PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP."

Transkripsi

1 PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN, PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP. Oleh: SYAMSUL NIZAM BIN MOHD RAZALI Cawangan Operasi Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam

2 Objektif Taklimat Diakhir taklimat peserta akan memahami:- a) Rujukan Dasar & Prinsip Peminjaman b) Definisi Peminjaman/Tukar Sementara/Tukar Tetap c) Tujuan Peminjaman d) Prinsip-Prinsip Peminjaman e) Syarat-syarat untuk dipinjamankan f) Kaedah Penetapan Gaji g) Kesan-kesan ke atas perkhidmatan pegawai 2

3 RUJUKAN DASAR & PRINSIP Perkara PP 12/2008 Tajuk Dasar Peminjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap berkuat kuasa mulai 20 Ogos 2008 dan membatalkan PP 1/2007 SPP 2/2012 Dasar Baru berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012 SE bertarikh 18/10/2012 Dasar Baru Kuasa Menimbang Peminjaman Antarabangsa berkuat kuasa 18 Oktober 2012 SE bertarikh 13/3/2012 Dasar Baru Kuasa Menimbang Pertukaran Sementara Gred 53/54 berkuat kuasa 18 Oktober

4 Definisi Umum Peminjaman 4

5 Definisi Umum Peminjaman/Pertukaran Sementara suatu kaedah pelantikan; untuk membenarkan pegawai sedang berkhidmatnya yang berpengalaman, berkemahiran dan berwibawa menyumbang pengalaman, kemahiran; kepada agensi awam atau agensi swasta atau antarabangsa; tanpa memutuskan ikatan perkhidmatan hakikinya; dipersetujui oleh ketiga-tiga pihak; sebelum sesuatu peminjaman itu berkuatkuasa. 5

6 Pegawai Agensi Peminjam Agensi Pembekal 6

7 PEMINJAMAN/PERTUKARAN 1. TUJUAN SEMENTARA (i) Bagi mendapatkan perkhidmatan pegawai yang berwibawa dan sesuai daripada agensi lain yang sukar diperoleh melalui proses lantikan biasa. (ii) Langkah jangka pendek untuk membantu memantapkan agensi yang baru. 7

8 DEFINISI PEMINJAMAN Pelantikan pegawai awam di bawah perenggan a, b, c, d dan h termasuk f Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan ke: (i) Perkhidmatan Awam Negeri; atau (ii) Pihak Berkuasa Berkanun; atau (iii) Pihak Berkuasa Tempatan; atau (iv) mana-mana organisasi dalam atau di luar Malaysia, untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan ikatan pegawai dengan perkhidmatan hakikinya. 8

9 PEMINJAMAN Tentera PB Berkanun Kehakiman & Undang-undang Am Persekutuan PBT Polis Pendidikan Negeri 9

10 DEFINISI PERTUKARAN SEMENTARA Pelantikan pegawai ke perkhidmatan awam yang lain di bawah Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan atau pelantikan ke mana-mana jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain di bawah PBM yang sama untuk tempoh tertentu tanpa memutuskan ikatan pegawai dengan perkhidmatan asalnya. 10

11 PERTUKARAN SEMENTARA Tentera PBT Kehakiman & Undang-undang Pendidikan Am Persekutuan Skim N ke Jawatan Terbuka Skim L ke Skim N Skim W (Akaun) ke Skim N Skim J ke Skim N Polis 11

12 SOALAN Saya dan beberapa orang rakan dari universiti lain bercadang untuk berpindah ke universiti lain. Mereka memaklumkan yang apabila mereka berpindah ke universiti baru mereka terus diterima sebagai tetap dan berpencen tanpa perlu melalui proses percubaan atau diletakkan ke dalam skim KWSP.Mohon pihak tuan memperjelaskan keadah ini? 12

13 SOALAN Saya merupakan Pentadbir Sumber Manusia di Jabatan A. Sebagai makluman, Jabatan A dalam dalam proses untuk mewujudkan anak syarikat. Sekiranya staf yang berjawatan tetap yang berkhidmat di Jabatan ini dicadangkan untuk ditempatkan di anak syarikat tersebut bagi sesuatu tempoh yang tertentu untuk membantu anak syarikat menjalankan operasi memandangkan anak syarikat masih baru, Apakah prosedur pelantikan yang boleh diaplikasikan untuk tujuan ini dan bolehkah kaedah pelantikan yang dicadangkan nanti dilaksanakan secara pentadbiran sahaja? 13

14 Isu Kekeliruan Istilah Pertukaran tetap ( selalu disebut Pelantikan Tetap) Pertukaran Sementara Peminjaman Pelantikan Baru Cross Fert Penempatan

15 15

16

17 KRONOLOGI PELANTIKAN PROFESOR DATO DR. AZIZ BIN DERAMAN SEBAGAI PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS A Peminjaman sebagai Naib Canselor Gred Utama A di UMT (UNI. B) mulai hingga Mulai hingga lapor diri semula di UKM (UNI. A) Dilantik secara tetap sebagai Profesor Gred Khas A di UMT (UNI. B mulai Pertukaran Tetap atau Pelantikan Baru? Diluluskan oleh UKM (UNI. A) pelepasan dengan izin di UKM mulai Perletakan jawatan atau Pelepasan jawatan? 17

18 Kategori Peminjaman Pegawai Peminjaman Agensi Awam Agensi Swasta Agensi Antarabangsa 18

19 2. DASAR BARU KUASA MENIMBANG URUSAN KATEGORI/ GRED JAWATAN KUASA MENIMBANG Kumpulan Pengurusan Tertinggi (setahun / lebih) Perdana Menteri Peminjaman Ke Agensi Antarabangsa Kumpulan Pengurusan Tertinggi (kurang setahun) Kumpulan P&P (tanpa mengira tempoh) KSN Pelaksana KPPA 19

20 2. DASAR BARU KUASA MENIMBANG URUSAN Peminjaman Ke Agensi Awam Dan Swasta & Pertukaran Tetap Ke Agensi Awam KATEGORI/ GRED JAWATAN KUASA MENIMBANG Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P) Gred 53/54 atau setaraf KPPA Pertukaran Sementara Ke Agensi Awam Peminjaman/ Pertukaran Sementara Ke Agensi Awam Dan Swasta & Pertukaran Tetap Ke Agensi Awam Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P) Gred 53/54 atau setaraf Kumpulan P&P Gred 43/44 hingga Gred 51/52 atau setaraf Kumpulan P&P Gred 41/42 dan Kumpulan Pelaksana atau setaraf Ketua Perkhidmatan (Gunasama) Ketua Setiausaha (Bukan Gunasama) Ketua Perkhidmatan (Gunasama) Ketua Setiausaha (Bukan Gunasama) Ketua Perkhidmatan 20

21 3. PRINSIP PEMINJAMAN 3.1. Dipersetujui oleh semua pihak, iaitu agensi pembekal, agensi peminjam dan pegawai Ditawarkan syarat secara pakej yang tidak kurang baik (no less favourable) Boleh dipinjamkan ke gred jawatan yang sama, ke gred / jawatan lebih tinggi. Jawatan terbuka (guna skim perkhidmatan hakiki) jika jawatan telah ditetapkan skim perkhidmatan, pengisian oleh pegawai dalam skim perkhidmatan yang sama. Jika tiada yang layak, dibuat secara pinjaman dan guna skim perkhidmatan itu. 21

22 3. PRINSIP PEMINJAMAN 3.5. Peminjaman ke gred jawatan yang lebih rendah tidak dibenarkan Layak terima semua elaun dan kemudahan jawatan pinjaman Tempoh peminjaman pertama yang boleh diluluskan ialah 3 tahun. Tempoh keseluruhan tidak melebihi 5 tahun Agensi swasta (selain daripada agensi awam yang didaftarkan di Malaysia) dan agensi antarabangsa boleh tawarkan syarat yang lebih baik Pembayaran gaji, elaun dan kemudahan yang layak kepada pegawai di bawah tanggung jawab agensi peminjam. 22

23 3. PRINSIP (samb.) PEMINJAMAN Bagi peminjaman ke Badan Berkanun, PBT, agensi swasta atau agensi antarabangsa, agensi peminjam akan mencarum kepada KWAP bagi pegawai yang telah diberi taraf berpencen atau KWSP bagi pegawai yang berada di Skim KWSP Tarikh pergerakan gaji jawatan asal dikekalkan dalam tempoh peminjaman Pergerakan gaji jawatan asal adalah secara isyarat dan di jawatan pinjaman secara sebenar dalam tempoh peminjaman Peminjaman tidak memutuskan perkhidmatan 23 asal.

24 3. PRINSIP (samb.) PEMINJAMAN Layak dipertimbangkan naik pangkat dalam tempoh peminjaman Faedah pencen berdasarkan kepada gaji jawatan hakiki jika bersara semasa peminjaman Bayaran emolumen oleh agensi peminjam kecuali diputuskan sebaliknya (MOU) Tindakan tatatertib oleh Pihak Berkuasa Tatatertib perkhidmatan hakiki. 24

25 3. PRINSIP (samb.) PEMINJAMAN LNPT disediakan oleh penyelia di agensi peminjam Layak dapat emolumen dan kemudahan gred jawatan hakiki apabila tamat peminjaman Tempoh peminjaman keseluruhan tidak digalakkan melebihi 5 tahun. 25

26 PEMINJAMAN 4. ELAUN DAN KEMUDAHAN 4.1. Mengikut kelayakan di gred jawatan pinjaman, kecuali pinjaman perumahan. Bagi perkhidmatan tertentu (tentera/ polis), jika kurang ikut kelayakan di gred jawatan hakiki Layak mendapat kemudahan cuti mengikut peraturan yang berkuat kuasa Hak pencen terjamin. 26

27 5. KUASA MELULUS PEMINJAMAN Semua urusan peminjaman hendaklah diluluskan oleh PBM atau pihak yang diwakilkan kuasa di agensi peminjam. 6. PEMINJAMAN KE AGENSI ANTARABANGSA 6.1. Kementerian Luar Negeri/ Kementerian berusaha mendapatkan peluang pekerjaan/ jawatan yang sesuai Kerajaan Malaysia boleh tampung seluruh/ sebahagian emolumen Wisma Putra / Kementerian dapatkan calon dari agensi terbabit Tempoh peminjaman mesti lebih 3 bulan. Tiada had maksimum. 27

28 7. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 7.1. Ketua Jabatan agensi pembekal mengisi jawatan hakiki yang dikosongkan secara sementara antaranya melalui penanggungan kerja, pelantikan secara kontrak atau pemangkuan Ketua Jabatan agensi peminjam: (i) (ii) PEMINJAMAN mencarum kepada KWAP / KWSP; memastikan pegawai meneruskan bayaran balik pinjaman; dan (iii) boleh memendekkan tempoh peminjaman pegawai dengan memberi sebulan notis. 28

29 Dasar baru syarat peminjaman dan pertukaran sementara Syarat Peminjaman Tetap dan disahkan dalam perkhidmatan Memenuhi syarat skim perkhidmatan berkuat kuasa di jawatan pinjaman Mencapai prestasi 80% dan ke atas Mempunyai kompetensi sesuai Pegawai P&P ke gred lebih tinggi: Ijazah - tidak kurang 5 tahun Sarjana - tidak kurang 3 tahun PhD - tidak kurang 2 tahun Bagaimana dengan kumpulan pelaksana? ISU

30 Dasar baru kaedah penetapan gaji Prinsip Penetapan Gaji 6 7 Berdasarkan jumlah gaji boleh diselaraskan Jumlah gaji boleh diselaraskan Prinsip Umum = Gaji hakiki + Insentif peminjaman mengikut gred hakiki Gaji minimum pinjaman jika jumlah gaji boleh diselaraskan kurang atau sama dengan gaji minimum Gaji sama jika dengan jumlah gaji boleh diselaraskan lebih tinggi daripada gaji minimum pinjaman Gaji hakiki + insentif peminjaman jika jumlah gaji boleh diselaraskan melebihi gaji maksimum pinjaman

31 Kaedah Penetapan Gaji 1 Ke gred sama/ setaraf (3 Peringkat Gaji) 3 Ke gred lebih tinggi Gaji terhad di P1, P2 atau P3 mengikut peringkat gaji pegawai di jawatan hakiki Gaji hakiki + insentif peminjaman jika jumlah gaji yang boleh diselaraskan melebihi gaji maksimum P1, P2 atau P3 jawatan pinjaman. 4 Gaji terhad di P1 jawatan pinjaman. Gaji hakiki + insentif peminjaman jika jumlah gaji yang boleh diselaraskan melebihi gaji maksimum P1 pinjaman. Ke swasta/ antarabangsa/ agensi bukan saraan Kerajaan 2 Ke gred setara (2 Peringkat Gaji) Gaji ditetapkan seperti di atas melainkan gaji hakiki di P3, gaji ditetapkan terhad di P2 Gaji permulaan tidak kurang baik seperti berikut: Jumlah gaji boleh diselaraskan = Emolumen* + Insentif peminjaman mengikut gred hakiki *Gaji pokok+itp/k+insentif lain

32 Senario Naik Pangkat Pegawai Yang Dipinjamkan Naik Pangkat di Jawatan Hakiki Semasa Dipinjamkan Jawatan Hakiki jadi sama dengan Jawatan Pinjaman H= Gred 54 P= Gred 54 Pinjaman asal dipendekkan, tawar peminjaman baru Jawatan Hakiki jadi masih rendah dengan Jawatan Pinjaman H= Gred 52 P= Gred 54 Pinjaman asal dipendekkan, tawar peminjaman baru Jawatan Hakiki jadi Lebih Tinggi dari Jawatan Pinjaman H= Gred 54 P= Gred 52 Pinjaman ditamatkan, tapi Dibenar habis baki tempoh secara KUP 32

33 Kaedah Penetapan Gaji 5 Kenaikan Pangkat Dalam Tempoh Peminjaman Peminjaman dipendekkan. Jika perlu, peminjaman baru mengikut dasar baru Jika gaji peminjaman baru berdasarkan gred kenaikan pangkat lebih rendah daripada gaji yang diterima sebelum kenaikan pangkat, pegawai dibayar gaji peminjaman sebelum dinaikkan pangkat Pelarasan gaji dan elaun di jawatan hakiki akibat kenaikan pangkat, dibayar oleh agensi pembekal dari tarikh kuat kuasa hingga tarikh surat siaran. (Peralihan) 6 Jika kenaikan pangkat menyebabkan gred pinjaman < gred hakiki, peminjaman yang berkuat kuasa hendaklah dipendekkan mulai tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat. Pegawai dibenar menghabiskan baki tempoh peminjaman secara KUP atas gred jawatan hakiki. Agensi peminjam pohon kepada BPO, JPA meminda butiran perjawatan untuk pengisian secara KUP pelanjutan tempoh peminjaman selepas menghabiskan baki peminjaman tidak dibenarkan. Pelanjutan Gaji diterima di gred jawatan pinjaman terakhir Jika dibayar gaji hakiki & insentif peminjaman, gaji peminjaman adalah gaji hakiki + insentif peminjaman tersebut.

34 Perbezaan Syarat-Syarat Pelantikan Peminjaman Jawatan, Gaji, tempoh, PGT & TPG Agensi Awam Gaji ikut Prinsip pada 12/2008 dan SPP 2/2012 PGT jawatan pinjaman Ikut PGT jawatan Hakiki PGT di jawatan Hikiki adalah secara isyarat TPG ikut tarikh yang sama dengan TPG Hakiki Agensi Swasta/ Antarabangsa Gaji atas prinsip No Less Favourable /PGT (jika ada) ditentukan agensi peminjam PGT di jawatan Hikiki adalah secara isyarat TPG ditentukan oleh agensi peminjam Elaun & Imbuhan Tetap Kemudahan Cuti Berdasarkan kelayakan jawatan yang dipinjamkan Mengikut Kelayakan jawatan pinjaman Baki cuti rehat jawatan hakiki (tidak lebih 2 tahun) boleh dibawa ke jawatan pinjaman dan sebaliknya Mengikut Kelayakan jawatan pinjaman Baki cuti rehat jawatan hakiki tidak boleh dibawa ke jawatan pinjaman dan sebaliknya

35 Perbezaan Syarat-Syarat Pelantikan Peminjaman Kemudahan Kediaman Kemudahan Perubatan Kenaikan Pangkat Tatatertib Agensi Awam Sekiranya duduk rumah kerajaan/ rumah yang disewa kerajaan, pegawai tidak layak mendapat imbuhan tetap perumahan. Layak terima faedah perubatan mengikut kelayakan. Agensi Swasta/ Antarabangsa Sekiranya duduk rumah kerajaan/ rumah yang disewa kerajaan, pegawai dikenakan sewa mengikut kadar yang ditetapkan bagi kelas rumah yang diduduki. Layak terima faedah perubatan mengikut kelayakan tetapi kos ditanggung oleh agensi peminjam. Boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat di jawatan hakiki Tertakluk kepada peraturan tatatertib yang berkuatkuasa di perkhidmatan hakiki pegawai

36 Perbezaan Syarat-Syarat Pelantikan Peminjaman Bayaran Balik Pinjaman Saguhati Kemalangan * Untuk ke Badan Berkanun/ Swasta/ Antarabangsa Saguhati Kematian * Untuk ke Badan Berkanun/ Swasta/ Antarabangsa Agensi Awam Agensi Swasta/ Antarabangsa Bertanggungjawab memastikan segala potongan pinjaman (jika ada) diteruskan seperti biasa. *Agensi Peminjam dikehendaki membayar balik apa-apa wang yang dibayar oleh kerajaan berkaitan kecederaan yang dibuat dibawah undang-undang pencen atau perbendaharaan atau ikut kadar agensi peminjam jika kadar bayaran lebih baik dari kerajaan. *Agensi Peminjam dikehendaki membayar balik apa-apa wang yang dibayar oleh kerajaan berkaitan kecederaan yang dibuat dibawah undang-undnag pencen atau perbendaharaan atau ikut kadar agensi peminjam jika kadar bayaran lebih baik dari kerajaan. Hak Pencen * Untuk ke Badan Berkanun/ Swasta/ Antarabangsa Hak Pencen Terjamin Agensi Peminjam perlu mencarum kepada KWAP setiap bulan 17 ½%. Atau KWSP bagi pegawai yang tidak bertaraf berpencen.

37 1. DEFINISI PERTUKARAN TETAP Pelantikan tetap pegawai sedang berkhidmat secara peminjaman atau pertukaran sementara ke jawatan yang disandang atau jawatan lain tetapi dalam skim perkhidmatan yang sama dengan jawatan pinjaman di agensi peminjam di mana dengan pelantikan itu hubungan pegawai dengan perkhidmatan asalnya terputus, kecuali bagi faedah persaraan dan apa-apa kemudahan yang menggunakan tempoh perkhidmatan. 37

38 Pertukaran Tetap 1 Pertukaran Tetap Salah satu pihak boleh memohon. Perlu dipersetujui oleh ketigatiga pihak. Dipertimbangkan selepas setahun peminjaman & perlu disahkan dalam perkhidmatan baru dalam tempoh 6 bulan selepas ditukar tetap kecuali pertukaran tetap ke jawatan terbuka hendaklah dipinjamkan setahun lagi ke jawatan yang telah ditentukan skim perkhidmatan oleh BPO,JPA. Tempoh percubaan dikecualikan. Kekananan ditentukan oleh PBM agensi peminjam. Tempoh perkhidmatan hakiki boleh diambil kira bagi tujuan kemudahan yang berkaitan dengan tempoh perkhidmatan (Cuti Rehat, Cuti Haji, pinjaman).

39 Pertukaran Tetap 1 Pegawai yang diliputi P.U.(A) 1/2012 tidak perlu meletak jawatan, cuma perlu pelepasan jawatan. Ke perkhidmatan yang lain / tidak diliputi P.U.(A) 1/2012, perlu letak jawatan. Hak pencen pegawai tidak terjejas. Dipertimbangkan dan diluluskan oleh PBM agensi peminjam. Tarikh kuatkuasa mengikut tarikh yang ditetapkan oleh PBM. Gaji dan tarikh pergerakan gaji semasa pinjaman dikekalkan. Gaji peminjaman sehari sebelum pertukaran tetap. Jika dibayar gaji hakiki & insentif peminjaman, gaji pertukaran tetap sama gaji maksimum jawatan pertukaran tetap.

40 SOALAN Pegawai merupakan Pensyarah Universiti Malaya. Pegawai berkenaan ingin di lantik sebagai Pegawai Tadbir Negeri Gred N54(Secara Pinjaman) dan ditempatkan di Pejabat Sultan Kelantan untuk tempoh 1 Feb 2013 hingga 31 Jan SUK, Negeri Kelantan berhasrat untuk melantik Pegawai berkenaan secara tetap sebagai Pegawai Tadbir Negeri Gred N54 apabila tamatnya tempoh peminjaman pegawai tersebut. Bagaimana pelantikan ini boleh dilaksanakan? 40

41 SOALAN Mohon bertanya.sekiranya terdapat staf yang dipinjamkan ke Agensi Swasta dan bercadang untuk bersara pilihan, adakah tempoh perkhidmatan beliau sepanjang peminjaman itu diambilkira bagi tujuan perkiraan faedah ganjaran pencen dan lain-lain perkiraan yang melibatkan servis? Kerjasama, perhatian dan pertimbangan saudara adalah amat diharapkan dan didahului dengan ribuan terima kasih. 41

42 REKOD PERKHIDMATAN Diselenggara dan disimpan oleh Ketua Perkhidmatan agensi pembekal. Agensi peminjam maklum perubahan dan butiran baru yang perlu direkod. Bagi pertukaran tetap, diserahkan kepada Ketua Perkhidmatan baru. 42

43 PERALIHAN Kaedah Penetapan Gaji 1 Dasar baru peminjaman/ pertukaran sementara dan pertukaran tetap yang berkuat kuasa selepas 30 Mac pelanjutan atau pelantikan selepas 6 bulan, penetapan gaji mengikut dasar baru 2 3 Peminjaman sedang berkuat kuasa semasa dasar baru dikuatkuasakan sehingga , gaji peminjaman mengikut PP12/2008 diteruskan sehingga tamat peminjaman Jika dilanjutkan atau dilantik dalam tempoh 6 bulan dari peminjaman sebelumnya ke skim perkhidmatan sama/ lain atas gred jawatan pinjaman sama/ setara dengannya, gaji berdasarkan gaji jawatan pinjaman terakhir 5 peminjaman ke swasta, antarabangsa atau agensi bukan saraan Kerajaan, gaji peminjaman sedia ada boleh diteruskan jika tidak kurang baik daripada jumlah emolumen jawatan hakiki & insentif peminjaman berdasarkan formula ditetapkan.

44 PENGECUALIAN Peminjaman/ Pertukaran sementara bagi SUSK, SUS & SUA (PP 6/2012) tidak terpakai beberapa peraturan dalam PP 12/2008 & SPP 2/2012 khususnya gaji pinjaman, pemberian insentif dan kaedah pemilihan. Jika terdapat perakuan yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, perlu dapatkan pertimbangkan khas (pengecualian) daripada KPPA Sebarang cadangan menawarkan syarat pinjaman yang berbeza daripada panduan ini perlu mendapat persetujuan JPA 44

45 SEKIAN TERIMA KASIH

46 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BAHAGIAN X Perkhidmatan Awam 132. (1) Bagi maksud-maksud Perlembagaan ini, perkhidmatan awam ialah- (a) angkatan tentera; (b) perkhidmatan kehakiman dan undang-undang; (c) perkhidmatan awam am Persekutuan; (d) pasukan polis; (e) (dimansuhkan); (f) perkhidmatan awam bersama yang tersebut dalam Perkara 133; (g) perkhidmatan awam tiap-tiap satu Negeri; dan (h) perkhidmatan pendidikan. 46

47 syarat secara pakej yang tidak kurang baik (no less favourable). Gaji Hakiki 7000 ITP 750 ITK 550 Cola 300 Jumlah 8600 Gaji Peminjaman 7500 ITP 750 ITK 550 Cola 300 Jumlah 9100 Gaji Peminjaman 7500 ITP 750 ITK 550 Elaun TPDN 400 Jumlah 9200 Gaji Peminjaman ITP - ITK - Lain-Lain elaun 1000 Jumlah 11500

48 AWAM SELAIN * *SPRM *ATM Gred Jawatan Hakiki Kadar (RM) Gred Jawatan Hakiki Kadar (RM) Pangkat Kadar (RM) Turus 2000 Utama A/ Khas A 1800 Utama B/ Khas B 1600 Utama C/ Khas C / / / / / / / / / / / / hingga 11/ Ketua Pesuruhjaya SPRM 2000 Utama A/ Khas A 1800 Utama B/ Khas B 1600 Utama C/ Khas C 1500 P53/ P51/ P47/ P43/ P41/ P37/ P31/ P Jeneral 1800 Leftenan Jeneral 1600 Mejar Jeneral 1500 Brigadier Jeneral 530 Kolonel 520 Leftenan Kolonel 480 Mejar 470 Kapten 460 Leftenan 450 Leftenan Muda 440 Pegawai Waran I 360 Pegawai Waran II 290 Staf Sarjan 270 Sarjan 260 Koperal 220 Lans Koperal 190 Prebet 180

49 *PDRM *APMM Pangkat Kadar (RM) Pangkat Kadar (RM)* Timbalan Ketua Polis Negara 1800 Pesuruhjaya Kanan Polis/ Pesuruhjaya Polis 1600 Timbalan Pesuruhjaya Polis 1500 Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis 530 Penolong Pesuruhjaya Polis 520 Penguasa Polis 480 Timbalan Penguasa Polis 470 Penolong Penguasa Polis 460 Inspektor 440 Sub Inspektor 290 Sarjan Mejar 270 Sarjan 260 Koperal 220 Lans Koperal 190 Konstabel 180 Laksamana Maritim 1800 Laksamana Madya Maritim 1600 Laksamana Muda Maritim 1500 Laksamana Pertama Maritim 530 Kepten Maritim 520 Komander Maritim 480 Leftenan Komander Maritim 470 Leftenan Maritim 440 Leftenan Madya Maritim 290 Leftenan Muda Maritim 260 Pegawai Waran I Maritim 250 Pegawai Waran II Maritim 240 Bintara Kanan Maritim 230 Bintara Muda Maritim 230 Laskar Kanan Maritim 220 Laskar Kelas I Maritim 190 Laskar Kelas II Maritim 180

50 GAJI PERMULAAN PERTUKARAN SEMENTARA DITETAPKAN PADA GAJI MINIMUM Gred Jawatan Hakiki : Gred Jawatan Tukar Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Sementara : Tarikh Pergerakan Gaji : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : Tarikh Gaji Gred B54 (hakiki) (RM) Gaji Gred Utama C (Terbuka) (pertukaran sementara) (RM) B54 Gred Utama C (Terbuka) 1 Mei April Julai Gred 54 (RM500) Catatan Gaji akhir jawatan hakiki ( ) (Insentif mengikut Gred 54) Jumlah gaji yang boleh diselaraskan RM ( ) (Min) ( ) [ ] [ %] Gaji pertukaran sementara adalah pada gaji minimum kerana gaji minimum jawatan pertukaran sementara lebih tinggi daripada jumlah gaji yang boleh diselaraskan. TPG Gred Utama C (Terbuka) sama dengan TPG gred jawatan hakiki. Pergerakan gaji 9% berdasarkan keputusan PPSM.

51 GAJI PERMULAAN PERTUKARAN SEMENTARA DITETAPKAN SAMA DENGAN JUMLAH GAJI YANG BOLEH DISELARASKAN Gred Jawatan Hakiki : Gred Jawatan Tukar Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Sementara : Tarikh Pergerakan Gaji : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : Tarikh Gaji Gred J44 (hakiki) (RM) Gaji Gred 44 (Terbuka) (pertukaran sementara) (RM) J44 44 (Terbuka) 1 Mei April Julai 450 Catatan Gaji akhir jawatan hakiki ( ) (Insentif mengikut Gred 44) Jumlah gaji yang boleh diselaraskan RM ( ) Gaji pertukaran sementara yang ditawarkan kepada pegawai berdasarkan prinsip gaji sama dengan jumlah gaji yang boleh diselaraskan di gred jawatan tukar sementara terhad di gaji maksimum jawatan tukar sementara ( ) [ ] [ ] TPG Gred 44 (Terbuka) sama dengan TPG gred jawatan hakiki. Pergerakan gaji biasa berdasarkan keputusan PPSM mengikut KGT gred masing-masing.

52 GAJI PERMULAAN PERTUKARAN SEMENTARA BERDASARKAN GAJI HAKIKI DAN DIBAYAR INSENTIF PEMINJAMAN KERANA JUMLAH GAJI YANG BOLEH DISELARASKAN MELEBIHI GAJI MAKSIMUM GRED JAWATAN PERTUKARAN SEMENTARA Gred Jawatan Hakiki : Gred Jawatan Tukar Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Sementara : Tarikh Pergerakan Gaji : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : Tarikh Gaji Gred S48 (hakiki) (RM) (maks.) ( ) (maks.) ( ) (maks.) ( ) (maks.) Gaji 48 (Terbuka) (pertukaran sementara) (RM) S48 48 (Terbuka) 1 Ogos Julai Oktober Gred 48 (RM470) Catatan - Gaji akhir di gred jawatan hakiki (maks.) (Insentif mengikut Gred 48) (maks.) (ETB) (maks.) (ETB) Jumlah gaji yang boleh diselaraskan adalah RM Gaji pertukaran sementara adalah gaji hakiki dan insentif peminjaman sebagai Elaun Tidak Berpencen (ETB) kerana jumlah gaji yang boleh diselaraskan melebihi gaji maksimum gred jawatan tukar sementara. TPG Gred 48 (Terbuka) sama dengan TPG jawatan hakiki. Tiada pergerakan gaji tahunan kerana telah mencapai gaji maksimum. Pegawai dibayar gaji hakiki dan RM470 sebagai ETB

53 GAJI PERMULAAN BAGI PERTUKARAN SEMENTARA KE GRED JAWATAN SETARA Gred Jawatan Hakiki : Gred Jawatan Tukar Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Sementara : Tarikh Pergerakan Gaji : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : Tarikh Gaji Gred Q53 (hakiki) (RM) (P3) ( ) (P3) ( ) (P3) ( ) (P3) [ ] Gaji 54 (Terbuka) (pertukaran sementara) (RM) Q53 54 (Terbuka) 1 Ogos Julai Oktober Gred 53 (RM500) Catatan - Gaji akhir Jawatan hakiki berada di P (Insentif mengikut Gred 53) (P2) (P2) [ ] Jumlah gaji yang boleh diselaraskan adalah RM Gaji pertukaran sementara ditawarkan berdasarkan prinsip gaji sama dengan jumlah gaji yang boleh diselaraskan di gred jawatan tukar sementara terhad pada gaji maksimum di P2 jawatan tukar sementara. TPG Gred 54 (Terbuka) sama dengan TPG jawatan hakiki. Pergerakan gaji biasa berdasarkan keputusan PPSM mengikut KGT gred masing-masing.

54 GAJI PELANJUTAN TEMPOH PERTUKARAN SEMENTARA BAGI PEGAWAI YANG DIBAYAR GAJI PEMINJAMAN BERDASARKAN GAJI HAKIKI DAN INSENTIF PEMINJAMAN Gred Jawatan Hakiki : Gred Jawatan Tukar Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Pelanjutan : Tarikh Pergerakan Gaji : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : Tarikh Gaji Gred Q54 (hakiki) (RM) ( ) (maks.) ( ) (maks.) Gaji Gred 54 (Terbuka) (pertukaran sementara) (RM) (Insentif peminjaman mengikut Gred 54) (Insentif peminjaman mengikut Gred 54) Q54 Gred 54 (Terbuka) 1 Jun Mei Jun Mei Oktober Gred 54 (RM500) Catatan Gaji pertukaran sementara yang diterima di gred jawatan pertukaran sementara terakhir. Pegawai dibayar gaji hakiki dan insentif peminjaman dalam tempoh pertukaran sementara. Pegawai diperakukan untuk dilanjutkan tempoh pertukaran sementara. Gaji pertukaran sementara bagi pelanjutan tempoh pertukaran sementara ditetapkan berdasarkan gaji hakiki dan insentif peminjaman yang dibayar di gred jawatan pertukaran sementara terakhir.

55 PENETAPAN GAJI APABILA GAJI PERTUKARAN SEMENTARA YANG DISELARASKAN MENGIKUT GRED KENAIKAN PANGKAT < GAJI PERTUKARAN SEMENTARA YANG DITERIMA SEBELUM KENAIKAN PANGKAT TERSEBUT Gred Jawatan Hakiki : Tarikh Pergerakan Gaji Gred Hakiki : Gred Kenaikan Pangkat : Tarikh Kuat Kuasa Kenaikan Pangkat : Tarikh Surat Siaran Kenaikan Pangkat : Gred Jawatan Tukar Sementara : Tarikh Kuat Kuasa Tukar Sementara : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : Insentif Peminjaman (Gred Hakiki) : J44 1 Januari J48 1 Oktober Januari 2013 Q54 1 Mei April 2013 Gred 44 (RM450) Gred 48 (RM470) Gaji Gaji Gaji Tarikh Gred J44 Gred J48 Q54 (pertukaran (hakiki) (naik pangkat) sementara) Catatan (RM) (RM) (RM) Gaji akhir jawatan hakiki ( ) (Insentif mengikut Gred 44) Jumlah gaji yang boleh diselaraskan RM ( ) Gaji pertukaran sementara ditawarkan pada gaji minimum kerana lebih tinggi daripada jumlah gaji yang boleh diselaraskan ( ) ( ) Kuat kuasa kenaikan pangkat ke Gred J48. Penetapan gaji kenaikan pangkat dibuat secara isyarat.

56 Gaji Gred J44 Tarikh (hakiki) (RM) ( ) [ ] Gaji Gred J48 (naik pangkat) (RM) Gaji Q54 (pertukaran sementara) (RM) ( ) [ ] Catatan TPG Gred Q54 sama dengan TPG gred jawatan hakiki. Pergerakan gaji biasa berdasarkan keputusan PPSM mengikut KGT gred masingmasing ( ) Surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred J48 dikeluarkan dan berkuat kuasa mulai Pelarasan gaji kenaikan pangkat pegawai bagi tempoh antara tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat hingga tarikh surat siaran dikeluarkan sebanyak RM dibayar oleh agensi pembekal. Tempoh pertukaran sementara dipendekkan dan diperakukan pertukaran sementara baru berkuat kuasa sehari selepas tarikh surat siaran iaitu

57 Tarikh Gaji Gred J44 (hakiki) (RM) Gaji Gred J48 (naik pangkat) (RM) Gaji Q54 (pertukaran sementara) (RM) ( ) (gaji peminjaman yang telah diterima) Catatan Jumlah gaji yang boleh diselaraskan adalah RM Pegawai layak dibayar gaji peminjaman sebelum dinaikkan pangkat iaitu RM kerana gaji minimum jawatan pinjaman iaitu RM lebih rendah daripada gaji peminjaman yang diterima sebelum kenaikan pangkat ( ) Gaji peminjaman baru yang ditawarkan kepada pegawai adalah berdasarkan gaji peminjaman yang telah diterima sehari sebelum surat penyiaran/ kenaikan pangkat.

58 PENETAPAN GAJI PERTUKARAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG DIBAYAR GAJI PEMINJAMAN BERDASARKAN GAJI HAKIKI DAN INSENTIF PEMINJAMAN Gred Jawatan Hakiki : Q54 Tarikh Pergerakan Gaji Gred Hakiki : 1 Oktober Gred Jawatan Pertukaran Sementara : S54 Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Sementara : 1 Jun Mei 2016 Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Tetap : 1 Jun 2016 Tarikh Pergerakan Gaji Pertukaran Tetap : 1 Oktober Insentif Peminjaman : Gred 54 (RM500) Tarikh Gaji Gred Q54 (hakiki) (RM) ( ) (maks.) Gaji Gred S54 (pertukaran sementara) (RM) (Insentif peminjaman mengikut Gred 54) Gaji Gred S54 (pertukaran tetap) (RM) (maks.) (maks.) Catatan - Gaji pertukaran sementara yang diterima di sehari sebelum pertukaran tetap. Pegawai dibayar gaji hakiki dan insentif peminjaman dalam tempoh pertukaran sementara. Kuat kuasa pertukaran tetap ke Gred S54. Gaji pertukaran tetap ditetapkan pada gaji maksimum kerana pegawai dibayar gaji hakiki dan insentif peminjaman dalam tempoh pertukaran sementara. TPG pertukaran tetap kekal mengikut TPG gred pertukaran sementara. Tiada pergerakan gaji kerana telah mencapai gaji maksimum.

59 Kenaikan Pangkat Dalam Tempoh Peminjaman A [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 [1 Januari 2012] Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [30 Mac 2012] Peminjaman sedang berkuat kuasa Surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 1/4/2012 (Dasar baru SPP 2/2012, tertakluk tidak kurang daripada gaji peminjaman yang sedang diterima) B [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [1 Januari 2012] [30 Mac 2012] Peminjaman sedang berkuat kuasa Surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 15 Februari 2012 [Dasar PP 12/2008]

60 Peminjaman Selepas 30 Mac 2012 A [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 [1 Januari 2012] Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 (30 Mac 2012) Peminjaman baru mulai 1/4/2012 [Dasar baru SPP 2/2012]

61 Pelanjutan/ Pelantikan Dalam Tempoh 6 Bulan Dari Tarikh Tamat A [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 [1 Januari 2012] Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [30 Mac 2012] Peminjaman tamat 31 Disember 2011 Dilanjut mulai 1 Februari 2012 [Dasar PP12/2008] B [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 [1 Januari 2012] Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [30 Mac 2012] Peminjaman tamat 31 Mac 2011 Dilanjut/ dilantik ke gred sama/ setara mulai 1 April 2012 [Gaji Akhir]

62 Pelanjutan/ Pelantikan Dalam Tempoh 6 Bulan Dari Tarikh Tamat C [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 [1 Januari 2012] Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [30 Mac 2012] Peminjaman tamat 31 Disember 2011 Dilanjutkan ke gred sama/ setara mulai 1 April 2012 [Dasar PP 12/2008] D [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [1 Januari 2012] [30 Mac 2012] Peminjaman tamat pada 31 Mac 2012 Peminjaman baru ke gred lain mulai 1/4/2012 [Dasar baru SPP 2/2012 ]

63 Pelanjutan/ Pelantikan selepas tempoh 6 bulan dari tarikh tamat A [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 [1 Januari 2012] Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [30 Mac 2012] [1 November 2012] Peminjaman tamat 31 Mac 2012 Dilantik mulai 1 November 2012 [Dasar Baru SPP 2/2012] B [selepas 30 Mac 2012] Tarikh kuat kuasa PP 1/2012 Tarikh kuat keluarnya PP 1/2012 [1 Januari 2012] [30 Mac 2012] Peminjaman tamat 31 Ogos 2011 Dilantik mulai 1 Mac 2012 [Dasar PP 12/2008]

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN

JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN JPA (K)(S)263/7/6 Klt.8(39) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2016 PANDUAN PERTUKARAN PELANTIKAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan mengenai dasar

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN JPA(BGE)(S) 81/9/2 ( 50 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 PELARASAN GAJI YANG AKHIR DITERIMA BAGI PEGAWAI YANG BERSARA ATAU MENINGGAL DUNIA DALAM PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL MINIMUM - MAKSIMUM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015 PENAMBAHBAIKAN KAEDAH PEMBERIAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN DALAM PELAKSANAAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM KENAIKAN GAJI SSM 2012 1. Keputusan Kerajaan

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Universiti Malaysia PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 1 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PELANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) TUJUAN 1. Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2006 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2006 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2006 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2006 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 JPA(S)BPO 215/65 Klt.6(7) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2008 PERJAWATAN DI PEJABAT MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling Perkhidmatan ini adalah

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 1. Permulaan 1.1. Nama dan Permulaan Kuatkuasa i. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Lebih terperinci

IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2004

IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2004 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2004 IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2004 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi

Lebih terperinci

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2008 PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009 JPA(S)(K)223/4/4 Klt. 5 (40) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009 PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI PEGAWAI DALAM TEMPOH PERCUBAAN TUJUAN

Lebih terperinci

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2007 KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 PENGGABUNGAN PERKHIDMATAN GALIAN, KIMIA BUMI DAN KAJI BUMI KEPADA PERKHIDMATAN GEOSAINS DI JABATAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

TAKLIMAT KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN

TAKLIMAT KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN TAKLIMAT KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN 1 SKOP TAKLIMAT Pengenalan Pelaksanaan PP 14/2008, PP 15/2008 & PP 16/2008 Rumusan Soal-Jawab 2 PENGENALAN Tafsiran Cuti : sebarang tempoh seseorang

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2005 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17, N22, N26

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2005 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17, N22, N26 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2005 SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17, N22, N26 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGUAT KUASA MARITIM DAN PEGAWAI LAIN-LAIN PANGKAT PENGUAT KUASA MARITIM

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGUAT KUASA MARITIM DAN PEGAWAI LAIN-LAIN PANGKAT PENGUAT KUASA MARITIM JPA 43/7 Klt.8 (5) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGUAT KUASA MARITIM DAN PEGAWAI

Lebih terperinci

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya.

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya. Bil. ISU BERBANGKIT ULASAN PERJAWATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007 1. Sekiranya saya menolak opsyen

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 223/5/2/ Jld. 2/(11) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR MENGIKUTI KURSUS PRA PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT TUJUAN

Lebih terperinci

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN Siri No: KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2002 PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

Bahagian Penyelidikan & Inovasi, Universiti Sains Malaysia Jun 2010

Bahagian Penyelidikan & Inovasi, Universiti Sains Malaysia Jun 2010 Tarikh Kemaskini: JUN 2010 PERATURAN PELANTIKAN DAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN PROJEK/ GERAN (SPG) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1. LIPUTAN Peraturan ini hanya melibatkan/digunapakai oleh/dikuatkuasa ke atas

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 7 TAHUN 2015 PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI RENDAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 7 TAHUN 2015 PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI RENDAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 7 TAHUN 2015 PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) BAGI PEGAWAI YANG BERPRESTASI RENDAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM 1 KANDUNGAN TAKLIMAT 1 2 3 4 5 6 7 8 DEFINISI RASIONAL DASAR

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

JPA(S)(BPO)324/14/12-4 Klt. 2 ( 22 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2007

JPA(S)(BPO)324/14/12-4 Klt. 2 ( 22 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2007 JPA(S)(BPO)324/14/12-4 Klt. 2 ( 22 ) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENILAIAN GRED W17, W22, W26 TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN JPA/PEN/228/25/1/Jld.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan

Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH AM Bab A : lantikan dan kenaikan pangkat Bab B : elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan Bab C :cuti Bab D : tatatertib (Akta 605) Bab

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005].

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005]. CUTI Takrif cuti [Perkara 1(i) Perintah Am Bab C] Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan tidak putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Pegawai ertinya semua

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Universiti Malaysia PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 4 TAHUN 2011 PENAMBAHBAIKAN DASAR KEMUDAHAN CUTI BERSALIN TUJUAN 1. Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA 43/7 Klt.8 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 JPA/PEN/228/11/5 ( 7 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA PEKERJA PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR PROSEDUR PERKHIDMATAN PERSONEL. Ringkasan Pindaan Dokumen Dokumen Baru PP(P) TPK (HCM)

PEJABAT PENDAFTAR PROSEDUR PERKHIDMATAN PERSONEL. Ringkasan Pindaan Dokumen Dokumen Baru PP(P) TPK (HCM) Muka : 1/13 PROFIL PINDAAN Edisi Pindaan No. BPD Ringkasan Pindaan Dokumen Disediakan Oleh Disahkan Oleh Tarikh Kuatkuasa 2 0 - Dokumen Baru PP(P) TPK (HCM) 07.12.2012 2 A 05/2013 Pindaan pada 1.0, 2.1.2,

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

D.R. 4/96. Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Angkatan Tentera 1972.

D.R. 4/96. Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Angkatan Tentera 1972. D.R. 4/96 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Angkatan Tentera 1972. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (12) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 BAYARAN KHAS TAHUN 2016

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (12) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 BAYARAN KHAS TAHUN 2016 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (12) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2016 BAYARAN KHAS TAHUN 2016 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut:

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut: CONTOH MENGISI BORANG PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK JENIS 1 Nama saya adalah Kamarudin Bin Hamid.Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Semeling Bedong sebagai seorang guru dibawah skim Pegawai Perkhidmatan

Lebih terperinci

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. 2.0 TERMINOLOGI DAN GLOSARI KP : Ketua Projek/Penyelidik

Lebih terperinci

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No.

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR KEPADA PEGAWAI AWAM YANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG SECARA SEPENUH MASA TUJUAN 1. Garis Panduan

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM PENAMATAN PERKHIDMATAN) Oleh INA MD. YASIN

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM PENAMATAN PERKHIDMATAN) Oleh INA MD. YASIN PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) Oleh INA MD. YASIN Bahagian Sumber Manusia LANTIKAN & KENAIKAN PANGKAT 1. TAFSIRAN 1.1. LANTIKAN lantikan pertama

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013 KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013 TATACARA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING KEWANGAN MKM BILANGAN 2/2009 (PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.4 TAHUN 2009) PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM

JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menetapkan

Lebih terperinci

DASAR PELETAKAN JAWATAN

DASAR PELETAKAN JAWATAN DASAR PELETAKAN JAWATAN A. Definisi 1. notis peletakan jawatan bermaksud pernyataan hasrat untuk meletak jawatan yang dibuat oleh seseorang pegawai secara rasmi bertulis dan ditandatangani olehnya. 2.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2004 PANDUAN PERTUKARAN PEGAWAI AWAM TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai awam supaya

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM JPA/PEN(S)223/4/4-3 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2007 PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan mengenai

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Perkara

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013 JPA 334/2/3-55(GAJI) Klt.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 38 TAHUN 2013 PEMBERIAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK DI TEMPAT KERJA SEKTOR AWAM TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 TUJUAN Dasar ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai UPSI supaya dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan seragam.

Lebih terperinci

PROSES PERSARAAN. DISAMPAIKAN Oleh

PROSES PERSARAAN. DISAMPAIKAN Oleh PROSES PERSARAAN DISAMPAIKAN Oleh ZAINUDDIN BIN ZABIDi KETUA TIMBALAN BENDAHARI BAHAGIAN GAJI DAN KEMUDAHAN STAF PEJABAT BENDAHARI UiTM 55443318/3433/3432/3304/3307 BG&KS/PEJ. BENDAHARI 1 PERKARA YANG

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010 PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/(

Lebih terperinci

JPA(S)TT. 71/3/1 ( ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2009

JPA(S)TT. 71/3/1 ( ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2009 JPA(S)TT. 71/3/1 ( ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2009 PANDUAN MEMANGGIL BALIK UNTUK BERTUGAS SEMULA BAGI PEGAWAI YANG DITAHAN KERJA AKIBAT PROSIDING JENAYAH TUJUAN

Lebih terperinci

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN 1 GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN Universiti boleh melantik pegawai baru serta menaikkan pangkat pegawai-pegawainya mengikut skim perkhidmatan dan tangga gaji yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. Bilangan 34 Tahun 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM GRED HINGGA GRED 54 DIBAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. Bilangan 34 Tahun 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM GRED HINGGA GRED 54 DIBAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PENDAFTAR Bilangan 34 Tahun 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM GRED HINGGA GRED 54 DIBAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 19 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan penamatan perkhidmatan kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2006 PENETAPAN SEMULA NILAI TARAF BARU BAGI KELAYAKAN-KELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA DALAM BIDANG SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN DARI UNIVERSITI-UNIVERSITI

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

JPA(BPO)(S)324/14/34-1 Klt. 3 (4) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2008

JPA(BPO)(S)324/14/34-1 Klt. 3 (4) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2008 JPA(BPO)(S)324/14/341 Klt. 3 (4) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2008 SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN/PEGAWAI PENDAFTARAN TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

PENGENALAN LAPOR DIRI

PENGENALAN LAPOR DIRI PENGENALAN LAPOR DIRI Isytihar Harta UTMHR https://hrfin.utm.my/smuhr / Emel www.gmail.com Kad Matrik Waktu Bekerja No. Pekerja Isytihar Harta PERISYTIHARAN HARTA Mengapa staf perlu Mengisytiharkan Harta?

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato /Datin/tuan/puan mengenai perkara di atas.

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato /Datin/tuan/puan mengenai perkara di atas. Semua Ketua Jabatan/Bahagian, Kementerian Pelajaran Malaysia Ruj. Kami : KP.SULIT(NP) 0063/107(336) Tarikh : 18 Ogos 2009 Semua Pengarah Pelajaran Negeri Pengarah Institut Aminuddin Baki Semua Pengarah

Lebih terperinci

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR Kumpulan Pengurusan dan Profesional Jumlah Kekosongan Jawatan - KONTRAK: 1 Penempatan

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2015 BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2015 BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2015 BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015 TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT

KEANGGOTAAN DAN PANGKAT 3 KEANGGOTAAN DAN PANGKAT Keanggotaan Pegawai Kadet SISPA Keanggotaan Pegawai Pasukan Sebagai Pegawai Penyelaras Kor SISPA Universiti Pangkat-Pangkat Kehormat dan Bersekutu Kor SISPA Perlantikan Pegawai

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (35) 30 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 35/2008 LARANGAN MEMINJAM WANG DAN BERADA DALAM KEADAAN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Pekeliling ini

Lebih terperinci

JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012

JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012 JPA.BK(S)71/3/4-11( 47 ) Siri No. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2012 PELAKSANAAN URUSAN PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 JPA(S) (BPO)324/14/12-1 Klt. 8 s.k 2(8) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

JPA(S)(BPO)256/6/19 Klt.8 (1) No. Siri :

JPA(S)(BPO)256/6/19 Klt.8 (1) No. Siri : JPA(S)(BPO)256/6/19 Klt.8 (1) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2008 PENETAPAN GRED JAWATAN PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) YANG MENJALANKAN TUGAS PEMBANTU KHAS TUJUAN

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak) PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B40 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018

SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR. 11 April 2018 SESI PERKONGSIAN SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT PEJABAT PENDAFTAR 11 April 2018 Agenda 1.Empat Laluan Kerjaya Baharu Pegawai Akademik UPM 2.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 - Kenaikan Pangkat Secara

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN PEGAWAI PENGENALAN Nama F1. Skim ini dinamakan Skim Kemudahan Perubatan Pegawai Universiti Putra Malaysia Tujuan F2. Skim ini menetapkan kemudahan-kemudahan

Lebih terperinci

JPA(S)324/14/23-3 Klt.8(38) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN

JPA(S)324/14/23-3 Klt.8(38) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN JPA(S)324/14/23-3 Klt.8(38) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 33 TAHUN 2013 PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI PERPUSTAKAAN TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA Bil SKT Bahagian (Timbalan Pendaftar) SKT Unit(Pegawai) SKT Kerani Urusan Perjawatan 1 Merancang belanjawan perjawatan tahunan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci