BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI"

Transkripsi

1 BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI

2 BUKU PEDOMAN PERKEMAHAN REMAJA PUTRI Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Oran-oran Suci Zaman Akhir Salt Lake ity, Utah

3 1992, 2002 oleh Intellectual Reserve, Inc. Hak cipta dilinduni Undan-Undan Dicetak di Indonesia Persetujuan bahasa Inris: 1/02 Persetujuan terjemahan: 1/02 Terjemahan dari Youn Women amp Manual Indonesian

4 DAFTAR ISI Kata Penantar 1 Moto dan Loo Remaja Putri 2 Tema Remaja Putri 3 Pernyataan Misi 3 Nilai-Nilai Remaja Putri 4 Kepada Remaja Putri Peserta Kemah 5 Persyaratan Sertifikat Tinkat Satu 8 Persyaratan Sertifikat Tinkat Dua 11 Persyaratan Sertifikat Tinkat Tia 14 Persyaratan Sertifikat Tinkat Empat 17 Persyaratan Pemimpin Perkemahan Remaja Tahun Pertama 20 Persyaratan Pemimpin Perkemahan Remaja Tahun Kedua 23 Sumber-Sumber 27 Perjalanan denan Membawa Ransel 29 Kasur Gulun dan Kantun Tidur 30 Acara Api Unun atau Acara Malam Hari 31 Jenis-Jenis Perkemahan 31 Tradisi Perkemahan 32 Kompas 32 Kebaktian Sinkat 32 Dramatisasi dan Komedi Pendek 32 Kepedulian terhadap Linkunan 32 Perapian 33 Pertolonan Pertama pada Kecelakaan 36 Gizi dan Makanan 50 Keiatan Persahabatan 54 Permainan 55 Keiatan Petualanan Besar 56 Gerak Jalan 57 Pisau 59 Simpul 60 Alam 61 Keiatan Sadar Alam 66 Menentukan Arah 67 Keiatan Memecahkan Masalah 69 Keamanan 71 Kebersihan 72 Pelayanan 73 Mempertahankan Kelansunan Hidup 73 Tenda 75 Penalaman Pembanun Kesaksian 75 Keamanan di Air 76 Persediaan Air 76 Musik 78 Kepada Pemimpin Remaja Putri 89 Kepemimpinan Remaja 89 Tema Perkemahan 89 Keiatan Perkemahan 89 Tanda Penenal Perkemahan 90 Pemberian Sertifikat Perkemahan 91 Memenuhi Gol-Gol Perkemahan 92 Menjadwalkan Keiatan Perkemahan 93 Pedoman untuk Melibatkan Peserta Perkemahan yan acat 94 Tanun Jawab Pemimpin 94 Pemimpin Imamat 94 Presidensi dan Pembimbin Remaja Putri 94 Sekretaris Remaja Putri 95 Direktur Perkemahan 95 Asisten Direktur Perkemahan 95 Ahli Perkemahan 95 Pemimpin Perkemahan Remaja 96 Saran untuk Tuas-Tuas Pemimpin Perkemahan Remaja 96 Pelatihan Kepemimpinan Perkemahan 96 Orientasi Praperkemahan 96 Materi-Materi Pendukun Perkemahan 99 Kebijakan 99 iii

5 Binatan laut bertubuh sanat kecil dan lunak yan disebut polip termasuk pembanun terbaik dunia. Setiap polip kecil besarnya tidak sampai sebesar biji kacan polon. Sel-sel di dalam polip menambil kapur dari air laut dan membuat rumah dari karan. Sewaktu enerasi-enerasi polip membuat rumah mereka dan mati, banunan karan yan besar terbentuk. Beberapa membentuk linkaran renda yan menelilini pulau, yan lainnya menjadi karan di sepanjan pantai. Karan atol Australia hampir kilo meter panjannya hasil karya para arsitek yan berukuran sebesar biji kacan polon!

6 Dimana pun Anda tinal, alam menyimpan kejutan bai mereka yan membiarkan dirinya terlepas dari anuan dan kecemasan sehari-hari serta membuka diri mereka untuk menikmati pemandanan, suara dan aroma di sekelilin mereka. Kejutan ini barankali berupa hujan badai mendadak yan membuat Anda bereas mencari tempat berlindun. Munkin kejutan itu berupa debaran hati karena mendekati seekor binatan yan sedan menyusui atau berdiri diam-diam mendenarkan kepak sayap seekor burun. Barankali melihat jutaan bintan di malam yan cerah. Di jaad raya, entah di mana, Anda akan menemukan kejutan, dan itu akan membankitkan semanat serta menilhami Anda di sepanjan masa yan akan datan. KATA PENGANTAR Buku pedoman ini ditujukan kepada para remaja putri maupun Pemimpin Perkemahan Remaja Putri. Baian 1, Kepada Remaja Putri Kekalmu! Dan enkau sunai-sunai, dan Peserta Kemah, diperuntukkan bai anak sunai dan aliran, menalir denan para remaja putri untuk diunakan di keembiraan. Biarlah seala kayu dan perkemahan. Baian ini berisikan persyaratan untuk memperoleh sertifikat perkau batu karan yan teuh meraun pohon di ladan memuji Tuhan; dan enkemahan dan petunjuk bai Pemimpin embira! Dan biarlah matahari, bulan Perkemahan Remaja. Baian ini jua serta binatan fajar bernyanyi bersama... berisikan halaman-halaman jurnal bai Dan biarlah ciptaan yan kekal memaklumkan nama-nya selama-lamanya! remaja putri diunakan untuk mencatat penalaman berkemah mereka. (A&P 128:23). Baian 2, Sumber-Sumber, menyediakan informasi untuk merencanakan yan dirasakan oleh seenap ciptaan Ayat ini menunkapkan sukacita serta menadakan keiatan perkemahan Allah ketika Injil dipulihkan denan Remaja Putri. berkat-berkat dan janji-janji bai setiap Baian 3, Kepada Pemimpin Remaja anak Allah. Penalaman berkemah Putri, memberitahu para pemimpin dapat membantu remaja putri menjadi Remaja Putri cara merencanakan serta lebih peduli terhadap ciptaan Allah dan menadakan perkemahan Remaja Putri. berkat-berkat yan di bawa oleh ke Ketika remaja putri Gereja berusaha dalam kehidupan mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, meninkatkan kepeduliaan terhadap ciptaan- kunan alam terbuka yan akan dapat menemukan sukacita di lin- Nya dapat menuatkan kesaksian menuatkan kasih mereka bai satu mereka dan menjadi saksi bai mereka sama lain dan Injil serta komitmen akan San Pencipta yan Aun. mereka untuk berdiri bersama-sama Perkataan Nabi Joseph Smith berikut ini sebaai para saksi Allah setiap saat menambarkan landasan tulisan suci dan dalam seala hal, dan di seala bai perkemahan Remaja Putri: tempat (Mosia 18:9). Biarlah unun-unun bersorak embira, dan semua enkau lembah berteriak yan ideal untuk meneaskan asas-asas Perkemahan jua merupakan tempat keras, dan semua enkau lautan serta Injil seperti yan ditekankan dalam tanah darat, menceritakan keajaiban Raja proram Remaja Putri. 1

7 Kunan-Kunan atau ulat kelap-kelip bukanlah sebansa lalat namun sebansa kumban bertubuh lunak yan meneluarkan cahaya yan Moto dan Loo Remaja Putri Moto Remaja Putri adalah Membela Kebenaran dan Kesalehan. Obor dalam loo melambankan teran Kristus, yan menundan semua oran untuk datan kepada Kristus (A&P 20:59). Loo ini menundan semua remaja putri untuk menankat teran Kristus denan mematuhi perintah-perintah-nya. lembut. ahaya mereka yan menyenankan dapat terlihat di malam hari saat musim panas. Kunan-kunan Amerika Selatan disebut ulat kereta api karena memiliki sinar hijau di sepanjan perutnya dan sinar merah di kepala. Di Asia Tenara, ribuan kunan kunan berkumpul di pepohonan dan semak-semak, secara serentak berkelap-kelip menhasilkan tontonan yan memesona. Di Amerika Selatan dan Hindia Barat, serana ini tumbuh sampai 1 inci panjannya dan, oran pribumi menumpulkan serana-serana itu dan menaruhnya di dalam labu yan dilubani yan diantunkan di lanit-lanit untuk menerani ubuk mereka. 2

8 Kicauan burun, ononan anjin hutan, nyanyian ikan paus, dan tarian lebah adalah untuk menadakan komunikasi denan jenisnya. Ketika seekor lebah madu pekerja menemukan buna yan menandun cairan yan sanat manis, lebah itu terban kembali ke sarannya dan menari-nari di saran madu. Lebah itu munkin akan menari berputar-putar ke kiri atau ke kanan di dalam linkaran kecil, atau munkin melakukan sebuah tarian sulit yan disebut tari lenak-lenok. Dari pola, kecepatan, dan lamanya tarian itu, lebah-lebah yan lain diberi arah serta jarak ke mana mereka harus terban. Jika Anda duduk tenan di tenah alam, Anda dapat menamati serana, burun, atau binatan berbicara satu sama lain. Tema Remaja Putri Kami adalah putri Bapa Surawi kami, yan menasihi kami, dan kami menasihi Dia. Kami akan berdiri sebaai para saksi Allah setiap saat dan dalam seala hal, dan di seala tempat ketika kami berusaha untuk hidup sesuai denan nilai-nilai Remaja Putri, yaitu Iman Kodrat Ilahi Nilai Pribadi Penetahuan Pilihan dan Pertanunjawaban Kebaikan serta Interitas Kami percaya ketika kami menerima dan bertindak sesuai denan nilai-nilai ini, kami akan siap untuk memperkuat rumah tana serta keluara, membuat dan mematuhi perjanjian-perjanjian kudus, menerima tata cara-tata cara bait suci, serta menikmati berkat-berkat permuliaan (lihat Mosia 18:9). Pernyataan Misi Pramusari Seoran Pramusari menjadi Remaja Putri Kebenaran ketika dia menikuti bisikan Roh Kudus, mencari kebenaran, dan berusaha untuk menjalankan serta membainya. Pramurini Seoran Pramurini menjadi Remaja Putri Perjanjian ketika dia menhormati perjanjian baptisannya untuk mematuhi perintah-perintah Allah, untuk menerima berkat-berkat-nya, dan Roh-Nya menyertainya ketika dia membanun hubunan penuh kasih denan Bapa Surawi-Nya dan oranoran di sekelilinnya. Sebuah tulisan suci yan terbuka melambankan firman Allah Pramunita Seoran Pramunita menjadi Remaja Putri yan Beriman ketika dia lebih banyak merasakan kasih Juruselamat dan bersiap menerima tata cara-tata cara bait suci denan menjalankan, menajarkan, dan membaikan Injil. Puncak menara Bait Suci meninatkan kita terhadap tata cara-tata cara dan perjanjian-perjanjian kudus yan menuntun pada permuliaan. Seoran remaja putri berusaha menetahui kebenaran melalui doa. 3

9 Memandan ke ankasa di malam Nilai-Nilai Remaja Putri yan cerah, Anda dapat melihat Nilai Rujukan Tulisan Suci Warna uusan bintan dan cahaya Iman Saya adalah putri Bapa Surawi yan Putih berkabut yan disebut Bimasakti. menasihi saya, dan saya akan beriman Guusan ini adalah tampak sampin dari alaksi dimana matahari serta kepada rencana kekal-nya, yan berpusat pada Yesus Kristus, Juruselamat saya (lihat Alma 32:21). tata surya kita termasuk di Kodrat Ilahi Saya telah mewarisi sifat-sifat ilahi dalamnya. Seandainya kita dapat karenanya saya berusaha keras untuk Biru melihat alaksi kita dari atas, kita menembankannya (lihat 2 Petrus akan melihat ke bawah pada uusan bintan berbentuk kitiran yan jarak Nilai Pribadi 1:4 7). Saya sanat berhara denan misi ilahi saya sendiri yan denan sekuat tenaa Merah lintasnya berjuta-juta mil. Rumah akan saya penuhi (lihat A&P 18:10). kita di bumi terletak kira-kira dua Penetahuan Saya akan terus-menerus mencari Hijau pertia jarak jauhnya dari pusat kesempatan untuk belajar dan alaksi. Kita hidup di piniran tumbuh (lihat A&P 88:188). sebuah kota bintan yan besar! Pilihan dan Pertanunjawaban Saya akan tetap bebas denan memilih yan baik daripada yan jahat dan Oranye saya akan mempertanunjawabkan pilihan-pilihan saya (lihat Yosua 24:15). Kunin Kebaikan Saya akan memelihara sesama dan membanun kerajaan melalui pelayanan yan benar (lihat 3 Nefi 12:16). Interitas Saya akan memiliki keberanian Unu moral untuk menyesuaikan tindakantindakan saya denan penetahuan saya tentan yan benar dan yan salah (lihat Ayub 27:5). 4

10 KEPADA REMAJA PUTRI PESERTA KEMAH

11 Sinar matahari memberi sebaian pemandanan yan palin indah di alam semesta. Ketika sinarnya menembus tetes-tetes air di saat badai hujan atau di air terjun, sinar itu terbai menjadi berkas-berkas sinar lembayun, nila, biru, hijau, kunin, oranye, dan merah yan indah. Ketika matahari terbenam di senja hari, sinarnya melintasi aris edar yan lebih jauh melalui atmosfir bumi. Lebih banyak sinar biru dan kunin yan tersarin ke luar, dan sinar merah menerobos denan sanat leluasa. Awan dan debu di atmosfir memantulkan sinar merah, dan kita melihat keelokan matahari terbenam.

12 KEPADA REMAJA PUTRI PESERTA KEMAH Selamat datan di perkemahan Remaja Putri! Denan alam semesta sebaai ruan kelas Anda, Anda dapat merasakan keajaiban ciptaan Allah dan mempelajari keterampilan yan akan menolon Anda menjadi percaya diri dan mampu hidup denan nyaman di alam terbuka. Di perkemahan, Anda dapat memperoleh teman baru serta menembankan persahabatan yan kekal denan para pemimpin Anda ketika Anda bekerja dan bermain bersama. Melalui penalaman yan dibaikan, Anda dapat lebih mendekatkan diri kepada Bapa Surawi dan menuatkan oran lain dalam menjalankan Injil. Tujuan perkemahan Remaja Putri adalah untuk membantu Anda Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menharai dan menaruh hormat terhadap alam. Menjadi lebih mandiri. Menembankan kecakapan kepemimpinan. Menharai dan melinduni linkunan. Melayani sesama. Membina persahabatan. Menikmati berkemah dan bersenan-senan. Untuk menolon Anda mencapai olol ini, Anda akan berperan serta dalam proram sertifikat perkemahan. Ada empat tinkat yan sesuai untuk empat tahun pertama Anda di Remaja Putri: Tinkat 1 usia dua belas tahun Tinkat 2 usia tia belas tahun Tinkat 3 usia empat belas tahun Tinkat 4 usia lima belas tahun Selama dua tahun terakhir Anda dalam proram Remaja Putri, bila Anda berusia enam belas dan tujuh belas tahun, Anda dapat menjadi Pemimpin Perkemahan Remaja dan membaikan apa yan telah Anda pelajari kepada oran lain. Ini merupakan baian yan sanat menarik dari proses belajar Anda sendiri. Para remaja putri yan lebih muda akan memandan Anda sebaai teladan mereka, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk membuat sebuah perbedaan dalam kehidupan mereka. Pikirkan keembiraan yan akan Anda peroleh di perkemahan. Bayankan Anda memandani lanit yan berbintan setiap malam sebelum tidur dan dibanunkan oleh kicauan burun setiap pai! Anda akan menatur dan memasak makanan bersama teman lama dan baru. Anda akan bekerja di sampin mereka dalam proyek-proyek untuk membantu melinduni linkunan. Keiatan yan penuh tantanan dapat menuntut secara jasmani dan akan menolon Anda merasakan penemanan khusus denan mereka yan berbai tantanan itu. Pikirkan betapa akan menyenankan ketika pemimpin dan remaja putri hidup bersama berperan serta saat makan, saat berbai, peraaan, api unun, kejutan yan kreatif, keiatan seni budaya dan kelas-kelas yan memberikan sertifikat. Akan ada elak tawa, nyanyian, doa dan bahkan munkin tanisan ketika Anda melakukan keiatan Anda sepanjan sian dan malam hari di perkemahan. Bayankan Anda sendiri pulan ke rumah denan menetahui cara melakukan sesuatu yan belum pernah Anda lakukan sebelumnya, merasakan indahnya persahabatan baru dan lama, serta menyadari bahwa Anda lebih dekat denan Bapa Surawi Anda. Semua ini menunu Anda di perkemahan! 7

13 Persyaratan Sertifikat Tinkat Satu Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari saat berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya lima belas menit. Sertakan dalam bacaan Anda kisah tentan Tanda Tanan Penciptaan yan terdapat dalam Musa 2:1 31 atau Kejadian 1:1 31. Setelah Tuhan menciptakan bumi, Dia memeriksa pekerjaan-nya dan melihat bahwa ciptaan-nya itu sanat baik. Baikan aasan Anda menenai penciptaan Allah denan seoran pemimpin atau teman. Pelajarilah asas dasar sanitasi untuk tempat perkemahan Anda. Pelajarilah cara membuan sampah denan benar saat berjalan kaki. Pelajarilah cara membuan sampah di perkemahan dan meninalkan tempat perkemahan lebih bersih daripada sewaktu Anda menemukannya. Ikutilah asas-asas ini selama Anda berada di perkemahan. Pelajarilah peraturan membuat perapian di daerah perkemahan Anda. Pelajarilah cara 8 Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah memadamkan api sebaaimana mestinya. Bantulah merencanakan dan berperansertalah dalam keiatan erak jalan sejauh 4,8 kilo meter. Pelajarilah apa yan harus dilakukan jika Anda tersesat. Masaklah sedikitnya 2 jenis masakan denan menunakan api atau kompor perkemahan. Jelaskan tujuan pertolonan pertama pada kecelakaan dan pelajarilah empat lankah pertama yan harus diambil ketika menolon korban kecelakaan. Peraakan cara melakukan erakan Heimlich untuk menolon oran yan tersedak. Peraakan cara memberikan pertolonan pertama jika terjadi pendarahan hebat dan keracunan. Pelajarilah cara melipat pembebat dari kain. Peraakan penunaan pembebat itu. Pelajarilah apa yan harus dimasukkan ke dalam kotak P3K dan keunaan dari tiap-tiap benda itu. Pelajarilah asas dasar untuk menyimpan dan menyiapkan makanan di alam terbuka. arilah kesempatan untuk melayani pemimpin atau peserta perkemahan lainnya. Bantulah denan sesuatu yan bukan tuas Anda. Ini dapat mencakup membantu menerjakan tuas-tuas perkemahan seperti membersihkan tempat perkemahan atau menyiapkan makanan serta membereskan sesudahnya.

14 Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan menyajikan sebuah lau atau komedi pendek denan topik seperti tema perkemahan; Nilai-nilai, Moto, atau Loo Remaja Putri; atau kisah-kisah dari tulisan suci. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Luankanlah sedikitnya tia puluh menit di alam terbuka untuk menamati ciptaanciptaan Bapa Surawi yan dapat Anda lihat, denar, cium atau sentuh. Bersyukurlah kepada Bapa Surawi atas keindahan alam di sekitar Anda. Baikanlah aasan Anda menenai alam denan seoran pemimpin atau teman. Tanda Tanan Tanda Tanan Pilah-pilahlah wadah bekas dari kaca, plastik atau alumunium, dan pastikan baran-baran itu diserahkan untuk didaur ulan setelah berkemah. Pelajarilah cara menenali enam jenis tanaman dan tia jenis binatan, burun, atau ikan yan terdapat di daerah Anda. Amatilah sankut-pautnya yan menarik dari tiap-tiap jenisnya. Tanda Tanan Pelajarilah cara membuat simpul mati, simpul pankal anda dan simpul tian. Pelajarilah kapan seharusnya menunakan simpul-simpul ini. Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Persyaratan pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Satu. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 9

15 Di sabana Afrika hidup binatan tertini di bumi yaitu jerapah. Jurnal Perkemahan Binatan yan anun ini dilukiskan sebaai buna raksasa bertankai panjan dan berbintik-bintik Apa yan telah saya pelajari di perkemahan dan pendapat saya tentan penalaman saya tahun ini: yan melankah denan lamban menjelajahi padan rumput. Jerapah menhabiskan enam belas hina dua puluh jam sehari untuk memakan tunas-tunas di sana-sini. Mereka biasanya menumpulkan daun-daunan dari tempat yan tininya kira-kira 2 sampai 5,5 meter di atas tanah. Kadan-kadan mereka memankas pepohonan yan mereka makan hina berbentuk jam pasir atau linkaran. 10

16 Persyaratan Sertifikat Tinkat Dua Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari ketika berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya lima belas menit. Sertakan dalam bacaan Anda Joseph Smith 2:1 20, kisah doa Joseph Smith di Hutan Kudus. atat atau baikanlah aasan Anda tentan Joseph Smith dan penlihatannya. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Pelajarilah tentan berbaai jenis bentuk awan. Jika munkin, kenali tia bentuk selama Anda berada di perkemahan. Peraakan dua cara untuk memurnikan air minum. Pelajarilah cara membuat isyarat untuk meminta bantuan di alam terbuka. Kenalilah petuas setempat yan dapat memberikan pertolonan, seperti penjaa hutan, satpam, polisi kehutanan, serta reu pencari atau penolon. Pelajarilah cara menhubuni petuas ini. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan berperansertalah dalam keiatan erak jalan 8 kilo meter. Rencanakan dan bawalah makanan berizi untuk bekal erak jalan tersebut. Peraakan cara mencari arah denan menamati matahari dan bintan. Peraakan cara menolon seseoran yan pinsan atau syok. Peraakan cara memberi pertolonan pertama untuk oran yan kehabisan tenaa dan terkena senatan matahari atau kejan karena kedininan dan radan dinin, berantun pada keadaan setempat. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Peraakanlah cara memberi bantuan pernafasan buatan. Pelajarilah asas dasar ilmu izi. Rencanakan dan siapkanlah satu hidanan di perkemahan. Bantulah merencanakan dan berperansertalah dalam upacara penibaran bendera atau kebaktian. Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah 11

17 Tanda Tanan arilah kesempatan untuk melayani pemimpin atau peserta perkemahan lainnya. Bantulah denan sesuatu yan bukan tuas Anda. Ini dapat mencakup membantu menerjakan tuas-tuas perkemahan seperti membersihkan tempat perkemahan atau menyiapkan makanan serta membereskan sesudahnya. Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan menyajikan sebuah lau atau komedi pendek denan topik seperti tema perkemahan; Nilai-nilai, Moto, atau Loo Remaja Putri; atau kisah-kisah dari tulisan suci. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Luankan sedikitnya tia puluh menit di alam terbuka menamati ciptaan-ciptaan Bapa Surawi yan dapat Anda lihat, denar, cium atau sentuh. Bersyukurlah kepada Bapa Surawi atas keindahan yan ada di sekitar Anda. atatlah apa yan Anda lihat dan perasaan Anda menenainya. Baikan pendapat Anda denan oran lain. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Pelajarilah cara membuat dua macam perapian. Jika peraturan setempat menenai hal itu menizinkan, buatlah dan matikan api sebaaimana mestinya. Kenalilah tia sampai lima jenis tanaman beracun dan tia sampai lima jenis tumbuhan yan aman untuk dimakan di daerah Anda. Peraakanlah cara menasah, menunakan, dan merawat pisau sebaaimana mestinya. Persyaratan Pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Dua. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 12

18 Ketika Anda pulan dari perkemahan, Anda dapat Jurnal Perkemahan melakukan banyak hal untuk tetap dekat denan alam. Tinal di manakah makhluk-makhluk liar itu? Yan telah saya pelajari di perkemahan dan pendapat saya tentan penalaman saya tahun ini: Di padan belantara? Ya. Di hutan? Benar. Namun binatan itu jua hidup di kota, di piniran kota, dan halaman belakan. Burun, tupai, kupu-kupu banyak makhluk yan luar biasa hidup di dekat Anda untuk diamati. Untuk menarik makhluk liar itu, Anda dapat menanam buna, perdu atau pohon-pohon yan menhasilkan buah arbei, benih atau buna-buna. Anda dapat membuat kolam, penairan, atau tempat makanan burun. Pelajarilah tentan makhluk liar yan hidup di dekat Anda, dan jadilah tetananya yan baik. 13

19 Persyaratan Sertifikat Tinkat Tia Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari ketika berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya selama lima belas menit. Sertakan Mosia 18:1 17 dalam bacaan Anda. Tinjaulah kembali perjanjian yan dibuat oran-oran dalam Kitab Mormon pada saat pembaptisan mereka dan perasaan yan mereka miliki. atatlah perasaan Anda tentan pembaptisan Anda. Tanda Tanan Luankanlah waktu untuk menamati kejadian di alam terbuka. Munkin matahari terbit atau matahari terbenam, awan yan bererak, atau pelani. Denan karya seni, puisi, lau, tarian, atau kata-kata tertulis, unkapkanlah pikiran Anda. Anda munkin inin membaikan pendapat Anda denan oran lain. Tanda Tanan Pelajarilah sebuah cara untuk membantu melestarikan dan melinduni linkunan di daerah Anda. Gunakan apa yan telah Anda pelajari untuk membuat perbaikan di daerah Anda. Tanda Tanan Peraakanlah cara memadamkan kebakaran karena ketidaksenajaan seperti yan disebabkan oleh lemak yan menyala sewaktu memasak, pakaian yan terbakar, atau anin yan menhembuskan percikan api pada tumbuh-tumbuhan kerin. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Pelajarilah dua cara untuk menyalakan api tanpa menunakan korek api. Pelajarilah cara menjadikan korek api tahan air. Pelajarilah cara menunakan kompas untuk menemukan arah. Berperansertalah dalam keiatan menentukan arah menunakan peta dan kompas. Perlihatkanlah cara memberikan pertolonan pertama darurat untuk iitan atau senatan serana, luka bakar, kulit melepuh dan iitan ular jika terdapat ular di daerah Anda. 14 Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Peraakanlah cara memberikan pertolonan PR (memberikan napas buatan) untuk menaktifkan kembali jantun. Pelajarilah apa yan akan Anda dilakukan jika air di perkemahan Anda tidak aman untuk diminum. Jelaskan cara Anda membuat air itu aman untuk diminum. Jika terdapat sunai kecil, danau, atau laut di dekat tempat perkemahan Anda, selidikilah daerah itu dan laporkan setiap sumber pencemaran. Jika munkin, atasilah masalah ini.

20 Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Berperansertalah dalam keiatan erak jalan yan teroranisasi. Selesaikanlah tuas yan diberikan oleh direktur perkemahan linkunan atau wilayah Anda. arilah tahu siapa di perkemahan itu yan membutuhkan sesuatu, kemudian bantulah memenuhi kebutuhan itu. Ajarkanlah sebuah lau atau permainan kepada sebuah kelompok. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Pelajarilah buku panduan keselamatan selama erak jalan atau olahraa air. Ajarkanlah panduan ini kepada sebuah kelompok. Pelajarilah cara mendirikan tia macam tempat perlindunan darurat, termasuk yan dibuat denan kain terpal atau bahan kedap air lainnya. obalah dua cara memasak di luar rumah yan belum pernah Anda coba sebelumnya, seperti memasak denan anlo, memasak tanpa perkakas, atau memasak denan tunku. Tawarkan jasa Anda kepada peserta perkemahan yan lebih muda atau seseoran yan cacat untuk menyelesaikan sebuah persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Tanda Tanan Tanda Tanan Persyaratan Pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannnya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Tia. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 15

21 Tahukah Anda burun apa yan terkecil di dunia? Tentu saja Jurnal Perkemahan burun kolibri! Ahli akrobat kecil ini dapat terban melewati telina Anda denan bunyi seperti pesawat Yan telah saya pelajari di perkemahan dan pendapat saya menenai penalaman saya tahun ini: jet, atau melayan-layan seperti helikopter di depan Anda untuk melihat apakah Anda sekuntum buna. Burun kolibri tak hentihentinya makan untuk menjaa panas dan tenaa di dalam tubuh munilnya. Setiap hari seekor burun kolibri menambil cairan manis dari sekitar kuntum buna. Burun kolibri serin kali menyesuaikan diri denan tempat burun itu berada. Di peununan Andes di Amerika Selatan, burun-burun itu memiliki bulu-bulu tambahan di sekitar kakinya untuk membantu menjaa kehanatannya. 16

22 Persyaratan Sertifikat Tinkat Empat Selesaikan tiap hal berikut ini: Tanda Tanan Setiap hari ketika berada di perkemahan, carilah sebuah tempat yan tenan dan bacalah tulisan suci sedikitnya selama lima belas menit. Sertakan dalam bacaan Anda Matius 26:36 46, sebuah kisah tentan kejadian di Taman Getsemani. atatlah perasaan Anda tentan apa yan dilakukan Kristus bai Anda. Tanda Tanan Luankanlah waktu untuk menamati lanit pada malam hari. Kenalilah dua atau lebih kumpulan bintan. Lalu bacalah Ajaran dan Perjanjian 88:42 44; Musa 1:37 39; dan Ajaran dan Perjanjian 67:2. Baikanlah pendapat Anda denan seoran pemimpin atau sebuah kelompok tentan apa yan telah Anda amati dan apa yan telah Anda baca dalam tulisan suci tersebut. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Peraakan atau ajarkanlah cara untuk melinduni linkunan di daerah Anda. Buatlah sebuah proyek yan membantu melestarikan atau memulihkan kawasan itu. Pelajarilah apa yan harus dilakukan untuk keselamatan Anda saat keadaan cuaca di daerah Anda menjadi buruk misalnya terjadi halilintar, anin puyuh, badai, tanah lonsor, atau banjir. Siapkan makanan denan menunakan dua cara memasak yan berbeda. Bantulah merencanakan sebuah keiatan untuk seluruh perkemahan atau kelompok Anda sendiri yan akan membantu para peserta salin menenal. Libatkanlah semua oran. Tanda Tanan Bahaslah sebuah kebutuhan di perkemahan denan direktur perkemahan dan denan bantuan para Pemimpin Perkemahan Remaja, kembankan sebuah rencana untuk memenuhi kebutuhan itu. Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Bantulah menoranisasi dan berperansertalah dalam keiatan jalan santai atau erak jalan bai para peserta kemah yan lebih muda. Sebutkan tanda-tanda patah tulan. Peraakan prosedur pertolonan pertama untuk menanani patah tulan. Pelajari dan peraakanlah empat cara untuk memindahkan oran yan terluka. Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah 17

23 Tanda Tanan Periksalah kembali keterampilan memberikan pertolonan pertama untuk menerima sertifikat tinkat tia yan pertama. Peraakanlah erakan Heimlich, denan memberikan bantuan pernafasan, dan memberikan PR. Tanda Tanan Bantulah merencanakan dan menyajikan sebuah lau atau komedi pendek denan topik seperti tema perkemahan; Nilai-nilai, Moto, atau Loo Remaja Putri; atau kisahkisah dari tulisan suci. Selesaikan dua atau lebih dari hal berikut ini: Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Tanda Tanan Bersama seoran peserta perkemahan lain atau sendirian, pelajarilah hal baru menenai alam dan ajarkanlah kepada kelompok Anda. Kembankanlah proyek untuk menolon para peserta kemah yan cacat. ontohnya, kembankan pelacakan alam atau penalaman di tenah alam bai seseoran yan buta atau yan menunakan kursi roda, atau yan memiliki kebutuhan khusus. Peraakanlah cara membuat ulunan kasur atau tempat tidur darurat di atas tanah dari bahan-bahan benda mati. Rencanakan dan berperansertalah dalam keiatan sehari semalam denan membawa ransel atau keiatan petualanan lainnya. Tanda Tanan Tanda tanan pemimpin dewasa wilayah atau linkunan atau Pemimpin Perkemahan remaja yan sah Persyaratan Pilihan untuk Sertifikat: Anda boleh memilih untuk menanti salah satu persyaratan sertifikat denan salah satu rancanan Anda sendiri. Meskipun demikian, rancanan Anda itu harus disetujui oleh direktur perkemahan sebelum Anda mulai menerjakannya. Tulislah persyaratan rancanan Anda pada ruan di bawah ini. Disetujui: Direktur Perkemahan Saya telah berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menerima Sertifikat Perkemahan Remaja Putri Tinkat Empat. Nama Anda Tanal Disetujui: Direktur Perkemahan Linkunan atau Wilayah Pemimpin Remaja Putri Linkunan atau Wilayah 18

B U K U P E N U N T U N PROGRAM UNIT DASAR

B U K U P E N U N T U N PROGRAM UNIT DASAR B U K U P E N U N T U N PROGRAM UNIT DASAR Daftar Isi Prakata Program Unit Dasar 2 Lima Unsur Program Unit Dasar 3 1. Organisasi 3 2. Tempat Pertemuan 4 3. Kurikulum 4 4. Pengajaran 5 5. Catatan dan Laporan

Lebih terperinci

Seorang anggota Gereja yang ramah tengah

Seorang anggota Gereja yang ramah tengah PESAN PRESIDENSI UTAMA SEPTEMBER 2011 Oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf Penasihat Kedua dalam Presidensi Utama Konferensi Umum Tidak Ada Berkat Biasa Seorang anggota Gereja yang ramah tengah bercakap-cakap

Lebih terperinci

01141_299_PlanSalvBroch.qxd 5/2/13 2:03 PM Page 1 RENC R ANA ENC KE K SELAMA E T SELAMA AN T

01141_299_PlanSalvBroch.qxd 5/2/13 2:03 PM Page 1 RENC R ANA ENC KE K SELAMA E T SELAMA AN T RENCANA KESELAMATAN APAKAH RENCANA KESELAMATAN ITU? Rencana keselamatan* adalah rencana Allah bagi kebahagiaan anak-anak-nya. Rencana itu berpusat pada Kurban Tebusan Yesus Kristus. Jika Anda mau mengikuti

Lebih terperinci

1. Ke-Allah-an. 2. Rencana Keselamatan. Allah Bapa. Yesus Kristus. Kehidupan Prafana. Roh Kudus. Penciptaan

1. Ke-Allah-an. 2. Rencana Keselamatan. Allah Bapa. Yesus Kristus. Kehidupan Prafana. Roh Kudus. Penciptaan Ajaran-Ajaran Dasar hendaknya ditekankan baik dalam kelas seminari maupun kelas institut. Guru diharapkan menolong siswa mengenali, memahami, memercayai, menjelaskan, dan menerapkan ajaran-ajaran Injil

Lebih terperinci

Keberanian Moral. Salah satu tujuan dari kehidupan fana adalah

Keberanian Moral. Salah satu tujuan dari kehidupan fana adalah Pesan Presidensi Utama, Maret 2010 Oleh Presiden Henry B. Eyring Penasihat Pertama dalam Presidensi Utama Keberanian Moral Salah satu tujuan dari kehidupan fana adalah untuk membuktikan kepada Allah bahwa

Lebih terperinci

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Hari Sabat. Hari Perhentian yang Kudus HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS Hari Sabat Hari Perhentian yang Kudus GEREJA YESUS SEJATI Pusat Indonesia Jl. Danau Asri Timur Blok C3 number 3C Sunter Danau Indah Jakarta 14350 Indonesia Telp. (021) 65304150,

Lebih terperinci

Bertobatlah... Agar Aku Dapat Menyembuhkan Kamu

Bertobatlah... Agar Aku Dapat Menyembuhkan Kamu Bertobatlah... Agar Aku Dapat Menyembuhkan Kamu PENATUA NEIL L. ANDERSEN Dari Kuorum Dua Belas Rasul Undangan untuk bertobat jarang merupakan suara peringatan, tetapi sebuah ajakan penuh kasih untuk berbalik,

Lebih terperinci

Karena massa katrol diabaikan maka 2T 1. -nya arah ke bawah. a 1. = a + a 0. a 2. = m m ) m 4 mm

Karena massa katrol diabaikan maka 2T 1. -nya arah ke bawah. a 1. = a + a 0. a 2. = m m ) m 4 mm m 0 139 Pada sistem dibawah ini hitun percepatan benda m 1 nap benda m bererak ke bawah Jawab: T 1 T 1 m 1 T m 0 a 0 T T 1 m 1 m 1 m T 1 m a m Karena massa katrol diabaikan maka T 1 T m k a k 0 atau T

Lebih terperinci

Ikutlah Aku Remaja Putri 3. Sumber-Sumber Pembelajaran bagi Remaja

Ikutlah Aku Remaja Putri 3. Sumber-Sumber Pembelajaran bagi Remaja Ikutlah Aku Remaja Putri 3 Sumber-Sumber Pembelajaran bagi Remaja pengajaran dan pembelajaran bagi keinsafan Remaja Putri Juli September 2013 Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci

Lebih terperinci

DIANUGERAHI DENGAN KUASA DARI ATAS SEMINAR PERSIAPAN BAIT SUCI

DIANUGERAHI DENGAN KUASA DARI ATAS SEMINAR PERSIAPAN BAIT SUCI DIANUGERAHI DENGAN KUASA DARI ATAS SEMINAR PERSIAPAN BAIT SUCI BUKU PEDOMAN GURU DIANUGERAHI DENGAN KUASA DARI ATAS SEMINAR PERSIAPAN BAIT SUCI BUKU PEDOMAN GURU Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari

Lebih terperinci

MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks) GERAK BENDA DALAM BIDANG DATAR DENGAN PERCEPATAN TETAP

MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks) GERAK BENDA DALAM BIDANG DATAR DENGAN PERCEPATAN TETAP MODUL PERTEMUAN KE 4 MATA KULIAH : (4 sks) MATERI KULIAH: Gerak Peluru (Proyektil); Gerak Melinkar Beraturan, Gerak Melinkar Berubah Beraturan, Besaran Anular dan Besaran Tanensial. POKOK BAHASAN: GERAK

Lebih terperinci

Menjadi Anggota Masyarakat Gereja

Menjadi Anggota Masyarakat Gereja Menjadi Anggota Masyarakat Gereja Chee Kim adalah seorang anak yatim piatu. Meskipun ia baru berusia enam tahun, ia hidup sebagai gelandangan di kota Hong Kong. Ia tidak mempunyai keluarga. Pada suatu

Lebih terperinci

TAHUN B - Hari Minggu Paskah XXVI 27 September 2015 LITURGI SABDA

TAHUN B - Hari Minggu Paskah XXVI 27 September 2015 LITURGI SABDA TAHN B - Hari Minggu Paskah XXVI 27 September 2015 LITRGI SABDA Bacaan pertama (Bil. 11 : 25-29) Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi! Bacaan diambil dari

Lebih terperinci

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Edisi 1.0 2 Pendahuluan Tentang headset Dengan Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111, Anda dapat menangani panggilan secara handsfree serta menikmati musik favorit

Lebih terperinci

ANAK BATITA: USIA ± 15 BULAN 3 TAHUN

ANAK BATITA: USIA ± 15 BULAN 3 TAHUN ANAK BATITA: USIA ± 15 BULAN 3 TAHUN 1. Pesat tapi tidak merata. - Otot besar mendahului otot kecil. - Atur ruangan. - Koordinasi mata dengan tangan belum sempurna. - Belum dapat mengerjakan pekerjaan

Lebih terperinci

KARUNIA ROH DI SAAT-SAAT YANG SULIT

KARUNIA ROH DI SAAT-SAAT YANG SULIT KARUNIA ROH DI SAAT-SAAT YANG SULIT Penatua Henry B. Eyring Dari Kuorum Dua Belas Rasul Api Unggun CES untuk Remaja Dewasa 10 September 2006 Universitas Brigham Young Saya bersyukur untuk musik yang indah

Lebih terperinci

engkhotbahkan Injil-Ku (A&P 50:14)

engkhotbahkan Injil-Ku (A&P 50:14) M Penuntun untuk Pelayanan Misionaris engkhotbahkan Injil-Ku (A&P 50:14) Bertobatlah, kamu segenap ujung bumi, dan datanglah kepada-ku dan dibaptislah dalam nama-ku, agar kamu boleh dikuduskan melalui

Lebih terperinci

Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 17 Dalam-pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus Berdoa untuk murid-muridnya Semua Orang yang Engkau Berikan Kepadaku Peliharalah.Mereka Supaya Mereka Menjadi Satu Berada Bersama-sama dengan

Lebih terperinci

Alkitab untuk Anak-anak. memperkenalkan. Empat puluh Tahun

Alkitab untuk Anak-anak. memperkenalkan. Empat puluh Tahun Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Empat puluh Tahun Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh : Janie Forest Disadur oleh: Lyn Doerksen Diterjemahkan oleh: Widi

Lebih terperinci

ALLAH MENGASIHI ANAK-ANAK-NYA

ALLAH MENGASIHI ANAK-ANAK-NYA ALLAH MENGASIHI ANAK-ANAK-NYA Pesan ini ditujukan bagi para Orang Suci Zaman Akhir yang memiliki masalah dengan ketertarikan dengan sesama jenis kelamin dan kadang-kadang merasa putus asa namun dengan

Lebih terperinci

Pendidikan untuk Pekerjaan yang Lebih Baik

Pendidikan untuk Pekerjaan yang Lebih Baik Pendidikan untuk Pekerjaan yang Lebih Baik KEMANDIRIAN PENDAHULUAN DAPATKAH KELOMPOK INI MEMBANTU SAYA DITERIMA DI SEKOLAH? Tidak selalu mudah mendapatkan pendidikan, tetapi kelompok kemandirian ini akan

Lebih terperinci

KRISTUS TURUN DALAM KERAJAAN MAUT

KRISTUS TURUN DALAM KERAJAAN MAUT KRISTUS TURUN DALAM KERAJAAN MAUT Oleh: Ev. Wiwi Suwanto (1997) Penulis adalah Alumnus Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia Ungkapan "Kristus turun dalam kerajaan maut" tidak terdapat di dalam

Lebih terperinci

Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil

Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Ajaran dan Perjanjian serta Sejarah Gereja Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir

Lebih terperinci

Lesson 1 for April 4, 2015

Lesson 1 for April 4, 2015 Lesson 1 for April 4, 2015 Tiga kitab Injil pertama dikenal sebagai Injil (terkait ) sinoptik. Semuanya banyak berisi cerita yang sama. Setiap Injil itu ditujukan kepada pendengar yang berbeda. Setiap

Lebih terperinci

GEOMETRI DALAM RUANG DIMENSI TIGA

GEOMETRI DALAM RUANG DIMENSI TIGA OMI LM UN IMNSI I (l. rismanto, M.Sc.) I. UUN II, IS, N IN. II, IS N IN itik merupakan unsur ruan yan palin sederana, tidak didefinisikan, tetapi setiap pembaca diarapkan dapat memaaminya. Yan dimaksud

Lebih terperinci

Yesus, Terang Dunia. Sebaliknya, Alkitab memakai terang sebagai lambang kehidupan, sukacita, kebenaran dan segala sesuatu yang baik.

Yesus, Terang Dunia. Sebaliknya, Alkitab memakai terang sebagai lambang kehidupan, sukacita, kebenaran dan segala sesuatu yang baik. Yesus, Terang Dunia Pernahkah saudara berjalan di tempat yang gelap dan menginginkan terang agar saudara dapat melihat? Saudara tidak tahu bahaya-bahaya yang mungkin ada di sebelah atau di depan saudara.

Lebih terperinci

pelajaran 9 energi tahukah kamu apa itu energi 119

pelajaran 9 energi tahukah kamu apa itu energi 119 pelajaran 9 energi benda yang bergerak butuh energi benda yang bunyi butuh energi benda yang bersinar butuh energi energi diperlukan dalam hidup tahukah kamu apa itu energi energi 119 energi menulis puisi

Lebih terperinci

DAMAI SEJAHTERA Pdt. Antonius S. Un

DAMAI SEJAHTERA Pdt. Antonius S. Un MUTIARA KHOTBAH #2 DAMAI SEJAHTERA Pdt. Antonius S. Un "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.

Lebih terperinci

Pelajaran ini akan menolong saudara... Mengerti syarat-syarat utama untuk menyiapkan diri saudara bagi penginjilan pribadi.

Pelajaran ini akan menolong saudara... Mengerti syarat-syarat utama untuk menyiapkan diri saudara bagi penginjilan pribadi. Siap Sedia Ingatkah saudara waktu saudara mulai belajar membaca? Amat sukar, bukan? Mula-mula saudara tidak tahu apa-apa tentang membaca. Lalu saudara mulai diajari membaca huruf-huruf abjad yang pertama.

Lebih terperinci

BUKU PEDOMAN KELAS PENITIPAN ANAK LIHATLAH ANAK-ANAK KECILMU

BUKU PEDOMAN KELAS PENITIPAN ANAK LIHATLAH ANAK-ANAK KECILMU BUKU PEDOMAN KELAS PENITIPAN ANAK LIHATLAH ANAK-ANAK KECILMU LIHATLAH ANAK-ANAK KECILMU BUKU PEDOMAN KELAS PENITIPAN ANAK Diterbitkan oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir Salt Lake

Lebih terperinci

Seru sekali lomba lari itu! Siapa yang lebih dulu tiba di lapangan, dialah yang menjadi pemenang...

Seru sekali lomba lari itu! Siapa yang lebih dulu tiba di lapangan, dialah yang menjadi pemenang... SODIS BOTOL AJAIB Seru sekali lomba lari itu! Mereka berlari sekencang-kencangnya untuk memenangkan perlombaan. 4 5 Pada suatu pagi di hari Minggu, Ani dan Ayah berjalan-jalan. Sesampai di dekat lapangan,

Lebih terperinci

Warta Lokal Area Indonesia

Warta Lokal Area Indonesia Warta Lokal Area Indonesia Pesan Presidensi Area Asia Meningkatkan Hubungan Keluarga Penatua Gerrit W. Gong dari Tujuh Puluh Penasihat Pertama dalam Presidensi Area Asia I njil Yesus Kristus yang dipulihkan

Lebih terperinci

Undang-undang Nomor I Tahun 1970

Undang-undang Nomor I Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA Undang-undang Nomor I Tahun 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk

Lebih terperinci

MEMASANG RANGKA DAN PENUTUP PLAFON

MEMASANG RANGKA DAN PENUTUP PLAFON KODE MODUL KYU.BGN.214 (2) A Milik Negara Tidak Diperdagangkan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INDUSTRI KAYU MEMASANG RANGKA DAN PENUTUP PLAFON DIREKTORAT

Lebih terperinci

TAHUN B - Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf 28 Desember 2015

TAHUN B - Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf 28 Desember 2015 TAHN B - Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria dan Yusuf 28 Desember 2015 LTRG SABDA Bacaan pertama (Kej. 15 :1-6; 21:1-3) Anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian:

Lebih terperinci

Educational Courses P.O. Box 0623 Cagayan de Oro 9000 Mindanao, Philippines. Fasal 2. Fasal 5. 7 Saudara-saudara, bukan perintah baru yang

Educational Courses P.O. Box 0623 Cagayan de Oro 9000 Mindanao, Philippines. Fasal 2. Fasal 5. 7 Saudara-saudara, bukan perintah baru yang 8 Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil mengampuni

Lebih terperinci

L j r c:. 0 P c.~..,.s+ IndfJnt!sio..tl.

L j r c:. 0 P c.~..,.s+ IndfJnt!sio..tl. L j r c:. 0 P c.~..,.s+ IndfJnt!sio..tl. SUATU KOMPLOTAN MELAWAN YESUS Tokoh-tokoh pemimpin agama membenci Yesus karena Dia berkhotbah tentang dosa-dosa mereka. Mereka iri-hati sebab orang banyak mengikuti

Lebih terperinci

Perjanjian Baru. Penuntun Belajar Anggota Kelas

Perjanjian Baru. Penuntun Belajar Anggota Kelas Perjanjian Baru Penuntun Belajar Anggota Kelas Sampul: Khotbah Di Bukit, oleh Cari Bloch. Digunakan dengan izin dari the National Historic Museum of Frederiksborg. 1998 oleh Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang

Lebih terperinci

SURAT PERTAMA Dari Rasul YOHANES

SURAT PERTAMA Dari Rasul YOHANES SURAT PERTAMA Dari Rasul YOHANES 1 62:1:1 Itu yang sudah ada dari permulaan, yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat dengan mata kami, yang sudah kami pandang, dan yang tangan kami sudah pegang dari

Lebih terperinci

SAUDARA TELAH MEMULAI KAN KEHIDUPAN BARU

SAUDARA TELAH MEMULAI KAN KEHIDUPAN BARU SAUDARA TELAH MEMULAI KAN KEHIDUPAN BARU Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari Apakah Yang Telah Terjadi? Kehidupan Baru di dalam Kristus Kehidupan Yang Bagaimanakah? Apakah Yang Harus Saudara Perbuat

Lebih terperinci

Pelayanan Mengajar itu Penting

Pelayanan Mengajar itu Penting Pelayanan Mengajar itu Penting Dalam Pelajaran 1 kita belajar tentang pengajaran Kristen sebagai suatu pelayanan. Kita membicarakan perbedaan antara mengajar, berkhotbah, dan memberi kesaksian. Kita juga

Lebih terperinci

BAGIAN SATU PENGAKUAN IMAN

BAGIAN SATU PENGAKUAN IMAN Bagian Satu 11 Kompendium Katekismus Gereja Katolik *************************************************************** BAGIAN SATU PENGAKUAN IMAN 12 Kompendium 14 Kompendium Lukisan ini menggambarkan tindakan

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 12 Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus Diurapi di Betania Persepakatan untuk Membunuh Lazarus Yesus Dielu-elukan di Yerusalem Beberapa Orang Yunani Mencari Yesus Yesus Memberitakan

Lebih terperinci

Bagaimana Menjelaskan Konsep Trinitas Kepada Orang Muslim?

Bagaimana Menjelaskan Konsep Trinitas Kepada Orang Muslim? Bagaimana Menjelaskan Konsep Trinitas Kepada Orang Muslim? Oleh: Georges Houssney Banyak orang yang rindu membagikan Injil pada orang Muslim, menghadapi masalah bagaimana menjelaskan konsep Trinitas kepada

Lebih terperinci

Memahami dan Memobilisasi untuk Kesehatan Masyarakat

Memahami dan Memobilisasi untuk Kesehatan Masyarakat 2 Memahami dan Memobilisasi untuk Kesehatan Masyarakat Dalam bab ini: halaman Memobilisasi untuk kesehatan masyarakat...12 Perubahan butuh waktu...13 Kegiatan-kegiatan untuk belajar dan memobilisasi...14

Lebih terperinci

Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya

Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya Allah Menjadikan Saudara Sebagaimana Adanya Jika saudara tahu bahwa saudara adalah seorang penting maka ini sangat membesarkan hati. Hal itu menimbulkan perasaan senang dalam hati saudara dan juga menolong

Lebih terperinci

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214. Copyright 2009 Nokia. All rights reserved.

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214. Copyright 2009 Nokia. All rights reserved. Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 Copyright 2009 Nokia. All rights reserved. PERNYATAAN KESESUAIAN Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk BH-214 ini

Lebih terperinci

Pertobatan Sejati Suatu Syarat

Pertobatan Sejati Suatu Syarat Pertobatan Sejati Suatu Syarat Agama Menjamin Kebahagiaan Keluarga. Agama keluarga adalah satu kuasa yang ajaib. Tingkah laku suami terhadap istri dan istri terhadap suami akan membuat kehidupan rumah

Lebih terperinci

Misteri Allah. Amsal 25:2-3. Orang bodoh seperti orang berhikmat. Amsal 26:11-12. Musuh seperti teman. Amsal 26:18-25.

Misteri Allah. Amsal 25:2-3. Orang bodoh seperti orang berhikmat. Amsal 26:11-12. Musuh seperti teman. Amsal 26:18-25. Lesson 10 for March 7, 2015 Pada bagian ini, kitab Amsal menolong kita untuk menemukan apa yang ditemukan di balik topeng. Yaitu, realitas di balik penampilan, apa yang mata kita tidak dapat lihat. Misteri

Lebih terperinci

Yohanes 16. Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Pekerjaan Roh Kudus Dukacita dan Sukacita Kemenangan atas Dunia PEKERJAAN ROH KUDUS

Yohanes 16. Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Pekerjaan Roh Kudus Dukacita dan Sukacita Kemenangan atas Dunia PEKERJAAN ROH KUDUS Yohanes 16 Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Pekerjaan Roh Kudus Dukacita dan Sukacita Kemenangan atas Dunia PEKERJAAN ROH KUDUS Bacalah Yohanes 16:4-15 Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya,

Lebih terperinci

Dimana hati? Ia mati ketika itu juga..

Dimana hati? Ia mati ketika itu juga.. Awal sebuah cerita adalah kegelisahan Aku khawatir perut ini terus terisi, namun kepalaku tak lagi penasaran dengan maksud adanya kehidupan. Dimana hati? Ia mati ketika itu juga.. Gusarnya Angin Sore menjelang

Lebih terperinci

Hidup dibawah Masa Paus Terakhir: 12 Fakta Yang Harus Anda Ketahui

Hidup dibawah Masa Paus Terakhir: 12 Fakta Yang Harus Anda Ketahui Hidup dibawah Masa Paus Terakhir: 12 Fakta Yang Harus Anda Ketahui Dunia sedang berada dibawah masa pemerintahan Paus Francis I, raja ke-8 dan yang terakhir, sejak dia dinobatkan menjadi penguasa mutlak

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada

Lebih terperinci

Datanglah kepada Allah dalam Cara yang Tepat Bila Saudara Berdoa

Datanglah kepada Allah dalam Cara yang Tepat Bila Saudara Berdoa Datanglah kepada Allah dalam Cara yang Tepat Bila Saudara Berdoa III Apakah cara yang tepat itu? II Dengan sikap yang bagaimana? II Di mana? II Dengan sikap badan yang bagaimana? II Dengan pola apa? Pelajaran

Lebih terperinci

Apakah Allah Benar benar Mempunyai Rencana?

Apakah Allah Benar benar Mempunyai Rencana? ~, Apakah Allah Benar benar Mempunyai Rencana?.. begitu banyak hal yang agaknya terjadi secara kebetulan! Di Mesir terdapat monumen-monumen besar yang dinamakan piramide. Piramide-piramide itu sangat besar

Lebih terperinci

a b. 1.5 l c d. 1.75 l 2 l

a b. 1.5 l c d. 1.75 l 2 l 160 1. Sebuah batu yang massanya sama digantung pada seutas tali yang berbeda panjangnya. Gambar manakah yang akan menghasilkan jumlah ayunan terbanyak untuk selang waktu tertentu. a b. l 1.5 l c d. 1.75

Lebih terperinci

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERATURAN MENTERI NOMOR :PER.15/MEN/VIII/2008 TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA. MENTERI Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang

Lebih terperinci

Bab Duapuluh-Tiga (Chapter Twenty-Three) Sakramen (The Sacraments)

Bab Duapuluh-Tiga (Chapter Twenty-Three) Sakramen (The Sacraments) Bab Duapuluh-Tiga (Chapter Twenty-Three) Sakramen (The Sacraments) Yesus memberikan kepada gereja hanya dua sakramen: baptisan air (lihat Matius 28:19) dan Perjamuan Tuhan (lihat 1 Korintus 11:23-26).

Lebih terperinci

Buku Petunjuk Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Buku Petunjuk Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Buku Petunjuk Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Edisi 1.2 ID Buku Petunjuk Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Daftar Isi Persiapan 3 Komponen 3 Memasukkan baterai 3 Membuat pasangan dan sambungan 5 Memasangkan

Lebih terperinci

Nokia Bluetooth Headset BH-102. Edisi 1

Nokia Bluetooth Headset BH-102. Edisi 1 Nokia Bluetooth Headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 Edisi 1 PERNYATAAN KESESUAIAN Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HS-107W telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2014 TENTANG RAMBU LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2014 TENTANG RAMBU LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2014 TENTANG RAMBU LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Lebih terperinci

Sebab Anak Manusia datang untuk mencari. dan menyelamatkan yang hilang. (Lukas 19:10) Domba yang hilang. Dirham yang hilang MENCARI.

Sebab Anak Manusia datang untuk mencari. dan menyelamatkan yang hilang. (Lukas 19:10) Domba yang hilang. Dirham yang hilang MENCARI. Lesson 8 for May 23, 2015 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. (Lukas 19:10) MENCARI MENYELAMATKAN Domba yang hilang Dirham yang hilang Anak yang hilang Kesempatan yang

Lebih terperinci

Pekerja Dalam Gereja Mula-Mula

Pekerja Dalam Gereja Mula-Mula Pekerja Dalam Gereja Mula-Mula Pada waktu Kim mengetahui apa artinya menjadi anggota keluarga Allah, ia mulai mengerti apa yang termasuk dalam rencana Allah baginya. Sedang ia memikirkan hal-hal ini, keinginannya

Lebih terperinci

LITURGI SABDA Bacaan pertama (Yos. 24 : 1 2a. 15-17. 18b) Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bacaan diambil dari Kitab Yosua:

LITURGI SABDA Bacaan pertama (Yos. 24 : 1 2a. 15-17. 18b) Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bacaan diambil dari Kitab Yosua: Tahun B Minggu Biasa XX - 23 Agustus 2015 LTRG SABDA Bacaan pertama (Yos. 24 : 1 2a. 15-17. 18b) Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bacaan diambil dari Kitab Yosua: Menjelang wafatnya,

Lebih terperinci

APA ITU KESELAMATAN? (AWAS, PALING RAWAN DISESATKAN SETAN)

APA ITU KESELAMATAN? (AWAS, PALING RAWAN DISESATKAN SETAN) APA ITU KESELAMATAN? (AWAS, PALING RAWAN DISESATKAN SETAN) Topik sharing kita adalah tentang Keselamatan. Semua orang mencari selamat. Sejumlah orang malah menyiasati keselamatannya. Dan setiap agama mengkhususkan

Lebih terperinci

Prolog Gurn dan Eartixo

Prolog Gurn dan Eartixo Prolog Gurn dan Eartixo (GURN - ERTIXO) Ruang angkasa yang sunyi beberapa juta satuan astronomi dari galaksi Bimasakti. Di suatu tempat yang belum bisa dijangkau oleh manusia Bumi, bintang biru memancarkan

Lebih terperinci

Peta Ovi untuk ponsel. Edisi 1

Peta Ovi untuk ponsel. Edisi 1 Peta Ovi untuk ponsel Edisi 1 2 Daftar Isi Daftar Isi Ikhtisar peta 3 Posisi saya 4 Melihat lokasi dan peta 4 Tampilan peta 5 Mengubah tampilan peta 5 Men-download dan memperbarui peta 5 Menggunakan kompas

Lebih terperinci

PENYARINGAN (FILTRASI) AIR DENGAN METODE SARINGAN PASIR CEPAT

PENYARINGAN (FILTRASI) AIR DENGAN METODE SARINGAN PASIR CEPAT MODUL: PENYARINGAN (FILTRASI) AIR DENGAN METODE SARINGAN PASIR CEPAT I. DESKRIPSI SINGKAT A ir dan sanitasi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena itu jika kebutuhan tersebut

Lebih terperinci

Nokia Wireless Music Receiver MD-310

Nokia Wireless Music Receiver MD-310 Nokia Wireless Music Receiver MD-310 Edisi 1.2 2 Tentang unit penerima musik Dengan Nokia Wireless Music Receiver MD-310, Anda dapat menikmati musik favorit dengan audio kualitas tinggi tanpa harus mengganti

Lebih terperinci

Rumah Sehat. edited by Ratna Farida

Rumah Sehat. edited by Ratna Farida Rumah Sehat edited by Ratna Farida Rumah Adalah tempat untuk tinggal yang dibutuhkan oleh setiap manusia dimanapun dia berada. * Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya

Lebih terperinci

Beri tanda [v] pada statement di bawah ini yang sesuai dengan diri Anda saat ini. Jumlahkan tanda [v] pada masing-masing kolom.

Beri tanda [v] pada statement di bawah ini yang sesuai dengan diri Anda saat ini. Jumlahkan tanda [v] pada masing-masing kolom. Beri tanda [v] pada statement di bawah ini yang sesuai dengan diri Anda saat ini. Jumlahkan tanda [v] pada masing-masing kolom. Suka menulis kreatif Menonjol dalam kelas seni di sekolah Mengarang kisah

Lebih terperinci

TINTA ITU BUTA Kumpulan Puisi atau Semacamnya Zaki Ef

TINTA ITU BUTA Kumpulan Puisi atau Semacamnya Zaki Ef TINTA ITU BUTA Kumpulan Puisi atau Semacamnya Zaki Ef Diterbitkan oleh merdekata merdekata@gmail.com Agustus, 2013 Desain & Tata Letak: @kreatifikaz 2 Ucapan terima kasih: Kepada-Mu, segala puji. Kepada

Lebih terperinci

Mempromosikan Kesehatan Lingkungan Masyarakat

Mempromosikan Kesehatan Lingkungan Masyarakat 1 Mempromosikan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Dalam bab ini: halaman Para penggerak kesehatan menghentikan kolera...2 Bekerja bersama-sama untuk perubahan...3 Apa yang membuat pengorganisasian kesehatan

Lebih terperinci

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA

INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA 2 Waktu Terjadinya Bencana Alam 2-6 Akses Informasi yang Dapat Diterima Mengenai Bencana Untuk mencegah keadaan mengenai bencana alam, yang pertama adalah mendapatkan info dari badan perkiraan cuaca tentang

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan

Lebih terperinci

K29 KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA

K29 KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA K29 KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA 1 K 29 - Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2 Pengantar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki

Lebih terperinci

Tanggal: Nama pemimpin: Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. 07 Dikeluarkan dengan Angka. Tanggal: Nama pemimpin: Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

Tanggal: Nama pemimpin: Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. 07 Dikeluarkan dengan Angka. Tanggal: Nama pemimpin: Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Referensi 20 Contoh Program: 6-8 tahun Minggu 1 Pelangi 05 Keliling Dunia dengan Hula Hoop 07 Dikeluarkan dengan Angka 12 Makhluk Asing Mengembangkan Aturan Main untuk Kelompok (Referensi 09) Minggu 2

Lebih terperinci

Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah

Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh: Janie Forest Disadur oleh: Ruth Klassen Diterjemahkan

Lebih terperinci

Strategi Meraih Kemenangan Kekal. Dari Penerbit OUR DAILY BREAD

Strategi Meraih Kemenangan Kekal. Dari Penerbit OUR DAILY BREAD Strategi Meraih Kemenangan Kekal Dari Penerbit OUR DAILY BREAD mengalahkan godaan Kecanduan obat-obatan terlarang, alkohol, seks, atau judi telah merusak hidup banyak olahragawan. Terkadang kita heran

Lebih terperinci

Teknologi Tepat Guna Penjernihan Air Dengan Biji Kelor (Moringa Oleifera) Teknologi Tepat Guna

Teknologi Tepat Guna Penjernihan Air Dengan Biji Kelor (Moringa Oleifera) Teknologi Tepat Guna Teknologi Tepat Guna Penjernihan Air Dengan Biji Kelor (Moringa Oleifera) Oleh Kharistya - http://kharistya.wordpress.com Teknologi Tepat Guna Teknologi tepat guna, mengutip dari wikipedia, merupakan teknologi

Lebih terperinci

BARANG PUBLIK & FREE RIDER

BARANG PUBLIK & FREE RIDER BARANG PUBLIK tejo@uny.ac.id & FREE RIDER Tejo Nurseto, M.Pd P. Ekonomi FE UNY TUJUAN: Mahasiswa mampu: tejo@uny.ac.id Menjelaskan bagaimana barang publik berbeda dengan barang privat dan mengapa pihak

Lebih terperinci

ANALISIS TEMPAT KERJA

ANALISIS TEMPAT KERJA II. ANALISIS TEMPAT KERJA Untuk dapat membuat rencana kerja yang realistis, rapi, dan teratur, sebelum menjatuhkan pilihan jenis alat yang akan digunakan, perlu dipelajari dan penelitian kondisi lapangan

Lebih terperinci

IBADAH KE- LUARGA BAHAN

IBADAH KE- LUARGA BAHAN BAHAN IBADAH KE- LUARGA Susunan Acara : 1. Lagu Pembuka 2. Doa Pembuka 3. Pembacaan Firman Tuhan 4. Perenungan 5. Sharing 6. Pujian 7. Doa Syafaat 8. Doa Bapa Kami BAHAN IBADAH KELUARGA JANUARI 2015 4

Lebih terperinci

Dalam Hal-hal Apa Gereja Tuhan Itu Seperti Satu Tubuh

Dalam Hal-hal Apa Gereja Tuhan Itu Seperti Satu Tubuh Dalam Hal-hal Apa Gereja Tuhan Itu Seperti Satu Tubuh Hanya orang percayalah yang menjadi anggota-anggota yang sebenamya dari gereja Allah. Dalam pelajaran 4 kita telah melihat bahwa ada berbagai sebutan

Lebih terperinci

PETUNJUK PENGGUNAAN Lemari Pendingin 2 pintu Bebas Bunga Es (No Frost)

PETUNJUK PENGGUNAAN Lemari Pendingin 2 pintu Bebas Bunga Es (No Frost) PETUNJUK PENGGUNAAN Lemari Pendingin 2 pintu Bebas Bunga Es (No Frost) DAFTAR ISI FITUR 2 PEMASANGAN 5 PENGOPERASIAN 6 MEMBERSIHKAN 8 PERINGATAN 9 PEMECAHAN MASALAH 10 No. Pendaftaran: PEMECAHAN MASALAH

Lebih terperinci

Amati gambar di bawah dengan teliti!

Amati gambar di bawah dengan teliti! Ayo mengenal kewajiban yang sama di sekolah! Setiap hari Dayu pergi ke sekolah. Dayu belajar dengan teman-teman. Semua siswa belajar dengan tanggung jawab. Mereka memiliki kewajiban yang sama di sekolah.

Lebih terperinci

Naskah Khotbah KEMURAHAN ALLAH KEPADA KITA (Matius 20:1-16) BUBY TICOALU

Naskah Khotbah KEMURAHAN ALLAH KEPADA KITA (Matius 20:1-16) BUBY TICOALU Naskah Khotbah KEMURAHAN ALLAH KEPADA KITA (Matius 20:1-16) BUBY TICOALU Perikop Matius 20:1-16 yang berbicara tentang kemurahan Allah, ada dalam suatu rangkaian yang sangat luas di dalam Alkitab. Sebelum

Lebih terperinci

Buku Petunjuk Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Nokia Untuk di Mobil CR-200/CR-201

Buku Petunjuk Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Nokia Untuk di Mobil CR-200/CR-201 Buku Petunjuk Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Nokia Untuk di Mobil CR-200/CR-201 Edisi 1.4 ID Tentang dudukan pengisian daya nirkabel untuk di mobil Dengan Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Nokia Untuk di Mobil

Lebih terperinci

isi kita Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

isi kita Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. SUKACITA dari isi kita Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. (2 Kor. 9:7; Amsal 22:9 dan Sirakh 35:8) Cerialah dan bergembiralah senantiasa, karena Allah menghendaki untuk dilayani dengan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Lebih terperinci

Bab Duapuluh-Lima (Chapter Twenty-Five) Didikan dari Tuhan (The Discipline of the Lord)

Bab Duapuluh-Lima (Chapter Twenty-Five) Didikan dari Tuhan (The Discipline of the Lord) Bab Duapuluh-Lima (Chapter Twenty-Five) Didikan dari Tuhan (The Discipline of the Lord) Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang

Lebih terperinci

Selamat datang di prasekolah

Selamat datang di prasekolah Welcome to preschool A parents guide to starting preschool Selamat datang di prasekolah Pedoman orang tua untuk memulai prasekolah INDONESIAN Menghadiri prasekolah Daftar Periksa Perkara prasekolah mungkin

Lebih terperinci

Lakon BILA MULA. Karya: JOKO SUCIANTO, SPd.

Lakon BILA MULA. Karya: JOKO SUCIANTO, SPd. Lakon BILA MULA Karya: JOKO SUCIANTO, SPd. LAMPU PADAM, REMANG-REMANG. MUSIK, BERNYANYI, MENARI, MERAUNG-RAUNG DI TELINGA YANG TERLUKA. SEIRING TARIAN YANG BERINGSUT. SUNGGUH ADANYA TIDAK MENGADA-ADA.

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari...

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yohanes 9 Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Yesus Menyembuhkan Orang Buta Sejak Lahirnya Orang-orang Farisi Mengusut Penyembuhan itu Kebutaan Rohani YESUS MENYEMBUHKAN ORANG YANG BUTA SEJAK

Lebih terperinci

APA YANG HARUS DIKETAHUI DI USIA 2 TAHUN?

APA YANG HARUS DIKETAHUI DI USIA 2 TAHUN? APA YANG HARUS DIKETAHUI DI USIA 2 TAHUN? ASPEK YANG DISUKAI ANAK YANG BISA KITA AJARKAN FISIK Sangat Aktif. Bisa jalan, lari, lompat 2 kaki, bertumpu, dan manjat. Bisa corat-coret, bekerja dengan 3-4

Lebih terperinci

Bab Empat-Belas (Chapter Fourteen) Dasar-Dasar Iman (Fundamentals of Faith)

Bab Empat-Belas (Chapter Fourteen) Dasar-Dasar Iman (Fundamentals of Faith) Bab Empat-Belas (Chapter Fourteen) Dasar-Dasar Iman (Fundamentals of Faith) Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa

Lebih terperinci

BULAN 3 >>>>>> YOSUA PEMIMPIN KUATKAN & TEGUHKANLAH HATIMU

BULAN 3 >>>>>> YOSUA PEMIMPIN KUATKAN & TEGUHKANLAH HATIMU BULAN 3 >>>>>> YOSUA PEMIMPIN KUATKAN & TEGUHKANLAH HATIMU Minggu 1 UNTUK KEPEMIMPINAN BARU PAKAI CARA BARU! Yosua 3:4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta panjangnya,

Lebih terperinci

KESAN MANFAAT JEAP. Devina Amanda Putri. Elang Sandyawan Pamungkas

KESAN MANFAAT JEAP. Devina Amanda Putri. Elang Sandyawan Pamungkas KESAN MANFAAT JEAP Jessica A. Putri Saya berterima kasih atas bantuan yang saya terima, dana JEAP selama saya bersekolah yang sangat membantu saya dalam pendidikan dan prestasi saya disekolah. Dengan bantuan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA DENPASAR TPST-3R DESA KESIMAN KERTALANGU DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR TPST-3R DESA KESIMAN KERTALANGU DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR PEMERINTAH KOTA DENPASAR TPST-3R DESA KESIMAN KERTALANGU DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR VISI DAN MISI VISI Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Kota Denpasar Yang Kreatif dan Berwawasan

Lebih terperinci

Awal kesedihan Manusia

Awal kesedihan Manusia Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Awal kesedihan Manusia Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh : Byron Unger dan Lazarus Disadur oleh: M. Maillot dan Tammy

Lebih terperinci