PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT. Perjanjian Keahlian"

Transkripsi

1 PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini ialah kontrak antara anda, Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan BIG, dan mengandungi terma dan syarat yang dikenakan kepada anda bagi mengawal penggunaan Keahlian Kesetiaan BIG di bawah Program Kesetiaan BIG. Terma & syarat ini akan dikenakan kepada semua jenis program Keahlian Kesetiaan BIG, termasuk sebarang pengaturan penjenamaan bersama dengan rakan kongsi kami masing-masing. Program Kesetiaan BIG dimiliki dan dikendalikan oleh BIG. Program Keahlian Kesetiaan BIG ialah program ganjaran kesetiaan iaitu semua ahli diberikan ID BIG Shot yang boleh digunakan untuk mendapatkan Mata BIG di bawah Program Kesetiaan BIG, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini. Definisi Untuk meringkaskan Perjanjian ini untuk anda, definisi berikut akan dikenakan: Akaun atau Akaun BIG akaun kesetiaan dalam talian anda mengandungi butiran mengenai perolehan MATA BIG anda dan transaksi penebusan dan sebarang transaksi lain yang berkaitan AirAsia AirAsia Berhad (dan ahli bersekutu) ahli gabungan TBD serta rakan kongsi dalam Program Kesetiaan BIG Laman Web AirAsia dihoskan oleh AirAsia BIG, BIG Company, TBD, Think BIG, kami, kita - Think Big Digital Sdn Bhd, pemilik dan operator Program Kesetiaan BIG atau sesiapa sahaja yang telah diperuntukkan hak seperti itu oleh BIG Mata BIG", Mata Ganjaran BIG, BIGGIES, Mata Kesetiaan atau Mata mata kesetiaan yang anda peroleh apabila menggunakan ID BIG Shot anda di bawah Keahlian anda dengan mana-mana peniaga yang telah didaftarkan oleh BIG di bawah Program Kesetiaan BIG, atau untuk inisiatif lain atau di bawah sebarang program lain yang dirancang dan/atau diuruskan oleh BIG dari semasa ke semasa. Kesetiaan BIG. Program Kesetiaan BIG AirAsia, Program Kesetiaan atau Program Ganjaran program kesetiaan dan ganjaran yang dimiliki, dikendalikan dan dilaksanakan oleh BIG Keahlian Kesetiaan BIG atau Keahlian keahlian kesetiaan yang anda dapat apabila anda menyertai Program Kesetiaan BIG Halaman 1 daripada 17

2 Penebusan BIG atau Penebusan program ganjaran dan penebusan yang Ahli boleh menebus Mata BIG ID BIG Shot, ID Keahlian BIG atau ID Keahlian Kesetiaan BIG nombor pengenalan yang diperuntukkan kepada anda oleh BIG di bawah Program Kesetiaan BIG GST Cukai Barangan dan Perkhidmatan Ahli atau BIG Shot individu yang didaftarkan secara peribadi untuk Keahlian Kesetiaan BIG dan telah diberikan ID BIG Shot di bawah Program Kesetiaan BIG Peniaga peruncit, rakan kongsi atau individu lain, firma atau perusahaan yang telah didaftarkan oleh BIG di bawah Program Kesetiaan BIG untuk mengeluarkan dan memperoleh Mata BIG oleh Ahli Transaksi semua transaksi pengumpulan kesetiaan dan mata dilakukan melalui penggunaan ID BIG Shot di bawah Keahlian Tune Money ahli gabungan dan rakan kongsi TBD dalam Program Kesetiaan BIG " Laman Web, Portal BIG, Portal atau Laman portal dan laman web dalam talian Program Kesetiaan BIG Anda anda, iaitu individu yang memohon Keahlian Kesetiaan BIG untuk menjadi Ahli di bawah Program Kesetiaan BIG Pengenalan Dengan mendaftar untuk Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG, anda memberi jaminan dan mengatakan bahawa: Semua maklumat peribadi yang diberikan oleh anda kepada kami benar, betul dan lengkap; anda mengakui dan bersetuju untuk kami memberikan perkhidmatan dan kelebihan di bawah Program Kesetiaan BIG, untuk mengurus Akaun anda dan untuk membolehkan anda menyertai Program Kesetiaan BIG, perkongsian, pemindahan, mendapatkan semula, mengemas kini dan memproses maklumat peribadi dan data anda serta membuat profil ahli dan akaun pengguna yang mungkin wujud antara BIG, AirAsia, Tune Money dan setiap syarikat kumpulan masing-masing, perusahaan berkaitan, ahli gabungan, anak syarikat, ahli bersekutu dan, pemberi lesen BIG, Tune Money serta AirAsia, di dalam dan luar Malaysia (seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Dasar Privasi BIG), dan anda telah membaca, memahami dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini serta berhubung Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG, dan dikenakan kepada anda. Permohonan Halaman 2 daripada 17

3 Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG terbuka kepada semua pelanggan di seluruh dunia. Anda boleh memohon untuk Keahlian dalam talian di Laman Web atau melalui sebarang cara/saluran lain seperti yang ditetapkan oleh BIG dari semasa ke semasa. Sewaktu proses permohonan, anda perlu mengesahkan alamat e-mel anda. Jika anda tidak mengesahkan alamat e-mel anda dalam masa tiga (3) hari dari tarikh anda memulakan proses permohonan, maka permohonan anda untuk Keahlian akan menjadi tidak lengkap dan kami tidak boleh memproses atau meluluskan permohonan anda. Sekiranya anda masih ingin memohon Keahlian, anda perlu membuat permohonan baru di Laman Web. Ahli boleh meminta gabungan Akaun-akaunnya jika Ahli mempunyai berbilang Akaun. Sebelum gabungan berbilang Akaun, BIG akan melakukan pengesahan untuk mengesahkan bahawa ID BIG Shot dimiliki oleh Ahli yang sama. Apabila pengesahan berjaya, Ahli perlu memilih Akaun utama iaitu semua Mata BIG dari Akaun lain akan dipindahkan ke Akaun tersebut dan digabungkan dengannya. Gabungan Akaun adalah muktamad dan tidak boleh diundur. Sebaik sahaja gabungan Akaun selesai, Ahli hanya boleh menebus dan mengakses Akaunnya dari Akaun utama dan Akaun-akaun yang digabungkan kemudiannya akan ditamatkan oleh BIG. Mata BIG yang diberikan sebagai bonus sekali iaitu mata selamat datang tidak akan dipindahkan ke Akaun utama menurut gabungan Akaun. Walaupun, permohonan Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG terbuka kepada semua pelanggan, kami berhak untuk menolak SEBARANG permohonan dan/atau menolak sebarang permohonan untuk Keahlian dengan budi bicara tunggal dan mutlak tanpa memberikan sebarang sebab tidak kira apa jua, dan keputusan kami muktamad dan tidak dapat dipertikaikan. Ahli boleh meminta kad kesetiaan fizikal bagi Keahlian Kesetiaan BIG mereka kepada BIG melalui e-mel dan/atau saluran bentuk web. Untuk setiap permintaan seperti itu, BIG akan mempunyai budi bicara penuh (sama ada) untuk memberikan kad kesetiaan fizikal kepada Ahli dengan bayaran yang boleh dibuat dalam bentuk pengurangan Mata BIG oleh BIG dari Akaun Ahli atau melalui pembayaran tunai oleh Ahli seperti yang ditetapkan oleh BIG dari semasa ke semasa. BIG juga berhak untuk menolak sebarang permintaan seperti itu untuk kad kesetiaan fizikal dan keputusan seperti itu oleh BIG muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Kesahan Keahlian Program Kesetiaan BIG ialah program keahlian sepanjang hayat. Penggunaan Keahlian dan ID BIG Shot Sebaik sahaja anda menerima ID BIG Shot anda, anda boleh menggunakannya untuk mendapatkan Mata BIG daripada mana-mana peniaga yang telah didaftarkan oleh BIG di bawah Program Kesetiaan BIG untuk pemberian mata. Keahlian dan ID BIG Shot tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan oleh anda sebagai Ahli. Anda perlu kerap menyemak semula Akaun BIG anda untuk memeriksa dan mengesahkan baki semasa Mata BIG anda. Halaman 3 daripada 17

4 Dengan melanggan untuk Keahlian, anda bersetuju dan berjanji:- (a) untuk tidak menggunakan ID BIG Shot bagi sebarang aktiviti menyalahi undang-undang dan/atau penipuan; dan (b) untuk hanya menggunakan ID BIG Shot menurut terma dan syarat Perjanjian ini. Jika kami mendapati bahawa ID BIG Shot anda telah digunakan untuk aktiviti atau tujuan yang menyalahi undang-undang atau penipuan yang kami tidak boleh terima, kami berhak menggantung, menyekat dan/atau menamatkan Keahlian anda (termasuk perampasan Mata BIG yang dikumpul dan menyekat ID BIG Shot anda di bawah Program Kesetiaan BIG) dengan serta-merta tanpa memberikan notis terlebih dahulu kepada anda. Ahli Ahli ialah individu yang secara peribadi memohon Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG dan telah diberikan ID BIG Shot. Sebagai Ahli, anda boleh mendapatkan Mata BIG daripada semua Peniaga yang dipilih dan didaftarkan oleh BIG di bawah Program Kesetiaan BIG untuk pemberian mata, dan juga untuk mengakses dan melihat baki Mata BIG anda dan sejarah transaksi dalam talian di Laman Web. Jika pemohon untuk Keahlian berumur kurang daripada 18 tahun, ibu bapa dan/atau penjaga kanakkanak di bawah umur perlu melengkapkan borang permohonan untuk Keahlian dan bagi pihak kanakkanak di bawah umur dan maklumat ibu bapa dan/atau penjaga perlu dikemas kini dalam Laman Web. Apabila kanak-kanak di bawah umur tersebut telah pun berumur 18 tahun, dia dianggap telah menerima semua terma dan syarat untuk Keahlian. Perkhidmatan dan/atau Produk Dari semasa ke semasa, kami mungkin memperkenalkan perkhidmatan, tawaran atau program baru berhubung Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG yang menawarkan item promosi atau terma khas lain yang kami mungkin gunakan dari semasa ke semasa dalam kategori transaksi. Kami akan memberitahu anda mengenai terma dan syarat mengenai perkhidmatan, tawaran atau program seperti itu sewaktu pengenalan perkhidmatan, tawaran atau program (jika ada). Terma dan syarat bagi perkhidmatan, tawaran dan program seperti itu dikenakan kepada anda jika perkara yang sama terkandung di sini. Lebih daripada satu perkhidmatan, tawaran atau program mungkin dibuat untuk Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG pada masa yang sama. Kami berhak untuk memperkenalkan dan menamatkan perkhidmatan, tawaran atau program seperti itu dari semasa ke semasa dengan budi bicara kami. Mata BIG Anda boleh menggunakan ID BIG Shot di bawah Keahlian anda untuk mendapatkan dan mengumpul Mata BIG daripada mana-mana peniaga yang didaftarkan di bawah BIG atau di bawah sebarang inisiatif lain atau di bawah sebarang program lain yang dirancang, diperkenalkan, ditawarkan atau diuruskan oleh BIG dari semasa ke semasa. Anda juga boleh menggunakan dan membuat memetik ID BIG Shot anda untuk mengumpul Mata BIG semasa anda membuat tempahan untuk penerbangan AirAsia dengan syarat bahawa Ahli ialah penumpang sebenar, ID BIG Shot yang dimasukkan sewaktu tempahan penerbangan dan Akaun Ahli berada dalam rekod yang baik. Bilangan hari tentang bila Mata BIG akan Halaman 4 daripada 17

5 dikreditkan dan dinyatakan di dalam Akaun Ahli adalah bergantung kepada terma dan syarat AirAsia. Sekiranya Ahli tidak menerima Mata BIG untuk penerbangan AirAsia atau tidak memasukkan ID BIG Shot beliau pada masa tempahan penerbangan, Ahli boleh melakukan tuntutan retrospektif melalui Laman Web selepas 5 hari dan dalam tempoh 30 hari dari tarikh berlepas penerbangan. Apa jua tuntutan bagi Mata retrospektif BIG selepas 30 hari dari tarikh berlepas tidak akan dilayan atau diproses. Untuk sebarang penerbangan AirAsia yang telah pun ditempah dan dibayar, tetapi Ahli telah membatalkan, melepaskan atau menjadualkan semula penerbangan, Mata BIG masih boleh dikreditkan kepada Akaun Ahli, sentiasa tertakluk kepada keputusan akhir AirAsia dan Terma dan Syarat Tempahan Penerbangan AirAsia. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas keengganan manamana Peniaga untuk menunaikan atau menerima ID BIG Shot anda. Struktur memperoleh Mata BIG berbeza mengikut setiap Peniaga. Senarai penuh peniaga dan Struktur memperoleh Mata BIG boleh didapati di Laman Web. Struktur memperoleh Mata BIG mungkin tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh BIG. BIG berhak untuk menambah, membuang, pengganti atau perubahan Peniaga dan struktur Mata BIG dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami. Mata BIG yang diperoleh akan diposkan kepada Akaun anda berdasarkan terma & syarat Peniaga masing-masing (dan tempoh masa yang ditetapkan Peniaga dinyatakan dalam terma dan syarat). Ini bermakna bilangan hari apabila Mata BIG akan dikreditkan dan dinyatakan di dalam Akaun anda, bergantung kepada peniaga masing-masing yang anda telah memperoleh mata. Oleh itu, untuk mengelakkan keraguan, tempoh masa untuk Mata BIG yang akan dikreditkan dan dinyatakan di dalam Akaun anda berbeza dari peniaga kepada peniaga dan akan bergantung kepada peniaga mereka sendiri. Oleh itu, BIG menganggap tiada kawalan, tanggungjawab atau liabiliti untuk tempoh masa atau anugerah dan pengkreditan Mata BIG dari peniaga yang berkenaan untuk Ahli. Pelarasan akan dibuat kepada Mata BIG yang terkumpul dalam Akaun Ahli jika terdapat sebarang kredit atau debit dimasukkan ke dalam Akaun Ahli, termasuk yang timbul daripada barang yang dipulangkan atau bayaran perkhidmatan daripada pertikaian bil. Sebarang pertikaian transaksi / bil tidak akan dikreditkan dengan Mata BIG. BIG berhak untuk menukar, pada bila-bila masa tanpa sebarang notis, bilangan Mata BIG dan yang berkenaan, jumlah Mata BIG ditambah dengan nilai Ringgit yang perlu ditebus untuk mana-mana perkara yang telah diperuntukkan di bawah program Penebusan BIG. Anda mengakui bahawa BIG menganggap tiada kontrak atau tanggungjawab undang-undang untuk anda dan telah secara khususnya mengehadkan obligasi undang-undang dalam peraturan dengan pembekal masing-masing, peniaga dan rakan kongsi di bawah Program Kesetiaan BIG. Pengumpulan Mata Ganjaran BIG tidak melayakkan Ahli untuk sebarang hak yang dibuat. Dalam mendapatkan dan mengumpulkan Mata BIG, Ahli memahami bahawa mereka tidak boleh bergantung kepada ketersediaan berterusan mana-mana anugerah, premium, atau faedah lain. BIG tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan dalam memasukkan transaksi dan/atau pengumpulan Mata BIG. Semua mata BIG terkumpul akan dapat dilihat dalam senarai aktiviti Akaun Ahli di Laman Web. Ahli boleh melihat Mata BIG mereka di bawah senarai aktiviti di Laman Web. Sebarang pertikaian yang Halaman 5 daripada 17

6 timbul dari penyata Mata BIG hendaklah dimaklumkan kepada kami dalam masa satu (1) bulan dari tarikh penyata yang berkenaan. Anda mesti memberikan kami dokumen sokongan jika perlu untuk membantu kami dalam menyelesaikan sebarang pertikaian. Jika kami tidak menerima sebarang pemberitahuan daripada anda dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam sebarang pertikaian atau ketidaktepatan di dalam senarai aktiviti Mata BIG anda, penyata itu akan dianggap sebagai betul, muktamad dan mengikat Ahli. Keputusan BIG bagi sebarang pertikaian adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Pemindahan Mata BIG daripada Ahli kepada Ahli Untuk bayaran, Ahli boleh memindahkan Mata BIG kepada Ahli yang lain menurut pakej pra-takrif ditawarkan oleh BIG di Laman Web. Bayaran bagi sebarang pemindahan Mata BIG boleh dibuat dalam bentuk potongan Mata BIG oleh BIG daripada Akaun Ahli atau melalui pembayaran tunai oleh Ahli sebagaimana yang ditentukan oleh BIG dari semasa ke semasa. BIG berhak untuk mengehadkan jumlah Mata BIG yang telah dipindahkan dan bilangan pemindahan dari semasa ke semasa sebagaimana perlu. Tempoh Kesahan Mata BIG Tempoh kesahan umum Mata BIG ialah tiga puluh enam (36) bulan. Sebarang Mata BIG Ahli peroleh dan belum digunakan oleh Ahli untuk menebus sebarang ganjaran dalam masa tiga puluh enam (36) bulan selepas hujung bulan yang Mata BIG telah direkodkan, secara automatiknya akan tamat tempoh dan ditolak daripada Akaun Ahli. Sebarang Mata BIG berkadar diperoleh yang tidak digunakan dan terkumpul TIDAK akan dibawa ke hadapan dan akan dibawa ke nombor sifar apabila tamat. Tiada tempoh lanjutan atau tempoh masa yang diberikan untuk penebusan pada sebarang Mata BIG yang telah tamat tempoh, melainkan jika ditentukan oleh BIG. Selain tempoh kesahan umum bagi Mata BIG yang dinyatakan di atas, BIG juga mengekalkan budi bicara untuk mengkonfigurasi tarikh luput berbeza untuk jenis Mata BIG berbeza diberikan di bawah promosi/kempen tertentu yang mungkin mempunyai tempoh sah berbeza sebagaimana ditentukan oleh BIG dari semasa ke semasa dan bukannya tiga puluh enam (36) bulan. Penebusan Semua Ahli yang mempunyai akaun Keahlian dalam rekod yang baik dan dengan Mata BIG yang cukup layak untuk menebus ganjaran dan boleh berbuat demikian dengan menggunakan pelbagai kaedah penebusan dilaksanakan oleh BIG. Program ganjaran dan penebusan terdiri daripada, tetapi tidak terhad kepada:- i. Penebusan penerbangan iaitu penerbangan AirAsia. ii. Penebusan Bukan penerbangan ganjaran lain, faedah, perkhidmatan, barang dagangan atau barangan yang ditebus diperkenalkan atau ditawarkan oleh BIG dari semasa ke semasa. Halaman 6 daripada 17

7 Apabila Ahli menebus Mata Ganjaran BIG bagi apa jua item yang ditebus (termasuk tetapi tidak terhad kepada penerbangan AirAsia), BIG akan meneruskan untuk memotong jumlah yang ditetapkan Mata BIG yang diperlukan untuk item penebusan daripada Akaun Ahli dan akan menahan Mata BIG (untuk satu tempoh yang difikirkan perlu oleh BIG) sehingga pembayaran penuh bagi item penebusan tersebut (termasuk apa jua baki pembayaran untuk item penebusan dan cukai yang mungkin disebabkan oleh BIG dan/atau peniaga masing-masing) disempurnakan oleh Ahli dan pengesahan bayaran yang berjaya disediakan oleh Peniaga masing-masing untuk BIG. BIG akan meneruskan untuk mengkreditkan kembali Mata BIG yang sebelum ini diadakan oleh Mata BIG ke Akaun Ahli setelah menerima pengesahan pembayaran yang tidak berjaya dari Peniaga masing-masing. Penipuan yang disyaki atau sebenar dan/atau penyalahgunaan yang disyaki atau sebenar berkaitan pengumpulan Mata BIG di bawah Program Kesetiaan BIG boleh menyebabkan perampasan Mata BIG terkumpul, pembatalan ID BIG Shot Ahli serta pembatalan Keahlian dan penyertaan Ahli dalam Program Kesetiaan BIG. Mata BIG juga boleh ditolak daripada baki Mata BIG Ahli dalam keadaan berikut: a) Sebarang Mata BIG disyaki direkodkan secara palsu; b) Sebarang Mata BIG yang dicatatkan secara salah; dan/atau c) Sebarang Mata BIG berkaitan dengan transaksi yang sedang atau telah dibatalkan BIG berhak untuk menolak sebarang Mata BIG yang dinyatakan di atas tanpa memberikan notis terlebih dahulu kepada Ahli. Syarat-syarat bagi Penebusan Mata BIG: - Akaun ahli perlu berada dalam rekod yang baik dan tidak dibatalkan, digantung atau ditamatkan (oleh sama ada kami atau Ahli) pada masa permintaan penebusan; - Permintaan untuk penebusan oleh Ahli dengan penebusan Mata BIG yang tidak mencukupi tidak akan diproses; - Apabila Ahli menebus Mata BIG beliau, Mata BIG yang diperoleh akan ditolak mengikut susunan kronologi dan tarikh supaya tamat tempoh Mata BIG yang terawal akan ditebus dahulu dan diikuti dengan Mata terkumpul yang terawal; - Setelah menebus ganjaran, Ahli melepaskan daripada apa jua dan semua liabiliti kepada Ahli atau mana-mana tetamu Ahli berkenaan dengan penebusan atau penggunaan ganjaran yang ditebus di bawah Program Kesetiaan BIG; Halaman 7 daripada 17

8 - BIG tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecacatan atau kekurangan dalam barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada anda oleh mana-mana Peniaga; - Sebarang pertikaian mengenai barang dan perkhidmatan yang diterima sebagai ganjaran di bawah Program Kesetiaan BIG hendaklah diselesaikan antara Ahli dan peniaga, penyedia perkhidmatan dan/atau pembekal yang membekalkan barang atau perkhidmatan. BIG tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian itu, atau bagi pertikaian itu sendiri; - Mata BIG yang diperoleh tidak mempunyai nilai tunai atau wang; - Sebarang permintaan penebusan dibuat dan diarahkan oleh Ahli, sebaik sahaja diterima oleh BIG, tidak boleh ditarik balik, dibatalkan, ditukar, dikembalikan atau ditukar ganti oleh Ahli. Semua Mata BIG yang telah ditebus tidak akan dikreditkan ke dalam akaun Ahli ini; - BIG tidak mewakili atau menjamin berkenaan apa jua jenis ganjaran di bawah program penebusan, sama ada penerbangan atau produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan untuk penebusan. BIG tidak memberi sebarang jaminan berkenaan kualiti produk yang ditawarkan untuk penebusan atau kesesuaian untuk sebarang tujuan; - BIG tidak bertanggungjawab dan tidak akan menanggung sebarang tuntutan, kerugian, kos, perbelanjaan atau sebarang kerosakan yang kemungkinan akan timbul akibat daripada penebusan mana-mana ganjaran oleh Ahli; - Maklumat yang disediakan untuk penebusan ganjaran di bawah Program Penebusan itu boleh digunakan oleh BIG atau penyedia perkhidmatan yang menawarkan ganjaran untuk pentadbiran, perhubungan awam dan pemasaran; - Semua ganjaran yang ditebus adalah tertakluk kepada ketersediaan dan sebarang sekatan boleh dibuat mengenai di mana dan bila ganjaran boleh ditebus (sila ambil perhatian bahawa BIG atau penyedia perkhidmatan boleh mengenakan sekatan sewajarnya); - Sebarang tambahan makanan, pengangkutan atau penginapan atau pun pengaturan lain yang berkaitan dengan sebarang ganjaran yang ditebus di bawah Program Kesetiaan BIG menjadi tanggungjawab Ahli sepenuhnya; - Penebusan atau pengeluaran baucar ganjaran (jika berkenaan) tidak dianggap sebagai tempahan dengan syarikat perkhidmatan tersebut. Ahli masih bertanggungjawab untuk membuat semua tempahan dan memberitahu syarikat perkhidmatan mengenai ganjaran yang mereka akan tebus. Baucar ganjaran atau surat penebusan adalah sah untuk digunakan sehingga tarikh yang dinyatakan pada baucar ganjaran / surat penebusan. Jika tidak digunakan selepas tarikh yang dinyatakan, baucar ganjaran / surat penebusan akan tamat tempoh dan tidak lagi sah dan tidak akan diganti. Penggunaan baucar ganjaran / surat penebusan adalah tertakluk Halaman 8 daripada 17

9 kepada terma dan syarat tambahan atau terma dan syarat masing-masing yang terkandung di dalamnya; - Ganjaran-ganjaran dan/atau baucar ganjaran yang telah ditebus oleh Ahli tidak boleh ditukar ganti dengan ganjaran lain, tidak boleh dikembalikan, tidak boleh diganti dan tidak boleh dipindah milik untuk tunai atau kredit di dalam apa jua keadaan; - BIG tidak akan (a)menggantikan, atau (b)membantu Ahli dengan membuat status tangguhan atau beku kepada sebarang baucar ganjaran atau tiket yang tersalah letak, hilang atau dicuri atau dalam apa jua keadaan. Mata BIG hanya boleh ditebus selepas ditunjukkan dalam Akaun Ahli. Penebusan ganjaran dengan Mata BIG yang tidak mencukupi tidak akan diproses. BIG tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan dalam melakukan transaksi dan/atau Mata BIG terkumpul. TIADA TEMPOH PERCUBAAN untuk semua item ganjaran yang ditebus. Semua penebusan adalah tertakluk kepada pengumpulan Mata BIG yang mencukupi dan tertakluk kepada penerimaan akhir BIG. Pesanan akan dibatalkan secara automatik sekiranya Mata BIG tidak mencukupi. Harga dan penebusan Mata BIG yang dicetak adalah betul pada masa penerbitan dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Kegagalan BIG untuk menguatkuasakan terma dan syarat tertentu mengenai Mata BIG dan/atau di bawah Program Kesetiaan BIG tidak bermaksud pengecualian terma dan syarat oleh BIG. BIG berhak untuk mengubah, menggantikan atau menamatkan sebarang ganjaran penebusan dan item yang boleh ditebus guna di bawah Program Kesetiaan BIG pada bila-bila masa dengan atau tanpa memberikan notis terlebih dahulu. Penggunaan ID BIG Shot yang Tidak Dibenarkan Sekiranya terdapat penggunaan yang tidak dibenarkan bagi ID BIG Shot anda, anda perlu memaklumkan kepada kami melalui borang web, e-mel, Facebook, Twitter atau Weibo. Kami boleh menyekat fungsi penebusan bagi Mata BIG terkumpul anda dengan penerimaan pemberitahuan anda. Kemudian, anda perlu menghantarkan pengesahan secara bertulis kepada kami. Kami tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk sebarang pertikaian atau kehilangan yang anda alami berhubung sebarang transaksi yang dilakukan daripada penggunaan yang tidak dibenarkan bagi ID BIG Shot anda. Anda akan dan kekal bertanggungjawab untuk semua transaksi yang dilakukan daripada penggunaan yang tidak dibenarkan bagi ID BIG Shot anda apabila siasatan yang kami lakukan mendedahkan bahawa anda merupakan pihak kepada sebarang tindakan berkenaan sebarang transaksi yang terlibat melalui penggunaan ID BIG Shot anda oleh mana-mana individu yang tidak dibenarkan, bagi kami anda akan kekal bertanggungjawab jika anda melakukan penipuan. Halaman 9 daripada 17

10 Pendedahan Kata Laluan, Akses yang Tidak Dibenarkan Jika anda ingin mengemas kini profil anda dan data peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, alamat surat-menyurat, butiran hubungan, nombor telefon, alamat e-mel, dan butiran peribadi yang lain, anda perlu log masuk ke akaun anda dan mengemas kini profil anda dan data peribadi secara langsung. Kemas kini ini boleh mengambil masa sehingga dua puluh empat (24) jam sebelum dapat dilihat dalam butiran Akaun anda. Pada setiap masa, anda perlu menjaga semua kata laluan anda dan kod keselamatan, soalan keselamatan, jawapan keselamatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yang digunakan untuk tujuan pengesahan dan kebenaran dan untuk akses ke dalam Akaun anda) rahsia dan anda hendaklah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mencegah pendedahan yang sama kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan, atau pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kerugian yang ditanggung atau berhubung transaksi Mata BIG pada Akaun anda (sama ada dalam talian di Laman Web atau untuk apa jua transaksi yang tidak dibenarkan pada Keahlian anda dan ID BIG Shot yang telah diperuntukkan), jika anda mendedahkan sebarang kata laluan, kod keselamatan, soalan keselamatan, jawapan keselamatan atau sebarang butiran peribadi anda kepada pihak yang tidak dibenarkan atau pihak ketiga. Bayaran dan Caj Dengan memasuki Perjanjian ini, anda bersetuju dan berjanji untuk membayar semua bayaran yang dikenakan dan berhubung Program Kesetiaan BIG termasuk kos, perbelanjaan dan sebarang cukai lain yang dikenakan (termasuk GST), duti dan levi, apabila dan jika berkenaan. Kami berhak untuk mengenakan sebarang bayaran yang boleh diguna pakai bagi oleh sebarang perkhidmatan yang disediakan di bawah Program Kesetiaan BIG (dalam bentuk potongan Mata BIG atau melalui pembayaran tunai) seperti yang kami boleh tentukan dari semasa ke semasa, dan untuk menyemak semula sebarang bayaran atau mengenakan bayaran tambahan (jika berkenaan) untuk perkhidmatan baru (yang pilihan) yang boleh ditawarkan oleh kami dari semasa ke semasa. Semua bayaran yang dibayar kepada atau berkaitan dengan Program Kesetiaan BIG kepada kami tidak boleh dikembalikan dalam apa jua keadaan. Untuk maklumat lengkap mengenai sebarang bayaran yang dikenakan, sila rujuk Laman Web kami. Sejarah Transaksi Sejarah transaksi dalam bentuk senarai aktiviti yang menerangkan secara terperinci tentang Mata BIG anda boleh didapati secara dalam talian di bawah profil Akaun pada Laman Web. Senarai aktiviti adalah HANYA boleh diakses oleh Ahli dengan menggunakan ID pengguna sendiri, kata laluan (dan soalan petunjuk keselamatan jika berkenaan). Semua catatan dalam sejarah transaksi yang dianggap benar dan tepat kecuali anda memaklumkan kepada kami sebarang kesilapan, pengecualian, pertikaian atau transaksi yang tidak dibenarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh transaksi. Jika kami tidak menerima apa jua pemberitahuan bertulis daripada anda mengenai sebarang kesilapan dalam sejarah transaksi dalam tempoh masa yang ditetapkan, penyata itu hendaklah disifatkan benar, lengkap dan Halaman 10 daripada 17

11 tepat, dan kemudian anda akan dianggap telah menerima catatan dalam sejarah transaksi yang dibuat sehingga tarikh catatan terakhir dalam sejarah transaksi itu sebagai muktamad dan tidak dapat dipertikaikan. Sekiranya siasatan dan pengesahan yang dijalankan oleh kami mendedahkan bahawa transaksi yang dipertikaikan (Mata BIG terkumpul) tepat, anda akan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian kami bagi semua kos, perbelanjaan & caj yang mungkin kami tanggung dalam proses pengesahan transaksi yang dipertikaikan / Mata BIG terkumpul. Penemuan kami dalam mana-mana siasatan yang dijalankan tidak boleh dipertikaikan, muktamad dan dikenakan kepada anda dan tidak boleh dibuka untuk disoal siasat dalam apa jua keadaan. Ahli akan menerima Electronic Direct Mailer ("edm") setiap bulan daripada BIG yang akan menentukan baki Mata BIG yang akan tamat dalam tempoh tiga (3) bulan akan datang dari Akaun Ahli. Komunikasi Kami berhak dari semasa ke semasa untuk menghubungi anda melalui penghantaran elektronik (termasuk, tetapi tidak terhad kepada komunikasi e-mel, teleks, faks), perkhidmatan pesanan ringkas ("SMS"), atau melalui telefon, surat-menyurat dan apa jua bentuk komunikasi lain pertukaran berkenaan dengan, tetapi tidak terhad kepada, pengesahan transaksi, sama ada transaksi yang anda lakukan sama, status Keahlian anda, Akaun anda, Mata BIG dan komunikasi mengenai promosi berkenaan Program Kesetiaan BIG. BIG, AirAsia dan/atau Tune Money juga akan berhak menghantar tawaran, promosi dan bahan pemasaran kepada anda berkenaan Program Kesetiaan BIG dari semasa ke semasa. Sebarang panggilan telefon yang dibuat oleh kami kepada anda tidak akan dianggap sebagai panggilan tidak diminta oleh anda. Dari semasa ke semasa, kami mungkin memantau dan/atau merekod panggilan telefon antara anda dan kami. Anda bersetuju bahawa memantau dan/atau merekod mungkin dilakukan dan tiada notis tambahan kepada anda atau kelulusan tambahan daripada anda yang diperlukan. Peristiwa Kemungkaran Kami boleh menggantung, menyekat, membatalkan dan/atau menamatkan Keahlian anda, akses anda ke Laman Web, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG, ID BIG Shot anda dan/atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan (termasuk perampasan mata BIG terkumpul) dengan atau tanpa notis terlebih dahulu walaupun kami mungkin telah mengetepikan hak kami pada beberapa kesempatan sebelumnya terhadap kejadian apa juga atau lebih daripada perkara yang berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada: Jika anda menggunakan Keahlian anda dan ID BIG Shot untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undangundang; atau jika anda melakukan atau mengugut untuk melakukan kemungkaran atau pelanggaran sebarang terma atau syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; atau jika anda telah memberikan Halaman 11 daripada 17

12 maklumat atau data palsu atau salah kepada kami, termasuk maklumat yang salah mengenai maklumat peribadi dan butiran; atau jika dalam budi bicara mutlak kami, Akaun anda tidak dikendalikan secara memuaskan atau digunakan untuk tujuan penipuan; atau jika kami menyedari aktiviti luar biasa, mencurigakan atau tidak dibenarkan berhubung pengumpulan Mata BIG; atau jika satu peristiwa atau peristiwa-peristiwa telah berlaku atau situasi wujud yang sepatutnya atau mungkin dalam pendapat kami mempertikaikan keupayaan anda untuk melakukan kewajipan anda di bawah Perjanjian ini; atau jika kami dengan budi bicara mutlak kami memutuskan untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Keahlian anda, penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG, ID BIG Shot anda atau jika terdapat penipuan yang disyaki atau sebenar dan/atau penyalahgunaan yang disyaki atau sebenar berhubung pengumpulan Mata BIG oleh anda. Dalam keadaan seperti itu, sebarang Mata BIG yang dikumpulkan akan dirampas dan kami akan membatalkan Keahlian anda, ID BIG Shot anda dan penyertaan anda dalam Program Kesetiaan BIG. Kami berhak untuk mengambil sebarang tindakan terhadap anda seperti yang mungkin dianggap perlu atau seperti yang mungkin diperlukan di bawah undang-undang yang dikenakan atau oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Kami berhak untuk menolak atau menamatkan permohonan anda untuk Keahlian di bawah Program Kesetiaan BIG dengan budi bicara tunggal kami tanpa memberikan sebarang notis kepada anda terlebih dahulu jika kami mendapati bahawa anda telah memberikan maklumat palsu atau mengelirukan kepada kami berkenaan maklumat dan butiran peribadi anda. Pembatalan Penggunaan Dengan budi bicara tunggal dan mutlak kami, kami boleh mengehadkan, menyekat, menggantung atau menamatkan Keahlian anda dan penyertaan anda di bawah Program Kesetiaan BIG dan ID BIG Shot (termasuk perampasan Mata BIG yang dikumpul), jika kami mengesan sebarang aktiviti luar biasa, mencurigakan, penipuan atau tidak dibenarkan berkenaan Keahlian anda, Akaun dan/atau Mata BIG; atau terdapat pelanggaran; tidak mematuhi atau percanggahan sebarang peruntukan Perjanjian ini. Kami berhak untuk menarik semula dengan budi bicara kami, semua atau sebarang kemudahan yang diberikan oleh kami (termasuk yang di bawah Program Kesetiaan BIG, termasuk penamatan ID BIG Shot dan perampasan sebarang Mata BIG dikumpul) berhubung penggunaan Keahlian anda pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis dan tanpa memberikan sebarang sebab untuknya. Jika kami mengesan aktiviti luar biasa, yang tidak tetap, yang mencurigakan, tanpa kebenaran atau penipuan dalam Akaun anda, kami boleh menolak Transaksi, menggantung Akaun dan/atau menghalang penggunaan ID BIG Shot anda dengan segera sebagai jaminan / langkah berjaga-jaga (dengan atau tanpa notis terlebih dahulu kepada anda) sehingga kami dapat mengesahkan aktiviti itu. Pembatalan Keahlian Secara Sukarela Anda boleh pada bila-bila masa dari persetujuan sendiri membatalkan Keahlian anda dengan menghantar satu notis secara bertulis dan/atau pemberitahuan e-mel kepada kami. Kemudian, kami akan menamatkan Keahlian anda dan penyertaan anda di bawah Program Kesetiaan BIG, dan ID BIG Shot anda tidak lagi sah digunakan untuk memperoleh dan/atau menebus Mata BIG. Pembatalan Halaman 12 daripada 17

13 Keahlian anda adalah proses yang tidak boleh diundur dan Keahlian yang dibatalkan tidak boleh dihidupkan semula dalam apa jua cara sekalipun. Sebarang Mata BIG terkumpul dan/atau berada di dalam akaun anda pada masa pembatalan akan dibatalkan. Pewarisan Mata Sekiranya berlaku kematian Ahli, Pelaksana atau Pentadbir harta Ahli ini bagi si mati dapat meminta mewarisi Mata BIG daripada Akaun Ahli si mati sebaik sahaja dokumen sokongan seperti berikut disediakan untuk BIG: disahkan salinan sijil kematian dan salinan diperakui bagi Pemberian Probet atau salinan surat kuasa dan/atau sebarang dokumen lain yang berkaitan untuk menyokong tuntutan itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh kami. Sebelum mewarisi Mata BIG, penerima waris Mata BIG perlu didaftarkan sebagai Ahli untuk Program Kesetiaan BIG dan akan tertakluk kepada terma dan syarat Program Kesetiaan BIG. Setelah diluluskan oleh BIG, baki Mata Ganjaran BIG oleh Ahli si mati hendaklah dipindahkan kepada penerima yang diluluskan apabila semua dokumen dan maklumat yang perlu telah disahkan oleh BIG. Perubahan Terma Pada bila-bila masa, kami boleh membezakan, menyemak, meminda, menarik semula, menggantikan, menambah atau mengeluarkan sebarang terma dan syarat Perjanjian ini. Terma yang disemak atau baru akan dikenakan, termasuk tanpa pengehadan, kepada semua transaksi pada masa hadapan menggunakan Keahlian dan ID BIG Shot dan penebusan Mata BIG di bawah Program Kesetiaan BIG. Kami boleh mengeluarkan notis berhubung sebarang kepelbagaian, semakan atau perubahan terma atau menyiarkan perkara yang sama di Laman Web. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, notis terlebih dahulu bagi sebarang perubahan tidak akan diberikan jika perlu membuat sebarang perubahan seperti itu dengan segera. Sebarang pindaan, perubahan, tambahan, penarikan semula dan/atau penamatan perubahan mungkin menjejaskan Mata BIG yang Ahli telah kumpul serta sebarang pengumpulan Mata BIG pada masa hadapan. Pengekalan atau penggunaan Keahlian anda atau ID BIG Shot atau penebusan Mata BIG selepas tarikh berkuat kuasa bagi sebarang kepelbagaian, semakan atau perubahan terma dan syarat akan dianggap merangkumi penerimaan kepelbagaian, semakan atau perubahan seperti itu tanpa tempahan dibuat oleh anda. Jika anda tidak menerima perubahan, penyemakan atau pertukaran yang dicadangkan, anda berhak untuk menamatkan penggunaan Keahlian anda di bawah Program Kesetiaan BIG dengan menghubungi kami, dan peruntukan berkenaan dengan penamatan tersebut hendaklah terpakai. Meskipun terdapat perkara di atas, BIG secara khususnya berhak untuk menarik balik atau menamatkan Keahlian dan Program Kesetiaan BIG (secara keseluruhan atau sebahagian), sebarang program atau manfaat di bawahnya pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis terlebih dahulu. Halaman 13 daripada 17

14 Kami menasihati anda agar menyemak terma dan syarat secara kerap apabila anda melawati Laman Web untuk memastikan anda mengetahui terma dan syarat terkini kami. Pendedahan Anda tidak boleh menarik semula persetujuan untuk perkongsian dan pendedahan maklumat peribadi anda (termasuk butiran berkaitan Keahlian anda, Akaun, ID BIG Shot, Mata BIG, transaksi dan sebarang butiran di bawah Program Kesetiaan BIG) kepada BIG, AirAsia, Tune Money dan setiap syarikat kumpulan masing-masing, perusahaan berkaitan, ahli gabungan, anak syarikat, ahli bersekutu; dan pemberi lesen Tune Money dan AirAsia, vendor, penyedia perkhidmatan, peniaga, rakan strategik dan mana-mana kontraktor pihak ketiga dalam dan di luar Malaysia (seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Dasar Privasi BIG). Persetujuan anda seterusnya kepada pemprosesan dan pendedahan maklumat peribadi anda (termasuk butiran berkaitan Keahlian anda, Akaun, ID BIG Shot, Mata BIG, transaksi dan sebarang butiran di bawah Program Kesetiaan BIG) dan sebarang maklumat lain mungkin diperlukan untuk memudahkan pemprosesan sebarang transaksi yang terlibat atau akan terlibat melalui penggunaan Keahlian anda, Akaun dan ID BIG Shot kepada Peniaga dan pihak lain yang terlibat dalam Program Kesetiaan BIG dan memberikan perkhidmatan berhubung perkara yang sama. Kami berhak untuk mendedahkan dan anda tidak boleh menarik semula persetujuan kepada pendedahan sebarang maklumat berhubung anda, Keahlian anda, Akaun anda, ID BIG Shot anda, Mata BIG anda dan sebarang maklumat berhubung anda di bawah Program Kesetiaan BIG kepada sebarang pihak berkuasa undang-undang atau badan yang mentadbir ditubuhkan oleh sebarang bidang kuasa yang mempunyai kuasa kepada kami. Secara khusus, anda seterusnya memahami dan mengakui bahawa kami berhak dan perlu berkongsi dan mendedahkan maklumat anda kepada AirAsia dan Tune Money untuk tujuan Program Kesetiaan BIG. Jika kami tidak mempunyai maklumat peribadi anda atau anda memilih untuk tidak mendedahkan atau berkongsi sebarang maklumat yang kami mungkin perlukan, kami mungkin tidak boleh memberikan atau terus memberikan perkhidmatan dan manfaat di bawah Program Kesetiaan BIG kepada anda, dan kami tidak diwajibkan, bertanggungjawab untuk kegagalan memberikan yang sama (dan/atau sebarang pertikaian berhubung dengannya). Sebarang pendedahan yang kami lakukan bagi maklumat yang disebut dalam peruntukan ini tidak akan menjadikan kami bertanggungjawab kepada anda untuk apa jua tuntutan, kerugian, kerosakan (termasuk kerosakan secara langsung atau tidak langsung atau kehilangan keuntungan atau simpanan) atau liabiliti yang timbul sama ada dalam kontrak, kecuaian, atau sebarang asas lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan: pelepasan atau pendedahan maklumat oleh kami; dan/atau maklumat yang tidak betul, salah atau disalah nyata; dan/atau pergantungan ke atas maklumat, sama ada disebabkan oleh kami atau peninggalan, kesilapan, kecuaian atau keingkaran pihak ketiga atau oleh teknikal, perkakasan atau perisian kegagalan dalam apa jua bentuk, gangguan, kesilapan, peninggalan, virus, kelewatan dalam mengemas kini atau memberitahu sebarang perubahan dalam maklumat atau bagaimana jua sekalipun. Halaman 14 daripada 17

15 Kos dan Perbelanjaan Dengan ini, anda bersetuju jika kami mengambil prosiding undang-undang terhadap anda kerana keingkaran dalam terma Perjanjian ini, anda akan bertanggungjawab untuk membayar kepada kami semua kos undang-undang (termasuk kos atas dasar peguam cara dan anak guam), caj dan perbelanjaan yang mungkin ditanggung oleh kami untuk menguatkuasakan atau cuba untuk menguatkuasakan manamana peruntukan Perjanjian ini terhadap anda. Ganti Rugi Anda perlu melindungi kami dan membayar ganti rugi kepada kami bagi sebarang liabiliti kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan (guaman atau sebaliknya termasuk semua kos atas dasar peguam cara dan anak guam) yang mungkin dikenakan oleh kami disebabkan oleh peruntukan di dalam ini atau dalam menguatkuasakan hak kami di bawah perkara ini. Perkhidmatan dan/atau Pemberitahuan Anda tidak boleh menarik semula persetujuan kepada perkhidmatan sebarang dokumen, bahan, bahan produk, notis atau kenyataan di bawah ini melalui pos biasa ke alamat terakhir anda yang diketahui dalam rekod kami dan perkhidmatan itu hendaklah disifatkan berkuat kuasa pada hari ke-5 selepas penghantaran. Anda bersetuju bahawa sekiranya sebarang tindakan dimulakan di mahkamah-mahkamah di Malaysia berkenaan dengan Perjanjian ini, proses undang-undang dan dokumen lain boleh disampaikan dengan menghantar dokumen itu kepada anda di alamat terakhir anda yang diketahui dalam rekod kami dan perkhidmatan itu hendaklah pada 5 hari selepas dipos, disifatkan sebagai penyampaian yang sempurna dan mencukupi proses atau dokumen itu. Sebarang notis atau dokumen lain yang akan diberikan di bawah Perjanjian ini dan semua komunikasi lain oleh anda kepada kami berkenaan dengan proses undang-undang hendaklah dibuat secara bertulis dan boleh diberikan atau dihantar dengan tangan, atau pos berdaftar kepada kami di alamat yang dinyatakan di bawah atau kepada sebarang alamat lain seperti yang kami boleh memberikan notis kepada anda: Melalui Surat atau Diberikan Terus Kepada: Think Big Digital Sdn. Bhd., Unit , Level 5, Wisma Tune, 19 Lorong Dungun, Damansara Heights, Kuala Lumpur, Malaysia. Halaman 15 daripada 17

16 Penepian Penerimaan bagi mana-mana terma atau sebarang pengecualian oleh hak kami atau mana-mana kelonggaran yang diberikan kepada anda tidak boleh berkuat kuasa untuk menghalang kami daripada menguatkuasakan mana-mana hak kami di bawah Perjanjian ini tidak pula penerimaan itu beroperasi sebagai kebenaran untuk meminda mana-mana terma Perjanjian ini dalam apa jua perkara. Kami boleh, mengikut budi bicara kami dari semasa ke semasa tanpa notis, mengetepikan hak kami di bawah Perjanjian ini dalam keadaan tertentu. Kami boleh mengetepikan hak kami tanpa menjejaskan hak kami yang lain. Jika kami mengetepikan sebarang hak, kami tidak akan mengetepikan yang sama dalam keadaan yang lain. Hak dan remedi yang telah diperuntukkan dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif pada mana-mana hak atau remedi yang telah diperuntukkan oleh undang-undang. Tugasan Kami berhak pada bila-bila masa tanpa persetujuan anda untuk menyerahkan keseluruhan atau manamana bahagian hak atau tanggungjawab kami di bawah Perjanjian ini dengan atau tanpa notis kepada anda. Perjanjian ini, Keahlian dan ID BIG Shot tidak boleh diberikan oleh anda kepada mana-mana pihak ketiga yang lain tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Kebolehasingan Peruntukan Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini menjadi atau ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan di dalam apa jua perkara di bawah mana-mana undang-undang, kaedah atau peraturan, terma selebihnya bagi Perjanjian ini tidak akan terjejas, dan semua peruntukan lain dalam Perjanjian ini akan masih sah dan boleh dikuatkuasakan dan Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan seolah-olah terma tidak sah tidak termasuk dalam Perjanjian ini. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir Perjanjian ini adalah kontrak yang dibuat di bawah undang-undang Malaysia dan hendaklah dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda mengizinkan dan bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia mengenai semua perkara yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan penggunaan Keahlian anda di bawah Perjanjian ini. Pemberitahuan Perubahan Anda perlu sentiasa memastikan bahawa anda memberikan kami butiran peribadi anda yang terkini dan semasa dan maklumat mengenai surat-menyurat dan surat-menyurat / alamat tetap, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain yang diperlukan bagi memastikan bahawa rekod anda dengan kami disimpan terkini, lengkap dan tepat. Jika sebarang maklumat yang diberikan oleh anda berubah Halaman 16 daripada 17

17 sepanjang Keahlian anda dengan kami, anda perlu segera mengemas kini akaun anda dengan sewajarnya (terutamanya berkenaan surat-menyurat, alamat tetap, surat-menyurat atau alamat pejabat anda, alamat mel elektronik atau nombor telefon) untuk membolehkan kami mengemas kini butiran anda dalam rekod kami. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan maklumat yang anda minta melalui surat berkenaan Program Kesetiaan BIG dihantar kepada orang yang salah atau alamat yang salah. Sebarang notis yang diberikan oleh kami akan dianggap telah diberikan kepada anda jika dihantar melalui mel elektronik atau pos ke alamat surat-menyurat yang diketahui / surat-menyurat terakhir anda, Ahli seperti yang ditunjukkan dalam rekod kami. Kami TIDAK akan menerima sebarang pemberitahuan alamat (perniagaan, pejabat, kediaman atau alamat surat-menyurat) yang mengandungi Peti Surat ("P.O. Box"). Konflik Antara Bahasa Inggeris dan Lain-lain Jika terdapat sebarang percanggahan atau perselisihan antara teks Bahasa Inggeris terma dan syarat Perjanjian ini dan sebarang terjemahannya, maka teks Bahasa Inggeris akan diutamakan. Penggunaan Laman Web Terma Penggunaan. Selain daripada terma dan syarat yang disebut di atas, apabila anda menggunakan Laman Web kami, terma penggunaan Laman Web akan dikenakan sebagai tambahan dan bukan ganti untuk sebarang terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini. Halaman 17 daripada 17

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN

ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN ID BIG SHOT YANG TELAH DIPERUNTUKKAN DAN KAD KESETIAAN BIG TIDAK DIPERIBADIKAN TERMA DAN SYARAT Perjanjian Ahli PENTING SILA BACA DENGAN TELITI Dokumen ini meliputi terma dan syarat untuk kedua-dua: 1)

Lebih terperinci

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT

PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT PROGRAM KEAHLIAN KESETIAAN BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak antara anda, sebagai Ahli dan Think Big Digital Sdn Bhd, sebagai pengendali Program Kesetiaan BIG dan mengandungi

Lebih terperinci

AirAsia antara pemegang saham utama BIG dan syarikat gabungan dan rakan kongsi peniaga BIG dibawah Program Kesetiaan AirAsia BIG

AirAsia antara pemegang saham utama BIG dan syarikat gabungan dan rakan kongsi peniaga BIG dibawah Program Kesetiaan AirAsia BIG PROGRAM KESETIAAN AIRASIA BIG TERMA DAN SYARAT Perjanjian Keahlian Dokumen ini adalah kontrak di antara anda, Ahli AirAsia BIG dan Think Big Digital Sdn Bhd, operator Program Kesetiaan AirAsia BIG, dan

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan

Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING. Pendahuluan Terms & Conditions NOTIS UNDANG-UNDANG PENTING Pendahuluan Notis undang-undang ini diguna pakai pada keseluruhan kandungan enjin tempahan ini. Sila ambil sedikit masa untuk membaca Terma dan Syarat Penggunaan

Lebih terperinci

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Masak & Menang 2017 [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan peraduan ini dibuka

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ BREAKFAST FAIR EKSKLUSIF DI TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan

Mighty Dine UOBM. Terma Penggunaan Mighty Dine UOBM Terma Penggunaan Aplikasi mudah alih Mighty ( Aplikasi ) UOBM [ciri-ciri tempat makan] ( UOBM Dine ) dari United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ialah perkhidmatan yang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan esamak. Di bawah merupakan Terma & Syarat ("Syarat") yang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# # #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ HEALTH FAIR EXCLUSIVE AT TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh dan Kaedah Penyertaan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan NESCAFÉ Latte Menangilah Sekarang! [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM41.20 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN TESCO SUPERMARKET SWEEP [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA

Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan Tempoh Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan melalui Aplikasi WhatsApp atau MMS TIADA Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN BIJIRIN SARAPAN NESTLÉ [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah.

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah. TERMA & SYARAT-SYARAT: 1. Penganjur & Kelayakan 1.1 Peraduan "Daya Kekuatan Ramadhan" (selepas ini dirujuk sebagai "Peraduan") dianjurkan oleh Allexcel Trading Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Pihak

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch.

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch. Kempen Let s Go E PruBSN Touch Terma & Syarat Kempen Let s Go E (Let s Go E Rezeki Draw) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir peraduan Let s Go E Rezeki

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong

Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong Terma dan Syarat Kad Touch N Go Zing (Credit) Hong Leong Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama sebagai keseluruhan dengan Perjanjian Pemegang Kad dan sebarang terma dan syarat lain yang berkaitan

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE Penganjur dan Kelayakan 1. PERADUAN MIGHTY BITE ( Peraduan ) dianjurkan oleh Mighty Bakery Sdn Bhd [Co. No. 358975-H]. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci