Adakah ia selaras dengan Tatakelakuan ini? Adakah ia beretika? Adakah ia sah? Adakah ia akan mendatangkan nama baik kepada saya dan Panalpina? Adakah saya ingin membaca tentangnya dalam surat khabar? Adakah keluarga dan rakan saya akan mempersetujuinya? Jawapan bagi semua soalan mesti ya. Jika jawapan bagi mana-mana soalan ialah tidak, jangan lakukannya. Jika anda masih tidak pasti, dapatkan bimbingan. Anda boleh berbincang dengan pengurus anda atau Sumber Manusia. Jika anda berasa tidak selesa berbincang dengan kedua-dua pihak ini, anda boleh berbincang dengan Jabatan Etika Korporat dan Pematuhan.Semua maklumat tentang cara menghubunginya terdapat dalam intranet. Perkara yang diharapkan daripada pengurus Semua pengurus Panalpina diharapkan menjadi contoh ikutan dan menggalakkan budaya etika serta pematuhan dalam bidang tanggungjawab mereka. Antaranya termasuk memastikan pekerja yang diselia memahami tanggungjawab mereka, yang tersirat dan tersurat di bawah Tatakelakuan. Pengurus mesti mewujudkan suasana kerja positif yang pekerja digalakkan dan berasa selesa untuk bersuara dan meminta bantuan. Apabila pengurus menerima laporan tentang situasi yang tidak beretika atau mungkin akan menjejaskan reputasi Panalpina, mereka mesti memberitahu Jabatan Etika Korporat dan Pematuhan dengan segera. Membuat laporan tentang pelanggaran tatakelakuan Jika anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa mana-mana pekerja Panalpina atau sesiapa saja yang bekerja bagi pihak Panalpina terlibat dalam salah laku dari segi etika atau undangundang, anda dikehendaki melaporkan kejadian itu dengan segera. Anda boleh berbincang dengan pengurus anda, Sumber Manusia atau Jabatan Etika Korporat dan Pematuhan. Sebagai alternatif, anda bebas melaporkan kebimbangan anda kepada Talian Penting Etika dan Pematuhan. Talian Penting Etika dan Pematuhan ialah cara yang selamat untuk mengemukakan laporan sulit, di mana-mana saja di dunia, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sama ada secara dalam talian atau melalui telefon. Anda boleh mengakses nombor telefon dan alat pelaporan web tertentu melalui intranet kita. Tiada tindakan balas dan kerahsiaan Panalpina menghargai bantuan pekerja yang mengenal pasti masalah yang mungkin akan timbul dan perlu kita tangani. Panalpina akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan bahawa semua laporan dirahsiakan, termasuk identiti orang yang membuat laporan. Panalpina tidak akan bertolak ansur terhadap apa-apa jenis tindakan balas terhadap pekerja yang secara jujur membuat laporan tentang pelanggaran atau pencabulan Tatakelakuan Panalpina atau apa-apa kelakuan lain yang menyalahi undang-undang. Panalpina memandang serius dakwaan tentang tindakan balas. Tuduhan tentang tindakan balas disiasat dan tindakan yang sewajarnya diambil

6 Memupuk persekitaran kerja yang positif Panalpina komited kepada usaha memupuk persekitaran kerja yang positif, pelbagai dan menarik berdasarkan sikap terus terang dan saling menghormati. Semua pekerja memperlakukan satu sama lain dengan bermaruah dan penuh hormat. Kita tidak akan bertolak ansur terhadap apa-apa bentuk gangguan atau tingkah laku mendiskriminasi di tempat kerja kita. Panalpina menghormati dan mematuhi semua peraturan buruh, kesihatan dan keselamatan yang berkaitan. Menghargai kepelbagaian Kepelbagaian pekerja Panalpina merupakan aset yang sangat berharga dan setiap seorang pekerja adalah penyumbang utama kepada kejayaan kita. Kita sangat komited kepada usaha menyediakan peluang yang sama dalam semua aspek pekerjaan dan menyambut baik perbezaan dari segi bangsa, jantina, bahasa, pendidikan dan sebagainya. Perbezaan ialah asas kreativiti dan inovasi. Diskriminasi dan gangguan Panalpina menggalakkan persekitaran yang bebas daripada gangguan. Kami tidak akan bertolak ansur terhadap apa-apa kelakuan yang secara tidak patut atau tidak wajar mengganggu prestasi kerja, menjatuhkan maruah mana-mana orang atau mewujudkan persekitaran kerja yang menakutkan, bersifat bermusuhan atau menjelikkan. Hal ini termasuk diskriminasi atau gangguan berdasarkan bangsa, warna kulit, agama, jantina, usia, negara asal, orientasi seks, status perkahwinan atau kehilangan upaya. Amalan guna tenaga yang wajar Panalpina mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai berkaitan dengan amalan guna tenaga yang wajar, contohnya yang berkaitan dengan pampasan dan manfaat, buruh kanakkanak, buruh paksa dan kebebasan berpersatuan di semua negara yang kita beroperasi. Sebagai satu prinsip kita tidak boleh bertolak ansur terhadap apaapa bentuk layanan kepada pekerja yang tidak dapat diterima di mana-mana operasi atau kemudahan Panalpina. Kesihatan dan keselamatan Panalpina menghargai semua pekerjanya sebagai aset yang paling penting dan komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada semua pekerja. Setiap pekerja bertanggungjawab memenuhi komitmen ini dengan mematuhi semua prosedur kesihatan dan keselamatan dan dengan mengekalkan tempat kerja yang selamat dan sihat. Kita semua diharap dapat menjalankan perniagaan bebas daripada pengaruh apaapa bahan yang mungkin menjejaskan kerja kita. Semua kemalangan di tempat kerja, kelengkapan yang tidak selamat, amalan dan keadaan yang tidak selamat di tempat kerja mesti dilaporkan kepada pengurus HR atau HSE. Hal ini termasuk alkohol, dadah yang menyalahi undang-undang, bahan terkawal dan dalam beberapa kes, ubat-ubatan yang dipreskripsikan

7 Mengelakkan konflik kepentingan Dalam aktiviti seharian kita bekerja dengan pembekal, pelanggan dan pihak lain yang berurusan dengan Panalpina. Penting bagi setiap keputusan dibuat secara objektif serta berdasarkan keperluan syarikat, dan bukannya berdasarkan kepentingan atau hubungan peribadi. Kerja luar Panalpina membenarkan pekerjanya bekerja di luar asalkan pekerjaan itu tidak mengganggu tanggungjawab pekerja di Panalpina. Kerja luar mesti tidak melibatkan pesaing Panalpina dan tidak melibatkan penggunaan kelengkapan Panalpina atau maklumat empunya seperti komputer, perisian, maklumat pelanggan dan lain-lain. Semua kerja luar mesti diberitahu kepada pengurus anda. Hubungan keluarga dan peribadi Melainkan dalam keadaan yang terbatas, kita tidak patut mengupah, menyelia atau mempunyai pengaruh terhadap ahli keluarga atau orang yang mempunyai hubungan peribadi yang rapat dalam Panalpina melainkan kebenaran diberikan terlebih dahulu oleh pihak pengurusan. Kejayaan Panalpina bergantung pada rakan kongsi dan subkontraktornya. Oleh sebab itu, pemilihan rakan kongsinya mesti berdasarkan kriteria yang objektif termasuk integriti, kualiti dan prestasi, dan bukan kepentingan peribadi. Oleh yang demikian, jika ahli keluarga atau orang yang mempunyai hubungan peribadi yang rapat bekerja untuk pihak ketiga yang berurusan dengan Panalpina (contohnya subkontraktor) kita mesti mendedahkan maklumat ini kepada pihak pengurusan

8 Menjalankan perniagaan dengan berintegriti Kejayaan kita yang berterusan bergantung pada persaingan secara agresif. Namun begitu, kita selalu melakukannya secara jujur, adil dan dengan mematuhi undang-undang sepenuhnya. Hubungan perniagaan yang berdasarkan kepercayaan dan manfaat bersama sangat penting bagi kejayaan kita dan kita akan berusaha untuk mewujudkan kelebihan bersama dengan memahami keperluan pelanggan, kontraktor, pembekal dan usaha sama kita. Jika amalan tempatan kelihatan bercanggah dengan standard kelakuan Panalpina, anda mesti menghubungi pihak pengurusan atasan untuk mendapatkan nasihat sebelum bertindak. Antirasuah Antisogokan Rasuah memudaratkan bukan hanya syarikat tetapi juga komuniti di mana kita menjalankan perniagaan. Kerajaan mengambil langkah untuk memerangi rasuah dan banyak negara di mana kita menjalankan operasi mempunyai undang-undang khusus menentangnya. Itulah sebabnya Panalpina menerima pakai dasar toleransi sifar terhadap rasuah tanpa menghiraukan di mana kita berada. Ini bererti bahawa mana-mana pekerja Panalpina tidak dibenarkan memberikan atau menjanjikan apa-apa kelebihan tidak wajar kepada orang dalam jawatan beramanah sama ada dalam kerajaan atau perniagaan swasta. Tidak ada pengecualian bagi amaun bayaran yang sedikit atau bayaran pemudahan atau suapan. Selain itu, pekerja Panalpina tidak dibenarkan menerima atau meminta apa-apa kelebihan yang tidak wajar. Sogokan tidak langsung Panalpina Pekerja Panalpina tidak menggunakan pihak ketiga untuk membayar sogokan atau membuat bayaran pemudahan atau suapan. Oleh itu, kita mesti memastikan rakan kongsi kita sedar dan komited kepada dasar antirasuah Panalpina dan prosedur usaha wajar untuk memilih pihak ketiga betul-betul dipatuhi. Hadiah dan hiburan Hadiah dan hiburan ialah ihsan biasa dalam perniagaan dan diterima dalam banyak budaya. Malahan, dalam banyak keadaan ia merupakan cara yang penting untuk mendapat nama baik dan mewujudkan kepercayaan dalam hubungan perniagaan. Kita mesti memastikan bahawa hadiah perniagaan dan amalan memberikan hiburan adalah munasabah dan selaras dengan dasar Panalpina serta undang-undang dan peraturan tempatan yang berkaitan. Kita mesti sentiasa memastikan bahawa ihsan perniagaan tidak diberikan atau diterima untuk memperoleh atau memberikan kelebihan yang tidak wajar, mempunyai nilai yang sederhana, bukan dalam bentuk wang dan jarang-jarang sekali diberikan atau diterima. Derma amal dan penajaan Panalpina menyokong pemberian derma amal tertentu sebagai cara memberi balik kepada komuniti dan memberikan sumbangan untuk tujuan yang wajar. Selain itu, Panalpina juga menyokong penajaan korporat tertentu agar dapat mempromosikan kehadiran Panalpina dalam komuniti perniagaan. Malangnya, derma dan penajaan yang sah pun kadang kala berisiko mewujudkan gambaran sogokan dan rasuah. Oleh itu, anda mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu selaras dengan prosedur yang ditetapkan sebelum memberikan derma dan membuat penajaan bagi pihak Panalpina. Sumbangan politik Panalpina tidak memberikan apa-apa jenis sumbangan politik di mana-mana saja di dunia, sama ada dalam bentuk wang atau bukan wang (misalnya sumbangan harta benda atau perkhidmatan, atau pembelian tiket ke acara penubuhan tabung). Namun begitu, Panalpina mengakui hak pekerja untuk mengambil bahagian sebagai individu dalam proses politik, jika mereka betul-betul menjelaskan bahawa mereka tidak mewakili Panalpina dalam proses itu

9 Persaingan dan antitrust Panalpina betul-betul mematuhi undang-undang yang dinamai undang-undang persaingan di beberapa negara dan undang-undang antitrust di negara lain. Undang-undang ini menggalakkan atau melindungi persaingan bebas dan adil di seluruh dunia dan melarang semua tingkah laku antipersaingan, seperti komplot penetapan harga. Pekerja Panalpina tidak dibenarkan terlibat dalam perbuatan menetapkan harga, memanipulasi bida, memperuntukkan pasaran atau pelanggan, atau aktiviti antipersaingan haram sepertinya. Beberapa undangundang persaingan seperti undang-undang antitrust Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah terpakai walaupun perbuatan itu berlaku di luar sempadan negara atau negara-negara yang berkaitan. Panalpina hanya menggunakan sumber pakar, industri dan sumber lain yang tersedia kepada umum untuk memahami strategi perniagaan, pelanggan dan pembekal, trend teknologi, cadangan dan pembangunan pengawalan serta tindakan pembekal dan pesaing yang sedia ada dan dijangkakan. Panalpina mengumpulkan maklumat ini secara adil dan sah, bukan dengan cara yang meragukan seperti mencuri, memecah masuk, memberi rasuah, memberikan gambaran yang salah tentang siapa anda sebenarnya atau memasang telinga secara elektronik. Sekatan perdagangan Beberapa buah negara, dan Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu, dari semasa ke semasa mengenakan sekatan terhadap eksport dan urusan lain dengan negara, entiti dan individu tertentu. Sekatan itu melarang Panalpina daripada menjalankan perniagaan tertentu yang diaktifkan di negara-negara yang dinyatakan dan dengan individu serta entiti tertentu. Panalpina tidak akan mengadakan hubungan perniagaan dengan syarikat yang diketepikan oleh kerajaan. Penalti berat seperti denda, pembatalan permit untuk mengeksport dan hukuman penjara boleh dikenakan apabila sekatan itu tidak dipatuhi. Panalpina mematuhi semua undang-undang dan peraturan negara dan antarabangsa tentang eksport dan embargo. Pematuhan kontrak Kita mematuhi semua terma dan syarat kontrak dan mengharapkan rakan niaga kita melakukan perkara yang sama. Kita membuat serahan seperti yang dijanjikan dan menyediakan bil yang betul-betul mematuhi terma kontrak

10 Memastikan integriti kewangan Panalpina komited untuk mempunyai rekod kewangan dan menjalankan urusan yang jujur, tepat dan kena pada waktunya. Syarikat ini melarang apa-apa tindakan atau ketiadaan tindakan yang mungkin melindungi kegiatannya daripada pihak berkepentingannya. Semua pekerja Panalpina mesti menghormati tanggungjawab untuk mendukung semua standard dan peraturan perakaunan kewangan dan laporan yang berkaitan. Penyimpanan rekod, pelaporan kewangan, pengawalan kewangan dan pendedahan Sebagai syarikat tersenarai awam, penting bagi semua buku, rekod, akaun dan kenyataan kewangan Panalpina berada dalam keadaan lengkap, tepat dan mudah difahami. Ia patut diselenggarakan secara terperinci dan mematuhi sistem kawalan dalaman Panalpina. Semua urus niaga kewangan mesti direkodkan dalam buku yang berkenaan kena pada waktunya kerana laporan yang tepat pada waktunya membolehkan pengurusan campur tangan pada peringkat awal. Dana, aset atau urus niaga yang tidak direkodkan atau tidak dicatatkan dalam buku tidak dibenarkan. Tanggungjawab tambahan pegawai kewangan kanan Pegawai kewangan kanan dan orang lain yang bertanggungjawab bagi ketepatan laporan kewangan mempunyai tanggungjawab tambahan memastikan kawalan yang berkesan disediakan untuk menghasilkan laporan kewangan dan pengurusan yang benar, tepat, lengkap, objektif, konsisten, kena pada waktunya dan mudah difahami. Perbelanjaan perniagaan Semua akaun perbelanjaan perniagaan hendaklah didokumenkan dan direkodkan dengan tepat dan kena pada waktunya. Jika anda tidak pasti sama ada perbelanjaan tertentu itu sah, tanya pengurus bidang utama anda terlebih dahulu. Membeli dan menjual saham perdagangan orang dalam Semasa bekerja di Panalpina kita mungkin mendapat tahu maklumat bukan umum tentang Syarikat atau syarikat lain yang dengannya kita berurusan. Maklumat bukan umum (juga dikenali sebagai maklumat dalam ialah maklumat tentang syarikat yang tidak diketahui oleh orang ramai dan yang pelabur yang berfikiran waras menganggap penting semasa membuat keputusan tentang sama ada hendak membeli, menjual atau memegang sekuriti syarikat berkenaan. Membeli atau menjual sekuriti berdasarkan maklumat dalam (dikenali sebagai perdagangan orang dalam ) ialah kesalahan jenayah di banyak negara. Pekerja Pinalpina dilarang berdagang saham atau sekuriti lain Pinalpina, apa-apa entiti Pinalpina atau apa-apa syarikat awam berdasarkan maklumat dalam. Mendedahkan maklumat dalam kepada pihak lain, termasuk ahli keluarga sendiri juga dilarang dan mungkin menyebabkan orang yang terlibat didakwa kerana melakukan jenayah. Pencegahan pengubahan wang haram Pengubahan wang haram ialah proses yang melaluinya individu atau entiti cuba menyembunyikan dana haram atau menjadikan dana itu kelihatan sah dengan menggerakkannya melalui sistem kewangan untuk menyembunyikan semua tanda bahawa ia berpunca daripada kegiatan haram. Penting untuk kita mengetahui dan mematuhi semua undangundang dan peraturan yang bertujuan untuk menghentikan pengubahan wang haram. Kita mesti teliti dan menggunakan pertimbangan yang baik apabila berurusan dengan pelanggan atau urus niaga vendor yang luar biasa. Pinalpina tidak membiarkan, memudahkan atau menyokong pengubahan wang haram

11 Melindungi dan mengurus aser dan maklumat syarikat Aset fizikal dan harta intelek Panalpina sangat penting untuk kejayaan Panalpina dan setiap daripada kita berkewajipan melindunginya. Kita mesti mengurus rekod syarikat dengan bertanggungjawab dan melindungi rekod peribadi serta maklumat empunya, sama ada ia milik syarikat kita, rakan niaga, pelanggan atau pekerja kita. Aset fizikal dan sistem komunikasi Semua pekerja dikehendaki melindungi aset Panalpina dan memastikan ia digunakan secara cekap. Ia hendaklah digunakan untuk tujuan yang sah dan untuk perniagaan Panalpina sahaja. Semua pekerja mesti menggunakan sistem komunikasi Panalpina, seperti e-mel dan internet, untuk tujuan yang berkaitan dengan perniagaan sahaja dan mesti menggunakan sumber ini dengan cara yang wajar dan sah. Kita tidak patut mengakses, memuat turun atau mengedarkan apa-apa bahan yang dilarang, menjelikkan atau boleh mendatangkan nama buruk kepada reputasi Panalpina. Kita juga patut menggunakan budi bicara dan tekun semasa menyediakan e-mel untuk memastikan komunikasi kita profesional dan sesuai. Maklumat empunya dan harta intelek Maklumat empunya dan harta intelek seperti paten, cap dagang, hak cipta, rahsia perdagangan, maklumat perniagaan yang tidak diterbitkan dan rahsia (pangkalan data pelanggan, perisian dan strategi pemasaran) mewakili aset Panalpina. Maklumat empunya termasuk semua maklumat bukan awam yang mungkin berguna bagi pesaing atau memudaratkan Syarikat, atau pelanggannya atau pembekalnya, jika didedahkan. Penggunaan, pendedahan atau pengedaran maklumat ini tanpa kebenaran dilarang dan mungkin mengakibatkan penalti sivil atau jenayah. Pekerja mesti mengekalkan kerahsiaan maklumat empunya yang diamanahkan kepada mereka oleh Panalpina atau pelanggan dan pembekalnya, kecuali apabila pendedahan dibenarkan secara bertulis oleh Pengarah Urusan atau dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan seperti yang disahkan oleh Jabatan Undangundang. Penyimpanan rekod Semua pekerja Panalpina dikehendaki memastikan bahawa rekod perniagaan disimpan selaras dengan dasar dalaman dan peraturan tempatan. Rekod perniagaan ini termasuk dokumen fizikal seperti kontrak atau fail dan juga data elektrik seperti e-mel. Privasi data Panalpina menghormati privasi semua pekerja, rakan niaga dan pelanggannya. Kita mesti mengendalikan data peribadi secara bertanggungjawab dan dengan mematuhi dasar dalaman Panalpina serta semua undang-undang privasi yang terpakai. Pekerja yang mengendalikan data peribadi orang lain mesti bertindak selaras dengan dasar dalaman Panalpina dan undang-undang yang terpakai; mengumpulkan, menggunakan dan memproses maklumat itu hanya untuk tujuan perniagaan yang sah, mengehadkan akses kepada maklumat itu hanya kepada mereka yang mempunyai tujuan perniagaan yang sah untuk melihat maklumat itu dan mengambil langkah berjaga-jaga untuk mencegah pendedahannya tanpa kebenaran

12 Melindungi alam sekitar Melindungi alam sekitar ialah tanggungjawab semua orang. Di Panalpina, kita komited bagi memastikan terdapat kesan yang minimum terhadap alam sekitar akibat kegiatan harian kita dan akan terus memantau kegiatan kita untuk memastikan penambahbaikan berterusan. Panalpina komited bagi meminimumkan kesan terhadap alam sekitar dalam semua kegiatannya dan akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan untuk perlindungan alam sekitar di semua tempat di mana kita beroperasi. Komitmen dan pematuhan ini dikehendaki daripada semua pekerja kita. Oleh sebab Panalpina komited sepenuhnya untuk mendukung standard alam sekitar setinggi mungkin, kita akan menilai aspek alam sekitar aktiviti kita secara berterusan bagi menyampaikan khidmat tanpa kesan alam sekitar yang tidak wajar

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN LORD Corporation ( LORD ) komited untuk mengendalikan perniagaan dengan penuh integriti dan standard etika yang tinggi. Kami juga komited dalam mematuhi semua undang-undang

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Pengenalan Soal awab berikut ialah panduan kepada Tatakelakuan Pengedar ( Tatakelakuan ) Parker Hannifin (Parker). Kami telah menyediakan

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam Tatakelakuan Tatakelakuan Dokumen ini mengandungi "Tatakelakuan" yang mesti dipatuhi oleh semua Pengarah, Pengurus, pekerja Kumpulan Pirelli, dan secara amnya sesiapa yang bekerja di Itali dan di luar

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

DASAR ANTI RASUAH RGIS

DASAR ANTI RASUAH RGIS DASAR ANTI RASUAH RGIS I. KENYATAAN DASAR Ia adalah menjadi dasar RGIS Holdings, LLC ( RGIS atau Syarikat ) menjalankan operasi di seluruh dunia secara beretika dan mematuhi undang-undang A.S. dan undang-undang

Lebih terperinci

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1 Tatakelakuan SCA Tatakelakuan 1 Perutusan Daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, Sebagai sebuah syarikat produk kesihatan dan perhutanan global yang terkemuka, kita boleh memberi kesan yang besar terhadap

Lebih terperinci

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini.

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini. Maklumat Am Nama Dasar Kod Tatalaku Pembekal Kumpulan NSG Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pemandu Dasar Perolehan Tarikh Diluluskan 17.06.09 Skop Dasar ini diguna pakai untuk semua pembekal Kumpulan NSG Objektif

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal Standard Tanggungjawab untuk Pembekal 2017 PEMEROLEHAN GLOBAL Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, jururawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua yang menggunakan

Lebih terperinci

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi KOD ETIKA 2016 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah yang perlu

Lebih terperinci

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Komitmen kepada Kecemerlangan di Tempat Kerja Kandungan Surat daripada Pengerusi 2 Kecemerlangan di Tempat Kerja dan Tatakelakuan Perniagaan dan Etika FedEx 3 Tingkah

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR MELIPUTI: SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KANDUNGAN I. Mesej kepada semua Rakan niaga m/s 2 II.Polisi Etika Perniagaan Umum m/s 3 III. Polisi

Lebih terperinci

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan Pesanan daripada Pengerusi: Di Laureate, kita berbangga dengan reputasi kita di seluruh dunia sebagai organisasi yang dan tatakelakuan etika. Melalui tatakelakuan

Lebih terperinci

Prinsip Panduan Kami. Tatakelakuan Cargill

Prinsip Panduan Kami. Tatakelakuan Cargill Prinsip Panduan Kami Tatakelakuan Cargill Dasar yang sentiasa dipegang semasa menjalankan perniagaan kami adalah kata-kata kami berpegang kepada perjanjian kami John MacMillan, Sr., 1923 Jadual kandungan

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Semangat Nolato 2 Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Nolato mempunyai tradisi lama mengamalkan perniagaan secara bertanggungjawab. Adalah menjadi sebahagian daripada semangat syarikat kami untuk menjadi

Lebih terperinci

Piawaian Tatalaku Pembekal Accenture Piawaian Tatalaku Pembekal

Piawaian Tatalaku Pembekal Accenture Piawaian Tatalaku Pembekal Piawaian Tatalaku Pembekal Terakhir dikemas kini Julai 2017 -Accenture berhak untuk mengemaskini piawaian ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam iklim kawal selia atau perniagaan

Lebih terperinci

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN Hayati Credo, Fahami Kod Kami 01 Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, juru rawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Perniagaan

Tata Kelakuan Perniagaan Tata Kelakuan Perniagaan Dasar Etika dan Pematuhan Global STERIS plc ( STERIS atau Syarikat ) mewajibkan semua pekerja dalam kumpulan syarikat STERIS plc agar mematuhi undang-undang dan bertanggungjawab

Lebih terperinci

Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas

Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas Berkuat Kuasa Januari 2017 Mengapakah Kami Menyediakan Kenyataan Ini? Kami dengan giatnya menggalakkan Rakan Sekerja untuk

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 Dasar Pemberi Maklumat (Dalaman) Definisi 1. Pemberian maklumat adalah pendedahan yang dilakukan oleh individu yang kebiasaannya terdiri daripada

Lebih terperinci

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita.

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Tatakelakuan kita menerangkan bagaimana cara untuk kita menerapkan Nilainilai

Lebih terperinci

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada.

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KOD KELAKUAN Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KANDUNGAN 4 KATA PENGANTAR OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF PERATURAN KAMI 6 SKOP 7 PRINSIP AM DAN OBLIGASI 8 PRINSIP PEMATUHAN

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAN ETIKA

TATAKELAKUAN DAN ETIKA KUMPULAN SOJITZ TATAKELAKUAN DAN ETIKA Bekerja dengan penuh integriti. Membina kepercayaan. Para Pekerja Sekalian: Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif Sojitz Corporation Sudah lebih satu abad lamanya Syarikat

Lebih terperinci

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Pengenalan 21st Century Fox ( Syarikat ) komited untuk menjalankan perniagaan di seluruh dunia dengan integriti dan ketelusan, dan

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 I. Pengenalan Di HP, kita bekerja secara usaha sama dengan Rakan Kongsi kita untuk menjalankan perniagaan dengan penuh prihatin terhadap produk

Lebih terperinci

PADA TERAS KITA. Tata Kelakuan Perniagaan. Janji Kita. Pekerja Kita & Bumi Kita. Syarikat Kita. Hubungan Kita dan Industri Kita KANDUNGAN

PADA TERAS KITA. Tata Kelakuan Perniagaan. Janji Kita. Pekerja Kita & Bumi Kita. Syarikat Kita. Hubungan Kita dan Industri Kita KANDUNGAN PADA TERAS KITA Tata Kelakuan Perniagaan Daftar Kandungan Mesej Daripada Pengerusi, Presiden, dan Ketua Pegawai Eksekutif Kita...4 Kita Mendukung Tatalaku Kita...6 Kita Memegang Ketua-ketua kepada Standard

Lebih terperinci

Cara Mendapatkan Bantuan dan Mengemukakan Keraguan Am Mengemukakan Keraguan Atau Rungutan Tentang Hal-hal Perakaunan atau Pengauditan

Cara Mendapatkan Bantuan dan Mengemukakan Keraguan Am Mengemukakan Keraguan Atau Rungutan Tentang Hal-hal Perakaunan atau Pengauditan Code of Conduct Bahasa Malaysian November 2012 Pengenalan Tatakelakuan ini ialah Pernyataan Am Kita mengenai Tataniaga Yang Beretika Siapakah Yang Harus Mematuhi Tatakelakuan Ini? Pekerja Yang Memegang

Lebih terperinci

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1 ISI KANDUNGAN I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINISIKAN KAMI... 5 IV. HUBUNGAN...

Lebih terperinci

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan Jun 2017 Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan PESANAN DARI PENGERUSI DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI Kami di Roper Technologies mengambil serius Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Lebih terperinci

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya Tatakelakuan Pekerja Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul Orang & Budaya Kandungan Sepatah dua kata daripada Ketua Pegawai Eksekutif 2 Menggunakan Tatakelakuan ini 5 Undang-undang dan peraturan

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

Menyampaikan TATAKELAKUAN

Menyampaikan TATAKELAKUAN Menyampaikan TATAKELAKUAN Visi Kita Visi kita ialah... Untuk menjadi pembekal perkhidmatan insurans dan kewangan pilihan pertama dunia. Kita akan mewujudkan nilai yang tiada bandingan untuk pelanggan kami,

Lebih terperinci

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara.

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara. Tatakelakuan JABIL Integriti Di mana-mana, Setiap hari AWAM Jabil Inc. 2017. Hak Cipta Terpelihara. Pesanan daripada CEO Kita 2 Integriti Adalah Siapa Kita 4 Daftar Kandungan Ketahui Tata Kita 5 Daftar

Lebih terperinci

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif :

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif : Objektif : TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer 2. Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional TM 4. Mengetahui fungsi kod etika

Lebih terperinci

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU 2015 (Malay) KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU ROPER ISI KANDUNGAN KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN DASAR PEMATUHAN KAMI...

Lebih terperinci

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan BP 2013 Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1. Pengenalan Kami menyampaikan tenaga ke seluruh dunia. Kami mencari,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Cara Yang Tepat Tatakelakuan Pekerja Oktober

Cara Yang Tepat Tatakelakuan Pekerja Oktober Cara Yang Tepat Tatakelakuan Pekerja Oktober 2017 1 Tujuh Nilai Teras Emerson Membimbing Cara Kita Beroperasi, Memacu Kejayaan Kita Integriti Kita tidak berkompromi terhadap tingkah laku jujur dan beretika

Lebih terperinci

Tatalaku BT - tataetika kita. Mei 2018

Tatalaku BT - tataetika kita. Mei 2018 Tatalaku BT - tataetika kita Mei 2018 Tatalaku BT ialah teras organisasi kita. Ia mencerminkan cara kita bekerja bersama-sama sebagai sebuah syarikat, cara kita memperlakukan satu sama lain dan cara kita

Lebih terperinci

Mesej dari CEO. Rakan-Rakan Sekerja Yang Dihormati,

Mesej dari CEO. Rakan-Rakan Sekerja Yang Dihormati, Tata Etika Perilaku Mesej dari CEO Rakan-Rakan Sekerja Yang Dihormati, Perniagaan Zuellig Pharma yang kaya dengan tradisi di Asia, dipupuk atas beberapa dekad perkhidmatan kepada rakanrakan kongsi dan

Lebih terperinci

Tatalaku. Versi ringkas. The global leader in door opening solutions

Tatalaku. Versi ringkas. The global leader in door opening solutions Tatalaku Versi ringkas The global leader in door opening solutions Tatalaku VERSI TATALAKU INI mengandungi ringkasan Tatalaku versi penuh. Ia diedarkan kepada semua pekerja. Versi penuh Tatalaku, yang

Lebih terperinci

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON TATANIAGA i PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON Di ON Semiconductor kita komited terhadap memacu inovasi yang cekap tenaga dan memperkasa para pelanggan untuk mengurangkan penggunaan tenaga global. Kita juga

Lebih terperinci

Tatakelakuan & Tataetika Perniagaan Semakan: Ogos 2012

Tatakelakuan & Tataetika Perniagaan Semakan: Ogos 2012 Tatakelakuan & Tataetika Perniagaan Semakan: Ogos 2012 Dokumen ini adalah terkawal dan telah disiarkan secara elektronik. Versi di tapak internet Tadbir Urus Korporat Regal merupakan dokumen terkini. Salinan

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1]

PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1] PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1] TATAETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. NILAI-NILAI Applus+ 1 3 3. PENEGASAN NILAI-NILAI KITA 3.1. Apakah tujuan Tata? 3.2. Siapakah yang perlu mematuhi Tata? 3.3.

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Pilihan Yang Betul

TATAKELAKUAN. Pilihan Yang Betul TATAKELAKUAN Pilihan Yang Betul Perutusan daripada AIG Rakan sekerja yang dihormati, Dengan reputasi selama lebih daripada 95 tahun, sebagai syarikat insurans antarabangsa yang terkemuka, AIG terus menjadi

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika Buat Apa Yang Betul Kod Etika Apa itu Kod? Kod mengandungi maklumat dan sumber yang akan membantu anda melakukan perniagaan Johnson Matthey secara sah, beretika, bertanggungjawab dan menggambarkan nilai

Lebih terperinci

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX ISI KANDUNGAN PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI > 4 PENGENALAN > 5 PERKARA DASAR > 6 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINASIKAN KITA PERHUBUNGAN DENGAN

Lebih terperinci

Rakan Sekerja yang Dihormati,

Rakan Sekerja yang Dihormati, Tatakelakuan Mesej daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, AIG sudah membina reputasinya selama lebih daripada 100 tahun. Pada hari ini, sebagai sebuah syarikat insurans antarabangsa yang terkemuka,

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Mengamalkan Nilai Kita. Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN

TATAKELAKUAN. Mengamalkan Nilai Kita. Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN TATAKELAKUAN Mengamalkan Nilai Kita KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi 2 PESANAN DARIPADA PENGERUSI, PRESIDEN & CEO KITA Kepimpinan beretika

Lebih terperinci

Tatakelakuan Global MHI Group

Tatakelakuan Global MHI Group Tatakelakuan Global MHI Group Isi Kandungan 1. Pengenalan............................................... 2 2. Keperluan Tingkah Laku Asas...................................... 3 3. Persaingan yang Adil..........................................

Lebih terperinci

OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS.

OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS. OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS. SEKSYEN A : DEMOGRAFI Sila tandakan ( ) di petak yang berkenaan.

Lebih terperinci

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA Tataetika Valeo Kandungan 1. PENGENALAN KEPADA TATAETIKA 1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 06 07 08 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN

Lebih terperinci

Jadual Kandungan. Budaya Kami terhadap Etika dan Integriti Melakukan Perkara Yang Betul Pendidikan dan Latihan Asas Kami...

Jadual Kandungan. Budaya Kami terhadap Etika dan Integriti Melakukan Perkara Yang Betul Pendidikan dan Latihan Asas Kami... Kod Tatakelakuan Jadual Kandungan Secara Keseluruhan Mesei daripada Thomas J. Hook Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif...1 visi dan Nilai-Nilai Kami... 2 Tujuan terhadap Kod... 3 Pengecualian daripada

Lebih terperinci

Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan. Sebagai 3M. Buku Panduan Global Kod Etika

Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan. Sebagai 3M. Buku Panduan Global Kod Etika Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan Sebagai 3M Buku Panduan Global Kod Etika 3M Iberia 3M Singapura 3M Itali 3M Mexico 3M Kanada 2 3M Pusat, St. Paul, Minnesota Isi Kandungan Isi Kandungan Pesanan daripada

Lebih terperinci

MENETAPKAN STANDARD. TATASUSILA dan TATAKELAKUAN PERNIAGAAN. Dikemas kini pada Februari 2016

MENETAPKAN STANDARD. TATASUSILA dan TATAKELAKUAN PERNIAGAAN. Dikemas kini pada Februari 2016 KAMI MELAKUKAN APA YANG BETUL KAMI MENGHORMATI ORANG LAIN KAMI MELAKUKAN DENGAN CEMERLANG Dikemas kini pada Februari 2016 MENETAPKAN STANDARD TATASUSILA dan TATAKELAKUAN PERNIAGAAN Menetapkan Standard

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

SATU HONEYWELL Tataniaga

SATU HONEYWELL Tataniaga SATU HONEYWELL Tataniaga SURAT DARIPADA CEO KITA Rakan sekerja yang dihormati: Tatkala Honeywell terus berkembang, kita hendaklah kekal fokus pada komitmen kita terhadap Integriti dan Etika serta Menyokong

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri...

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri... Kod Etika Jadual Kandungan I. Kod Etika Melibatkan Semua Kakitangan Teleflex........................... 1 II. Mematuhi Kod Etika........................................................... 1 Tanggungjawab

Lebih terperinci

Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran

Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran Isi Kandungan Pengenalan Rasional Pelaksanaan DBR Tiga Prinsip Asas DBR Penzahiran Ketekunan Wajar Tadbir Urus Korporat Jangka Masa Peralihan kepada DBR Langkah-langkah

Lebih terperinci

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan I TUJUAN Memberi dan menerima ihsan perniagaan (hadiah, sajian, perjalanan dan hiburan) merupakan amalan perniagaan biasa yang dilakukan untuk mengeratkan lagi perhubungan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa KAMI, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM), ADALAH DENGAN INI PERCAYA BAHAWA KERAHSIAAN MAKLUMAT PELANGGAN ADALAH HAK DAN OLEH SEBAB ITU, IA ADALAH PENGHORMATAN DASAR ASAS YANG MESTI DITURUTI, DIKEKALKAN,

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAVITA. ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI

TATAKELAKUAN DAVITA. ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI TATAKELAKUAN DAVITA ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI Misi Kami Untuk menjadi penyedia perkhidmatan, rakan kongsi dan majikan pilihan 2 Pengenalan Syarikat penyedia

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

Demi Masa Depan yang Mampan

Demi Masa Depan yang Mampan Tatakelakuan DuPont Demi Masa Depan yang Mampan PELAKSANAAN NILAI TERAS KITA Jun 2013 Perutusan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Rakan Sekerja DuPont: Berabad-abad lamanya, pekerja DuPont menggunakan sains

Lebih terperinci

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah Program Integriti Premium Program Pematuhan Antirasuah Tarikh penerbitan: Oktober 2013 Kandungan Indeks 1 Pendekatan Pirelli untuk membanteras rasuah...4 2 Ruang lingkup pengawalseliaan...6 3 Program "Integriti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TINGKAH LAKU KORPORAT

GARIS PANDUAN TINGKAH LAKU KORPORAT R GARIS PANDUAN TINGKAH LAKU KORPORAT Etika & Pematuhan Kandungan Pesanan daripada Chris Conway... 1 Peringatan mengenai Garis Panduan... 2 Falsafah Kami... 3 Pengenalan &... 4 Melaporkan Melalui Connect...

Lebih terperinci

Kod Pengendalian Perniagaan

Kod Pengendalian Perniagaan Kod Pengendalian Perniagaan Rakan Sekerja yang dihormati: Saya berbesar hati ingin menyampaikan Kod Pengendalian Perniagaan kita. Ini merupakan sebuah dokumen yang sangat penting kerana ia menerangkan

Lebih terperinci

NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT

NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT 2 ISI KANDUNGAN Perutusan CEO 3 Cara Yang Betul di Cognizant 4 Nilai Teras Cognizant 5 Siapa Mesti Mematuhi Kod ini? 6 Apakah yang Perlu Saya Lakukan? 7 Mendapatkan Bantuan

Lebih terperinci

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737)

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) 26 KANUN (1) [ULASAN Dura PERUNDANGAN] Diyana Kamal 147 AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) Dura Diyana Kamal durakamal@gmail.com Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

Toll Group Kod Amalan Membantu anda menghayati Cara Toll

Toll Group Kod Amalan Membantu anda menghayati Cara Toll Toll Group Kod Amalan Membantu anda menghayati Cara Toll Kandungan Mengenai Kod Ini 5-9 Hubungan Luaran 47-53 Selamat Datang daripada Pengarah Urusan, Brian Kruger 5 Apa itu Cara Toll? 6 Menghayati Kod

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengendalikan Perniagaan Kumpulan Nitto

Garis Panduan Mengendalikan Perniagaan Kumpulan Nitto Garis Panduan Mengendalikan Perniagaan Kumpulan Nitto Perutusan dari Ketua Pegawai Eksekutif Visi Korporat Menyumbang kepada pelanggan dengan mencipta nilaian baru serta idea yang inovatif Utamakan keselamatan

Lebih terperinci

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan

Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Bank of America Malaysia Berhad Piagam Perkhidmatan Pelanggan Pengenalan Piagam Perkhidmatan Pelanggan menyatakan keazaman kami untuk menyediakan satu tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Ianya menggariskan

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Perniagaan Beretika

Tata Kelakuan Perniagaan Beretika I. PENGENALAN Tata Kelakuan Perniagaan Beretika ini ( Tatalaku ) adalah panduan untuk semua ahli pasukan, pegawai dan Lembaga Pengarah ( pengarah ) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai anda ) Norwegian

Lebih terperinci

PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL

PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL NILAI Segalanya bermula dengan pasukan kami HANDS ON EXPERTS AROUND THE WORLD Keselamatan sentiasa menjadi keutamaan kami Kami komited untuk menang...dengan cara

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Jula AB

Kod Tatakelakuan Jula AB Kod Tatakelakuan Jula AB Visi Jula AB adalah untuk memudahkan kehidupan para penggemar DIY (Dibuat Individu dengan Yakin) dan ahli-ahli profesional di seluruh dunia. Visi kami dicapai dengan menawarkan

Lebih terperinci

Nombor Dokumen: (CP 472) Surat Semakan: E Muka surat 1 daripada 11

Nombor Dokumen: (CP 472) Surat Semakan: E Muka surat 1 daripada 11 Nombor Dokumen: (CP 472) Surat Semakan: E Muka surat 1 daripada 11 DAFTAR KANDUNGAN 1. Surat daripada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif... 2 2. Pengenalan... 3 3. Mengemukakan dan Menyelesaikan Isu

Lebih terperinci

KOD ETIKA PERNIAGAAN

KOD ETIKA PERNIAGAAN KOD ETIKA PERNIAGAAN 1 Diperakui bahawa kakitangan kami adalah asas kepada kejayaan kami, kami berbangga menjadi individu dengan semangat dan integriti yang cemerlang dan sentiasa produktif - Petikan dari

Lebih terperinci