SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SALINAN DOKUMEN TERKAWAL"

Transkripsi

1 : PK.UITM..(P).03 Tanda tangan PROSES Muka Surat : 1/19 PK.UITM. (P).03 Disediakan Disemak Nama Linda Abd Hamid Dr. Arba iyah Ab. Aziz Jawatan Ketua Sistem Audit Timbalan Dekan (Akademik) Diluluskan Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Dekan Tarikh 12/01/ /01/ /01/2016 1

2 : PK.UITM..(P).03 PROSES Muka Surat : 2/19 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan - pindaan yang dinyatakan di dalamnya. Tarikh No. Keluaran/ Pindaan No. Para MUKA SURAT DIPINDA Muka Surat 22/09/ / /18 22/09/ / /18 22/09/ / /18 Bentuk Pindaan perubahan perkataan kepincangan kepada Ketidakpatuhan Perubahan penggunaan English ke Bahasa Melayu 22/09/ / /18 Perubahan perkataan kepincangan kepada ketidakpatuhan. Penambahan dan pengemaskinian beberapa singkatan Tarikh Diluluskan 22/09/ / /18 Penambahan dan pengemaskinian singkatan dan tanggungjawab serta tindakan. 2

3 : PK.UITM..(P).03 PROSES Muka Surat : 3/19 22/09/ / /18 Penambahan Lampiran 8.1,8.4, /05/ /02 Muka hadapan 18/05/ /02 4/18 12/01/ /02 hadapan Perubahan pada nama Dekan dan Timbalan Dekan (Akademik) pada muka surat hadapan prosedur Perubahan muka surat pada isi kandungan prosedur Tarikh baru dimasukkan dan Tanda tangan digital dimasukkan 3

4 : PK.UITM..(P).03 PROSES KANDUNGAN Muka Surat : 4/19 1. Objektif 5 2. Skop 5 3. Dokumen Rujukan 6 MUKASURAT 4. Definisi Singkatan Tanggungjawab dan Tindakan Rekod Kualiti Lampiran 19 4

5 : PK.UITM..(P) OBJEKTIF PROSES Muka Surat : 5/19 Prosedur ini menyediakan garis panduan untuk memastikan Audit Dalam dijalankan bagi menilai prestasi keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) secara berterusan. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai bagi semua aktiviti Audit Dalam. Ia diterima pakai oleh Wakil Pengurusan (WP), Ketua Sistem Audit (KSA) dan Pasukan Auditor Dalam dan pegawai yang telah dilantik untuk merancang dan melaksanakan serta menilai tahap keberkesanan Audit Dalam (AD) ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK). 5

6 PROSES : PK.UITM..(P).03 Muka Surat : 6/ DOKUMEN RUJUKAN JENIS DOKUMEN RUJUKAN 3.1. Manual Kualiti MK. UiTM.. 01 i) Input Kaji Semula Pengurusan Seksyen ii) Kepuasan Pelanggan Seksyen iii) Audit Dalam Seksyen iv) Pemantauan dan Pengukuran Proses Seksyen v) Pemantauan dan Pengukuran Produk Seksyen Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi PK.UiTM..(P).04 Spesifikasi 3.3. Prosedur Tindakan Pembetulan PK.UiTM..(P) Prosedur Tindakan Pencegahan PK.UiTM..(P).06 6

7 : PK.UITM..(P) DEFINISI PROSES 4.1 Audit Dalam Muka Surat : 7/19 Pemeriksaan yang dijalankan oleh PAD bagi menilai sama ada Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan dengan terkawal dan berkesan seperti yang dirancang. Audit Dalam dijalankan dua (2) kali setahun dan dirancang dengan mengambilkira status dan kepentingan sesuatu proses dan bidang yang akan diaudit selain daripada mengambilkira hasil audit yang lepas. Kriteria, skop, dan kaedah audit akan ditentukan oleh Pasukan Audit Dalam (PAD). 4.2 Auditee Semua staf UiTM yang melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti UiTM. 4.3 Auditor Dalam Staff UiTM yang berkelayakan, terlatih dan dilantik menganggotai PAD. Perlantikan Auditor Dalam dibuat oleh Dekan bagi tempoh dua (2) tahun. 7

8 : PK.UITM..(P).03 PROSES 4.4 Audit Susulan Muka Surat : 8/19 Audit yang dilaksana bagi menilai keberkesanan tindakan pembetulan terhadap ketidakpatuhan di dalam SPK semasa pelaksanaan Audit Dalam. 4.5 Ketidakpatuhan Ketidakcekapan dan ketidakberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang telah dirancang dan ditetapkan. 4.6 Senarai Semak Audit Satu senarai perkara yang perlu diaudit di dalam format khas bagi membantu Auditor Dalam semasa pengauditan. 4.7 Nota Auditor Nota bertulis Auditor Dalaman mengikut format khas yang telah ditetapkan. 4.8 Laporan Penemuan Hasil Audit (LPHA) Laporan yang menerangkan penemuan audit menurut kategori yang berkenaan iaitu : 8

9 : PK.UITM..(P).03 PROSES 1. Major Noncomformity (Major NC) 2. Minor Noncomformity (Minor NC) Muka Surat : 9/19 Sebarang ketidakpatuhan yang akan menjejaskan Sistem Pengurusan Kualiti secara langsung. Sebarang ketidakpatuhan yang boleh menjejaskan Sistem Pengurusan Kualiti secara tidak langsung. 3. Pemerhatian Sebarang ketidakpatuhan kecil yang perlu dikemaskini pelaksanaannya dari masa ke semasa. 4. RC (Requires Correction) Memerlukan Pembetulan. 5. SFI (Scope for Improvement) Skop untuk Penambahbaikan 6. X Isu-isu yang perlu dikemaskini oleh untuk penilaian Audit Dalam pada sesi audit seterusnya. 9

10 : PK.UITM..(P) SINGKATAN PROSES UiTM - Universiti Teknologi MARA NC - Naib Canselor UiTM P - Pengerusi NP - Naib Pengerusi D - Dekan WP - Wakil Pengurusan Kualiti KSA - Ketua Sistem Audit Muka Surat : 10/19 PAD - Pasukan Audit Dalam MKSP - Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan AD - Audit Dalam SSA - Senarai Semak Audit LAD - Laporan Audit Dalam LPA - Laporan Penemuan Audit LPHA - Laporan Penemuan Hasil Audit LPP - Log Penilaian Penemuan AS - Audit Susulan JAD - Jadual Audit Dalam JKK - Jawatankuasa Jaminan Kualiti JKAD - Jawatankuasa Audit Dalam PE - Pegawai Eksekutif PYB - Pegawai yang Bertanggungjawab PTJ - Pusat Tanggungjawab 10

11 : PK.UITM..(P).03 PROSES 6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB D WP Muka Surat : 11/19 TINDAKAN 1. Lantik KSA dan Auditor Dalam. 2. Bincang dengan JJK untuk pelaksanaan Audit Dalam. 3. Pastikan perancangan Audit Dalam dijalankan mengikut jadual pelaksanaan yang telah dipersetujui. 4. Dapatkan persetujuan PNC INQKA untuk jadual Audit Tahunan. 5. Tentukan objektif audit, skop dan kriteria. 6. Bentuk PAD dan agihkan tugas. 7. Semak dan Kaji LPHA. 8. Pastikan tindakan pembetulan dan pencegahan telah dilaksanakan oleh Auditee secara berkesan. 9. Dapatkan KSA untuk membuat Audit Susulan dan tutup penemuan jika telah diselesaikan. 11

12 : PK.UITM..(P).03 KSA PROSES Muka Surat : 12/ Rancang dan sediakan bidang tugas PAD. 11. Sediakan JAD dan Skop Pengauditan. 12. Kemukakan JAD dan skop pengauditan kepada WP untuk mendapatkan kelulusan. 13. Meluluskan JAD dan Skop Pengauditan. 14. Buat persiapan untuk melaksanakan pengauditan dengan : a. Memahami proses pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. b. LPHA terdahulu. c. Dokumen dokumen yang berkaitan d. Manual Kualiti. 15. Sediakan Senarai Semak Audit (SSA). 16. Sediakan Auditor s TOOL (iaitu Manual Kualiti, Prosedur Kualiti yang terlibat, Senarai Semak, Borang LPA, alat tulis dan sebagainya). 17. Maklumkan melalui memo atau notis kepada Auditee mengenai pengauditan yang akan dijalankan seminggu lebih awal. A. Sebelum Hari Pengauditan B. Tentukan PAD membuat persediaan sewajarnya, dengan menyediakan SSA dan borang LPA yang secukupnya. 12

13 : PK.UITM..(P).03 PROSES Muka Surat : 13/19 B. Pelaksanaan Pengauditan 18. Adakan mesyuarat pembukaan dengan Auditee. 19. Selia PAD dengan menyemak tahap keberkesanan dan tahap kawalan Sistem Pengurusan Kualiti serta rekod-rekod yang berkaitan. 20. Kumpulkan bukti objektif secara bertulis melalui proses temuduga, pemeriksaan dokumen dan rekod secara terpilih serta mengesan sebarang kepincangan ke atas sistem pelaksaan SPK. C. Selepas Pengauditan. 21. Sediakan LPA mengikut format laporan yang disediakan. 22. Adakan mesyuarat penutup untuk membincangkan dan memaklumkan penemuan audit. 23. Laksanakan AS yang dipersetujui. 24. Kemaskini Borang LPHA. 25. Buat analisis dan rumusan mengenai tahap keberkesanan, tindakan pencegahan dan tindakan pembetulan yang telah dibuat oleh Auditee. 13

14 : PK.UITM..(P).03 PROSES Muka Surat : 14/ Jika tidak berkesan, bincang semula dan serahkan kepada Auditee untuk diadakan pembetulan berdasarkan kepada cadangan baru. 27. Selenggara log Laporan Tindakan Pembetulan. 28. Selenggara log Laporan Tindakan Pencegahan. 29. Sediakan LPHA berdasarkan kepada LPA dan serahkan kepada WP. 30. Failkan semua tindakan pembetulan yang telah diambil dalam Fail Tindakan Pembetulan. 31. Failkan semua tindakan pencegahan yang telah diambil dalam Fail Tindakan Pencegahan. 14

15 : PK.UITM..(P).03 PAD Auditee PROSES Muka Surat : 15/ Bincang dengan Auditee mengenai sebarang cadangan pembetulan dan penambahbaikan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti. 33. Tetapkan tarikh yang dipersetujui oleh Auditee untuk menyelesaikan tindakan pencegahan, tindakan pembetulan dan Audit Susulan. 34. Catatkan butir butir penemuan audit dengan menggunakan borang LPA dan kenalpasti cadangan penambahbaikan tindakan pembetulan yang sewajarnya untuk Auditee. 35. Pastikan Auditee menantangani Borang LPA. 36. Buat pembetulan atau penambahbaikan seperti mana yang telah dipersetujui dengan PAD. 15

16 : PK.UITM..(P).03 Admin SePADU Ketua PTJ/Auditee PROSES Muka Surat : 16/ Hantar Memo Cadangan Lawatan kepada PTJ yang diaudit. 39. Beri maklumbalas berkenaan cadangan tarikh AD. 40. Buat persiapan untuk AD. Admin SePADU 41. Hantar Pelan AD kepada PTJ. PAD 42. Kendali Mesyuarat Pembukaan di PTJ. 43. Laksanakan AD dengan mengumpul dan mengesahkan maklumat serta bentuk penemuan audit. 44. Sediakan rumusan AD PTJ yang diaudit. 45. Laksana Mesyuarat Penutup untuk maklumkan rumusan dan sebarang ketidakpatuhan di PTJ. 46. Sediakan Laporan Penemuan dan Laporan Ketidakpatuhan (jika ada) melalui SePADU. 16

17 : PK.UITM..(P).03 KSA Ketua PTJ WP/PYB PYB WP PROSES Muka Surat : 17/ Semak dan sahkan Laporan Penemuan PAD dari SePADU. 48. Hantar kepada PTJ/Auditee. 49. Sediakan Ringkasan Eksekutif AD apabila semua Laporan Penemuan PAD diterima. 50. Semak senarai penemuan di dalam SePADU. 51. Laksana tindakan pembetulan (jika ada) dan kemaskini di dalam SePADU. 52. Buat analisis dan kenalpasti punca ketidakpatuhan. 53. Laksanakan tindakan pembetulan. 54. Pastikan Tindakan Pembetulan telah diambil dengan berkesan. PAD 55. Laksana audit susulan. 56. Sahkan Tindakan Pembetulan. 57. Kemaskini Laporan Ketidakpatuhan. 17

18 : PK.UITM..(P) REKOD KUALITI PROSES Muka Surat : 18/19 Bil. Jenis/Rekod Rujukan Lokasi 1. Fail Am Audit Dalam 600- (PT.12/7) 2. Audit Dalam Fail Kerja 600- (PT.12/10/2) 3. Minit Mesyuarat MKSP 600- (PT.12/10/5) Minit Mesyuarat Audit Dalam PDCA Laporan Tindakan / Pembetulan 600- (PT.12/10/6) 600- (PT.12/10/4) Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 6. Laporan Audit Dalam 600- (PT.12/10/7) Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 Tempoh Simpanan 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 7. Laporan Audit Luar 600- (PT.12/10/8) Bilik Dokumen Kualiti, Aras 5 5 tahun 18

19 : PK.UITM..(P) LAMPIRAN PROSES 1. Carta Alir Proses Audit Dalam Muka Surat : 19/19 2. Contoh Borang Senarai Semak Audit (DL.UiTM.AD02) 3. Contoh Borang Perincian Penilaian (DL.UiTM.AD04) 4. Contoh Borang Laporan Audit Dalam 5. Contoh Laporan Ketidakpatuhan 6. Contoh Borang Penilaian Penemuan SEPADU 7. Contoh Log Laporan Tindakan Pembetulan (DL.UiTM.TPMBT01) 8. Contoh Log Laporan Tindakan Pencegahan (DL.UiTM.TPCGH01) 9. Contoh Borang Tindakan Pembetulan / Pencegahan (DL.UiTM.TPMBT03) 19

20 CARTA ALIR AN PK. UiTM. (P).03 TANGGUNG JAWAB D CARTA ALIR PROSES KERJA REKOD/AP/PA MULA Lantik PAD WP WP KSA WP KSA Bincang dengan JJK untuk pelaksanaan Audit Dalam. Pastikan perancangan Audit Dalam dijalankan mengikut jadual pelaksanaan yang telah dipersetujui Rancang dan sediakan bidang tugas PAD. Sediakan JAD dan skop pengauditan. Kemukakan JAD kepada WP untuk mendapatkan kelulusan. Maklumkan kepada KSA dan satu salinan kepada WP mengenai JAD dan skop pengauditan melalui memo Buat persiapan untuk melaksanakan pengauditan dan sediakan keperluan yang berkenaan Sebelum Hari Pengauditan Tentukan PAD membuat persediaan sewajarnya, dengan menyediakan SSA dan borang LPA yang secukupnya Pelaksanaan Pengauditan Adakan mesyuarat pembukaan dengan Auditee. Selia PAD dengan menyemak tahap keberkesanan dan tahap kawalan Sistem Pengurusan Kualiti serta rekod-rekod yang berkaitan. Kumpulkan bukti objektif secara bertulis melalui proses temuduga, pemeriksaan dokumen dan rekod secara terpilih serta mengesan sebarang kepincangan ke atas sistem pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti PAD Bincang dengan Auditee mengenai sebarang cadangan pembetulan dan penambahbaikan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti sambungan 20

21 TANGGUNG JAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA REKOD/AP/PA sambungan Tetapkan tarikh yang dipersetujui oleh Auditee untuk menyelesaikan tindakan pembetulan dan audit susulan. PAD KSA AUDITEE KSA Catatkan butir-butir penemuan audit dengan menggunakan borang LPA dan kenalpasti cadangan penambahbaikan dan tindakan pembetulan yang sewajarnya untuk Auditee Pastikan Auditee menandatangani Borang LPA Selepas Pengauditan Sediakan LPA mengikut format laporan Adakan perbincangan dan memaklumkan penemuan audit Buat pembetulan atau penambahbaikan seperti mana yang telah dipersetujui dengan PAD. Laksanakan AS yang dipersetujui. Kemaskini Borang LPHA Buat analisis dan rumusan mengenai tahap keberkesanan dan tindakan pembetulan yang telah dibuat oleh Auditee. Bincang / Kaji semula dengan PAD untuk tindakan pembetulan, jika tidak berkesan, bincang semula dan serahkan kepada Auditee untuk diadakan pembetulan berdasarkan kepada cadangan baru Selenggara log Laporan Tindakan Pembetulan dan sediakan LPHA berdasarkan kepada LPA dan serahkan kepada WP Failkan semua tindakan pembetulan yang telah diambil dalam Fail Tindakan Pembetulan WP Semak dan kaji LPHA. Pastikan tindakan pembetulan telah dilaksanakan oleh Auditee. Dapatkan KSA untuk membuat Audit Susulan dan tutup penemuan jika telah diselesaikan. TAMAT 21

22 DL.UiTM.AD02 Institute of Quality & Knowledge Advancement UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI SEMAK AUDIT Bil. Audit : No. Helaian : AUDITOR : PROSES : Tarikh : Bil Rujukan Perkara untuk diperiksa Auditee Respon/Penemuan Bukti

23 CONTOH LAPORAN PENEMUAN

24 CONTOH LAPORAN KETIDAKPATUHAN

25 CONTOH LOG PENILAIAN PENEMUAN

26 Lampiran 8.4 DL.UiTM.AD04 Perincian Penilaian Merangkumi o Penerangan tentang skop dan tujuan audit di bahagian atau proses yang diaudit o Bilangan Audit (berserta nombor rujukan) o Tarikh audit o Bahagian atau proses yang diaudit o Nama Auditor Dalaman o Ringkasan secara umum bagi bahagian atau proses yang diaudit termasuk statistik penemuan. Penemuan Bilangan Peratus N I InQKA Jumlah Punca Ketidakpatuhan (untuk N dan I sahaja) Sistem Peralatan Manusia Jumlah Bilangan Peratus InQKA/DL.UiTM.AD v. 2 rah/2007

27 Lampiran 8.4 DL.UiTM.AD04 AD BIL 5 (1/2006) Bahagian:... Auditor Dalaman: Auditee: Proses/Aspek: Dilihat: Senarai bukti objektif Didapati: Nyatakan penemuan termasuk: o Kekuatan o Kelemahan dan ketidakpatuhan o Ruang penambahbaikan o Kesimpulan (termasuk keberkesanan atau kecekapan proses) o Cadangan-cadangan Nota berkaitan dengan log penilaian penemuan: Tandatangan Auditor Dalaman (Nama: ) (Nama: ) InQKA/DL.UiTM.AD v. 2 rah/2007

28 TINDAKAN PENCEGAHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Bil. Punca/Masalah Log Tindakan Pencegahan : DL.UiTM.TPCGH01 LOG TINDAKAN PENCEGAHAN ( Jangkamasa) Pegawai bertanggungjawab Tindakan Pencegahan Yang Diambil Tarikh Siap Tarikh Susulan Status

29 TINDAKAN PEMBETULAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Bil Punca/Masalah Log Tindakan Pembetulan : DL.UiTM.TPMBT01 LOG TINDAKAN PEMBETULAN ( Jangkamasa) Pegawai bertanggungjawab Tindakan Pembetulan Yang Diambil Tarikh Siap Tarikh Susulan Status

30 DL.UiTM.TPMBT03 Borang Tindakan Pembetulan/Pencegahan Bahagian 1: Laporan Penemuan/Masalah Nama pegawai yang melaporkan masalah:: Apakah masalah?: Di mana berlaku? Apakah tindakan yang telah diambil (jika ada)? Nombor telefon: Tarikh Laporan: Bila berlaku? Arahan: Sila lengkapkan Bahagian 1 dan hantar borang ini kepada Wakil Pengurusan/Ketua Jabatan Tarikh diterima: Bahagian 2: Tindakan Wakil Pengurusan/Ketua Jabatan SPK UiTM No Rujukan Log: Adakah ini ketidakpatuhan SPK? (ya atau tidak berserta ulasan. Nyatakan rujukan SPK atau klausa ISO) Adakah ini ketidakpatuhan Bahagian atau Fakulti? Bahagian Fakulti Pegawai yang bertanggungjawab mengambil tindakan ke atas ketidakpatuhan: Tarikh (Nama pegawai) Bahagian 3: Tindakan Pegawai Bertanggungjawab (PYB)) Tindakan pembetulan jangka pendek yang diperlukan: Pegawai yang mengambil tindakan pembetulan (Jangka pendek) : (Nama pegawai) Tarikh perlu diselesai: Tarikh selesai: Keluaran Julai 2009

31 DL.UiTM.TPMBT03 Tindakan Pegawai Bertanggungjawab (PYB) Apakah punca sebenar masalah? Tindakan jangkapanjang yang perlu diambil: Pegawai yang mengambil tindakan pembetulan (Jangka panjang) : (Nama pegawai) Ketidakpatuhan ditutup Tandatangan (Wakil Pengurusan/Ketua Jabatan) Arahan: Kemaskini log tindakan pembetulan Tarikh perlu diselesai: Tarikh Tarikh selesai: Bahagian 4: Sekiranya melibatkan perubahan kepada Manual Kualiti Korporat dan Prosedur Kualiti Korporat Apakah terdapat cadangan untuk meminda Dokumen Kualiti (jika ada)? Bahagian 5: Keberkesanan Tindakan Pembetulan/Pencegahan. Untuk diisi oleh Wakil pengurusan/ketua Jabatan sekurang-kurangnya 3 bulan selepas tindakan di ambil. Adakah tindakan pembetulan/pencegahan untuk menyelesaikan masalah secara berkesan (masalah tidak lagi berulang) dalam mengatasi punca sebenar masalah berlaku? (Jelaskan bagaimana kesimpulan dibuat) Keluaran Julai 2009

32 Dato' Prof Ir Dr SAHOL HAMID Abu Bakar, FASc I D.Phil. (C.Eng)(Sussex), MSc. (C.Eng)(Colorado), MSc. (Econ)(Colorado), BEng (Firms.) (ITM), FIEM, P.Eng NAIB CANSELOR VICE CHANCELLOR Rujukan : 600-CAN (InQKA 12/1) Tarikh : 31 Januari 2012 Canseleri Chancellery Aras 6, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin Universiti Teknologi MARA Shah Alam Selangor D. Ehsan, MALAYSIA Tel: /2222 Palm: /2223 E-mel: vctosalam.uitm.edu.my UNIVERSITI n TEKNOLOGI 14111> MARA PEMENANG itmenrah Kualiti Semua Ketua Jabatan/ Bahagian/Pusat/Unit Dekan-Dekan Fakulti/Rektor Kampus-Kampus Universiti Teknologi MARA Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ybhg. Datuk/Dato'/Datin/Prof./Tuan/Puan, MAKLUMAN MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM E-PELAPORAN AUDIT DALAM UITM (SePADU) Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Kualiti Bil 02/2011 telah bersetuju supaya pelaporan Audit Dalam dibuat melalui Sistem e-pelaporan Audit Dalam UiTM (SePADU) dan penggunaannya dipanjangkan ke semua PTJ mulai Januari Sehubungan dengan pelaksanaan ini, Proses Audit Dalam PTJ perlu dipinda bersesuaian dengan sistem ini. Semua laporan akan dijana oleh sistem secara automatik dan tiada lagi penggunaan borang secara manual (Borang Laporan Ketidakpatuhan, Borang Laporan Audit Dalam dan Borang Log Penilaian Penemuan). Bersama-sama ini disertakan Garis Panduan Pelaksanaan SePADU dan sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) di talian , atau Kerjasama pihak Ybhg. Datuk/Dato'/Datin/Prof./Tuan/Puan untuk memanjangkan perkara ini kepada Pasukan Audit Dalam masing-masing adalah amat dihargai.

33 Sekian dan wassalam. Yang benar *(Sese..., " DATO' PROF. IR. DR. SAHOL HAMID ABU BAKAR, FASc Naib Canselor s.k Penolong Naib Canselor Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)

34 Garis Panduan Pelaksanaan SePADU GARISPANDUAN PENGGUNAAN Sistem e-pelaporan Audit Da lam WM (SePADU) 1.0. Pendahuluan Pekeliling Naib Canselor Bil. 12/2010 bertarikh 29 Jun 2010 memaklumkan mengenai penamatan pensijilan ISO oleh badan-badan pensijilan luar. Namun begitu, Sistem Pengurusan Kualiti sedia ada akan diteruskan. Dengan itu, audit dalam ke atas sistem pengurusan kualiti adalah berjalan seperti biasa berdasarkan piawaian IS09001:2008. Dalam meningkatkan mutu perkhidmatan dan sistem penyampaian maklumat, Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), SePADU telah dibangunkan bagi membantu Pasukan Audit Dalam setiap PTJ (Ketua Unit Pengurusan Kualiti (KUPQ), Ketua Sistem Audit (KSA), para Auditor Dalaman di setiap PTJ dan juga auditee yang terlibat) khususnya dalam membuat pelaporan audit dalam, menyemak penemuan audit dan menyimpan rekod penemuan audit dalam melalui sistem SePADU. Penggunaan SePADU berkuatkuasa bagi audit dalam yang dilaksanakan dalam tahun Dengan penguatkuasaan ini, Prosedur Audit Dalam bagi setiap PTJ perlu dikemaskini. Borang Laporan Audit, Log Penemuan Audit, Borang Tindakan Pembetulan tidak perlu digunakan. Walaubagaimanapun, is boleh dijadikan lampiran kepada penemuan audit dalam yang dilakukan (sebagai permulaan, PTJ boleh menggunakan dan menyimpan borangborang manual ini sebagai rekod salinan) Proses Pelaksanaan Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan: KSA perlu menghubungi InQKA dengan memberi maklumat penting Pasukan Auditor Dalam mereka. Disertakan Borang Maklumat Pasukan Audit Dalam untuk diisikan. InQKA akan mendaftarkan pasukan auditor dalaman PTJ dan memberi 'peranan' mereka (samada sebagai Admin/KSA/TKSA/Auditor) 3. Setelah didaftarkan, sistem boleh dicapai melalui: Link: u my/s E PADU/uta ma. nsf/

35 Nota : Sila masukkan : User Name dan Password yang sama seperti User Name dan Password lotus notes ( ) anda. Klik pada PTJ anda * Gunakan pelayan Internet Explorer. * Akses hanya terbuka kepada auditor dalaman/ahli pasukan yang telah berdaftar sahaja Untuk makluman, beberapa sesi penggunaan telah diadakan bagi memberi panduan kepada Pasukan Auditor Dalaman PTJ. Panduan penggunaan boleh didapati daripada: Manual pengguna (Modul Admin, KSA,Auditor dan Auditee) boleh dimuaturun daripada sistem apabila pengguna berjaya mendaftar masuk sistem. Tutorial (dalam bentuk CD) - akan diedarkan kepada KSA PTJ. 3. Sebarang pertanyaan dan permasalahan boleh disalurkan kepada staf InQKA di talian : , atau

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN .(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL TINDAKAN : PK. UiTM..(P).06 : Tandatangan Nama Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).06 Disediakan oleh Pn. Azliah Othman Disemak oleh Dr. Arba iyah Ab. Aziz Diluluskan oleh Jawatan Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 1 /7 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.(P).06 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 1 11) 4411/1 ac4.----- I. Penolong N 1.113 Cancelor InQKA

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(P).05 TINDAKAN Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan Dekan

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04 MUKA SURAT : 1/9 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan... Nama Teh Hong Siok Bosirah Daud Prof. Dr Hajibah Haji Osman Jawatan Pensyarah Pen. Pendaftar Kanan

Lebih terperinci

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM FSSR (P).04 KAWALAN : PK. UiTM..(P).04 Muka Surat : 1/16 KAWALAN PK.UiTM (P).04 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06 MUKA SURAT : 1 dari 10 PK.UiTM.CNS(P).06 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil Pengurusan

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07 PROSEDUR KUALITI Muka Surat : -1- PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).07 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN. PK.UiTM.(P).01 DISEMAK OLEH. Wak' en san UiTM. (Prof Emeritus Dato' Dr. Hassan Said) Naib Canselor UiTM KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan PK.UiTM.(P).01 KAWALAN DOKUMEN Muka Surat : 1 /11 KAWALAN DOKUMEN PK.UiTM.(P).01 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Penol it g Pendaftar Kanan InQKA Wak' en san UiTM DILULUSKAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/10 T/tangan PK.UiTM..(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Jawatan Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05 NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.FSSR(P).10 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.FSSR(P).10 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/9 PENGENDALIAN ADUAN PK.UiTM.(P).10 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Pn. Azliah Othman Dr.Arba'iyah Ab. Aziz Jawatan Timbalan Pendaftar Timbalan Dekan (Akademik)

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).06

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).06 Muka Surat - 1 - PROSEDUR PK. UiTM.FKM.(PA).06 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Dr Jamaluddin Mahmud Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Prof. Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI

Lebih terperinci

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PENYEDIAAN Muka Surat : 1/12 PENYEDIAAN BAHAN PENGAJARAN DIPLOMA / SARJANA MUDA PK.UiTM..(O).08 Tandatangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Md. Sabri Mohamad Dr. Arba iyah Ab.

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL UITM..(0).04 Muka Surat : 1/11 T/tangan PERANCANGAN DAN PK.UiTM..(O).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama En. Danuri Sakijan Dr. Arba iyah Ab Aziz Jawatan Pengerusi Misi Akademik Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10 RUJUKAN MUKA SURAT : 1/8 PROSEDUR DAN MAKLUMBALAS PK.UiTM.APB.(P).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).

4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P). -41.10- ----,...--,-.,-- -..-4-----. ' PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).02 Muka Surat : 1 /14 PROSEDUR PK.UiTM.(P).02 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 4 i. Timb:la Wakil Pengurusan DILULUSKAN

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PK. UiTM..(O).12 02 02 22/9/2013 1/14 T/tangan Nama Jawatan PK.UiTM..(O).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Dr. Arba iyah Ab. Aziz

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).05

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).05 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK. UiTM.FKM.(PA).05 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Dr Jamaluddin Mahmud Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Prof Madya Sunhaji Kiayai

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.FSKM(O).14

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.FSKM(O).14 MUKA SURAT 1 TIDAK MEMENUHI PK.UiTM.FSKM(O).14 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Jawatan Noorwahida Shaharuddin Penolong Pendaftar Kanan (Akademik) Prof. Madya Dr. Rosma Mohd

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTMPs.(P).02 MUKA SURAT : 1/23 PROSEDUR PK.UiTMPs.(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Jawatan Zulkefli Sohaimi Timbalan Pendaftar Kanan Ismalaili Bt. Ismail Wakil Pengurusan Prof Dr.

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK.UiTM..(O).07 T/tangan Nama Jawatan PENGENDALIAN PENGAJARAN STUDIO DIPLOMA / SARJANA MUDA Kuatkuasa : 22/09/2013 Muka Surat : 1/11 PENGENDALIAN PENGAJARAN STUDIO PK.UiTM..(O).07 Disediakan oleh Zuraidy

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(O).20 Muka Surat : 1 /11 T/Tangan PENGENDALIAN LATIHAN PELAJAR PK. UiTM..(O).20 Disediakan Disemak Diluluskan Nama Dr. Sharmiza Abu Hassan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. Dzul

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KUALITI DAN KEUTUHAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN

Lebih terperinci

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-03 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA oleh: Prof Madya Dr. Rosline Hassan oleh Dr. Zaidun Kamari Tarikh Efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-03) M/surat 1 drp 11 Tajuk: ISI KANDUNGAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/10 BERTERUSAN (SEMESTER 01 HINGGA 04 / DIPLOMA) (SEMESTER 01 HINGGA 05 / PK.UiTM.FSSR.(O). Tandatangan Nama Jawatan Disediakan Disemak Diluluskan Wan Zamani b. Wan Zakaria Dr. Arba iyah

Lebih terperinci

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN MUKA SURAT : 1/8 DAN PENCEGAHAN Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Jawatan : PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jawatan : REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11

PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/11 PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA JAWATANKUASA ADUAN DAN MAKLUMBNALAS Diluluskan oleh : (En.

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/8 PENGENDALIAN LATIHAN PK. UiTM..(O).21 T/Tangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Dr. Sharmiza Abu Hassan Penyelaras Latihan Industri Dr. Arbaiyah Abd Aziz Timbalan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK. UiTM.(0).26 MUKA SURAT : 1/8 T/tangan Nama PK.UiTM..(O).26 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Mohd Fuad Md Arif Dr. Arba iyah Ab Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan Pensyarah

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/12 PK.UiTM..(O).17 Tandatangan Nama Disediakan Disemak Diluluskan Nik Ridzuan Nik Yusoff Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Pensyarah Kanan Timbalan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Rekod-rekod yang digunakan Surat lantikan juru audit/ 2. Sediakan Jadual tahunan yang

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11 MUKA SURAT : 1 dari 12 PK.UiTM.CNS(P).11 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlida Othman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil

Lebih terperinci

PROSEDUR PROMOSI PROGRAM PK.UiTM.FKM.(OA).04

PROSEDUR PROMOSI PROGRAM PK.UiTM.FKM.(OA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Muhd Faiz bin Mat @ Mohamad Pengerusi Jawatankuasa Misi Akademik Prof. Madya. Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09 MUKA SURAT : 1 dari 8 PK.UiTM.CNS(P).09 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Siti Norazura Jamal Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

ANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13

ANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/10 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA Diluluskan oleh : (En. Abdul Aziz Mahmudin) Wakil Pengurusan Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat

Lebih terperinci

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. KELUARAN 06 MUKA SURAT 2 PK.UiTM.FSKM(O).11 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK.UiTM..(0).15 Tandatangan Nama Muka Surat : 1 /11 PENULISAN AKADEMIK PK.UiTM..(O).15 Disediakan Disemak Diluluskan Muhammad Yusuf Masod Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR. SPK.UiTM.FKA.(A)08

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR. SPK.UiTM.FKA.(A)08 Muka Surat 1 / 10 PROSEDUR PENYEDIAAN SPK.UiTM.FKA.(A)08 Disedia oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Prof. Madya Dr. Wardah Tahir Prof. Madya Dr. Hamidah Mohd Saman Prof. Dr. Azmi Ibrahim Jawatan

Lebih terperinci

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH

SALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

Lebih terperinci

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN MUKA SURAT : 1/7 Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Nama : HJH. LATIFAH BT MAHAMUD Nama : DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan : KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan : PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF (TETAP/ KONTRAK) UiTM PK. UiTM APB(O).26

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF (TETAP/ KONTRAK) UiTM PK. UiTM APB(O).26 MUKA SURAT : 1/10 PK. UiTM APB(O).26 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Bosirah Daud Prof. Madya Hj. Md Noh Nyata Prof.Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Penolong Pendaftar Kanan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02 OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI. PK.UniMAP.(P).04

KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI. PK.UniMAP.(P).04 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/12 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (Prof. Ir. Dr. Rezuwan Kamarudin) Dekan Pengurusan Akademik Tarikh

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05 MUKA SURAT : 1/10 PK.UiTM APB (O). 05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noor Ida Ramli Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin Jawatan Ketua Program BMKP Timbalan Dekan (Akademik)

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan

Lebih terperinci

PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM PELAJAR PK.UniMAP.(O).30

PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM PELAJAR PK.UniMAP.(O).30 Tarikh Kuatkuasa 1 Januari 23 Mukasurat 1/13 PROSEDUR PK.UniMAP.(O).30 Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (En. Ahmad Fahmi Mahamood) Pengarah Pusat Kokurikulum

Lebih terperinci

CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT

CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT Mula Kenalpasti PTJ/ Aktiviti untuk diaudit Sedia Draf Rancangan Audit Tahunan Bentang Draf Rancangan Audit ke Ubahsuai dan pinda mengikut keperluan JKA Lulus? Sedia Audit

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM. (P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM. (P).04 Muka Surat : 1/9 KAWALAN MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM. (P).04 Muka Surat : 2/9 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Wakil Pengurusan atau Pegawai Dokumen untuk mengemaskini halaman ini. Pemegang

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENGAMBILAN STAF PK.UiTM.FKM.(PA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof.Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

PROSEDUR PROGRAM/PENGAJAR. PK.UiTM.CNS.HEA (O).04

PROSEDUR PROGRAM/PENGAJAR. PK.UiTM.CNS.HEA (O).04 MUKA SURAT : 1 dari 14 PK.UiTM.CNS.HEA (O).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Nurul Aityqah Yaacob Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pengerusi

Lebih terperinci