Aliran Tunai Pembelanjawan Modal

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Aliran Tunai Pembelanjawan Modal"

Transkripsi

1 Topik 7 Aliran Tunai Pembelanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan garis panduan dalam anggaran aliran tunai; 2. Menjelaskan aliran perbelanjaan awal; 3. Menjelaskan operasi dan terminal aliran tunai; dan 4. Mengaplikasikan teknik pembelanjawan modal dalam membuat keputusan. PENGENALAN Beberapa teknik utama dalam belanjawan modal dibincangkan dalam Topik 6 yang memerlukan anggaran aliran tunai dalam pengiraan. Tanpa anggaran aliran tunai, kita tidak dapat mengaplikasikan teknik tersebut. Oleh itu, adalah penting untuk kita memahami kesilapan anggaran aliran tunai belanjawan modal akan menghasilkan keputusan tidak tepat yang boleh menyebabkan hasil kekayaan pemilik menurun dan bukannya meningkatkan kekayaan pemilik. Topik ini akan membincangkan anggaran aliran tunai belanjawan modal dengan melihat kepada tiga jenis aliran tunai yang terlibat pada masa itu. Anda akan mendapati bahawa pemisahan ini adalah sesuai kerana keunikan aliran tunai terlibat pada masa itu. Selepas itu, kita akan menganalisis item yang perlu diambil kira dalam menganggarkan setiap aliran tunai tersebut. Akhir sekali, kita akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam membuat keputusan belanjawan modal.

2 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL GARIS PANDUAN DALAM MENGANGGARKAN ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL SEMAK KENDIRI 7.1 Jelaskan beberapa garis panduan yang membantu dalam menganggarkan aliran tunai untuk belanjawan modal. Bagi memastikan keputusan yang tepat mengenai pembelanjawan modal, pengurus kewangan perlulah mengambil kira beberapa garis panduan yang penting. Secara umumnya, aliran tunai belanjawan modal perlu memenuhi ciriciri berikut: (a) (b) Aliran Tunai Tambahan Aliran tunai belanjawan modal hanya melibatkan komponen aliran tunai yang berubah sebagai hasil projek yang dinilai. Katakan Projek A akan memberikan hasil jualan tunai kepada firma dengan peningkatan daripada RM1 juta kepada RM1.5 juta. Dalam anggaran aliran tunai belanjawan modal Projek A, kita hanya mengambil kira aliran masuk sebanyak RM0.5 juta dan bukan keseluruhan RM1.5 juta. Ini kerana kita harus mengambil kira kesan ke atas projek tersebut. Dalam contoh ini, konsep aliran tunai tambahan agak ketara. Walau bagaimanapun, dalam situasi tertentu, kita mungkin keliru jika kita tidak berhati-hati. Garis panduan menentukan sama ada aliran tunai meningkat atau tidak, bandingkan dengan aliran tunai jika pelaburan projek berkenaan dibuat dengan aliran tunai tanpa projek. Mengambil Kira Kesan Cukai Satu lagi ciri penting untuk aliran tunai belanjawan modal adalah mengambil kira aliran tunai selepas cukai. Cukai yang dikenakan ke atas pendapatan hendaklah dibayar. Oleh itu, ia perlu diambil kira pada awal pengiraan. Ciri ini ditekankan kerana kita sentiasa tidak mengambil kira kesan cukai walaupun ia mempengaruhi jumlah aliran masuk dan keluar tunai projek tersebut. Bayangkan jika kadar cukai sebanyak 30% dikenakan dan kita menjangkakan untuk menerima sebanyak RM1 juta. Kita perlu sedar bahawa pada hakikatnya, kita tidak menikmati RM1 juta tetapi hanya RM700,000.

3 238 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL (c) Tidak Mengambil kira Kesan Kewangan Pelaburan dalam modal aset melibatkan sejumlah wang sama ada datang daripada sumber luaran atau sumber dalaman. Setiap sumber tersebut semestinya melibatkan kos. Apabila menganggarkan aliran tunai belanjawan modal, kos ini tidak diambil kira. Katakan pelaburan melibatkan kewangan daripada bank, di mana faedah dikenakan sebanyak RM30,000 setahun. Apabila menganggarkan aliran tunai bagi belanjawan modal, kita tidak boleh mengambil kira kos. Ini kerana, sebagaimana yang diperhatikan pada topik kos modal, kesan kewangan ini perlu diambil kira apabila kos modal digunakan untuk diskaun aliran tunai. Jika ia diambil kira dalam pengiraan aliran tunai, kesan ke atas kewangan dikira dua kali. Kaedah ini juga boleh membezakan keputusan pelaburan daripada keputusan kewangan. Beberapa garis panduan lain yang boleh membantu dalam anggaran aliran tunai bagi belanjawan modal adalah: (a) (b) (c) Abaikan Kos Hangus Kos hangus adalah kos yang telah dibelanjakan dan tidak mempengaruhi keputusan untuk menerima/menolak projek. Contoh kos hangus adalah kos pembinaan makmal penyelidikan yang telah siap sebelum projek menghasilkan produk baru dipertimbangkan. Berdasarkan konsep aliran tunai tambahan, kos hangus tidak seharusnya diambil kira dalam pengiraan aliran tunai belanjawan modal, terutamanya aliran tunai permulaan. Jangan Abaikan Kos Peluang Kos peluang ditakrifkan sebagai aliran tunai yang boleh diperoleh jika projek tersebut masih tidak dilaksanakan dan dalam pertimbangan. Contohnya, pendapatan sewa kilang telah diberhentikan kerana projek tersebut. Berdasarkan konsep aliran tunai tambahan, kos ini seharusnya diambil kira dalam aliran keluar tunai kerana aliran tunai firma menurun akibat pelaksanaan projek tersebut. Jangan Abaikan Kesan Sampingan Kesan sampingan adalah kesan apabila menerima projek pada bahagian lain firma. Contohnya, kesan bagi projek mengeluarkan produk baru pada tahap produk lain. Kesan ini mungkin aliran keluar tunai atau aliran masuk tunai, bergantung sama ada kesan positif atau negatif. Kita perlu mengambil kira kesan sampingan kerana ia adalah selaras dengan konsep aliran tunai tambahan. Kegagalan untuk mengenal pasti kesan sampingan boleh menyebabkan projek yang dijangka menguntungkan tetapi menjadi tidak menguntungkan dan hasilnya mengakibatkan kesan negatif kepada nilai firma tersebut.

