POLITEKNIK KOTA BHARU

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "POLITEKNIK KOTA BHARU"

Transkripsi

1 POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-MK MANUAL KUALITI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

2 I A. KANDUNGAN M/Surat A KANDUNGAN I B SENARAI EDARAN MANUAL KUALITI VI C SENARAI PROSEDUR KUALITI DAN ARAHAN KERJA VII 1.0 BAHAGIAN I PENGENALAN 1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti Tujuan Kandungan Manual Kualiti Terminologi dan definisi BAHAGIAN II MAKLUMAT ORGANISASI 2.1 Latarbelakang Fungsi Organisasi Visi Organisasi Misi Organisasi Carta Organisasi Perkhidmatan Yang Diberikan Pelanggan Pihak Berkepentingan (Stakeholder) Nilai Teras Politeknik KPM Piagam Pelanggan PKB dan Politeknik KPM 7 KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

3 II 3.0 BAHAGIAN III SISTEM PENGURUSAN KUALITI BAHAGIAN PENGURUSAN POLITEKNIK 3.1 Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti 3.2 Dasar Kualiti Objektif Kualiti Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti 3.5 Kaedah Pengukuran Objektif Kualiti Ringkasan Proses BAHAGIAN IV KEPERLUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKSYEN 4 Sistem Pengurusan Kualiti 4.1 Keperluan am Keperluan Dokumentasi Am Manual Kualiti Kawalan Dokumen Kawalan Rekod 17 SEKSYEN 5 Tanggungjawab Pengurusan 5.1 Komitmen Pengurusan Tumpuan Kepada Pelanggan Dasar Kualiti Politeknik KPM Perancangan Objektif Kualiti Perancangan Sistem Pengurusan 18 Kualiti 5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 19 KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

4 III Tanggungjawab dan Kuasa Wakil Pengurusan (WP) Komunikasi Dalaman Kajian Semula Pengurusan Am Input Kajian Semula Pengurusan Output Kajian Semula Pengurusan 22 SEKSYEN 6 Pengurusan Sumber 6.1 Bekalan Sumber Pengurusan Sumber Manusia Am Kecekapan, Latihan dan Kesedaran Infrastruktur Persekitaran Kerja 24 SEKSYEN 7 Proses Penyampaian Pemberian Latihan Separa Profesional 7.1 Perancangan Bagi Penyampaian 25 Perkhidmatan Kepada Pelanggan 7.2 Proses-proses Berkaitan Dengan 25 Pelanggan Menentukan Keperluan-keperluan 25 PLSP Semakan Semula Keperluankeperluan 26 Perkhidmatan Pemberian Latihan Separa Profesional Komunikasi Dengan Pelanggan Rekabentuk dan Pembangunan Proses Perolehan Proses Perolehan Maklumat Perolehan 28 KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

5 IV Verifikasi Ke Atas Perolehan Yang 28 Diterima 7.5 Pemberian Perkhidmatan Proses 29 Pemberian Latihan Separa Profesional Kawalan Ke Atas Proses Pemberian 29 Latihan Separa Profesional Pengesahan Ke Atas Proses 30 Pemberian Latihan Separa Profesional Identifikasi serta Kemudahkesanan Kawalan Ke Atas Harta Hakmilik 31 Pelanggan Pemuliharaan Kawalan Tentukuran Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan 32 SEKSYEN 8 Pengukuran, Penganalisisan Dan Penambahbaikan 8.1 Am Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Hati Pelanggan Audit Dalaman Pemantauan Dan Proses-proses 34 Pengukuran Pemantauan Dan Pengukuran 35 Pencapaian Pemberian Latihan Separa Profesional 8.3 Kawalan Ketakuran Terhadap Pemberian 35 Latihan Separa Profesional 8.4 Analisis Data Penambahbaikan Penambahbaikan Yang Menyeluruh 37 KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

6 V Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan 37 KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

7 VI B. SENARAI EDARAN MANUAL KUALITI 1. Dalam bentuk cakera keras (CD) BIL. NO. SALINAN TERKAWAL PEMEGANG DOKUMEN Pengarah Timbalan Pengarah Akademik Timbalan Pengarah Sokongan Akademik /Wakil Pengurusan/Pengurus Kualiti Pegawai Pengurusan Kualiti Ketua Juruaudit 2. Dalam bentuk hard copy BIL. NO. SALINAN TERKAWAL PEMEGANG DOKUMEN Pegawai Pengurusan Kualiti Ketua Juruaudit KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

8 VII C. SENARAI PROSEDUR KUALITI DAN ARAHAN KERJA Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan BIL NO. DOKUMEN TAJUK 1. PKB-PK-PS-01 Kawalan Dokumen 2. PKB-PK-PS-02 Kawalan Rekod Kualiti 3. PKB-PK-PS-03 Pengendalian Maklumbalas Pelanggan 4. PKB-PK-PS-04 Tindakan Pencegahan 5. PKB-PK-PS-05 Tindakan Pembetulan 6. PKB-PK-PS-06 Kawalan Perkhidmatan Tidak Menepati Spesifikasi 7. PKB-PK-PS-07 Pengendalian Audit Dalaman 8. PKB-PK-PS-08 Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan 9. PKB-PK-PS-09 Penyelenggaraan 10. PKB-PK-PS-10 Pengurusan Latihan Staf KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 15 DISEMBER 2011

9 VIII Prosedur Kualiti Pemberian Latihan Separa Profesional BIL NOMBOR DOKUMEN TAJUK 1 PKB-PK-PLSP-01 Proses Pendaftaran Pelajar/Kursus 2 PKB-PK-PLSP-02 Proses Pengajaran Dan Pembelajaran PKB-AK-(PK-PLSP-02)-01 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-02 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-03 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-04 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-05 Penyediaan Rancangan Mengajar Semester Persiapan Dan Pelaksanaan Kuliah/Amali Pemantauan Kehadiran Pelajar Pelaksanaan Penilaian Berterusan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum 3. PKB-PK-PLSP-03 Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan PKB-AK-(PK-PLSP-03)-01 PKB-AK-(PK-PLSP-03)-02 PKB-AK-(PK-PLSP-03)-03 PKB-AK-(PK-PLSP-03) PKB-PK-PLSP-04 Penyediaan Item Peperiksaan Akhir Pelaksanaan Penilaian Pemprosesan Keputusan Penilaian Pengurusan Persijilan Perancangan Dan Pelaksanaan Latihan Industri KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 15 DISEMBER 2011

10 BAHAGIAN I PENGENALAN

11 1/40 BAHAGIAN I PENGENALAN 1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti Dokumen ini adalah merupakan Manual Kualiti Politeknik Kota Bharu, Kelantan. Manual Kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat dan objektif penubuhan Politeknik Kota Bharu, selaras dengan kehendak dan keperluan standard MS ISO 9001:2008. Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif kualiti dan dasar serta prinsipprinsip asas yang memandu pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional (PLSP) dalam bidang Kejuruteraan dan Perdagangan. Manual ini diperlengkapkan lagi dengan Prosedur Kualiti, Arahan Kerja dan Dokumen Sokongan yang berkaitan dengannya. 1.2 Tujuan Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk : a. Menerangkan maklumat asas organisasi Politeknik Kota Bharu. b. Menerangkan sistem pengurusan kualiti dalam Pemberian Latihan Separa Profesional dalam bidang Kejuruteraan dan Perdagangan selaras dengan kehendak dan keperluan MS ISO 9001:2008. c. Menggariskan dasar dan prinsip asas bagi setiap aktiviti dalam Pemberian Latihan Separa Profesional dalam bidang Kejuruteraan dan Perdagangan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

12 2/ Kandungan Manual Kualiti Manual Kualiti ini mengandungi EMPAT (4) bahagian yang terdiri daripada : Bahagian I Bahagian II Bahagian III Bahagian IV Pengenalan Maklumat Organisasi Sistem Pengurusan Kualiti Politeknik Kota Bharu Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti 1.4 Terminologi dan definisi Terminologi Definisi KPM Kementerian Pendidikan Malaysia JPP Jabatan Pengajian Politeknik ; satu jabatan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab terhadap program pendidikan teknikal dan vokasional di Malaysia. Politeknik KPM Politeknik KPM ialah politeknik yang ditubuhkan di bawah JPP yang dinyatakan dalam skop pelaksanaan. PKB Politeknik Kota Bharu; salah satu daripada politeknik yang berada di bawah JPP, KPM. PPKB Pengarah Politeknik Kota Bharu pegawai yang dilantik oleh JPP untuk mengetuai PKB. KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

13 3/40 Terminologi TPA Definisi Timbalan Pengarah Akademik, Politeknik Kota Bharu ialah timbalan pengarah akademik yang dilantik oleh Ketua Pengarah JPP. TPSA Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Politeknik Kota Bharu ialah timbalan pengarah sokongan akademik yang dilantik oleh Ketua Pengarah JPP. Jabatan Ketua Jabatan Jabatan Akademik dan Sokongan yang diwujudkan pada peringkat Politeknik KPM. Pegawai yang dilantik oleh Ketua Pengarah JPP untuk mengetuai sesuatu jabatan. PLSP Pemberian Latihan Separa Profesional iaitu perkhidmatan yang disampaikan kepada pelajar. Ketua Unit Pegawai yang dilantik oleh Pengarah Politeknik untuk mengetuai unit yang diwujudkan di Politeknik. SLPK Seksyen Latihan dan Pembangunan Kerjaya; satu bahagian di bawah JPP yang bertanggungjawab terhadap latihan dan kemajuan staf. SPPK Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum; satu bahagian di bawah JPP yang bertanggungjawab terhadap penyediaan dan perkembangan kurikulum di Politeknik. KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

14 4/40 WP Wakil Pengurusan; iaitu Timbalan Pengarah SA, PKB dilantik oleh PPKB untuk menguruskan sistem kualiti. SPK Sistem Pengurusan Kualiti; kaedah perancangan strategik yang dipanduarah dan dilaksanakan oleh pengurusan atasan PKB berlandaskan standard MS ISO 9001:2008. PNM Purata Nilai Mata. KSP Kajian Semula Pengurusan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

15 BAHAGIAN II MAKLUMAT ORGANISASI

16 5/40 BAHAGIAN II MAKLUMAT ORGANISASI 2.1 Latarbelakang PKB ditubuhkan pada tahun 1985 di bawah KPM dan mulai tahun 2005 ditempatkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). KPTM kemudiannya diserap ke dalam KPM pada tahun Peranan utama PKB ialah untuk menyediakan tenaga pekerja separa profesional dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan. Programprogram di PKB (lampiran 1) ditawarkan di peringkat Diploma kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional), lulusan Politeknik KPM, lulusan Kolej Komuniti KPM dan lulusan Kolej Matrikulasi KPM. 2.2 Fungsi Organisasi Memberi pendidikan dan latihan separa profesional kepada pelajarpelajar yang mendaftar di PKB dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan bagi memenuhi tenaga kerja terlatih negara. 2.3 Visi Organisasi Penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi tenaga kerja global menjelang Misi Organisasi Menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi. KELUARAN : 02 PINDAAN : 03 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

17 6/ Carta Organisasi (Rujuk Lampiran 2) 2.6 Perkhidmatan Yang Diberikan PKB menyediakan perkhidmatan Pemberian Latihan Separa Profesional dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan kepada pelajar yang mendaftar dengannya pada peringkat diploma. 2.7 Pelanggan Pelanggan utama kepada SPK PKB adalah pelajar yang berdaftar sepenuh masa di PKB. 2.8 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) Pihak berkepentingan juga adalah pelanggan kepada SPK PKB iaitu ibu bapa pelajar, JPP, KPM dan bakal majikan. 2.9 Nilai Teras Politeknik KPTM Nilai teras Politeknik KPM adalah selari dengan 15 Nilai Teras Sektor Pengajian Tinggi iaitu; Integriti dan akauntabiliti Ketelusan pengurusan Berusaha ke arah kecemerlangan Semangat Berpasukan, Kekitaan, Budaya Kerja Yang Harmoni Kerja sebagai ibadah KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

18 7/40 Kepimpinan melalui teladan Tindakan segera dan menepati masa Keutamaan terhadap kesihatan dan keselamatan Komunikasi terbuka Proaktif, Kreatif dan Inovatif Membudayakan ilmu Berdedikasi Berwawasan Sistematik dan Profesional Adil dan Saksama 2.10 Piagam Pelanggan PKB 1. Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar sampai untuk mendaftar. 2. Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 5 hari bekerja selepas aduan diterima. 3. Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester pengajian berakhir. 4. Berusaha untuk melaksanakan 100% penyeliaan ke atas semua pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada satu-satu semester. 5. Kelulusan tempahan kenderaan dalam masa dua hari dari tarikh permohonan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 15 DISEMBER 2011

19 BAHAGIAN III SISTEM PENGURUSAN KUALITI PKB

20 BAHAGIAN III 8/40 SISTEM PENGURUSAN KUALITI POLITEKNIK KOTA BHARU 3.1 Skop Pelaksanaan SPK PKB melaksanakan SPK bagi semua proses pengajaran dan pembelajaran Pemberian Latihan Separa Profesional (PLSP) di peringkat diploma dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan yang berasaskan Piawaian MS ISO 9001:2008 bagi memenuhi visi dan misi penubuhan politeknik dan seterusnya memenuhi keperluan negara. SPK ini dilaksanakan di Politeknik Kota Bharu, KM 24 Kok Lanas, Ketereh, Kota Bharu, Kelantan. Skop pelaksanaan SPK tidak meliputi kehendak seksyen standard MS ISO 9001:2008 yang berikut : a) Seksyen 7.3 Rekabentuk dan Pembangunan PKB hanya menggunapakai rekabentuk kurikulum yang telah disediakan oleh SPPK. b) Seksyen Validasi Proses Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan. Semua keluaran yang terhasil dari proses-proses (seperti pengajaran, penilaian dan pendaftaran) di PKB boleh disahkan melalui pemantauan dan pengukuran. KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

21 9/40 c) Seksyen 7.6 Kawalan ke atas Pemantauan dan Pengukuran Peralatan. PKB tidak menggunakan sebarang peralatan untuk membuktikan kepatuhan perkhidmatan terhadap kehendak yang ditetapkan. 3.2 Dasar Kualiti Dasar kualiti PKB adalah membangunkan potensi pelajar PKB ke arah kecemerlangan dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan. PKB komited untuk memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti yang disemak dalam Kajian Semula Pengurusan bagi memastikan keberkesanan sistem. Dasar ini disebarkan untuk difahami oleh semua peringkat kakitangan PKB. 3.3 Objektif Kualiti a) Kecemerlangan Politeknik Kota Bharu Kecemerlangan Akademik 1. Berusaha memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 90% bagi setiap semester. 2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang lulus untuk setiap program bagi setiap semester mencapai PNM 3.00 atau lebih. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

22 10/40 Kecemerlangan Staf 1. Memastikan setiap staf menghadiri kursus/menjalani latihan sekurang-kurangnya 10 hari setahun. 2. Memastikan Jadual Perancangan Latihan Staf dilaksanakan sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh setahun. b) Kecemerlangan Akademik PKB 1. Berusaha memastikan peratus kehadiran pelajar melebihi 95% bagi setiap semester pengajian. 2. Berusaha memastikan Fail Rekod Pensyarah disemak sekali setiap semester. 3. Berusaha memastikan Rekod Penilaian Kerja Kursus disemak sekali setiap semester. 4. Berusaha memastikan 100% penyenggaraan peralatan bengkel/makmal/bilik kuliah dilaksanakan mengikut jadual penyenggaran berkala. 5. Berusaha memastikan peruntukan kewangan bagi keperluan pembelajaran dan pengajaran mencukupi setiap tahun. 3.4 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti SPK PKB dilaksanakan bermula dari pengurusan pendaftaran pelajar, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, penilaian pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan persijilan. 3.5 Kaedah Pengukuran Objektif Kualiti Dalam usaha mencapai objektif kualiti, parameter kuantitatif seperti petunjuk pencapaian pelajar dan perkhidmatan pentadbiran diwujudkan, diukur dan dikaji semula oleh Jawatankuasa Kerja Kualiti untuk penambahbaikan yang berterusan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

23 11/ Ringkasan Proses Proses dalam SPK PKB mempastikan perkhidmatan yang diberikan dapat menghasilkan graduan yang cemerlang, berkualiti dan berketerampilan untuk membangunkan modal insan bagi memenuhi kehendak negara. Pelaksanaan SPK dalam proses PLSP bermula dengan proses pendaftaran pelajar. Ini diikuti oleh pelaksanaan proses PLSP, proses penilaian pelajar sehingga pelajar menamatkan pengajian. Pelajar yang disahkan oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Diploma Politeknik KPM akan dianugerahkan Diploma. Proses PLSP digambarkan di dalam Carta Aliran Proses di lampiran 3. Pihak PKB akan memastikan bekalan sumber yang mencukupi diperuntukkan dalam bajet tahunan supaya perancangan sistem pengurusan kualiti dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Aktiviti PLSP dirancang bermula dari pendaftaran kemasukan pelajar. Pelaksanaan PLSP dijalankan oleh pensyarah yang terlatih dalam bidang masing-masing berdasarkan kurikulum program berkenaan dan dirancang melalui penyediaan rancangan mengajar. Kemajuan pelaksanaannnya dikawal oleh Timbalan Pengarah Akademik, Ketua Jabatan ataupun Ketua Program. Manakala penilaian proses pengajaran dan pembelajaran PLSP dan penilaian peralatan dijalankan sepanjang semester mengikut takwim. Pemantauan melalui audit dalaman juga dilaksanakan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Penemuan audit dalaman digunakan untuk penambahbaikan SPK. Kajian semula pengurusan mengkaji keseluruhan aspek dalam sistem pengurusan kualiti bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

24 12/40 perlaksanaan proses pengajaran, keperluan atau sumber baru yang diperlukan supaya tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan secara berterusan. Hasil kajian semula pengurusan akan menjadi input kepada perlaksanaan SPK seterusnya. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

25 BAHAGIAN IV KEPERLUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

26 13/40 BAHAGIAN IV KEPERLUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKSYEN 4 Sistem Pengurusan Kualiti 4.1 Keperluan am PKB mewujudkan, mendokumen, melaksana dan menyenggara Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan selaras dengan keperluan MS ISO 9001:2008. Untuk itu PKB ; a. Menentukan proses-proses keseluruhan PLSP dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti PKB. Proses tersebut meliputi proses utama yang merangkumi pengambilan pelajar baru, pendaftaran pelajar/ program, pengendalian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penilaian pengajaran dan pembelajaran. Proses sokongan meliputi pengurusan sumber manusia/ latihan, perolehan dan penyelenggaraan. Proses SPK pula merangkumi tindakan pembetulan dan pencegahan, kajian kepuasan pelanggan dan semakan pengurusan. b. Menentukan urutan dan hubungkait di antara proses-proses adalah seperti dalam carta di lampiran 3. c. Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi dan kawalan ke atas proses-proses tersebut melalui prosedur dan arahan- arahan kerja yang dibangunkan. d. Memastikan sumber dan maklumat - sumber manusia, peralatan dan infrastruktur, kewangan, arahan kerja, fail meja dan spesifikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

27 14/40 e. Memantau, mengukur (di mana perlu), dan proses-proses melalui analisa data dan audit dalaman oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan. f. Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas proses-proses tersebut. Semua proses diurus oleh PKB selaras dengan keperluan standard yang berkaitan. Sekiranya PKB memilih untuk mendapatkan khidmat luar bagi melaksanakan proses-proses yang memberi kesan ke atas kualiti produk yang dihasilkan, proses-proses tersebut hendaklah dikawal. Pemantauan dan kawalan akan dilakukan oleh Ahli Jawatankuasa yang dilantik oleh Pengarah Politeknik. 4.2 Keperluan Dokumentasi Am Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah berasaskan kepada EMPAT (4) peringkat dokumen iaitu : a. Penyataan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti, b. Manual Kualiti, c. Prosedur-prosedur dan rekod-rekod yang perlu didokumenkan mengikut standard yang berkaitan, dan d. Dokumen-dokumen, termasuklah rekod-rekod yang ditentukan oleh PKB bagi memastikan keberkesanan perancangan operasi dan kawalan ke atas proses. Keperluan dokumen ini digambarkan dalam Rajah 1 di sebelah : KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

28 15/40 DASAR & OBJEKTIF KUALITI MANUAL KUALITI PROSEDUR KUALITI Menerangkan Dasar dan objektif kualiti Menerangkan Sistem Pengurusan Kualiti mengikut seksyenseksyen dalam standard MS ISO 9001:2008 dan dasar mengenainya. Menerangkan Proses-proses yang dijalankan bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Langkah-langkah melaksanakan tugas secara terperinci DOKUMEN SOKONGAN DAN ARAHAN KERJA Menerangkan Dokumen yang menyokong pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Rekod dari aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan RAJAH 1 : Hiraki Dokumentasi Manual Kualiti PKB mewujudkan dan mengekalkan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut : a. Skop Sistem Pengurusan Kualiti seperti di para 3.1 dalam Bahagian III ; b. Pernyataan mengenai justifikasi bagi keperluan Standard MS ISO 9001:2008 yang tidak dimasukkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti; c. Prosedur-prosedur yang diwujudkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang dinyatakan dalam 4.1 hingga di dalam Bahagian IV; dan d. Penerangan hubungkait di antara proses-proses seperti yang dinyatakan dalam para 4.1 dalam Bahagian IV. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

29 16/ Kawalan Dokumen PKB telah mewujudkan prosedur mengawal dokumen kualiti. Semua dokumen tertakluk kepada semakan dan kelulusan sebelum diedarkan kepada anggota yang dipertanggung jawabkan. Dokumen-dokumen kualiti dikawal melalui prosedur yang telah dibangunkan. Prosedur bertulis telah disediakan bagi menyatakan kaedah-kaedah yang diperlukan untuk : a. Meluluskan dokumen sebelum diedarkan b. Menyemak serta mengemaskini mengikut keperluan dan meluluskan semula. c. Memastikan perubahan dan status dokumen terkini dikenalpasti, d. Memastikan versi dokumen terkini yang berkaitan sedia ada bila diperlukan, e. Memastikan dokumen mudah dibaca dan dikenal pasti pada bila-bila masa, f. Memastikan dokumen luaran yang ditentukan oleh PKB bagi perancangan dan operasi sistem pengurusan kualiti telah dikenalpasti dan pengedarannya dikawal melalui senarai kawalan dokumen sokongan luaran, g. Menghalang dokumen usang digunakan tanpa disedari dan dokumen ini perlu ditandakan, sekiranya disimpan untuk sebarang tujuan. Dokumen kualiti yang dikawal ialah : a. Penyataan dasar dan objektif kualiti b. Manual Kualiti c. Prosedur kualiti d. Dokumen Sokongan e. Borang-borang dan rekod KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

30 17/ Kawalan Rekod a. Satu prosedur mengawal rekod diwujudkan untuk membuktikan pelaksanaan SPK dalam memastikan kaedah pengenalpastian, penerimaan, pengumpulan, pengindeksan, penggunaan, pemfailan, penyimpanan, penyelenggaraan, penghantaran dan kaedah pelupusan rekod-rekod kualiti. b. Tempoh penyimpanan setiap rekod ditetapkan seperti dalam Senarai Rekod. c. Back-up rekod diperlukan bagi rekod yang disimpan secara elektronik. d. Prosedur pengendalian rekod mematuhi peraturan, undangundang, arahan, dasar Kerajaan dan keperluan MS ISO 9001:2008 yang sedia ada. e. Rekod hendaklah mudah dibaca, dikenalpasti dan diperolehi semula. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

31 18/40 SEKSYEN 5 : Tanggungjawab Pengurusan 5.1 Komitmen Pengurusan Pengarah PKB memberi komitmen dalam membangun, melaksana dan menambahbaik keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan melalui : a. Menyampaikan kepada semua kakitangan di PKB mengenai pentingnya bagi organisasi memenuhi kehendak pelanggan serta keperluan peraturan dan perundangan. b. Mewujudkan dasar kualiti. c. Memastikan objektif-objektif kualiti diwujudkan. d. Menjalankan kajian semula pengurusan. e. Memastikan sumber yang diperlukan disediakan. 5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan Pengarah PKB memastikan kehendak pelanggan dikenalpasti dan dipenuhi dengan tujuan meningkatkan kepuasan hati pelangan. Piagam pelanggan disediakan bagi menentukan tahap perkhidmatan yang diberikan oleh PKB kepada pelanggan. Saluran untuk menerima cadangan dan maklumbalas pelanggan disediakan untuk mengetahui tahap kepuasan hati pelanggan. 5.3 Dasar Kualiti Politeknik KPM (rujuk 3.2) 5.4 Perancangan Objektif Kualiti (rujuk 3.3) Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

32 19/40 Pengarah PKB memastikan a. Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan dan mencapai objektif kualiti. Perancangan hendaklah selaras dengan proses penyediaan belanjawan tahunan di mana semua sumber yang diperlukan bagi pencapaian objektif kualiti telah dikenalpasti. Perkara-perkara berikut juga perlu dikenalpasti : i. Kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan di PKB. ii. Tanggungjawab dan kuasa bagi melaksanakan perancangan penambahbaikan proses. iii. Sumber yang diperlukan seperti kewangan dan infrastruktur. iv. Petunjuk bagi menilai pencapaian usaha penambahbaikan serta keperluan dan kaedah bagi mengusahakan penambahbaikan. v. Keperluan-keperluan dokumen yang juga termasuk rekod. b. Sistem Pengurusan Kualiti kekal kukuh walaupun perubahan-perubahan ke atas sistem pengurusan kualiti dirancang dan dilaksanakan. 5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi Tanggungjawab dan Kuasa a. Pengarah PKB bertanggungjawab menentukan tugas, tanggungjawab dan bidang kuasa semua staf yang terlibat (mengikut carta organisasi, Lampiran 2) dalam mengurus dan melaksana aktiviti-aktiviti yang mempunyai kesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

33 20/40 b. Kuasa dan tanggungjawab semua staf yang mengurus, melaksana dan meluluskan kerja yang memberi kesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dinyatakan dalam Fail Meja dan prosedur-prosedur yang diluluskan dalam Sistem Pengurusan Kualiti. Fail Senarai Tugas mengandungi senarai tugas, tanggungjawab semua staf dan senarai kompetensi setiap tugas Wakil Pengurusan (WP) / Pengurus Kualiti Pengarah PKB melantik Timbalan Pengarah Sokongan Akademik sebagai Wakil Pengurusan/ Pengurus Kualiti. Wakil Pengurusan/ Pengurus Kualiti mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti berikut : a. Mewujud, melaksanakan dan menyelenggarakan prosesproses yang diperlukan dalam SPK. b. Melaporkan prestasi SPK dan sebarang keperluan penambahbaikan kepada Pihak Pengurusan PKB. c. Memastikan kesedaran terhadap kehendak pelanggan sentiasa dipelihara di PKB. d. Menjadi Pengerusi kepada Jawatankuasa Kerja Kualiti. e. Melaksana dan menyelenggarakan pelaksanaan SPK. f. Memastikan kesedaran terhadap kehendak pelanggan sentiasa dipelihara di setiap peringkat jabatan dan unit. g. Mengurus dokumen kualiti yang digunakan di dalam Sistem Pengurusan Kualiti. h. Bekerjasama dengan pihak luar berhubung dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Komunikasi Dalaman Pengarah PKB mewujudkan saluran komunikasi pada setiap peringkat melalui mesyuarat, memo dalaman, mel elektronik, KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

34 21/40 notis, pengumuman rasmi, perhimpunan bulanan dan apa jua perantaraan yang bersesuaian bagi memastikan maklumat yang perlu disampaikan diketahui oleh kakitangan dan sebaliknya. 5.6 Kajian Semula Pengurusan Am Pihak Pengurusan PKB bertanggungjawab mengadakan Kajian Semula Pengurusan bagi menjamin kesesuaian, kecukupan serta keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti sekurangkurangnya dua kali setahun. Keanggotaan Kajian Semula Pengurusan adalah seperti berikut : Pengerusi : Pengarah Wakil Pengurusan/ : Timbalan Pengarah Sokongan Pengurus Kualiti Akademik Setiausaha : Pegawai Pengurusan Kualiti Ahli-Ahli : Ketua Jabatan/Unit dan ahliahli yang dilantik oleh pengarah. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dipengerusikan oleh Pengarah PKB. Semakan ini merangkumi penilaian peluangpeluang bagi peningkatan serta keperluan kepada perubahan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti, termasuk dasar dan objektif kualiti. Wakil Pengurusan bertanggungjawab mengambil tindakan terhadap tindakan susulan mesyuarat. Rekod bagi Kajian Semula Pengurusan akan disimpan dan disenggara. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

35 22/ Input Kajian Semula Pengurusan Input kepada kajian semula pengurusan hendaklah meliputi maklumat mengenai : a. Penemuan audit kualiti. b. Aduan dan maklumbalas pelanggan. c. Pencapaian proses dan objektif kualiti d. Laporan status tindakan pencegahan dan pembetulan. e. Tindakan susulan dari Kajian Semula Pengurusan terdahulu. f. Perubahan-perubahan yang boleh memberi kesan kepada sistem pengurusan kualiti. g. Cadangan-cadangan untuk penambahbaikan bagi sistem pengurusan kualiti seperti keperluan latihan dan prestasi pembekal Ouput Kajian Semula Pengurusan Hasil kajian semula pengurusan meliputi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan: a. Penambahbaikan keberkesanan sistem pengurusan kualiti dan proses-prosesnya termasuk penambahbaikan dasar kualiti dan objektif kualiti. b. Penambahbaikan kepada Pemberian Latihan Separa Profesional berkaitan dengan keperluan pelanggan. c. Keperluan sumber yang diperlukan Rekod Kajian Semula Pengurusan disimpan dan disenggarakan. Keputusan-keputusan Kajian Semula Pengurusan hendaklah disampai dan dimaklumkan kepada anggota organisasi. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

36 23/40 SEKSYEN 6 : Pengurusan Sumber 6.1 Bekalan Sumber Melalui belanjawan tahunan, PKB merancang dan mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk : a. Melaksanakan, menyelenggara aktiviti-aktiviti proses Sistem Pengurusan Kualiti. Sumber yang dimaksudkan termasuklah personel yang mencukupi dan terlatih, belanja mengurus, kemudahan di tempat kerja, bahan dan keperluan yang mencukupi untuk proses PLSP dan lain-lain peralatan pejabat serta infrastruktur yang sesuai bagi meningkatkan keberkesanannya secara berterusan; dan b. Peningkatan kepuasan pelanggan dengan memenuhi keperluan pelanggan. 6.2 Pengurusan Sumber Manusia Am Semua kakitangan PKB yang menjalankan tugas yang memberi kesan keakuran kepada kualiti perkhidmatan hendaklah berkeupayaan melalui pendidikan, latihan, kemahiran serta pengalaman yang bersesuaian Kecekapan, Latihan dan Kesedaran PKB hendaklah ; a. Menentukan kecekapan yang diperlukan oleh kakitangan PKB yang menjalankan tugas bagi memberi kesan kepada keakuran kualiti Perkhidmatan. b. Dimana perlu, menyediakan latihan atau mengambil tindakan-tindakan yang lain untuk mencapai kecekapan, c. Menilai keberkesanan tindakan-tindakan yang telah diambil. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

37 24/40 d. Memastikan kakitangan PKB sedar akan kepentingan tugas-tugasnya dan bagaimana mereka menyumbang kepada pencapaian objektif-objektif kualiti, e. Membuat penilaian keberkesanan ke atas tindakantindakan yang diambil terhadap pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional,dan f. Menyenggara rekod-rekod yang bersesuaian dengan pendidikan, latihan, kemahiran dan pengalaman. 6.3 Infrastruktur PKB hendaklah menentu, menyedia dan menyenggara infrastruktur yang diperlukan bagi menepati keperluan Pemberian Latihan Separa Profesional. Infrastruktur merangkumi: a. Bangunan, ruang kerja dan kemudahan yang berkaitan (kantin, asrama, bengkel, makmal komputer dan perpustakaan) b. Peralatan yang berkaitan dengan proses Pemberian Latihan Separa Profesional termasuk perkakasan dan perisian ( komputer, LCD dan OHP), dan c. Perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan, komunikasi atau sistem maklumat. 6.4 Persekitaran kerja PKB hendaklah menentukan dan mengurus persekitaran kerja yang diperlukan bagi mencapai keakuran keperluan perkhidmatan. Ia dipantau oleh pihak PKB melalui aktiviti penyelenggaraan yang ditetapkan KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

38 25/40 SEKSYEN 7 : Proses Penyampaian Perkhidmatan Pemberian Latihan Separa Profesional 7.1 Perancangan Bagi Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan PKB merancang dan mewujudkan proses-proses yang diperlukan bagi pengurusan dan pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional yang dinyatakan dalam skop Sistem Pengurusan Kualiti. Perancangan dibuat melalui Pelan Strategik, penyediaan kursus dan silibus kokurikulum. Dalam perancangan, PKB menentukan a. Objektif kualiti dan keperluan PLSP b. Keperluan untuk mewujudkan proses, dokumen dan sumber manusia khusus untuk Pemberian Latihan Separa Profesional. c. Keperluan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, aktiviti pemeriksaan dan penilaian Pemberian Latihan Separa Profesional melalui KSP, audit dan kaji selidik. d. Rekod yang diperlukan sebagai bukti dan pengesahan pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti. 7.2 Proses-proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan Menentukan Keperluan-Keperluan PLSP Dasar Pengambilan Pelajar Dasar pengambilan pelajar ke Politeknik Kota Bharu adalah ditentukan oleh JPP, KPM dari masa ke semasa. Keperluan Pelanggan KELUARAN : 02 PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

39 26/40 a. Program yang ditawarkan mendapat pengiktirafan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). b. Penyediaan tempat belajar yang selamat, selesa dan sentiasa terkawal dari ancaman bahaya seperti penyakit, kebakaran dan sebagainya. c. PLSP disampaikan oleh pensyarah yang berkelayakan. d. Pelajar dilindungi di bawah Akta 174 Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) e. Insurans Berkelompok Semakan Semula Keperluan-keperluan Perkhidmatan Pemberian Latihan Separa Profesional PKB akan menyemak keperluan-keperluan PLSP sebelum membuat komitmen untuk melaksanakan PLSP, iaitu: a. Semakan keperluan PLSP adalah bagi mengenalpasti perbezaan di antara kehendak pelanggan dengan perkhidmatan yang disediakan dilakukan dua kali setahun dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Jika terdapat perbezaan kehendak pelanggan dengan perkhidmatan yang hendak disampaikan, ianya diatasi terlebih dahulu sebelum perkhidmatan disampaikan. b. Maklum balas dari pelajar yang berkaitan dengan PLSP akan diambil perhatian dan dimaklumkan kepada pelajar berkenaan. c. Keupayaan PKB untuk memenuhi keperluan perkhidmatan yang dikehendaki oleh pelanggan dikenalpasti bila JPP memutuskan mengenai jumlah pengambilan dan jenis program yang akan ditawarkan. Rekod mengenai perubahan kehendak pelanggan disimpan dan disenggara dengan baik. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 15 DISEMBER 2011

40 27/ Komunikasi dengan Pelanggan a. PKB akan menyalurkan maklumat berkaitan kepada pelanggan melalui web, iklan, risalah dan sebagainya yang mengandungi peluang-peluang pengajian dan program yang ditawarkan. b. Pertanyaan berkaitan program oleh pelanggan dirujuk kepada Jabatan HEP atau jabatan berkaitan. c. Menerima dan merekodkan maklumbalas yang diterima termasuk melalui borang aduan pelanggan/ e-aduan/ media massa. 7.3 Rekabentuk Dan Pembangunan Proses Tidak diaplikasikan. (Rujuk Para 3.1) 7.4 Perolehan Proses Perolehan a. Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan yang dibuat hendaklah memenuhi dan menepati prosedur dan spesifikasi yang disediakan oleh PKB. b. Proses perolehan hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan dan semua peraturan perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. c. PKB menyedia dan menyenggara satu Senarai Pembekal yang diluluskan. d. Pemantauan dan penilaian prestasi pembekal dilaksanakan dari semasa ke semasa dan dilaporkan dalam Laporan Analisis Prestasi Pembekal. e. Pembekal yang mencapai kriteria kurang dari 80% sebanyak tiga kali dan diperakukan oleh Penolong Akauntan akan disenaraihitamkan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

41 28/40 f. Rekod-rekod berkaitan hasil penilaian prestasi pembekal disimpan dan disenggara Maklumat Perolehan a. PKB akan menyediakan spesifikasi perolehan secara terperinci di dalam dokumen perolehan yang disediakan termasuk pesanan tempatan, sebutharga dan tender untuk dibekalkan kepada pembekal akan disemak dan disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. b. Perolehan yang melibatkan perkhidmatan kepakaran luar hendaklah mengenalpasti kelayakan personel yang diperolehi. c. Kawalan kualiti bekalan/ perkhidmatan diwujudkan melalui perlaksanaan prosedur bagi mamastikan keperluan pembelian dipatuhi. d. Rekod perolehan disimpan dan disenggara Verifikasi Ke Atas Perolehan Yang Diterima Bekalan dan perkhidmatan yang diterima daripada pembekal diperiksa bagi memastikan ianya mematuhi kehendak spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen perolehan. Pengesahan ke atas proses verifikasi dilakukan oleh Pegawai Perolehan atau Pegawai Stor. Sekiranya bayaran tidak memenuhi spesifikasi penerimaan/penolakan bayaran akan dibuat mengikut prosedur yang telah dibangunkan untuk memastikan ianya tidak memberi kesan kepada keberkesanan pekhidmatan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

42 29/ Pemberian Perkhidmatan Proses Pemberian Latihan Separa Profesional Kawalan Ke Atas Proses Pemberian Latihan Separa Profesional Pengurusan dan pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional di peringkat sijil dan diploma dipastikan terkawal melalui pematuhan kepada undang-undang, peraturan, dasar, syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. PKB merancang dan melaksanakan PLSP kepada pelajar secara terkawal dengan memastikan : a. Terdapat maklumat yang menerangkan dengan jelas berkaitan program yang akan dijalankan. b. Pelaksanaan proses pengurusan dan pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional juga dikawal melalui pematuhan kepada Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan Kerja dan dokumen sokongan yang berkaitan yang telah diluluskan. Pengurusan dan pelaksanaan proses Pemberian Latihan Separa Profesional dipastikan memenuhi ciri-ciri kualiti yang telah ditetapkan dalam dasar dan objektif kualiti. c. Peralatan yang ada memberi kesan kepada pelaksanaan sistem kualiti dipastikan sentiasa sedia digunakan serta disenggarakan mengikut jadual yang ditetapkan. d. Penilaian pelajar digunakan sebagai alat pengukuran pencapaian PLSP. e. Pemantauan dan pengukuran proses Pemberian Latihan Separa Profesional dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang terlatih dalam bidang masing-masing mengikut KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

43 30/40 Garis Panduan Kecemerlangan Akademik yang ditetapkan. f. Maklumat tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan pelajar disampaikan melalui Unit Psikologi dan Kerjaya g. Semua rekod pencapaian pelajar/graduan disimpan dengan baik di Unit Peperiksaan Pengesahan Ke Atas Proses Pemberian Latihan Separa Profesional Tidak diaplikasikan. (Rujuk Para 3.1) Identifikasi serta Kemudahkesanan a. Pelajar-pelajar yang mendaftar di PKB diberi nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran pelajar direkod dan digunapakai sepanjang proses pengurusan dan pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional di PKB. b. Kursus dikenalpasti melalui nombor kod kursus. Nombor ini digunakan dalam proses pengurusan dan pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional seperti jadual waktu, peperiksaan dan rancangan mengajar. c. Kertas jawapan peperiksaan pelajar diberi nombor khas untuk merahsiakan identiti calon daripada pemeriksa kertas jawapan. d. Diploma yang dianugerahkan kepada lulusan diberikan nama dan nombor kad pengenalan pemegang diploma berkenaan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

44 31/ Kawalan Ke Atas Harta Hakmilik Pelanggan Harta hak milik pelanggan seperti skrip jawapan peperiksaan akhir:- a. Dikenalpasti melalui no. pendaftaran. b. Dijaga dan disimpan ditempat yang selamat, kecuali dinyatakan. c. Direkod dan statusnya dinyatakan. Jika hartamilik pelanggan di dapati hilang, rosak atau tidak sesuai digunakan, PKB akan melaporkan kepada pelanggan dan rekod-rekod akan diselenggarakan Pemuliharaan Pengendalian a. Kertas Peperiksaan, skrip jawapan, peralatan peperiksaan, lembaran markah, slip keputusan peperiksaan dan sijil diploma dikendalikan oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk mengelakkan kehilangan, rosak atau kebocoran dengan identifikasi dan kaedah tertentu. Penyimpanan dan Pemuliharaan a. Kertas peperiksaan, markah penilaian, peralatan peperiksaan, barangan perolehan disimpan di tempat yang sesuai dan selamat untuk menjamin tidak rosak. b. Kertas soalan, kertas jawapan peperiksaan, kertas jawapan pelajar, slip keputusan peperiksaan, sijil diploma dibungkus untuk memastikan keselamatan dan kemudiannya disimpan di dalam bilik kebal yang berkunci. Bilik kebal ini hanya boleh dibuka oleh pegawai yang bertanggungjawab sahaja. KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

45 32/40 Penghantaran / Penyerahan a. Sijil Diploma diserahkan kepada pelajar mengikut kaedah yang sesuai dan selamat. 7.6 Kawalan Tentukuran Ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan Tidak diaplikasikan. (Rujuk Para 3.1) KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014

46 33/40 SEKSYEN 8 : Pengukuran, Penganalisis dan Penambahbaikan 8.1 Am PKB merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan proses penambahbaikan yang diperlukan bagi ; a. Menunjukkan proses pelaksanaan Pemberian Latihan Separa Profesional (PLSP) menepati keperluan yang ditetapkan. b. Memastikan kepatuhan kepada Sistem Pengurusan Kualiti. c. Membuat penambahbaikan berterusan secara berkesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti. Ini termasuklah pengenalpastian kaedah-kaedah, meliputi teknik-teknik statistik dan tahap penggunaanya. 8.2 Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Kepuasan hati pelanggan merupakan satu alat pengukur prestasi sistem pengurusan kualiti. PKB hendaklah memantau maklumat berhubung dengan persepsi pelanggan bagi menentukan sama ada PKB telah dapat memenuhi kehendak pelanggan dalam pelaksanaan PLSP. Kaedah untuk memperolehi dan menggunakan maklumat ini akan ditentukan Audit Dalaman PKB melaksanakan audit dalaman mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi memastikan sama ada sistem pengurusan kualiti; KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

47 34/40 a. Mematuhi apa yang telah dirancang dalam keperluankeperluan standard dan keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti yang telah diwujudkan oleh PKB. b. Dilaksanakan dan dipelihara secara berkesan. Prosedur yang didokumenkan menyatakan tanggungjawab dan keperluan bagi perancangan dan pelaksanaan audit, mewujudkan rekod dan membuat laporan keputusan audit. Program audit dirancang dengan mengambil kira status dan kepentingan sesuatu proses dan bidang yang akan diaudit selain daripada mengambilkira hasil audit yang lepas. Kriteriakriteria audit, skop, kekerapan dan kaedah pengauditan adalah ditentukan. Pemilihan juruaudit dan pengauditan adalah untuk memastikan objektif dan proses audit tidak dipengaruhi. Juruaudit juga tidak dibenarkan untuk mengaudit kerja mereka sendiri. Rekod-rekod audit dan hasil-hasilnya akan dikekalkan. Pihak pengurusan yang bertanggungjawab ke atas bidang yang diaudit akan memastikan sebarang pembetulan dan tindakan pembetulan diambil dengan segera bagi mengelakkan punca dan ketidakakurannya ditemui. Tindakan susulan meliputi verifikasi ke atas tindakan yang telah diambil dan laporan mengenai keputusan verifikasi Pemantauan dan Proses-Proses Pengukuran PKB menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk memantau proses di mana perlu, mengukur pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Kaedah yang digunakan itu akan menunjukkan keupayaan proses-proses untuk mencapai hasil KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

48 35/40 yang dirancangkan. Bila hasil yang dirancangkan tidak dapat dicapai, pembetulan dan tindakan pembetulan yang bersesuaian akan diambil Pemantauan Dan Pengukuran Pencapaian Pemberian Latihan Separa Profesional. PKB melaksanakan pemantauan dan mengukur ciri-ciri pencapaian PLSP bagi menentukan PLSP menenuhi keperluan yang ditetapkan. Ia dilaksanakan di beberapa peringkat penghasilan proses PLSP selaras dengan perancangan yang dibuat. Bukti kepatuhan dengan kriteria yang diterima pakai direkod dan dipelihara. Rekod-rekod akan menunjukkan pihak yang mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan PLSP bagi penghantaran kepada pelanggan. Pengeluaran PLSP dan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan tidak boleh diteruskan sehingga penyusunan perancangan di selesaikan dengan memuaskan melainkan ianya diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkaitan, dan dimana bersesuaian, oleh pelanggan. 8.3 Kawalan Ketakuran Terhadap Pemberian Latihan Separa Profesional PKB memastikan pelaksanaan PLSP yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan dikenalpasti dan dikawal untuk mencegah ianya digunakan dengan tidak sengaja atau disampaikan kepada pelanggan. Prosedur yang didokumenkan disediakan bagi menerangkan kawalan dan tanggungjawab serta bidang kuasa yang berkaitan untuk menguruskan PLSP. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

49 36/40 Kaedah kawalan ketakuran sama ada : a. Mengambil tindakan untuk menghapuskan ketakuran yang dikesan. b. Memberi kuasa bagi penggunaannya, keluaran atau penerimaan dibawah pengawasan pihak berkuasa berkaitan dan, dimana sesuai oleh pelajar. c. Mengambil tindakan untuk mengecualikannya daripada penggunaan atau aplikasi asalnya. d. Dengan mengambil tindakan yang sesuai ke atas kesan, atau kesan-kesan berpotensi bila ketakuran PLSP dikenalpasti selepas penghantaran atau penggunaanya. Bila ketakuran PLSP telah diambil tindakan pembetulan ia perlulah disahkan semula supaya memenuhi keperluan yang telah ditetapkan bagi menunjukkan keakuran terhadap keperluan. Rekod yang berkaitan disimpan dan disenggara. 8.4 Analisis Data Data-data berikut dikumpul dan dianalisis bagi menilai kesesuaian serta keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan untuk menilai di mana tindakan penambahbaikan berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti boleh dilaksanakan. Penganalisisan meliputi data-data yang dihasilkan daripada pemantauan, pengukuran dan daripada sumber lain yang bersesuaian. Penganalisaan data akan memberi maklumat kepada hal-hal yang berkaitan di bawah: a. Kepuasan hati pelanggan b. Memenuhi keperluan PLSP yang ditetapkan c. Ciri-ciri dan arah aliran proses-proses dan PLSP termasuk peluang untuk tindakan pencegahan. d. Prestasi pembekal KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

50 37/ Penambahbaikan Penambahbaikan Yang Menyeluruh PKB melaksanakan penambahbaikan yang menyeluruh dan berkesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti melalui penggunaan dasar kualiti, objektif kualiti, hasil audit, penganalisisan data, tindakan pembetulan dan kajian semula pengurusan Tindakan Pembetulan PKB melaksanakan tindakan untuk menghapuskan puncapunca ketakuran bagi mengelakkan ianya berlaku lagi. Tindakan pembetulan yang bersesuaian dengan kesan ketakuran yang berlaku akan digunakan. Prosedur tindakan pembetulan diwujudkan bagi menerangkan keperluan-keperluan untuk: b. Pengenalpastian ketakuran ( termasuk aduan-aduan pelanggan), c. Mengenal pasti punca-punca ketakuran, d. Penilaian mengenai keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan ketakuran tidak akan berulang, e. Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan, f. Memelihara rekod keputusan hasil tindakan. g. Mengkaji semula keberkesanan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan Tindakan Pencegahan PKB melaksanakan tindakan bagi menghapuskan punca-punca ketakuran yang dijangkakan bagi menghalang ianya daripada KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

51 38/40 berlaku. Tindakan pencegahan yang bersesuaian terhadap kesan masalah yang dijangkakan diambil. Prosedur tindakan pencegahan diwujudkan bagi menjelaskan keperluan untuk ; a. Penentuan prestasi ketakuran dan punca yang dijangka berlaku, b. Menilai keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan ketakuran tidak akan berulang, c. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan, d. Memelihara rekod keputusan hasil tindakan e. Mengkaji semula keberkesanan tindakan pencegahan yang dilaksanakan. KELUARAN : 02 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 MAC 2010

52 39/40 Dokumen Berkaitan Prosedur Nama Prosedur Klause PKB-PK-PS-01 Kawalan Dokumen PKB-PK-PS-02 Kawalan Rekod Kualiti PKB-PK-PS-03 Pengendalian Maklumbalas Pelanggan 8.4 PKB-PK-PS-04 Tindakan Pencegahan PKB-PK-PS-05 Tindakan Pembetulan PKB-PK-PS-06 Kawalan Perkhidmatan Tidak Menepati Spesifikasi 8.3 PKB-PK-PS-07 Pengendalian Audit Dalaman PKB-PK-PS-08 Pengurusan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan 7.4 PKB-PK-PS-09 Penyelenggaraan 6.3 PKB-PK-PS-10 Pengurusan Latihan Staf PKB-PK-PLSP-01 Proses Pendaftaran Pelajar/Kursus PKB-PK-PLSP-02 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-01 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-02 Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Penyediaan Rancangan Mengajar Semester Persiapan Dan Pelaksanaan Kuliah/ Amali KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 15 DISEMBER 2011

53 40/40 PKB-AK-(PK-PLSP-02)-03 Pemantauan Kehadiran Pelajar PKB-AK-(PK-PLSP-02)-04 Pelaksanaan Penilaian Berterusan PKB-AK-(PK-PLSP-02)-05 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum PKB-PK-PLSP-03 PKB-AK-(PK-PLSP-03)-01 Pengurusan Peperiksaan Dan Persijilan Penyediaan Item Peperiksaan Akhir PKB-AK-(PK-PLSP-03)-02 Pelaksanaan Penilaian PKB-AK-(PK-PLSP-03)-03 Pemprosesan Keputusan Penilaian PKB-AK-(PK-PLSP-03)-04 Pengurusan Persijilan PKB-PK-PLSP-04 Perancangan Dan Pelaksanaan Latihan Industri KELUARAN : 02 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 15 DISEMBER 2011

54 Lampiran 1 Senarai Program Peringkat Diploma Yang Ditawarkan Di Politeknik Kota Bharu Bil. Kod Program Nama Program 1 D04 Kejuruteraan Awam 2 D09 Ukur Bahan 3 D16 Kejuruteraan Elektrik 4 D21 Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 5 D26 Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 6 D30 Kejuruteraan Mekanikal 7 D31 Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 8 D35 Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian) 9 D41 Kejuruteraan Mekatronik 10 D50 Akauntasi 11 D53 Pemasaran 12 D55 Pengajian Perniagaan

55 Lampiran 2

56 Lampiran 3 K E P E R L U A N P E L A N G G A N PENGURUSAN REKOD PELAJAR PENDAFTARAN PELAJAR & KURSUS PELAN STRATEGIK SEMAKAN PENGURUSAN P E N G U R U S A N S U M B E R CARTA PROSSESS PLSSP DAN HUBUNGKAIIT ANTARA PROSSESS PEPERIKSAAN PELAKSANAAN PENGAJARAN & LATIHAN INDUSTRI PERANCANGAN PENGAJARAN & LATIHAN INDUSTRI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AUDIT DALAMAN UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN UNIT PEMBANGUNAN & PENYENGGARAN PROSES TERAS YA PEMANTAUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENILAIAN PERKHIDMATAN PENGAJARAN TIDAK MENEPATI KEPERLUAN KAWALAN KETAKURAN TINDAKAN PEMBETULAN & PENCEGAHAN PROSES PENGURUSAN PERPUSTAKAAN ASRAMA PERSIJILAN MAKLUMBALAS PELANGGAN UNIT MULTIMEDIA DAN SUMBER UNIT PSIKOLOGI & KERJAYA K E P U A S A N P E L A N G G A N JABATAN HAL EHWAL PELAJAR UNIT PENTADBIRAN PROSES SOKONGAN UNIT SISTEM & TEK. MAKLUMAT

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini. 4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002 JABATAN PERDANA MENTERI Telefon: 603-88881199 MALAYSIA 603-88883721 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN Fax : 88883904 PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA Ruj. Kami : UPTM 159/247/48 Tarikh : 16 Disember 2002 Ketua-ketua

Lebih terperinci

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000 SPK ISO 912 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 912 68 daripada 83 No. Rujukan 1.6.23 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SPK 8.1 Keperluan Umum Pengurusan Atasan FPPSM hendaklah

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

MK.UiTM.FKM MANUAL KUALITI

MK.UiTM.FKM MANUAL KUALITI Muka Surat : - 1 - MK.UiTM.FKM Disediakan Oleh Diluluskan Oleh Nama Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Tandatangan Muka Surat : - 2 - Rekod Pindaan Tarikh

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK AUDIT. FASAL ISO Manual Kualiti. PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT

SENARAI SEMAK AUDIT. FASAL ISO Manual Kualiti. PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT SENARAI SEMAK AUDIT FASAL ISO 4.2.2 Manual Kualiti PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT Skop sistem pengurusan kualiti secara menyeluruh - Justifikasi perkhidmatan

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT ISI KANDUNGAN POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT... 1 BAB 1 : POLISI PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT... 4 0101 Perkara-Perkara Yang Perlu Dipatuhi Adalah Seperti Berikut:... 4 0102 Proses

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05 MUKA SURAT : 1/10 PK.UiTM APB (O). 05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noor Ida Ramli Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin Jawatan Ketua Program BMKP Timbalan Dekan (Akademik)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN Muka surat BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PETUNJUK PRESTASI 2017

PETUNJUK PRESTASI 2017 PETUNJUK PRESTASI 2017 JABATAN AKADEMIK JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 1. Memastikan 100% pensyarah dicerap dan mencapai tahap 80% dalam Penilaian Pengajaran & Pembelajaran setiap tahun. 2.i) Memastikan kelulusan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM)

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM) SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17/KP22) UNIVERSITI

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN

DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN ARKIB NEGARA MALAYSIA DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN 1. PENDAHULUAN Dasar ini menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DASAR PENGURUSAN REKOD UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1 PENDAHULUAN Dasar ini menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap PTJ di Universiti Teknologi MARA.

Lebih terperinci

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KUTKM.02/10.12/2.Jld.2(3) 7 OGOS 2003 PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 13/2003 PENUBUHAN DAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA SISTEM MS ISO 9000:2000 & AKREDITASI

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Disediakan Oleh: JULIA BINTI MARJUKI ISHAK BIN HASAN Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

Apakah ISO? pengujudan piawai antarabangsa. yang bermaksud sama rata, seragam.

Apakah ISO? pengujudan piawai antarabangsa. yang bermaksud sama rata, seragam. Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Perpustakaan Sultanah Zanariah oleh Wakil Pengurusan 1 April 2013 Apakah ISO? ISO adalah gelaran kepada International Organization for Standardization (Organisasi i Penyeragaman

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : GAN LAI KUEN Jawatan : Ketua Jabatan Pengajian Am Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA

Lebih terperinci

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh:

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh: KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM Diluluskan Oleh: PENGARAH KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Tarikh : 18.08.2010 REKOD DOKUMEN KUALITI BIL DOKUMEN KUALITI LAMA DOKUMEN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penyelia Asrama N19.

: 20 Mac Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Penyelia Asrama N19. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KERTAS PENYELIA ASRAMA - GRED N19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Lebih terperinci

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa SKOP TAKLIMAT Ringkasan mengenai Modal Proses Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Prosedur-prosedur yang perlu diaudit Pelaksanaan Audit [Persediaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

1. Berapa lama tuan telah berkhidmat di Bahagian Pendidikan JAIM? 3. Berapakah jumlah kakitangan pengurusan atasan dan sokongan?

1. Berapa lama tuan telah berkhidmat di Bahagian Pendidikan JAIM? 3. Berapakah jumlah kakitangan pengurusan atasan dan sokongan? Soalan Temu Bual. 1. Berapa lama tuan telah berkhidmat di Bahagian Pendidikan JAIM? 2. Apakah Jawatan yang tuan sandang sekarang? 3. Berapakah jumlah kakitangan pengurusan atasan dan sokongan? 4. Apakah

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11 MUKA SURAT : 1 dari 12 PK.UiTM.CNS(P).11 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlida Othman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN UTILITI DAN PERALATAN

PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN UTILITI DAN PERALATAN MS ISO 90:25 17 Febuari 26 Muka Surat 1 daripada 15 PROSEDUR SOKONGAN DAN PERALATAN Disediakan Oleh: Disemak Oleh: PENOLONG PENDAFTAR JURUTERA Diluluskan Oleh: (Prof. Madya Mazelan Abdul Hamid) Pengarah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci