dikeluarkan oleh Jawatankuasa Induk Pencalonan Universiti Sains Malaysia

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "dikeluarkan oleh Jawatankuasa Induk Pencalonan Universiti Sains Malaysia"

Transkripsi

1 TATACARA PENCALONAN DEKAN DAN TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR, PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN DAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) PUSAT PENGAJIAN USM dikeluarkan oleh Jawatankuasa Induk Pencalonan Universiti Sains Malaysia [1]

2 PENCALONAN DEKAN DAN TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR,PENGAJIAN SISWAZAH & PENYELIDIKAN DAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) PUSAT PENGAJIAN USM 1. Seksyen 29 Perlembagaan BAHAGIAN 1 KUASA-KUASA PERLEMBAGAAN UNIVERSITI DAN BIDANG KUASA NAIB CANSELOR 1.1 Seksyen 29(4) Perlembagaan Universiti Sains Malaysia memperuntukkan bahawa: Naib Canselor hendaklah,selepas berunding dengan pekerja akademik setiap Pusat Pengajian,melantik seorang berkenaan dengan setiap satu Pusat Pengajian dan sekurang-kurangnya seorang Timbalan dan hendaklah memaklumkan Lembaga tentang pelantikan itu secepat mungkin. 2. Kuasa-Kuasa Naib Canselor Berdasarkan kepada Seksyen 29(4) dan 29(6) Perlembagaan, Naib Canselor boleh membentuk mekanisma perundingan seperti berikut: 2.1 JK Induk Pencalonan (JKIP) 2.2 Urusetia Pencalonan - satu jawatankuasa untuk mengubal dasar dan prosedur pencalonan. Pendaftar adalah Pengerusi dan ahli-ahli yg dilantik oleh NC - satu badan urusetia untuk melaksanakan proses pencalonan. Ketua Urusetia dan ahli-ahli dilantik oleh Pengerusi JKIP 3. Jawatankuasa Induk Pencalonan (JKIP) 3.1 JKIP terdiri daripada seorang Pengerusi, Setiausaha dan ahli- ahli yang dilantik oleh Naib Canselor. 3.2 Pengerusi JKIP adalah Pendaftar yang dilantik oleh Naib Canselor. 3.3 Setiausaha JKIP ialah Timbalan Pendaftar Kanan di Jabatan Pendaftar. 3.4 Ahli-ahli terdiri daripada Pegawai Tadbir Kanan Pusat Pengajian /Pusat Kecemerlangan,Pegawai Tadbir Jabatan Pendaftar dan Pegawai Perundangan yang lantik oleh NC. 3.5 JKIP bertanggungjawab membentuk tatacara dan peraturan pencalonan dan membuat taklimat tatacara pemilihan dan pencalonan kepada Urusetia Pencalonan. 3.6 JKIP juga bertanggungjawab terhadap semua perjalanan proses pencalonan dan Timbalan-timbalan Pusat Pengajian Kecemerlangan. [2]

3 3.7 JKIP boleh mencadangkan kepada Naib Canselor untuk membatalkan sebarang pencalonan dan menangguhkan pencalonan sekiranya terdapat kes-kes yang melanggar peraturan-peraturan pencalonan atau apa-apa pelanggaran tatacara pencalonan. 3.8 Mesyuarat JKIP hendaklah dipanggil oleh Pengerusi atau Setiausaha JKIP. 4. Urusetia Pencalonan (UP) 4.1 JKIP akan menubuhkan Urusetia Pencalonan bagi menjalankan segala urusan pelaksanaan pencalonan di Pusat Pengajian. 4.2 Urusetia Pencalonan akan mengandungi seorang Pengerusi, Setiausaha dan ahli-ahli yang dilantik Pengerusi JKIP. 4.3 Urusetia ini akan dipengerusikan oleh seorang Pegawai Tadbir Kanan yang dilantik oleh Pengerusi JKIP dan seorang Setiausaha daripada kalangan Pegawai Tadbir Jabatan Pendaftar/Pusat Pengajian. 4.4 Ahli-ahlinya terdiri daripada mana-mana pegawai-pegawai dan staf Pentadbiran Pusat Pengajian yang dilantik oleh Pengerusi JKIP. 4.5 Pengerusi dan Setiausaha Urusetia Pencalonan akan bertanggungjawab menentukan tempat, pelantikan kakitangan yang menguruskan segala dokumentasidokumentasi pencalonan yang diperlukan dan segala peralatan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pencalonan. 4.6 Tertakluk kepada perundangan Universiti, Pengerusi dan Setiausaha Urusetia Pencalonan, selepas mendapat kebenaran dari Pengerusi JKIP, mempunyai kuasa di dalam mengeluarkan arahan-arahan, pemberitahuan dan apa-apa prosedur yang berkait dengan perjalanan proses pencalonan. 5. Tatacara dan Peraturan Pencalonan 5.1 Tatacara dan peraturan pencalonan yang diguna pakai bagi tujuan pencalonan untuk dan Timbalan-timbalan / Pengarah dan Ketua Pusat Kecemerlangan adalah seperti yang telah digubal oleh JKIP dan diluluskan oleh Naib Canselor. 5.2 Hak merujuk dan memakai peraturan ini adalah hak JKIP dan segala keputusan adalah muktamad. 5.3 JKIP boleh mengubah atau meminda apa-apa tatacara atau peraturan pencalonan dari masa ke masa dengan kelulusan Naib Canselor. 6. Tafsiran 6.1 Seksyen 2 Perlembagaan memberikan tafsiran untuk "ahli akademik" yang ertinya seseorang yang dilantik menjadi pengajar atau penyelidik oleh Lembaga mengikut Perlembagaan dan termasuklah seorang Profesor, Profesor Madya, fellow penyelidikan, fellow, penolong profesor, pensyarah kanan, pensyarah, penolong pensyarah, guru bahasa dan tutor. 7. Senarai Pemilih 7.1 JKIP adalah bertanggungjawab untuk menyediakan dan menyemak senarai pemilih untuk digunakan di dalam Pencalonan ini. 7.2 Kelayakan Pemilih adalah seperti di dalam Perkara 6 iaitu ahli akademik di Pusat Pengajian Berkenaan yang bertugas secara sepenuh masa sama ada secara tetap, kontrak, sementara dan tidak bercuti sabatikal, tidak bercuti belajar atau tidak dipinjamkan ke mana-mana agensi lain di luar dari Universiti adalah layak untuk menjadi pemilih. [3]

4 8. Susunan Nama-Nama Pemilih 8.1 Nama-nama pemilih di dalam daftar pemilih adalah diatur mengikut susunan abjad. 8.2 Urusetia Pencalonan akan mengeluarkan senarai nama Pemilih sekurang-kurangnya tiga hari sebelum tarikh pemilihan. 9. Kelayakan Calon 9.1 Setiap ahli akademik di Pusat Pengajian berkenaan yang bertugas secara sepenuh masa dan juga merupakan Ahli Majlis Pusat Pengajian/Ahli Majlis Bersekutu Pusat Pengajian adalah layak untuk dicalonkan untuk jawatan dan Timbalan-Timbalan Pusat Pengajian seperti yang ditetapkan di perkara 6 di atas kecuali ahli akademik yang bercuti sabatikal, cuti belajar atau dipinjamkan ke mana-mana agensi lain di luar dari Universiti. BAHAGIAN 2 NOTIS PENCALONAN 10. Notis 10.1 JKIP hendaklah menyiarkan suatu notis Pencalonan Dan Timbalan-Timbalan di papan-papan kenyataan di dalam Universiti, risalah-risalah rasmi Universiti atau laman web rasmi Universiti Notis hendaklah menyatakan: Tarikh, Hari dan Masa Pencalonan; Tempat Proses Pencalonan di setiap Pusat Pengajian/Pusat Kecemerlangan; Perkara-perkara lain tentang pencalonan. [4]

5 BAHAGIAN 3 JUMLAH JAWATAN 11. Jawatan Yang Memerlukan Pencalonan Jumlah jawatan yang memerlukan pencalonan adalah seperti berikut:- JAWATAN Jawatan Timbalan (Akademik dan Pembangunan Pelajar) I. PUSAT PENGAJIAN Timbalan (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan) Timbalan (Jaringan Industri dan Masyarakat) 1 Sains Kimia Sains Kajihayat Sains Matematik Sains Fizik Ilmu Kemanusiaan Ilmu Pendidikan Sains Kemasyarakatan Pengurusan Komunikasi Seni Perumahan, Bangunan & Perancangan Teknologi Industri Sains Farmasi Sains Komputer Bahasa, Literasi & Terjemahan Sains Kesihatan Sains Pergigian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral Kejuruteraan Mekanik Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Kimia Kejuruteraan Aeroangkasa [5]

6 JAWATAN Jawatan Timbalan (Akademik dan Pembangunan Pelajar) Timbalan (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan) Timbalan (Jaringan Industri dan Masyarakat) Timbalan (Pengeluaran dan Sistem Sokongan 24 Pendidikan Jarak Jauh JAWATAN Jawatan Timbalan (Akademik dan Pembangunan Pelajar) Timbalan (Penyelidikan) Timbalan (Pengajian Siswazah dan Latihan Ikhtisas) Timbalan (Jaringan Industri dan Masyarakat) Timbalan (KLE USM International MD Program) 25 Sains Perubatan JAWATAN Jawatan Timbalan (Akademik, Pembangunan Pelajar dan Antarabangsa) Timbalan (Penyelidikan, Inovasi dan Industri) Timbalan (Jaringan Industri dan Masyarakat) 26 Siswazah Perniagaan Pencalonan BAHAGIAN 4 PENCALONAN 12.1 Pencalonan bagi satu (1) Jawatan di setiap Pusat Pengajian hanya terhad kepada senarai di Perkara 6 dan Perkara 9 Tatacara ini Pencalonan bagi sekurang-kurangnya tiga (3) Jawatan Timbalan-Timbalan di setiap Pusat Pengajian hanya terhad kepada senarai di Perkara 6 dan Perkara 9 Tatacara ini. [6]

7 BAHAGIAN 5 KAEDAH-KAEDAH PENCALONAN 13 Cara Pencalonan Terdapat 2 kaedah Pencalonan: 13.1 Pencalonan pada hari biasa Pencalonan pada hari biasa maknanya pemilih mencalonkan nama-nama calon pada hari yang telah ditetapkan oleh JKIP Pemilihan cara ini diberi kepada: Pemilih yang berada di dalam kampus semasa hari pencalonan Cara yang diamalkan pada keseluruhannya di semua tempat mengundi adalah seperti berikut: Peti pencalonan akan diletakkan di tempat yang boleh dilihat oleh semua pihak Pemilih yang memasuki tempat pencalonan akan disemak namanya dalam daftar pemilih. Pemilih akan diminta supaya menunjukkan kad staf / kad pengenalan untuk pengenalan dirinya Pemilih bagi pemilihan ini akan diberikan satu borang pencalonan calon bagi pemilihan ini yang dicopkan dengan tanda rasmi JKIP Pemilih akan menulis nama- nama calon mengikut jawatannya di dalam borang pencalonan bagi calon pilihan mereka Pemilih akan masukkan borang tersebuti yang telah dilipat ke dalam peti-peti undi Tiap-tiap borang pemilihan tersebut akan dimasukkan ke dalam peti-peti berasingan yang telah ditentukan untuknya iaitu Jawatan dan Jawatan Timbalan Pusat Pengajian Pencalonan Lebih Awal Pencalonan lebih awal maknanya pemilih-pemilih tersebut dibenarkan untuk mencalonkan calon-calon lebih awal bukan pada hari pencalonan biasa Pencalonan cara ini, hanya diberi kepada pemilih-pemilih yang mempunyai kes khas seperti: Pemilih-Pemilih yang terpaksa meninggalkan kampus sebelum hari pencalonan kerana urusan rasmi Universiti termasuk pemilih yang bercuti tahunan (iaitu seminggu sebelum hari Pencalonan) Pemilih perlu memaklumkan kepada Urusetia Pemilihan di Pusat Pengajian seperti di perkara untuk Pemilih dibenarkan membuat pencalonan awal sebelum pemilih meninggalkan kampus dan sebelum hari pencalonan. [7]

8 Kaedah-kaedah Pencalonan adalah seperti di bawah: Peti pencalonan akan diletakkan di tempat yang boleh dilihat semua pihak Pemilih yang memasuki tempat pencalonan akan disemak namanya dalam daftar pemilih. Pemilih akan diminta supaya menunjukkan kad staf / kad pengenalan untuk pengenalan dirinya Pemilih bagi pencalonan ini akan diberikan sekurang-kurangnya empat (4) Borang Pencalonan untuk satu (1) Jawatan dan sekurang-kurangnya tiga (3) Jawatan Timbalan-Timbalan Pusat Pengajian yang dicopkan dengan tanda rasmi JKIP dan satu sampul surat kosong Pemilih akan menuliskan calon-calon pilihan mereka di borang pencalonan yang disediakan Selepas itu pemilih akan memasukkan borang pencalon tersebut ke dalam sampul yang telah diberi dan perlu disealkan Pemilih akan masukkan sampul surat yang di dalamnya terdapat borang pencalonan ke dalam peti-peti yang disediakan Tiap-tiap sampul surat yang di dalamnya terdapat borang - borang pencalonan tersebut akan dimasukkan ke dalam peti-peti yang disediakan berasingan yang telah ditentukan untuknya Selepas tamat pencalonan Awal ini, peti pencalonan tersebut [yang di dalamnya terdapat borang pencalonan oleh pemilih-pemilih awal] akan disealkan oleh Urusetia Pemilihan Peti-peti tersebuti yang telah disealkan akan dibawa ke Pejabat Pendaftar untuk disimpan dan dijaga keselamatan peti-peti undi tersebut oleh Pengerusi JKIP sehinggalah pada hari pengiraan undi Pada hari pengiraan undi, JKIP akan membawa peti tersebut ke Pusat Pengiraan Undi, untuk dibuka bagi proses pengiraan pencalonan. 14. Bentuk Borang-Borang Pencalonan 14.1 Tiap-tiap borang pencalonan adalah di dalam bentuk borang yang bercetak dan mempunyai empat helai borang iaitu borang pencalonan jawatan dan tiga borang pencalonan jawatan Timbalan-timbalan Pusat Pengajian Borang pencalonan mengandungi ruang-ruang kosong yang perlu di isi nama-nama calon oleh pemilih mengikut jawatan-jawatan yang memerlukan pencalonan pemilih-pemilih Borang pencalonan adalah kertas berwarna (sekurang-kurangnya 4 warna) untuk membezakan pencalonan dan Timbalan-Timbalan Urusetia Pencalonan adalah berhak akan menentukan ukuran dan mutu kertasnya Urusetia Pencalonan akan mempamerkan contoh borang pencalonan bersama-sama notis tarikh hari pencalonan. [8]

9 15. Pelantikan Wakil Pusat Pengajian Sebagai Pemerhati Setiap Pusat Pengajian boleh melantik tidak lebih dari dua (2) wakil yang bertindak sebagai pemantau kepada proses pencalonan dan proses pengiraan pencalonan. 16. Penutupan Tempat Pencalonan Tempat pencalonan akan ditutup tepat pada masa yang telah ditetapkan. 17. Mematerikan Dokumen-Dokumen Pencalonan Sebaik saja pencalonan ditutup, Urusetia Pencalonan akan mengemaskan semua dokumen pemilihan ke dalam bungkusan atau sampul-sampul surat yang berasingan. Bungkusan atau sampul-sampul surat tersebut mengandungi perkara-perkara yang berikut: Borang-borang pencalonan yang tidak digunakan Salinan daftar-daftar pemilih yang telah ditandakan dan disahkan oleh Pengerusi Urusetia Pencalonan. 18. Penutupan Peti-Peti Pencalonan 18.1 Urusetia Pencalonan dengan kehadiran wakil -wakil Pusat Pengajian akan menutup peti-peti pencalonan yang digunakan dan dimaterikan Peti-peti tersebut kemudiannya akan di bawa ke Pusat Pengiraan seperti yang ditetapkan. BAHAGIAN 6 PROSES DAN KAEDAH PENGIRAAN PENCALONAN 19. Pengiraan Pencalonan 19.1 Pusat-Pusat Pengiraan Undi Pusat Pengiraan Pencalonan akan ditetapkan oleh Urusetia Pencalonan di setiap kampus Sistem Pengiraan Pencalonan Pengiraan akan dijalankan sepertimana yang ditetapkan oleh Urusetia Pencalonan Borang Pencalonan akan dikira di Pusat Pencalonan. [9]

10 19.3 Mereka Yang Dibenarkan Masuk Ke Kawasan Mengira Pencalonan Pusat Mengira Pencalonan tidak akan dibuka kepada orang ramai kecuali kepada mereka yang telah diberikan tag kebenaran oleh pihak Urusetia Pencalonan ataupun mereka yang telah menerima jemputan khas dari Urusetia untuk menyaksikan upacara pengiraan. Jika tidak, orang-orang yang berikut sahaja dibenarkan masuk ke dalam kawasan tersebut, iaitu: Urusetia Pemilihan; Pegawai-pegawai dan kakitangan yang telah dilantik oleh Urusetia dan JKIP; Pembantu-pembantu Pengiraan dan petugas-petugas mengira pencalonan Wakil Pusat Pengajian Untuk Menyaksikan Proses Mengira Pencalonan Setiap wakil yang dilantik Pusat Pengajian boleh melihat proses pengiraan pencalonan dengan syarat pemilih perlu memaklumkan kehadirannya kepada Urusetia Pencalonan Tanggungjawab Pemilih Semasa Proses Mengira Pencalonan Ada beberapa perkara yang boleh atau tidak boleh dibuat oleh pemilih semasa di Pusat Pengiraan Pencalonan. Perkara-perkara berikut bersabit dengan yang harus dibuat dan yang tidak harus dibuat [ do s and the dont s ] hendaklah diambil perhatian Harus dibuat Buat bantahan pada ketika itu secara tertib dan bersopan jika ia mempercayai bahawa sesuatu borang pencalonan itu rosak atau diragui Buat bantahan pada ketika itu jika ia mempunyai alasan dan mempercayai bahawa petugas Mengira Pencalonan telah mengira sesuatu borang pencalonani secara tidak betul dan meminta supaya borang pencalonan itu dikira semula Buat bantahan pada ketika itu jika ia mempunyai alasan dan mempercayai bahawa pengiraan pencalonan telah dijalankan dengan secara tidak adil ataupun kerana pengiraan yang berkenaan berat sebelah dalam menjalan proses pengiraan Bantahan yang dibuat selepas keputusan dibuat oleh Pengerusi Urusetia di Pusat Pengajian tidak akan dilayan Tidak harus dibuat Memegang atau mengusik mana-mana borang pencalonan Meletakkan tangan ke atas meja [duduk berjauhan sedikit dari meja mengira] Menggunakan kekerasan atau pertuturan bahasa yang keras ke atas petugas-petugas apabila membuat bantahan Berdegil dan tidak mahu mendengar alasan yang diberikan oleh petugas-petugas, pembantu-pembantu mengira atau Urusetia Pemilihan mengenai sebarang isu. [10]

11 Bagi menjaga keamanan dan ketenteraman di pusat pengiraan, semua yang terlibat dikehendaki mengawal perasaan sentimennya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak baik dengan bertujuan melambatkan proses pengiraan atau bagi menimbulkan keadaan tidak baik di pusat pengiraan Urusetia Pencalonan akan membuat keputusan muktamad mengenai sebarang perkara tidak puas hati yang dibangkitkan dan keputusan Urusetia Pencalonan hendaklah dihormati Sekiranya ada di antara pemilih didapati menghalang kelicinan proses pengiraan, Urusetia Pencalonan mempunyai kuasa mengarahkan supaya individu tersebut dikeluarkan dari dewan tersebut Kaedah Pengiraan Semua peti akan diletakkan di atas meja-meja mengira. Wakil wakil bolehlah memeriksa semua materi dan kunci keselamatan pada tiap-tiap peti undi. Setelah pemilih berpuashati bahawa tiap-tiap peti itu adalah dalam keadaan baik, Urusetia Pencalonan akan terus membuka peti dengan membuka kunci-kunci keselamatan dimaterinya Petugas dikehendaki membuka lipatan semua kertas pencalonan dan menyusunnya bagi memudahkan proses pengiraan. Di peringkat ini pemilih tidak dibenarkan membuat sebarang gangguan atau kekacauan, akan tetapi hendaklah memerhatikan dengan teliti supaya tidak ada kesillapan mengira atau perbuatan tidak mengambil kira dilakukan oleh petugas Kaedah pengiraan yang telah ditetapkan oleh Urusetia Pencalonan dengan kehendak peraturan-peraturan yang berkenaan Borang-borang pencalonan dikeluarkan daripada peti-peti undi yang telah ditetapkan dan diletakkan di atas meja mengira undi Borang-borang pencalonan tersebut seterusnya akan disusun dengan baik Borang-borang pencalonan tersebut kemudian akan dikira jumlahnya sebelum proses pengasingan dibuat Selepas borang-borang tersebut disusun, akan diikuti dengan proses pengasingan borang pencalonan yang diterima dan diragui Borang-borang pencalonan yang diragui akan dibawa kepada Urusetia Pencalonan untuk pertimbangan semula, manakala borang-borang pencalonan yang diterima akan terus dikira Borang-borang pencalonan yang telah dibawa kepada Urusetia Pencalonan dan telah ditentukan status, akan dibawa kembali ke meja pengiraan untuk diasing semula sama ada pencalonan yang boleh diterima atau tidak diterima. Keputusan Urusetia Pemilihan adalah muktamad Selepas pengiraan pencalonan dibuat, setiap Pengerusi Pengiraan Pencalonan akan mengemukakan keputusan jumlah pencalonan kepada Urusetia Pencalonan untuk proses pengumpulan Perjumlahan pencalonan seterusnya akan dibuat bagi mendapatkan pencalonan keseluruhan. [11]

12 19.7 Pengasingan Borang-borang Pencalonan Borang-borang Pencalonan akan dikeluarkan dari peti pencalonan dan dibahagi-bahagikan sama rata kepada petugas-petugas pengiraan pencalonan untuk diasingkan Lampiran 1 untuk memberikan garis panduan yang luas mengenai borang-borang pencalonan yang akan ditolak dan tidak boleh diterima. Garis panduan ini akan diguna untuk proses pengasingan borang pencalonan Mengumumkan Keputusan Pencalonan Pengerusi JKIP akan mengumumkan senarai pencalonan mengikut 5 calon yang mendapat pencalonan yang tertinggi Keputusan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Naib Canselor Tertakluk dengan Perlembagaan Universiti, Naib Canselor boleh melantik mana-mana individu yang layak untuk menjawat jawatan yang dicalonkan selain daripada 5 calon yang disenaraikan Naib Canselor boleh menubuhkan satu Jawatankuasa untuk membantu beliau dalam membuat keputusan melantik. 20. Bantahan BAHAGIAN 7 BANTAHAN 20.1 Jika pada bila-bila masa, semasa proses pemilihan dan pencalonan dimulakan dan terdapat apa-apa bantahan, sebarang bantahan tersebut hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Naib Canselor Bantahan bertulis tersebut hendaklah menyatakan nama penuh dan nombor staf pengadu serta sebab bantahan dibuat Keputusan Naib Canselor adalah muktamad dan tidak boleh dirayu. [12]

Tatacara Pencalonan Dekan/Pengarah & Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah Pusat Tanggungjawab Sesi Tahun

Tatacara Pencalonan Dekan/Pengarah & Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah Pusat Tanggungjawab Sesi Tahun Tatacara Pencalonan Dekan/Pengarah & Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah Pusat Tanggungjawab Sesi Tahun 2016-2018 1 1. Seksyen 29 Perlembagaan BAHAGIAN I KUASA-KUASA PERLEMBAGAAN UNIVERSITI DAN BIDANG KUASA

Lebih terperinci

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM 2011 dikeluarkan oleh Urusetia Pemilihan Profesor Sebagai Ahli Senat 9.8.2011 1 PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM BAHAGIAN 1 KUASA-KUASA PERLEMBAGAAN

Lebih terperinci

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2017 DIKELUARKAN OLEH:- URUS SETIA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT 31 JULAI 2017 ISI KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : KUASA PERLEMBAGAAN

Lebih terperinci

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM LAMPIRAN A TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT USM 2014 Dikeluarkan oleh:- Urus Setia Pemilihan Profesor Sebagai Ahli Senat 11 OGOS 2014 ISI KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA HALAMAN 1 KUASA PERLEMBAGAAN

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

Anugerah dan pengiktirafan yang diberikan adalah dalam bentuk berikut:

Anugerah dan pengiktirafan yang diberikan adalah dalam bentuk berikut: ANUGERAH PENDIDIK SANJUNGAN USM 2016 GARIS PANDUAN, KRITERIA & SYARAT PEMILIHAN 1. PENGENALAN Anugerah Pendidik Cemerlang USM (APC USM) mula diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah diumumkan pada Malam

Lebih terperinci

Pada tahun 2005 nama Anugerah ini telah ditukarkan kepada Anugerah Pendidik Sanjungan (APS). Tahun ini merupakan tahun kelapan pelaksanaan APS USM.

Pada tahun 2005 nama Anugerah ini telah ditukarkan kepada Anugerah Pendidik Sanjungan (APS). Tahun ini merupakan tahun kelapan pelaksanaan APS USM. ANUGERAH PENDIDIK SANJUNGAN USM 2010 GARIS PANDUAN, KRITERIA & SYARAT PEMILIHAN 1. PENGENALAN Anugerah Pendidik Cemerlang USM 2002 (APC USM) mula diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah diumumkan pada

Lebih terperinci

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN 2018

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN 2018 PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN 2018 Semua staf tetap yang dilantik oleh Universiti yang memegang jawatan sebagai Profesor, Profesor Madya dan Pensyarah warganegara Malaysia yang telah disahkan

Lebih terperinci

FAKULTI KOMPUTERAN PANDUAN PEPERIKSAAN AKHIR

FAKULTI KOMPUTERAN PANDUAN PEPERIKSAAN AKHIR FAKULTI KOMPUTERAN PANDUAN PEPERIKSAAN AKHIR 1.0 SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR 1.1 Semua pelajar berdaftar dan berstatus aktif hendaklah menduduki peperiksaan bagi semua kursus yang ditetapkan oleh

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

NOTIS PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SESI 2011/2012

NOTIS PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SESI 2011/2012 JAWATANKUASA INDUK PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SESI 2011/2012 NOTIS PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SESI 2011/2012

Lebih terperinci

TATACARA DAN PANDUAN PEMILIHAN Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka

TATACARA DAN PANDUAN PEMILIHAN Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka TATACARA DAN PANDUAN PEMILIHAN Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka BAHAGIAN I PENGENALAN KEPADA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 1.0 Pendahuluan 1.1 Mengikut Akta Universiti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN 1. Syarat kelayakan pemohon: (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau (2) Kakitangan Akademik Universiti

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

HEBAHAN NOTIS PENCALONAN DEKAN DAN TlMBALAN-TiMBALAN DEKAN USM 2013

HEBAHAN NOTIS PENCALONAN DEKAN DAN TlMBALAN-TiMBALAN DEKAN USM 2013 :M UNVERST SANS MALAYSA Rujukan: USM 9 Jld. XXV Tarikh: 31 Oktober 2012 Pejabat Pendaftar Office of The Registrar Memorandum Bangunan Canselori 11800USM Semua Timbalan Pendaftarl Ketua Penolong Pendaftarl

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini)

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) BORANG CS BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) No. Staf : USM (A) MAKLUMAT PERIBADI 1. Nama : 2. No. K/P : 3. Jawatan

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1 KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BHD ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1. TAJUK 1.1 Aturan-Aturan ini boleh disebut sebagai Aturan-Aturan

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci

2017/2018 [ BUKU PERATURAN DAN TATACARA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018]

2017/2018 [ BUKU PERATURAN DAN TATACARA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018] 2017/2018 [ BUKU PERATURAN DAN TATACARA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018] 1 KANDUNGAN Bil. Perkara Mukasurat 1. Susunan Peraturan 2 5 2. Permulaan 6-7 3. Penetapan Pemilihan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

AKTA PILIHAN RAYA 1958

AKTA PILIHAN RAYA 1958 019b (A1205)(latest).fm Page 1 Monday, March 27, 2006 4:58 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 19 AKTA PILIHAN RAYA 1958 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Senat UPM. Skop pengurusan Senat ini merangkumi keahlian Senat, jadual mesyuarat Senat, cadangan kertas

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA AM PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA 1. Membentangkan peraturan Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Khas dan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa yang meliputi

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERATURAN NO. I PERATURAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PERATURAN-PERATURAN MESYUARAT SENAT) 1998 Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh Seksyen 33 (1) Perlembagaan

Lebih terperinci

BUKU PERATURAN DAN TATACARA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA

BUKU PERATURAN DAN TATACARA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA BUKU PERATURAN DAN TATACARA PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA PERATURAN-PERATURAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA KANDUNGAN Bil. Perkara Mukasurat 1. Susunan Peraturan

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.0 NAMA 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab Universiti Putra Malaysia. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM. 1.3 Alamat persatuan/kelab ini ialah :

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK 1.0 DEFINISI ISTILAH PELANTIKAN PENTADBIR AKADEMIK 1.1 DEFINISI ISTILAH 3 1.2 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB A. Urus Setia Fakulti/PTJ 3 B. Urus Setia Pusat 4 C.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018

1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018 1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018 SYARAT-SYARAT DAN MAKLUMAT AM TATACARA SEBELUM DAFTAR i. DIBENARKAN hanya kepada pelajar

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA BUKU PANDUAN PEMERHATI BARUNG

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA BUKU PANDUAN PEMERHATI BARUNG SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA BUKU PANDUAN PEMERHATI BARUNG Disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia DISEMAK SEMULA PADA JUN 2012 KANDUNGAN BAHAGIAN I PENGENALAN Muka Surat 1. Tujuan 1 2.

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR. (pindaan 2013)

SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR. (pindaan 2013) SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR (pindaan 2013) KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT 1.0 PENDAHULUAN 1 2.0 DEFINISI 1 3.0 PEMERIKSAAN KESIHATAN UNTUK PELAJAR DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 3 4.0 YURAN SKIM PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS

JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH AKTIVITI 7 Februari 2018 (Rabu) Keputusan peperiksaan Rasmi akan diumumkan. Semakan boleh dibuat mulai jam 11.00 pagi melalui Portal Campus Online 9 Februari 2018

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KARiSTA UiTM ) 1.2 PSKK akan mencadangkan jenis-jenis permainan yang dipertandingkan.

PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KARiSTA UiTM ) 1.2 PSKK akan mencadangkan jenis-jenis permainan yang dipertandingkan. 1.0 PENGELOLAAN 2.0 NAMA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KARiSTA UiTM ) 1.1 Seluruh pengelolaan Karnival Sukan Staf (KARiSTA) Universiti Teknologi MARA (UiTM) diserahkan kepada

Lebih terperinci

Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Bukan Akademik. (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan)

Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Bukan Akademik. (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan) Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Bukan Akademik (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan) ISI KANDUNGAN BIL. PERKARA MUKA SURAT 1 Tujuan 2 2 Pendahuluan 2 3 Tafsiran

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017)

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT ~ 2 ~ KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) ~ 3 ~ 1. VISI Memimpin budaya kerja cemerlang. 2. MISI Melahirkan staf berbudaya kerja cemerlang. 3. OBJEKTIF

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN Badan Khairat Kelana Jaya FASAL 2 ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Tempat bagi urusan dan alamat pos ialah : D/a Masjid Al-Hidayah, Jalan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PERSEDIAAN PEPERIKSAAN KLINIKAL KURSUS DOKTOR PERUBATAN & SARJANA PERUBATAN (PPSP/Pent/CP3) Edisi 3 1 Julai 2015 1/9 KANDUNGAN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT SEBELUM 1972 BAGI JABATAN YANG MASIH BEROPERASI DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA 1. TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk menentukan prosedur

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini bolehlah dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2008. KEAHLIAN

Lebih terperinci

PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (MPPUTM) BAGI SESI 2016/2017

PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (MPPUTM) BAGI SESI 2016/2017 UTM.J.06.02.00/13.16/1/6 ( ) 19 September 2016 Kepada Semua Mahasiswa/i Universiti Teknologi Malaysia Saudara/i PENGISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (MPPUTM)

Lebih terperinci

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA PROSEDUR PENGELASAN SEMULA REKOD TERPERINGKAT [SELEPAS PENGUATKUASAAN AKTA RAHSIA RASMI 1972 (PINDAAN 1986)] BAGI JABATAN YANG TIDAK BERFUNGSI LAGI (DEFUNCT) DI BAWAH JAGAAN DAN KAWALAN ARKIB NEGARA MALAYSIA

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PERATURAN AM SUKAN MASUM

PERATURAN AM SUKAN MASUM PERATURAN AM SUKAN MASUM 1. NAMA Pertandingan ini dinamakan Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia (SUKAN MASUM). 2. PENGELOLA 2.1 Sukan MASUM ini dikelolakan oleh Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM)

Lebih terperinci

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT 3 KEANGGOTAAN DAN PANGKAT Keanggotaan Pegawai Kadet SISPA Keanggotaan Pegawai Pasukan Sebagai Pegawai Penyelaras Kor SISPA Universiti Pangkat-Pangkat Kehormat dan Bersekutu Kor SISPA Perlantikan Pegawai

Lebih terperinci

NOTIS MENGENAI PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER I SESI 2014/2015 (PROGRAM PRASISWAZAH SEPENUH MASA)

NOTIS MENGENAI PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER I SESI 2014/2015 (PROGRAM PRASISWAZAH SEPENUH MASA) NOTIS MENGENAI PEPERIKSAAN AKHIRSEMESTER I SESI 2014/2015 (PROGRAM PRASISWAZAH SEPENUH MASA) 1. Tarikh Peperiksaan Tarikh peperiksaan akhir Semester I Sesi 2014/2015 (Program Prasiswazah Sepenuh Masa)

Lebih terperinci

KEJOHANAN KARATE JEMPUTAN MASUM 2008 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA)

KEJOHANAN KARATE JEMPUTAN MASUM 2008 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA) DIKEMASKINI : 110708 KEJOHANAN KARATE JEMPUTAN MASUM 2008 PERATURAN PERTANDINGAN KARATE (LELAKI DAN WANITA) 1.0 PERATURAN AM 1.1 Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 80 AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

RUJUKAN: UKM 3.6/224/3 Jld Oktober 2003 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 9/2003

RUJUKAN: UKM 3.6/224/3 Jld Oktober 2003 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 9/2003 RUJUKAN: UKM 3.6/224/3 Jld. 6 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 9/2003 Tarikh: 15 Oktober 2003 Dekan/Pengarah Fakulti/lnstitut/Pusat Ketua Jabatan/Bahagian Universiti Kebangsaan Malaysia Y. Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2015

PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2015 PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2015 PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN STAF UPM 2014 1.0 NAMA 1.1. Kejohanan ini dinamakan Kejohanan Sukan Staf Universiti Putra Malaysia (UPM) 2014.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

doktor panel ertinya pengamal perubatan yang bertauliah yang bertugas di klinik panel;

doktor panel ertinya pengamal perubatan yang bertauliah yang bertugas di klinik panel; UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN KAKITANGAN UniSZA PENGENALAN Nama 1. Skim ini dinamakan Skim Kemudahan Perubatan Kakitangan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Tujuan 2.

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELIDIKAN

PERJANJIAN PENYELIDIKAN Pusat Pengurusan Penyelidikan & Perundingan Research Management & Consultancy Centre PERJANJIAN PENYELIDIKAN PERJANJIAN PENYELIDIKAN ini dibuat pada... haribulan... tahun... DI ANTARA (Nama Ketua Penyelidik

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM & ALAM SEKITAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44) PENOLONG PENDAFTAR KANAN (N44) 1. Bertanggungjawab mengurus pentadbiran fakulti; 2. Bertanggungjawab mengurus pembangunan dan pengurusan sumber manusia fakulti; 3. Bertanggungjawab mengurus kewangan dan

Lebih terperinci

POLISI AM PENDAFTARAN KURSUS UNIVERSITI (PELAJAR IJAZAH PERTAMA & DIPLOMA)

POLISI AM PENDAFTARAN KURSUS UNIVERSITI (PELAJAR IJAZAH PERTAMA & DIPLOMA) POLISI AM PENDAFTARAN KURSUS UNIVERSITI (PELAJAR IJAZAH PERTAMA & DIPLOMA) 1. Syarat-Syarat Dan Maklumat Am Pendaftaran Kursus Secara E-Daftar Pendaftaran kursus secara E-Daftar adalah menerusi portal

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN Nama F1. Skim ini dinamakan Skim Kemudahan Perubatan Pegawai Universiti Putra Malaysia Tujuan F2. Skim ini menetapkan kemudahan-kemudahan

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN.. (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini)

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN.. (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) (CS1/2004) (BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN) JABATAN PENDAFTAR PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN.. (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) No. Staf : USM (A) MAKLUMAT PERIBADI 1. Nama : 2.

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA PECAMP Malaysia Februari 2006 PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA (Society of Information

Lebih terperinci

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 1. JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH 27 Januari

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) UNIVERSITI

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan ( MBJ ) Suruhanjaya Syarikat Malaysia Tahun 2012. 2. Perlembagaan

Lebih terperinci

Panduan Pemantauan Undi Awal dan Undi Pos

Panduan Pemantauan Undi Awal dan Undi Pos Panduan Pemantauan Undi Awal dan Undi Pos 27 April 2018 Pengenalan 1. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH2.0) telah lama menyatakan bantahannya terhadap sistem Undi Awal dan Undi Pos. Ini adalah

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan ~ UKAS "',.. cr. le""." WmM~ PEJABAT NAIB CANSELOR OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR Ruj. Kami : UPM/NC/35/1 Tarikh : 16 Julai 2014 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan Universiti Putra Malaysia Kampus

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 KANDUNGAN MUKA SURAT A. TUJUAN 3 B. LATAR BELAKANG 3 C. TANGGUNGJAWAB FAKULTI DAN PUSAT 3 a. Dekan/Timbalan

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) Fasal 1 NAMA 1) Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Alumni Kolej Matrikulasi Yayasan

Lebih terperinci

POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNISEL/DASAR ICT - 001 POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tarikh Kuatkuasa 21 Feb 2005 Pindaan Diluluskan Oleh Naib Canselor UNISEL 1.1 Tujuan Polisi Polisi ini menerangkan secara

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor) PENERANGAN TENTANG LOGO ANALIS ANALIS KELALANG KON KROMATOGRAM WARNA MERAH WARNA BIRU : Singkatan nama Persatuan Sains Analisis Malaysia : Bergiat dalam penyelidikan sains analisis yang bercorak asas dan

Lebih terperinci

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL 1. Nama Skim PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL Skim ini dinamakan Skim Pasca Doktoral Universiti Teknologi Malaysia (SPD). 2. Pengenalan Garis Panduan Skim Pasca Doktoral

Lebih terperinci

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B24 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN GARIS PANDUAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN/ PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA

Lebih terperinci