4 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 239 Setelah kita mengenal pasti beberapa garis panduan yang penting dalam menganggarkan aliran tunai belanjawan modal, langkah seterusnya adalah mengenal pasti jenis aliran tunai berdasarkan masa kejadian. Tiga jenis aliran tunai berdasarkan masa kejadian adalah: (a) (b) (c) Perbelanjaan Awal (IO); Operasi Aliran Tunai (OCF); dan Terminal Aliran Tunai (TCF). Rajah 7.1 menunjukkan tiga aliran tunai berdasarkan garis masa. Rajah 7.1: Garis masa menunjukkan jenis aliran tunai belanjawan modal 7.2 PERBELANJAAN AWAL SEMAK KENDIRI 7.2 Apakah yang anda faham tentang perbelanjaan awal? Perbelanjaan awal (IO) bagi projek pembelanjawan modal merujuk kepada jumlah aliran keluar tunai yang dijangkakan akan berlaku pada peringkat awal pelaburan bagi membolehkan aset atau projek berjalan dengan lancar. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.1, IO merupakan aliran wang tunai pada masa O. Singkatan IO sering digunakan untuk mewakili perbelanjaan awal. Antara perkara utama yang terlibat dalam anggaran IO adalah: (a) (b) (c) Kos membeli, memasang dan mengangkut aset baru; Perubahan kepada modal kerja bersih firma kerana pelaburan yang dibuat; dan Hasil jualan selepas cukai daripada aset lama yang harus dijual jika projek diterima.

5 240 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Pengiraan IO bergantung kepada: Semua perkara yang disebutkan di atas; dan Sistem cukai yang dikuatkuasakan. Mari kita bincangkan item dalam anggaran IO. (a) (b) Kos Membeli, Memasang dan Pengangkutan Aset Baru Seperti yang dibincangkan dalam bahagian 7.1, kita hendaklah berhati-hati supaya tidak memasukkan kos hangus, contohnya, kos untuk menubuhkan makmal di mana keputusan telah dibuat sebelum belanjawan modal. Bagi memudahkan, hanya kos yang perlu dibelanjakan akan diambil kira untuk memudahkan projek beroperasi. Perubahan Modal Kerja Bersih Modal kerja bersih (NWC) adalah bersamaan dengan aset semasa ditolak dengan liabiliti semasa. Projek belanjawan modal mempunyai kesan ke atas tahap NWC yang dibuat oleh firma. Sebagai contoh, pembukaan kilang baru dijangka akan meningkatkan tahap akaun perlu dibayar sebanyak RM500,000 (disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan mentah dan lain-lain secara kredit), tahap akaun belum terima sebanyak RM800,000 (disebabkan oleh peningkatan dalam jualan kredit), tahap inventori sebanyak RM400,000 dan juga tahap pinjaman jangka pendek sebanyak RM100,000. Peningkatan ini adalah tidak seimbang antara aset semasa dan liabiliti semasa yang menyebabkan modal kerja bersih berubah, sama ada meningkat atau menurun. Secara ringkasan, perubahan dalam NWC adalah diwakili oleh persamaan berikut: NWC = AsetSemasa LiabilitiSemasa (7.1) Dalam contoh di atas, perubahan pada tahap modal kerja bersih dikira seperti berikut: Akaun belum terima 800,000 Inventori 400,000 Pinjaman jangka pendek 100,000 Akaun perlu dibayar 500,000 NWC 600,000

6 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 241 Peringkat modal kerja bersih telah meningkat sebanyak RM600,000. Tahap NWC akan menurun jika NWC mempunyai nilai negatif. Perhatikan bahawa simbol negatif digunakan untuk peningkatkan liabiliti semasa dan juga sama apabila terdapat penurunan dalam aset semasa. Peningkatan dalam modal kerja bersih melibatkan sejumlah wang tunai yang terikat kepada firma, ia dianggap sebagai aliran keluar tunai manakala penurunan dalam modal kerja bersih melibatkan pengeluaran wang tunai dan dianggap sebagai aliran masuk tunai. Perubahan dalam NWC adalah salah satu perkara penting dalam pengiraan IO kerana perubahan ini biasanya berlaku apabila projek bermula. (c) Hasil Jualan Aset Lama, Selepas Cukai Bagi projek penggantian di mana aset baru dibeli untuk menggantikan aset lama, hasil daripada penjualan aset lama hendaklah diambil kira sebagai salah satu aliran masuk tunai dalam pengiraan IO kerana penggantian ini biasanya berlaku pada awal projek. Dalam sesetengah sistem cukai, keuntungan modal iaitu keuntungan yang didapati daripada jualan aset modal akan dikenakan cukai. Sementara itu, kerugian yang berlaku akibat jualan aset modal adalah penjimatan cukai. Oleh itu, kita hendaklah mengambil kira kesan cukai dalam pengiraan IO melalui pengiraan hasil jualan, selepas cukai. Ia perlu diberi perhatian kerana: Cukai dikenakan ke atas komponen keuntungan pelupusan sahaja dan bukan keseluruhan jualan aset; dan Keuntungan pelupusan adalah lebihan daripada jualan aset baru iaitu nilai buku. Persamaan berikut akan membantu kita untuk memahami dan mengira hasil jualan daripada aset lama selepas cukai: (a) Hasil jualan selepas cukai = Harga jualan Peningkatan dalam cukai (b) Cukai masuk = Kadar cukai (keuntungan pelupusan) (c) Keuntungan pelupusan = Harga jualan Nilai buku (d) Nilai buku = Harga asal Susut nilai terkumpul

7 242 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL (e) Susut nilai tahunan = Kos asal Hayat ekonomi aset Pengiraan susut nilai di atas diandaikan bahawa aset tersebut disusutnilaikan berdasarkan kaedah garis lurus dan sama seperti elaun modal. Sekarang, kita akan lihat bagaimana hasil jualan aset selepas cukai dan perubahan dalam modal kerja bersih yang dikendalikan seperti contoh 7.1 dan 7.2. Contoh 7.1 Projek A melibatkan penggantian mesin pengisaran lama dengan mesin pengisaran yang baru. Mesin pengisaran lama dibeli pada harga RM250,000 tiga tahun lepas dan mempunyai jangka hayat selama 5 tahun. Apakah hasil jualan aset selepas cukai jika mesin lama boleh dijual pada harga RM120,000 sekarang dan kadar cukai marginal adalah 30%? Penyelesaian: Langkah 1: Dapatkan nilai buku mesin lama. Nilai buku mesin lama = Harga asal Susut nilai terkumpul = RM250,000 RM150,000* = RM100,000 * Andaian: Aset adalah susut nilai dalam garis lurus. Susut nilai tahunan adalah bersamaan dengan RM50,000 setahun iaitu RM250,000 5 Susut nilai terkumpul adalah RM150,000 (RM50,000 3 tahun)

8 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 243 Pengiraan berikut juga boleh digunakan untuk mendapatkan nilai buku mesin lama: Nilai buku mesin lama = Susut nilai tahunan Lebihan jangka hayat = RM50,000 setahun 2 tahun = RM100,000 Langkah 2: Dapatkan keuntungan modal untuk mesin lama. Keuntungan modal = Harga jualan Nilai buku = RM120,000 RM100,000 = RM20,000 Langkah 3: Dapatkan kesan cukai. = RM20, = RM6,000 Langkah 4: Kira hasil jualan selepas cukai bagi mesin lama. = Harga jualan Peningkatan dalam cukai = RM120,000 RM6,000 = RM114,000 Perhatikan bahawa dalam kes kerugian modal, kita akan memperoleh penjimatan cukai di mana untuk mengira hasil jualan aset selepas cukai, kita perlu tambah dengan penjimatan cukai kepada harga jualan aset. Secara rumusan, formula hasil jualan aset selepas cukai seperti berikut: Hasil jualan selepas cukai = Harga jualan Peningkatan dalam cukai = Harga jualan [Kadar cukai (Harga jualan Nilai buku)]

9 244 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Contoh 7.2 menunjukkan pengiraan Perbelanjaan Awal (IO). Contoh 7.2 Syarikat Teguh bercadang untuk membeli mesin campuran simen baru untuk menggantikan mesin lama. Mesin lama telah dibeli 6 tahun lepas pada harga RM200,000 dan telah disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus untuk nilai sisaan bersamaan dengan sifar, sepanjang hayat selama 10 tahun. Jika syarikat bercadang untuk menggantikan mesin lama, ia boleh dijual pada harga RM120,000. Harga mesin baru adalah RM300,000 manakala kos pengangkutan adalah RM20,000 dan kos pemasangan adalah RM10,000. Bagi mencapai tahap baru produktiviti, inventori bahan mentah hendaklah meningkat sebanyak RM20,000 dan akaun yang perlu dibayar akan meningkat sebanyak RM10,000. Kadar cukai marginal syarikat adalah 30%. Berdasarkan pada maklumat ini, kira perbelanjaan awal. Penyelesaian: * Perubahan dalam NWC = Inventori Akaun perlu dibayar = RM20,000 RM10,000 = RM10,000 (aliran keluar) ** Hasil jualan selepas = Harga jualan Peningkatan dalam cukai cukai untuk mesin lama = RM120,000 RM12,000 *** = RM108,000 (aliran masuk) *** Peningkatan dalam cukai = Kadar cukai (Harga jualan Nilai buku) = 0.3 [RM120,000 Sepanjang hayat (Susut nilai tahunan)] = 0.3 [RM120,000 4 (RM20,000)] = 0.3 (RM40,000) = RM12,000 Perbelanjaan awal = (300, , , , ,000) = RM232,000

10 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 245 AKTIVITI 7.1 Perhatikan dalam contoh 7.2, hasil jualan mesin lama selepas cukai telah ditolak dalam proses mendapatkan perbelanjaan awal. Kenapa? LATIHAN 7.1 Harga pembelian mesin baru adalah RM35,000, kos penghantaran adalah RM3,000 dan kos pemasangan adalah RM3,000. Jangka hayat mesin adalah selama 5 tahun. Mesin lama telah dibeli pada harga RM15,000 dan boleh dijual pada RM17,000. Mesin ini mempunyai nilai buku sebanyak RM10,000. Hasil daripada penggunaan mesin baru, inventori telah meningkat sebanyak RM5,000. Kadar cukai yang dikenakan adalah 30%. Apakah pelaburan awal untuk projek penggantian ini? 7.3 OPERASI ALIRAN TUNAI Operasi aliran tunai untuk projek belanjawan modal merujuk kepada aliran masuk tunai tambahan yang dijangka berlaku pada awal tahun pertama sehingga akhir hayat projek kerana pelaburan dibuat dalam projek tersebut. Seperti ditunjukkan dalam Rajah 7.1, OCF ialah aliran tunai dari masa 1 hingga n. Singkatan OCF sering digunakan untuk mewakili operasi aliran tunai. Antara perkara yang perlu diambil kira dalam pengiraan OCF adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Perubahan hasil jualan; Perubahan kos operasi tunai; dan Perubahan cukai. Projek belanjawan modal boleh menyebabkan perubahan pada sebarang item di atas atau semua sekali gus. Projek pembangunan, contohnya, mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk melibatkan perubahan kepada semua item di atas, manakala projek automasi pembuatan mempunyai kebarangkalian

11 246 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL yang lebih tinggi untuk melibatkan pengurangan dalam kos operasi tunai dan cukai. Peningkatan dalam pendapatan adalah aliran masuk tunai, manakala peningkatan kos dan cukai adalah aliran keluar tunai. Secara umumnya, OCF boleh dinyatakan dalam persamaan berikut: OCF n = S n E n T n (7.2) Di mana: S n = Peningkatan hasil jualan untuk tahun n E n = Peningkatan perbelanjaan tunai untuk tahun n T n = Peningkatan cukai untuk tahun n Oleh kerana E n hanya melibatkan perbelanjaan tunai, perubahan dalam susut nilai yang merupakan sejenis perbelanjaan bukan tunai, tidak diambil kira dalam pengiraan tersebut. Walau bagaimanapun, sebagai item potongan cukai, perubahan dalam susut nilai akan mempengaruhi perubahan kepada cukai (andaikan bahawa susut nilai ini adalah sama dengan elaun modal). Oleh itu, ia adalah penting bagi pengiraan OCF. Sepatutnya, pelaburan dalam projek A menyebabkan peningkatan dalam susut nilai tahunan sebanyak RM50,000. Walaupun RM50,000 ini tidak melibatkan aliran tunai, ia juga boleh menjimatkan cukai sebanyak RM50,000 kadar cukai. Penjimatan ini hendaklah diambil kira dalam pengiraan OCF untuk projek ini. Ada beberapa formula untuk mengira OCF. Dengan menggunakan formula 7.2, kita boleh mengembangkan formula seperti berikut: OCF m = S n E n T n =S n E n t ( S n E n D n ) = (S n E n ) (1+t) + t(d n ) (7.3a) = (S n E n D n ) (1 t) +D n (7.3b) = NI n + D n (7.3c) Di mana: S n = Peningkatan dalam hasil jualan untuk tahun n D n = Peningkatan dalam susut nilai untuk tahun n E n = Peningkatan dalam perbelanjaan tunai untuk tahun n

12 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 247 T n = Peningkatan dalam cukai untuk tahun n NI n = Peningkatan dalam pendapatan bersih untuk tahun n t = Kadar cukai D n dikira seperti berikut: D n = Jumlah susut nilai baru Jumlah susut nilai lama Persamaan 7.3b menyatakan bahawa aliran tunai bagi tahun n bersamaan dengan peningkatan pendapatan bersih (NI) serta peningkatan dalam susut nilai. Ini boleh dinyatakan dengan mudah; kerana pengiraan pendapatan bersih (NI) melibatkan potongan susut nilai (D), kos bukan tunai, oleh itu untuk mengira OCF, susut nilai ini ditambah balik. Anda akan lihat bagaimana persamaan ini digunakan melalui Contoh 7.3. Contoh 7.3 Kita rujuk kembali pada projek yang sedang dipertimbangkan oleh Syarikat Teguh dalam contoh 7.2. Bagi menganggarkan operasi aliran tunai dalam projek ini, kita perlu mendapatkan maklumat tentang kesan projek ini ke atas tahap jualan, perbelanjaan operasi dan juga perbelanjaan susut nilai. Maklumat berikut telah diperoleh: (a) (b) (c) Mesin baru akan digunakan untuk 4 tahun dan disusutnilaikan menggunakan garis lurus kepada nilai sisaan sifar; Pada akhir tahun ke-4, mesin ini dijangka akan dijual pada harga sebanyak RM70,000. Dengan penggantian ini, syarikat dijangka akan meningkatkan hasil jualan sebanyak RM50,000 setahun; dan Pada masa yang sama, perbelanjaan tunai akan menurun sebanyak RM5,000 setahun. Berdasarkan maklumat di atas dan maklumat yang disediakan dalam Contoh 7.2, kira OCF untuk projek ini. Penyelesaian: Langkah 1: Kumpulkan semua maklumat yang berkaitan. S = RM50,000 E = RM5,000

13 248 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Langkah 2: Kira perubahan dalam susut nilai Susut nilai mesin lama = RM20,000 Susut nilai mesin baru = RM300,000 RM20,000 RM10,000 4 = RM82,500 D = RM82,500 RM20,000 = RM62,500 Langkah 3: Kira OCF OCF = (S n E n D n ) (1 t) +D n = [RM50,000 ( RM5,000) RM62,500] (1 0.3) + RM62,500 = (RM50,000 + RM5,000 RM62,500) (0.7) + RM62,500 = RM57,250 LATIHAN 7.2 Harga beli mesin baru adalah RM35,000, kos penghantaran adalah RM3,000 dan kos pemasangan adalah RM3,000. Jangka hayat mesin ini ialah 5 tahun. Mesin lama telah dibeli pada harga RM15,000 dan boleh dijual pada harga RM17,000. Mesin ini mempunyai nilai buku RM10,000. Kegunaan mesin baru ini akan mengurangkan kos gaji RM9,000, faedah pekerja RM1,000 setahun, kos penyelenggaraan menurun dari RM8,000 kepada RM3,000. Walau bagaimanapun, kos penyelenggaraan akan meningkat RM4,000 setahun. Susut nilai mesin lama adalah RM2,000 setahun. Andaikan kadar cukai adalah 30%, berapakah aliran tunai tambahan tahunan selepas cukai?

14 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL TERMINAL ALIRAN TUNAI Terminal aliran tunai untuk projek belanjawan modal merujuk kepada jumlah aliran tunai jumlah yang berkaitan dengan penamatan projek tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.1, ia dirujuk sebagai TCF. Singkatan TCF biasanya digunakan untuk mewakili terminal aliran tunai. Apakah item yang terlibat pada masa projek ditamatkan? Salah satu daripadanya adalah harga pelupusan bagi aset. Berikut adalah beberapa item penting yang membentuk TCF: (a) Hasil Jualan Selepas Cukai bagi Aset Baru Seperti yang dibincangkan di atas, kita menjangkakan bahawa aset-aset yang telah digunakan boleh dijual dan akan menghasilkan aliran tunai kepada firma. Kesan cukai hendaklah diambil kira dalam menganggarkan aliran masuk tunai sebagai hasil jualan aset tersebut. Sepatutnya, aset dalam projek ini boleh dijual pada harga sebanyak RM100,000 dengan mengandaikan tiada nilai sisaan. Aliran tunai selepas cukai boleh dikira seperti berikut: Aliran tunai selepas cukai = Harga jualan Peningkatan dalam cukai = Harga jualan (Kadar cukai Keuntungan pelupusan) = RM100, (RM100,000) = RM70,000 Perhatikan bahawa aset dengan nilai sisaan adalah sifar, formula berikut boleh digunakan: Aliran tunai selepas cukai = Harga jualan (1 Kadar cukai marginal) (b) Lain-lain Perbelanjaan Berkaitan dengan Penamatan Projek Penamatan projek melibatkan kos pembersihan, kos pergerakan atau kos pembaikan. Semua ini melibatkan aliran tunai pada masa itu. Perbelanjaan ini dikira sebagai perbelanjaan yang boleh ditolak cukai. Oleh itu, kita perlu mendapatkan perbelanjaan selepas cukai ini dengan menggunakan persamaan berikut: Perbelanjaan selepas cukai = Perbelanjaan (1 Kadar cukai marginal)

15 250 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Katakan projek dijangka melibatkan perbelanjaan sebanyak RM250,000 untuk kerja pembersihan. Jika kadar cukai adalah 30%, perbelanjaan pembersihan selepas cukai adalah RM175,000 iaitu 0.7 RM250,000. (c) Mendapat Kembali Tahap Asal bagi Modal Kerja Bersih Biasanya, perubahan tahap modal kerja dikekalkan sepanjang hayat projek untuk memberikan peruntukan dalam projek operasi. Oleh itu, peningkatan hanya berlaku pada awal projek yang telah diambil kira dalam pengiraan IO. Apabila projek ditamatkan, syarikat akan memulangkan pada kedudukan asal sebelum projek itu dilaksanakan. Tahap modal kerja bersih juga dijangkakan kembali pada kedudukan asal. Jika pada permulaan projek ini, tahap modal kerja bersih meningkat, maka pada masa penamatan projek, tahap modal kerja bersih ini akan berkurangan untuk kembali ke kedudukan asal. Sebaliknya, jika tahap modal kerja bersih ini menurun pada awal projek ini, modal kerja bersih ini akan meningkat pada masa projek penamatan kembali ke kedudukan asal. Tahap modal kerja bersih diraih semula melibatkan aliran tunai, sama ada masuk atau keluar bergantung sama ada mempunyai tahap peningkatan atau penurunan. Katakan pada awal projek ini, tahap modal kerja bersih meningkat kepada RM200,000. Anda perlu mengambil kira semula tahap ini yang akan melibatkan aliran masuk tunai sebanyak RM200,000 dalam menganggarkan terminal aliran tunai. Ini kerana tahap modal kerja bersih dijangka menurun sebanyak RM200,000. Lihat Contoh 7.4 untuk memahami terminal aliran tunai dengan lebih jelas. Contoh 7.4 Gunakan contoh Syarikat Teguh (contoh 7.2) untuk menilai mesin pengisaran lama dengan mesin pengisaran baru. Bagi membantu syarikat ini membuat keputusan sama ada atau tidak penggantian ini perlu dibuat, kita perlu mengira TCF bagi projek ini. Tiada maklumat akan diberikan selain yang dimasukkan dalam contoh 7.2 dan 7.3. Berdasarkan maklumat berikut: TCF ialah: Hasil jualan selepas cukai bagi mesin baru adalah [RM70,000 (1-0.3)] RM49,000 Lain-lain perbelanjaan penamatan (0) Mendapatkan semula tahap modal kerja bersih (menurun) RM10,000 TCF RM59,000

16 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 251 AKTIVITI 7.2 Jelaskan perbezaan yang wujud antara konsep perbelanjaan awal, operasi aliran tunai dan terminal aliran tunai. 7.5 APLIKASI ALIRAN TUNAI BAGI PEMBELANJAWAN MODAL DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN Selepas tiga jenis aliran tunai dianggarkan, sekarang kita boleh menggunakan teknik belanjawan modal seperti yang dibincangkan dalam Topik 6. Lihat contoh 7.5 untuk memahami bagaimana aliran tunai dianggarkan dan digunakan dalam belanjawan modal. Contoh 7.5 Kita hendak membuat keputusan sama ada projek menggantikan mesin pengisaran yang sedang dipertimbangkan oleh Syarikat Teguh dalam contoh 7.2, 7.3 dan 7.4 perlu diterima atau tidak. Nyatakan keputusan anda berdasarkan teknik PBP dan NPV, jika kos modal yang digunakan adalah 12% dan sasaran PBP adalah 3 tahun. Penyelesaian: Anggaran aliran tunai belanjawan modal boleh diperoleh seperti berikut: IO = RM232,000 OCF = RM48,250 TCF = RM94,000

17 252 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL (a) Teknik PBP Berikut adalah jadual aliran tunai yang digunakan: Masa Aliran Tunai Aliran Tunai Terkumpul ,000 48,250 48,250 48, ,250 48,250 96, ,750 Aliran tunai terkumpul bagi tahun ketiga adalah sebanyak RM144,750. Jumlah ini adalah kurang daripada perbelanjaan awal tunai iaitu RM232,000, ia boleh diringkaskan bahawa projek PBP lebih tinggi daripada sasaran PBP. Berdasarkan teknik PBP, projek ini perlu ditolak. (b) Teknik NPV Berdasarkan isu yang telah dipelajari dalam Topik 6, berikut adalah persamaan yang boleh digunakan untuk memperoleh NPV bagi projek ini: CF CF CF NPV... I 2 n 1 2 n 1K 1K 1K 12%,4 12%,4 RM48,250 PVIFA RM94,000 PVIF RM232,000 RM48, RM94, RM232,000 RM206,319 RM232,000 RM25, Nilai NPV bagi projek ini ialah RM25, Nilai NPV yang negatif akan menurunkan nilai firma tersebut. Oleh itu, projek ini perlu ditolak. 0

18 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL 253 LATIHAN Syarikat Pakaian Koska bercadang untuk menggantikan mesin tenunan lama yang telah disusutnilai sepenuhnya. Dua model yang perlu dipertimbangkan: Item Model Model Harga RM190,000 RM360,000 Jangka hayat 4 tahun 6 tahun Aliran tunai tambahan selepas cukai (tahunan) RM87,000 RM120,000 Kos modal adalah 14%, manakala kadar cukai marginal sebanyak 20%. Model yang mana satukah perlu dipilih berdasarkan maklumat di atas? 2. Syarikat Matasashita yang merupakan syarikat utama pembuatan komponen elektrik, sedang mempertimbangkan untuk menggantikan mesin semasa dengan mesin yang lebih canggih. Berikut adalah maklumat tentang mesin lama dan mesin baru: Mesin Lama Mesin Baru Kos RM100,000 RM135,000 Harga jualan RM85,000 Jangka hayat 5 tahun 5 tahun Tempoh kegunaan 2 tahun Hasil jualan setahun RM18,000 RM34,000 Kos pemasangan RM5,000 Pengurangan gaji tahunan RM1,200 Peningkatan dalam perbelanjaan penyelenggaraan tahunan RM4,000

19 254 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Maklumat tambahan: Susut nilai menggunakan kaedah garis lurus; Cukai korporat sebanyak 20%; dan Kos modal sebanyak 10%. (a) Anda dikehendaki mengira: (i) (ii) Nilai buku mesin lama Cukai jualan aset lama (iii) Pelaburan awal (iv) Operasi aliran masuk tunai bersih (v) Nilai kini bersih (NPV) (b) Adakah syarikat perlu menggantikan mesin lama dengan mesin baru? 3. Dengan menggunakan maklumat yang diberikan di bawah, kirakan perbelanjaan awal. Harga beli mesin baru RM 8,000 Perbelanjaan penghantaran 2,000 Nilai pasaran mesin lama 2,000 Nilai buku mesin lama 1,000 Pengurangan dalam inventori jika mesin baru dipasang 1,000 Peningkatan dalam akaun belum terima jika mesin baru dipasang 500 Kadar cukai 34%

20 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Anda sedang mempertimbangkan sama ada perlu atau tidak untuk menggantikan meter semasa dengan meter baru. Meter lama boleh dijual pada harga RM500. Ia melibatkan kos sebanyak RM300 setahun untuk beroperasi. Kos meter baru RM4,000 dan mempunyai jangka hayat 10 tahun. Ia juga melibatkan kos sebanyak RM140 setahun untuk beroperasi. Jika modal kos sebanyak 12% dengan tidak mengambil kira cukai, perlukah mesin lama digantikan? 5. Susut nilai tidak penting dalam pengiraan aliran tunai belanjawan modal. Adakah pernyataan ini betul atau salah? Berikan penjelasan. Anggaran aliran tunai merupakan salah satu proses paling penting dan paling rumit dalam membuat keputusan bagi belanjawan modal. Konsep aliran tunai tambahan selepas cukai digunakan untuk memastikan aliran tunai belanjawan modal. Antara isu penting yang boleh digunakan sebagai panduan dalam menganggarkan aliran tunai belanjawan modal adalah kos hangus, kos peluang dan kesan sampingan. Projek belanjawan modal kebiasaanya melibatkan perubahan kepada tahap modal kerja bersih (NWC). Perubahan ini hendaklah diambil kira dalam pengiraan aliran tunai belanjawan modal sebagai peningkatan ketidakseimbangan antara aset semasa dan liabiliti semasa yang akan menyebabkan tahap modal kerja bersih berubah. Peningkatan dalam NWC hendaklah diambil kira dalam pengiraan perbelanjaan awal tunai dan dalam pengiraan terminal aliran tunai. Aliran tunai belanjawan modal boleh diklasifikasikan kepada tiga iaitu perbelanjaan awal (IO), operasi aliran tunai (OCF) dan terminal aliran tunai (TCF).

21 256 TOPIK 7 ALIRAN TUNAI PEMBELANJAWAN MODAL Antara perkara utama yang melibatkan anggaran perbelanjaan awal adalah kos pembelian, pemasangan dan kos pengangkutan ditanggung oleh aset baru, perubahan dalam modal kerja bersih pada peringkat firma dan hasil jualan selepas cukai bagi aset lama yang perlu dijual jika projek diterima. Antara perkara utama yang perlu diambil kira dalam anggaran operasi aliran tunai adalah perubahan kepada hasil jualan, operasi tunai dan cukai. Operasi aliran tunai boleh dilihat sebagai peningkatan dalam pendapatan bersih serta peningkatan dalam susut nilai. Antara beberapa perkara penting yang membentuk terminal aliran tunai ialah hasil jualan selepas cukai bagi aset baru, lain-lain perbelanjaan yang berkaitan dengan penamatan projek dan mendapatkan semula peringkat asal modal kerja bersih. Kos hangus Kos peluang Modal kerja bersih Operasi aliran tunai Perbelanjaan awal Terminal aliran tunai

Kriteria Belanjawan Modal

Kriteria Belanjawan Modal Topik 6 Kriteria Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menentukan kebolehterimaan projek baru berdasarkan tempoh bayar balik, nilai kini bersih, indeks keberuntungan

Lebih terperinci

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1 Topik 9 Perancangan Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan kepentingan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan dalam pengurusan kewangan; dan

Lebih terperinci

Kos Modal PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kos Modal PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Kos Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan prinsip dalam menentukan kos modal; 2. Mengira kos hutang, kos saham biasa dan kos saham keutamaan;

Lebih terperinci

1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan.

1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan. BELANJAWAN MODAL 1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan. 2. Belanjawan Modal adalah satu analisis yang dibuat semasa pihak pengurusan sedang menimbangkan

Lebih terperinci

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI )

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) Susut Nilai Kejatuhan nilai aset tetap dalam tempoh penggunaan. Tujuan Pengiraan Susut Nilai Susut nilai belanja perniagaan yang perlu dicaj terhadap hasil

Lebih terperinci

RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER

RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER Rancangan Kewangan Berkomputer untuk perniagaan kecil dan sederhana merupakan satu lembaran hamparan (spreadsheet) yang menggunakan perisian Microsoft Excel bagi memudahkan

Lebih terperinci

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan.

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Hakcipta http://mhdazlan.wordpress.com Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei ) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Merujuk pada muka surat 2 soalan tugasan, item no 1, pelarasan

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Kewangan

Pengenalan kepada Kewangan Topik 1 Pengenalan kepada Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti bidang kewangan dan kepentingan kepada perniagaan; 2. Menjelaskan empat peranan utama

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

PRINSIP PENILAIAN PERBELANJAAN AWAM

PRINSIP PENILAIAN PERBELANJAAN AWAM PRINSIP PENILAIAN PERBELANJAAN AWAM perbincangan aspek jumlah perbelanjaan harus ditentukan oleh pihak kerajaan terhadap penyediaan barang dan perkhidmatan awam serta aspek agihan peruntukan perbelanjaan

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN 1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2014 2 ½ jam SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 Jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

STPM KERTAS 2 (PERAKAUNAN PENGURUSAN)

STPM KERTAS 2 (PERAKAUNAN PENGURUSAN) SOALAN LATIHAN PEPERIKSAAN STPM KERTAS 2 (PERAKAUNAN PENGURUSAN) SET 1 DISEDIAKAN OLEH: KALAITHASAN KUPPUSAMY KVK Tutorial Centre 1 SOALAN 1 (a) Perihalkan dua kepentingan perakaunan pengurusan kepada

Lebih terperinci

Pengeluaran Negara PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Pengeluaran Negara PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 2 Pengeluaran Negara HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan aliran model pendapatan; 2. Membandingkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan keluaran negara

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 3756/2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

Penilaian Sekuriti PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian Sekuriti PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 4 Penilaian Sekuriti HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memberi takrifan terma nilai seperti yang digunakan dalam konteks berbeza; 2. Menerangkan ciri-ciri dan jenis

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok 2. Encik Mawardi ialah pemilik Mawar Merah Enterprise yang beroperasi di Taman Mawar, Sungai Petani Kedah. Baki-baki akaun berikut diperoleh daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2016. Debit Kredit

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA 2.1 ASET Definisi: Merupakan sumber ekonomi (barangan bernilai) yang dimiliki oleh perniagaan yang memberi faedah

Lebih terperinci

Topik: Belanjawan Modal

Topik: Belanjawan Modal Topik: Belanjawan Modal Sukatan Pelajaran STPM Perakaunan Kertas 2 Topik: Pembuatan keputusan Sub-topik Belanjawan modal Objektif Pembelajaran (a) mentakrifkan belanjawan modal; (b) membuat keputusan dengan

Lebih terperinci

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad.

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. SOALAN STPM 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. Syarikat Mercu Tanda Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 2001 000 000 Jualan

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

Bank Perdagangan: Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan Kadar Pinjaman Purata (ALR) bagi Pinjaman Baharu Berasaskan BLR

Bank Perdagangan: Kadar Pinjaman Asas (BLR) dan Kadar Pinjaman Purata (ALR) bagi Pinjaman Baharu Berasaskan BLR Rangka Kerja Kadar Rujukan Baharu PROSPEK DAN DASAR PADA TAHUN 2015 Pada 2 Januari 2015, Kadar Asas (Base Rate, BR) telah menggantikan Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate, BLR) sebagai kadar rujukan

Lebih terperinci

Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu

Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu Jenis-Jenis Pendapatan Individu 1. Upah / Gaji (a) Ganjaran yang diterima / pembayaran / pendapatan kepada individu / buruh. (b) Upah wang

Lebih terperinci

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Angka Giliran: UNIVERSITI SAWS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan B81-90 3/24/04 9:02 PM Page 8 14 PEMBELIAN MUHIBAH(SAMBUNGAN) Pembelian muhibah mewakili lebihan amaun yang dibayar bagi pembelian perniagaan oleh subsidiari Syarikat daripada Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 2 776 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 68.26%, menurun 0.74% berbanding dengan

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM Diterbitkan oleh: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Aras 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Faks : 03-2616 7601 E-mel: enquiry@akpk.org.my AKPK Edisi Pertama 2011

Lebih terperinci

PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013

PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013 SULIT* STPM 948/2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 2013 PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013 Arahan kepada calon: JANGAN

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PRUcash premier. Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! SIMPANAN. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

PRUcash premier. Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! SIMPANAN. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. PRUcash premier SIMPANAN Inilah yang kami mahu memaksimumkan simpanan kami dan mendapat ganjaran pula! Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Khazanah emas di hujung pelangi. Sepintas Lalu: PRUcash premier

Lebih terperinci

ACW Perakaunan Korporat II

ACW Perakaunan Korporat II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ACW 311 - Perakaunan Korporat II Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

Pengenalan Makroekonomi

Pengenalan Makroekonomi Topik 1 Pengenalan Makroekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membincangkan maksud makroekonomi dan lima isu utama dalam makroekonomi; 2. Menghuraikan dua dasar utama

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci

MODUL 6: HUTANG KAWAN ATAU LAWAN? Isi Kandungan. 6.0 Pengenalan. 6.1 Definisi dan tujuan pinjaman. 6.2 Sumber-sumber dan jenis-jenis pinjaman

MODUL 6: HUTANG KAWAN ATAU LAWAN? Isi Kandungan. 6.0 Pengenalan. 6.1 Definisi dan tujuan pinjaman. 6.2 Sumber-sumber dan jenis-jenis pinjaman MODUL 6: HUTANG KAWAN ATAU LAWAN? Isi Kandungan 6.0 Pengenalan 6.1 Definisi dan tujuan pinjaman 6.2 Sumber-sumber dan jenis-jenis pinjaman 6.3 Bila hutang menjadi kawan dan lawan? 6.4 Cara mengurus pinjaman

Lebih terperinci

PRUvantage. Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya.

PRUvantage. Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya. PRUvantage Jangan sia-siakan simpanan anda. Perolehi pulangan terjamin dan perlindungan daripadanya. Adakah simpanan wang anda memberikan pulangan sewajarnya? Kini wang anda mungkin disimpan dalam akaun

Lebih terperinci

SEMESTER: T ARIKH : Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak termasuk muka hadapan

SEMESTER: T ARIKH : Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak termasuk muka hadapan [~~~~J KURSUS:DPM/DAT MASA : 8.15-10.15 PG (2 jam) SEMESTER: T ARIKH : 5/6 19 DIS 2005 (ISNIN) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu Calon tidak dibenarkan membawa masuk

Lebih terperinci

PRUguard my family. Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga. Strategic Alliance. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

PRUguard my family. Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga. Strategic Alliance. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. PRUguard my family Pelan perlindungan lengkap direka untuk anda sekeluarga Strategic Alliance Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Nikmati perlindungan menyeluruh mampu dimiliki untuk seisi keluarga.

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Bab 7 Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Adakah ini yang dimaksudkan dengan pelupusan? Di dalam konteks perakaunan, pelupusan bermaksud penjualan

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

Analisis Mata Pelajaran

Analisis Mata Pelajaran 61 SPM 2008 [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan Analisis Mata Pelajaran No Tajuk Analysis Prinsip Akaun (20052007) 2004 2005 2006 2007 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 1 Pengenalan 4 3 1 2 2 3 Aset,

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

Ekonomi (944) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Ekonomi (944) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 17 490. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 53.93%, iaitu menurun sebanyak 3.61% berbanding

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM 2014 - MRSM 2. Encik Samsuri ialah pemilik menjalankan perniagaan pinggan mangkuk yang beroperasi di Kuah, Langkawi. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaannya

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

ATW Prinsip Kewangan

ATW Prinsip Kewangan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ATW 261 - Prinsip Kewangan Masa :3 jam ARAHAN : Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya.

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya. 1. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) a. Menentukan kod etika profesion perakaunan. b. Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan. c. Mengendalikan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2011 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y?

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y? Soalan 1 BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan a) Jurnal Am di bawah disediakan oleh Perniagaan Ali. Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit 2017 Ogos 5 X 1 200 Y (Ambilan bunga untuk tujuan promosi)

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

SAMPEL SOALAN PEPERIKSAAN (Sukatan lama dan baru)

SAMPEL SOALAN PEPERIKSAAN (Sukatan lama dan baru) SAMPEL SOALAN PEPERIKSAAN (Sukatan lama dan baru) SOALAN (Sukatan lama) Pusat Perubatan Mawar Putih (PPMP) adalah sebuah pusat persenderian dan sedang mempertimbangkan projek mengadakan perkhidmatan pakar

Lebih terperinci

Panduan Kewangan untuk PKS

Panduan Kewangan untuk PKS Panduan Kewangan untuk PKS SME Corporation Malaysia Tingkat 6, SME 1, Blok B, Lot E, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur Talian Umum : 03-2775 6000 Talian Faks : 03-2775 6001

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016 TERHAD / LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 / PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN Kertas Mei 0. Kertas ini mengandungi satu tugasan.. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2000/2001. April 2001

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2000/2001. April 2001 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2000/2001 April 2001 ATW 261 - Prinsip Kewangan Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007 2 3756/1 1. Simpankira merupakan proses A. merekod urusniaga dalam dua akaun yang berbeza B. memindahkan catatan di dalam buku catatan pertama ke lejar C. mengelas, merekod, mentafsir,melapor dan menganalisis

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA 3757/1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NEGERI MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2017 EKONOMI ASAS Kertas 1 SEPTEMBER 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan proses yang perlu diselaraskan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data mentah untuk kajian ini. Langkah-langkah

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK Peraturan Pemarkahan PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

JTW Perakaunan Kewangan Pertengahan

JTW Perakaunan Kewangan Pertengahan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 311 - Perakaunan Kewangan Pertengahan Masa: 3 jam Sila pastk bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September

944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September 1 944/2 PERCUBAAN STPM 2012 September JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR Arahan kepada calon: EKONOMI KERTAS 2 (MAKROEKONOMI ANEKA PILIHAN DAN ESEI) (Tiga Jam) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN

Lebih terperinci

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011 KOLEKSI: SOALAN 1 1. Selangor 2011 (a) Modal daftar Syarikat Mesra Berhad terdiri daripada 1 00O 000.unit 8 % saham keutamaan bernilai RM2.00 sesaham. Syarikat hanya menerbitkan 600 000 unit daripada saham

Lebih terperinci

MODUL 10: KESIMPULAN. Isi Kandungan Pengenalan Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan Soalan penilaian

MODUL 10: KESIMPULAN. Isi Kandungan Pengenalan Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan Soalan penilaian MODUL 10: KESIMPULAN Isi Kandungan 10.0 Pengenalan 10.2 Rumusan Buku Kerja Asas Perancangan Kewangan 10.3 Soalan penilaian 113 10.0 Pengenalan Pelajar telah mempelajari tentang asas-asas utama perancangan

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia KANDUNGAN Muka Surat

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN SECARA ISLAM KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD 1. Tajuk dan mula berkuatkuasa 1.1 Aturan-aturan ini dinamakan Aturan-aturan

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

Nota-nota Penyata Kewangan (Samb.)

Nota-nota Penyata Kewangan (Samb.) 37. Pendapatan Bagi Setiap Saham (Sen) (a) Pendapatan sesaham asas Pendapatan sesaham asas dikira dengan membahagikan keuntungan dan dividen keutamaan bersih hak pemegang saham Bank tolak faedah ICULS

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN TINGKATAN MATA PELAJARAN PERDAGANGAN SKEMA PERMARKAHAN KERTAS 2. Soalan Butiran Markah

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN TINGKATAN MATA PELAJARAN PERDAGANGAN SKEMA PERMARKAHAN KERTAS 2. Soalan Butiran Markah LOGO DAN NAMA SEKOLAH PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN TINGKATAN 5 2007 MATA PELAJARAN PERDAGANGAN SKEMA PERMARKAHAN KERTAS 2 Soalan Butiran Markah a ( i ) - Pengkhususan bermaksud menumpukan tenaga dan masa

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

EUP 213/2 Perakaunan Pengurusan

EUP 213/2 Perakaunan Pengurusan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2004/2005 Mac 2005 EUP 213/2 Perakaunan Pengurusan Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU SPM2004 1. Maklumat berikut menunjukkan butiran pendapatan dan bayaran yang telah dibuat oleh Encik Zain dan pelepasan cukai yang dibenarkan. Butiran

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM Diterbitkan oleh: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Aras 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Faks : 03-2616 7601 E-mel: enquiry@akpk.org.my AKPK Edisi Pertama 2011

Lebih terperinci

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN PENGURUSAN PROJEK 10.0 PENGENALAN Unit ini akan membincangkan secara lebih terperinci mengenai elemen-elemen pengurusan projek yang berikut :- 1. Perancangan dan kitar kawalan dalam pengurusan projek 2.

Lebih terperinci

Muka surat isi kandungan Muka surat ini menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama mengikut muka surat dalam sesebuah Rancangan Perniagaan.

Muka surat isi kandungan Muka surat ini menyenaraikan isi kandungan tajuk-tajuk utama mengikut muka surat dalam sesebuah Rancangan Perniagaan. DEFINISI RANCANGAN PERNIAGAAN Rancangan Perniagaan ialah suatu dokumen bertulis menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan. Rancangan perniagaan pada umumnya merangkumi

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Ekonomi

Pengenalan kepada Ekonomi Topik 1 Pengenalan kepada Ekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma ekonomi ; 2. Membezakan mikroekonomi dan makroekonomi; 3. Membincangkan tiga persoalan

Lebih terperinci

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN F E L D A J a b a t a n P e m b a n g u n a n U s a h a w a n W i s m a F E L D A, J a l a n P e r u m a h a n G u r n e y, 5 4 0 0 0 K u a l a L u m p u r 03-2

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Ogos 2017 1 jam 15 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci