BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI"

Transkripsi

1 BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI

2 BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Oran-oran Suci Zaman Akhir Salt Lake ity, Utah

3 1992, 2002 oleh Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta dilinduni Undan-Undan Dicetak di Indonesia Persetujuan bahasa Inris: 1/02 Persetujuan terjemahan: 1/02 Terjemahan dari Youn Women amp Manual Indonesian

4 DAFTAR ISI Kata Penantar 1 Moto dan Loo Remaja Putri 2 Tema Remaja Putri 3 Pernyataan Misi 3 Nilai-Nilai Remaja Putri 4 Kepada Remaja Putri Peserta Kemah 5 Persyaratan Sertifikat Tinkat Satu 8 Persyaratan Sertifikat Tinkat Dua 11 Persyaratan Sertifikat Tinkat Tia 14 Persyaratan Sertifikat Tinkat Empat 17 Persyaratan Pemimpin Perkemahan Remaja Tahun Pertama 20 Persyaratan Pemimpin Perkemahan Remaja Tahun Kedua 23 Sumber-Sumber 27 Perjalanan denan Membawa Ransel 29 Kasur Gulun dan Kantun Tidur 30 Acara Api Unun atau Acara Malam Hari 31 Jenis-Jenis Perkemahan 31 Tradisi Perkemahan 32 Kompas 32 Kebaktian Sinkat 32 Dramatisasi dan Komedi Pendek 32 Kepedulian terhadap Linkunan 32 Perapian 33 Pertolonan Pertama pada Kecelakaan 36 Gizi dan Makanan 50 Keiatan Persahabatan 54 Permainan 55 Keiatan Petualanan Besar 56 Gerak Jalan 57 Pisau 59 Simpul 60 Alam 61 Keiatan Sadar Alam 66 Menentukan Arah 67 Keiatan Memecahkan Masalah 69 Keamanan 71 Kebersihan 72 Pelayanan 73 Mempertahankan Kelansunan Hidup 73 Tenda 75 Penalaman Pembanun Kesaksian 75 Keamanan di Air 76 Persediaan Air 76 Musik 78 Kepada Pemimpin Remaja Putri 89 Kepemimpinan Remaja 89 Tema Perkemahan 89 Keiatan Perkemahan 89 Tanda Penenal Perkemahan 90 Pemberian Sertifikat Perkemahan 91 Memenuhi Gol-Gol Perkemahan 92 Menjadwalkan Keiatan Perkemahan 93 Pedoman untuk Melibatkan Peserta Perkemahan yan acat 94 Tanun Jawab Pemimpin 94 Pemimpin Imamat 94 Presidensi dan Pembimbin Remaja Putri 94 Sekretaris Remaja Putri 95 Direktur Perkemahan 95 Asisten Direktur Perkemahan 95 Ahli Perkemahan 95 Pemimpin Perkemahan Remaja 96 Saran untuk Tuas-Tuas Pemimpin Perkemahan Remaja 96 Pelatihan Kepemimpinan Perkemahan 96 Orientasi Praperkemahan 96 Materi-Materi Pendukun Perkemahan 99 Kebijakan 99 iii

5 Binatan laut bertubuh sanat kecil dan lunak yan disebut polip termasuk pembanun terbaik dunia. Setiap polip kecil besarnya tidak sampai sebesar biji kacan polon. Sel-sel di dalam polip menambil kapur dari air laut dan membuat rumah dari karan. Sewaktu enerasi-enerasi polip membuat rumah mereka dan mati, banunan karan yan besar terbentuk. Beberapa membentuk linkaran renda yan menelilini pulau, yan lainnya menjadi karan di sepanjan pantai. Karan atol Australia hampir kilo meter panjannya hasil karya para arsitek yan berukuran sebesar biji kacan polon!

6 Dimana pun Anda tinal, alam menyimpan kejutan bai mereka yan membiarkan dirinya terlepas dari anuan dan kecemasan sehari-hari serta membuka diri mereka untuk menikmati pemandanan, suara dan aroma di sekelilin mereka. Kejutan ini barankali berupa hujan badai mendadak yan membuat Anda bereas mencari tempat berlindun. Munkin kejutan itu berupa debaran hati karena mendekati seekor binatan yan sedan menyusui atau berdiri diam-diam mendenarkan kepak sayap seekor burun. Barankali melihat jutaan bintan di malam yan cerah. Di jaad raya, entah di mana, Anda akan menemukan kejutan, dan itu akan membankitkan semanat serta menilhami Anda di sepanjan masa yan akan datan. KATA PENGANTAR Buku pedoman ini ditujukan kepada para remaja putri maupun Pemimpin Perkemahan Remaja Putri. Baian 1, Kepada Remaja Putri Kekalmu! Dan enkau sunai-sunai, dan Peserta Kemah, diperuntukkan bai anak sunai dan aliran, menalir denan para remaja putri untuk diunakan di keembiraan. Biarlah seala kayu dan perkemahan. Baian ini berisikan persyaratan untuk memperoleh sertifikat perkau batu karan yan teuh meraun pohon di ladan memuji Tuhan; dan enkemahan dan petunjuk bai Pemimpin embira! Dan biarlah matahari, bulan Perkemahan Remaja. Baian ini jua serta binatan fajar bernyanyi bersama... berisikan halaman-halaman jurnal bai Dan biarlah ciptaan yan kekal memaklumkan nama-nya selama-lamanya! remaja putri diunakan untuk mencatat penalaman berkemah mereka. (A&P 128:23). Baian 2, Sumber-Sumber, menyediakan informasi untuk merencanakan yan dirasakan oleh seenap ciptaan Ayat ini menunkapkan sukacita serta menadakan keiatan perkemahan Allah ketika Injil dipulihkan denan Remaja Putri. berkat-berkat dan janji-janji bai setiap Baian 3, Kepada Pemimpin Remaja anak Allah. Penalaman berkemah Putri, memberitahu para pemimpin dapat membantu remaja putri menjadi Remaja Putri cara merencanakan serta lebih peduli terhadap ciptaan Allah dan menadakan perkemahan Remaja Putri. berkat-berkat yan di bawa oleh ke Ketika remaja putri Gereja berusaha dalam kehidupan mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, meninkatkan kepeduliaan terhadap ciptaan- kunan alam terbuka yan akan dapat menemukan sukacita di lin- Nya dapat menuatkan kesaksian menuatkan kasih mereka bai satu mereka dan menjadi saksi bai mereka sama lain dan Injil serta komitmen akan San Pencipta yan Aun. mereka untuk berdiri bersama-sama Perkataan Nabi Joseph Smith berikut ini sebaai para saksi Allah setiap saat menambarkan landasan tulisan suci dan dalam seala hal, dan di seala bai perkemahan Remaja Putri: tempat (Mosia 18:9). Biarlah unun-unun bersorak embira, dan semua enkau lembah berteriak yan ideal untuk meneaskan asas-asas Perkemahan jua merupakan tempat keras, dan semua enkau lautan serta Injil seperti yan ditekankan dalam tanah darat, menceritakan keajaiban Raja proram Remaja Putri. 1

7 Kunan-Kunan atau ulat kelap-kelip bukanlah sebansa lalat namun sebansa kumban bertubuh lunak yan meneluarkan cahaya yan Moto dan Loo Remaja Putri Moto Remaja Putri adalah Membela Kebenaran dan Kesalehan. Obor dalam loo melambankan teran Kristus, yan menundan semua oran untuk datan kepada Kristus (A&P 20:59). Loo ini menundan semua remaja putri untuk menankat teran Kristus denan mematuhi perintah-perintah-nya. lembut. ahaya mereka yan menyenankan dapat terlihat di malam hari saat musim panas. Kunan-kunan Amerika Selatan disebut ulat kereta api karena memiliki sinar hijau di sepanjan perutnya dan sinar merah di kepala. Di Asia Tenara, ribuan kunan kunan berkumpul di pepohonan dan semak-semak, secara serentak berkelap-kelip menhasilkan tontonan yan memesona. Di Amerika Selatan dan Hindia Barat, serana ini tumbuh sampai 1 inci panjannya dan, oran pribumi menumpulkan serana-serana itu dan menaruhnya di dalam labu yan dilubani yan diantunkan di lanit-lanit untuk menerani ubuk mereka. 2

