GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN BAGI STAF AKADEMIK KE NEGARA NEGARA ASEAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN BAGI STAF AKADEMIK KE NEGARA NEGARA ASEAN"

Transkripsi

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN LATIHAN BAGI STAF AKADEMIK KE NEGARA NEGARA ASEAN 1.0 TUJUAN 1.1 Dokumen ini menjelaskan syarat, prosedur, dan proses pengurusan latihan di luar negara bagi staf akademik selaras dengan dasar empowerment kepada Fakulti/Pusat/Kampus Cawangan. 1.2 Garis Panduan ini juga terpakai kepada semua staf akademik sementara dan bertaraf kontrak (warganegara/bukan warganegara). (bagi staf sedang Cuti Belajar yang ingin membentang kertas kerja hendaklah memajukan permohonan ke Bahagian Biasiswa, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar). 1.3 Penurunan had kuasa ini adalah terhad kepada Kelulusan untuk Latihan bagi negara negara ASEAN sahaja: 2.0 TADBIR URUS a. Menghadiri kursus (seminar / bengkel / konferensi) b. Membentang kertas kerja, poster atau hasil karya c. Mengikuti latihan peralatan pengajaran, pembelajaran atau penyelidikan Kelulusan semua permohonan adalah dipertanggungjawabkan kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Fakulti/Cawangan (sila rujuk Lampiran I). Keanggotaan PPSM adalah seperti dijadual 1 Jadual 1: Keanggotaan Panel Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Pengerusi Dekan Ahli Setiausaha 1. Timbalan Timbalan Dekan 2. Seorang Pensyarah terkanan* yang dilantik Timbalan Pendaftar Kanan/Timbalan Pendaftar/Penolong Pendaftar Kanan/ Penolong Pendaftar Pengerusi Ahli Setiausaha Cawangan Pengarah/Penyelaras Kampus 1. Timbalan Pengarah/ Penyelaras Kampus (HEA) 2. Timbalan Pengarah/ Penyelaras Kampus (HEP) Timbalan Pendaftar Kanan/Timbalan Pendaftar/Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Penjelasan terkanan ialah kekananan dari segi jawatan atau ranking dan bukanlah membawa maksud perkhidmatan yang lama. 1

2 3.0 SYARAT Pada umumnya staf akademik perlu diberi latihan yang berteraskan kompetensi dan pembelajaran berterusan untuk menggalakkan pembangunan diri, penggunaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi. Semua permohonan hendaklah dihantar kepada PPSM fakulti/cawangan masing masing. 3.1 Menghadiri / Membentang Kertas Kerja/poster/hasil karya di Seminar / Bengkel / Konferensi negara ASEAN. Prinsip Umum. Calon boleh diluluskan dengan pembiayaan sekurang kurangnya a. Hadir satu (1) kali setahun (Program yang dihadiri harus berdasarkan teras disiplin / bidang pengajaran calon). b. Bentang kertas kerja/poster/hasil karya satu (1) kali setahun Pembentangan kertas kerja perlu menepati kriteria berikut : (i) (ii) Kertas kerja/hasil karya berdasarkan penyelidikan dan bukan literature review Kertas kerja/hasil karya adalah berkaitan dengan bidang teras pengajaran calon/keutamaan Universiti 4.0 PROSEDUR PERMOHONAN Permohonan untuk pertimbangan kelulusan perlu mematuhi prosedur dan proses berikut : 4.1 Menghadiri / Membentang Kertas Kerja/poster/hasil karya (Kursus, Seminar, Konferensi, Bengkel) Dokumen yang diperlukan bagi menghadiri kursus/seminar/bengkel/konferensi 1. Borang Permohonan Menghadiri/Membentang Kertas Kerja (Borang JKLPS 2003/2 (Pindaan) (JPbSM (1) sila layari; untuk mendapatkan borang permohonan latihan (borang ini dapati di staf portal, Stars V3, eproses & Sistem Sokongan dalam menu e latihan) 2. Salinan brosur/leaflet seminar/konferensi 2

3 3. Permohonan dikemukakan melalui Dekan /Pengarah Kampus ke Pejabat Dekan Fakulti/Pengarah Kampus tidak kurang daripada 60 hari sebelum program bermula 4. Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Fakulti/Cawangan akan bermesyuarat untuk membuat keputusan. (Carta Alir seperti di Lampiran A) Dokumen yang diperlukan bagi membentang kertas kerja/poster/ hasil karya 1. Borang Permohonan Menghadiri/Membentang Kertas Kerja (Borang JKLPS 2003/2 (Pindaan) (JPbSM (1) sila layari; untuk mendapatkan borang permohonan latihan (borang ini dapati di staf portal, Stars V3, eproses & Sistem Sokongan dalam menu e latihan) 2. Penerimaan persetujuan membentang kertas kerja/hasil karya oleh pihak penganjur 3. Salinan brosur/leaflet seminar/konferensi 4. Salinan kertas kerja penuh atau ringkasan hasil karya (ulasan mengenai hasil karya secara informatif dan padat bagi Fakulti seni Lukis dan Seni Reka sahaja) 5. Maklumbalas Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Fakulti/Cawangan bagi pembentangan kertas kerja/poster/hasil karya (format borang maklumbalas adalah seperti di Lampiran B) 6. Permohonan dikemukakan kepada Dekan Fakulti/Pengarah Kampus tidak kurang daripada 60 hari sebelum program bermula 7. Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) Fakulti/Cawangan akan bermesyuarat untuk membuat keputusan (sekiranya tiada pensyarah terkanan di cawangan bagi sesuatu bidang, kertas kerja hendaklah dimajukan ke Fakulti untuk maklumbalas) PPSM (Fakulti/Cawangan) hendaklah mengemukakan Laporan Bulanan pada setiap sepuluh (10) hb.berikutnya kepada Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM) untuk pelaporan kepada Jawatankuasa Latihan & Pembangunan Staf (Induk) (Sila rujuk format laporan disertakan di Lampiran II) 3

4 5.0 PEMBIAYAAN MENGHADIRI DAN MEMBENTANG KERTAS KERJA 5.1 Menghadiri Perkara Hadir sahaja (selain Fakulti Perubatan/Farmasi/ Pergigian/Sains Kesihatan) Permohonan kali Permohonan kali kedua pertama Yuran pendaftaran Yuran pendaftaran Hadir sahaja bagi Fakulti Perubatan/ Farmasi Pergigian/ Sains Kesihatan Pemohon yang telah menghadiri program yang diluluskan mesti mengemukakan laporan Contionous Professional Development (CPD) program yang diadakan di peringkat fakulti kepada JPbSM Hadir latihan (latihan bagi penggunaan alatan kemudahan pengajaran dan pembelajaran) Fakulti diminta menjemput jurulatih profesional peralatan berkenaan ke fakulti jika memerlukan penghantaran peserta yang lebih ramai Yuran pendaftaran Penginapan (ikut kelayakan berkursus) Tiket kapal terbang (kelas ekonomi) termasuk perjalanan dari airport hotel airport 40% elaun makan Sekiranya dibiayai oleh pihak penganjur: Elaun Harian akan dibayar oleh UiTM atau Elaun makan akan dibayar oleh UiTM Sekiranya tidak dibiayai oleh pihak penganjur, pemohon akan disyorkan: Yuran pendaftaran (jika ada) Penginapan (ikut kelayakan berkursus) Tiket kapal terbang (kelas ekonomi) termasuk perjalanan dari airport hotel airport 40% elaun makan Yuran pendaftaran Penginapan (ikut kelayakan berkursus) Tiket kapal terbang (kelas ekonomi) termasuk perjalanan dari airport hotelairport 40% elaun makan Sekiranya dibiayai oleh pihak penganjur: Elaun Harian akan dibayar oleh UiTM atau Elaun makan akan dibayar oleh UiTM Sekiranya tidak dibiayai oleh pihak penganjur, pemohon akan disyorkan: Yuran pendaftaran (jika ada) Penginapan (ikut kelayakan berkursus) Tiket kapal terbang (kelas ekonomi) termasuk perjalanan dari 4

5 Hadir pameran antarabangsa (bagi staf Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) Sekiranya dibiayai oleh pihak penganjur: Elaun Harian akan dibayar oleh UiTM atau Elaun makan akan dibayar oleh UiTM (sekiranya tidak diberi elaun makan) Sekiranya tidak dibiayai oleh pihak penganjur, pemohon akan disyorkan: Yuran pendaftaran sahaja airport hotelairport 40% elaun makan Sekiranya dibiayai oleh pihak penganjur: Elaun Harian akan dibayar oleh UiTM atau Elaun makan akan dibayar oleh UiTM (sekiranya tidak diberi elaun makan) Sekiranya tidak dibiayai oleh pihak penganjur, pemohon akan disyorkan: Yuran pendaftaran sahaja 5.2 Membentang Kertas Kerja Perkara Membentang kertaskerja/poster/hasil karya kali pertama bagi penulis pertama: maklumbalas amat baik atau baik daripada LAF kertas kerja telah diterima oleh penganjur Permohonan kali pertama Yuran pendaftaran Penginapan (ikut kelayakan berkursus) Tiket kapal terbang (kelas ekonomi) termasuk perjalanan dari airport hotel airport 40% elaun makan Permohonan kali kedua Geran mengikut negara 5.3 Kelulusan Peruntukan Kelulusan peruntukan adalah terhad kepada 3 orang bagi setiap fakulti bagi sesuatu program. Penyertaan atau pembentangan yang selebihnya adalah Lulus Tanpa Biaya (LTB) dari pihak Universiti. 5

6 6.0 LAPORAN/PEMBENTANGAN SEMULA JKLPS (I) Jan PPSM Fakulti/Cawangan hendaklah memastikan calon menyediakan laporan latihan Borang A1 (Laporan Kehadiran Kursus ) Pindaan 1/2007 dalam tempoh 30 hari selepas tamat program. 6.2 Calon perlu berkongsi maklumat yang diperolehi / dipelajari bersama staf akademik atau staf fakulti melalui sesi pembentangan semula dan sesi perkongsian (sharing session). 6.3 Bagi staf Fakulti Perubatan/Farmasi/Pergigian dan Sains Kesihatan yang menghadiri latihan dan dibiayai penuh oleh pihak Universiti, diminta untuk menghantar laporan Contionous Professional Development (CPD )kepada pihak Jabatan Pembangunan Sumber Manusia. 6.4 Calon perlu membuat networking dengan beserta peserta seminar/bengkel/konferensi di negara negara ASEAN dan membuat laporan kepada fakulti. 6.5 Calon yang tidak menghantar laporan latihan dalam masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan untuk permohonan menghadiri/membentang kertas kerja/poster/hasil karya bagi permohonan seterusnya. 6

7 PANDUAN MENGHADIRI / MEMBENTANG KERTAS KERJA/POSTER/HASIL KARYA KURSUS / KONFERENSI/BENGKEL/ SEMINAR KE NEGARA NEGARA ASEAN 1. Pendaftaran (Jika Diluluskan dan Berkenaan) Pemohon adalah diminta mengesahkan terus dengan penganjur mengenai kehadiran pemohon. Pihak UiTM akan membayar yuran penyertaan/pendaftaran sebaik sahaja menerima resit rasmi daripada pemohon. 2. Urusan kebenaran ke luar negara Pemohon adalah diminta untuk mengisi borang Permohonan Menghadiri Persidangan, Seminar, Lawatan Rasmi/Persendirian ke Luar Negara (borang Lampiran A ) dan memajukan ke Pejabat Canseleri 60 hari sebelum program. 3. Tuntutan Elaun Penginapan dan Elaun Makan (Jika Diluluskan dan Berkenaan) a. Tuntutan elaun penginapan dan elaun makan boleh dibuat selepas menghadiri program dengan menggunakan Borang Tuntutan Perjalanan Rasmi. Borang berkenaan boleh diambil dari mana mana Unit Kewangan ataupun dari Pejabat Am Fakulti / Cawangan. b. Semua tuntutan hendaklah menggunakan resit asal dan disertakan bersama surat kelulusan dari PPSM Fakulti/Cawangan. 4. Tempahan Tiket Kapal Terbang (Jika Diluluskan dan Berkenaan) Bagi penempahan tiket kapal terbang pemohon adalah diminta untuk berhubung dengan Unit Kewangan Zon 1 ( ) Pejabat Bendahari untuk tempahan tiket penerbangan (kelas ekonomi sahaja). Bagi yang telah membuat tempahan sendiri, sila berhubung dengan Unit Kewangan Fakulti/Kampus Cawangan masing masing untuk membuat tuntutan. 5. Lulus Tanpa Biaya Permohonan yang diluluskan untuk menghadiri/membentang kertas kerja/poster/hasil karya di seminar/kursus yang berkenaan dengan menggunakan peruntukan sendiri. 6. Lulus Geran Luar Negara Pemohonan yang diluluskan untuk membentang kertas kerja/poster/hasil karya mengikut kadar geran luar negara atau kos sebenar yang mana lebih rendah. 7. Tidak Lulus Pemohonan tidak diluluskan untuk menghadiri seminar/konferensi/bengkel atau membentang kertas kerja/poster/hasil karya menggunakan peruntukan universiti atau sendiri. 8. Perubahan Tarikh / Kegagalan Menghadiri Kursus/seminar a. Pemohon perlu kemukakan surat pemberitahuan kepada Pejabat Dekan / Pengarah Kampus jika berlaku perubahan tarikh kursus/seminar (lampirkan surat dari penganjur). 7

8 b. Sekiranya pemohon gagal untuk menyertai program yang dipohon, hendaklah memaklumkan kepada Dekan Fakulti / Pengarah Kampus secara bertulis bersama Borang Laporan Kehadiran Kursus dengan kadar segera. Sebarang peruntukan kewangan yang telah terima untuk tujuan menghadiri program ini, hendaklah dikembalikan kepada Universiti. Sebarang kerugian kos yang diakibatkan dari kegagalan menyertai program berkenaan adalah ditanggung oleh pemohon. c. Pertukaran peserta seminar/konferensi/kursus adalah dilarang sama sekali tanpa kelulusan dari PPSM Fakulti / Cawangan. 9. Laporan Selepas Program Sila lengkapkan BORANG LAPORAN MENGHADIRI LATIHAN ANJURAN ORGANISASI LUAR dan dikembalikan kepada PPSM Fakulti dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia untuk tujuan pengemaskinian log latihan staf. 8

9 CARTA ALIR MENGHADIRI/MEMBENTANG KERTAS KERJA/POSTER/HASIL KARYA (KURSUS/SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL) KE NEGARA NEGARA ASEAN Lampiran A Timeline Proses Tanggungjawab 60 hari sebelum program Permohonan CALON Perakuan Fakulti/Cawangan CALON 21 hari Maklumbalas PPSM (bagi membentang kertaskerja /poster sahaja) PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM) FAKULTI/CAWANGAN Keputusan Fakulti/Cawangan PPSM 7 hari Surat Kelulusan Lulus URUSETIA PPSM FAKULTI/CAWANGAN 30 hari Kelulusan ke luar negara/visa Program bermula Hadir/Membentang Kertas s.k. : 1) Pejabat Bendahari 2) Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM) CALON 30 hari selepas tamat program Laporan ke Pejabat Dekan Fakulti/Pengarah Kampus CALON Pembentangan/ Perkongsian Ilmu CALON Laporan bulanan pada setiap 10hb Laporan ke JPbSM URUSETIA PPSM FAKULTI/CAWANGAN 9

10 Lampiran B MAKLUMBALAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA FAKULTI/CAWANGAN AGENDA : PERMOHONAN MEMBENTANG KERTAS KERJA DI (NAMA PROGRAM/TARIKH/TEMPAT) OLEH (NAMA STAF (NO. UiTM: ) (JAWATAN) NAMA FAKULTI/CAWANGAN Setelah meneliti kertas kerja (Nama Staf, No. UiTM, Nama Fakulti/Cawangan) Panel Pembangunan Sumber Manusia berpendapat kertas kerja beliau adalah: (sila tandakan di kotak yang berkenaan) Amat Baik Baik Tidak Memuaskan ULASAN TERPERINCI 1. Kemantapan Isi Kandungan 2. Impak kepada Pembangunan Akademik UiTM 3. Tahap Pengiktirafan Peringkat Nasional/Antarabangsa Antarabangsa Ulasan : Nasional Ulasan : TANDATANGAN & COP (Pengerusi/Ahli Panel Pembangunan Sumber Manusia Fakulti/Cawangan) Tarikh: (borang_laf_keluaran 6 November 2008) 10

11 Lampiran I PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM) (FAKULTI/PUSAT/INSTITUT) BIL FAKULTI/PUSAT/INSTITUT/KAMPUS CAWANGAN KEANGGOTAAN PPSM A. SAINS DAN TEKNOLOGI Faklulti Sains Gunaan Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif Fakulti Sebina Perancangan dan Ukur Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Fakulti Perubatan Fakulti Sains Kesihatan Fakulti Farmasi Fakulti Kejuruteraan Kimia Fakulti Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Elektrik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pengerusi : Dekan Ahli : 1. Timbalan Timbalan Dekan : 2. Seorang Pensyarah terkanan* yang dilantik Setiausaha : Timbalan Pendaftar Kanan/ Timbalan Pendaftar/ Penolong Pendaftar Kanan/Penolong Pendaftar SAINS SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN Fakulti Undang Undang Fakulti Pentadbiran dan Pengajian Polisi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Fakulti Pendidikan Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik Akademi Pengajian Bahasa Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Akademi Pengajian Kemanusiaan PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN Fakulti Perakaunan Fakulti Pengurusan Perniagaan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Fakulti Pengurusan Maklumat Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat 11

12 BIL FAKULTI/PUSAT/INSTITUT/KAMPUS CAWANGAN KEANGGOTAAN PPSM B. Akademi Pengajian Bahasa Pengerusi Dekan Ahli 1. Timbalan Dekan 2. Seorang Pensyarah terkanan* yang dilantik Setiausaha Penolong Pendaftar Kanan/ Penolong Pendaftar C. Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Pengerusi Pengarah Ahli 1. Timbalan Pengarah 2. Seorang Pensyarah terkanan* yang dilantik Setiausaha Timbalan Pendaftar/ Penolong Pendaftar Kanan/ Penolong Pendaftar D. International Education Center (INTEC) Pengerusi Pengarah Ahli 1. Timbalan Pengarah 2. Seorang Pensyarah terkanan* yang dilantik E. Kampus Cawangan Setiausaha Timbalan Pendaftar/ Penolong Pendaftar Kanan/ Penolong Pendaftar Pengerusi Pengarah/Penyelaras Kampus Ahli 1. Timbalan Pengarah/ Penyelaras Kampus (HEA) 2. Timbalan Pengarah/ Penyelaras Kampus (HEP) Setiausaha Timbalan Pendaftar Kanan/Timbalan Pendaftar/Penolong Pendaftar (Pentadbiran) * Terkanan ialah kekananan dari segi jawatan atau ranking dan bukanlah membawa maksud tempoh perkhidmatan yang lama 12

13 Lampiran II LAPORAN MENGHADIRI/MEMBENTANG KERTAS KERJA KE NEGARA NEGARA ASEAN FAKULTI : BULAN/TAHUN : Bil Pemohon/ No.UiTM/Kampus Tajuk Program/ Tarikh/ Tempat Tajuk Kertas Kerja (jika membentang kertas kerja) Ulasan Lembaga Akademik Ulasan / Keputusan Ahli Jawatankuasa JKLPS(I) Tandatangan : Pengerusi PPSM Fakulti Cop rasmi : Tarikh : 13

14 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Shah Alam, Selangor BORANG JKLPS 2003/2 Pindaan JPbSM 1 Lampiran III JKLPS (I) Jan 2009 BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI / MEMBENTANG KERTAS KERJA ( KURSUS / SEMINAR / KONFERENSI / BENGKEL ) LUAR NEGARA NAMA KURSUS TEMPOH TEMPAT PENGANJUR : :......HINGGA : : TUJUAN PERMOHONAN IMPLIKASI KEWANGAN Yuran Elaun Perjalanan Bayaran Sewa Hotel (Beresit) MENGHADIRI MEMBENTANG KERTAS KERJA (Sertakan Salinan Kertas Kerja lengkap dan Surat Penerimaan Kertas Kerja) Tambang Kapal Terbang (Kelas Ekonomi) Destinasi :... Jika Pembiayaan Penganjur JUMLAH RM... RM RM... RM RM RM BUTIR BUTIR PEMOHON NAMA PEMOHON : NO: PEKERJA : JAWATAN :... GRED JAWATAN:... TARIKH MULA BERKHIDMAT :

15 TARIKH SAH JAWATAN :... GAJI POKOK :... BAHAGIAN/ FAKULTI/CAWANGAN :... EMEL TEL. PEJABAT :..... :.. TEL (H/P): PENTING: 1. PERMOHONAN PERLU SAMPAI KE PEJABAT DEKAN FAKULTI/PENGARAH KAMPUS 60 HARI SEBELUM PROGRAM 2. PERMOHONAN MENGHADIRI/MEMBENTANG KERTAS KERJA HENDAKLAH DISERTAKAN DOKUMEN LENGKAP; (Menghadiri: Borang permohonan dan brosur program) (Membentang kertaskerja: Borang permohonan, brosur program, kertaskerja lengkap/ulasan hasil karya dan surat penerimaan oleh pihak penganjur) 15

16 Kaitan Kursus Yang Dipohon Dengan Bidang Tugas Harian:.... Kursus Yang Telah Dihadiri Pada Tahun Semasa dan Tahun Sebelumnya: Bil Kursus Tarikh Tempat Penganjur Pembiayaan Saya mengaku bahawa maklumat yang diberi adalah benar Tandatangan Pemohon :. Tarikh : ULASAN DEKAN/PENGARAH KAMPUS/KETUA JABATAN : ο Disokong Tidak Disokong Ulasan :..... Tarikh :... 16

17 Tandatangan & Cop Rasmi UNTUK KEGUNAAN SEKRETARIAT PPSM FAKULTI/CAWANGAN Tarikh Mesyuarat Keputusan Tarikh Keputusan Dimaklumkan :.. : : 17

18 BORANG A1 (LAPORAN KEHADIRAN KURSUS ) PINDAAN 1/2007 JKLPS (I) Jan 2009 LAPORAN MENGHADIRI PROGRAM ANJURAN ORGANISASI LUAR JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Lampiran IV Hadir Tidak Hadir (Sila Nyatakan Sebab) Nama : Nama Program: No. Pekerja : Tarikh Program : Jabatan/Bahagian : Tempat Program : Jawatan : Penganjur Program : Ruj. Surat Kelulusan : Tajuk Kertas Kerja : (jika membentang kertas kerja) (Sila Lengkapkan Ruangan Di Bawah) Faedah Daripada Program Hadir Membentang Kertas Kerja Lain Lain Sesi Perkongsian Semula (Sharing Session) Di Peringkat Bahagian/Jabatan/Fakulti/Kampus Pembentangan Semula Kertas Kerja Di Peringkat Bhgn/Jabatan/Fakulti/Kampus Tarikh :... Tempat :... Tarikh :... Tempat :... Masa :...(Jumlah Jam) Masa :...(Jumlah Jam) (Sila sertakan salinan slide persembahan/ nota ke JPbSM dan senarai kehadiran peserta beserta nombor pekerja) (Sila sertakan salinan slide persembahan/ nota ke JPbSM & senarai kehadiran peserta beserta nombor pekerja) Perakuan Staf (tandatangan) : Tarikh:... Pengesahan Ketua Jabatan (tandatangan & Cop) : Tarikh:... UNTUK KEGUNAAN JPbSM Tarikh Program :... Tarikh Laporan Oleh Staf :... Tarikh Terima Laporan Oleh JPbSM :

19 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG LAPORAN MENGHADIRI LATIHAN ANJURAN ORGANISASI LUAR 1. Tujuan Penggunaan Borang: Penilaian latihan yang dihadiri oleh staf UiTM anjuran organisasi luar. 2. Keterangan Penggunaan Borang: Butiran Borang Keterangan Nama No. Pekerja Jabatan / Bahagian Jawatan Ruj. Surat Kelulusan JPbSM Nama Program Tarikh Program Tempat Program Penganjur Program Tajuk Kertas Kerja Faedah Daripada Program Hadir Membentang Kertas Kerja Lain Lain Perakuan Staf Pengesahan Ketua Jabatan Nyatakan nama staf Nyatakan nombor pekerja Nyatakan jabatan / bahagian / fakulti / kampus cawangan UiTM Nyatakan nama jawatan Catatkan no. rujukan surat kelulusan dari Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Nyatakan tajuk seminar/kursus yang dihadiri Nyatakan tarikh seminar/kursus Nyatakan tempat dianjurkan seminar/kursus Nyatakan nama penganjur seminar/kursus Nyatakan tajuk kertas kerja jika membentang Nyatakan faedah / kebaikan diperolehi dari program Staf yang menghadiri seminar/kursus, perlu membuat sesi perkongsian semula (sharing session) di peringkat bahagian/jabatan/fakulti/kampus/universiti. Sertakan salinan slide persembahan/ nota serta senarai nama dan nombor pekerja peserta yang hadir di sesi perkongsian tersebut. Staf yang membuat pembentangan kertas kerja, perlu membuat pembentangan semula kertas kerja di peringkat bahagian/jabatan/fakulti/kampus/universiti. Sertakan salinan slide persembahan/ nota serta senarai nama dan nombor pekerja peserta yang hadir di sesi pembentangan tersebut. Nyatakan jika tidak menghadiri program / pindaan tarikh program Tandatangan staf dan tarikh Tandatangan dan Cop Ketua Bahagian Perhatian: Borang Laporan ini perlu dikembalikan ke Jabatan Pembangunan Sumber Manusia SATU (1) bulan sekembalinya tuan/puan dari kursus / seminar serta selepas tuan/puan mengadakan sesi perkongsian (sharing session) di peringkat bahagian/jabatan/fakulti/kampus/universiti. 19

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (Dis. 2016) Bahagian Hal Ehwal Akademik RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN KOD PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkara-perkara berkaitan dengan pembiayaan Latihan Luar Kampus. 2. Takrifan i. Jenis

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (April 2013) Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR NO. TEL. PELAJAR FAKULTI / CAW PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI (Sila tandakan)

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pembiayaan Latihan Luar Kampus. 2. Takrifan i. Jenis

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA 1.0 PENGENALAN Panduan ini menjelaskan syarat, kriteria dan prosedur permohonan menghadiri persidangan

Lebih terperinci

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR Setiap program di luar kampus mesti ada Pegawai Pengiring dari

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

BIL PERKARA ( ) 1. Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh konferensi/woksyop.

BIL PERKARA ( ) 1. Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh konferensi/woksyop. BORANG AKD/KW BR01 BAHAGIAN AKADEMIK BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA NAMA PTJ BIL PERKARA ( ) 1. Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2)

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BAHAGIAN AKADEMIK SYARAT PERMOHONAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA Bil Perkara Garis Panduan 1. Nama Jawatankuasa Jawatankuasa Konferensi/Woksyop Luar Negara (JKW).

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM 1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM Akaun Amanah Dana Kecemerlangan Akademik UiTM ditubuhkan pada 3 Disember 2007 dengan tujuan murni untuk merealisasikan impian universiti

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/FELO PENYELIDIK/

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf akademik

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI LATIHAN

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI LATIHAN Lampiran A Semakan 5 BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI LATIHAN 1. Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dikemukakan ke dalam (1) salinan. 2. Permohonan menghadiri latihan di dalam negeri

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf bukan

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK BORANG BAYARAN SAGUHATI KEPADA PEMERIKSA LUAR / PROFESOR PELAWAT / PENASIHAT LUAR / PAKAR RUJUK BAGI PROGRAM AKADEMIK / MENGHADIRI MESYUARAT DI UPSI BIL DOKUMEN/SEMAKAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK):

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK): LAMPIRAN A A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Kerjaya (BKK): 1. Pemegang biasiswa perlu datang ke BKK dan mengisi borang lapor diri, 2. Pihak BKK akan semak maklumat pengajian dan memaklumkan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pengelolaan

Lebih terperinci

PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR

PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN AKADEMIK PELAJAR PROGRAM KOD KURSUS PERINGKAT AKTIVITI (Sila Tandakan Satu Sahaja) NAMA AKTIVITI Antarabangsa

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (32) 06 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGADAKAN AKTIVITI TAPA

GARIS PANDUAN MENGADAKAN AKTIVITI TAPA 1. PERMOHONAN GARIS PANDUAN MENGADAKAN AKTIVITI TAPA HEA-UiTMCT /TAPA/2017(1) a) Setiap permohonan hendaklah diisikan dengan lengkap menggunakan borang permohonan HEA-UiTMCT /TAPA/2017(1). i. Maklumat

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

21030 Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia

21030 Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia Makluman Am Nama Universiti Alamat E-mail Universiti Malaysia Terengganu Pusat Antarabangsa Aras 1, Bangunan Kompleks Siswa Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia ic@umt.edu.my

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL Permohonan Bantuan Kewangan Untuk Menghadiri Persidangan (Pelajar Pascasiswazah) 1.1 Nama: 1.2 Jabatan No.

FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL Permohonan Bantuan Kewangan Untuk Menghadiri Persidangan (Pelajar Pascasiswazah) 1.1 Nama: 1.2 Jabatan No. FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL Permohonan Bantuan Kewangan Untuk Menghadiri ( ) Luar Negeri Dalam Negeri (Pembentang ) Antarabangsa/ Kebangsaan (Peserta ) 1. Butir-butir Diri: 1.1 Nama:_ 1.2 No. Matrik:

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL Muka Surat : 1/8 PENGENDALIAN LATIHAN PK. UiTM..(O).21 T/Tangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Dr. Sharmiza Abu Hassan Penyelaras Latihan Industri Dr. Arbaiyah Abd Aziz Timbalan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN LESTARI (PINDAAN TAHUN 2016)

GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN LESTARI (PINDAAN TAHUN 2016) GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN LESTARI (PINDAAN TAHUN 2016) Institut Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (IRMI) Universiti Teknologi MARA Aras 3, Bangunan Wawasan 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia Tel

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2017) 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Surat Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI * KURSUS / LATIHAN / PROGRAM PEMBANGUNAN STAF

BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI * KURSUS / LATIHAN / PROGRAM PEMBANGUNAN STAF BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI * KURSUS / LATIHAN / PROGRAM PEMBANGUNAN STAF 1. Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dikemukakan ke Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Pendidikan dalam

Lebih terperinci

Garis Panduan GERAN DANA UCS (DUCS) (PINDAAN 2017) Bahagian Penyelidikan & Inovasi UCS Kampus Puncak Alam (03) /4179

Garis Panduan GERAN DANA UCS (DUCS) (PINDAAN 2017) Bahagian Penyelidikan & Inovasi UCS Kampus Puncak Alam (03) /4179 Garis Panduan GERAN DANA UCS (DUCS) (PINDAAN 2017) Bahagian Penyelidikan & Inovasi UCS Kampus Puncak Alam (03) 3258 4080/4179 KANDUNGAN Muka Surat Visi Universiti Teknologi MARA 2 Misi Universiti Teknologi

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN LAWATAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR-PELAJAR UiTM PAHANG

BORANG PERMOHONAN LAWATAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR-PELAJAR UiTM PAHANG No.Rujukan : Program/Bah./Sem.(Tahun)/No.Lawatan: BORANG PERMOHONAN LAWATAN AKADEMIK UNTUK PELAJAR-PELAJAR UiTM PAHANG Peringatan : Borang hendaklah diisi dengan lengkap sebelum dimajukan ke Bahagian Hal

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN AKAUN 1. Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah 2. Cop tarikh

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

-2-5. Tarikh Tutup Permohonan Tarikh tutup permohonan ialah pada 8 November Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak.

-2-5. Tarikh Tutup Permohonan Tarikh tutup permohonan ialah pada 8 November Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak. Universiti Sains Malaysia BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN Jabatan pendaftar memorandum Kepada: Pengarah Kampus/Dekan/Pengarah/ Rujukan: USM 25/3/i Jld. XLII Penyelaras/Ketua Jabatan Pusat

Lebih terperinci

Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik

Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik Gambar Ukuran Pasport Terbaru JAWATAN PENSYARAH KANAN (DS52)/ JAWATAN PROFESOR MADYA (DS54)/ JAWATAN PROFESOR (VK7) PENINGKATAN GRED KHAS PROFESOR (VK6/5) Borang

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 1 ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi

Lebih terperinci

Anugerah dan pengiktirafan yang diberikan adalah dalam bentuk berikut:

Anugerah dan pengiktirafan yang diberikan adalah dalam bentuk berikut: ANUGERAH PENDIDIK SANJUNGAN USM 2016 GARIS PANDUAN, KRITERIA & SYARAT PEMILIHAN 1. PENGENALAN Anugerah Pendidik Cemerlang USM (APC USM) mula diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah diumumkan pada Malam

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Normah Dolah Ketua Penolong Pendaftar Kanan / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Che Hassan Che Haron Pengarah

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar COP TERIMA Rujukan Utama Pekeliling Pengurusan Bil. 8 Tahun

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH TOKOH AKADEMIK KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Calon yang menerima Anugerah Tokoh Akademik merupakan seorang pensyarah yang komited, terlibat secara menyeluruh dan berterusan dalam

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan 2.0 INTERNATIONAL INVITATION PROGRAM 2.1 Definisi 2.2 Tempoh 2.3 Destinasi 2.4 Pegawai Bertanggungjawab

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK PERMOHONAN HENDAKLAH DI HANTAR 1 BULAN SEBELUM AKTIVITI DIJALANKAN BAGI PERMOHONAN KELUAR NEGARA HENDAKLAH DIHANTAR 4 BULAN SEBELUM AKTIVITI DIJALANKAN. RINGKASAN PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN KERTAS KERJA PERMOHONAN MENGHADIRI PERSIDANGAN DENGAN PEMBIAYAAN FAKULTI Senarai Semak

BORANG PENILAIAN KERTAS KERJA PERMOHONAN MENGHADIRI PERSIDANGAN DENGAN PEMBIAYAAN FAKULTI Senarai Semak UKM FEP/263 A BORANG PENILAIAN KERTAS KERJA PERMOHONAN MENGHADIRI PERSIDANGAN DENGAN PEMBIAYAAN FAKULTI Senarai Semak Borang telah lengkap diisi oleh pemohon. Ulasan oleh penilai dan Pengerusi Pusat telah

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf akademik

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik berkemampuan dan berkalibar yang

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG PERCUMA USM KP(PENTADBIRAN)/2004 BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG 1. Borang hendaklah diisi dalam 6 salinan

Lebih terperinci

BORANG MAKLUMAT PEMOHON JAWATAN PENSYARAH KONTRAK SELEPAS BERSARA WAJIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

BORANG MAKLUMAT PEMOHON JAWATAN PENSYARAH KONTRAK SELEPAS BERSARA WAJIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG MAKLUMAT PEMOHON JAWATAN PENSYARAH KONTRAK SELEPAS BERSARA WAJIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Perhatian : 1. Borang ini hendaklah diisikan dengan lengkap. 2. Borang ini hendaklah diisikan dengan ditaip

Lebih terperinci

PERMOHONAN PERUNTUKAN AKTIVITI RINGKASAN PERMOHONAN

PERMOHONAN PERUNTUKAN AKTIVITI RINGKASAN PERMOHONAN PERMOHONAN PERUNTUKAN AKTIVITI TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK (TAPA) RINGKASAN PERMOHONAN FAKULTI/ JABATAN KOD PROGRAM NAMA AKTIVITI TARIKH & HARI TEMPAT BILANGAN PELAJAR ANJURAN KATEGORI (Sila Tandakan)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH)

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) Page1 Isi Kandungan 1. Tujuan 3 2. Tadbir Urus Geran Penyelidikan 3 2.1 Pendaftaran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENYELIDIK, PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN SISWAZAH PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) UNIVERSITI

Lebih terperinci

PINDAAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN TENAGA PELAWAT AKADEMIK KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKIM TENAGA PELAWAT AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PINDAAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN TENAGA PELAWAT AKADEMIK KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKIM TENAGA PELAWAT AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PINDAAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN TENAGA PELAWAT AKADEMIK KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKIM TENAGA PELAWAT AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1. TUJUAN Skim ini dinamakan Skim Tenaga Akademik Pelawat

Lebih terperinci

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Khas UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 3 ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ANUGERAH KHAS UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti sub-speciality adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) di

Lebih terperinci

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah yang menghasilkan makalah jurnal terbaik, satu dalam

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM. Q3. Boleh saya hantar dulu dokumen terus ke Bahagian Kemajuan dan Peningkatan Kerjaya apabila telah memohon?

SOALAN LAZIM. Q3. Boleh saya hantar dulu dokumen terus ke Bahagian Kemajuan dan Peningkatan Kerjaya apabila telah memohon? SOALAN LAZIM URUSAN BIASISWA STAF AKADEMIK DAN TENAGA PENGAJAR MUDA BAHAGIAN KEMAJUAN KERJAYA JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Q1: Bilakah iklan biasiswa staf/tpm

Lebih terperinci

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat secara menyeluruh

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Lampiran A GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TINGKAT 13, HERITAGE OFFICE TOWER JALAN SB DAGANG 43300 SERI KEMBANGAN,

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN BESTARI PERDANA (PINDAAN TAHUN 2017)

GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN BESTARI PERDANA (PINDAAN TAHUN 2017) GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN BESTARI PERDANA (PINDAAN TAHUN 2017) Institut Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (IRMI) Universiti Teknologi MARA Aras 3, Bangunan Wawasan 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI 1.0 PENDAHULUAN Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/perkhidmatan bagi menjayakan atau

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGANJURKAN PERSIDANGAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGANJURKAN PERSIDANGAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGANJURKAN PERSIDANGAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada staf Universiti dalam menganjurkan persidangan. 2.0 TAKRIFAN

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK

ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK ANUGERAH KHAS UiTM 2016 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN KRITERIA ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK i. Memperoleh jumlah geran penyelidikan terbanyak (RM) dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir (termasuk tahun yang

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA)

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 CUTI BELAJAR 1 1.1 TEMPOH 1 1.2 TARIKH MULA 1 1.3 TARIKH TAMAT 1 2.0 INSTITUSI PENGAJIAN 1 3.0 SYARAT

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci