Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari"

Transkripsi

1 Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari Dua kali hari kebangkitan; Tidakkah anda heran mengapa Dajjal (setan) akan mengaku sebagai Tuhan dan menawarkan pada anda surga dan neraka dan mengakuinya sebagai miliknya: karena kemunculannya (keluar dari lubang bumi/hollow earth di hari keluarnya) akan bersamaan dengan hari kebangkitan pertama. Ini adalah kebangkitan dari bangsa-bangsa yang dulu yang kafir dan diberikan kesempatan lagi untuk percaya dalam waktu kemunculan Mahdi yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Dari Al-Qur'an kami akan membuktikan bahwa ada dua kali hari kebangkitan, kebangkita pertama adalah untuk bangsa-bangsa yang dulu yang kafir dalam rangka memberikan kesempatan yang yang lain di waktu Imam Mahdi, hari itu juga akan menjadi hari dimulainya perjalanan ke lubang bumi/hollow earth (surga -dalam bumi) seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang orang beriman dan orang-orang sholeh, (surga ini/hollow earth/lubang bumi, dajjal (setan) akan mengakuinya sebagai miliknya dan menawarkan pada anda) hari itu juga akan menjadi hari melintasnya planet api Sijjil di bumi dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar untuk orang kafir, planet itu sebenarnya adalah neraka (Jahanam) dan keduanya inilah (surga=lubang di bumi/hollow earth/taman eden, dan page 1 / 13

2 neraka=planet Sijjil) yang akan diakui dajjal sebagai miliknya. Dalam waktu lama setelah kebangkitan yang pertama ini akan ada kebangkitan yang kedua dan terakhir dan ini akan terjadi untuk semua bangsa, sejak bangsa yang pertama dalam sejarah sampai bangsa yang terakhir dan itu terjadi setelah Tuhan menghancurkan segalanya di bumi dan tidak ada yang tersisah kecuali Dia (Allah SWT), Akhir dari keduanya (kebangkitan pertama dan kedua) dapat ditemui di ayat: ر ف يع الد ر ج ات ذ و ال ع ر ش ي ل ق ي الر وح م ن ا م ر ه ع ل ى م ن ي ش اء م ن ع ب اد ه ل ي نذ ر ي و م الت لاق [٤٠:١٥] (Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-nya -kepada siapa yang dikehendaki-nya di antara hamba-hamba Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat). ي و م ه م ب ار ز ون لا ي خ ف ى ع ل ى الل ه م ن ه م ش ي ء ل م ن ال م ل ك ال ي و م ل ل ه ال و اح د ال ق ه ار [٤٠:١٦] (Yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. page 2 / 13

3 ال ي و م ت ج ز ى ك ل ن ف س ب م ا ك س ب ت لا ظ ل م ال ي و م ا ن الل ه س ر يع ال ح س اب [٤٠:١٧] Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. و ا نذ ر ه م ي و م ا لا ز ف ة ا ذ ال ق ل وب ل د ى ال ح ن اج ر ك اظ م ين م ا ل لظ ال م ين م ن ح م يم و لا ش ف يع ي ط اع [٤٠:١٨] Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya. [Surah: 40 - Ghafir - Verses: 15-18] maka yang pertama adalah kebangkitan kedua dan yang terakhir (hari dipertemukan) pertemuan apa? Pertemuan dari bangsa yang pertama dan bangsa yang terakhir setelah segalanya di bumi dibinasakan dan hanya Allah yang tersisah. Sesuai dengan ayat: ر ف يع الد ر ج ات ذ و ال ع ر ش ي ل ق ي الر وح م ن ا م ر ه ع ل ى م ن ي ش اء م ن ع ب اد ه ل ي نذ ر ي و م الت لاق [٤٠:١٥] (Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-nya page 3 / 13

4 -kepada siapa yang dikehendaki-nya di antara hamba-hamba Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat). ي و م ه م ب ار ز ون لا ي خ ف ى ع ل ى الل ه م ن ه م ش ي ء ل م ن ال م ل ك ال ي و م ل ل ه ال و اح د ال ق ه ار [٤٠:١٦] (Yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. ال ي و م ت ج ز ى ك ل ن ف س ب م ا ك س ب ت لا ظ ل م ال ي و م ا ن الل ه س ر يع ال ح س اب [٤٠:١٧] Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. [Surah: 40 - Ghafir - Verses: 15-17] Seperti kebangkitan kecil (kebangkitan pertama) bagi mereka yang kafir, ini disebutkan di ayat: و ا نذ ر ه م ي و م ا لا ز ف ة ا ذ ال ق ل وب ل د ى ال ح ن اج ر ك اظ م ين م ا ل لظ ال م ين م ن ح م يم و لا ش ف يع ي ط اع [٤٠:١٨] Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai di kerongkongan dengan page 4 / 13

5 menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya. [Surah: 40 - Ghafir - Verse: 18] Dan kebangkitan yang pertama adalah untuk yang kafir dari bangsa-bangsa yang dulu yang di hukum di neraka untuk diberi kesempatan lagi dan untuk dibimbing oleh Mahdi maka Tuhan mempersatukan bumi dan membuatnya satu bangsa yang dibawah bimbingannya dan juga kehendak Tuhan yang besar telah sampai pada hari itu yang mana Mahdi telan bekerja keras (melaksanakan kehendak Tuhan yang besar, mempersatukan bumi menjadi satu bangsa yang dibimbing dan maka tidak satupun di ditujukan ke neraka dan maka Allah ridho dengannya) sesuai ayat: ع س ى ر ب ك م ا ن ي ر ح م ك م و ا ن ع دت م ع د ن ا و ج ع ل ن ا ج ه ن م ل ل ك اف ر ين ح ص ير ا [١٧:٨] Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. ا ن ه ذ ا ال ق ر ا ن ي ه د ي ل ل ت ي ه ي ا ق و م و ي ب ش ر ال م ؤ م ن ين ال ذ ين ي ع م ل ون الص ال ح ات ا ن ل ه م ا ج ر ا ك ب ير ا [١٧:٩] Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada page 5 / 13

6 (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, و ا ن ال ذ ين لا ي ؤ م ن ون ب ا لا خ ر ة ا ع ت د ن ا ل ه م ع ذ اب ا ا ل يم ا [١٧:١٠] dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. [Surah: 17 -Al-Israa - Verses: 8-9] Seperti mereka yang kafir dan mengetahui kebenaran tapi memanipulasi dan merubah perkataan Tuhan, mereka juga memiliki dua kebangkitan, tapi beberapa dari mereka akan secara menyedihkan kembali kepada kejahatan lagi bahkan setelah mereka diberi kesempatan kedua, jadi mereka juga memiliki dua kehidupan dan dua kematian. و ل و لا ا ن ث ب ت ن اك ل ق د ك دت ت ر ك ن ا ل ي ه م ش ي ي ا ق ل ي لا [١٧:٧٤] Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, ا ذ ا لا ذ ق ن اك ض ع ف ال ح ي اة و ض ع ف ال م م ات ث م لا ت ج د ل ك ع ل ي ن ا ن ص ير ا [١٧:٧٥] kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula page 6 / 13

7 siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap Kami. [Surah: 17 -Al-Israa - Verses: 74-75] Ayat ini maksudnya bahwa jika jika Nabi mereka menuruti keinginan mereka (mereka yang memutar lidah mereka dan memanipulasi catatan-catatan Tuhan) dan berbuat atas keinginan mereka dan merubah perkataan Allah dengan mentaati mereka, maka dia juga akan menderita dua kali dalam hidup dan dua kali dalam kematian, seperti saat mereka dalam penderitaan sekarang, tapi beberapa dari mereka yang meminta pada Tuhan kesempatan kedua dan akan diberi kesempatan kedua, mereka akan kembali melakukan kejahatan, sesuai dengan ayat: و ل و ت ر ى ا ذ و ق ف وا ع ل ى الن ار ف ق ال وا ي ا ل ي ت ن ا ن ر د و لا ن ك ذ ب ب ا ي ات ر ب ن ا و ن ك ون م ن ال م ؤ م ن ين [٦:٢٧] Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan -tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan). ب ل ب د ا ل ه م م ا ك ان وا ي خ ف ون م ن ق ب ل و ل و ر د وا ل ع اد وا ل م ا ن ه وا ع ن ه و ا ن ه م ل ك اذ ب ون [٦:٢٨] page 7 / 13

8 Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. [Surah: 6 - Al-Anaam - Verse: 27-28] Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ketika mereka berdiri di depan gerbang neraka mereka akan mengatakan ini: (ي ا ل ي ت ن ا ن ر د و لا ن ك ذ ب ب ا ي ات ر ب ن ا و ن ك ون م ن ال م ؤ م ن ين ) "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman" Tapi mereka berbohong, bukan oleh tujuan, karena mereka tidak bermaksud berbohong, tapi Tuhan mengatakan mereka bohong maksudnya Dia tahu bahwa mereka akan kembali melakukan kejahatan karena mereka tidak peduli bahwa Tuhan akan menguji mereka dan bahwa satu-satunya penyelamat mereka adalah meminta petunjuk dari Tuhan sepanjang waktu, tapi mereka tidak tahu kebaikan tuhan, itulah mengapa mereka pikir mereka hanya akan berbuat baik, tanpa page 8 / 13

9 mempertimbangkan bahwa Tuhan akan selalu menguji mereka, dan mereka mungkin gagal dalam ujian jika mereka tetap yakin pada diri mereka sendiri berpikir mereka akan diuji lagi, dan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan dan perlindungan dari cobaannya mereka tidak akan berhasil dan lalu mereka akan gagal ujian lagi. Dan karena beberapa dari mereka akan benar-benar kembali melakukan kejahatan lagi walaupun mereka mengatakan mereka tidak akan melakukan lagi. Sesuai dengan ayat sebelumnya, Tuhan sudah mengetahui hal ini, sesuai ayat: و ل و ر د وا ل ع اد وا ل م ا ن ه وا ع ن ه و ا ن ه م ل ك اذ ب ون [٦:٢٨] Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Tapi mereka kembali, mereka pasti akan kambuh pada hal-hal yang dilarang, karena mereka memang pembohong. Kemudian setelah semua ini pada yang kedua dan kebangkitan terakhir ketika mereka kembali pada kejahatan setelah mereka page 9 / 13

10 diberi kesempatan kedua Tuhan akan mengatakan pada mereka pada kedua dan kebangkitan terakhir. ك ي ف ت ك ف ر ون ب الل ه و ك نت م ا م و ات ا ف ا ح ي اك م ث م ي م يت ك م ث م ي ح ي يك م ث م ا ل ي ه ت ر ج ع ون [٢:٢٨] Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-nya kembali, kemudian kepada-nya-lah kamu dikembalikan? [Surah : 2 -Al-Baqara - Verse: 28] Dan jawaban mereka adalah: ق ال وا ر ب ن ا ا م ت ن ا اث ن ت ي ن و ا ح ي ي ت ن ا اث ن ت ي ن ف اع ت ر ف ن ا ب ذ ن وب ن ا ف ه ل ا ل ى خ ر وج م ن س ب يل [٤٠:١١] Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?" walaupun ada dua kebangkitan, pertama untuk bangsa-bangsa yang dulu yang kafir dan juga untuk mereka yang tahu kebenaran tapi memanipulasinya dan merubah kitab-kitab, semua orang ini akan diberi kesempatan untuk dibimbing selama kebangkitan pertama yang juga akan menjadi hari munculnya setan (Dajjal) dari surga di lubang bumi/hollow earth yang telah dijanjikan setelah Adam dan Hawa terusir dari surga page 10 / 13

11 di lubang/hollow earth, ق ال ف اه ب ط م ن ه ا ف م ا ي ك ون ل ك ا ن ت ت ك ب ر ف يه ا ف اخ ر ج ا ن ك م ن الص اغ ر ين [٧:١٣] Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina". ق ال ا نظ ر ن ي ا ل ى ي و م ي ب ع ث ون [٧:١٤] Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan". ق ال ا ن ك م ن ال م نظ ر ين [٧:١٥] Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh". Hari itu setan (dajjal) akan memanipulasi orang-orang kafir untuk berpikir bahwa dia (setan) adalah Mesiah Isa/Jesus anak Maryam, kemudia dia akan mengaku menjadi anak Tuhan dan kemudian dia akan mengaku sebagai Tuhan dan lalu dia akan menyalahgunakan hari kebangkitan dari bangsa-bangsa yang dulu untuk mengaku bahwa dia yang membangkitkan orang mati padahal faktanya dia tidak bisa membangkitkan orang mati karena mu jizat ini hanya diberikan untuk nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan untuk membuktikan kenabian mereka dan kebenaran pesan-pesan mereka, kemudian dia akan mengaku page 11 / 13

12 memiliki surga dan neraka, dan seperti yang kami katakan surga adalah di lubang bumi/hollow earth (taman eden) dan neraka adalah planet sijjil (planet berapi dengan batu yang terbakar yang akan kita semua melihatnya selama perlintasannya) ك لا س و ف ت ع ل م ون [١٠٢:٣] Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), ث م ك لا س و ف ت ع ل م ون [١٠٢:٤] dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. ك لا ل و ت ع ل م ون ع ل م ال ي ق ين [١٠٢:٥] Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ل ت ر و ن ال ج ح يم [١٠٢:٦] niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, ث م ل ت ر و ن ه ا ع ي ن ال ي ق ين [١٠٢:٧] dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. ث م ل ت س ا ل ن ي و م ي ذ ع ن الن ع يم [١٠٢:٨] page 12 / 13

13 Powered by TCPDF ( Post kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). Imam Nasser Mohamed ElYemeni Terjemahan English-Melayu oleh (C) sumber asal page 13 / 13

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani:

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: Pertanyaan Mengenai((( Syafa'at))) Pertanyaan: bisakah ceritakan pada kami lebih jelas tentang Shafa at? Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: page 1 / 56 Saya akan berbicara tentang Shafaat hanya dari Al-Qur'an

Lebih terperinci

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam.

Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 18-11 - 1430 AH 06-11 - 2009 AD 12:41 am Tuhanmu Tidak Pernah Zhalim Kepada Siapapun Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan salam kepada para Rasul serta

Lebih terperinci

Post

Post Pertanyaan: Apa itu Sijjil/Saqar? Siapakah Anti Kristus/Dajjal? Imam Mahdi yang diharapkan tidak akan muncul kecuali Allah memastikan untuk anda menemukan planet ke-10 di bawah tujuh bumi. Ia dinamakan

Lebih terperinci

Post

Post اليهود والنصارى هم بنو ا سراي يل.. Yahudi dan Kristen adalah bani Israel (Ya qub) As بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جدي محمد رسول االله وا له الا طهار وجميع ا نبياء االله وا لهم الا طهار لا

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

Post

Post Imam Nasser Mohammad Al-Yamani 05-10- 1430 AH 25-09 - 2009 AD 01:51 am Para Menteri Pertama Pembantu Al-Mahdi Al-Muntazhar Nasser Mohammed Al-Yamani Ada Empat Orang Assalamu alaikum Wr. Wb. Saya bertanya

Lebih terperinci

Imam Mahdi yang ditunggu Nasser Mohamed Al Yamani ingin mengajak kalian untuk mengikuti ajaran Yesus anak Maria.

Imam Mahdi yang ditunggu Nasser Mohamed Al Yamani ingin mengajak kalian untuk mengikuti ajaran Yesus anak Maria. مترج م ا لى اللغة الملايوويه Terjemahan English-Melayu بسم االله الرحمن الرحيم Untuk Saudara-saudara Kami Yang Beragama Kristen Pertanyaan: Apakah anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan pada komunitas

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Hukum mengingkari kehidupan akhirat

Hukum mengingkari kehidupan akhirat Hukum mengingkari kehidupan akhirat Pertanyaan: Hukum orang yang mengingkari kehidupan akhirat dan mengira bahwa hal itu termasuk khurafat-khurafat dari abad pertengahan? Dan bagaimana bisa menundukkan

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci

Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil

Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani Akal Yang Menerima Al-Qur an, dan Akal adalah Hakim Yang Adil Tidakkah kalian tahu bahwa akal adalah

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati

Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Jawaban yang Tegas Dari Yang Maha Mengetahui dan Maha Merahmati Imam Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani -Akal Yang Menerima Al Qur an, dan Akal adalah page 1 / 27 Hakim Yang Adil Tidakkah kalian tahu bahwa

Lebih terperinci

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani.

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani. ] لمتابعة رابط المشاركة الا صلي ة للبيان [ ikuti postingan asal keterangan ini الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani page 1 / 40 1433-07 - 30 ه 2012-06 - 20 م 03:56 صباحا

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

CENTER]Pertanyaan Tentang Kebangkitan Pertama dan Kebangkitan yang Sepenuhnya

CENTER]Pertanyaan Tentang Kebangkitan Pertama dan Kebangkitan yang Sepenuhnya [ CENTER]Pertanyaan Tentang Kebangkitan Pertama dan Kebangkitan yang Sepenuhnya Imam Nasser Muhammad Al-Yamani page 1 / 180 10-18-2009 02:22 am Dengan nama Allah maha pengasih, maha penyayang, salam dan

Lebih terperinci

Post

Post Klarifikasi yang benar dari ayat-ayat di awal Surat ALAADIAT {و ال ع اد ي ات ض ب ح ا 1 ف ال م ور ي ات ق د ح ا 2 ف ال م غ ير ات ص ب ح ا 3 ف ا ث ر ن ب ه ن ق ع ا 4 ف و س ط ن ب ه ج م ع ا} صدق االله العظيم

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN المصدر SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN Dengan nama Allah page 1 / 84 Yang Maha Pengasih lagi Maha Terpuji Pertanyaan : Bagaimana sholat yang benar dan jumlah roka at berdasarkan Al-Qur'an?

Lebih terperinci

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2)

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-kautsar:2) Ditulis oleh slam Center FATWA-FATWA PLHAN (18) Hukum Menyembelih untuk selain Allah Pertanyaan: Apakah hukum menyembelih untuk selain Allah? Jawaban: Sudah kami jelaskan dalam kesempatan lain bahwa tauhid

Lebih terperinci

SIAPAKAH NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI? APAKAH SUNNI, SYIAH ATAU WAHABI?

SIAPAKAH NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI? APAKAH SUNNI, SYIAH ATAU WAHABI? بسم االله الرحمن الرحيم SIAPAKAH NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI? APAKAH SUNNI, SYIAH ATAU WAHABI? Lahir tahun 1969 di Yaman, tinggal dan bekerja seperti umumnya orang Yaman. Dia mulai mengalami mimpi-mimpi

Lebih terperinci

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ )

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح ي م ا لس ال م ع ل ي ك م و ر ح م ة اهلل و ب ر ك ات ه MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) HOW TO MANAGE OUR SELF TO BE A GOOD MOSLEM Motto : Menterjemahkan Bahasa Al-Qur an ke dalam Bahasa

Lebih terperinci

Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu hingga yang akhir.

Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu hingga yang akhir. SYRIA: Tidak Untuk Invasi Asing di dunia Arab, Takutlah pada Allah wahai para pemimpin Arab! 12-09-2013-05:45 AM Dengan nama Allah, maha pengasih dan penyayang. Salam kepada semua Nabi dari yang terdahulu

Lebih terperinci

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri KOMPETENSI DASAR: 1. Menganalisis agama Islam sebagai agama yang fitri 2. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi karakterstik agama Islam sebagai agama yang fitri INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai

Lebih terperinci

Murtadin,Halalkah Darahnya?

Murtadin,Halalkah Darahnya? Murtadin,Halalkah Darahnya? Tuesday, April 05, 2016 https://www.itsme.id/murtadinhalalkah-darahnya/ it's me - Murtad di Islam sering didefinisikan sebagai penolakan terhadap sebagian atau seluruh atribut

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 284 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 284 ل ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال ا ر ض و ا ن ت ب د وا م ا ف ي ا ن ف س ك م ا و ت خ ف وه ي ح اس ب ك م ب ه الل ه ف ي غ ف ر ل م ن ي ش اء و ي ع ذ ب م ن ي ش اء

Lebih terperinci

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى

ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى ة س ى اهو اهر خ اهر خ ى إ ن اه د د ه و د د ه س ت ػ ه س ت غ ف ر ه ػ ذ ة اهو ي ش ر ه ر أ ف س ا ه ي س ئ ات أ غ اه ا ي د اهو ف ال ي ض ن ه ه ي ض و ن ف ال اد ي ه. ه أ ش د أ ن ال إ ه إ ال اهو ه خ د ال ش ر م ه

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

Mari Berdoa. Tuesday, May 31, https://www.itsme.id/mari-berdoa/

Mari Berdoa. Tuesday, May 31, https://www.itsme.id/mari-berdoa/ Mari Berdoa Tuesday, May 31, 2016 https://www.itsme.id/mari-berdoa/ its me - Artikel ini tidak bermaksud memberikan sebuah daftar doa-doa dari Al-Qur'an yang hanya sekedar dihafalkan dan diucapkan namun

Lebih terperinci

"Barangsiapa yang menjadikan semua tujuan menjadi satu, yaitu tujuan hari kembali, niscaya Allah I mencukupkan kepadanya semua tujuannya"

Barangsiapa yang menjadikan semua tujuan menjadi satu, yaitu tujuan hari kembali, niscaya Allah I mencukupkan kepadanya semua tujuannya Mengutamakan Akhirat من ج ع ل ال ه م و م ه م ا و اح د ا ه م ال م ع اد ك ف اه الله س اي ر ه م و م ه "Barangsiapa yang menjadikan semua tujuan menjadi satu, yaitu tujuan hari kembali, niscaya Allah I mencukupkan

Lebih terperinci

Kebahagiaan Mana yang Ingin Anda Raih?

Kebahagiaan Mana yang Ingin Anda Raih? Kebahagian Mana yang Ingin Anda RAIH? حفظه االله Ustadz Abu Isma il Muslim al-atsari Publication: 1434 H_2013 M Kebahagiaan Mana yang Ingin Anda Raih? خفظه االله Ustadz Abu Isma il Muslim al-atsari Disalin

Lebih terperinci

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. Amalan Setelah Ramadhan Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. ا ن ال ح م د ل له ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي ه

Lebih terperinci

SIKSA N E R A KA. Muhammad Ahmad al-'amari. Publication 1437H/2016M. SIKSA NERAKA Dari Buku ADA APA DI HARI KIAMAT

SIKSA N E R A KA. Muhammad Ahmad al-'amari. Publication 1437H/2016M. SIKSA NERAKA Dari Buku ADA APA DI HARI KIAMAT SIKSA N E R A KA Muhammad Ahmad al-'amari Publication 1437H/2016M SIKSA NERAKA Dari Buku ADA APA DI HARI KIAMAT دمحم أمحد العماري Karya: Terjemah: Arif Hidayatullah Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad Terbitan:

Lebih terperinci

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 286

Tafsir Depag RI : QS Al Baqarah 286 Tafsir Depag RI : QS 002 - Al Baqarah 286 ل ا ي ك ل ف الل ه ن ف س ا ا ل ا و س ع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا م ا اك ت س ب ت ر ب ن ا ل ا ت و اخ ذ ن ا ا ن ن س ين ا ا و ا خ ط ا ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

Aturan Mengenal Khalifah Allah

Aturan Mengenal Khalifah Allah Aturan Mengenal Khalifah Allah Tidak syak lagi bahawa perkara-perkara yang paling asas yang kita lihat hari ini mestilah diberi pertimbangan dan garis panduan, dengan itu kita dapat mengetahuinya. Bagi

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA 12 Pluralisme, Liberalisme, DAN Sekularisme Agama FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam

Lebih terperinci

Post

Post Jawaban kepada siapa saja yang tidak percaya mengenai Jasad kaum Aad, kami beritakan yang sebenarnya Imam Nasser Muhammad Al-Yamani 01-15-2009, 10:27 PM --------------------------------------------------

Lebih terperinci

KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM

KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM PANTI ASUHAN AMANAH JALAN MUSYAWARAH KANDANGAN 71211 KALIMANTAN SELATAN Khutbah

Lebih terperinci

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an:

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an: Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم إ ن ال ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ا م ن ي

Lebih terperinci

'R'REE E AME AEAEO EA AREBEB

'R'REE E AME AEAEO EA AREBEB 'R'REE E AME AEAEO EA AREBEB س ث ب ظ ي ب أ ف س ب ا ى ر غ ف ش ى ب ر ش د ب ى ن اى خ بس ش 1. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat

Lebih terperinci

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No. 1567 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya

Lebih terperinci

Iman Kepada KITAB-KITAB

Iman Kepada KITAB-KITAB Iman Kepada KITAB-KITAB رمحو هللا Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Publication : 1437 H, 2016 M Iman Kepada KITAB-KITAB Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Disalin dari Kitab 'Aqidah AhlusSunnah

Lebih terperinci

Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya

Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya PERBAIKAN KEADAAN UMAT URGENSI DAN CARA MEWUJUDKANNYA Oleh Syaikh Shalih Fauzan al-fauzan hafizhahullah[1] Sesungguhnya perbaikan keadaan umat merupakan

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

Mengutamakan Akhirat

Mengutamakan Akhirat Mengutamakan Akhirat Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Abu Ziyad الاهتمام بالا خرة محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1429 2008

Lebih terperinci

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 1 الل ه م م صر ف ال ق ل وب صر ف ق ل وب ن ا لى ط اع ت ك Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 م ق ل ب ال ق ل وب ث ب ت ق ل بى لى

Lebih terperinci

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan.

Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. ADAB ISLAMI : ADAB SEBELUM MAKAN Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya, memelihara kesehatan, dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut

Lebih terperinci

Pertanyaan : Apa yang dapat anda katakan pada kami tentang Bumi

Pertanyaan : Apa yang dapat anda katakan pada kami tentang Bumi المصدر Hollow Earth/Rongga Bumi (Bumi dengan dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam matahari) Pertanyaan : Apa yang dapat anda katakan pada kami tentang Bumi page 1 / 18 dengan dua tempat matahari

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah

Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah Syaikh Dr. Said bin 'Ali bin Wahf al-qahthani Publication : 1437 H_2016 M Al-Muhiith, Al-Wakiil dan Al-Fattaah Oleh : Syaikh Said bin 'Ali Wahf al-qahthani Disalin

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ

TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ TAFSIR SURAT ATH- THAARIQ Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download ± 300 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. www.ibnumajjah.wordpress.com سورة الطارق TAFSIR SURAT ATH - THAARIQ (Yang Datang di Malam Hari)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. jawabanya dihadapan-nya, sebagaimana Allah SWT berfirman :

BAB I PENDAHULUAN. jawabanya dihadapan-nya, sebagaimana Allah SWT berfirman : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua, karena kelak akan di minta pertanggung jawabanya dihadapan-nya,

Lebih terperinci

1. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-mu, meminta tolong kepada-mu, dan memohon petunjuk dari-mu, kami berlindung dan bertawakal kepada-mu, kami

1. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-mu, meminta tolong kepada-mu, dan memohon petunjuk dari-mu, kami berlindung dan bertawakal kepada-mu, kami دوع قنط Doa Qunut ا لل ه م إ ن ا ن ح م د ك و ن س ت ع ن ك و ن س ت ه د ك و ن ع و ذ ب ك و ن ت و ك ل ع ل ك ك ل ه ن ش ك ر ك و ل ن ك ف ر ك و ن خ ل ع و ن ت ر ك م ن و ن ث ن ع ل ك ال خ ر ف ج ر ك الل ه م إ اك ن

Lebih terperinci

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan.

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan. Ayat 1 اق ت ر ب ت ال ساع ة و انش ق ال ق م ر Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat), dan terbelahlah bulan. Ayat 2 و إ ن ي ر و ا ا ي ة ي ع ر ض وا و ي ق ول وا س ح ر مس ت م ر Dan kalau mereka (kaum musyrik

Lebih terperinci

Kisah Perjalanan Zulkarnain Sebagaimana Dijelaskan Oleh Imam

Kisah Perjalanan Zulkarnain Sebagaimana Dijelaskan Oleh Imam ))المصدر(( Kisah Perjalanan Zulkarnain Sebagaimana Dijelaskan Oleh Imam قال االله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم } و ي س ا ل ون ك ع ن ذ ي ال ق ر ن ي ن ق ل س ا ت ل و ع ل ي ك م م ن ه ذ ك ر ا ٨٣ ا ن ا page

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH

TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM www.ibnumajjah.wordpress.com TAFSIR SURAT AL-BAYYINAH Oleh: رحمه اهلل Imam Ibnu Katsir Download > 350 ebook Islam, Gratis!!! kunjungi. www.ibnumajjah.wordpress.com Kunjungi

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Pesan Damai Yang Tak Sejuk

Pesan Damai Yang Tak Sejuk Pesan Damai Yang Tak Sejuk Tuesday, March 15, 2016 https://www.itsme.id/pesan-damai-yang-tak-sejuk/ it's me - Sangatlah menyedihkan melihat bagaimana Al-Qur an digunakan oleh sebagian para pemimpin Muslim

Lebih terperinci

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Publication: 1439 H_2018 M TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Oleh: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Terjemah: Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor:

Lebih terperinci

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di PETUNJUK RASULULLAH

Bagi YANG BERHUTANG. Publication: 1434 H_2013 M. Download > 600 ebook Islam di  PETUNJUK RASULULLAH PETUNJUK RASULULLAH Bagi YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin Kurdian Publication: 1434 H_2013 M PETUNJUK RASULULLAH صلى االله عليه وسلم BAGI YANG BERHUTANG حفظه االله Ustadz Nur Kholis bin

Lebih terperinci

Manusia Dan Bermegah-Megah

Manusia Dan Bermegah-Megah Manusia Dan Bermegah-Megah Manusia Dan Bermegah-Megahan Oleh Ustadz Abu Ismail Muslim Atsari ل ت ر و ن ٥ ك لا ل و ت ع ل م ون ع ل م ال ي ق ين ٤ ث م ك لا س و ف ت ع ل م ون ٣ ك لا س و ف ت ع ل م ون ٢ ح ت ى

Lebih terperinci

Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah

Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah Ma had Tarbawi Al-Hurriyyah Outline Dalil Klasifikasi kitab suci Urgensi Kedudukan Cakupan iman kepada kitab2 Allah Sikap manusia kepada kitab Allah Tuntutan iman kepada Al-Qur an Penutup ( ١ )ال م Dalil

Lebih terperinci

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal;

Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas dua hal; Makna dan Hakikat Ibadah Pengertian ibadah: Yang berhak disembah hanya Allah semata, dan ibadah digunakan atas dua hal; 1. Pertama: menyembah, yaitu merendahkan diri kepada Allah dengan melakukan segala

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM SULIT 1223/2 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 Mei 2013 1 ²/3 jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU ---------------------------------------------------------- SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح د ث ي ن ي ون س ب ن ع ب ي د ا ل ع ل ى أ خ ب ر ن اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ي ن ع م ر و أ ن أ ب ي ون س ح د ث ه ع ن أ ي ب ه ر ي ر ة ع ن

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

WAWANCARA DENGAN IMAM MAHDI NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI

WAWANCARA DENGAN IMAM MAHDI NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI بسم االله الرحمن الرحيم WAWANCARA DENGAN IMAM MAHDI NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI -Apa yang membuat anda berpikir bahwa anda adalah Al Mahdi? Jawab : Saya memiliki pandangan/tujuan dan menjaganya lebih kuat,

Lebih terperinci

Post

Post MALAIKAT KEMATIAN Pertanyaan : Siapakah Malaikat Kematian? Imam Nasser Muhammad Al-Yamani menjawab : و ل ق د خ ل ق ن ا ا لا نس ان و ن ع ل م م ا ت و س و س ب ه ن ف س ه و ن ح ن ا ق ر ب ا ل ي ه م ن ح ب ل ال

Lebih terperinci

Oleh: M. Taufik. N.T

Oleh: M. Taufik. N.T Hajat Terhadap Syari ah Lebih Besar Dibandingkan Dengan Hajat Terhadap Bernafas Oleh: M. Taufik. N.T ا ل م د ل ل و ح د ا ك ث ي ر ا ك م ا أ م ر ف ان ت ه و ا ع م ا ن ه ى ع ن و و ح ذ ر. أ ش ه د أ ن ل إ ل

Lebih terperinci

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS. Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS. Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Ayat dan Hadis Tentang Bimbingan Dan Konseling Kelompok Mata Kuliah Fakultas

Lebih terperinci

WAWANCARA DENGAN IMAM MAHDI NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI

WAWANCARA DENGAN IMAM MAHDI NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI بسم االله الرحمن الرحيم WAWANCARA DENGAN IMAM MAHDI NASSER MUHAMMAD AL-YAMANI Pertanyaan : Apa yang membuat anda berpikir bahwa page 1 / 109 anda adalah Al-Mahdi? Jawab : Saya memiliki pandangan/tujuan

Lebih terperinci

Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada dua:

Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab karenanya ada dua: Tauhid, Keutamaan dan Macam-macamnya Tauhid, yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa, tidak ada sekutu bagi-nya dalam rububiyah (ketuhanan), uluhiyah (ibadah), Asma` dan Sifat-Nya. Urgensi

Lebih terperinci

ISLAM DAN TOLERANSI. Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA. Modul ke: Fakultas TEHNIK

ISLAM DAN TOLERANSI. Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA. Modul ke: Fakultas TEHNIK Modul ke: ISLAM DAN TOLERANSI Disampaikan pada perkuliahan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Fakultas TEHNIK MUHAMMAD ALVI FIRDAUSI, S.Si, MA Program Studi TEHNIK INFORMATIKA www.mercubuana.ac.id ق ل ي أ ي ھ ا ٱل

Lebih terperinci

Doa Qunut pada Tarawaih di Masjidil Haram by Syaikh Abdurrahman As-Sudais Sumber : dakwatuna.com

Doa Qunut pada Tarawaih di Masjidil Haram by Syaikh Abdurrahman As-Sudais Sumber : dakwatuna.com Doa Qunut pada Tarawaih di Masjidil Haram by Syaikh Abdurrahman As-Sudais Sumber : dakwatuna.com ع ل ي ك ا ل يػ ر ك ل و ا لل ه م إ ن ا ن م د ؾ و ن س ت ع يػ ن ك و ن س تػ ه د ي ك و نػ ع و ذ ب ك و نػ تػ و

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 08-06-2017 13 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Berdoa Al-Bukhari 5829-5834 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Konsisten dalam kebaikan

Konsisten dalam kebaikan Konsisten dalam kebaikan Disusun Oleh: Mahmud Muhammad al-khazandar Penerjemah : Team Indonesia Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad المداومة على فعل المعروف محمود محمد الخزندار Maktab Dakwah Dan Bimbingan

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

HURUF-HURUF DALAM QUR AN YANG MISTERIUS (MUTASYABIHAT) Rahasia-rahasia apa yang terdapat pada awal beberapa surat di Al-Qur an?

HURUF-HURUF DALAM QUR AN YANG MISTERIUS (MUTASYABIHAT) Rahasia-rahasia apa yang terdapat pada awal beberapa surat di Al-Qur an? HURUF-HURUF DALAM QUR AN YANG MISTERIUS (MUTASYABIHAT) Pertanyaan : Rahasia-rahasia apa yang terdapat pada awal beberapa surat di Al-Qur an? Jika anda perhatikan anda akan menemukan bahwa alpabet -arab

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Sikap Jujur. A. Muqoddimah

Sikap Jujur. A. Muqoddimah Sikap Jujur A. Muqoddimah Sifat jujur itu merupakan kebalikan dari sifat bohong, kejujuran itu antonim dari kebohongan. Sifat ini keduanya melekat pada diri setiap manusia dan akan bisa muncul sewaktuwaktu

Lebih terperinci

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK 31 PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK Majelis Ulama Indonesia, setelah

Lebih terperinci

ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي د ه الله ف لا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف لا ه اد ي

ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي د ه الله ف لا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف لا ه اد ي ن ح م د لله ا لح م د ا ن Pelajaran Isra dan Mi raj Oleh KH. Ibnu Jarir, Lc و ن س ه ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي د ه الله ف لا م ض

Lebih terperinci

HOMOSEKS Dosa yang Lebih Besar Dari Zina

HOMOSEKS Dosa yang Lebih Besar Dari Zina HOMOSEKS Dosa yang Lebih Besar Dari Zina حفظه هللا Ustadz Abu Ismail Muslim al-atsari Publication 1436 H/ 2015 M Homoseks, Dosa yang Lebih Besar dari Zina Sumber: Majalah As-Sunnah, Ed. 01 Thn.XVIII_1435H/2014M

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

Khutbah Idul Fitri Topik Khutbah tentang Lima Cara Memperlakukan Hati

Khutbah Idul Fitri Topik Khutbah tentang Lima Cara Memperlakukan Hati Page 1 MERIXSOFT.COM Education, Technology, Computers, Electronics Khutbah Idul Fitri Posted on June 28, 2012 by Admin Khutbah Idul Fitri Topik Khutbah tentang Lima Cara Memperlakukan Hati االله أآبراالله

Lebih terperinci

BAB 7 ASPEK AL-QUR AN

BAB 7 ASPEK AL-QUR AN BAB 7 HOME ASPEK AL-QUR AN SK/KD SURAH AR-RUM, 41-42 SURAH AL-A RAF 56-58 SURAH SAD: 27 video الر ح م ن الر ح يم ASPEK AL-QUR AN STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QUR AN TENTANG PERINTAH MENJAGA

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci