Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih"

Transkripsi

1 ijk Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd Shalat Sunnat Tasbih Shalat Sunnat tasbih ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamaknya Abbas Ibn Abdul Muthalib. Shalat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya, kalau bisa tiap-tiap malam / hari, kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu, kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali dan kalau tak bias sekali setahun, setidak-tidaknya sekali seumur hidup. 1) Kalu dikerjkan siang hari, bisa dikerjakan 4 rakaat sekali gus sekali salam atau dua dua tiap dua rakat salam. 2) Kalau dikerjakan pada malam hari hendaklah 4 rakaat itu dijadikan dua salam (dua-dua). Shalat ini disebut shalat tasbih, karena didalamnya dibacakan tasbih sehingga dalam 4 rakaat itu 300 tasbih Cara mengerjakannya A) USHALLI SUNNAT TASBIHU RAK ATAINI LILLAHI TA ALAA ALLHU AKBAR Aku niat shalat tasbih dua rakaat, karena Allah, Allahu Akbar B) Selesai membaca doa iftitah, lalu membaca alfateh lalu membaca surat, kemudian sebelum ruku bacalah bacalah tasbih 15 kali: س ب ح ان الل ه و ال ح م د ل ل ه و لا إل ه إلا الل ه و الل ه أ آ ب ر و لا ح و ل و لا ق و ة إلا بالل ه ال ع ل ي ال ع ظ يم SUBHANALLAAHI WALHAMDU LILLAHI WALAA ILAAHA ILLAL LAAHU WALAAHU AKBARU WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAHIL ALIYYIL ADHIM Maha Suci Allah Yang Maha Esa, segala puji bagi Allah dan Allah Dzat yang Maha Agung C) Kemudian ruku, dan setelah membaca tasbih ruku, lalu membaca pula tasbih seperti tersebut diatas 10 kali, kemudian I tidal. D) Setelah selesai tahmid I tidal, lantas membaca pula tasbih seperti tersebut diatas 10 kali, lantas sujud. E) Diwaktu sujud sehabis tasbih sujud, kemudian membaca tasbih seperti tersebut diatas 10 kali, lalu duduk antara dua sujud. 1

2 F) Setelah selesai membaca doa duduk antara dua sujud, lantas membaca tasbih seperti disebut diatas 10 kali, kemudian sujud kedua. G) Pada sujud kedua setelah selesai membaca tasbih seperti tersebut diatas 10 kali, lantas sebelum berdiri ke rakaat kedua kita hendaknya duduk istikharah lalu sambil duduk istikharah itu membaca tasbih seperti diatas 10 kali. Demikianlah kita laksanakan pada rakaat pertma ini, yang apabila kita hitung seluruh bacaan tasbihnya berjumlah 75 kali tasbih, dan 75 kali tasbih x 4 rakaat=300 tasbih. Untuk jelasnya sbb: Setelah selesai membaca surah pada rakaat pertma: Sambil berdiri membaca tasbih Waktu ruku membaca tasbih lagi.. Waktu I tidal membaca tasbih lagi Waktu sujud membaca tasbih lagi. Waktu duduk antara dua sujud membaca tasbih Waktu sujud kedua membaca tasbih. Waktu duduk istikharah (sebelum berdiri).. Jumlah. Total. 15 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 75 kali 300 kali Dasar hukumnya adalah hadis dibawah ini ح دث ن ا ع ب د ال رح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م ال ني س اب ور ي ح دث ن ا م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ح دث ن ا ال ح ك م ب ن أ ب ان ع ن ع ك ر م ة ع ن اب ن ع باس أ ن ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ق ال ل ل ع باس ب ن ع ب د ال م طل ب ي ا ع با س ي ا ع ماه أ ل ا أ ع ط يك أ ل ا أ م ن ح ك أ ل ا أ ح ب وك أ ل ا أ ف ع ل ب ك ع ش ر خ ص ال إ ذ ا أ ن ت ف ع ل ت ذ ل ك غ ف ر الل ه ل ك ذ ن ب ك أ ول ه و ا خ ر ه ق د يم ه و ح د يث ه خ ط ا ه و ع م د ه ص غ ير ه و آ ب ير ه س ر ه و ع ل ان ي ت ه ع ش ر خ ص ال أ ن ت ص لي أ ر ب ع ر آ ع ات ت ق ر أ ف ي آ ل ر آ ع ة ف ات ح ة ال ك ت اب و س ور ة ف ا ذ ا ف ر غ ت م ن ال ق ر اء ة ف ي أ ول ر آ ع ة و أ ن ت ق اي م ق ل ت س ب ح ان ال له و ال ح م د ل له و ل ا إ ل ه إ لا ال له و ال له أ آ ب ر خ م س ع ش ر ة م رة ث م ت ر آ ع ف ت ق ول ه ا و أ ن ت ر اآ ع ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن ال رآ وع ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ه و ي س اج د ا ف ت ق ول ه ا و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن ال سج ود ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت س ج د ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ف ذ ل ك خ م س و س ب ع ون ف ي آ ل ر آ ع ة ت ف ع ل ذ ل ك ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات إ ن اس ت ط ع ت أ ن ت ص لي ه ا ف ي آ ل ي و م م رة ف اف ع ل ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ج م ع ة م رة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ش ه ر م رة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل س ن ة م رة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي ع م ر ك م رة Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, Wahai Abbas, pamanku, sudahkah paman aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari sepuluh macam perbuatan yang dapat menghapus sepuluh macam dosa? Jika paman mengerjakan itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang pertama dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang terang terangan. Sepuluh macam perbuatan itu ialah: sahalat empat rakaat, tiap rakaat membaca Alfatehah dan surah, selesai membaca itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah ketika masih berdiri, SUBHANALLA WAL HAMDU LILLAHI, WA LAA ILAAHA 2

3 ILLALLAAHU WALLAAHU AKBAR (Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar) sebanyak 15 kali. Kemudian ruku dan dalam ruku ini membaca seperti bacaan diatas sebanyak 10 kali, I tidal dari ruku membaca lagi 10 kali, setelah itu turun untuk sujud membaca lagi 10 kali, mengankat kepala dari sujud membaca lagi 10 kali, terus sujud membaca 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud (sebelum berdiri) dan diwaktu duduk membaca pula 10 kali. Jadi jumlahnya ada 75 kali dalam setiap rakaat. Kamu dapat melakukannya dalam empat rakaat. Jika kamu sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak dapat, boleh setiapo Jum at, kalau tidak dapat pula maka sebulan, kalau tidak dapat pula maka setahun sekali, dan kalau masih tidak bias juga, maka sekali dalam seumur hidup (HR. Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah yang dishaihkan oleh Nasyriruddin Al AlBani dalam Shoheh Sunan Abu Daud no 1298). Hadis ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli hadis (muhadisin), Alhafid Ibnu Hajar mendhaifkan hadis ini dalam kitabnya Talkhis khabir demikian juga mendhaifkan Ibnu Taymiyah, alhafid Almazie, dan Adhabbie. (keterangan lengkapnya di text aslinya dalam kitab syarah Sunan Abi Daud yaitu kitab Ainul Ma bud (saya juga lampirkan text aslinya dari kitab ini). Tapi pakar hadis belakangan ini Syeh Nasiruddin Al Albani menshohehkan hadis ini (shalat sunnah Tasbih) dalam kitabnya Shoheh Sunan Abi Daud). Allahu A lam bishowab. ح د ث ن ا ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م الن ي س اب ور ي ح د ث ن ا م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ح د ث ن ا ال ح ك م ب ن أ ب ان ع ن ع ك ر م ة ع ن اب ن ع ب اس أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال ل ل ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب ي ا ع ب اس ي ا ع م اه أ ل ا أ ع ط يك أ ل ا أ م ن ح ك أ ل ا أ ح ب وك أ ل ا أ ف ع ل ب ك ع ش ر خ ص ال إ ذ ا أ ن ت ف ع ل ت ذ ل ك غ ف ر الل ه ل ك ذ ن ب ك أ و ل ه و ا خ ر ه ق د يم ه و ح د يث ه خ ط ا ه و ع م د ه ص غ ير ه و آ ب ير ه س ر ه و ع ل ان ي ت ه ع ش ر خ ص ال أ ن ت ص ل ي أ ر ب ع ر آ ع ات ت ق ر أ ف ي آ ل ر آ ع ة ف ات ح ة ال ك ت اب و س ور ة ف ا ذ ا ف ر غ ت م ن ال ق ر اء ة ف ي أ و ل ر آ ع ة و أ ن ت ق اي م ق ل ت س ب ح ان الل ه و ال ح م د ل ل ه و ل ا إ ل ه إ ل ا الل ه و الل ه أ آ ب ر خ م س ع ش ر ة م ر ة ث م ت ر آ ع ف ت ق ول ه ا و أ ن ت ر اآ ع ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الر آ وع ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ه و ي س اج د ا ف ت ق ول ه ا و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الس ج ود ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت س ج د ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ف ذ ل ك خ م س و س ب ع ون ف ي آ ل ر آ ع ة ت ف ع ل ذ ل ك ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات إ ن اس ت ط ع ت أ ن ت ص ل ي ه ا ف ي آ ل ي و م م ر ة ف اف ع ل ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ج م ع ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ش ه ر م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل س ن ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي ع م ر ك م ر ة ح د ث ن ا م ح م د ب ن س ف ي ان ال ا ب ل ي ح د ث ن ا ح ب ان ب ن ه ل ال أ ب و ح ب يب ح د ث ن ا م ه د ي ب ن م ي م ون ح د ث ن ا ع م ر و ب ن م ال ك ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ق ال ح د ث ن ي ر ج ل آ ان ت ل ه ص ح ب ة ي ر و ن أ ن ه ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ق ال ق ال ل ي الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م اي ت ن ي غ د ا أ ح ب وك و أ ث يب ك و أ ع ط يك ح ت ى ظ ن ن ت أ ن ه ي ع ط ين ي ع ط ي ة ق ال إ ذ ا ز ال الن ه ار ف ق م ف ص ل أ ر ب ع ر آ ع ات ف ذ آ ر ن ح و ه ق ال ث م ت ر ف ع ر أ س ك ي ع ن ي م ن الس ج د ة الث ان ي ة ف اس ت و ج ال س ا و ل ا ت ق م ح ت ى ت س ب ح ع ش ر ا و ت ح م د ع ش ر ا و ت ك ب ر ع ش ر ا و ت ه ل ل ع ش ر ا ث م ت ص ن ع ذ ل ك ف ي ال ا ر ب ع الر آ ع ات ق ال ف ا ن ك ل و آ ن ت أ ع ظ م أ ه ل ال ا ر ض ذ ن ب ا غ ف ر ل ك ب ذ ل ك ق ل ت ف ا ن ل م أ س ت ط ع أ ن أ ص ل ي ه ا ت ل ك الس اع ة ق ال ص ل ه ا م ن الل ي ل و الن ه ار Dari Abu Jauza, dia berkata, Ada seorang laki-laki bersama sahabatnya, yang menurut mereka dia adalah Abdullah bin Amr, pernah memberikantahukan aku, katanya, Nabi SAW pernah berkata kepadaku Datanglah kepadaku besok, aku akan memberimu sebuah pemberian. Aku mengira bahwa beliau itu akan memberiku suatu pemberian 3

4 د (berupa materi). Belaiu bersabda, Apabila siang telah tergelincir, maka berdirilah mengerjakan shalat 4 rakaat. Selanjutnya dia menyebutkan Hadis seperti diatas. Selanjutnya Beliau bersabda, Kemudian kamu mengangkat kepala dari sujud kedua, duduklah dengan lurus, janganlah berdiri sehingga membaca tasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali. Setelah itu kamu melakukannya dalam 4 rakaat. Sabda beliau, Seandainya kamu orang yang paling besar dosanya diantara penduduk bumi, maka dosamu itu akan diampuni dengan perbuatan itu Saya (Abdullah) bertanya, Jika saya tidak mampu mengerjakan shalat tasbih itu pada itu? Belaiu bersabda Kerjakan di malam hari atau malam hari ((HR. Sunan Abu Daud yang di hasan shaihkan no 1298 oleh Nasyriruddin Al AlBani dalam Shoheh Sunan Abu Daud, HR Ibnu Majah no 1377). Hadis ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli hadis (muhadisin) panjang urain text aslinya dalam kitab sayarah Ainul Ma bud (saya cantumkan text aslinya), akan tetapi pakar Hadis belakangan ini Tapi pakar hadis belakangan ini Syeh Nasiruddin Al Albani hadis ini adalah hasan shoheh dalam kitabnya Shoheh Sunan Abi Daud. Allahu A lam bishowab. Untuk lebih detailnya inilah tulisan aslinya, yang saya ambilkan dari Sunan Abi Daud serta kitab syarahnya / penjelasnya Ainul Ma bud serta dari Sunan Ibnu Majah. ح د ث ن ا ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م الن ي س اب ور ي ح د ث ن ا م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ح د ث ن ا ال ح ك م ب ن أ ب ان ع ن ع ك ر م ة ع ن اب ن ع ب اس أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال ل ل ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب ي ا ع ب اس ي ا ع م اه أ ل ا أ ع ط يك أ ل ا أ م ن ح ك أ ل ا أ ح ب وك أ ل ا أ ف ع ل ب ك ع ش ر خ ص ال إ ذ ا أ ن ت ف ع ل ت ذ ل ك غ ف ر الل ه ل ك ذ ن ب ك أ و ل ه و ا خ ر ه ق د يم ه و ح د يث ه خ ط ا ه و ع م د ه ص غ ير ه و آ ب ير ه س ر ه و ع ل ان ي ت ه ع ش ر خ ص ال أ ن ت ص ل ي أ ر ب ع ر آ ع ات ت ق ر أ ف ي آ ل ر آ ع ة ف ات ح ة ال ك ت اب و س ور ة ف ا ذ ا ف ر غ ت م ن ال ق ر اء ة ف ي أ و ل ر آ ع ة و أ ن ت ق اي م ق ل ت س ب ح ان الل ه و ال ح م د ل ل ه و ل ا إ ل ه إ ل ا الل ه و الل ه أ آ ب ر خ م س ع ش ر ة م ر ة ث م ت ر آ ع ف ت ق ول ه ا و أ ن ت ر اآ ع ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الر آ وع ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ه و ي س اج د ا ف ت ق ول ه ا و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الس ج ود ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت س ج د ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ف ذ ل ك خ م س و س ب ع ون ف ي آ ل ر آ ع ة ت ف ع ل ذ ل ك ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات إ ن اس ت ط ع ت أ ن ت ص ل ي ه ا ف ي آ ل ي و م م ر ة ف اف ع ل ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ج م ع ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ش ه ر م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل س ن ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي ع م ر ك م ر ة ح د ث ن ا م ح م د ب ن س ف ي ان ال ا ب ل ي ح د ث ن ا ح ب ان ب ن ه ل ال أ ب و ح ب يب ح د ث ن ا م ه د ي ب ن م ي م ون ح د ث ن ا ع م ر و ب ن م ال ك ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ق ال ح د ث ن ي ر ج ل آ ان ت ل ه ص ح ب ة ي ر و ن أ ن ه ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ق ال ق ال ل ي 4

5 الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م اي ت ن ي غ د ا أ ح ب وك و أ ث يب ك و أ ع ط يك ح ت ى ظ ن ن ت أ ن ه ي ع ط ين ي ع ط ي ة ق ال إ ذ ا ز ال الن ه ار ف ق م ف ص ل أ ر ب ع ر آ ع ات ف ذ آ ر ن ح و ه ق ال ث م ت ر ف ع ر أ س ك ي ع ن ي م ن الس ج د ة الث ان ي ة ف اس ت و ج ال س ا و ل ا ت ق م ح ت ى ت س ب ح ع ش ر ا و ت ح م د ع ش ر ا و ت ك ب ر ع ش ر ا و ت ه ل ل ع ش ر ا ث م ت ص ن ع ذ ل ك ف ي ال ا ر ب ع الر آ ع ات ق ال ف ا ن ك ل و آ ن ت أ ع ظ م أ ه ل ال ا ر ض ذ ن ب ا غ ف ر ل ك ب ذ ل ك ق ل ت ف ا ن ل م أ س ت ط ع أ ن أ ص ل ي ه ا ت ل ك الس اع ة ق ال ص ل ه ا م ن الل ي ل و الن ه ار ق ال أ ب و د او د ح ب ان ب ن ه ل ال خ ال ه ل ال الر أ ي ق ال أ ب و د او د ر و اه ال م س ت م ر ب ن الر ي ان ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر و م و ق وف ا و ر و اه ر و ح ب ن ال م س ي ب و ج ع ف ر ب ن س ل ي م ان ع ن ع م ر و ب ن م ال ك الن ك ر ي ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ع ن اب ن ع ب اس ق و ل ه و ق ال ف ي ح د يث ر و ح ف ق ال ح د يث ع ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ح د ث ن ا أ ب و ت و ب ة الر ب يع ب ن ن اف ع ح د ث ن ا م ح م د ب ن م ه اج ر ع ن ع ر و ة ب ن ر و ي م ح د ث ن ي ال ا ن ص ار ي أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال ل ج ع ف ر ب ه ذ ا ال ح د يث ف ذ آ ر ن ح و ه م ق ال ف ي الس ج د ة الث ان ي ة م ن الر آ ع ة ال ا ول ى آ م ا ق ال ف ي ح د يث م ه د ي ب ن م ي م ون )ي ا ع م اه ( : إ ش ار ة إ ل ى م ز يد ا س ت ح ق اقه و ه و م ن اد ى م ض اف إ ل ى ي اء ال م ت ك ل م ف ق ل ب ت ي اؤ ه أ ل ف ا و أ ل ح ق ت ب ه اء الس ك ت آ ي ا غ ل ام اه ) أ ل ا أ م ن حك ( : أ ي أ ل ا أ ع ط يك م ن ح ة. ق ال ف ي ال م غ ر ب : ال م ن ح أ ن ي ع ط ي الر ج ل الر ج ل ش اة أ و ن اق ة ل ي ش ر ب ل ب نه ا ث م ي ر د ه ا إ ذ ا ذ ه ب د ر ه ا ه ذ ا أ ص له ث م آ ث ر ا س ت ع م اله ح ت ى ق يل ف ي آ ل ع ط اء ) أ ل ا أ ح ب وك ( : ي ق ال ح ب اه آ ذ ا و ب ك ذ ا إ ذ ا أ ع ط اه, و ال ح ب اء ال ع ط ي ة. آ ذ ا ف ي الن ه اي ة و ه و ق ر يب ال م ع ن ى. و آ ر ر أ ل ف اظ ا م ت ق ار ب ة ال م ع ن ى ت ق ر ير ا ل لت ا آ يد ق ال الس ي وط ي : و أ ف ر ط ا ب ن ال ج و ز ي ف ا و ر د ه ذ ا ال ح د يث ف ي آ ت اب ال م و ض وع ات و أ ع ل ه ب م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ق ال إ ن ه م ج ه ول. ق ال ال ح اف ظ أ ب و ال ف ض ل ب ن ح ج ر ف ي آ ت اب ال خ ص ال ال م ك ف ر ة ل لذ ن وب ال م ق د م ة و ال م و خ ر ة أ س اء ا ب ن ال ج و ز ي ب ذ آ ر ه ذ ا ال ح د يث ف ي ال م و ض وع ات. و ق و له إ ن م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز م ج ه ول ل م ي ص ب ف يه ف ا ن ا ب ن م ع ين و الن س اي ي و ث ق اه. و ق ال ف ي أ م ال ي ال ا ذ آ ار : ه ذ ا ال ح د يث أ خ ر ج ه ال ب خ ار ي ف ي ج ز ء ال ق ر اء ة خ ل ف ال ا م ام و أ ب و د او د و اب ن م اج ه و اب ن خ ز ي م ة ف ي ص ح يحه و ال ح اآ م ف ي م س ت د ر آه و ص ح ح ه ال ب ي ه ق ي و غ ي رهم و ق ال ا ب ن ش اه ين ف ي الت ر غ يب س م ع ت أ ب ا ب ك ر ب ن أ ب ي د او د ي ق ول س م ع ت أ ب ي ي ق ول أ ص ح ح د يث ف ي ص ل اة الت س ب يح ه ذ ا ق ال و م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز و ث ق ه ا ب ن م ع ين و الن س اي ي و اب ن ح ب ان و ر و ى ع ن ه خ ل ق و أ خ ر ج ه ال ب خ ار ي ف ي ج ز ء ال ق ر اء ة ه ذ ا ال ح د يث ب ع ي ن ه 5

6 و أ خ ر ج ل ه ف ي ال ا د ب ح د يث ا ف ي س م اع الر ع د. و ب ب ع ض ه ذ ه ال ا م ور ت ر ت ف ع ال ج ه ال ة. و م م ن ص ح ح ه ذ ا ال ح د يث أ و ح س ن ه غ ي ر م ن ت ق د م ا ب ن م ن د ه و أ ل ف ف ي ت ص ح يحه آ ت اب ا و ال ا ج ر ي و ال خ ط يب و أ ب و س ع د الس م ع ان ي و أ ب و م وس ى ال م د ين ي و أ ب و ال ح س ن ب ن ال م ف ضل و ال م ن ذ ر ي و اب ن الص ل اح و الن و و ي ف ي ت ه ذ يب ال ا س م اء و ا خ ر ون. و ق ال الد ي ل م ي ف ي م س ن د ال ف ر د و س : ص ل اة الت س ب يح أ ش ه ر الص ل و ات و أ ص ح ه ا إ س ن اد ا. و ر و ى ال ب ي ه ق ي و غ ي ره ع ن أ ب ي ح ام د الش ر ف ي ق ال آ ن ت ع ن د م س ل م ب ن ال ح ج اج و م ع ن ا ه ذ ا ال ح د يث ف س م ع ت م س ل م ا ي ق ول ل ا ي ر و ى ف يه ا إ س ن اد أ ح س ن م ن ه ذ ا. و ق ال الت ر م ذ ي : ق د ر أ ى ا ب ن ال م ب ار ك و غ ي ره م ن أ ه ل ال ع ل م ص ل اة الت س ب يح و ذ آ ر وا ال ف ض ل ف يه ا. و ق ال ال ب ي ه ق ي : آ ان ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك ي ص ل يه ا و ت د او ل ه ا الص ال ح ون ب ع ضهم ع ن ب ع ض, و ف يه ت ق و ي ة ل ل ح د يث ال م ر ف وع. و ل ح د يث ا ب ن ع ب اس ه ذ ا ط ر ق ف ت اب ع م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ع ن ال ح ك م ب ن أ ب ان إ ب ر اه يم ب ن ال ح ك م, و م ن ط ر يقه أ خ ر ج ه ا ب ن ر اه و ي ه و اب ن خ ز ي م ة و ال ح اآ م و ت اب ع ع ك ر م ة ع ن ا ب ن ع باس ع ط اء و أ ب و ال ج و ز اء و م ج اه د. و و ر د ح د يث ص ل اة الت س ب يح أ ي ض ا م ن ح د يث ال ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب و اب نه ال ف ض ل و أ ب ي ر اف ع و ع ب د الل ه ب ن ع م رو و ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ع ل ي ب ن أ ب ي ط ال ب و ج ع ف ر ب ن أ ب ي ط ال ب و اب نه ع ب د الل ه و أ م س ل م ة و ال ا ن ص ار ي ال ذ ي أ خ ر ج ال م و ل ف ح د يثه و س ي ج يء. و ق ال الز ر آ ش ي : غ ل ط ا ب ن ال ج و ز ي ب ل ا ش ك ف ي ج ع له م ن ال م و ض وع ات ; ل ا ن ه ر و اه م ن ث ل اث ة ط ر ق أ ح ده ا : ح د يث ا ب ن ع ب اس و ه و ص ح يح و ل ي س ب ض ع يف ف ض ل ا ع ن أ ن ي ك ون م و ض وع ا و غ اي ة م ا ع ل ل ه ب م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ف ق ال م ج ه ول و ل ي س آ ذ ل ك, ف ق د ر و ى ع ن ه ب ش ر ب ن ال ح ك م و اب نه ع ب د الر ح م ن و إ س ح اق ب ن أ ب ي إ س ر اي يل و ز ي د ب ن ال م ب ار ك الص ن ع ان ي و غ ي رهم. و ق ال ف يه ا ب ن م ع ين و الن س اي ي ل ي س ب ه ب ا س و ل و ث ب ت ت ج ه ال ته ل م ي ل ز م أ ن ي ك ون ال ح د يث م و ض وع ا, م ا ل م ي ك ن ف ي إ س ن اده م ن ي ت ه م ب ال و ض ع. و الط ر يق ان ال ا خ ر ان ف ي آ ل م ن ه م ا ض ع يف و ل ا ي ل ز م م ن ض ع فهم ا أ ن ي ك ون ح د يثهم ا م و ض وع ا ا ن ت ه ى. ) ع ش ر خ ص ال ( : ب الن ص ب ع ل ى أ ن ه م ف ع ول ل ل ا ف ع ال ال م ت ق د م ة ع ل ى س ب يل الت ن از ع ق ال الت ور ب ش ت ي : ال خ ص ل ة ه ي ال خ ل ة, أ ي ع ش ر ة أ ن و اع ذ ن وبك, و ال خ ص ال ال ع ش ر م ن ح ص ر ة ف ي ق و له أ و له و ا خ ره, و ق د ز اد ه ا إ يض اح ا ب ق و ل ه ع ش ر خ ص ال ب ع د ح ص ر ه ذ ه ال ا ق س ام أ ي ه ذ ه ع ش ر خ ص ال. و ق ال م ي رك : ف ال خ ص ال ال ع ش ر ه ي ال ا ق س ام ال ع ش ر م ن الذ ن وب. و ق ال ب ع ضهم ال م ر اد ب ال ع ش ر ال خ ص ال الت س ب يح ات و الت ح م يد ات و الت ه ل يل ات و الت ك ب ير ات ف ا ن ه ا س و ى ال ق ي ام ع ش ر ع ش ر ا ن ت ه ى ) أ و له و ا خ ره ( : ب الن ص ب ق ال 6

7 الت ور ب ش ت ي أ ي م ب د أ ه و م ن ت ه اه و ذ ل ك أ ن م ن الذ ن ب م ا ل ا ي و اق عه ال ا ن س ان د ف ع ة و اح د ة و إ ن م ا ي ت ا ت ى م ن ه ش ي ي ا ف ش ي ي ا و ي ح ت م ل أ ن ي ك ون م ع ن اه م ا ت ق د م م ن ذ ن به و م ا ت ا خ ر و الض م ير ف ي ه ذ ه آ ل ه ا ع اي د إ ل ى ق و له ( : س ر ه و ع ل ان ي ته ) أ ن ) ذ ن بك و ف ي ش ر ح ال ع ل ام ة ال ا ر د ب يل ي ه اه ن ا ب ح ث ش ر يف أ ن م ف س ر ة ل ا ن الت ع ل يم ف ي م ع ن ى ال ق و ل أ و ه ي ( : ت ص ل ي خ ب ر م ب ت د أ م ح ذ وف و ال م ق د ر ع اي د إ ل ى ذ ل ك أ ي ه و ي ع ن ي أ ي ق ب ل الر آ وع ( : ف ي أ و ل ر آ ع ة ) ال م ا م ور ب ه أ ن ت ص ل ي و ف يه أ ن الت س ب يح ب ع د ال ق ر اء ة و ب ه ( : خ م س ع ش ر ة م ر ة ) و أ م ا م ا آ ان ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك, أ خ ذ أ آ ث ر ال ا ي م ة ي ف ع له م ن ج ع ل ه خ م س ع ش ر ة ق ب ل ال ق ر اء ة و ب ع د ال ق ر اء ة, ع ش ر ا و ل ا ي س ب ح ف ي ال اع ت د ال ف ه و م خ ال ف ل ه ذ ا ال ح د يث و و اف ق ه الن و و ي ف ي ال ا ذ آ ار ف ج ع ل ق ب ل ال ف ات ح ة ع ش ر ا ل ك ن ه و ق ال. أ س ق ط ف ي م ق اب ل ته ا م ا ي ق ال ف ي ج ل س ة ال اس ت ر اح ة ب ع ضهم و ف ي ر و اي ة ع ن ا ب ن ال م ب ار ك أ ن ه آ ان ي ق ول ع ش ر ين ق ال ال ق ار ي و ه ذ ا و ر د ف ي أ ث ر. ف ي الس ج د ة الث ان ي ة ث م ت ر آ ع ف ت ق وله ا و أ ن ت ر اآ ع ) ب خ ل اف م ا ق ب ل ال ق ر اء ة ت س ب يح الر آ وع ف ت ق وله ا ع ش ر ا أ ي ب ع د أ ي ب ع د ( : ع ش ر ا أ ي ب ع د ت س ب يح ( : و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ) الت س م يع و الت ح م يد أ ي ( : ث م ت ر ف ع ر أ س ك ) أ ي ث ان ي ا ( : ث م ت س ج د ) الس ج ود أ ي ق ب ل أ ن ت ق وم ( : ف ت ق وله ا ع ش ر ا ) م ن الس ج د ة الث ان ي ة و ه و ي ح ت م ل ج ل س ة : ق ال ال ق ار ي. ع ل ى م ا ف ي ال ح ص ن ال ح د يث الث ان ي : ق ل ت. ال اس ت ر اح ة و ج ل س ة الت ش ه د ا ن ت ه ى ( : ف ذ ل ك ) ف يه ت ص ر يح ب ا ن ه ج ل س ة ال اس ت ر اح ة ل ا غ ي ره ا ) م ر ة ( : و س ب ع ون خ م س ) أ ي م ج م وع م ا ذ آ ر م ن الت س ب يح ات أ ي ف ي م ج م وعه ا ب ل ا م خ ال ف ة ب ي ن ( : ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات و ق ال ع ب د. ال ا ول ى و الث ل اث ف ت ص ير ث ل اث م اي ة ت س ب يح ة ب س ب ح ان ر ب ي ال ع ظ يم و ي ب د أ ف ي الر آ وع : الل ه ب ن ال م ب ار ك ث ل اث ا و ف ي الس ج ود س ب ح ان ر ب ي ال ا ع ل ى ث ل اث ا ث م ي س ب ح و ق يل ل ه إ ن س ه ا ف ي ه ذ ه الص ل اة. الت س ب يح ات ال م ذ آ ور ة ل ا إ ن م ا ه ي : ق ال, ه ل ي س ب ح ف ي س ج د ت ي الس ه و ع ش ر ا ع ش ر ا و ذ آ ر الت ر م ذ ي ع ن ا ب ن ال م ب ار ك أ ن ه. ث ل اث م اي ة ت س ب يح ة ق ال إ ن ص ل اه ا ل ي ل ا ف ا ح ب إ ل ي أ ن ي س ل م م ن آ ل ر آ ع ت ي ن و إ ن ص ل اه ا ن ه ار ا ف ا ن ش اء س ل م و إ ن ش اء ل م ي س ل م غ ي ر أ ن الت س ب يح ال ذ ي ي ق وله ب ع د ال ف ر اغ م ن الس ج د ة الث ان ي ة و آ ان ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك. ي و د ي إ ل ى ج ل س ة ال اس ت ر اح ة, ي س ب ح ق ب ل ال ق ر اء ة خ م س ع ش ر ة م ر ة ث م ب ع د ال ق ر اء ة ع ش ر ا ال ح د يث و ل ا ي س ب ح ب ع د الر ف ع م ن و ال ب اق ي آ م ا ف ي آ ذ ا ف ي ال م ر ق اة ق ال. ق ال ه الت ر م ذ ي. الس ج د ت ي ن ب ص يغ ة : ( ي ر و ن ). و أ خ ر ج ه ا ب ن م اج ه : ال م ن ذ ر ي 7

8 ال م ج ه ول أ ي ي ظ ن ون ) و أ ث يب ك ( : أ ي أ ع ط يك. ي ق ال أ ث ابه الل ه إ ث اب ة ج از اه و أ ث اب الل ه الر ج ل م ث وب ته أ ع ط اه إ ي اه ا ) ق ال ( : الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م إ ذ ا أ ت ي ته غ د ا ) إ ذ ا ز ال الن ه ار ( : أ ي ز ال ت الش م س ) ف اس ت و ج ال س ا و ل ا ت ق م ح ت ى ت س ب ح ( : و ه ذ ا ت ص ر يح ف ي إ ث ب ات الت س ب يح ات و الت ك ب ير ات و الت ح م يد ات و الت ه ل يل ات ف ي ج ل س ة ال اس ت ر اح ة. ق ال الس ي وط ي ف ي الل ا ل ي : ق ال ال م ن ذ ر ي : ر و اة ه ذ ا ال ح د يث ث ق ات. و ق ال ال ح اف ظ ا ب ن ح ج ر : ل ك ن ا خ ت ل ف ف يه ع ل ى أ ب ي ال ج و ز اء ف ق يل ع ن ه ع ن ع ب د الل ه ب ن ع ب اس, و ق يل ع ن ه ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م رو, و ق يل ع ن ه ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر م ع ال اخ ت ل اف ع ل ي ه ف ي ر ف عه و و ق فه. و ق د أ آ ث ر الد ار ق ط ن ي م ن ت خ ر يج ط ر قه ع ل ى ا خ ت ل افه ا ا ن ت ه ى. و ال ح د يث س ك ت ع ن ه ال م ن ذ ر ي ) ال م س ت م ر ب ن الر ي ان ( : ق ال ع ل ي ب ن س ع يد ع ن أ ح م د ب ن ح ن ب ل إ س ن اد ح د يث أ ب ي ال ج و ز اء ض ع يف آ ل ي ر و ي ع ن ع م رو ب ن م ال ك الن ك ر ي و ف يه م ق ال, ق ل ت ل ه ق د ر و اه ال م س ت م ر ب ن الر ي ان ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ق ال م ن ح د ث ك ق ل ت : م س ل م ب ن إ ب ر اه يم, ف ق ال ال م س ت م ر ش ي خ ث ق ة و آ ا ن ه أ ع ج ب ه. ق ال ال ح اف ظ ا ب ن ح ج ر : ف ك ا ن أ ح م د ل م ي ب ل غه إ ل ا م ن ر و اي ة ع م رو ب ن م ال ك ف ل م ا ب ل غ ه م ت اب ع ة ال م س ت م ر أ ع ج ب ه ف ظ اه ره أ ن ه ر ج ع ع ن ت ض ع يفه. آ ذ ا ف ي الل ا ل ي ) ع ن ا ب ن ع ب اس ق و له ( : م و ق وف ا ع ل ي ه ) و ق ال ( : الر او ي ) ف ي ح د يث ر و ح ( : ه ذ ه ال ج م ل ة الت ال ي ة ) ف ق ال ( : أ ي ا ب ن ع ب اس ر ض ي الل ه ع ن ه ) ح د يث الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ( : أ ي ه ذ ا ح د يث الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م أ ي م ر ف وع ا و ل ا أ ق ول ل ك م م ن ق ب ل ن ف س ي, و ف ي ب ع ض الن س خ ح د ث ت ع ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ب ص يغ ة ال م ت ك ل م ق ال ال ح اف ظ ا ب ن ح ج ر ف ي أ م ال ي ال ا ذ آ ار و ر و اي ة ر و ح و ص ل ه ا الد ار ق ط ن ي ف ي آ ت اب ص ل اة الت س ب يح م ن ط ر يق ي ح ي ى ب ن ي ح ي ى الن ي س اب ور ي ع ن ه. و أ خ ر ج ه الط ب ر ان ي ف ي ال ا و س ط ع ن إ ب ر اه يم ب ن م ح م د الص ن ع ان ي ع ن أ ب ي ال و ل يد ه ش ام ب ن إ ب ر اه يم ال م خ ز وم ي ع ن م وس ى ب ن ج ع ف ر ب ن أ ب ي آ ث ير ع ن ع ب د ال ق د وس ب ن ح ب يب ع ن م ج اه د ع ن ا ب ن ع ب اس م ر ف وع ا. و ع ب د ال ق د وس ش د يد الض ع ف آ ذ ا ف ي الل ا ل ي. ) ح د ث ن ي ال ا ن ص ار ي ( : ق ال ال ح اف ظ ف ي أ م ال ي ال ا ذ آ ار, و ال ا ن ص ار ي غ ي ر م س م ى ق ال ال م ز ي ق يل إ ن ه ج اب ر ب ن ع ب د الل ه و أ ن ا ب ن ع س اآ ر أ خ ر ج ف ي ت ر ج م ة ع ر و ة ب ن ر و ي م أ ح اد يث ع ن ج اب ر و ه و ال ا ن ص ار ي ف ج و ز أ ن ي ك ون ه و ال ذ ي ه اه ن ا, ل ك ن ت ل ك ال ا ح اد يث م ن ر و اي ة غ ي ر م ح م د ب ن م ه اج ر ع ن ع ر و ة ق ال : و ق د و ج د ت ف ي ت ر ج م ة ع ر و ة ه ذ ا م ن الش ام ي ين ل لط ب ر ان ي ح د يث ي ن أ خ ر ج ه م ا م ن ط ر يق أ ب ي ت و ب ة الر ب يع ب ن ن اف ع ب ه ذ ا الس ن د ب ع ي ن ه ف ق ال ف يه م ا ح د ث ن ي أ ب و آ ب ش ة ال ا ن م ار ي 8

9 ف ل ع ل ال م يم آ ب ر ت ق ل يل ا ف ا ش ب ه ت الص اد ف ا ن ي ك ن آ ذ ل ك ف ص ح اب ي ه ذ ا ح د يث أ ب ي آ ب ش ة, و ع ل ى الت ق د ير ي ن ف س ن د ه ذ ا ال ح د يث ل ا ي ن ح ط ع ن د ر ج ة ال ح س ن ف ك ي ف إ ذ ا ض م إ ل ى ر و اي ة أ ب ي ال ج و ز اء ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر و آ ذ ا ف ي الل ا ل ي. ه ذ ا م ل خ ص م ن غ اي ة ال م ق ص ود ق ال ال م ن ذ ر ي : و ق د أ خ ر ج ح د يث ص ل اة الت س ب يح الت ر م ذ ي و اب ن م اج ه م ن ح د يث أ ب ي ر اف ع م و ل ى ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م. و ق ال الت ر م ذ ي : ه ذ ا ح د يث غ ر يب م ن ح د يث أ ب ي ر اف ع, و ق ال أ ي ض ا و ر و ي ع ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م غ ي ر ح د يث ف ي ص ل اة الت س ب يح و ل ا ي ص ح م ن ه آ ب ير ش ي ء. و ق ال أ ب و ج ع ف ر م ح م د ب ن ع م رو ال ع ق ي ل ي ال ح اف ظ : ل ي س ف ي ص ل اة الت س ب يح ح د يث ي ث ب ت ه ذ ا ا خ ر آ ل امه و ق د و ق ع ل ن ا ح د يث ص ل اة الت س ب يح م ن ح د يث ال ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب و أ ن س ب ن م ال ك و غ ي رهم ا و ف ي آ ل ي ه م ا م ق ال. و أ م ث ل ال ا ح اد يث ف يه ا ح د يث ع ك ر م ة ع ن ا ب ن ع ب اس ال ذ ي ذ آ ر ن اه أ و ل ه ذ ا ال ب اب, ف ا ن أ ب ا د او د و اب ن م اج ه أ خ ر ج اه ع ن ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م ال ع ب د ي الن ي س اب ور ي و ه و م م ن ا ت ف ق ال ب خ ار ي و م س ل م ع ل ى ال اح ت ج اج ب ح د يث ه ف ي ص ح يح ي ه م ا ع ن م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز و ه و أ ب و س ع يد ال ع د ن ي ال ق ن ب ار ي, ر و ى ع ن ه ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م و م ح م د ب ن ال ح ك م ب ن أ س د ال خ ش ن ي و ق ال ي ح ي ى ب ن م ع ين ل ا أ ر ى ب ا س ا ع ن ال ح ك م ب ن أ ب ان و ق د و ث ق ه ي ح ي ى ب ن م ع ين أ ح د ال ع ب اد, و ع ك ر م ة م و ل ى ا ب ن ع ب اس و إ ن آ ان ق د ت ك ل م ف يه ج م اع ة ف ق د و ث ق ه ج م اع ة و اح ت ج ب ه ال ب خ ار ي ف ي ص ح يحه ا ن ت ه ى آ ل امه. و ف ي الت ل خ يص و ال ح ق أ ن ط ر قه آ ل ه ا ض ع يف ة و إ ن آ ان ح د يث ا ب ن ع ب اس ي ق ر ب م ن ش ر ط ال ح س ن إ ل ا أ ن ه ش اذ ل ش د ة ال ف ر د ي ة ف يه و ع د م ال م ت اب ع و الش اه د م ن و ج ه م ع ت ب ر و م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز و إ ن آ ان ص اد ق ا ص ال ح ا ف ل ا ي ح ت م ل م ن ه ه ذ ا الت ف ر د, و ق د ض ع ف ه ا ا ب ن ت ي م ي ة و ال م ز ي و ت و ق ف الذ ه ب ي ح ك اه ا ب ن ع ب د ال ه اد ي ع ن ه م ف ي أ ح ك امه ا ن ت ه ى ابن م ح د ث ن ا ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م الن ي س اب ور ي ح د ث ن ا م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ح د ث ن ا ال ح ك م ب ن أ ب ان ع ن ع ك ر م ة ع ن اب ن ع ب اس ق ال ق ال ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ل ل ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب ي ا ع ب اس ي ا ع م اه أ ل ا أ ع ط يك أ ل ا أ م ن ح ك أ ل ا أ ح ب وك أ ل ا أ ف ع ل ل ك ع ش ر خ ص ال إ ذ ا أ ن ت ف ع ل ت ذ ل ك غ ف ر الل ه ل ك ذ ن ب ك أ و ل ه و ا خ ر ه و ق د يم ه و ح د يث ه و خ ط ا ه و ع م د ه و ص غ ير ه و آ ب ير ه و س ر ه و ع ل ان ي ت ه ع ش ر خ ص ال أ ن ت ص ل ي أ ر ب ع ر آ ع ات ت ق ر أ ف ي آ ل ر آ ع ة ب ف ات ح ة ال ك ت اب و س ور ة ف ا ذ ا ف ر غ ت م ن ال ق ر اء ة ف ي أ و ل ر آ ع ة ق ل ت و أ ن ت ق اي م س ب ح ان الل ه و ال ح م د ل ل ه و ل ا إ ل ه إ ل ا الل ه و الل ه أ آ ب ر خ م س ع ش ر ة م ر ة ث م ت ر آ ع ف ت ق ول و أ ن ت ر اآ ع ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الر آ وع ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ه و ي س اج د ا ف ت ق ول ه ا و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الس ج ود ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت س ج د ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الس ج ود ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ف ذ ل ك خ م س ة و س ب ع ون ف ي آ ل ر آ ع ة ت ف ع ل ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات إ ن اس ت ط ع ت أ ن ت ص ل ي ه ا ف ي آ ل ي و م م ر ة ف اف ع ل ف ا ن ل م ت س ت ط ع ف ف ي آ ل ج م ع ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ش ه ر م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي ع م ر ك م ر ة --- 9

10 ح د ث ن ا ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م الن ي س اب ور ي ح د ث ن ا م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ح د ث ن ا ال ح ك م ب ن أ ب ان ع ن ع ك ر م ة ع ن اب ن ع ب اس أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال ل ل ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب ي ا ع ب اس ي ا ع م اه أ ل ا أ ع ط يك أ ل ا أ م ن ح ك أ ل ا أ ح ب وك أ ل ا أ ف ع ل ب ك ع ش ر خ ص ال إ ذ ا أ ن ت ف ع ل ت ذ ل ك غ ف ر الل ه ل ك ذ ن ب ك أ و ل ه و ا خ ر ه ق د يم ه و ح د يث ه خ ط ا ه و ع م د ه ص غ ير ه و آ ب ير ه س ر ه و ع ل ان ي ت ه ع ش ر خ ص ال أ ن ت ص ل ي أ ر ب ع ر آ ع ات ت ق ر أ ف ي آ ل ر آ ع ة ف ات ح ة ال ك ت اب و س ور ة ف ا ذ ا ف ر غ ت م ن ال ق ر اء ة ف ي أ و ل ر آ ع ة و أ ن ت ق اي م ق ل ت س ب ح ان الل ه و ال ح م د ل ل ه و ل ا إ ل ه إ ل ا الل ه و الل ه أ آ ب ر خ م س ع ش ر ة م ر ة ث م ت ر آ ع ف ت ق ول ه ا و أ ن ت ر اآ ع ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الر آ وع ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ه و ي س اج د ا ف ت ق ول ه ا و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك م ن الس ج ود ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت س ج د ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ث م ت ر ف ع ر أ س ك ف ت ق ول ه ا ع ش ر ا ف ذ ل ك خ م س و س ب ع ون ف ي آ ل ر آ ع ة ت ف ع ل ذ ل ك ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات إ ن اس ت ط ع ت أ ن ت ص ل ي ه ا ف ي آ ل ي و م م ر ة ف اف ع ل ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ج م ع ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل ش ه ر م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي آ ل س ن ة م ر ة ف ا ن ل م ت ف ع ل ف ف ي ع م ر ك م ر ة ح د ث ن ا م ح م د ب ن س ف ي ان ال ا ب ل ي ح د ث ن ا ح ب ان ب ن ه ل ال أ ب و ح ب يب ح د ث ن ا م ه د ي ب ن م ي م ون ح د ث ن ا ع م ر و ب ن م ال ك ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ق ال ح د ث ن ي ر ج ل آ ان ت ل ه ص ح ب ة ي ر و ن أ ن ه ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ق ال ق ال ل ي الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م اي ت ن ي غ د ا أ ح ب وك و أ ث يب ك و أ ع ط يك ح ت ى ظ ن ن ت أ ن ه ي ع ط ين ي ع ط ي ة ق ال إ ذ ا ز ال الن ه ار ف ق م ف ص ل أ ر ب ع ر آ ع ات ف ذ آ ر ن ح و ه ق ال ث م ت ر ف ع ر أ س ك ي ع ن ي م ن الس ج د ة الث ان ي ة ف اس ت و ج ال س ا و ل ا ت ق م ح ت ى ت س ب ح ع ش ر ا و ت ح م د ع ش ر ا و ت ك ب ر ع ش ر ا و ت ه ل ل ع ش ر ا ث م ت ص ن ع ذ ل ك ف ي ال ا ر ب ع الر آ ع ات ق ال ف ا ن ك ل و آ ن ت أ ع ظ م أ ه ل ال ا ر ض ذ ن ب ا غ ف ر ل ك ب ذ ل ك ق ل ت ف ا ن ل م أ س ت ط ع أ ن أ ص ل ي ه ا ت ل ك الس اع ة ق ال ص ل ه ا م ن الل ي ل و الن ه ار ق ال أ ب و د او د ح ب ان ب ن ه ل ال خ ال ه ل ال الر أ ي ق ال أ ب و د او د ر و اه ال م س ت م ر ب ن الر ي ان ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر و م و ق وف ا و ر و اه ر و ح ب ن ال م س ي ب و ج ع ف ر ب ن س ل ي م ان ع ن ع م ر و ب ن م ال ك الن ك ر ي ع ن أ ب ي ال ج و ز اء ع ن اب ن ع ب اس ق و ل ه و ق ال ف ي ح د يث ر و ح ف ق ال ح د يث ع ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ح د ث ن ا أ ب و ت و ب ة الر ب يع ب ن ن اف ع ح د ث ن ا م ح م د ب ن م ه اج ر ع ن ع ر و ة ب ن ر و ي م ح د ث ن ي ال ا ن ص ار ي أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ق ال ل ج ع ف ر ب ه ذ ا ال ح د يث ف ذ آ ر ن ح و ه م ق ال ف ي الس ج د ة الث ان ي ة م ن الر آ ع ة ال ا ول ى آ م ا ق ال ف ي ح د يث م ه د ي ب ن م ي م ون )ي ا ع م اه ( : إ ش ار ة إ ل ى م ز يد ا س ت ح ق اقه و ه و م ن اد ى م ض اف إ ل ى ي اء ال م ت ك ل م ف ق ل ب ت ي اؤ ه أ ل ف ا و أ ل ح ق ت ب ه اء الس ك ت آ ي ا غ ل ام اه ) أ ل ا أ م ن حك ( : أ ي أ ل ا أ ع ط يك م ن ح ة. ق ال ف ي ال م غ ر ب : ال م ن ح أ ن ي ع ط ي الر ج ل الر ج ل ش اة أ و ن اق ة ل ي ش ر ب ل ب نه ا ث م ي ر د ه ا إ ذ ا ذ ه ب د ر ه ا ه ذ ا أ ص له ث م آ ث ر ا س ت ع م اله ح ت ى ق يل ف ي آ ل ع ط اء ) أ ل ا أ ح ب وك ( : ي ق ال ح ب اه آ ذ ا و ب ك ذ ا إ ذ ا أ ع ط اه, و ال ح ب اء ال ع ط ي ة. آ ذ ا ف ي الن ه اي ة و ه و ق ر يب ال م ع ن ى. و آ ر ر أ ل ف اظ ا م ت ق ار ب ة ال م ع ن ى ت ق ر ير ا ل لت ا آ يد ق ال الس ي وط ي : و أ ف ر ط ا ب ن ال ج و ز ي ف ا و ر د ه ذ ا ال ح د يث ف ي آ ت اب ال م و ض وع ات و أ ع ل ه ب م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ق ال إ ن ه م ج ه ول. ق ال ال ح اف ظ أ ب و ال ف ض ل ب ن ح ج ر ف ي آ ت اب ال خ ص ال ال م ك ف ر ة ل لذ ن وب ال م ق د م ة و ال م و خ ر ة أ س اء ا ب ن ال ج و ز ي ب ذ آ ر ه ذ ا ال ح د يث ف ي ال م و ض وع ات. و ق و له إ ن م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز م ج ه ول ل م ي ص ب ف يه ف ا ن ا ب ن م ع ين و الن س اي ي و ث ق اه. و ق ال ف ي أ م ال ي ال ا ذ آ ار : ه ذ ا ال ح د يث أ خ ر ج ه ال ب خ ار ي ف ي ج ز ء ال ق ر اء ة خ ل ف ال ا م ام و أ ب و د او د و اب ن م اج ه و اب ن خ ز ي م ة ف ي ص ح يحه و ال ح اآ م ف ي م س ت د ر آه و ص ح ح ه ال ب ي ه ق ي و غ ي رهم و ق ال ا ب ن ش اه ين ف ي الت ر غ يب س م ع ت أ ب ا ب ك ر ب ن أ ب ي د او د ي ق ول س م ع ت أ ب ي ي ق ول أ ص ح ح د يث ف ي ص ل اة الت س ب يح ه ذ ا ق ال و م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز و ث ق ه ا ب ن م ع ين و الن س اي ي و اب ن ح ب ان و ر و ى ع ن ه خ ل ق و أ خ ر ج ه ال ب خ ار ي ف ي ج ز ء ال ق ر اء ة ه ذ ا ال ح د يث ب ع ي ن ه و أ خ ر ج ل ه ف ي ال ا د ب ح د يث ا ف ي س م اع الر ع د. و ب ب ع ض ه ذ ه ال ا م ور ت ر ت ف ع ال ج ه ال ة. و م م ن ص ح ح ه ذ ا ال ح د يث أ و ح س ن ه غ ي ر م ن ت ق د م ا ب ن م ن د ه و أ ل ف ف ي ت ص ح يحه آ ت اب ا و ال ا ج ر ي و ال خ ط يب و أ ب و س ع د الس م ع ان ي و أ ب و م وس ى ال م د ين ي و أ ب و ال ح س ن ب ن ال م ف ض ل و ال م ن ذ ر ي و اب ن الص ل اح و الن و و ي ف ي ت ه ذ يب ال ا س م اء و ا خ ر ون. و ق ال الد ي ل م ي ف ي م س ن د ال ف ر د و س : ص ل اة الت س ب يح أ ش ه ر الص ل و ات و أ ص ح ه ا إ س ن اد ا. و ر و ى ال ب ي ه ق ي و غ ي ره ع ن أ ب ي ح ام د الش ر ف ي ق ال آ ن ت ع ن د م س ل م ب ن ال ح ج اج و م ع ن ا ه ذ ا ال ح د يث ف س م ع ت م س ل م ا ي ق ول ل ا ي ر و ى ف يه ا إ س ن اد أ ح س ن م ن ه ذ ا. و ق ال الت ر م ذ ي : ق د ر أ ى ا ب ن ال م ب ار ك و غ ي ره م ن أ ه ل ال ع ل م ص ل اة الت س ب يح و ذ آ ر وا ال ف ض ل ف يه ا. و ق ال ال ب ي ه ق ي : آ ان ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك ي ص ل يه ا و ت د او ل ه ا الص ال ح ون ب ع ضهم ع ن ب ع ض, و ف يه ت ق و ي ة ل ل ح د يث ال م ر ف وع. و ل ح د يث ا ب ن ع ب اس ه ذ ا ط ر ق ف ت اب ع م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ع ن ال ح ك م ب ن أ ب ان إ ب ر اه يم ب ن ال ح ك م, و م ن ط ر يقه أ خ ر ج ه ا ب ن ر اه و ي ه 10

11 و اب ن خ ز ي م ة و ال ح اآ م و ت اب ع ع ك ر م ة ع ن ا ب ن ع ب اس ع ط اء و أ ب و ال ج و ز اء و م ج اه د. و و ر د ح د يث ص ل اة الت س ب يح أ ي ض ا م ن ح د يث ال ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب و اب نه ال ف ض ل و أ ب ي ر اف ع و ع ب د الل ه ب ن ع م رو و ع ب د الل ه ب ن ع م ر و ع ل ي ب ن أ ب ي ط ال ب و ج ع ف ر ب ن أ ب ي ط ال ب و اب نه ع ب د الل ه و أ م س ل م ة و ال ا ن ص ار ي ال ذ ي أ خ ر ج ال م و ل ف ح د يثه و س ي ج يء. و ق ال الز ر آ ش ي : غ ل ط ا ب ن ال ج و ز ي ب ل ا ش ك ف ي ج ع له م ن ال م و ض وع ات ; ل ا ن ه ر و اه م ن ث ل اث ة ط ر ق أ ح ده ا : ح د يث ا ب ن ع ب اس و ه و ص ح يح و ل ي س ب ض ع يف ف ض ل ا ع ن أ ن ي ك ون م و ض وع ا و غ اي ة م ا ع ل ل ه ب م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز ف ق ال م ج ه ول و ل ي س آ ذ ل ك, ف ق د ر و ى ع ن ه ب ش ر ب ن ال ح ك م و اب نه ع ب د الر ح م ن و إ س ح اق ب ن أ ب ي إ س ر اي يل و ز ي د ب ن ال م ب ار ك الص ن ع ان ي و غ ي رهم. و ق ال ف يه ا ب ن م ع ين و الن س اي ي ل ي س ب ه ب ا س و ل و ث ب ت ت ج ه ال ته ل م ي ل ز م أ ن ي ك ون ال ح د يث م و ض وع ا, م ا ل م ي ك ن ف ي إ س ن اده م ن ي ت ه م ب ال و ض ع. و الط ر يق ان ال ا خ ر ان ف ي آ ل م ن ه م ا ض ع يف و ل ا ي ل ز م م ن ض ع فهم ا أ ن ي ك ون ح د يثهم ا م و ض وع ا ا ن ت ه ى. ) ع ش ر خ ص ال ( : ب الن ص ب ع ل ى أ ن ه م ف ع ول ل ل ا ف ع ال ال م ت ق د م ة ع ل ى س ب يل الت ن از ع ق ال الت ور ب ش ت ي : ال خ ص ل ة ه ي ال خ ل ة, أ ي ع ش ر ة أ ن و اع ذ ن وبك, و ال خ ص ال ال ع ش ر م ن ح ص ر ة ف ي ق و له أ و له و ا خ ره, و ق د ز اد ه ا إ يض اح ا ب ق و ل ه ع ش ر خ ص ال ب ع د ح ص ر ه ذ ه ال ا ق س ام أ ي ه ذ ه ع ش ر خ ص ال. و ق ال م ي رك : ف ال خ ص ال ال ع ش ر ه ي ال ا ق س ام ال ع ش ر م ن الذ ن وب. و ق ال ب ع ضهم ال م ر اد ب ال ع ش ر ال خ ص ال الت س ب يح ات و الت ح م يد ات و الت ه ل يل ات و الت ك ب ير ات ف ا ن ه ا س و ى ال ق ي ام ع ش ر ع ش ر ا ن ت ه ى ) أ و له و ا خ ره ( : ب الن ص ب ق ال الت ور ب ش ت ي أ ي م ب د أ ه و م ن ت ه اه و ذ ل ك أ ن م ن الذ ن ب م ا ل ا ي و اق عه ال ا ن س ان د ف ع ة و اح د ة و إ ن م ا ي ت ا ت ى م ن ه ش ي ي ا ف ش ي ي ا و ي ح ت م ل أ ن ي ك ون م ع ن اه م ا ت ق د م م ن ذ ن به و م ا ت ا خ ر ) س ر ه و ع ل ان ي ته ( : و الض م ير ف ي ه ذ ه آ ل ه ا ع اي د إ ل ى ق و له ذ ن بك و ف ي ش ر ح ال ع ل ام ة ال ا ر د ب يل ي ه اه ن ا ب ح ث ش ر يف ) أ ن ت ص ل ي ( : أ ن م ف س ر ة ل ا ن الت ع ل يم ف ي م ع ن ى ال ق و ل أ و ه ي خ ب ر م ب ت د أ م ح ذ وف و ال م ق د ر ع اي د إ ل ى ذ ل ك أ ي ه و ي ع ن ي ال م ا م ور ب ه أ ن ت ص ل ي ) ف ي أ و ل ر آ ع ة ( : أ ي ق ب ل الر آ وع ) خ م س ع ش ر ة م ر ة ( : و ف يه أ ن الت س ب يح ب ع د ال ق ر اء ة و ب ه أ خ ذ أ آ ث ر ال ا ي م ة, و أ م ا م ا آ ان ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك ي ف ع له م ن ج ع ل ه خ م س ع ش ر ة ق ب ل ال ق ر اء ة و ب ع د ال ق ر اء ة ع ش ر ا و ل ا ي س ب ح ف ي ال اع ت د ال ف ه و م خ ال ف ل ه ذ ا ال ح د يث, و و اف ق ه الن و و ي ف ي ال ا ذ آ ار ف ج ع ل ق ب ل ال ف ات ح ة ع ش ر ا ل ك ن ه أ س ق ط ف ي م ق اب ل ته ا م ا ي ق ال ف ي ج ل س ة ال اس ت ر اح ة. و ق ال ب ع ضهم و ف ي ر و اي ة ع ن ا ب ن ال م ب ار ك أ ن ه آ ان ي ق ول ع ش ر ين ف ي الس ج د ة الث ان ي ة. ق ال ال ق ار ي و ه ذ ا و ر د ف ي أ ث ر ب خ ل اف م ا ق ب ل ال ق ر اء ة ) ث م ت ر آ ع ف ت ق وله ا و أ ن ت ر اآ ع ع ش ر ا ( : أ ي ب ع د ت س ب يح الر آ وع ف ت ق وله ا ع ش ر ا أ ي ب ع د الت س م يع و الت ح م يد ) و أ ن ت س اج د ع ش ر ا ( : أ ي ب ع د ت س ب يح الس ج ود ) ث م ت س ج د ( : أ ي ث ان ي ا ) ث م ت ر ف ع ر أ س ك ( : أ ي م ن الس ج د ة الث ان ي ة ) ف ت ق وله ا ع ش ر ا ( : أ ي ق ب ل أ ن ت ق وم ع ل ى م ا ف ي ال ح ص ن. ق ال ال ق ار ي : و ه و ي ح ت م ل ج ل س ة ال اس ت ر اح ة و ج ل س ة الت ش ه د ا ن ت ه ى. ق ل ت : ال ح د يث الث ان ي ف يه ت ص ر يح ب ا ن ه ج ل س ة ال اس ت ر اح ة ل ا غ ي ره ا ) ف ذ ل ك ( : أ ي م ج م وع م ا ذ آ ر م ن الت س ب يح ات ) خ م س و س ب ع ون ( : م ر ة ) ف ي أ ر ب ع ر آ ع ات ( : أ ي ف ي م ج م وعه ا ب ل ا م خ ال ف ة ب ي ن ال ا ول ى و الث ل اث ف ت ص ير ث ل اث م اي ة ت س ب يح ة. و ق ال ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك : و ي ب د أ ف ي الر آ وع ب س ب ح ان ر ب ي ال ع ظ يم ث ل اث ا و ف ي الس ج ود س ب ح ان ر ب ي ال ا ع ل ى ث ل اث ا ث م ي س ب ح الت س ب يح ات ال م ذ آ ور ة. و ق يل ل ه إ ن س ه ا ف ي ه ذ ه الص ل اة ه ل ي س ب ح ف ي س ج د ت ي الس ه و ع ش ر ا ع ش ر ا, ق ال : ل ا إ ن م ا ه ي ث ل اث م اي ة ت س ب يح ة. و ذ آ ر الت ر م ذ ي ع ن ا ب ن ال م ب ار ك أ ن ه ق ال إ ن ص ل اه ا ل ي ل ا ف ا ح ب إ ل ي أ ن ي س ل م م ن آ ل ر آ ع ت ي ن و إ ن ص ل اه ا ن ه ار ا ف ا ن ش اء س ل م و إ ن ش اء ل م ي س ل م غ ي ر أ ن الت س ب يح ال ذ ي ي ق وله ب ع د ال ف ر اغ م ن الس ج د ة الث ان ي ة ي و د ي إ ل ى ج ل س ة ال اس ت ر اح ة. و آ ان ع ب د الل ه ب ن ال م ب ار ك ي س ب ح ق ب ل ال ق ر اء ة خ م س ع ش ر ة م ر ة ث م ب ع د ال ق ر اء ة ع ش ر ا, و ال ب اق ي آ م ا ف ي ال ح د يث و ل ا ي س ب ح ب ع د الر ف ع م ن الس ج د ت ي ن. ق ال ه الت ر م ذ ي. آ ذ ا ف ي ال م ر ق اة ق ال ال م ن ذ ر ي : و أ خ ر ج ه ا ب ن م اج ه. ) ي ر و ن ( : ب ص يغ ة ال م ج ه ول أ ي ي ظ ن ون ) و أ ث يب ك ( : أ ي أ ع ط يك. ي ق ال أ ث ابه الل ه إ ث اب ة ج از اه و أ ث اب الل ه الر ج ل م ث وب ته أ ع ط اه إ ي اه ا ) ق ال ( : الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م إ ذ ا أ ت ي ته غ د ا ) إ ذ ا ز ال الن ه ار ( : أ ي ز ال ت الش م س ) ف اس ت و ج ال س ا و ل ا ت ق م ح ت ى ت س ب ح ( : و ه ذ ا ت ص ر يح ف ي إ ث ب ات الت س ب يح ات و الت ك ب ير ات و الت ح م يد ات و الت ه ل يل ات ف ي ج ل س ة ال اس ت ر اح ة. ق ال الس ي وط ي ف ي الل ا ل ي : ق ال ال م ن ذ ر ي : ر و اة ه ذ ا ال ح د يث ث ق ات. و ق ال ال ح اف ظ ا ب ن ح ج ر : ل ك ن ا خ ت ل ف ف يه ع ل ى أ ب ي ال ج و ز اء ف ق يل ع ن ه ع ن ع ب د الل ه ب ن ع ب اس, و ق يل ع ن ه ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م رو, و ق يل ع ن ه ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر م ع ال اخ ت ل اف ع ل ي ه ف ي ر ف عه و و ق فه. و ق د أ آ ث ر الد ار ق ط ن ي م ن ت خ ر يج ط ر قه ع ل ى ا خ ت ل افه ا ا ن ت ه ى. و ال ح د يث س ك ت ع ن ه ال م ن ذ ر ي ) ال م س ت م ر ب ن الر ي ان ( : ق ال ع ل ي ب ن س ع يد ع ن أ ح م د ب ن ح ن ب ل إ س ن اد ح د يث أ ب ي ال ج و ز اء ض ع يف آ ل ي ر و ي ع ن ع م رو ب ن م ال ك الن ك ر ي و ف يه م ق ال, ق ل ت ل ه ق د ر و اه ال م س ت م ر ب ن الر ي ان ع ن أ ب ي 11

12 ال ج و ز اء ق ال م ن ح د ث ك ق ل ت : م س ل م ب ن إ ب ر اه يم, ف ق ال ال م س ت م ر ش ي خ ث ق ة و آ ا ن ه أ ع ج ب ه. ق ال ال ح اف ظ ا ب ن ح ج ر : ف ك ا ن أ ح م د ل م ي ب ل غه إ ل ا م ن ر و اي ة ع م رو ب ن م ال ك ف ل م ا ب ل غ ه م ت اب ع ة ال م س ت م ر أ ع ج ب ه ف ظ اه ره أ ن ه ر ج ع ع ن ت ض ع يفه. آ ذ ا ف ي الل ا ل ي ) ع ن ا ب ن ع ب اس ق و له ( : م و ق وف ا ع ل ي ه ) و ق ال ( : الر او ي ) ف ي ح د يث ر و ح ( : ه ذ ه ال ج م ل ة الت ال ي ة ) ف ق ال ( : أ ي ا ب ن ع ب اس ر ض ي الل ه ع ن ه ) ح د يث الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ( : أ ي ه ذ ا ح د يث الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م أ ي م ر ف وع ا و ل ا أ ق ول ل ك م م ن ق ب ل ن ف س ي, و ف ي ب ع ض الن س خ ح د ث ت ع ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ب ص يغ ة ال م ت ك ل م ق ال ال ح اف ظ ا ب ن ح ج ر ف ي أ م ال ي ال ا ذ آ ار و ر و اي ة ر و ح و ص ل ه ا الد ار ق ط ن ي ف ي آ ت اب ص ل اة الت س ب يح م ن ط ر يق ي ح ي ى ب ن ي ح ي ى الن ي س اب ور ي ع ن ه. و أ خ ر ج ه الط ب ر ان ي ف ي ال ا و س ط ع ن إ ب ر اه يم ب ن م ح م د الص ن ع ان ي ع ن أ ب ي ال و ل يد ه ش ام ب ن إ ب ر اه يم ال م خ ز وم ي ع ن م وس ى ب ن ج ع ف ر ب ن أ ب ي آ ث ير ع ن ع ب د ال ق د وس ب ن ح ب يب ع ن م ج اه د ع ن ا ب ن ع ب اس م ر ف وع ا. و ع ب د ال ق د وس ش د يد الض ع ف آ ذ ا ف ي الل ا ل ي. ) ح د ث ن ي ال ا ن ص ار ي ( : ق ال ال ح اف ظ ف ي أ م ال ي ال ا ذ آ ار, و ال ا ن ص ار ي غ ي ر م س م ى ق ال ال م ز ي ق يل إ ن ه ج اب ر ب ن ع ب د الل ه و أ ن ا ب ن ع س اآ ر أ خ ر ج ف ي ت ر ج م ة ع ر و ة ب ن ر و ي م أ ح اد يث ع ن ج اب ر و ه و ال ا ن ص ار ي ف ج و ز أ ن ي ك ون ه و ال ذ ي ه اه ن ا, ل ك ن ت ل ك ال ا ح اد يث م ن ر و اي ة غ ي ر م ح م د ب ن م ه اج ر ع ن ع ر و ة ق ال : و ق د و ج د ت ف ي ت ر ج م ة ع ر و ة ه ذ ا م ن الش ام ي ين ل لط ب ر ان ي ح د يث ي ن أ خ ر ج ه م ا م ن ط ر يق أ ب ي ت و ب ة الر ب يع ب ن ن اف ع ب ه ذ ا الس ن د ب ع ي ن ه ف ق ال ف يه م ا ح د ث ن ي أ ب و آ ب ش ة ال ا ن م ار ي ف ل ع ل ال م يم آ ب ر ت ق ل يل ا ف ا ش ب ه ت الص اد ف ا ن ي ك ن آ ذ ل ك ف ص ح اب ي ه ذ ا ح د يث أ ب ي آ ب ش ة, و ع ل ى الت ق د ير ي ن ف س ن د ه ذ ا ال ح د يث ل ا ي ن ح ط ع ن د ر ج ة ال ح س ن ف ك ي ف إ ذ ا ض م إ ل ى ر و اي ة أ ب ي ال ج و ز اء ع ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر و آ ذ ا ف ي الل ا ل ي. ه ذ ا م ل خ ص م ن غ اي ة ال م ق ص ود ق ال ال م ن ذ ر ي : و ق د أ خ ر ج ح د يث ص ل اة الت س ب يح الت ر م ذ ي و اب ن م اج ه م ن ح د يث أ ب ي ر اف ع م و ل ى ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م. و ق ال الت ر م ذ ي : ه ذ ا ح د يث غ ر يب م ن ح د يث أ ب ي ر اف ع, و ق ال أ ي ض ا و ر و ي ع ن الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م غ ي ر ح د يث ف ي ص ل اة الت س ب يح و ل ا ي ص ح م ن ه آ ب ير ش ي ء. و ق ال أ ب و ج ع ف ر م ح م د ب ن ع م رو ال ع ق ي ل ي ال ح اف ظ : ل ي س ف ي ص ل اة الت س ب يح ح د يث ي ث ب ت ه ذ ا ا خ ر آ ل امه و ق د و ق ع ل ن ا ح د يث ص ل اة الت س ب يح م ن ح د يث ال ع ب اس ب ن ع ب د ال م ط ل ب و أ ن س ب ن م ال ك و غ ي رهم ا و ف ي آ ل ي ه م ا م ق ال. و أ م ث ل ال ا ح اد يث ف يه ا ح د يث ع ك ر م ة ع ن ا ب ن ع ب اس ال ذ ي ذ آ ر ن اه أ و ل ه ذ ا ال ب اب, ف ا ن أ ب ا د او د و اب ن م اج ه أ خ ر ج اه ع ن ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م ال ع ب د ي الن ي س اب ور ي و ه و م م ن ا ت ف ق ال ب خ ار ي و م س ل م ع ل ى ال اح ت ج اج ب ح د يث ه ف ي ص ح يح ي ه م ا ع ن م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز و ه و أ ب و س ع يد ال ع د ن ي ال ق ن ب ار ي, ر و ى ع ن ه ع ب د الر ح م ن ب ن ب ش ر ب ن ال ح ك م و م ح م د ب ن ال ح ك م ب ن أ س د ال خ ش ن ي و ق ال ي ح ي ى ب ن م ع ين ل ا أ ر ى ب ا س ا ع ن ال ح ك م ب ن أ ب ان و ق د و ث ق ه ي ح ي ى ب ن م ع ين أ ح د ال ع ب اد, و ع ك ر م ة م و ل ى ا ب ن ع ب اس و إ ن آ ان ق د ت ك ل م ف يه ج م اع ة ف ق د و ث ق ه ج م اع ة و اح ت ج ب ه ال ب خ ار ي ف ي ص ح يحه ا ن ت ه ى آ ل امه. و ف ي الت ل خ يص و ال ح ق أ ن ط ر قه آ ل ه ا ض ع يف ة و إ ن آ ان ح د يث ا ب ن ع ب اس ي ق ر ب م ن ش ر ط ال ح س ن إ ل ا أ ن ه ش اذ ل ش د ة ال ف ر د ي ة ف يه و ع د م ال م ت اب ع و الش اه د م ن و ج ه م ع ت ب ر و م وس ى ب ن ع ب د ال ع ز يز و إ ن آ ان ص اد ق ا ص ال ح ا ف ل ا ي ح ت م ل م ن ه ه ذ ا الت ف ر د, و ق د ض ع ف ه ا ا ب ن ت ي م ي ة و ال م ز ي و ت و ق ف الذ ه ب ي ح ك اه ا ب ن ع ب د ال ه اد ي ع ن ه م ف ي أ ح ك امه ا ن ت ه ى 30 Sya ban 1426 H / 4 Oktober, 2005 الفقير الى االله و رحمته Achmad Muzammil 12

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة http://www.shamela.ws مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة ] الكتاب : الزواجر عن اقتراف الكبائر مصدر الكتاب : موقع اإلسالم http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غري موافق للمطبوع

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]:

BAB IV KONSEP SAKIT. A. Ayat-ayat al-qur`an. 1. QS. Al-Baqarah [2]: BAB IV KONSEP SAKIT A. Ayat-ayat al-qur`an 1. QS. Al-Baqarah [2]: 155 156...و ب ش ر الص اب ر ين ال ذ ين إ ذ ا أ ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا إ ن ا ل ل و و إ ن ا إ ل ي و ر اج عون. "...Dan sampaikanlah kabar

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 03-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kesalahan Besar Di Bulan Ramadhan Al-Bukhari 1799-1801 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Bacaan Tahlil Lengkap

Bacaan Tahlil Lengkap Bacaan Tahlil Lengkap (oleh Caraspot.com) 1. Kalimat Pembuka (bebas) 2. Khususan Al-Fatihah إلى ح ض ر ة الن بي ال م ص ط ف ى مح مد ص ل ى االله ع ل ي ه و س ل م (ا ل ف اتح ة) ثم إلى ح ض ر ة إ خ و ان ه م ن

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar 14-06-2017 19 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Mencari Malam Lailatul Qadar Al-Bukhari 1876-1880, 1884 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri

ISLAM DIN AL-FITRI. INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai agama yang fitri KOMPETENSI DASAR: 1. Menganalisis agama Islam sebagai agama yang fitri 2. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menjadi karakterstik agama Islam sebagai agama yang fitri INDIKATOR: 1. Mendeskripsikan Islam sebagai

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: TRILOGI - AQIDAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis trilogi ajaran Islam dan kedudukan aqidah dalam agama Islam Menganalisis unsur-unsur dan fungsi aqidah bagi kehidupan manusia (umat Islam) INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 18-06-2017 23 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Anjuran Bersedekah Al-Bukhari 1341-1343, 1345, 1349, 1350, 1353 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 13-06-2017 18 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Itikaf Al-Bukhari 1885-1890 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR: AL-QURAN KOMPETENSI DASAR Menganalisis kedudukan dan fungsi al-quran dalam agama Islam Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang melekat pada al-quran INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 04-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Buat Orang Yang Berpergian Al-Bukhari 1805, 1806, 1807, 1808, 1810 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 31-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Membatalkan Puasa Al-Bukhari 1797, 1800, 1815 Tirmidzi 652-653 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 29-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Iftor Al-Bukhari 1818-1822 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk membantu

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 09-06-2017 14 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Berdoa Al-Bukhari 5846, 5851, 5866, 5867, 5875, 5876 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A

KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A KITAB KELENGKAPAN BAB DZIKIR DAN DO'A ب اب ا لذ ك ر و الد ع اء Hadits No. 1567 Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-ku selama ia mengingat-ku dan kedua bibirnya

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an 10-06-2017 15 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Keutamaan Akrab Dengan Al Qur an Al-Bukhari 4632, 4633, 4637, 4638, 4639 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

ISLAM dan DEMOKRASI (1)

ISLAM dan DEMOKRASI (1) ISLAM dan DEMOKRASI (1) Islam hadir dengan membawa prinsip-prinsip yang umum. Oleh karena itu, adalah tugas umatnya untuk memformulasikan program tersebut melalui interaksi antara prinsip-prinsip Islam

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 24-06-2017 29 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Puasa Syawal Muslim 1984, Abu Dawud 2071 Tirmidzi 676, 692 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini

Lebih terperinci

KHUTBAH GERHANA MATAHARI

KHUTBAH GERHANA MATAHARI KHUTBAH GERHANA MATAHARI Khotbah I ا ل ح م د ل له ر ب ال ع ال م ي ن ا ل ذ ي خ ل ق ا لا ن س ان خ ل ي ف ة ف ي ا لا ر ض و ال ذ ي ج ع ل ك ل ش ي ي إ ع ت ب ار ا ل ل م ت ق ي ن و ج ع ل ف ى ق ل و ب ال م س ل م ي

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 08-06-2017 13 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Berdoa Al-Bukhari 5829-5834 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di www.warungustad.com

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi.

Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. Berkompetisi mencintai Allah adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada Nabi. اقتباس المشاركة: 81532 من الموضوع: Allah Berkompetisi mencintai adalah terbuka untuk semua dan tidak terbatas kepada

Lebih terperinci

PERAYAAN NATAL BERSAMA

PERAYAAN NATAL BERSAMA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 5 PERAYAAN NATAL BERSAMA Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : Memperhatikan : Menimbang : 1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 12-06-2017 17 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Nuzulul Qur an Al-Bukhari 2-4, Ahmad 16370 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 30-05-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tarawih Al-Bukhari 1869-1873 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Donasi Pusat Kajian Hadis Salurkan sedekah jariyah Anda untuk

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 23-06-2017 28 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Tata Cara Shalat IED Al-Bukhari 903, 904, 909, 920, 921 Tirmidzi 487, 490, 492 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video

Lebih terperinci

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب

ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه ا ن الل ه ش د يد ال ع ق اب 7 Aliran yang menolak sunah/hadis rasul Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada Tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah : Memperhatikan

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 20-06-2017 25 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Adab Bersilaturrahmi Al-Bukhari 5524-5526, 5528, 5532 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:

KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR: SYARIAH - IBADAH KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi Syariah dan Rukun Islam Menganalisis fungsi masing-masing unsur dari Rukun Islam bagi kehidupan umat Islam INDIKATOR: Mendeskripsikan

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح دث ني ي ون س ب ن ع ب د الا ع ل ى أ خ ب ر اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ني ع م ر و أ ن أ اب ي ون س ح دث ه ع ن أ بي ه ر ي ر ة ع ن ر س ول

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 16-06-2017 21 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Fitrah Al-Bukhari 1407-1413 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 11-06-2017 16 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Fiqh Tadarus Al Qur an Al-Bukhari 4635-4637, 4643, 4644 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

STANDAR KOMPETENSI. Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi

STANDAR KOMPETENSI. Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi STANDAR KOMPETENSI Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi KOMPETENSI DASAR Menjelaskan tatacara salat lima waktu Menghafal bacaan-bacaan salat lima waktu Menjelaskan ketentuan waktu salat lima

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat dilihat di 17-06-2017 22 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Kewajiban Zakat Harta Al-Bukhari 1308-1312, 1314, 1315 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an:

Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA م ع اش ر ال م س ل م ي ن ر ح م ن ي ور ح م ك م الل ه. Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an: Edisi: 11/9/1/1437 KHUTBAH PERTAMA ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم إ ن ال ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب اهلل م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ا م ن ي

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 24 Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Inventasi) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) Majelis Ulama Indonesia, setelah MENIMBANG

Lebih terperinci

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN

SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN المصدر SHOLAT DAN ROKA AT YANG -BENAR SESUAI AL QUR AN Dengan nama Allah page 1 / 84 Yang Maha Pengasih lagi Maha Terpuji Pertanyaan : Bagaimana sholat yang benar dan jumlah roka at berdasarkan Al-Qur'an?

Lebih terperinci

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.

Amalan Setelah Ramadhan. Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. Amalan Setelah Ramadhan Penulis: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc. ا ن ال ح م د ل له ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب الله م ن ش ر و ر ا ن ف س ن ا و م ن س ي ي ات ا ع م ال ن ا م ن ي ه

Lebih terperinci

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA

Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Adzan Awal, Shalawat dan Syafaatul Ujma ADZAN AWAL, MEMBACA SHALAWAT NABI SAW, DAN SYAFA ATUL- UZHMA Penanya: Ferry al-firdaus, Dayeuhmanggung Rt. 01 / RW 05 Kec. Cilawu Garut Pertanyaan: Mohon penjelasan

Lebih terperinci

ورد سورة يس و التهليل مع دعائها

ورد سورة يس و التهليل مع دعائها ورد سورة يس و التهليل مع دعائها WIRID SURAH YASIN, TAHLIL, DAN DO ANYA Bacaan pembukaan sebelum pembacaan Yasin dan Tahlil: ا ل فات ة ل ق ر ائ ة س و ر ة يس و س و رة ا ل خ ل ص م ع الت هل ي ل وث واب ها خ

Lebih terperinci

TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA. Oleh: Rasul bin Dahri

TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA. Oleh: Rasul bin Dahri SOLAT TAHAJJUD (QIAMUL LAIL) & WITIRNYA RASULULLAH Oleh: Rasul bin Dahri 1 SOLAT TAHAJJUD & WITIRNYA RASULULLAH Soalan: Apa hukumnya mendahulukan witir sebelum tahajjud (Qiamul- lail) atau sembahyang malam?

Lebih terperinci

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654

Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 1 الل ه م م صر ف ال ق ل وب صر ف ق ل وب ن ا لى ط اع ت ك Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati teguhkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-mu. HR Muslim no 2654 م ق ل ب ال ق ل وب ث ب ت ق ل بى لى

Lebih terperinci

NIKMAT DUNIA DAN AKHIRAT

NIKMAT DUNIA DAN AKHIRAT NIKMAT DUNIA DAN AKHIRAT Penanya: Hj. Baisri, NBM. 397357, Desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur Pertanyaan: 1. Apakah ada hadits Nabi yang menerangkan nikmat yang diterima seorang

Lebih terperinci

Aturan Mengenal Khalifah Allah

Aturan Mengenal Khalifah Allah Aturan Mengenal Khalifah Allah Tidak syak lagi bahawa perkara-perkara yang paling asas yang kita lihat hari ini mestilah diberi pertimbangan dan garis panduan, dengan itu kita dapat mengetahuinya. Bagi

Lebih terperinci

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 42 HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU Majelis

Lebih terperinci

Tatkala Menjenguk Orang Sakit

Tatkala Menjenguk Orang Sakit هللا ىلص Doa-doa Rasulullah Tatkala Menjenguk Orang Sakit Publication : 1438 H_2017 M DOA-DOA RASULULLAH TATKALA MENJENGUK ORANG SAKIT حفظو هللا Oleh Ustad Abu Minhal, Lc Disalin dari Majalah As-Sunnah_Baituna,

Lebih terperinci

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan.

Berkahilah untuk ku dalam segala sesuatu yang Engkau keruniakan. Lindungilah aku dari keburukannya sesuatu yang telah Engkau pastikan. Qunut Nazilah ا لل ه م اه د ن ا ف ي من ه د ي ت و ع اف ن ا ت و ل ي ت ف ي م ن ع اف ي ت و ت و ل ن ا ف ي م ن Ya Allah, berilah aku hidayat sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan, Berilah aku kesihatan

Lebih terperinci

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan :

HambaKu telah mengagungkan Aku, dan kemudian Ia berkata selanjutnya : HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaku. Jika seorang hamba mengatakan : Membaca AlFatihah Pada saat membaca AlFatihah inilah sebenarnya esensi dari dialog dengan Allah. Karena disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi bahwa setiap ayat yang dibaca seseorang dari AlFatihah mendapat

Lebih terperinci

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM 15 MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari

Lebih terperinci

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN

CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN CARA PRAKTIS UNTUK MENGHAFAL AL-QUR AN Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad r. Dalam tulisan ini akan kami kemukakan cara termudah

Lebih terperinci

40 Hadis dari kata-kata yang gharib atau mubham

40 Hadis dari kata-kata yang gharib atau mubham TUGAS MATA KULIAH STUDI SOFTWARE HADIS Dosen Pengampu: Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S. Ag., M. Ag. Oleh: Dian Aulia Nengrum (15551020) 40 Hadis dari kata-kata yang gharib atau mubham 1. ح د ث ن ا

Lebih terperinci

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

Al Qur an dan Ilmu Kimia

Al Qur an dan Ilmu Kimia Al Qur an dan Ilmu Kimia Al-Qur an dan Ilmu Kimia Al-Qur an diturunkan pada 14 abad yang lalu oleh Allah. Al- Qur an bukan buku ilmiah. Akan tetapi, kitab ini mencakup beberapa penjelasan ilmiah dalam

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) 11 Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan ( Irafah) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 Tentang PERDUKUNAN (KAHANAH) DAN PERAMALAN ( IRAFAH) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah

Lebih terperinci

Pengertian Istilah Hadis dan Fungsi Hadis

Pengertian Istilah Hadis dan Fungsi Hadis Pertemuan ke-2 U L U M U L H A D I S Pengertian Istilah Hadis dan Fungsi Hadis Ainol Yaqin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Outline Pengertian Istilah : Hadis, Sunnah,

Lebih terperinci

Iman Kepada KITAB-KITAB

Iman Kepada KITAB-KITAB Iman Kepada KITAB-KITAB رمحو هللا Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Publication : 1437 H, 2016 M Iman Kepada KITAB-KITAB Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al-utsaimin Disalin dari Kitab 'Aqidah AhlusSunnah

Lebih terperinci

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL 33 KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK

Lebih terperinci

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani.

<المصدر> ] لمتابعة رابط المشاركة. ikuti postingan asal keterangan ini. الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani. ] لمتابعة رابط المشاركة الا صلي ة للبيان [ ikuti postingan asal keterangan ini الا مام ناصر محمد اليماني Al-Imam Naser Mohammed Al-Yamani page 1 / 40 1433-07 - 30 ه 2012-06 - 20 م 03:56 صباحا

Lebih terperinci

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1

Kajian Bahasa Arab KMMI /12 Shafar 1433 H 1 Kajian Bahasa Arab KMMI 06-01-2012/12 Shafar 1433 H 1 ا ل م ب ت د ا و ال خ ب ر (Mubtada dan Khobar) Penjelasan: Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat (Subyek) Khobar adalah sesuatu

Lebih terperinci

HADITS TENTANG RASUL ALLAH

HADITS TENTANG RASUL ALLAH HADITS TENTANG RASUL ALLAH 1. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASULALLAH ح د ث ي ن ي ون س ب ن ع ب ي د ا ل ع ل ى أ خ ب ر ن اب ن و ه ب ق ال : و أ خ ب ر ي ن ع م ر و أ ن أ ب ي ون س ح د ث ه ع ن أ ي ب ه ر ي ر ة ع ن

Lebih terperinci

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

SULIT 1223/2 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT SULIT Pendidikan Islam Kertas 2 SET 2 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 2 KERTAS

Lebih terperinci

ISLAM IS THE BEST CHOICE

ISLAM IS THE BEST CHOICE KULIAH FAJAR MASJID AL-BAKRI TAMAN RASUNA KUNINGAN - JAKARTA SELATAN ISLAM IS THE BEST CHOICE Disusun oleh : Agus N Rasyad Sabtu, 16 Maret 2013 INTRODUCTION BEBERAPA CIRI KETETAPAN HATI, BAHWA ISLAM PILIHAN

Lebih terperinci

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ )

MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح ي م ا لس ال م ع ل ي ك م و ر ح م ة اهلل و ب ر ك ات ه MANAJEMEN JATIDIRI ( MJ ) HOW TO MANAGE OUR SELF TO BE A GOOD MOSLEM Motto : Menterjemahkan Bahasa Al-Qur an ke dalam Bahasa

Lebih terperinci

Mengabulkan DO A Hamba-Nya

Mengabulkan DO A Hamba-Nya Janji ALLAH عز وجل untuk Mengabulkan DO A Hamba-Nya Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 186 رحمو هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M Janji Allah Untuk Mengabulkan Do'a Hamba-Nya Tafsir

Lebih terperinci

KHITAN. ijk. Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd للنساء

KHITAN. ijk. Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd للنساء KHITAN ijk Alhamdulillah washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, wa ba'd (20321) حد ثنا عبد االله ح دثني أبي حدثنا سريج حدثنا عباد يعني ابن العوام عن الحجاج عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى االله

Lebih terperinci

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 23 ZAKAT PENGHASILAN Majelis Ulama Indonesia, setelah FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan

Lebih terperinci

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM

KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM MODUL PENGENALAN KAIDAH BAHASA ARAB DASAR BAHASA ARAB KUNCI MENGENAL ISLAM LEBIH DALAM Diterbitkan oleh: MA HAD UMAR BIN KHATTAB YOGYAKARTA bekerjasama dengan RADIO MUSLIM YOGYAKARTA 1 ال م ف ر د ات (Kosakata)

Lebih terperinci

Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari

Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari Ada Dua Kali Hari Kebangkitan.. اقتباس المشاركة: 83603 من الموضوع: Kebangkitan Ada Dua Kali Hari Dua kali hari kebangkitan; Tidakkah anda heran mengapa Dajjal (setan) akan mengaku sebagai Tuhan dan menawarkan

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA

DOA dan DZIKIR. Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA DOA dan DZIKIR SEPUTAR PUASA Publication in PDF : Sya'ban 1435 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR PUASA Sumber: Sebagian Besar Dikutip dari Hisnul Muslim, Lengkapnya lihat ebook Versi CHM e-book ini didownload

Lebih terperinci

PENJELASAN MUI Tentang BPJS

PENJELASAN MUI Tentang BPJS PENJELASAN MUI Tentang BPJS KEPUTUSAN KOMISI B 2 MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015 Tentang PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN

Lebih terperinci

KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM

KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM KHUTBAH ISTIQAMAH SERIAL KHUTBAH JUMAT MASJID ISTIQAMAH KANDANGAN MATI PEMUTUS KELEZATAN DUNIA OLEH H. MUHAMMAD SUFYAN MAKSUM PANTI ASUHAN AMANAH JALAN MUSYAWARAH KANDANGAN 71211 KALIMANTAN SELATAN Khutbah

Lebih terperinci

MENELADANI ETOS KERJA RASULULLAH SAW. Tafsir Surat Al Ahzab: 21

MENELADANI ETOS KERJA RASULULLAH SAW. Tafsir Surat Al Ahzab: 21 MENELADANI ETOS KERJA RASULULLAH SAW. Tafsir Surat Al Ahzab: 21 للا ح س ن ة أ سو ة ر س ول ف ي ل ك م ك ان ل ق د ي رج و ك ان ل م ن للا ا ل خ ر و الي وم و ذ ك ر للا )األحزاب: 21 ( ك ث ير ا Sesungguhnya telah

Lebih terperinci

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH

TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Publication: 1439 H_2018 M TAFSIR AKHIR SURAT AL-BAQARAH Oleh: Dr. Amin bin Abdullah asy-syaqawi Terjemah: Abu Umamah Arif Hidayatullah Editor:

Lebih terperinci

UNTUK KALANGAN SENDIRI

UNTUK KALANGAN SENDIRI SHALAT GERHANA A. Pengertian Shalat gerhana dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah khusuf (الخسوف) dan jugakusuf (الكسوف) sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang

Lebih terperinci

NAMA:... Tingkatan :... Pendidikan Islam Kertas 2 Ogos 2009 1 ⅔ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 SET 5 2015 1 jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS

Lebih terperinci

Program Pengajian Turāth. Khazanah Ilmu Turāth (KIT)

Program Pengajian Turāth. Khazanah Ilmu Turāth (KIT) Program Pengajian Turāth Khazanah Ilmu Turāth (KIT) م س ال ك ال ح ن ف ا ف ي و ال د ي ال م ص ط ف ى Pandangan Para Ulama Yang Lurus (lagi Benar) Berkenaan Ibu Bapa (Rasulullah ) Nabi Yang Terpilih Petikan

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 02 Tahun 2010 Tentang AIR DAUR ULANG Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : MENIMBANG : a. bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang

Lebih terperinci

RAMADHAN MENUJU TATTAQUN. Oleh : Roni Djamaloeddin

RAMADHAN MENUJU TATTAQUN. Oleh : Roni Djamaloeddin RAMADHAN MENUJU TATTAQUN Oleh : Roni Djamaloeddin و كم ل ف ي و ال فخ ر ا ل م د لل ال ذ ى ش ه ر ر م ض ان و ل س ا ئ ر الش ه ور س ي د ا. ر كات و ا ل ي ر ات م و ر د ا. و ا ن ز ل ف ي و ال ق ر آن م و ع ظ ة و

Lebih terperinci

Sikap Jujur. A. Muqoddimah

Sikap Jujur. A. Muqoddimah Sikap Jujur A. Muqoddimah Sifat jujur itu merupakan kebalikan dari sifat bohong, kejujuran itu antonim dari kebohongan. Sifat ini keduanya melekat pada diri setiap manusia dan akan bisa muncul sewaktuwaktu

Lebih terperinci

Saudara Udi el Shin, Malang, Jawa Timur. Pertanyaan :

Saudara Udi el Shin, Malang, Jawa Timur. Pertanyaan : Saudara Udi el Shin, Malang, Jawa Timur Pertanyaan : Dengan surat ini kami mohon perkenan bapak untuk membantu kami memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini masih menjadi keraguan di hati, kami

Lebih terperinci

DOA dan DZIKIR Seputar MASJID

DOA dan DZIKIR Seputar MASJID DOA dan DZIKIR Seputar MASJID Publication : 1437 H_2015 M DOA DAN DZIKIR SEPUTAR MASJID Sumber: 1. Doa Pergi Ke Masjid, kami sebutkan dicatatan kaki. 3. Doa Masuk dan Keluar Masjid, disalin dari Panduan

Lebih terperinci

Edisi: 9/25/12/1436. Bala dan Adzab

Edisi: 9/25/12/1436. Bala dan Adzab Khutbah AL-JUM'AH Edisi: 9/25/12/1436 Sebab Ditimpakannya Bala dan Adzab Khutbah Pertama: ا و م ن ب اهلل م ن ش ر و رأ ن ف س ن ع وذ ون ف ر ه غ ون س ت ه ع ي ن ون س ت ل له ن ح م ده إ ن ال ح م د. ف ل ه اد

Lebih terperinci

Akidah Akhlak peserta didik kelas III-B dengan nilai t hitung > t tabel atau 3,395 > 2,030 pada taraf positif signifikan 5%, (2) Ada pengaruh yang

Akidah Akhlak peserta didik kelas III-B dengan nilai t hitung > t tabel atau 3,395 > 2,030 pada taraf positif signifikan 5%, (2) Ada pengaruh yang ABSTRAK Skripsi dengan judul Komparasi Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together dan Ekspositori Terhadap Hasil Belajar Perserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas III

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN ISLAM SULIT 1223/2 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 Mei 2013 1 ²/3 jam JABATAN PELAJARAN TERENGGANU ---------------------------------------------------------- SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BAB III PANDANGAN DAN ANALISIS DESI SRI WULANDARI TERHADAP SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN Al-AL-QARD{ AL-H{ASAN

BAB III PANDANGAN DAN ANALISIS DESI SRI WULANDARI TERHADAP SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN Al-AL-QARD{ AL-H{ASAN BAB III PANDANGAN DAN ANALISIS DESI SRI WULANDARI TERHADAP SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN Al-AL-QARD{ AL-H{ASAN A. Pandangan Desi Sri Wulandari tentang Sanksi atas Keterbatan Pebayaran al- Qard{

Lebih terperinci

Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya

Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya Perbaikan Keadaan Umat Urgensi Dan Cara Mewujudkannya PERBAIKAN KEADAAN UMAT URGENSI DAN CARA MEWUJUDKANNYA Oleh Syaikh Shalih Fauzan al-fauzan hafizhahullah[1] Sesungguhnya perbaikan keadaan umat merupakan

Lebih terperinci

AMAL-AMAL PRIORITAS di BULAN RAMADHAN

AMAL-AMAL PRIORITAS di BULAN RAMADHAN AMAL-AMAL PRIORITAS di BULAN RAMADHAN Oleh Ustad Budi Ashari, LC Bulan Ramadhan. Bulan yang disambut oleh Rasulullah dan para shahabat dengan penuh kerinduan dan suka cita. Setiap hamba Allah yang beriman

Lebih terperinci

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani:

Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: Pertanyaan Mengenai((( Syafa'at))) Pertanyaan: bisakah ceritakan pada kami lebih jelas tentang Shafa at? Imam Nasser Muhammad Al-Yamani: page 1 / 56 Saya akan berbicara tentang Shafaat hanya dari Al-Qur'an

Lebih terperinci

Mensyukuri Nikmat Al Quran

Mensyukuri Nikmat Al Quran Mensyukuri Nikmat Al Quran إ ن ا م د ل م د و ن س ت ع ي و ن س ت غ ف ر و ن ع و ذ ب اه م ن ش ر و ر أ ن ف س ا و م ن س ي ئ ات أ ع م ال ا م ن ي ه د ه ف ا م ض ل ل و م ن ي ض ل ل ف ا اد ي ل أ ش ه د أ ن ا إ ل إ

Lebih terperinci

ABSTRACT. Key words: development, module, Open-Ended, lines and angles

ABSTRACT. Key words: development, module, Open-Ended, lines and angles ABSTRAK Skripsi dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Modul dengan Pendekatan Open-Ended Materi Garis dan Sudut untuk SMP/MTs Kelas VII ini ditulis oleh Mohammad Rizal Sukma, NIM. 2814133119, Jurusan Tadris

Lebih terperinci

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 56 Tahun 2014 Tentang PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 56 Tahun 2014 Tentang PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 56 Tahun 2014 Tentang PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA (MUI), setelah : MENIMBANG : a. bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu,

Lebih terperinci