POLISI CUTI JOHOR CORPORATION. Johor Corporation menyediakan kemudahan / faedah cuti seperti berikut :-

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "POLISI CUTI JOHOR CORPORATION. Johor Corporation menyediakan kemudahan / faedah cuti seperti berikut :-"

Transkripsi

1 POLISI CUTI JOHOR CORPORATION Johor Corporation menyediakan kemudahan / faedah cuti seperti berikut :- (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Hari rehat mingguan Cuti tahunan Cuti separuh hari Cuti kecemasan / mengejut Cuti sakit Cuti bersalin Cuti isteri bersalin Cuti belajar Cuti tanpa gaji Cuti tanpa rekod Cuti haji Cuti am Cuti belajar 1.0 Hari Rehat Mingguan Hari rehat mingguan merupakan dua (2) hari rehat yang diperuntukkan kepada anggota pekerja pada setiap minggu. 1.1 Objektif. Hari rehat mingguan adalah bertujuan untuk memenuhi matlamat berikut : Memberikan anggota pekerja tempoh masa rehat dari pekerjaan seharian untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sosial dan peribadi. Mengelakkan timbul tekanan mental dan fizikal yang boleh menjejaskan produktiviti anggota pekerja. 1.2 Hari Ahad adalah hari rehat mingguan rasmi bagi anggota pekerja selaras dengan penetapan cuti mingguan oleh Kerajaan Negeri. Manakala hari Sabtu adalah hari kelepasan tambahan. Sekiranya cuti am jatuh pada hari rehat mingguan (Ahad), hari yang berikutnya akan digantikan sebagai hari rehat mingguan anggota pekerja berkenaan. Bagaimanapun, tiada cuti gantian sekiranya cuti am jatuh pada hari kelepasan Sabtu. 2.0 Cuti Tahunan Cuti tahunan merupakan cuti bergaji penuh yang diperuntukkan kepada seseorang anggota pekerja yang berkelayakan di dalam satu tahun perkhidmatannya untuk tujuan rehat dan juga urusan peribadi

2 Kelayakan cuti rehat tidak terpakai dalam tempoh seseorang anggota pekerja itu : (i) (ii) Sedang cuti bersalin Mendapat cuti sakit 2.1 Objektif. Pada dasarnya, kemudahan ini adalah untuk : (i) (ii) (iii) (iv) Memberikan peluang kepada anggota pekerja untuk berehat dari pekerjaan seharian. Memberi peluang kepada anggota pekerja melaksanakan aktivitiaktiviti peribadi masing-masing. Menentukan anggota pekerja menghasilkan produktiviti yang tinggi terutamanya selepas kembali bekerja semula dengan fikiran dan minda yang segar. Memberi peluang untuk mendedahkan anggota pekerja lain bagi tugastugas anggota pekerja yang bercuti. 2.2 Anggota pekerja adalah layak untuk mendapat cuti tahunan bergaji penuh apabila perkhidmatannya genap di dalam satu (1) tahun. Walau bagaimanapun, bagi anggota pekerja yang berkhidmat kurang daripada satu (1) tahun, kelayakan cuti tahunan akan dikira secara propotionate iaitu berdasarkan kepada genap perkhidmatan setiap bulan di dalam perkhidmatannya setiap tahun. 2.3 Cuti tahunan bagi anggota pekerja yang dilantik sebelum 1hb Januari 1995 adalah seperti berikut : KUMPULAN DI BAWAH 10 TAHUN PERKHIDMATAN (sebelum ) 10 TAHUN PERKHIDMATAN KE ATAS (sebelum ) A 30 hari 35 hari B + C kanan 25 hari 30 hari C & D 20 hari 25 hari 2.4 Cuti tahunan bagi anggota pekerja yang dilantik mulai 1hb Januari 1995 adalah seperti berikut : KUMPULAN DI BAWAH 5 TAHUN PERKHIDMATAN 5 TAHUN PERKHIDMATAN KE ATAS A 25 hari 28 hari B 21 hari 24 hari C & D 17 hari 20 hari - 2 -

3 2.5 Kelayakan cuti rehat tahunan bagi anggota pekerja yang dilantik sebagai Eksekutif Pelatih adalah satu (1) hari sebulan. Walau bagaimanapun, anggota pekerja ini dibenarkan untuk mengambil cuti mereka melebihi kelayakan di atas sebab-sebab yang mustahak dan tertentu sahaja. Setiap anggota pekerja hendaklah menghabiskan cuti tahunan mereka pada tahun semasa dengan penjadualan cuti tahunan berkuatkuasa mulai 1 Januari Bagi tujuan tersebut, anggota pekerja dikehendaki mengambil cuti tahunan sebagaimana berikut :- i) terus menerus ii) iii) cuti selebihnya diambil untuk tempoh lima (5) hari setiap blok lima (5) hari boleh dikhaskan untuk tujuan kecemasan. Kemudahan ini diberikan supaya anggota pekerja dapat mengendalikan hal-hal kecemasan seperti anak sakit, kematian ahli keluarga dan lain-lain hal yang mana permohonan tidak dapat dibuat terlebih awal. Cuti ini hendaklah dihabiskan pada penghujung tahun dan tidak boleh di bawa ke tahun hadapan. 2.6 Cuti tahunan yang tidak dapat dihabiskan pada tahun semasa boleh dipertimbangkan untuk dibawa ke tahun berikutnya dalam perkara-perkara berikut sahaja :- a) Ketua Jabatan boleh mencadangkan agar cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan pada tahun semasa di bawa ke tahun hadapan disebabkan kepentingan tugas dengan jumlah maksimum 10 hari. Kelulusan boleh dipertimbangkan dengan justifikasi dan syarat anggota pekerja tersebut telah mengambil cuti rehat untuk tempoh 10 hari secara berterusan pada tahun semasa. 2.7 Setiap anggota pekerja hendaklah menghabiskan cuti tahunan mereka pada tahun semasa dengan membuat penjadualan cuti tahunan. Walau bagaimanapun Johor Corporation membenarkan anggota pekerja membawa maksima 10 hari baki cuti tahunan yang tidak dapat dihabiskan ke tahun berikutnya disebabkan kepentingan tugas. Baki cuti selebihnya akan terluput mulai Januari dan baki cuti yang dibenarkan dibawa ke tahun berikutnya perlu dihabiskan sebelum akhir Jun. 2.8 Pengecualian boleh diberikan kepada seseorang anggota pekerja untuk membawa cuti rehat ke tahun berikutnya pada jumlah maksimum 20 hari dengan alasan untuk menunaikan haji, umrah, melancong atau melangsungkan perkahwinan dalam jangkamasa Januari hingga Jun pada tahun berikutnya. Sekiranya cuti tersebut gagal dihabiskan dalam tempoh berkenaan, cuti tersebut akan terluput. 2.9 Permohonan untuk mengumpul cuti untuk tujuan-tujuan di atas hendaklah dikemukakan ke Jabatan Pembangunan Tenaga Insan & Pentadbiran untuk kelulusan

4 3.0 Cuti Separuh Hari 3.1 Cuti Separuh Hari adalah sebahagian daripada Cuti Tahunan yang diberikan kepada anggota pekerja untuk menyelesaikan urusan peribadi untuk jangkamasa lebih dari 1 jam. 3.2 Anggota pekerja yang telah mengambil cuti separuh hari pada sebelah pagi hendaklah menghabiskan sebahagian lagi cuti tahunannya sebelah petang. Kelayakan cuti separuh hari adalah 1 kali sebulan dan tidak digalakkan untuk diambil pada hari Jumaat dan Isnin kecuali di dalam kes-kes yang sangat penting dan diperakui oleh Ketua Jabatan. 4.0 Cuti Kecemasan / Mengejut Kemudahan ini diberikan supaya anggota pekerja dapat mengendalikan hal-hal kecemasan seperti anak sakit, kematian ahli keluarga dan lain-lain hal yang mana permohonan tidak dapat dibuat terlebih awal. 4.1 Objektif Pemberian cuti kecemasan / mengejut pada dasarnya adalah bertujuan untuk : Menzahirkan simpati Johor Corporation terhadap anggota pekerja yang ditimpa keadaan-keadaan malang dan menyedihkan. Memberikan peluang kepada anggota pekerja untuk menyelesaikan masalah persendirian yang wujud di luar jangkaan. 4.2 Anggota pekerja boleh mengambil cuti kecemasan / mengejut sebanyak lima (5) hari di dalam setahun. 4.3 Kemudahan cuti ini akan ditolak daripada cuti rehat tahunan dan adalah tertakluk kepada baki cuti yang ada pada seseorang anggota pekerja. 4.4 Anggota pekerja yang berada di dalam keadaan yang memerlukan mereka mendapatkan cuti kecemasan mempunyai tanggungjawab untuk memberitahu Ketua Jabatan mengenai ketidakhadirannya untuk bekerja (jika tidak dapat datang sendiri ke pejabat untuk memohon cuti kecemasan tersebut). 5.0 Cuti Sakit Cuti sakit merupakan cuti bergaji penuh yang diberikan kepada anggota pekerja di atas sebab-sebab perubatan dengan mengemukakan sijil sakit dari seorang Pegawai Perubatan Kerajaan atau doktor panel Johor Corporation sahaja

5 5.1 Objektif. Johor Corporation memberi perhatian yang berat terhadap kecergasan serta kesihatan anggota pekerja. Johor Corporation memperuntukkan kemudahan cuti sakit yang bertujuan untuk: Menjaga kebajikan anggota pekerja agar mereka berada pada tahap kesihatan yang terbaik. Memulihkan kembali tahap kesihatan anggota pekerja ke tahap yang normal. 5.2 Kemudahan cuti sakit yang dibenarkan adalah seperti berikut : CUTI SAKIT Cuti Sakit (tanpa hospitalisasi) Hospitalisasi KELAYAKAN Gaji RM1, dan ke bawah Berkhidmat < 2 tahun = 14 hari Berkhidmat 2 4 tahun = 18 hari Berkhidmat 5 dan lebih = 22 hari Gaji > RM1, = 15 hari 60 hari termasuk cuti sakit biasa di atas. 5.3 Johor Corporation hanya mengiktiraf sijil-sijil yang dikeluarkan oleh doktor panel yang dilantik atau Pegawai Perubatan kerajaan. Johor Corporation hanya mengiktiraf sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor yang tidak termasuk di dalam panel Johor Corporation di dalam keadaan-keadaan tertentu seperti berikut : Sijil sakit dikeluarkan selepas jam 9.00 malam (apabila klinik panel telah ditutup dan klinik tersebut paling hampir dengan tempat tinggal anggota pekerja berkenaan). Anggota pekerja berkenaan berada di luar daerah. Sijil sakit tersebut disokong oleh Pegawai Perubatan kerajaan. 5.4 Anggota pekerja yang tidak hadir bertugas kerana mendapat cuti sakit, dikehendaki memberitahu kepada pihak Johor Corporation dengan segera dan tidak lebih 2 hari ketidakhadirannya. 5.5 Anggota pekerja yang gagal mematuhi akan dianggap sebagai tidak hadir bekerja dan tindakan akan diambil ke atasnya kecuali dengan mengemukakan alasan-alasan yang munasabah. 5.6 Semua cuti sakit akan diambilkira mengikut jumlah sebenar cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor, termasuk untuk kes penyakit yang mengambil masa untuk sembuh/penyakit berjangkit seperti sakit mata, chicken pox dan demam campak

6 Sehubungan dengan itu, amalan sebelum ini yang hanya mengambilkira rekod cuti dua (2) hari sahaja yang dikeluarkan oleh doktor untuk kes-kes berkenaan adalah dimansuhkan. 6.0 Cuti Bersalin Cuti bersalin adalah cuti bergaji penuh yang diberikan kepada anggota pekerja wanita yang berkelayakan di dalam perkhidmatannya. 6.1 Objektif. Kemudahan cuti bersalin ini bertujuan untuk memenuhi matlamat berikut : Menjaga kebajikan pekerja anggota pekerja terutamanya di dalam memberikan masa untuk anggota pekerja berehat selepas melahirkan anak. Memberikan anggota pekerja wanita tempoh masa untuk memulihkan diri mereka kepada tahap yang normal selepas melahirkan anak. 6.2 Anggota pekerja wanita adalah layak untuk mendapat kemudahan cuti bersalin bergaji penuh selepas melahirkan anak. Tempoh masa yang diberikan bagi cuti bersalin ini adalah tidak melebihi 60 hari berturut-turut sehingga lima (5) orang anak yang hidup. 6.3 Anggota pekerja wanita yang mengandung dibenarkan bercuti satu (1) atau dua (2) minggu lebih awal dari tarikh jangkaan kelahiran. Cuti ini akan diambilkira sebagai sebahagian daripada cuti bersalin biasa iaitu 60 hari. 6.4 Anggota pekerja boleh dipertimbangkan untuk memohon cuti tanpa gaji sehingga had maksimum 90 hari sebaik sahaja tamat tempoh cuti bersalin. 7.0 Cuti Isteri Bersalin Johor Corporation mengambil berat terhadap kehidupan keluarga anggota pekerja. Anggota pekerja lelaki diberikan cuti tanpa rekod apabila isteri mereka melahirkan anak. 7.1 Objektif. Penyediaan kemudahan ini bertujuan untuk memenuhi matlamat berikut : Mewujudkan identiti organisasi yang prihatin dan penyayang terhadap anggota keluarganya. Mewujudkan organisasi yang sihat dan produktif melalui pemupukan keluarga bahagia dan harmonis. 7.2 Kemudahan cuti ini diberikan sebanyak tiga (3) hari sebagai cuti tanpa rekod bagi membolehkan anggota pekerja membantu urusan isteri mereka bersalin. Cuti tanpa rekod ini bermula pada hari pertama isteri bersalin, termasuk cuti mingguan dan cuti am

7 7.3 Kelayakan cuti isteri bersalin ini adalah untuk kelahiran lima (5) orang anak sahaja. 8.0 Cuti Tanpa Gaji 8.1 Cuti Tanpa Gaji adalah kemudahan pelepasan yang diberikan kepada anggota pekerja di atas alasan yang munasabah dan diambil disebabkan anggota pekerja telah menggunakan semua kelayakan Cuti Tahunannya. Skop Polisi Cuti Tanpa Gaji ini adalah tidak termasuk Cuti Tanpa Gaji untuk melanjutkan pelajaran. 8.2 Cuti tanpa gaji boleh diluluskan dengan syarat: a) Anggota pekerja telah menghabiskan semua cuti rehatnya b) Disokong oleh Ketua Jabatan dengan tiada penggantian. c) Alasan permohonan cuti tanpa gaji tersebut adalah munasabah dan boleh dipertimbangkan untuk diluluskan. 8.3 Tempoh Cuti Tanpa Gaji adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan dan kelulusan pengurusan Johor Corporation. 8.4 Prosedur a) Anggota pekerja boleh mengemukakan permohonan cuti tanpa gaji dengan menggunakan borang cuti yang boleh didapati di sistem HRIS atau mengemukakan surat kepada Ketua Jabatan masing-masing. b) Ketua Jabatan perlu memberikan sokongan atau sebaliknya kepada permohonan tersebut sebelum memajukan kepada Ketua Jabatan JPTI & Pentadbiran. c) Kelulusan bagi permohonan cuti tanpa gaji untuk tempoh 1 bulan atau kurang boleh dibuat oleh Ketua Jabatan JPTI & Pentadbiran. d) Bagi permohonan cuti tanpa gaji melebihi 1 bulan dan/atau permohonan penyambungan cuti tanpa gaji selepas 1 bulan pertama, permohonan tersebut perlulah dibawa untuk kelulusan Jawatankuasa EXCO. 9.0 Cuti Tanpa Rekod Kemudahan cuti tanpa rekod merupakan kemudahan yang diberikan kepada anggota pekerja bagi tujuan menyertai aktiviti-aktiviti kebudayaan, pasukan beruniform sukarela dan juga aktiviti sukan yang diluluskan oleh Johor Corporation

8 9.1 Objektif Kemudahan cuti ini adalah untuk memenuhi matlamat berikut : Menggalakkan anggota pekerja melibatkan diri di dalam kegiatankegiatan sosial dan sukarela yang bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Memberikan dorongan serta semangat kepada anggota pekerja untuk aktif bergiat di dalam aktiviti sosial yang dapat membawa kemajuan kepada organisasi dan negara secara amnya. Menghargai sumbangan anggota pekerja di dalam aktiviti-aktiviti yang menaikkan imej organisasi. 9.2 Anggota pekerja berkelayakan untuk memohon cuti tanpa rekod di atas tujuantujuan penglibatan di dalam aktiviti kebudayaan, pasukan beruniform sukarela dan aktiviti sukan. 9.3 Tempoh dan kelulusan cuti ini adalah di atas pertimbangan dan budi bicara pihak pengurusan organisasi dan juga kepentingan perkhidmatan seseorang anggota pekerja Cuti Haji Johor Corporation menyediakan kemudahan cuti untuk menunaikan fardhu haji selaras dengan nilai-nilai dan etika perkhidmatan yang berteraskan Islam yang dijadikan pegangan di dalam aspek pengurusan Johor Corporation Objektif Penyediaan kemudahan cuti ini adalah untuk memenuhi matlamat berikut : Menentukan nilai-nilai rohaniah yang merupakan aspek yang penting bagi seseorang anggota pekerja Muslim tidak dilupakan dan diberi perhatian utama. Memastikan prinsip dan nilai Islam yang dijadikan pegangan oleh Johor Corporation berterusan selaras dengan perkembangan dan kemajuan Johor Corporation. Memastikan prinsip dan nilai-nilai Islam yang menjadi asas dan pegangan Johor Corporation akan terus menjadi salah satu faktor yang mengukuhkan Johor Corporation Kemudahan cuti haji adalah merupakan cuti dengan bergaji penuh selama 40 hari termasuk cuti rehat mingguan dan juga cuti am. Kemuadahan cuti ini hanya diberikan kepada anggota pekerja beragama Islam satu (1) kali sahaja dalam tempoh perkhidmatannya

9 10.3 Syarat-syarat untuk kemudahan ini adalah seperti berikut : Beragama Islam. Berjawatan tetap atau kontrak dan disahkan dalam jawatan serta telah berkhidmat tidak kurang daripada empat (4) tahun ATAU Berjawatan sementara yang telah berkhidmat tidak kurang daripada enam (6) tahun secara berterusan 11.0 Cuti Am Cuti am merupakan cuti bergaji penuh yang diberikan kepada anggota pekerja pada semua hari cuti am yang telah diwartakan oleh Pihak Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri Objektif. Cuti-cuti am yang diwartakan oleh pihak Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah bertujuan untuk memenuhi matlamat berikut : Menghormati dan merayakan sesuatu hari yang mempunyai hubungan atau nilai tertentu yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan. Memberikan peluang kepada anggota pekerja untuk bersama-sama merayakan dan menghormati hari-hari yang mempunyai nilai tertentu dengan bangsa-bangsa lain di Malaysia Johor Corporation memberikan cuti bergaji penuh pada semua cuti am yang diwartakan oleh pihak Kerajaan Negeri Sekiranya hari cuti am itu jatuh pada hari rehat mingguan anggota pekerja iaitu hari Ahad, hari kerja yang berikutnya akan digantikan sebagai hari rehat mingguan anggota pekerja berkenaan Bagaimanapun tiada cuti gantian akan diberi apabila cuti am jatuh pada hari Sabtu Cuti Belajar Cuti belajar adalah salah satu dari kemudahan yang diberikan kepada anggota pekerja oleh Johor Corporation. Selaras dengan hasrat untuk menjadi sebuah organisasi korporat yang terulung atau 'organization leader', kepentingan terhadap peningkatan kualiti anggota pekerja sentiasa diberi perhatian utama oleh Johor Corporation

10 Dengan demikian, Johor Corporation menyediakan peluang-peluang dan kemudahan untuk anggota pekerja meningkatkan taraf diri masing-masing di dalam bidang dan kemahiran yang diperlukan selaras dengan arus perkembangan dan kemajuan Johor Corporation dan juga kemajuan negara Objektif. Johor Corporation menyediakan kemudahan cuti kepada anggota pekerja untuk melanjutkan pelajaran selaras dengan matlamat untuk : Meningkatkan kualiti dan tahap prestasi anggota pekerja. Memberi peluang kepada anggota pekerja untuk memajukan diri dan meningkat ke tahap jawatan dan pengurusan yang lebih tinggi. Mewujudkan imej dan identiti korporat Johor Corporation yang menekankan pengembelingan ilmu pengetahuan bagi tujuan perkembangan dan kejayaan Johor Corporation Anggota pekerja digalakkan untuk meningkatkan kerjayanya ke peringkat yang lebih tinggi melalui penyediaan kemudahan cuti belajar sekiranya memenuhi syarat-syarat dan ketetapan seperti berikut : (d) (e) (f) telah berkhidmat melebihi dua (2) tahun telah disahkan dalam jawatan kursus yang diambil bersesuaian dengan kepentingan dan keperluan Johor Corporation tidak ada sebarang tindakan tatatertib yang sedang dan akan dibawa ke atas anggota pekerja berkenaan tarikh mengikuti kursus telah melebihi tiga (3) bulan dari tarikh hukuman tatatertib dikenakan sekiranya anggota pekerja pernah disabitkan dengan tuduhan-tuduhan perlanggaran tatatertib sebelum ini kursus yang diikuti diiktiraf oleh Johor Corporation/Kerajaan 12.3 Anggota pekerja yang layak akan diberi perlepasan cuti sama ada cuti bergaji penuh atau separuh gaji 12.4 Anggota pekerja yang tidak menepati syarat atau boleh dipertimbangkan untuk pelepasan cuti tanpa gaji 12.5 Anggota pekerja yang dibayar gaji penuh atau separuh gaji akan dikenakan ikatan kontrak berdasarkan jangkamasa pengajian dan jumlah pembiayaan yang diterima Anggota pekerja yang diluluskan kemudahan cuti belajar bergaji penuh atau separuh gaji adalah tidak layak untuk memohon elaun tanggungan kerja

11 12.7 Anggota pekerja yang memenuhi syarat-syarat di atas akan dipertimbangkan untuk diberi kemudahan cuti belajar sepertimana berikut : (d) (e) Cuti Belajar Separuh Gaji. Cuti Belajar Bergaji Penuh. Cuti Belajar Tanpa Gaji. Cuti Khas Peperiksaan. Pinjaman Pelajaran Cuti Sakit Lanjutan 13.1 Kemudahan ini bertujuan untuk menangani dan menentukan kedudukan status perjawatan anggota pekerja yang menghidapi penyakit dalam tempoh yang berpanjangan. Pengesahan dari Doktor dan Lembaga Perubatan akan diperolehi bagi menentukan sama ada anggota pekerja berkenaan menghidapi penyakit yang berpanjangan serta mempunyai harapan untuk sembuh atau tidak Tatacara mengendalikan anggota pekerja yang mengambil cuti sakit berpanjangan adalah seperti berikut :- Anggota pekerja yang menghidapi sakit yang berpanjangan sebagaimana yang disahkan oleh Pegawai Perubatan yang dilantik oleh Johor Corporation adalah layak mengambil cuti sakit sehingga 60 hari. Selepas tempoh 60 hari tersebut, dan jika diperakukan oleh Pegawai Perubatan bahawa anggota pekerja masih sakit dan mempunyai harapan untuk sembuh, beliau boleh diberikan cuti sakit lanjutan tidak melebihi 30 hari lagi. Cuti sakit lanjutan ini adalah cuti bergaji. Jika anggota pekerja tersebut masih belum sembuh selepas tempoh cuti sakit lanjutan tersebut habis dan diperakukan oleh Pegawai Perubatan bahawa anggota pekerja tersebut ada harapan untuk sembuh maka beliau layak diberikan cuti berikut dalam satu tahun kalendar secara satu persatu :- (i) (ii) Beliau diberikan cuti separuh gaji sehingga 90 hari. Jika masih belum sembuh selepas tamat tempoh 90 hari tersebut, beliau boleh diberikan cuti tanpa gaji selama 90 hari pula jika diperakukan oleh Pegawai Perubatan. Semasa di dalam tempoh cuti tanpa gaji tersebut, anggota pekerja berkenaan hendaklah dirujukkan kepada Lembaga Perubatan untuk pemeriksaan bagi menentukan tahap kesihatan anggota pekerja berkenaan. Sekiranya Lembaga Perubatan mengesahkan anggota pekerja tersebuttiada harapan untuk sembuh dan tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas hakiki di dalam jawatan beliau, anggota pekerja tersebut akan dirujukkan kepada PERKESO bagi tujuan permohonan Pencen Ilat, untuk mereka yang menjadi ahli PERKESO

12 (d) Sekiranya urusan pemeriksaan kesihatan oleh Lembaga Perubatan dan PERKESO mengambil masa yang melebihi tempoh cuti tanpa gaji yang diberikan, cuti tanpa gaji beliau akan dilanjutkan sehingga keputusan diterima dari PERKESO. (e) (f) Sekiranya anggota pekerja terbabit disahkan oleh Lembaga Perubatan masih boleh bertugas, anggota pekerja terbabit dikehendaki kembali menjalankan tugas hakiki dalam jawatan atau tugas-tugas lain yang bersesuaian mengikut keperluan Johor Corporation dan terdapatnya jawatan kosong. Ringkasan prosedur pengambilan cuti sakit berpanjangan dan cuti sakit biasa adalah seperti berikut :- BIL TAHAP JUMLAH HARI 1. Cuti sakit sebanyak 60 hari setahun termasuk cuti sakit biasa (klinik panel) dan hospitalisasi. Peruntukan cuti sakit dari klinik panel Gaji melebihi RM1, = 15 hari setahun Gaji RM1, dan ke bawah : -Berkhidmat kurang 2 tahun = 14 hari/ setahun -Berkhidmat 2 tahun tetapi kurang 5 tahun = 18 hari/setahun -Berkhidmat 5 tahun ke atas = 22 hari/setahun 60 hari bergaji penuh Bagi anggota pekerja yang pada masa ini mempunyai gaji di bawah RM1, dan kemudiannya menikmati gaji melebihi RM1, disebabkan kenaikan gaji tahunan atau kenaikan pangkat, kelayakan cuti sakit akan berubah kepada 15 hari setahun. 2. Cuti sakit lanjutan dengan pengesahan doktor bahawa anggota pekerja tersebut mempunyai harapan untuk sembuh. 3. Cuti separuh gaji dengan mendapat pengesahan doktor bahawa anggota pekerja tersebut mempunyai harapan untuk sembuh. 4. Cuti tanpa gaji dengan mendapat pengesahan doktor. Dalam tempoh cuti ini, anggota pekerja akan dirujukkan kepada Lembaga Perubatan untuk menentukan anggota pekerja tersebut masih boleh bertugas di dalam jawatan sedia ada atau sebaliknya. 30 hari bergaji penuh 90 hari separuh gaji 90 hari tanpa gaji

13 BIL TAHAP JUMLAH HARI 5. Jika disahkan oleh doktor bahawa tiada harapan sembuh, anggota pekerja akan dirujukkan kepada PERKESO untuk tujuan tuntutan Pencen Ilat (ahli PERKESO sahaja). 6. Jika Lembaga Perubatan mengesahkan anggota pekerja masih boleh bertugas, beliau boleh kembali bertugas dengan syarat terdapat kekosongan yang setaraf atau lebih rendah. Cuti tanpa gaji akan dilanjutkan sekiranya urusan Pencen Ilat mengambil masa panjang

FASAL III CUTI HARI REHAT Hari Ahad atau hari Jumaat di mana berkenaan dan hari Sabtu akan dianggap sebagai Hari Rehat Mingguan yang biasa.

FASAL III CUTI HARI REHAT Hari Ahad atau hari Jumaat di mana berkenaan dan hari Sabtu akan dianggap sebagai Hari Rehat Mingguan yang biasa. FASAL III CUTI 3.1. HARI REHAT Hari Ahad atau hari Jumaat di mana berkenaan dan hari Sabtu akan dianggap sebagai Hari Rehat Mingguan yang biasa. 3.2. CUTI TAHUNAN (a) Kadar Cuti Tahunan Staf Syarikat akan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan)

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) PERINTAH AM BAB C TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) CUTI REHAT Cuti gaji penuh CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005].

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005]. CUTI Takrif cuti [Perkara 1(i) Perintah Am Bab C] Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan tidak putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Pegawai ertinya semua

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

PENGENALAN LAPOR DIRI

PENGENALAN LAPOR DIRI PENGENALAN LAPOR DIRI Isytihar Harta UTMHR https://hrfin.utm.my/smuhr / Emel www.gmail.com Kad Matrik Waktu Bekerja No. Pekerja Isytihar Harta PERISYTIHARAN HARTA Mengapa staf perlu Mengisytiharkan Harta?

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

FAQ PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 6 TAHUN 2017 KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN

FAQ PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 6 TAHUN 2017 KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN FAQ PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 6 TAHUN 2017 KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN Bil. Soalan Jawapan 1. Apakah yang dimaksudkan dengan perakuan Bermaksud perakuan secara bertulis atau melalui sijil sakit oleh

Lebih terperinci

Bu k u in i k ep u n y a a n : Tandatangan:...

Bu k u in i k ep u n y a a n : Tandatangan:... Bu k u in i k ep u n y a a n : Nama: Jawatan: Tandatangan:... Perkara Muka Surat TAKRIFAN 3 GLOSARI 4 GARIS PANDUAN UMUM.5 1. Cuti Rehat Tahunan.7 2. Cuti Sakit..9 3. Cuti Bersalin..12 4. Cuti Haji.13

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak) PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B40 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM PENAMATAN PERKHIDMATAN) Oleh INA MD. YASIN

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM PENAMATAN PERKHIDMATAN) Oleh INA MD. YASIN PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) Oleh INA MD. YASIN Bahagian Sumber Manusia LANTIKAN & KENAIKAN PANGKAT 1. TAFSIRAN 1.1. LANTIKAN lantikan pertama

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (8) TARIKH : 6 NOVEMBER 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 5 TAHUN 2012 PENGUATKUASAAN PERATURAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

PERINTAH AM BAB C: CUTI

PERINTAH AM BAB C: CUTI PERINTAH AM BAB C: CUTI TARIKH KUATKUASA BARU 1 JAN 1974 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB C TAHUN 1957 PEKELILING DAN SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN TAFSIRAN CUTI : SEBARANG TEMPOH PEGAWAI ITU

Lebih terperinci

1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI.

1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI. M / S : 1/22 1.0 TUJUAN 1.1 Sebagai garis panduan pengurusan cuti kepada semua kakitangan tetap dan sementara di UPSI. 1.2 Memastikan semua kakitangan UPSI menggunakan peraturan cuti yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Universiti Malaysia PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 4 TAHUN 2011 PENAMBAHBAIKAN DASAR KEMUDAHAN CUTI BERSALIN TUJUAN 1. Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN MARA BIL. 9/2010

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN MARA BIL. 9/2010 Bahagian Sumber Manusia, Bil. MARA : 96/1-26 Klt.24(9) Tingkat 17-18, Ibu Pejabat MARA, Bil. Pend : SUM/SPP/007 Jalan Raja Laut, Tarikh : 17 Februari 2010 50609 Kuala Lumpur. SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

SYARAT DAN KELAYAKAN CUTI TANPA GAJI DAN SEPARUH GAJI. Cuti Tanpa Gaji Atas Sebab Persendirian

SYARAT DAN KELAYAKAN CUTI TANPA GAJI DAN SEPARUH GAJI. Cuti Tanpa Gaji Atas Sebab Persendirian SYARAT DAN KELAYAKAN CUTI TANPA GAJI DAN SEPARUH GAJI Cuti Tanpa Gaji Atas Sebab Persendirian 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/1991, cuti tanpa gaji boleh diberi atas syarat-syarat berikut: (1) 30 hari

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (22) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2017

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (22) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2017 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (22) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2017 PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Surat Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No.

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR KEPADA PEGAWAI AWAM YANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG SECARA SEPENUH MASA TUJUAN 1. Garis Panduan

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN BERSAMA KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD

PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN BERSAMA KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD 1.0 TAJUK PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN BERSAMA KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD 1.1 1.2 Peraturan-peraturan ini adalah dinamakan Peraturan-peraturan Tabung Kebajikan Bersama Koperasi Kakitangan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM JPA/PEN(S)223/4/4-3 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan mengenai

Lebih terperinci

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR Kumpulan Pengurusan dan Profesional Jumlah Kekosongan Jawatan - KONTRAK: 1 Penempatan

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013 KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013 TATACARA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Universiti Malaysia PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 1 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PELANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) TUJUAN 1. Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 TUJUAN Dasar ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai UPSI supaya dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan seragam.

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (1) TARIKH : 1 DISEMBER 2010 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2010 DASAR PENGGILIRAN TUGAS/PUSINGAN KERJA BAGI STAF KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN (PP BIL. 11/2016)

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN (PP BIL. 11/2016) BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN (PP BIL. 11/2016) Arahan : Maklumat hendaklah dilengkapkan dengan jelas dan menggunakan huruf besar BAHAGIAN I: BUTIRAN DIRI PEGAWAI 1. Nama Penuh : 2. No. Kad

Lebih terperinci

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017)

PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT. KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PPKT ~ 2 ~ KAMPUS KEJURUTERAAN, USM Versi 3 (25 April 2017) ~ 3 ~ 1. VISI Memimpin budaya kerja cemerlang. 2. MISI Melahirkan staf berbudaya kerja cemerlang. 3. OBJEKTIF

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 1. Permulaan 1.1. Nama dan Permulaan Kuatkuasa i. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 PENGGABUNGAN PERKHIDMATAN GALIAN, KIMIA BUMI DAN KAJI BUMI KEPADA PERKHIDMATAN GEOSAINS DI JABATAN

Lebih terperinci

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN Siri No: KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002 PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

Unit Perkhidmatan, Bahagian Sumber Manusia

Unit Perkhidmatan, Bahagian Sumber Manusia Perkara: No Rujukan: Tarikh KuatKuasa: 09/09/2013 Tarikh Kemaskini: 01/08/2015 Dikeluarkan Oleh: Nombor Telefon: 03 79677047 UNDANG-UNDANG KECIL ZAMALAH KEBAJIKAN STAF UNIVERSITI MALAYA (DIPINDA 2013)

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 19 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan penamatan perkhidmatan kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN Nama F1. Skim ini dinamakan Skim Kemudahan Perubatan Pegawai Universiti Putra Malaysia Tujuan F2. Skim ini menetapkan kemudahan-kemudahan

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA 1. PENDAHULUAN 1.1 Garis Panduan ini bertujuan untuk menentukan syarat dan

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 1998 KEMUDAHAN CUTI PEGAWAI BERSALIN

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 1998 KEMUDAHAN CUTI PEGAWAI BERSALIN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 1998 KEMUDAHAN CUTI PEGAWAI BERSALIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menjelaskan kelayakan dan kaedah pelaksanaan kemudahan cuti bagi seseorang

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN MKM BIL. 1/2007 (Mesyuarat Majlis MKM 1/2004 telah menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004) PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI MKM TUJUAN

Lebih terperinci

PERINTAH AM BAB C : CUTI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

PERINTAH AM BAB C : CUTI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA URUSAN PERKHIDMATAN PERINTAH AM BAB C : CUTI AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN CUTI CUTI bermakna sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan

Lebih terperinci

Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan

Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan BERILMU BERBAKTI WITh KNOWLEDGE WE SERVE Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan Pejabat Pendaftar Kandungan 1. Pengenalan 3 2. Proses Permohonan Cuti Online

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

TAKLIMAT BAKAL PESARA

TAKLIMAT BAKAL PESARA Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam TAKLIMAT BAKAL PESARA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 1 Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI

Lebih terperinci

doktor panel ertinya pengamal perubatan yang bertauliah yang bertugas di klinik panel;

doktor panel ertinya pengamal perubatan yang bertauliah yang bertugas di klinik panel; UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN KAKITANGAN UniSZA PENGENALAN Nama 1. Skim ini dinamakan Skim Kemudahan Perubatan Kakitangan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Tujuan 2.

Lebih terperinci

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN TABUNG KEBAJIKAN, KESATUAN......... NATIONAL UNION OF JOURNALISTS PENINSULAR...... MALAYSIA...... KESATUAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

II. CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN. Seseorang pegawai boleh diberi cuti-cuti yang berikut kerana perkhidmatan yang melayakan:

II. CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN. Seseorang pegawai boleh diberi cuti-cuti yang berikut kerana perkhidmatan yang melayakan: II. CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN Seseorang pegawai boleh diberi cuti-cuti yang berikut kerana perkhidmatan yang melayakan: Jenis cuti kerana perkhidmatan. (i) (ii) (iii) cuti rehat; cuti separuh

Lebih terperinci

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT 3 KEANGGOTAAN DAN PANGKAT Keanggotaan Pegawai Kadet SISPA Keanggotaan Pegawai Pasukan Sebagai Pegawai Penyelaras Kor SISPA Universiti Pangkat-Pangkat Kehormat dan Bersekutu Kor SISPA Perlantikan Pegawai

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Peribadi

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Peribadi KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD Aturan-Aturan Pinjaman Peribadi 1. Tujuan pinjaman-pinjaman ini ialah untuk membantu dan menolong anggota koperasi bagi menangani masalah kewangan

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003 PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003 PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2003 PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan syarat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI Unit Kompetensi,Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pendaftar Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : JABATAN PENDAFTAR Bahagian/Seksyen/Jabatan : BAHAGIAN

Lebih terperinci

1. Berapa lama biasa masa yang diambil untuk mengisi sesuatu jawatan? 2. Adakah jawatan diwujudkan dulu atau skim perkhidmatan diwujudkan dulu?

1. Berapa lama biasa masa yang diambil untuk mengisi sesuatu jawatan? 2. Adakah jawatan diwujudkan dulu atau skim perkhidmatan diwujudkan dulu? 1. Berapa lama biasa masa yang diambil untuk mengisi sesuatu jawatan? : Sesuatu jawatan biasanya mengambil masa antara 3 hingga 9 bulan diisi bergantung kepada bilangan jawatan yang diterima dan juga proses

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA 43/19/31 Klt.2 (33) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2007 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 223/5/2/ Jld. 2/(11) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR MENGIKUTI KURSUS PRA PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT TUJUAN

Lebih terperinci

JENIS-JENIS TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

JENIS-JENIS TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Jenis-Jenis Takaful Perubatan dan Kesihatan 205 BAB A10 JENIS-JENIS TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan perkara-perkara berikut: Jenis-jenis pelan Takaful Perubatan dan

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan

Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan Bab C :cuti Bab D : tatatertib (Akta 605) Bab

Lebih terperinci

DASAR PELETAKAN JAWATAN

DASAR PELETAKAN JAWATAN DASAR PELETAKAN JAWATAN A. Definisi 1. notis peletakan jawatan bermaksud pernyataan hasrat untuk meletak jawatan yang dibuat oleh seseorang pegawai secara rasmi bertulis dan ditandatangani olehnya. 2.

Lebih terperinci

PENERANGAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD, KADAR, FORMULA DAN KOD KUASA MELULUS REKOD (CTR)

PENERANGAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD, KADAR, FORMULA DAN KOD KUASA MELULUS REKOD (CTR) KADAR (CTR) 1 Cuti Latihan Pasukan Sukarela 1A 1) Pegawai yang dikehendaki menghadiri latihan atau khemah tahunan pasukanpasukan sukarela. (Rujuk Lampiran A) 2) Kemudahan cuti boleh juga diberikan kepada

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti sub-speciality adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk

Lebih terperinci

iii. Pekeliling Perkhidmatan Bil.29 Tahun 2009; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2009; v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

iii. Pekeliling Perkhidmatan Bil.29 Tahun 2009; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2009; v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. PENGENALAN Page 1 1. PENGENALAN Buku Panduan Dalaman ini disediakan dengan tujuan memberi panduan dan pengetahuan kepada semua Pegawai Perubatan Pakar untuk mengikuti program Subkeparan ini secara sepenuh

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK PERMOHONAN ELAUN MENANGGUNG KERJA

SENARAI SEMAK PERMOHONAN ELAUN MENANGGUNG KERJA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT PENDAFTAR SENARAI SEMAK PERMOHONAN ELAUN MENANGGUNG KERJA *(Berdasarkan mesyuarat Lembaga Pengarah, Universiti Putra Malaysia pada 6 November 2007 menyatakan setiap permohonan

Lebih terperinci

PERATURAN KEWANGAN: KERJA LEBIH MASA

PERATURAN KEWANGAN: KERJA LEBIH MASA : Universiti Kebangsaan Malaysia Disediakan Oleh: Jabatan Bendahari Universiti Kebangsaan Malaysia BILANGAN 1 TAHUN 2010 08/02/2010 1.0 BAYARAN ELAUN 1.1 Definasi i. Kerja lebih masa bermaksud kerja-kerja

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010 PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/(

Lebih terperinci

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari BAB 11 PINJAMAN 11.1 Pendahuluan 11.1.1 Universiti menawarkan dua jenis pinjaman kepada semua pegawai yang berkelayakan bagi tujuan memberi kemudahan kepada pegawai. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM. ~ Setiap program dan pusat ditawarkan adalah berbeza bagi setiap pengambilan PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- Program Sarjana Muda dan Diploma separuh masa UTM.

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL)

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) SKOP PEMBENTANGAN PP Bil 13 Tahun 2012: Penganugerahan PPC dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR 1. TUJUAN Kertas ini untuk memaklumkan Garis Panduan Pelaksanaan Tatacara Dan Syarat-Syarat Melakukan Pekerjaan Luar Untuk

Lebih terperinci

LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL / PELAKSANA 1. NAMA :. NO. UKM(PER) :.

LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL / PELAKSANA 1. NAMA :. NO. UKM(PER) :. SULIT PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B38 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL

Lebih terperinci

JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN

JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan mengenai dasar

Lebih terperinci