Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal"

Transkripsi

1 Topik 5 Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan konsep kemahiran interpersonal; 2. Menerangkan konsep kemahiran intrapersonal; 3. Mengenal pasti tahap kecerdasan murid dengan memerhatikan tingkah laku dan kebolehan mereka; dan 4. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal pelajar. PENGENALAN Seorang guru harus mahir dalam menyampaikan maklumat dengan berkesan kepada pelajar dan membimbing mereka dalam pencapaian akademik yang baik. Guru tersebut juga harus menilai cara mengajar diri sendiri dan berusaha untuk memperbaiki kesilapan. Ini melibatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal yang baik. Apakah itu kemahiran interpersonal dan intrapersonal? Dalam topik ini, kita akan melihat bagaimana kemahiran interpersonal dan kemahiran intrapersonal mempengaruhi cara seseorang individu itu berkomunikasi. Aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga dicadangkan bagi kedua-dua kemahiran ini untuk memudahkan guru mengaplikasikannya di dalam bilik darjah. Unsur-unsur bekerjasama, toleransi dan bertanggungjawab serta komited dibincangkan di bawah subtopik Kemahiran Interpersonal.

2 112 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Seterusnya di bawah Kemahiran Intrapersonal dibincangkan berkenaan menghargai diri, pengawalan emosi dan mengapa seorang guru itu perlu menjadi prihatin (prihatin telah dibincangkan dalam Topik 3). 5.1 TEORI KECERDASAN PELBAGAI (MULTIPLE INTELLIGENCES) Cara kita berinteraksi berbeza mengikut tempat, individu yang dilawan berkomunikasi dan situasi yang wujud ketika interaksi berlaku. Sebagai guru, kita tahu pelajar mempunyai keperluan berbeza dan cara belajar berbeza. Sebahagian pelajar sukakan angka manakala sebahagian lagi sukakan warna dan ada pula yang suka bercerita atau menyanyi. Terdapat juga pelajar yang suka bekerja dalam kumpulan, manakala sebahagian kecil pula akan menghasilkan tugasan yang baik jika bersendirian. Justeru itu, untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang lebih berkesan dan mencapai objektifnya, pelbagai aktiviti perlu digunakan. Dengan itu, keperluan pelajar yang pelbagai dengan cara belajar yang pelbagai juga dapat ditangani. Teori Pelbagai Kecerdasan yang dipelopori oleh Howard Gardner pada tahun 1993 mengatakan manusia mempunyai tujuh kecerdasan iaitu kecerdasan verballinguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal dan intrapersonal. Terkini telah ditambah satu lagi kecerdasan iaitu naturalis dan melengkapkannya kepada lapan kecerdasan. Setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan ini, tetapi mungkin hanya dua atau tiga kecerdasan yang menonjol atau lebih jelas kelihatan daripada yang lain-lainnya. Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai ialah: (i) Verbal-Linguistik; (ii) Logik-Matematik; (iii) Visual-Ruang; (iv) Kinestetik; (v) Muzik; (vi) Interpersonal; (vii) Intrapersonal; dan (viii) Naturalis.

3 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 113 Mengikut Gardner, kesemua lapan kecerdasan ini dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza (rujuk Rajah 5.1 untuk penjelasan). Oleh sebab itu, guru boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam dirinya sendiri dan juga dalam diri pelajar-pelajarnya. Rajah 5.1: Teori pelbagai kecerdasan Dengan menguasai Teori Kecerdasan Pelbagai ini, seorang guru akan: (d) Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap individu pelajar adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan; Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas; Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui p&p yang menyeronokkan; Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam p&p;

4 114 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL (e) Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah; dan (f) Mempelbagai cara penilaian seperti berikut (lihat Jadual 5.1): Jadual 5.1: Cara Penilaian Bermakna Cara Menilai Mengikut konteks Sesuai dengan kecerdasan murid Membenarkan perkembangan kesemua kecerdasan Digabung jalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Mencerminkan kepakaran murid dalam sesuatu kemahiran Penjelasan Mempunyai nilai kepada murid. Berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka. Membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian. Melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian. Murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan. Perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas oleh murid itu sendiri. (g) Mempelbagaikan aktiviti p&p di bilik darjah dengan menggunakan strategi Teori Kecerdasan Pelbagai untuk peningkatan perkembangan kognitif mengikut Taksonomi Bloom. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara mengenal pasti kekuatan sendiri dan kekuatan murid dalam kecerdasan pelbagai. Cara-caranya adalah seperti berikut: Memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid; Memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah; dan Membuat pemerhatian ke atas: (i) Tingkah laku murid semasa p&p; (ii) Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang; (iii) Laporan prestasi murid; dan (iv) Profil kecerdasan murid.

5 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL KEMAHIRAN INTERPERSONAL Howard Gardner (1983) memberikan definisi kemahiran interpersonal di dalam bukunya Frames of Mind sebagai kebolehan memahami orang lain dan menggunakan kebolehan ini dalam berinteraksi, bekerjasama, membimbing dan menguruskan komunikasi. Kemahiran interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah dan dapat memberi motivasi kepada orang lain. Salah satu cara mendefinisikan kemahiran interpersonal ialah dengan cara meneliti perkara-perkara berikut: (d) Bilangan individu yang terlibat; Jarak kedudukan antara penutur dengan pendengar; Jumlah saluran deria yang terlibat; dan Maklum balas yang disediakan. Rajah 5.2 di bawah menunjukkan aspek-aspek kemahiran interpersonal. Rajah 5.2: Aspek-aspek kemahiran interpersonal Seterusnya kita akan melihat huraian lanjut tentang setiap aspek yang dinyatakan dalam rajah di atas.

6 116 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Kepimpinan Pemimpin yang berjaya adalah pemimpin yang boleh mempengaruhi ahliahli di dalam kumpulannya menjayakan aktiviti tertentu untuk mencapai matlamat kumpulan seperti yang telah ditetapkan. Untuk mempengaruhi orang lain, memerlukan kemahiran interpersonal yang tinggi seperti mempunyai karisma, kepakaran, kebolehan memberi arahan dan adanya suasana hormat menghormati antara ahli. Jaringan Perhubungan Kemahiran mencari, mengenal pasti dan membina hubungan yang berkesan dengan orang lain dan boleh mengekalkan hubungan ini untuk kebaikan kedua-dua pihak. Di dalam mengukuhkan hubungan ini, kemahiran-kemahiran membangunkan hubungan dan memotivasi turut diguna pakai. Kerja Berpasukan Bekerja di dalam kumpulan untuk mencapai matlamat yang sama. Kemahiran ini termasuklah kebolehan bekerjasama dengan ahli-ahli lain, menerima idea orang lain, menggunakan pendekatan kolaboratif di dalam pembelajaran dan bertanggungjawab berusaha mencapai matlamat kumpulan. Seterusnya kita akan melihat kepada kemahiran interpersonal. Terdapat empat prinsip kemahiran interpersonal iaitu: Tidak Boleh Dielakkan Komunikasi tidak dapat dielakkan. Kita berkomunikasi bukan sahaja menggunakan suara tetapi juga dengan isyarat badan (gesture), ekspresi muka dan sebagainya. Senyuman, anggukan, jelingan, lambaian dan sebagainya juga adalah antara cara kita berkomunikasi. Kita selalunya berkomunikasi secara spontan dengan sesiapa sahaja yang ada di sekeliling kita. AKTIVITI 5.1 Apakah teknik yang anda sering gunakan semasa beramah mesra dengan seseorang anda tidak kenali? Bincang dengan rakan anda.

7 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 117 Tidak Boleh Undur ke Belakang (Irreversible) Apabila kita rasa kita telah melukakan hati seseorang, selalunya kita akan meminta maaf. Bolehkah perkataan yang telah kita keluarkan itu ditarik balik supaya orang yang mendengarnya boleh melupakan? Bak kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Rencam (Complicated) Terdapat banyak pihak yang terlibat di dalam sesebuah komunikasi, paling tidak penutur dan pendengar. Menurut pakar-pakar bahasa, enam pihak terlibat di dalam sesuatu komunikasi ialah: (i) (ii) Siapakah anda? Siapakah anda fikir orang itu? (iii) Siapakah anda fikir orang lain memikirkan anda? (iv) Siapakah orang lain fikir dirinya itu? (v) Siapakah anda pada fikiran orang lain? (vi) Siapakah dia yang difikirkan oleh orang itu pada pendapat anda? (d) Kontekstual (Contextual) Komunikasi tidak berlaku secara terasing tetapi dalam konteks berikut: (i) (ii) Konteks Psikologi Siapa kita dan apa kesan yang telah kita berikan kepada interaksi yang berlaku. Konteks Hubungan Tindak balas kita terhadap orang lain. (iii) Konteks Situasi Di mana interaksi itu berlaku. Interaksi yang berlaku di pasar berbeza dengan interaksi di pejabat. (iv) Konteks Persekitaran Persekitaran seperti perabot, tahap kebisingan, suhu, musim atau waktu boleh menentukan bentuk interaksi yang berlaku. (v) Konteks Budaya Ada budaya yang menganggap tidak beradab jika bertentangan mata semasa berinteraksi dan ada pula yang sebaliknya.

8 118 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Bekerjasama Seorang guru perlu menjalinkan semangat kerjasama dengan guru-guru yang lain, kakitangan sekolah, dan ibu bapa kepada pelajar-pelajarnya. Kerjasama dengan guru-guru lain sangat diperlukan, bermula dari merancang pengajaran hinggalah kepada melaksanakan aktiviti sekolah yang lainnya; yang diarahkan oleh pentadbir dari semasa ke semasa. Tanpa kerjasama ini, hasrat atau matlamat yang dirancang tidak akan tercapai. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua sekolah. Ahli-ahlinya terdiri daripada semua guru dan ibu bapa pelajar. Melalui PIBG, pelbagai aktiviti dirancang dan dilaksanakan demi meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dari segi akademik dan akhlak. PIBG juga dapat mengeratkan hubungan antara guru dan ibu bapa. Kerjasama yang erat antara keduanya akan membantu semua pihak dalam membentuk pelajar menjadi insan berguna kepada bangsa dan negara. Tujuan bekerjasama dengan ibu bapa adalah untuk: (d) (e) Mengetahui latar belakang keluarga pelajar; Menyalurkan maklumat tentang perkembangan pelajar; Meningkatkan mutu pencapaian akademik dan sahsiah pelajar; Menyelesaikan masalah pelajar secara kolaboratif; dan Menyedarkan pelajar bahawa ibu bapa dan guru sentiasa mengambil berat terhadap perkembangan mereka. AKTIVITI 5.2 Secara bekerjasama di dalam kumpulan kecil, bincangkan aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh PIBG untuk menjayakan tujuan kerjasama antara guru dan ibu bapa. Pelajar anda yang mempunyai kecerdasan interpersonal akan mudah bekerjasama dengan rakan-rakan lain di dalam kelas. Pelajar yang belajar secara kumpulan koperatif sentiasa mendapat pencapaian akademik yang lebih tinggi daripada mereka yang bekerja secara individu. Tugasan yang dihasilkan secara kumpulan juga didapati lebih berkualiti. Kerjasama kumpulan membuktikan masalah perkauman dapat dikurangkan di samping meningkatkan kemahiran sosial ahli-ahli yang terlibat.

9 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 119 Contoh aktiviti yang boleh dilakukan adalah: (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Temu duga; Membuat kajian berkenaan orang kenamaan melalui temu bual; Main peranan; Bekerja dalam kumpulan/kumpulan koperatif; Bekerja secara berpasangan; Menjadi pembimbing rakan sebaya; Mengelolakan perbincangan kelas; Menjalankan kempen; Berurus niaga; Membaca berita; dan Berlakon Toleransi Apakah yang dimaksudkan dengan toleransi? Mengapa perlu ada toleransi dalam hubungan? Toleransi mengikut Kamus Dewan bermaksud sedia menghormati atau menerima pendapat atau pendirian orang lain yang berbeza daripada pendirian sendiri. Individu yang mempunyai kemahiran interpersonal akan sentiasa mengamalkan sikap toleransi ini. Di dalam pergaulan sehari-hari kita akan bertemu dengan pelbagai kerenah manusia, malangnya tidak semua kerenah itu kita senangi. Sebagai satu cara mengelakkan daripada berlakunya konflik, sikap toleransi diamalkan. Di dalam situasi tertentu, perbezaan pendapat sama ada berkenaan dengan politik, agama dan sebagainya terpaksa kita terima demi memberi peluang yang sama dan berlaku adil kepada semua pihak. Di dalam negara kita yang mempunyai masyarakat majmuk ini, sifat toleransi sangatlah dituntut. Di dalam perhubungan setiap hari kita berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia. Kita tidak perlu pergi jauh; cuba kita renungkan apa yang terjadi antara anak dan ibu bapa. Ada di antara kita terpaksa memilih jalan kerjaya yang kita tidak minati kerana ibu bapa yang menentukannya. Akibatnya individu berkenaan akan rasa tertekan ditambah pula dengan tanggapan salah masyarakat yang menobatkan kejayaan sebagai cemerlang di dalam akademik sahaja.

10 120 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Apakah yang anda pelajari semasa di tadika dahulu? Bukankah kita diajar supaya berkongsi, bermain bersama, belajar bersama dan sebagainya dilakukan bersama dengan rakan lain yang tidak kita kenali sebelum ini? Rakan-rakan kita itu datangnya daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang. Kalau direnungkan semula, bolehkah anda jelaskan apakah aktiviti-aktiviti yang digunakan oleh guru tadika anda untuk memupuk sikap toleransi? Tanggungjawab dan Komited Semua kita mempunyai tanggungjawab masing-masing sama ada tanggungjawab terhadap keluarga, kerjaya, masyarakat mahupun tanggungjawab terhadap negara. Di sini kita akan tumpukan perbincangan terhadap tanggungjawab kita dengan kerjaya kita sendiri sebagai seorang guru kerana tanggung terhadap kerjaya ini adalah berbeza-beza. Tanggungjawab yang kita temui dalam kerjaya kita adalah yang: Berkaitan dengan tugas; Diterima secara sukarela; dan Ditimbulkan oleh sesuatu situasi. Jadual 5.2 menunjukkan contoh-contoh tanggungjawab berkaitan kerjaya. Jadual 5.2: Tanggungjawab Berkaitan Kerjaya Tanggungjawab Berkaitan Kerjaya Tanggungjawab yang berkaitan dengan tugas Contoh Mematuhi peraturan dari segi waktu bekerja, cara berpakaian. Bersedia sebelum masuk kelas. Kawalan bilik darjah. Tanggungjawab yang diterima secara sukarela Mendisiplinkan pelajar. Mengambil tahu latar belakang pelajar. Menjadi kaunselor untuk pelajar. Tanggungjawab yang ditimbulkan oleh sesuatu situasi Membawa pelajar ke hospital. Menghubungi penjaga atau ibu bapa jika diperlukan. Keperluan menambah ilmu belajar.

11 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 121 Berikut adalah panduan di dalam melaksanakan tanggungjawab kita: Jika kita tidak pasti bagaimana tangggungjawab harus dilaksanakan dapatkan penjelasan daripada pihak berkenaan; Jika melakukan kesilapan, anda perlulah mengambil tanggungjawab itu dan terimalah sebagai petanda perkembangan ke arah kematangan; dan Jika kesilapan anda dibetulkan oleh seseorang, hargai dan jangan rasa terancam. Tanggungjawab Tambahan Sekarang mari kita lihat tanggungjawab tambahan seorang guru. Menerima tanggungjawab tambahan boleh dilaksanakan secara sukarela atau pun secara terpaksa. Contohnya bila anda diarahkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak tersenarai di bawah tanggungjawab anda. Jika anda dapat menerimanya dan melaksanakannya dengan baik, ini boleh membantu anda meningkatkan diri di dalam kerjaya. Berikut adalah contoh tanggungjawab tambahan: (d) (e) Belajar kemahiran baru; Meningkatkan peluang untuk maju; Memberikan sumbangan positif untuk kemajuan sekolah; Membantu guru-guru baru; dan Menepati masa. 5.3 KEMAHIRAN INTRAPERSONAL Kemahiran intrapersonal adalah keupayaan kognitif seseorang untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Kemahiran ini membolehkan seseorang itu mempelajari siapa dirinya, apakah perasaannya, apa yang ingin dilakukannya, apa yang perlu dielakkannya dan mengapa dirinya begitu. Mereka sangat pasti tentang kehendak dan tahap keupayaan sendiri. Individu yang mempunyai kemahiran intrapersonal dapat mengenali diri sendiri secara mendalam serta mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Keadaan ini menjadikan mereka mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri. Mereka boleh menentukan hala tuju kehidupan dan mempunyai prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari.

12 122 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Secara luarannya, seseorang yang mempunyai kemahiran intrapersonal itu kelihatan murung dan mengelamun tetapi sebenarnya sentiasa berwaspada dan mempunyai wawasan. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk pelajar-pelajar anda memperbaiki kemahiran intrapersonal ialah: (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Menyimpan jurnal atau diari; Menghuraikan perasaannya terhadap sesuatu mata pelajaran; Menilai kerja sendiri; Mengisi borang; Menulis pengalaman manis atau pahit yang pernah dialami; Menghuraikan kekuatan/kelemahan sendiri; Melaksanakan projek secara individu; Menulis berkenaan sejarah keluarga sendiri; Membuat refleksi secara senyap; Menggunakan teknik metakognitif (menyedari teknik pembelajaran sendiri dan dapat menjelaskannya); Menggunakan kemahiran memerhati atau memfokus; dan Menggunakan kemahiran menaakul Menghargai Diri Seseorang individu yang menghargai diri akan dapat menerima diri sendiri seadanya dan tidak membandingkan dengan orang lain yang dirasakan jauh lebih baik darinya. Individu ini akan sentiasa bersyukur dengan kelebihan atau pun kekurangan yang dimilikinya. Harga diri ialah sebahagian daripada unsur dalam konsep kendiri. Harga diri adalah bahagian yang menilai diri sendiri dan mempunyai kaitan yang amat kuat dengan keyakinan diri dan kejayaan. Seseorang yang menghargai diri dapat menerima hakikat bahawa kejayaan dan kegagalan adalah perkara lumrah di dalam kehidupan seseorang. Misalnya, jika beliau pernah mengalami kegagalan di sekolah; keadaan ini tidak akan melemahkan semangatnya atau menjadikan beliau merasa rendah diri. Beliau akan terus berusaha untuk berjaya.

13 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 123 Setiap individu tidak dilahirkan dengan konsep diri atau harga diri tetapi ia terbentuk melalui cara orang lain di sekeliling bertutur, bertindak balas dan melayan mereka. Sebelum seorang kanak-kanak menjejakkan kaki ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan secara formal, ibu bapa atau orang yang terdekatlah yang mempengaruhi pembentukan harga diri seseorang itu. Kemudian peranan itu akan diambil pula oleh guru-guru dan rakan sebaya yang berhubungan rapat dengannya. Guru meningkat atau mengurangkan harga diri kanak-kanak tanpa disedarinya. Kanak-kanak yang dilabel sebagai malas, bodoh, lembab dan bermasalah akan mengalami kekurangan harga diri. Guru sendiri menjadi penghalang kepada pembentukan harga diri yang lebih tinggi apabila mereka dibandingbandingkan, dikritik atau diberikan perlindungan berlebihan. Sebaliknya kalau mereka sering diberi pujian dan galakan, harga diri akan terbentuk dan harga diri inilah yang akan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Individu yang menghargai diri akan sentiasa menyukai dirinya walaupun bukan kerana kejayaan memperoleh sesuatu. Menghargai diri adalah satu daripada taktik untuk memberikan nilai yang tinggi kepada diri sendiri, misalnya untuk keyakinan diri. Kita menyukai diri kita seadanya bukan kerana apa yang boleh kita lakukan atau sebaliknya. Bagi individu ini, sebarang pujian tidak diperlukan untuk mengenal kekuatan diri, sebab diri sendiri telah yakin dengan apa yang dipunyai. Seseorang yang menghargai diri akan: Meningkatkan prestasi pembelajarannya kerana beliau berani mencuba, bertanya dan meneroka keadaan ini menjadikan mereka kreatif dalam pemikiran dan hasil kerja; Berkeyakinan untuk bergaul dan pandai menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial mereka. Mereka tidak mudah tersinggung oleh komen atau pendapat rakan sebaya; dan Tidak mudah berputus asa dan akan terus mencuba untuk berjaya Pengawalan Emosi Satu daripada emosi manusia yang perlu dikawal ialah kemarahan. Marah adalah satu emosi yang normal, semua individu pernah mengalami emosi ini sama ada marahkan seseorang atau dimarahi oleh seseorang. Bagaimanapun jika ianya terjadi hingga di luar kawalan akan menimbulkan masalah perhubungan

14 124 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL sama ada di tempat kerja, menjejaskan hubungan dengan individu lain dan yang jelasnya akan menjejaskan pandangan orang lain terhadap kita. Manusia menggunakan pelbagai cara untuk mengawal emosi sama ada secara sedar atau tidak seperti: Melahirkan Emosi Dalam melahirkan emosi seseorang harus tahu apa yang dikehendaki dengan jelas dan bagaimana memperolehnya tanpa melukakan hati orang lain. Memendamkan Emosi Keadaan ini terjadi bila kita menahan kemarahan, tidak mahu memikirkannya tetapi memberikan tumpuan kepada melakukan perkara lain yang lebih positif. Jika keadaan tersebut berterusan ia akan mengakibatkan berlakunya tekanan darah tinggi atau kemurungan. Bertenang Kita berupaya menenangkan diri sendiri dengan cara mengawal tingkah laku, mengawal tindak balas dalaman, mengambil langkah menurunkan degupan jantung, memujuk diri sendiri dan membiarkan perasaan itu berlalu dengan sendiri. Pada pendapat anda, perlukah seseorang itu mendapatkan bantuan kaunselor? Jika anda merasakan emosi anda sukar dikawal dan akan memberi kesan ke atas hubungan dengan orang lain, sebaiknya anda perlulah mendapatkan bantuan kaunselor supaya emosi itu dapat dikendalikan dengan baik. Pakar sakit jiwa boleh membantu anda menangani emosi dengan pelbagai teknik secara berkesan. Kemahiran interpersonal adalah kebolehan memahami orang lain dan menggunakan kebolehan ini dalam berinteraksi, bekerjasama, membimbing dan menguruskan komunikasi. Kemahiran intrapersonal adalah kebolehan memahami diri dan dapat membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan perasaan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai kemahiran interpersonal mempunyai sifat kepimpinan yang baik, dapat bekerja dalam pasukan dan mengekalkan perhubungan yang baik.

15 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 125 Bagi memupuk kemahiran intrapersonal guru harus melibatkan pelajar dalam aktiviti seperti menguruskan jurnal pembelajaran, menggunakan teknik metakognitif, membincangkan kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan sebagainya. Keperluan Karisma Keperluan Taksonomi Bloom Teknik metakognitif Toleransi Jawab semua soalan. 1. Apakah yang dimaksudkan sebagai kemahiran interpersonal oleh Howard Gardner? (1 markah) 2. Kemahiran intrapersonal ialah (1 markah) 3. Senaraikan tiga kelebihan bekerjasama di kalangan pelajar. (3 markah) 4. Mengapakah seseorang individu perlu mengamalkan sikap bertoleransi di dalam pergaulan? (2 markah)

16 126 TOPIK 5 KEMAHIRAN INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL 5. Jelaskan contoh tanggungjawab di dalam jadual di bawah: Tanggungjawab Berkaitan Kerjaya Contoh Tanggungjawab yang berkaitan dengan tugas Tanggungjawab yang diterima secara sukarela Tanggungjawab yang ditimbulkan oleh sesuatu situasi (3 markah) Kerjasama yang terjalin antara guru dan ibu bapa akan memudahkan pelbagai masalah pelajar diselesaikan. Jelaskan empat kepentingan kerjasama antara guru dan ibu bapa. Bagaimanakah ibu bapa dapat membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah pelajar-pelajarnya. Berikan contoh-contoh masalah yang sering melibatkan pelajar di sekolah.

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai. pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada

Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai. pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada Soalan 2 Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut : Teori-teori perkembangan manusia

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Simdrom Down Sindrom Down berpunca daripada masalah yang disebabkan daripada masalah berlebihan kromosom. Dalam kebanyakan kes ia melibatkan kepada kecacatan dalam pasangan kromosom yang ke-21. Menurut

Lebih terperinci

OBJEKTIF PENGENALAN

OBJEKTIF PENGENALAN .. OBJEKTIF Bagi membolehkan guru-guru: a. Membina satu modul portfolio. b. Menentukan kriteria penilaian portfolio. c. Membina instrumen dan item penilaian. d. Memantau pembelajaran melalui peta perkembangan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI LAMPIRAN 3-15 BORANG KOKURIKULUM Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Tahun/Darjah Tarikh

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA KOMUNIKASI = sangat penting dalam pengurusan bilik darjah Dijelmakan bertutur,penggunaan bahasa badan, penulisan, menggunakan

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan di Malaysia telah mengalami gelombang reformasi yang begitu pesat sesuai dengan tuntutan era teknologi maklumat. Anjakan paradigma dan pengubahsuaian pada

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

TAJUK 3 (4 jam) ISU-ISU ETIKA GURU

TAJUK 3 (4 jam) ISU-ISU ETIKA GURU TAJUK 3 (4 jam) ISU-ISU ETIKA GURU DR.MADZNIYAH BT. MD. JAAFAR JABATAN R&I/ ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Isu-isu Etika Guru Maksud

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini.

BAB 5 KESIMPULAN. pengkaji mengemukakan beberapa cadangan yang wajar diutarakan sebagai. refleksi kepada keseluruhan kajian disertasi ini. BAB 5 KESIMPULAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian ini. Dalam bab ini, pengkaji merumuskan secara ringkas segala perbincangan dan dapatan kajian yang telah dilakukan dalam

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (KSSRPK) Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

Inovasi dan Perubahan

Inovasi dan Perubahan Topik 11 Inovasi dan Perubahan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menghuraikan kepentingan inovasi dalam organisasi; 2. Menerangkan cara-cara menguruskan inovasi dengan berkesan;

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Pelajar mengaplikasi konsep dan prinsip yang dipelajari Pelajar memformulasi masalah menggunakan maklumat yang diterima daripada pembacaan dan syarahan Pelajar menilai dengan kritis konsep dan prinsip

Lebih terperinci

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah KKD 2063 Pembangunan Sahsiah Teori Kognitif : Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Pengenalan Teori Kognitif adalah teori yang berpusatkan kepada pemikiran manusia. Terdapat banyak teori-teori yang dikategorikan

Lebih terperinci

Pendekatan Humanistik : Teori Hierarki Keperluan Maslow

Pendekatan Humanistik : Teori Hierarki Keperluan Maslow Pendekatan Humanistik : Teori Hierarki Keperluan Maslow Teori Pembelajaran Humanistik Teori Pembelajaran Carl Rogers Teori Pembelajaran Maslow Pengenalan menekankan keunikan dan individualiti seorang murid.

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam semangat patriotisme,

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM.

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. KERJA BERPASUKAN Kerja berpasukan merupakan kumpulan yang matang dengan ahli yang saling bergantung antara satu sama lain

Lebih terperinci

Dibangunkan atas nasihat pakar psikometrik dan ahli psikologi

Dibangunkan atas nasihat pakar psikometrik dan ahli psikologi 1 Suatu instrumen pentaksiran yang direkabentuk untuk mendapatkan maklumat secara kualitatif dan kuantitatif tentang keupayaan seseorang untuk bertindak balas dalam suatu cara tertentu Mengukur kebolehan

Lebih terperinci

NUR FARA AYUNI BINTI ABDUL RAFFAR PISMP AMBILAN JANUARI 2012 RBT 1

NUR FARA AYUNI BINTI ABDUL RAFFAR PISMP AMBILAN JANUARI 2012 RBT 1 REFLEKSI Alhamdulillah, saya berjaya juga menyiapkan tugasan projek Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU3105 tepat pada masanya. Saya juga berasa bersyukur kerana mampu menyiapkan hampir 85%

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK [Type text] FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ZUNIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN NO. KAD MATRIKULASI : 821016145780001 NO. KAD PENGENALAN : 821016145780

Lebih terperinci

2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga soalan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga soalan Bahagian C. ARAHAN KEPADA CALON: 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: 30 soalan objektif 3 soalan struktur 4 soalan esei 2. Jawab semua soalan Bahagian A, B dan tiga

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan etika kaunseling Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia

Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia Aznan Che Ahmad¹, Syed Mohamad Syed Abdullah¹, Salizawati Omar², Mona Lim²

Lebih terperinci

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak 07 Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus Zarina Sidik zarina_sidik@moe.edu.sg Nur Adawiyah Rosli nur_adawiyah_rosli@moe.edu.sg Sekolah Rendah Ang Mo Kio Abstrak Murid

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat

Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat Soalan 3 Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat introvert. Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai, bagaimana anda dapat meningkatkan cirriciri positif

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 Markah. Jawab semua soalan pada kertas saranan jawapan yang disediakan. 1. Falsafah pendidikan essentialisme memberi penekanan kepada

BAHAGIAN A 30 Markah. Jawab semua soalan pada kertas saranan jawapan yang disediakan. 1. Falsafah pendidikan essentialisme memberi penekanan kepada BAHAGIAN A 30 Markah Jawab semua soalan pada kertas saranan jawapan yang disediakan 1. Falsafah pendidikan essentialisme memberi penekanan kepada hubungan interpersonal untuk meningkatkan hubungan dua

Lebih terperinci

Keupayaan menjanarasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya. mempengaruhi pengikut kearah mencapai matlamat.

Keupayaan menjanarasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya. mempengaruhi pengikut kearah mencapai matlamat. Soalan 1 Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam kerangka sesebuah organisasi, kepimpinan merangkumi segala

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Apabila seseorang itu sedar tentang apa yang difikirkan maka adalah mudah baginya untuk mengawal tindakan yang akan diambil seterusnya.

Apabila seseorang itu sedar tentang apa yang difikirkan maka adalah mudah baginya untuk mengawal tindakan yang akan diambil seterusnya. METAKOGNISI (Metacognition) Pengenalan Apabila seseorang itu sedar tentang apa yang difikirkan maka adalah mudah baginya untuk mengawal tindakan yang akan diambil seterusnya. Contoh: Omar sedar yang dia

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP MODEL KURIKULUM Nordin Tahir IPIP Pembentukan Model Kurikulum Tyler Berdasarkan kepada empat persoalan dasar: 1. Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? 2. Apakah pengalaman Pendidikan yang

Lebih terperinci

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak BACALAH CICI..! Oleh Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Cici seorang murid tahun 4 dalam kelas

Lebih terperinci

S A R A N A. Sekolah. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0

S A R A N A. Sekolah. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0 S A R A N A Sekolah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Makmal GTP2.0 Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang

Lebih terperinci

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus

Lebih terperinci

TOPIK 1 ALAM BELAJAR. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

TOPIK 1 ALAM BELAJAR. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh TOPIK 1 ALAM BELAJAR Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Konsep Alam Belajar Teori Urie Bronfenbrenner (ahli psikologi) telah membincangkan pengaruh persekitaran ke atas pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

Keperluan Komunikasi. Komunikasi Berkesan 2/2/2016

Keperluan Komunikasi. Komunikasi Berkesan 2/2/2016 Keperluan Komunikasi 1.0 Kemahiran Komunikasi 1.4 Ciri-ciri Komunikasi yang Berkesan Kajian daripada pakar-pakar psikologi dan pakar-pakar komunikasi mendapati kemahiran berkomunikasi memainkan peranan

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

TEORI KECERDASAN PELBAGAI

TEORI KECERDASAN PELBAGAI Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Pe nge nalan TEORI PELBAGAI Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan oleh How ard Gardner (1983). Dalam kajiannya How ard Gardner mendapati

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG SEKOLAH RENDAH PEI TONG 1 PROGRAM YOK KITA TEROKA! PENGENALAN Berdasarkan keputusan penilaian Semester 1 2010, 64.5% murid mendapat 10-15 markah. Peratusan yang mendapat 16-20 markah hanya 9.7%. Keputusan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

I I I I I I I I I I I I I UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/ DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN

I I I I I I I I I I I I I UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/ DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN SULIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD : KKH3033 KURSUS : KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING TARIKH. 2 9 DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN 1. Kertas ini mengandungi

Lebih terperinci