8 Kicauan burun, ononan anjin hutan, nyanyian ikan paus, dan tarian lebah adalah untuk menadakan komunikasi denan jenisnya. Ketika seekor lebah madu pekerja menemukan buna yan menandun cairan yan sanat manis, lebah itu terban kembali ke sarannya dan menari-nari di saran madu. Lebah itu munkin akan menari berputar-putar ke kiri atau ke kanan di dalam linkaran kecil, atau munkin melakukan sebuah tarian sulit yan disebut tari lenak-lenok. Dari pola, kecepatan, dan lamanya tarian itu, lebah-lebah yan lain diberi arah serta jarak ke mana mereka harus terban. Jika Anda duduk tenan di tenah alam, Anda dapat menamati serana, burun, atau binatan berbicara satu sama lain. Tema Remaja Putri Kami adalah putri Bapa Surawi kami, yan menasihi kami, dan kami menasihi Dia. Kami akan berdiri sebaai para saksi Allah setiap saat dan dalam seala hal, dan di seala tempat ketika kami berusaha untuk hidup sesuai denan nilai-nilai Remaja Putri, yaitu Iman Kodrat Ilahi Nilai Pribadi Penetahuan Pilihan dan Pertanunjawaban Kebaikan serta Interitas Kami percaya ketika kami menerima dan bertindak sesuai denan nilai-nilai ini, kami akan siap untuk memperkuat rumah tana serta keluara, membuat dan mematuhi perjanjian-perjanjian kudus, menerima tata cara-tata cara bait suci, serta menikmati berkat-berkat permuliaan (lihat Mosia 18:9). Pernyataan Misi Pramusari Seoran Pramusari menjadi Remaja Putri Kebenaran ketika dia menikuti bisikan Roh Kudus, mencari kebenaran, dan berusaha untuk menjalankan serta membainya. Pramurini Seoran Pramurini menjadi Remaja Putri Perjanjian ketika dia menhormati perjanjian baptisannya untuk mematuhi perintah-perintah Allah, untuk menerima berkat-berkat-nya, dan Roh-Nya menyertainya ketika dia membanun hubunan penuh kasih denan Bapa Surawi-Nya dan oranoran di sekelilinnya. Sebuah tulisan suci yan terbuka melambankan firman Allah Pramunita Seoran Pramunita menjadi Remaja Putri yan Beriman ketika dia lebih banyak merasakan kasih Juruselamat dan bersiap menerima tata cara-tata cara bait suci denan menjalankan, menajarkan, dan membaikan Injil. Puncak menara Bait Suci meninatkan kita terhadap tata cara-tata cara dan perjanjian-perjanjian kudus yan menuntun pada permuliaan. Seoran remaja putri berusaha menetahui kebenaran melalui doa. 3

9 Memandan ke ankasa di malam Nilai-Nilai Remaja Putri yan cerah, Anda dapat melihat Nilai Rujukan Tulisan Suci Warna uusan bintan dan cahaya Iman Saya adalah putri Bapa Surawi yan Putih berkabut yan disebut Bimasakti. menasihi saya, dan saya akan beriman Guusan ini adalah tampak sampin dari alaksi dimana matahari serta kepada rencana kekal-nya, yan berpusat pada Yesus Kristus, Juruselamat saya (lihat Alma 32:21). tata surya kita termasuk di Kodrat Ilahi Saya telah mewarisi sifat-sifat ilahi dalamnya. Seandainya kita dapat karenanya saya berusaha keras untuk Biru melihat alaksi kita dari atas, kita menembankannya (lihat 2 Petrus akan melihat ke bawah pada uusan bintan berbentuk kitiran yan jarak Nilai Pribadi 1:4 7). Saya sanat berhara denan misi ilahi saya sendiri yan denan sekuat tenaa Merah lintasnya berjuta-juta mil. Rumah akan saya penuhi (lihat A&P 18:10). kita di bumi terletak kira-kira dua Penetahuan Saya akan terus-menerus mencari Hijau pertia jarak jauhnya dari pusat kesempatan untuk belajar dan alaksi. Kita hidup di piniran tumbuh (lihat A&P 88:188). sebuah kota bintan yan besar! Pilihan dan Pertanunjawaban Saya akan tetap bebas denan memilih yan baik daripada yan jahat dan Oranye saya akan mempertanunjawabkan pilihan-pilihan saya (lihat Yosua 24:15). Kunin Kebaikan Saya akan memelihara sesama dan membanun kerajaan melalui pelayanan yan benar (lihat 3 Nefi 12:16). Interitas Saya akan memiliki keberanian Unu moral untuk menyesuaikan tindakantindakan saya denan penetahuan saya tentan yan benar dan yan salah (lihat Ayub 27:5). 4

10 KEPADA REMAJA PUTRI PESERTA KEMAH

11 Sinar matahari memberi sebaian pemandanan yan palin indah di alam semesta. Ketika sinarnya menembus tetes-tetes air di saat badai hujan atau di air terjun, sinar itu terbai menjadi berkas-berkas sinar lembayun, nila, biru, hijau, kunin, oranye, dan merah yan indah. Ketika matahari terbenam di senja hari, sinarnya melintasi aris edar yan lebih jauh melalui atmosfir bumi. Lebih banyak sinar biru dan kunin yan tersarin ke luar, dan sinar merah menerobos denan sanat leluasa. Awan dan debu di atmosfir memantulkan sinar merah, dan kita melihat keelokan matahari terbenam.

12 KEPADA REMAJA PUTRI PESERTA KEMAH Selamat datan di perkemahan Remaja Putri! Denan alam semesta sebaai ruan kelas Anda, Anda dapat merasakan keajaiban ciptaan Allah dan mempelajari keterampilan yan akan menolon Anda menjadi percaya diri dan mampu hidup denan nyaman di alam terbuka. Di perkemahan, Anda dapat memperoleh teman baru serta menembankan persahabatan yan kekal denan para pemimpin Anda ketika Anda bekerja dan bermain bersama. Melalui penalaman yan dibaikan, Anda dapat lebih mendekatkan diri kepada Bapa Surawi dan menuatkan oran lain dalam menjalankan Injil. Tujuan perkemahan Remaja Putri adalah untuk membantu Anda Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menharai dan menaruh hormat terhadap alam. Menjadi lebih mandiri. Menembankan kecakapan kepemimpinan. Menharai dan melinduni linkunan. Melayani sesama. Membina persahabatan. Menikmati berkemah dan bersenan-senan. Untuk menolon Anda mencapai olol ini, Anda akan berperan serta dalam proram sertifikat perkemahan. Ada empat tinkat yan sesuai untuk empat tahun pertama Anda di Remaja Putri: Tinkat 1 usia dua belas tahun Tinkat 2 usia tia belas tahun Tinkat 3 usia empat belas tahun Tinkat 4 usia lima belas tahun Selama dua tahun terakhir Anda dalam proram Remaja Putri, bila Anda berusia enam belas dan tujuh belas tahun, Anda dapat menjadi Pemimpin Perkemahan Remaja dan membaikan apa yan telah Anda pelajari kepada oran lain. Ini merupakan baian yan sanat menarik dari proses belajar Anda sendiri. Para remaja putri yan lebih muda akan memandan Anda sebaai teladan mereka, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk membuat sebuah perbedaan dalam kehidupan mereka. Pikirkan keembiraan yan akan Anda peroleh di perkemahan. Bayankan Anda memandani lanit yan berbintan setiap malam sebelum tidur dan dibanunkan oleh kicauan burun setiap pai! Anda akan menatur dan memasak makanan bersama teman lama dan baru. Anda akan bekerja di sampin mereka dalam proyek-proyek untuk membantu melinduni linkunan. Keiatan yan penuh tantanan dapat menuntut secara jasmani dan akan menolon Anda merasakan penemanan khusus denan mereka yan berbai tantanan itu. Pikirkan betapa akan menyenankan ketika pemimpin dan remaja putri hidup bersama berperan serta saat makan, saat berbai, peraaan, api unun, kejutan yan kreatif, keiatan seni budaya dan kelas-kelas yan memberikan sertifikat. Akan ada elak tawa, nyanyian, doa dan bahkan munkin tanisan ketika Anda melakukan keiatan Anda sepanjan sian dan malam hari di perkemahan. Bayankan Anda sendiri pulan ke rumah denan menetahui cara melakukan sesuatu yan belum pernah Anda lakukan sebelumnya, merasakan indahnya persahabatan baru dan lama, serta menyadari bahwa Anda lebih dekat denan Bapa Surawi Anda. Semua ini menunu Anda di perkemahan! 7

13 Persyaratan Sertifikat Tinkat Satu Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari saat berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya lima belas menit. Sertakan dalam bacaan Anda kisah tentan Tanda Tanan Penciptaan yan terdapat dalam Musa 2:1 31 atau Kejadian 1:1 31. Setelah Tuhan menciptakan bumi, Dia memeriksa pekerjaan-nya dan melihat bahwa ciptaan-nya itu sanat baik. Baikan aasan Anda menenai penciptaan Allah denan seoran pemimpin atau teman. Pelajarilah asas dasar sanitasi untuk tempat perkemahan Anda. Pelajarilah cara membuan sampah denan benar saat berjalan kaki. Pelajarilah cara membuan sampah di perkemahan dan meninalkan tempat perkemahan lebih bersih daripada sewaktu Anda menemukannya. Ikutilah asas-asas ini selama Anda berada di perkemahan. Pelajarilah peraturan membuat perapian di daerah perkemahan Anda. Pelajarilah cara 8 Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah memadamkan api sebaaimana mestinya. Bantulah merencanakan dan berperansertalah dalam keiatan erak jalan sejauh 4,8 kilo meter. Pelajarilah apa yan harus dilakukan jika Anda tersesat. Masaklah sedikitnya 2 jenis masakan denan menunakan api atau kompor perkemahan. Jelaskan tujuan pertolonan pertama pada kecelakaan dan pelajarilah empat lankah pertama yan harus diambil ketika menolon korban kecelakaan. Peraakan cara melakukan erakan Heimlich untuk menolon oran yan tersedak. Peraakan cara memberikan pertolonan pertama jika terjadi pendarahan hebat dan keracunan. Pelajarilah cara melipat pembebat dari kain. Peraakan penunaan pembebat itu. Pelajarilah apa yan harus dimasukkan ke dalam kotak P3K dan keunaan dari tiap-tiap benda itu. Pelajarilah asas dasar untuk menyimpan dan menyiapkan makanan di alam terbuka. arilah kesempatan untuk melayani pemimpin atau peserta perkemahan lainnya. Bantulah denan sesuatu yan bukan tuas Anda. Ini dapat mencakup membantu menerjakan tuas-tuas perkemahan seperti membersihkan tempat perkemahan atau menyiapkan makanan serta membereskan sesudahnya.

14 Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan menyajikan sebuah lau atau komedi pendek denan topik seperti tema perkemahan; Nilai-nilai, Moto, atau Loo Remaja Putri; atau kisah-kisah dari tulisan suci. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Luankanlah sedikitnya tia puluh menit di alam terbuka untuk menamati ciptaanciptaan Bapa Surawi yan dapat Anda lihat, denar, cium atau sentuh. Bersyukurlah kepada Bapa Surawi atas keindahan alam di sekitar Anda. Baikanlah aasan Anda menenai alam denan seoran pemimpin atau teman. Tanda Tanan Tanda Tanan Pilah-pilahlah wadah bekas dari kaca, plastik atau alumunium, dan pastikan baran-baran itu diserahkan untuk didaur ulan setelah berkemah. Pelajarilah cara menenali enam jenis tanaman dan tia jenis binatan, burun, atau ikan yan terdapat di daerah Anda. Amatilah sankut-pautnya yan menarik dari tiap-tiap jenisnya. Tanda Tanan Pelajarilah cara membuat simpul mati, simpul pankal anda dan simpul tian. Pelajarilah kapan seharusnya menunakan simpul-simpul ini. Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Persyaratan pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Satu. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 9

15 Di sabana Afrika hidup binatan tertini di bumi yaitu jerapah. Jurnal Perkemahan Binatan yan anun ini dilukiskan sebaai buna raksasa bertankai panjan dan berbintik-bintik Apa yan telah saya pelajari di perkemahan dan pendapat saya tentan penalaman saya tahun ini: yan melankah denan lamban menjelajahi padan rumput. Jerapah menhabiskan enam belas hina dua puluh jam sehari untuk memakan tunas-tunas di sana-sini. Mereka biasanya menumpulkan daun-daunan dari tempat yan tininya kira-kira 2 sampai 5,5 meter di atas tanah. Kadan-kadan mereka memankas pepohonan yan mereka makan hina berbentuk jam pasir atau linkaran. 10

16 Persyaratan Sertifikat Tinkat Dua Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari ketika berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya lima belas menit. Sertakan dalam bacaan Anda Joseph Smith 2:1 20, kisah doa Joseph Smith di Hutan Kudus. atat atau baikanlah aasan Anda tentan Joseph Smith dan penlihatannya. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Pelajarilah tentan berbaai jenis bentuk awan. Jika munkin, kenali tia bentuk selama Anda berada di perkemahan. Peraakan dua cara untuk memurnikan air minum. Pelajarilah cara membuat isyarat untuk meminta bantuan di alam terbuka. Kenalilah petuas setempat yan dapat memberikan pertolonan, seperti penjaa hutan, satpam, polisi kehutanan, serta reu pencari atau penolon. Pelajarilah cara menhubuni petuas ini. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan berperansertalah dalam keiatan erak jalan 8 kilo meter. Rencanakan dan bawalah makanan berizi untuk bekal erak jalan tersebut. Peraakan cara mencari arah denan menamati matahari dan bintan. Peraakan cara menolon seseoran yan pinsan atau syok. Peraakan cara memberi pertolonan pertama untuk oran yan kehabisan tenaa dan terkena senatan matahari atau kejan karena kedininan dan radan dinin, berantun pada keadaan setempat. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Peraakanlah cara memberi bantuan pernafasan buatan. Pelajarilah asas dasar ilmu izi. Rencanakan dan siapkanlah satu hidanan di perkemahan. Bantulah merencanakan dan berperansertalah dalam upacara penibaran bendera atau kebaktian. Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah 11

17 Tanda Tanan arilah kesempatan untuk melayani pemimpin atau peserta perkemahan lainnya. Bantulah denan sesuatu yan bukan tuas Anda. Ini dapat mencakup membantu menerjakan tuas-tuas perkemahan seperti membersihkan tempat perkemahan atau menyiapkan makanan serta membereskan sesudahnya. Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan menyajikan sebuah lau atau komedi pendek denan topik seperti tema perkemahan; Nilai-nilai, Moto, atau Loo Remaja Putri; atau kisah-kisah dari tulisan suci. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Luankan sedikitnya tia puluh menit di alam terbuka menamati ciptaan-ciptaan Bapa Surawi yan dapat Anda lihat, denar, cium atau sentuh. Bersyukurlah kepada Bapa Surawi atas keindahan yan ada di sekitar Anda. atatlah apa yan Anda lihat dan perasaan Anda menenainya. Baikan pendapat Anda denan oran lain. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Pelajarilah cara membuat dua macam perapian. Jika peraturan setempat menenai hal itu menizinkan, buatlah dan matikan api sebaaimana mestinya. Kenalilah tia sampai lima jenis tanaman beracun dan tia sampai lima jenis tumbuhan yan aman untuk dimakan di daerah Anda. Peraakanlah cara menasah, menunakan, dan merawat pisau sebaaimana mestinya. Persyaratan Pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Dua. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 12

18 Ketika Anda pulan dari perkemahan, Anda dapat Jurnal Perkemahan melakukan banyak hal untuk tetap dekat denan alam. Tinal di manakah makhluk-makhluk liar itu? Yan telah saya pelajari di perkemahan dan pendapat saya tentan penalaman saya tahun ini: Di padan belantara? Ya. Di hutan? Benar. Namun binatan itu jua hidup di kota, di piniran kota, dan halaman belakan. Burun, tupai, kupu-kupu banyak makhluk yan luar biasa hidup di dekat Anda untuk diamati. Untuk menarik makhluk liar itu, Anda dapat menanam buna, perdu atau pohon-pohon yan menhasilkan buah arbei, benih atau buna-buna. Anda dapat membuat kolam, penairan, atau tempat makanan burun. Pelajarilah tentan makhluk liar yan hidup di dekat Anda, dan jadilah tetananya yan baik. 13

19 Persyaratan Sertifikat Tinkat Tia Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari ketika berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya selama lima belas menit. Sertakan Mosia 18:1 17 dalam bacaan Anda. Tinjaulah kembali perjanjian yan dibuat oran-oran dalam Kitab Mormon pada saat pembaptisan mereka dan perasaan yan mereka miliki. atatlah perasaan Anda tentan pembaptisan Anda. Tanda Tanan Luankanlah waktu untuk menamati kejadian di alam terbuka. Munkin matahari terbit atau matahari terbenam, awan yan bererak, atau pelani. Denan karya seni, puisi, lau, tarian, atau kata-kata tertulis, unkapkanlah pikiran Anda. Anda munkin inin membaikan pendapat Anda denan oran lain. Tanda Tanan Pelajarilah sebuah cara untuk membantu melestarikan dan melinduni linkunan di daerah Anda. Gunakan apa yan telah Anda pelajari untuk membuat perbaikan di daerah Anda. Tanda Tanan Peraakanlah cara memadamkan kebakaran karena ketidaksenajaan seperti yan disebabkan oleh lemak yan menyala sewaktu memasak, pakaian yan terbakar, atau anin yan menhembuskan percikan api pada tumbuh-tumbuhan kerin. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Pelajarilah dua cara untuk menyalakan api tanpa menunakan korek api. Pelajarilah cara menjadikan korek api tahan air. Pelajarilah cara menunakan kompas untuk menemukan arah. Berperansertalah dalam keiatan menentukan arah menunakan peta dan kompas. Perlihatkanlah cara memberikan pertolonan pertama darurat untuk iitan atau senatan serana, luka bakar, kulit melepuh dan iitan ular jika terdapat ular di daerah Anda. 14 Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Peraakanlah cara memberikan pertolonan PR (memberikan napas buatan) untuk menaktifkan kembali jantun. Pelajarilah apa yan akan Anda dilakukan jika air di perkemahan Anda tidak aman untuk diminum. Jelaskan cara Anda membuat air itu aman untuk diminum. Jika terdapat sunai kecil, danau, atau laut di dekat tempat perkemahan Anda, selidikilah daerah itu dan laporkan setiap sumber pencemaran. Jika munkin, atasilah masalah ini.

20 Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Berperansertalah dalam keiatan erak jalan yan teroranisasi. Selesaikanlah tuas yan diberikan oleh direktur perkemahan linkunan atau wilayah Anda. arilah tahu siapa di perkemahan itu yan membutuhkan sesuatu, kemudian bantulah memenuhi kebutuhan itu. Ajarkanlah sebuah lau atau permainan kepada sebuah kelompok. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Pelajarilah buku panduan keselamatan selama erak jalan atau olahraa air. Ajarkanlah panduan ini kepada sebuah kelompok. Pelajarilah cara mendirikan tia macam tempat perlindunan darurat, termasuk yan dibuat denan kain terpal atau bahan kedap air lainnya. obalah dua cara memasak di luar rumah yan belum pernah Anda coba sebelumnya, seperti memasak denan anlo, memasak tanpa perkakas, atau memasak denan tunku. Tawarkan jasa Anda kepada peserta perkemahan yan lebih muda atau seseoran yan cacat untuk menyelesaikan sebuah persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Tanda Tanan Tanda Tanan Persyaratan Pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannnya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Tia. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 15

21 Tahukah Anda burun apa yan terkecil di dunia? Tentu saja Jurnal Perkemahan burun kolibri! Ahli akrobat kecil ini dapat terban melewati telina Anda denan bunyi seperti pesawat Yan telah saya pelajari di perkemahan dan pendapat saya menenai penalaman saya tahun ini: jet, atau melayan-layan seperti helikopter di depan Anda untuk melihat apakah Anda sekuntum buna. Burun kolibri tak hentihentinya makan untuk menjaa panas dan tenaa di dalam tubuh munilnya. Setiap hari seekor burun kolibri menambil cairan manis dari sekitar kuntum buna. Burun kolibri serin kali menyesuaikan diri denan tempat burun itu berada. Di peununan Andes di Amerika Selatan, burun-burun itu memiliki bulu-bulu tambahan di sekitar kakinya untuk membantu menjaa kehanatannya. 16

22 Persyaratan Sertifikat Tinkat Empat Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari ketika berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya selama lima belas menit. Sertakan dalam bacaan Anda Matius 26:36 46, sebuah kisah tentan kejadian di Taman Getsemani. atatlah perasaan Anda tentan apa yan dilakukan Kristus bai Anda. Tanda Tanan Luankanlah waktu untuk menamati lanit pada malam hari. Kenalilah dua atau lebih kumpulan bintan. Lalu bacalah Ajaran dan Perjanjian 88:42 44; Musa 1:37 39; dan Ajaran dan Perjanjian 67:2. Baikanlah pendapat Anda denan seoran pemimpin atau sebuah kelompok tentan apa yan telah Anda amati dan apa yan telah Anda baca dalam tulisan suci tersebut. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Peraakan atau ajarkanlah cara untuk melinduni linkunan di daerah Anda. Buatlah sebuah proyek yan membantu melestarikan atau memulihkan kawasan itu. Pelajarilah apa yan harus dilakukan untuk keselamatan Anda saat keadaan cuaca di daerah Anda menjadi buruk misalnya terjadi halilintar, anin puyuh, badai, tanah lonsor, atau banjir. Siapkan makanan denan menunakan dua cara memasak yan berbeda. Bantulah merencanakan sebuah keiatan untuk seluruh perkemahan atau kelompok Anda sendiri yan akan membantu para peserta salin menenal. Libatkanlah semua oran. Tanda Tanan Bahaslah sebuah kebutuhan di perkemahan denan direktur perkemahan dan denan bantuan para Pemimpin Perkemahan Remaja, kembankan sebuah rencana untuk memenuhi kebutuhan itu. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Bantulah menoranisasi dan berperansertalah dalam keiatan jalan santai atau erak jalan bai para peserta kemah yan lebih muda. Sebutkan tanda-tanda patah tulan. Peraakan prosedur pertolonan pertama untuk menanani patah tulan. Pelajari dan peraakanlah empat cara untuk memindahkan oran yan terluka. Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah 17

23 Tanda Tanan Periksalah kembali keterampilan memberikan pertolonan pertama untuk menerima sertifikat tinkat tia yan pertama. Peraakanlah erakan Heimlich, denan memberikan bantuan pernafasan, dan memberikan PR. Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan menyajikan sebuah lau atau komedi pendek denan topik seperti tema perkemahan; Nilai-nilai, Moto, atau Loo Remaja Putri; atau kisahkisah dari tulisan suci. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Bersama seoran peserta perkemahan lain atau sendirian, pelajarilah hal baru menenai alam dan ajarkanlah kepada kelompok Anda. Kembankanlah proyek untuk menolon para peserta kemah yan cacat. ontohnya, kembankan pelacakan alam atau penalaman di tenah alam bai seseoran yan buta atau yan menunakan kursi roda, atau yan memiliki kebutuhan khusus. Peraakanlah cara membuat ulunan kasur atau tempat tidur darurat di atas tanah dari bahan-bahan benda mati. Rencanakan dan berperansertalah dalam keiatan sehari semalam denan membawa ransel atau keiatan petualanan lainnya. Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Persyaratan Pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Empat. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 18

Kitab Mormon sebagai Penuntun Pribadi

Kitab Mormon sebagai Penuntun Pribadi Pesan Presidensi Utama, September 2010 Oleh Presiden Henry B. Eyring Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama Kitab Mormon sebagai Penuntun Pribadi Kita semua merasakan, dalam momen terindah kita, hasrat

Lebih terperinci

B U K U P E N U N T U N PROGRAM UNIT DASAR

B U K U P E N U N T U N PROGRAM UNIT DASAR B U K U P E N U N T U N PROGRAM UNIT DASAR Daftar Isi Prakata Program Unit Dasar 2 Lima Unsur Program Unit Dasar 3 1. Organisasi 3 2. Tempat Pertemuan 4 3. Kurikulum 4 4. Pengajaran 5 5. Catatan dan Laporan

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimban : a. dalam ranka usaha menjamin obyektifitas

Lebih terperinci

01145_299_WordofWisdomSM.qxd 5/1/13 11:46 AM Page iii Kata-Kata Bijaksana Kata-Kata Bijaksan

01145_299_WordofWisdomSM.qxd 5/1/13 11:46 AM Page iii Kata-Kata Bijaksana Kata-Kata Bijaksan Kata-Kata Bijaksana Karena keadaan fisik kita memengaruhi kerohanian kita, Bapa Surgawi kita memberi kita perintahperintah yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebagai

Lebih terperinci

01147_299_ChastitySM.qxd 5/1/13 11:50 AM Page iii Kemu K rnian Akh A lak

01147_299_ChastitySM.qxd 5/1/13 11:50 AM Page iii Kemu K rnian Akh A lak Kemurnian Akhlak Bapa Surgawi Anda mengasihi Anda dan menginginkan Anda untuk menjadi bahagia hari ini dan selama-lamanya. Dia telah memberikan nasihat dan perintah melalui para nabi-nya untuk menolong

Lebih terperinci

ami adalah putri Kami akan siap Remaja Putri KEMAJUAN PRIBADI B E R DIR I S E BAGA I SEORANG SAKSI ALLAH

ami adalah putri Kami akan siap Remaja Putri KEMAJUAN PRIBADI B E R DIR I S E BAGA I SEORANG SAKSI ALLAH ami adalah putri Remaja Putri KEMAJUAN PRIBADI Kami akan berdirii Kami perca aya B E R DIR I S E BAGA I SEORANG SAKSI ALLAH Kami akan siap Datanglah kepada Kristus, dan disempurnakanlah di dalam Dia. (Moroni

Lebih terperinci

Berkat Persepuluhan. Tujuan Allah dalam memberi kita perintah

Berkat Persepuluhan. Tujuan Allah dalam memberi kita perintah Pesan Presidensi Utama, Juni 2011 Oleh Presiden Henry B. Eyring Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama Berkat Persepuluhan Tujuan Allah dalam memberi kita perintah adalah untuk memberkati kita. Dia ingin

Lebih terperinci

01141_299_PlanSalvBroch.qxd 5/2/13 2:03 PM Page 1 RENC R ANA ENC KE K SELAMA E T SELAMA AN T

01141_299_PlanSalvBroch.qxd 5/2/13 2:03 PM Page 1 RENC R ANA ENC KE K SELAMA E T SELAMA AN T RENCANA KESELAMATAN APAKAH RENCANA KESELAMATAN ITU? Rencana keselamatan* adalah rencana Allah bagi kebahagiaan anak-anak-nya. Rencana itu berpusat pada Kurban Tebusan Yesus Kristus. Jika Anda mau mengikuti

Lebih terperinci

Seorang anggota Gereja yang ramah tengah

Seorang anggota Gereja yang ramah tengah PESAN PRESIDENSI UTAMA SEPTEMBER 2011 Oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama Konferensi Umum Tidak Ada Berkat Biasa Seorang anggota Gereja yang ramah tengah bercakap-cakap

Lebih terperinci

01142_299_TheGospel.qxd 5/1/13 11:34 AM Page 1 INJIL I YES Y US ES KRISTUS K

01142_299_TheGospel.qxd 5/1/13 11:34 AM Page 1 INJIL I YES Y US ES KRISTUS K INJIL YESUS KRISTUS APAKAH INJIL YESUS KRISTUS ITU? Injil Yesus Kristus adalah rencana Bapa Surgawi kita untuk kebahagiaan dan keselamatan* anak-anak-nya. Disebut Injil Yesus Kristus karena Kurban Tebusan

Lebih terperinci

Persepuluhan dan Persembahan Puasa

Persepuluhan dan Persembahan Puasa Persepuluhan dan Persembahan Puasa Placeholder Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap

Lebih terperinci

42. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

42. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 42. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) A. Latar Belakang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,

Lebih terperinci

Implementasi Pembelajaran Kooperatif Ni Komang Sukertiasih 69

Implementasi Pembelajaran Kooperatif Ni Komang Sukertiasih 69 GaneÇ Swara Vol. 4 No. Pebruari 2 IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN METODE SNOWBALL THROWING PADA POKOK BAHASAN LIMIT FUNGSI UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPA

Lebih terperinci

Sumber Injil untuk Rumah

Sumber Injil untuk Rumah Sumber Injil untuk Rumah Tangga Tulisan Suci...2 Konferensi Umum...2 Majalah...3 Musik...3 Seni Injil...3 Buku, Buku Pedoman, dan Pamflet...4 Sejarah Keluarga...6 Pekerjaan Misionaris...6 Bantuan Belajar

Lebih terperinci

Revelation 11, Study No. 23 in Indonesian Language. Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pemahaman No. 23, oleh Chris McCann

Revelation 11, Study No. 23 in Indonesian Language. Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pemahaman No. 23, oleh Chris McCann Revelation 11, Study No. 23 in Indonesian Language Seri Kitab Wahyu pasal 11, Pemahaman No. 23, oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di Pemahaman Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu.

Lebih terperinci

PEMIMPIN IMAMAT DAN ORGANISASI PELENGKAP

PEMIMPIN IMAMAT DAN ORGANISASI PELENGKAP B U K U P E N U N T U N PEMIMPIN IMAMAT DAN ORGANISASI PELENGKAP B U K U P E N U N T U N PEMIMPIN IMAMAT DAN ORGANISASI PELENGKAP Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir

Lebih terperinci

Roh Kudus. Penolong dan Penghibur HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Roh Kudus. Penolong dan Penghibur HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Roh Kudus Penolong dan Penghibur GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150, 65304151

Lebih terperinci

Seri Kedewasaan Kristen (3/6)

Seri Kedewasaan Kristen (3/6) Seri Kedewasaan Kristen (3/6) Nama Kursus   : ORANG KRISTEN YANG BERTANGGUNG JAWAB (OKB) Nama Pelajaran : Bertanggung Jawab untuk Hidup Benar dan Menggunakan                 Karunia-karunia

Lebih terperinci

Jadi F = k ρ v 2 A. Jika rapat udara turun menjadi 0.5ρ maka untuk mempertahankan gaya yang sama dibutuhkan

Jadi F = k ρ v 2 A. Jika rapat udara turun menjadi 0.5ρ maka untuk mempertahankan gaya yang sama dibutuhkan Kumpulan soal-soal level seleksi Kabupaten: 1. Sebuah pesawat denan massa M terban pada ketinian tertentu denan laju v. Kerapatan udara di ketinian itu adalah ρ. Diketahui bahwa aya ankat udara pada pesawat

Lebih terperinci

1. Ke-Allah-an. 2. Rencana Keselamatan. Allah Bapa. Yesus Kristus. Kehidupan Prafana. Roh Kudus. Penciptaan

1. Ke-Allah-an. 2. Rencana Keselamatan. Allah Bapa. Yesus Kristus. Kehidupan Prafana. Roh Kudus. Penciptaan Ajaran-Ajaran Dasar hendaknya ditekankan baik dalam kelas seminari maupun kelas institut. Guru diharapkan menolong siswa mengenali, memahami, memercayai, menjelaskan, dan menerapkan ajaran-ajaran Injil

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #7 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #7 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #7 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #7 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Hari Sabat Hari Perhentian yang Kudus GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150,

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #37 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #37 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

Pelayanan Mengajar Bersifat Khusus

Pelayanan Mengajar Bersifat Khusus Pelayanan Mengajar Bersifat Khusus Dalam pelajaran dua kita melihat pentingnya mengajar, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Sejarah pengajaran dalam Alkitab merupakan pedoman bagi

Lebih terperinci

BAPA SURGAWI BERFIRMAN KEPADA SAUDARA

BAPA SURGAWI BERFIRMAN KEPADA SAUDARA BAPA SURGAWI BERFIRMAN KEPADA SAUDARA Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari Allah Ingin Berbicara kepada Saudara Allah Berfirman dalam Berbagai-bagai Cara Bagaimana Kitab Allah Ditulis Petunjuk-petunjuk

Lebih terperinci

Buku Pegangan 2. Mengelola Gereja

Buku Pegangan 2. Mengelola Gereja Buku Pegangan 2 Mengelola Gereja 2010 Buku Pegangan 2 Mengelola Gereja 2010 Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir Salt Lake City, Utah 2010 oleh Intellectual Reserve,

Lebih terperinci

Perjamuan Kudus. Memperingati Kematian Tuhan HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Perjamuan Kudus. Memperingati Kematian Tuhan HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150, 65304151 Faks. (021) 65304149 E-mail:

Lebih terperinci

Keberanian Moral. Salah satu tujuan dari kehidupan fana adalah

Keberanian Moral. Salah satu tujuan dari kehidupan fana adalah Pesan Presidensi Utama, Maret 2010 Oleh Presiden Henry B. Eyring Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama Keberanian Moral Salah satu tujuan dari kehidupan fana adalah untuk membuktikan kepada Allah bahwa

Lebih terperinci

Jalan Saya Menuju Kemandirian

Jalan Saya Menuju Kemandirian Jalan Saya Menuju Kemandirian Brother dan Sister yang terkasih: Tuhan telah memaklumkan, Adalah tujuan- Ku untuk menyediakan bagi para orang suci- Ku (A&P 104:15). Wahyu ini adalah janji dari Tuhan bahwa

Lebih terperinci

GEREJA KRISTEN NAZARENE PASAL-PASAL TENTANG IMAN

GEREJA KRISTEN NAZARENE PASAL-PASAL TENTANG IMAN GEREJA KRISTEN NAZARENE PASAL-PASAL TENTANG IMAN I Allah Tritunggal Kami percaya kepada satu Allah yang tidak terbatas, yang keberadaan-nya kekal, Pencipta dan Penopang alam semesta yang berdaulat; bahwa

Lebih terperinci

Basuh Kaki. Mendapat Bagian dalam Tuhan HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Basuh Kaki. Mendapat Bagian dalam Tuhan HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Basuh Kaki Mendapat Bagian dalam Tuhan GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150,

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PERKALIAN DAN PEMBAGIAN BILANGAN UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS 2

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PERKALIAN DAN PEMBAGIAN BILANGAN UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS 2 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PERKALIAN DAN PEMBAGIAN BILANGAN UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS 2 1 Aun Dwi Hariyanto (05018221), 2 Wahyu Pujiyono (0504116601) 1,2 Proram Studi Teknik Informatika

Lebih terperinci

Para Pekerja Saling Memerlukan

Para Pekerja Saling Memerlukan Para Pekerja Saling Memerlukan Kim masih terus mengajar kelasnya yang terdiri dari anak laki-laki. Dia telah memperkembangkan karunianya untuk mengajar dengan jalan memakai karunia itu. Pada suatu hari

Lebih terperinci

Berkat-Berkat Bait Suci

Berkat-Berkat Bait Suci Pesan Presidensi Utama, Agustus 2010 Oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama Berkat-Berkat Bait Suci Saya masih dapat mengingat ketika orang tua saya membawa keluarga kami

Lebih terperinci

Membangun Dalam Masyarakat

Membangun Dalam Masyarakat Membangun Dalam Masyarakat Seorang yang mele- Dua orang sedang menggali lubang. wati tempat itu bertanya, "Anda sedang berbuat apa dengan sekop itu?" "Ah, saya hanya menggali lubang ini." Kemudian ia bertanya

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #20 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #20 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #20 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #20 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

Asas-Asas Injil. Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir Salt Lake City, Utah

Asas-Asas Injil. Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir Salt Lake City, Utah Asas-Asas Injil Mereka akan sampai pada pengetahuan tentang Penebus mereka dan bahkan pokok-pokok ajaran-nya, sehingga mereka boleh mengetahui bagaimana caranya datang kepada-nya dan diselamatkan. 1 Nefi

Lebih terperinci

LITURGI SABDA. Tahun C Minggu Paskah III. Bacaan Pertama Kis. 5:27b b-41. Kami adalah saksi dari segala sesuatu: kami dan Roh Kudus.

LITURGI SABDA. Tahun C Minggu Paskah III. Bacaan Pertama Kis. 5:27b b-41. Kami adalah saksi dari segala sesuatu: kami dan Roh Kudus. 1 Tahun C Minggu Paskah III LITURGI SABDA Bacaan Pertama Kis. 5:27b-32. 40b-41 Kami adalah saksi dari segala sesuatu: kami dan Roh Kudus. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul: Setelah ditangkap oleh pengawal

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #9 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #9 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #9 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #9 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

B U K U P E T U N J U K KELUARGA

B U K U P E T U N J U K KELUARGA B U K U P E T U N J U K KELUARGA B U K U P E T U N J U K KELUARGA Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 oleh Intellectual Reserve,

Lebih terperinci

PETUNJUK untuk KURIKULUM 2012

PETUNJUK untuk KURIKULUM 2012 PETUNJUK untuk KURIKULUM 2012 Daftar Isi Kurikulum Hari Minggu Umum 2012............. 2 Kurikulum Hari Minggu Dasar 2012.............. 4 Kuorum dan Kelas Hari Minggu................. 6 Imamat Melkisedek

Lebih terperinci

Tanaman Pangan Berpotensi Penting di Indonesia

Tanaman Pangan Berpotensi Penting di Indonesia Tanaman Panan Berpotensi Pentin di Indonesia Solusi untuk Gizi Buruk dan Ketahanan Panan www.foodplantsolutions.or Dalam 10 tahun terakhir, Yayasan telah menamati perbedaan yan dapat terjadi pada kesehatan

Lebih terperinci

SILABUS IPA. Mata Pelajaran : IPA Kelas / Semester : III / 1

SILABUS IPA. Mata Pelajaran : IPA Kelas / Semester : III / 1 SILABUS IPA Mata Pelajaran : IPA Kelas / Semester : III / 1 Standar Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 1. Memahami ciriciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk

Lebih terperinci

Pelajaran ini akan menolong saudara... Menerangkan siapa Yesus. Mengerti tujuan kedatangan-nya yang pertama dan kedatangan-nya

Pelajaran ini akan menolong saudara... Menerangkan siapa Yesus. Mengerti tujuan kedatangan-nya yang pertama dan kedatangan-nya Yesus Kristus "Ya, tentu saja saya percaya kepada Yesus Kristus," kata teman baru saya. "Ia seorang nabi besar, seorang utusan Allah yang memberi banyak ajaran yang harus kita ikuti." "Baik sekali," jawab

Lebih terperinci

Gereja. Tubuh Kristus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Gereja. Tubuh Kristus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Gereja Tubuh Kristus GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150, 65304151 Faks.

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Rencana Allah Kehidupan Kristus Teladan Orang-orang Kristen yang Mula-mula

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Rencana Allah Kehidupan Kristus Teladan Orang-orang Kristen yang Mula-mula Ikuti Polanya Bila saudara mau membangun sebuah rumah, apakah yang pertama-tama saudara lakukan? Sebelum saudara dapat memulai pembangunan itu, saudara harus mempunyai suatu rencana. Saudara harus menentukan

Lebih terperinci

Setiap Orang Membutuhkan Pengajaran

Setiap Orang Membutuhkan Pengajaran Setiap Orang Membutuhkan Pengajaran Pernahkah saudara melihat seekor induk burung yang mendesak anaknya keluar dari sarangnya? Induk burung itu memulai proses pengajaran yang akan berlangsung terus sampai

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Nama-namanya Peraturannya Tugasnya Masa depannya

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Nama-namanya Peraturannya Tugasnya Masa depannya Gereja Ada gedung-gedung dan katedral indah, pos penginjilan dan bangunan sederhana yang memakai nama "Gereja". Bangunan-bangunan itu mempunyai menara, salib, dan lonceng yang mempunyai caranya sendiri

Lebih terperinci

dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka.

dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka. Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #8 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #8 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

Dokumen Inti. Penguasaan Ajaran

Dokumen Inti. Penguasaan Ajaran Dokumen Inti Penguasaan Ajaran Dokumen Inti Penguasaan Ajaran Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang- Orang Suci Zaman Akhir Salt Lake City, Utah Komentar dan koreksi dihargai. Mohon mengirimkannya

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Mengikuti Teladan Kristus Memperkembangkan Karunia Saudara

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Mengikuti Teladan Kristus Memperkembangkan Karunia Saudara Menjadi Pekerja Kim bersukacita. Dia telah menemukan bahwa dia dapat menjadi pekerja Tuhan. Pada waktu ia mempelajari Alkitab, dan meluangkan waktu untuk berdoa dan mencari Tuhan, Roh Kudus menunjukkan

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN DAN ANALISIS TES KIMIA BERBASIS OPEN- ENDED PROBLEM UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA

PENGEMBANGAN DAN ANALISIS TES KIMIA BERBASIS OPEN- ENDED PROBLEM UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA VII Penuatan Profesi Bidan Kimia dan Pendidikan Kimia Melalui Riset dan Evaluasi Proram Studi Pendidikan Kimia Jurusan P.MIPA FKIP UNS Surakarta, 18 April 2015

Lebih terperinci

"Sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah Tuhan. "

Sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah Tuhan. "Sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah Tuhan. " Nilai hari Sabat sebagai sarana pendidikan tidak dapat diperkirakan. Apapun milik kita yang diminta

Lebih terperinci

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI KUNCI MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI BAGI MEREKA YANG MEMBUAT KEPUTUSAN Saudara yang terkasih, pada waktu Saudara menerima Yesus Kristus menjadi Juruselamat pribadi,

Lebih terperinci

Batu yang Menjadi Roti

Batu yang Menjadi Roti Batu yang Menjadi Roti Berikut ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus dan para murid-nya. Kisah ini hanya sebuah kiasan, ceritanya sendiri tidak tertulis dalam Injil mana pun. Oleh karenanya kisah ini hanya

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #2 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #2 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #2 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #2 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

RENSTRA BKD

RENSTRA BKD RENSTRA BKD 6 BAB I PENDAHULUAN.. LATAR BELAKANG Sebaaimana dijelaskan dalam Unun Nomor 5 Tahun tentan Sistem Perencanaan Pembanunan Nasional bahwa Rencana Pembanunan Janka Menenah Daerah merupakan penjabaran

Lebih terperinci

Apakah Allah Akan Mengatakan Kepadaku Apa yang Harus Kulakukan Selanjutnya?

Apakah Allah Akan Mengatakan Kepadaku Apa yang Harus Kulakukan Selanjutnya? Apakah Allah Akan Mengatakan Kepadaku Apa yang Harus Kulakukan Selanjutnya?... saya belum yakin akan rencana-nya bagiku. Tentu saja saudara telah menerima Kristus sebagai Juruselamat saudara. Dan sekarang

Lebih terperinci

Paket Latihan Ulangan IPA Kelas 3 SD Semester II

Paket Latihan Ulangan IPA Kelas 3 SD Semester II Paket Latihan Ulangan IPA Kelas 3 SD Semester II LATIHAN 1 Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 1. Gerak adalah.. 2. Apel yang telah masak dari pohon dapat mengalami gerak. 3. Lapangan

Lebih terperinci

Mempraktekkan Ibadah

Mempraktekkan Ibadah Mempraktekkan Ibadah Pramuwisata itu baru saja selesai menerangkan kepada sekelompok wisatawan apa yang dilakukan oleh buruh pabrik yang terlatih itu. "Dapatkah anda mengerjakan apa yang mereka kerjakan

Lebih terperinci

Seri Iman Kristen (4/10)

Seri Iman Kristen (4/10) Seri Iman Kristen (4/10) Nama Kursus : DASAR-DASAR IMAN KRISTEN Nama Pelajaran : Kejatuhan Manusia Kode Pelajaran : DIK-P04 Pelajaran 04 - KEJATUHAN MANUSIA DAFTAR ISI Ayat Alkitab Ayat Kunci 1. Larangan

Lebih terperinci

"KemuliaanNya meliputi angkasa dan bumi penuh dengan pujiannya."

KemuliaanNya meliputi angkasa dan bumi penuh dengan pujiannya. "KemuliaanNya meliputi angkasa dan bumi penuh dengan pujiannya." ALAM menceritakan tentang ALLAH Pada semua benda yang diciptakan kelihatan kesan akan adanya Tuhan. Alam memberi kesaksian tentang Allah.

Lebih terperinci

Pakailah Firman Allah Bila Saudara Berdoa

Pakailah Firman Allah Bila Saudara Berdoa Pakailah Firman Allah Bila Saudara Berdoa ll!i! ll!i! ll!i! ll!i! Pakailah Alkitab Sebagai Pedoman Saudara Kuatkan Iman Saudara dengan Alkitab Pakailah Ayat-ayat Alkitab Bila Saudara Berdoa Bertindaklah

Lebih terperinci

Alasan untuk Mempelajari Alkitab

Alasan untuk Mempelajari Alkitab Alkitab mengatakan: Alasan untuk Mempelajari Alkitab Jikalau... telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan

Lebih terperinci

Bertobatlah... Agar Aku Dapat Menyembuhkan Kamu

Bertobatlah... Agar Aku Dapat Menyembuhkan Kamu Bertobatlah... Agar Aku Dapat Menyembuhkan Kamu PENATUA NEIL L. ANDERSEN Dari Kuorum Dua Belas Rasul Undangan untuk bertobat jarang merupakan suara peringatan, tetapi sebuah ajakan penuh kasih untuk berbalik,

Lebih terperinci

Hubungan Kita Dengan Allah

Hubungan Kita Dengan Allah t I l Hubungan Kita Dengan Allah Kita telah mempelajari bahwa tanggung jawab utama kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi Allah. Seperti yang telah kita pelajari dalam Pelajaran 11, kita menuruti

Lebih terperinci

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR KECAMATAN SELO TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR KECAMATAN SELO TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR KECAMATAN SELO TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 Nama Sekolah : Nama Siswa : Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen Hari, tanggal : No. Absen : Kelas : VI (enam)

Lebih terperinci

APAKAH SAUDARA INGIN BERTUMBUH?

APAKAH SAUDARA INGIN BERTUMBUH? APAKAH SAUDARA INGIN BERTUMBUH? Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari Setiap Hari Beri Makan Jiwa Saudara Bernaung Dalam Tuhan Hindari Penyakit: Jagalah Kebersihan Hindari Penyakit: Jangan Meracuni

Lebih terperinci

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR KECAMATAN SELO TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR KECAMATAN SELO TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR KECAMATAN SELO TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 Nama Sekolah : Nama Siswa : Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Kristen Hari, tanggal : No. Absen : Kelas : V (lima)

Lebih terperinci

YESUS PENYEMBUH KITA. YESUS PENYEMBUH KITA HARI INI SESI 1 Kehendak Allah dan Kesembuhan

YESUS PENYEMBUH KITA. YESUS PENYEMBUH KITA HARI INI SESI 1 Kehendak Allah dan Kesembuhan YESUS PENYEMBUH KITA HARI INI SESI 1 Kehendak Allah dan Kesembuhan PENDAHULUAN Apakah Allah menginginkan agar semua orang yang menderita penyakit dapat disembuhkan? Pahamilah pikiran Allah tentang kesembuhan

Lebih terperinci

KALENDER DOA DESEMBER 2016

KALENDER DOA DESEMBER 2016 KALENDER DOA DESEMBER 2016 Berdoa Bagi Wanita Agar Mengalami Kehidupan Kekal Hidup ini singkat. Sebaliknya kekekalan merupakan waktu yang sangat panjang. Satu hal yang pasti: 100 orang yang hidup saat

Lebih terperinci

AKTIVITAS LUAR KELAS MATERI POKOK KEMAH OLEH PRODI PJKR FIK UNY

AKTIVITAS LUAR KELAS MATERI POKOK KEMAH OLEH PRODI PJKR FIK UNY AKTIVITAS LUAR KELAS MATERI POKOK KEMAH OLEH NURHADI SANTOSO PRODI PJKR FIK UNY Tata Cara Berkemah Yang Baik Untuk suatu perkemahan yang baik, pentahapan yang harus ditempuh adalah: A. Persiapan 1. Penentuan

Lebih terperinci

B U K U P E N U N T U N CABANG

B U K U P E N U N T U N CABANG B U K U P E N U N T U N CABANG B U K U P E N U N T U N CABANG Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir Salt Lake City, Utah 1993, 1999, 2001 oleh Intellectual Reserve, Inc.

Lebih terperinci

Mengenai mayat Musa ini iblis sempat berdebat dengan malaikat Tuhan yang bernama Mikhael (Yudas 1 : 9).

Mengenai mayat Musa ini iblis sempat berdebat dengan malaikat Tuhan yang bernama Mikhael (Yudas 1 : 9). Berbahagialah Orang yang Mati dalam Tuhan (Wahyu 14 : 13) Alkitab mencatat Henokh adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan selama ± 365 Tahun (Kejadian 5 : 23-24). Henokh tidak melalui proses kematian

Lebih terperinci

Oleh: Tjandra Satria Gunawan

Oleh: Tjandra Satria Gunawan Soal dan Solusi (S 2 ) untuk: Olimpiade Sains Nasional Bidan Matematika SMA/MA Seleksi Tinkat Kota/Kabupaten Tahun 2010 Tanal: 14-29 April 2010 Oleh: Tjandra Satria Gunawan 1. Diketahui bahwa ada yepat

Lebih terperinci

Ikutlah Aku Remaja Putri 3. Sumber-Sumber Pembelajaran bagi Remaja

Ikutlah Aku Remaja Putri 3. Sumber-Sumber Pembelajaran bagi Remaja Ikutlah Aku Remaja Putri 3 Sumber-Sumber Pembelajaran bagi Remaja pengajaran dan pembelajaran bagi keinsafan Remaja Putri Juli September 2013 Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci

Lebih terperinci

Karena massa katrol diabaikan maka 2T 1. -nya arah ke bawah. a 1. = a + a 0. a 2. = m m ) m 4 mm

Karena massa katrol diabaikan maka 2T 1. -nya arah ke bawah. a 1. = a + a 0. a 2. = m m ) m 4 mm m 0 139 Pada sistem dibawah ini hitun percepatan benda m 1 nap benda m bererak ke bawah Jawab: T 1 T 1 m 1 T m 0 a 0 T T 1 m 1 m 1 m T 1 m a m Karena massa katrol diabaikan maka T 1 T m k a k 0 atau T

Lebih terperinci

Keluarga Saya. Kisah-Kisah yang Mempersatukan Kami

Keluarga Saya. Kisah-Kisah yang Mempersatukan Kami Kami terutama mengimbau para remaja dan dewasa lajang muda untuk menggunakan bagi pekerjaan bait suci nama-nama keluarga mereka sendiri atau nama-nama para leluhur dari para anggota lingkungan dan pasak

Lebih terperinci

Program Kunjungan Sekolah Kampanye Bangga Hutan Geumpang

Program Kunjungan Sekolah Kampanye Bangga Hutan Geumpang PENGETAHUAN MENGENAI ALAM DAN LINGKUNGAN DI SEKITAR KITA Nama Sekolah: Kelas : Nama Siswa : Berilah tanda silang ( x ) pada pernyataan - pernyataan di bawah ini: No. Pernyataan Benar Salah 1. 2. 3. 4.

Lebih terperinci

Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu

Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh: Byron Unger dan Lazarus Disadur oleh: Bob

Lebih terperinci

SEKOLAH SESUDAH INI. "Dan mereka akan melihat wajah-nya dan nama-nya akan tertulis di dahi mereka."

SEKOLAH SESUDAH INI. Dan mereka akan melihat wajah-nya dan nama-nya akan tertulis di dahi mereka. SEKOLAH SESUDAH INI "Dan mereka akan melihat wajah-nya dan nama-nya akan tertulis di dahi mereka." Sorga adalah sebuah sekolah; bidang studinya, alam semesta; gurunya, Yang tak berkesudahan hari-nya. Cabang

Lebih terperinci

oleh Gereja Iuhan Apayang Dilakukan untuk Allah

oleh Gereja Iuhan Apayang Dilakukan untuk Allah Apayang Dilakukan oleh Gereja Iuhan untuk Allah Dalam pelajaran 6, kita telah belajar bagaimana orang Kristen saling menolong dalam tubuh Kristus. Dalam Pelajaran 7, kita melihat beberapa kewajiban kita

Lebih terperinci

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi beserta isinya.

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pelajaran 3 Allah Mahapencipta Allah Swt. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kegiatanku Amatilah gambar berikut ini! Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.4 Gambar 3.3 1. Buatlah pertanyaan dari hasil

Lebih terperinci

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab. EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan

Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab. EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan Selamat malam dan selamat datang di pemahaman Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini kita akan mempelajari Pemahaman No. 46 dari kitab Wahyu, pasal 14 dan kita akan membaca Wahyu 14: 17-19:

Lebih terperinci

Petunȷuk untuk Kurikulum 2011

Petunȷuk untuk Kurikulum 2011 Petunȷuk untuk Kurikulum 2011 Penuntun ini menyediakan daftar materi kurikulum untuk digunakan di kelas-kelas hari Minggu sepanjang 2011, petunjuk untuk mengorganisasi kuorum dan kelas hari Minggu, serta

Lebih terperinci

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Edisi 1.0 2 Pendahuluan Tentang headset Dengan Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111, Anda dapat menangani panggilan secara handsfree serta menikmati musik favorit

Lebih terperinci

?? Jika anda meninggal dan Allah bertanya: Mengapa AKU harus mengijinkan engkau masuk ke SurgaKU? Apa jawaban anda..

?? Jika anda meninggal dan Allah bertanya: Mengapa AKU harus mengijinkan engkau masuk ke SurgaKU? Apa jawaban anda.. Apakah anda tahu dengan pasti?? (..., Bahwa anda akan bersama Allah di dalam surga??) Hidup di dalam dunia ini banyak sekali pertanyaan. Anda boleh mengabaikan semua pertanyaan dalam hidupmu, kecuali dua

Lebih terperinci

KESEIMBANGAN ASUPAN GIZI SISWA YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER PENCINTA ALAM SMA NEGERI 1 MAJENANG SKRIPSI

KESEIMBANGAN ASUPAN GIZI SISWA YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER PENCINTA ALAM SMA NEGERI 1 MAJENANG SKRIPSI KESEIMBANGAN ASUPAN GIZI SISWA YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER PENCINTA ALAM SMA NEGERI 1 MAJENANG SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Keolahraaan Universitas Neeri Yoyakarta untuk Memenuhi Sebaian Persyaratan

Lebih terperinci

Dengan substitusi persamaan (1.2) ke dalam persamaan (1.3) maka kedudukan x partikel sebagai fungsi waktu dapat diperoleh melalui integral pers (1.

Dengan substitusi persamaan (1.2) ke dalam persamaan (1.3) maka kedudukan x partikel sebagai fungsi waktu dapat diperoleh melalui integral pers (1. GERAK PADA BIDANG DATAR 1. Gerak denan Percepatan Tetap C Gb. 1 Grafik kecepatan-waktu untuk erak lurus denan percepatan tetap Pada ambar 1, kemirinan tali busur antara titik A dan B sama denan kemirinan

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #23 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #23 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #23 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #23 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 7 Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus dan Saudara-saudaraNya Yesus pada Pesta Pondok Daun Mesiaskah Dia? Penjaga Bait Allah Disuruh Menangkap Yesus Aliran Air Hidup Pertentangan

Lebih terperinci

Surga, Neraka dan Waktu Yang Terakhir (Hari Penghakiman)

Surga, Neraka dan Waktu Yang Terakhir (Hari Penghakiman) Surga, Neraka dan Waktu Yang Terakhir (Hari Penghakiman) Suatu hari, Tuhan menunjukkan visi mengenai masa depan kepada seorang anak kecil yang bernama Sa-rang di Korea, suatu negara kecil di Asia. [Tambahan

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 6 Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus Memberi Makan Lima Ribu Orang Yesus Berjalan di atas Air Orang Banyak Mencari Yesus Yesus, Roti Hidup Perkataan Hidup yang Kekal YESUS MEMBERI

Lebih terperinci

1 Timotius 4 : 8. Latihan badani itu seperti berolah raga.

1 Timotius 4 : 8. Latihan badani itu seperti berolah raga. 1 Timotius 4 : 8 Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani itu seperti

Lebih terperinci

Alkitab untuk Anak-anak. memperkenalkan. Empat puluh Tahun

Alkitab untuk Anak-anak. memperkenalkan. Empat puluh Tahun Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Empat puluh Tahun Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh : Janie Forest Disadur oleh: Lyn Doerksen Diterjemahkan oleh: Widi

Lebih terperinci

BAB. Kesehatan Lingkungan

BAB. Kesehatan Lingkungan BAB 4 Kesehatan Lingkungan Pada Minggu pagi yang cerah, Siti beserta seluruh anggota keluarganya bekerja bakti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Ibu bertugas menyapu rumah, ayah memotong rumput,

Lebih terperinci

Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu

Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Ketika Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh: Byron Unger dan Lazarus Disadur oleh: Bob

Lebih terperinci

Hari Raya Korban? (Idul Adha)

Hari Raya Korban? (Idul Adha) Hari Raya Korban? (Idul Adha) Ini merupakan cerita yang terkenal pada saat Allah bertanya pada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Juga merupakan cerita seorang anak muda yang dihukum mati oleh Tuhan.

Lebih terperinci

MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks) GERAK BENDA DALAM BIDANG DATAR DENGAN PERCEPATAN TETAP

MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks) GERAK BENDA DALAM BIDANG DATAR DENGAN PERCEPATAN TETAP MODUL PERTEMUAN KE 4 MATA KULIAH : (4 sks) MATERI KULIAH: Gerak Peluru (Proyektil); Gerak Melinkar Beraturan, Gerak Melinkar Berubah Beraturan, Besaran Anular dan Besaran Tanensial. POKOK BAHASAN: GERAK

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Tugas Seorang Suami Seorang pemuda yang bahagia dengan cepat pulang ke rumah untuk memberitahukan orang tuanya kabar baik bahwa pacarnya telah berjanji untuk menikahinya. Tetapi sang ayah, daripada menanggapi

Lebih terperinci