TERMA DAN SYARAT PROGRAM HAPPY REWARDS BSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA DAN SYARAT PROGRAM HAPPY REWARDS BSN"

Transkripsi

1 TERMA DAN SYARAT PROGRAM HAPPY REWARDS BSN 1. DEFINISI (a) BSN bermaksud Bank Simpanan Nasional yang mempunyai ibu pejabat di Wisma BSN, 117 Jalan Ampang, Kuala Lumpur. (b) Laman Web Happy Rewards BSN bermaksud (c) Laman Web Rasmi BSN bermaksud (d) Hari Bekerja bermaksud suatu hari perniagaan (tidak termasuk Sabtu, Ahad dan Cuti Umum) di mana BSN dibuka untuk perniagaan di Kuala Lumpur. (e) Kad bermaksud semua Kad Kredit/-i yang dikeluarkan oleh BSN. (f) Akaun Kad bermaksud akaun Ahli Kad yang disenggarakan di BSN menurut Perjanjian ini. (g) Ahli Kad bermaksud individu kepada siapa Kad dikeluarkan oleh BSN. (h) FFP bermaksud Program Frequent Flyer yang ditawarkan atau disediakan oleh Syarikat Penerbangan Terpilih yang mana Ahli Kad boleh memohon daripada Syarikat Penerbangan Terpilih berkenaan. (i) FFP Miles bermaksud Program Frequent Flyer yang ditawarkan dalam Program Frequent Flyer Syarikat Penerbangan Terpilih di mana Ahli Kad boleh menebus dengan Happy Points mereka. (j) Ganjaran Hadiah bermaksud ganjaran di bawah Program yang merangkumi barangan, baucer, produk dan/atau keistimewaan lain yang terkandung di dalam Katalog Program Happy Rewards BSN dan/atau Laman Web Happy Rewards BSN. (k) Happy Points bermaksud Happy Points yang diperolehi oleh Ahli Kad menerusi Program Happy Rewards BSN. (l) Program Happy Rewards bermaksud program yang membenarkan Ahli Kad mengumpul Happy Points bagi perbelanjaan kad dan boleh ditukar dengan pelbagai pilihan produk dan ganjaran. (m) Syarikat Penerbangan Terpilih bermaksud syarikat penerbangan dimana Ahli Kad akan menebus FFP Miles dengan Happy Points mereka.

2 2. KELAYAKAN & PENYERTAAN 2.1 Program Happy Rewards BSN ( Program ) adalah terbuka kepada semua Ahli Kad dimana Akaun Kad hendaklah sah, dalam kedudukan yang baik, tidak ditutup, dibatalkan, digantung atau ditamatkan oleh BSN untuk menyertai Program ini. 3. HAPPY POINTS YANG DIPEROLEHI 3.1 Happy Points yang diperolehi oleh Ahli Kad melalui Transaksi Runcit Yang Layak hendaklah untuk tujuan penggunaan peribadi sahaja, iaitu penggunaan yang tiada kaitan dengan perniagaan atau komersial yang dicaj ke Akaun Kad mereka selaras dengan peruntukan yang terkandung di sini. BSN berhak untuk tidak memberikan Happy Points pada perbelanjaan runcit yang BSN anggap adalah pembelian bagi tujuan perniagaan dan komersial. 3.2 Transaksi Runcit Yang Layak merujuk kepada pembelian tempatan dan antarabangsa, termasuk transaksi atas talian (online). 3.3 Happy Points tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana akaun lain/pihak ketiga dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit, cek atau dalam apa jua bentuk. 3.4 Transaksi-transaksi berikut tidak layak untuk peruntukan Happy Points:- (a) Pendahuluan Tunai/Pengeluaran Tunai/Pulangan Tunai; (b) Program Pindahan Baki BSN/ Pelan 0% EasyPay BSN/ Pelan Instalment-Pay BSN/ Pelan EasyCash BSN; (c) Bayaran yuran tahunan, caj faedah/kewangan, caj pembayaran lewat, yuran pendahuluan tunai, yuran pemprosesan dan bayaran lain, yuran dan/atau penalti yang sama ada yang dikenakan oleh BSN atau sebaliknya; (d) Pembalikan/Bayaran Balik; (e) Pertikaian, Transaksi Runcit yang tidak dibenarkan dan/atau Penipuan Transaksi Runcit; (f) Pecahan dan/atau Transaksi tidak sah; (g) Cukai Perkhidmatan Kerajaan dan cukai-cukai lain yang dikenakan oleh undang-undang; (h) Premium untuk Credit Shield atau Perlindungan Kad Kredit atau mana-mana insurans kredit yang lain;

3 (i) (j) Pembayaran kadar, caj, denda kepada Kerajaan, badan berkanun dan badanbadan kehakiman; Transaksi yang dilakukan di stesen minyak. 3.5 Happy Points diberikan kepada Ahli Kad berdasarkan jumlah amaun Ringgit Malaysia ( RM ) bagi pembelian runcit (di dalam dan/atau di luar Malaysia) yang dicaj kepada Kad Ahli Kad dan dinyatakan dalam penyata bulanan Kad:- (a) Setiap RM1.00 satu (1) Happy Points (untuk transaksi runcit di dalam Malaysia, dibayar dalam Ringgit Malaysia (RM)) (b) Setiap RM1.00 dua (2) Happy Points (untuk transaksi runcit di luar Malaysia, dibayar dalam matawang asing) Kadar Pengumpulan satu (1) Happy Points atau dua (2) Happy Points untuk setiap RM1.00 mungkin tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh BSN. Happy Points yang diperolehi bagi pembelian runcit yang dilakukan di luar Malaysia akan dikira berdasarkan RM setara dengan jumlah yang diurusniagakan. 3.6 Jika Ahli Kad mempunyai lebih daripada satu (1) Kad Utama, Happy Points terkumpul bagi setiap Kad boleh digabungkan untuk menebus Ganjaran Hadiah. 3.7 Sekiranya Kad gantian dikeluarkan, Happy Points yang diperolehi pada Kad lama akan dipindahkan secara automatik ke Akaun Kad baru. Mana-mana penebusan oleh Ahli Kad akan hanya diproses apabila Kad baru dikeluarkan. 3.8 Jika Ahli Kad membatalkan mana-mana Akaun Kad Utama dengan BSN atas sebarang alasan, sebarang Happy Points terkumpul dalam Akaun Kad Utama termasuklah Akaun Kad Tambahan yang dikeluarkan di bawah Akaun Kad Utama tersebut akan dibatalkan dan tidak layak untuk sebarang pemindahan atau penebusan Happy Points. 4. TEMPOH TAMAT HAPPY POINTS 4.1 Mulai 1 Jun 2016, Happy Points akan mempunyai tempoh tamat selama tiga (3) tahun. Happy Points yang diperolehi dalam bulan tertentu adalah sah sehingga akhir

4 tahun ketiga (3) bulan kalendar tersebut. Berikut adalah contoh jadual yang menggambarkan Happy Points terkumpul dan tarikh luput: Tahun Happy Points Terkumpul Happy Points Tarikh Luput Sebelum 31 Mei 2016 Sehingga 31 Mei 31 Mei 2019 Jun hingga 30 Jun 30 Jun 2019 Disember hingga 31 Disember 31 Disember Semua Happy Points mesti ditebus sebelum tarikh luput. Tempoh lanjutan tidak akan diberikan kepada mana-mana Happy Points yang telah luput. 4.3 Ahli Kad akan dimaklumkan mengenai jumlah Happy Points terkumpul dalam penyata bulanan Kad. Baki Happy Points juga boleh didapati melalui saluran berikut:- (a) Log masuk ke Laman Web Happy Rewards BSN untuk menyemak Happy Points atas talian; atau (b) Hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di atau (luar negara). 4.4 BSN berhak mengubah, dari semasa ke semasa, tarikh luput Happy Points dengan memberikan Ahli Kad sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari notis awal. 5. PENEBUSAN HAPPY POINTS 5.1 Akaun Ahli Kad mesti dalam kedudukan yang baik (kini tiada hutang tertunggak), tidak ditutup, dibatalkan, digantung atau ditamatkan oleh BSN atau Ahli Kad semasa permohonan penebusan. 5.2 Happy Points yang terkumpul dalam Akaun Ahli Kad Utama dan Kad Tambahan hanya boleh ditebus oleh Ahli Kad Utama. 5.3 Happy Points hanya boleh digunakan selepas dimasukkan ke dalam Akaun Ahli Kad.

5 5.4 Happy Points terkumpul boleh digunakan untuk menebus Ganjaran Hadiah dan juga untuk penebusan FFP Miles dan BSN Sijil Simpanan Premium (BSN SSP) di Katalog Happy Rewards BSN ("Katalog") yang dipaparkan di Laman Web Happy Rewards BSN tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di dalam ini. 5.5 Ahli Kad boleh menggunakan Happy Points terkumpul mereka untuk menebus Ganjaran Hadiah dengan mana-mana kombinasi pilihan berikut yang telah dinyatakan secara khusus bagi setiap Ganjaran Hadiah :- (a) Penebusan penuh melalui Happy Points; atau (b) Penebusan separa Happy Points dengan Bayaran Tunai; atau (c) Penebusan separa Happy Points dengan Pelan Ansuran. 5.6 Sekiranya Ahli Kad memilih pilihan penebusan yang disediakan, bahagian yang memerlukan jumlah perlu dibayar akan dicajkan ke dalam Akaun Ahli Kad. 5.7 Ahli Kad memberi kuasa kepada BSN untuk mendebit daripada Akaun Ahli Kad bagi amaun yang perlu dibayar jika Ahli Kad membuat keputusan untuk memilih cara penebusan yang dinyatakan dalam fasal Ahli Kad boleh menebus Ganjaran Hadiah melalui saluran berikut:- (a) Log masuk ke Laman Web Happy Rewards BSN untuk penebusan atas talian; atau (b) Lengkapkan borang penebusan Happy Rewards BSN yang boleh didapati di mana-mana cawangan BSN atau Laman Web Rasmi BSN dan (i) faks kepada , atau (ii) emel kepada: atau (iii) hantar melalui pos kepada: Bank Simpanan Nasional Unit Redemption, Jabatan Perniagaan Kad Tingkat Bawah, Blok A No 117, Jalan Ampang Kuala Lumpur.

6 5.9 Borang penebusan Happy Rewards BSN yang lengkap hendaklah dihantar oleh Ahli Kad dan apabila diterima oleh BSN, borang penebusan tersebut TIDAK DIBENARKAN untuk ditarik balik, dibatalkan, dikembalikan atau ditukarkan. Semua Happy Points yang digunakan dalam Program ini tidak akan dikreditkan ke dalam akaun Ahli Kad BSN berhak untuk mengubah kadar penukaran Happy Points mana-mana barang atau perkhidmatan dalam Katalog, dengan memberikan notis sekurang-kurang dua puluh satu (21) hari kepada Ahli Kad di Laman Web Happy Rewards atau Laman Web Rasmi BSN atau apa-apa kaedah lain yang difikirkan sesuai oleh BSN. BSN berhak mengikut budi bicara mutlaknya dan sebagaimana yang dianggap perlu untuk membenarkan penebusan Happy Points pada kadar pertukaran yang sama jika penebusan itu dibuat sebelum notis tersebut. 6. CARA PENEBUSAN ATAS TALIAN HAPPY POINTS ANDA MELALUI LAMAN WEB HAPPY REWARDS BSN 6.1 Untuk bukan ahli Happy Rewards BSN, Ahli Kad boleh mendaftar di Laman Web Happy Rewards BSN berdasarkan langkah-langkah berikut: Langkah 1 Pada halaman utama ( klik pada "Register", pergi ke First Time Registration. Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Daftar sebagai ahli dengan nombor pengenalan anda (Nombor Pengenalan Baru/ Nombor Pengenalan Lama/ Pasport/ lain-lain) dan nombor telefon bimbit yang didaftarkan pada Kad Kredit/-i BSN. Selepas penyerahan, anda akan menerima One Time Password (OTP) di telefon bimbit anda. Masukkan OTP dan cipta ID Pengguna anda, Kata Laluan Baru & alamat E-mel. Setelah penciptaan selesai, emel pengesahan akan dihantar ke alamat emel yang berdaftar. Apabila menerima emel pengesahan, sila klik pada pautan yang diberikan untuk mengaktifkan akaun anda. Setelah berjaya, teruskan ke "Login" dengan memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan untuk menikmati faedah Happy Rewards! 6.2 Untuk ahli Happy Reward BSN, Ahli Kad boleh mengikuti langkah-langkah berikut untuk penebusan Happy Points:

7 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Pada halaman utama, pergi ke "Redeem Rewards" dan anda boleh melihat semua ganjaran penebusan di katalog atas talian (online) kami. Untuk menebus, log masuk dengan ID Pengguna berdaftar dan Kata Laluan. Pilih item ganjaran yang anda kehendaki dan klik "add to cart". Pilih kaedah penebusan dan sahkan alamat penghantaran anda. Setelah selesai, teruskan ke "check out", sahkan butiran penebusan dan mesej akan dipaparkan untuk pengesahan tempahan penebusan. 7. GANJARAN HADIAH 7.1 BSN tidak memberi sebarang perwakilan atau jaminan berkenaan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan yang disediakan di bawah Katalog khususnya, kualiti barangan atau perkhidmatan yang diterima. Apa-apa pertikaian berhubung dengan barangan dan/atau perkhidmatan di bawah Katalog ini hendaklah diselesaikan di antara Ahli Kad dan pengeluar atau pembekal yang terlibat. BSN tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. 7.2 Ganjaran Hadiah tidak boleh ditukar dengan ganjaran lain atau dipindahkan untuk wang tunai atau kredit dalam apa jua keadaan. 7.3 Ganjaran Hadiah boleh didapati sementara stok masih ada. BSN berhak tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu atau tidak memberikan apa-apa sebab kepada Ahli Kad, untuk menghentikan dan/atau menarik balik apa-apa Ganjaran Hadiah yang dipaparkan di dalam Katalog pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya. Sekiranya pilihan Ahli Kad mengenai Ganjaran Hadiah tertentu tidak tersedia atas alasan tiada stok buat sementara waktu atau telah dihentikan pengeluarannya, pengeluar atau pembekal berhak untuk menggantikannya dengan Ganjaran Hadiah yang sama atau lebih nilainya. 7.4 BSN tidak akan bertanggungjawab ke atas kematian, kecederaan, tuntutan, kerugian langsung atau berbangkit, kecurian, perbelanjaan atau gantirugi yang mungkin timbul ke atas Ahli Kad disebabkan oleh penebusan Ganjaran Hadiah sama ada secara material dan tidak material.

8 7.5 Tiada "TEMPOH PERCUBAAN" untuk semua Ganjaran Hadiah daripada Program ini. Oleh itu, Ahli Kad dikehendaki memeriksa barangan sebaik sahaja menerima baranganyang ditebus. 8. PENGHANTARAN GANJARAN HADIAH 8.1 Penghantaran Ganjaran Hadiah akan dibuat ke alamat Ahli Kad yang diberikan oleh Ahli Kad dalam pesanan penebusan Happy Rewards BSN. 8.2 Tiada penghantaran Ganjaran Hadiah akan dibuat kepada Peti-Surat, alamat 'Zon Perdagangan Bebas', alamat yang tidak diservis oleh penyedia kurier atau alamat di luar Malaysia. 8.3 Ganjaran Hadiah akan dihantar dalam tempoh tiga (3) sehingga empat (4) minggu (dengan mengambil kira apa-apa keadaan yang tidak dijangka) selepas penerimaan pesanan penebusan Happy Rewards BSN Ahli Kad. Bukti penghantaran pesanan penebusan Happy Rewards BSN bukan bukti penerimaan oleh BSN. 8.4 Penghantaran Ganjaran Hadiah disifatkan telah dibuat apabila suatu pengakuan penerimaan bertulis Ganjaran Hadiah diakui terima dengan keadaan fizikal Ganjaran Hadiah adalah memuaskan mana-mana penghuni atau penerima di alamat penghantaran dan di mana alamat tersebut adalah alamat pejabat, penerimaan oleh mana-mana penghuni atau penerima di pejabat. Pengakuan penerimaan adalah disifatkan sebagai penerimaan oleh Ahli Kad dan BSN tidak lagi bertanggungjawab selepasnya. 8.5 Jika Ganjaran Hadiah dikembalikan kepada BSN kerana kegagalan penghantaran atau kerana tiada akuan penerimaan oleh penerima atau kerana alamat yang diberikan oleh Ahli Kad adalah tidak sah atau tidak betul, BSN mungkin (tetapi tidak diwajibkan) untuk membuat penghantaran semula Ganjaran Hadiah tersebut tertakluk segala kos penghantaran semula akan ditanggung oleh Ahli Kad. 8.6 Sekiranya Ganjaran Hadiah masih dikembalikan kepada BSN selepas percubaan penghantaran kali kedua, BSN tidak lagi bertanggungjawab untuk membuat

9 penghantaran seterusnya. Selepas itu, adalah menjadi kewajipan Ahli Kad untuk menuntut Ganjaran Hadiah tersebut daripada BSN. 8.7 Caj kurier akan dikenakan ke atas Akaun Kad Ahli Kad bagi arahan penghantaran ke alamat yang lain daripada alamat penghantaran pertama. 8.8 Semua Ganjaran Hadiah yang dibekalkan akan dilindungi dengan terma perniagaan biasa yang terpakai kepada pengeluar atau pembekal. BSN tidak akan bertanggungjawab ke atas kualiti atau kesesuaian barangan atau perkhidmatan atau untuk sebarang kelewatan penghantaran, kecuali diperuntukkan selainnya. 8.9 Apa-apa permintaan Ahli Kad untuk apa-apa perubahan, pembatalan atau pemulangan Ganjaran Hadiah tidak akan dilayan sekiranya Ganjaran Hadiah tersebut telah diterima dan diperakui oleh Ahli Kad. Melainkan jika Ganjaran Hadiah diterima dalam keadaan seperti di bawah dan dilaporkan dalam tempoh masa yang dibenarkan daripada tarikh penerimaan. (a) Kerosakan disebabkan oleh penghantaran (rosak/kemek):- (i) Sila hubungi Khidmat Pelanggan BSN dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh penerimaan Ganjaran Hadiah untuk melaporkan kerosakan, atau (ii) Kembalikan barangan tersebut kepada Unit Redemption BSN, Jabatan Perniagaan Kad, Tingkat Bawah Blok A, No 117, Jalan Ampang, Kuala Lumpur dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh penerimaan Ganjaran Hadiah. (iii) Khidmat Pelanggan Profesional akan membuat pengaturan peniaga/pembekal berkenaan untuk menghubungi pelanggan. (b) Kerosakan disebabkan oleh Pengilangan:- (i) Terdapat kad jaminan disertakan, sila hubungi syarikat berkenaan BSN dengan ini mempunyai hak untuk melantik mana-mana pihak yang berkaitan bagi penghantaran barangan kepada Ahli Kad. BSN boleh memproses maklumat Ahli Kad untuk tujuan yang berkaitan dengan Program ini dan mendedahkan maklumat

10 yang berkaitan kepada pihak ketiga untuk memudahkan penghantaran Ganjaran Hadiah tersebut. 9. TERMA DAN SYARAT PENEBUSAN DAN PEMINDAHAN HAPPY POINTS KEPADA FFP MILES DAN BSN SSP 9.1 Frequent Flyer Programme (FFP) Miles (a) Ahli Kad MESTI mempunyai akaun keahlian Frequent Flyer yang sah. (b) Hanya Ahli Kad yang telah berjaya mendaftar dengan Syarikat Penerbangan Terpilih/Syarikat Penerbangan FFP akan layak untuk menebus Happy Points kepada FFP Miles. (c) Ahli Kad yang ingin mendaftar boleh berbuat demikian dengan mengisi Borang Permohonan Keahlian, yang boleh didapati di pejabat-pejabat syarikat penerbangan berkenaan atau muat turun melalui laman web korporat mereka. (d) Ahli Kad adalah tertakluk kepada dan mesti mematuhi terma dan syarat yang berkaitan dengan Syarikat Penerbangan Terpilih FFP yang seterusnya akan ditadbir oleh terma dan syarat, kaedah, peraturan, polisi dan prosedur syarikat penerbangan tersebut. (e) Penebusan dan/atau pemindahan Happy Points kepada FFP Miles akan mengambil masa lebih kurang empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan BSN untuk pesanan penebusan Happy Rewards BSN. (f) BSN tidak akan menyemak semula dan/atau menarik balik sebarang penebusan dan/atau pemindahan Happy Points yang berjaya kepada FFP Miles. (g) Jika pemindahan Happy Points tidak berjaya/ditolak, BSN tidak akan bertanggungjawab untuk melaksanakan pindahan secara manual. 9.2 BSN Sijil Simpanan Premium (BSN SSP) (a) Ahli Kad MESTI mempunyai akaun simpanan BSN Giro/-i yang sah. (b) Ahli Kad MESTI membuka akaun BSN Giro/-i sekiranya Ahli Kad tidak mempunyai akaun.

11 (c) (d) (e) Penebusan dan/atau pemindahan Happy Points kepada BSN SSP akan mengambil masa lebih kurang empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan BSN untuk pesanan penebusan Happy Rewards BSN. BSN tidak akan menyemak semula dan/atau menarik balik sebarang penebusan dan/atau pemindahan Happy Points yang berjaya kepada BSN SSP. Jika pemindahan Happy Points tidak berjaya/ditolak, BSN tidak akan bertanggungjawab untuk melaksanakan pindahan secara manual. 10. TERMA DAN SYARAT AM 10.1 Dengan menyertai Program ini, Ahli Kad bersetuju:- (a) Untuk terikat dengan Terma & Syarat Program dan/atau mana-mana Terma & Syarat yang berkaitan yang BSN boleh mengenakan dari semasa ke semasa. (b) Untuk mengakses Laman Web Happy Rewards BSN pada setiap masa bagi memastikan Ahli Kad dikemas kini dengan apa-apa perubahan atau pindaan dibuat kepada Terma & Syarat. (c) Bahawa keputusan BSN ke atas semua perkara berkaitan dengan Program ini adalah muktamad, konklusif dan terikat kepada semua Ahli Kad. Sebarang surat menyurat dan/atau rayuan untuk mempertikaikannya tidak akan dilayan Ahli Kad juga bersetuju dan membenarkan maklumat peribadi mereka termasuk dan tidak terhad kepada data dan maklumat peribadi yang dikumpul, diproses dan digunakan dan/atau didedahkan oleh BSN kepada pihak ketiga termasuk dan tidak terhad kepada pembekal, peniaga atau pengeluar yang mengambil bahagian untuk Program ini dan promosi lain yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan atau komunikasi BSN Ahli Kad dengan ini memberi kebenaran kepada BSN, mengikut budi bicaranya, menerbitkan dan/atau memaparkan bahan dan/atau maklumat termasuk tetapi tidak terhad kepada nama dan/atau gambar Ahli Kad untuk tujuan pengiklanan dan promosi semasa dan akan datang dalam apa cara yang difikirkan sesuai oleh BSN.

12 10.4 BSN berhak untuk mengubah, memotong, membatal, menambah atau meminda mana-mana Terma & Syarat yang terkandung disini, keseluruhan atau sebahagian dengan memberikan notis awal sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar. BSN boleh memberikan notis itu atau apa-apa cara komunikasi yang lain kepada Ahli Kad dengan memaparkan di Laman Web Happy Rewards BSN, Laman Web BSN, melalui pos, melalui pemberitahuan dalam media masa, dengan memaparkan notis di Cawangan BSN atau melalui penghantaran elektronik atau apa-apa kaedah lain yang dianggap sesuai oleh BSN Apa-apa perubahan, pemotongan, pembatalan, penambahan, penamatan atau penggantungan Terma dan Syarat Program ini tidak memberi hak kepada manamana Ahli Kad untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap BSN BSN berhak untuk menggantung atau menamatkan Program ini pada bila-bila masa yang difikirkan perlu mengikut budi bicara mutlaknya dengan memaklumkan kepada Ahli Kad dengan memberikan notis sekurang-kurang dua puluh satu (21) hari kalendar melalui laman web BSN atau mana-mana saluran lain yang dianggap sesuai oleh BSN Sekiranya BSN bercadang untuk menamatkan Program dengan apa jua alasan, Ahli Kad boleh menebus sebarang Happy Points terkumpul dalam tempoh dua puluh satu (21) hari daripada tarikh notis penamatan. Semua Happy Points terkumpul akan dibatalkan secara automatik setelah tamat tempoh dua puluh satu (21) hari kalendar tersebut BSN tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kelewatan dalam pengeposan transaksi dan/atau akruan Happy Points yang dilakukan semasa tempoh Program BSN tidak akan bertanggungjawab dan/atau bertanggungan juga tidak menerima sebarang bentuk liabiliti walau apa pun sifatnya dan walau bagaimana sekalipun timbul atau dialami oleh Ahli Kad yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung daripada penyertaan Ahli Kad dalam Program ini atau sebaliknya. Tambahan pula, BSN tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang keingkaran

13 obligasi di bawah Program ini disebabkan oleh apa-apa kejadian force majeure yang termasuk tetapi tidak terhad kepada bencana alam, peperangan, rusuhan, sekatan, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, kemarau, ribut atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah BSN Terma & Syarat ini akan dikawal dan ditafsirkan selaras dengan Undang-Undang Malaysia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia. TAMAT TERMA DAN SYARAT PROGRAM HAPPY REWARDS BSN Versi bertarikh 01/06/2016

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CABUTAN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) BSN SETIAP JAM

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CABUTAN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) BSN SETIAP JAM TERMA DAN SYARAT KEMPEN CABUTAN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) BSN SETIAP JAM 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan SSP BSN Setiap Jam ( Kempen ) yang dianjurkan oleh Bank Simpanan Nasional ( BSN ) akan bermula

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari 2019 24 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG AIRASIA Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ). Melainkan dan kecuali

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

TRULY CHEF WAN BY DE.WAN 2019 Terma & Syarat UOBM Kad Kredit Mastercard/Visa ( Kad )

TRULY CHEF WAN BY DE.WAN 2019 Terma & Syarat UOBM Kad Kredit Mastercard/Visa ( Kad ) TRULY CHEF WAN BY DE.WAN 2019 Terma & Syarat UOBM Kad Kredit Mastercard/Visa ( Kad ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) dan Restaurant De.Wan ( DW ) secara kolektif dirujuk sebagai

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. KEMPEN DEPOSIT BSN TERM DEPOSIT/TERM DEPOSIT-i

TERMA DAN SYARAT. KEMPEN DEPOSIT BSN TERM DEPOSIT/TERM DEPOSIT-i TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT BSN TERM DEPOSIT/TERM DEPOSIT-i 1. Tempoh Kempen Kempen bagi produk Bank Simpanan Nasional (BSN) Term Deposit dan Term Deposit -i ( Kempen ) akan bermula pada 7 April 2016

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (pihak Bank ). Kempen ini tertakluk

Lebih terperinci

PROGRAM STARBUY UOBM Vivo/Fitbit TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT UOBM

PROGRAM STARBUY UOBM Vivo/Fitbit TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT UOBM PROGRAM STARBUY UOBM Vivo/Fitbit TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) menganjurkan Program Starbuy Vivo/Fitbit ( Promosi ) dari 20 Januari 2019 sehingga

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30% ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat")

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong (Terma dan Syarat) Hong Leong - MRCA Gold & Platinum Credit Card Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat") Penyertaan dalam Program Cash Points adalah bergantung kepada Terma dan Syarat berikut serta

Lebih terperinci

Kad Preferred Platinum UOBM 2019 Terma dan Syarat

Kad Preferred Platinum UOBM 2019 Terma dan Syarat Kad Preferred Platinum UOBM 2019 Terma dan Syarat Berkuatkuasa 1 Januari 2019 Am Terma dan syarat ("Terma dan Syarat") ini akan digunapakai bagi Kad Preferred Platinum ("Kad") United Overseas Bank (Malaysia)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat kempen UOBM Escapade UOBM Terma dan Syarat Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") dan BIG Loyalty Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Think Big Digital

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD )

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Kelayakan 1. Promosi Jualan Mega Siti Khadijah ( Promosi ) oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) adalah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL PROGRAM CADANGAN PELANGGAN RED CARPET BANKING (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL PROGRAM CADANGAN PELANGGAN RED CARPET BANKING (RCB) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL PROGRAM CADANGAN PELANGGAN RED CARPET BANKING (RCB) Program Cadangan Pelanggan Red Carpet Banking (RCB) ( Program ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Passport to Spectacular Leisure Campaign UOBM

Terma dan Syarat Passport to Spectacular Leisure Campaign UOBM Terma dan Syarat Passport to Spectacular Leisure Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) menganjurkan Passport to Spectacular Leisure Campaign ( Kempen ) dari 1 Mei 2019 hingga

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT Penyertaan dalam Program Ganjaran UNIRinggit UOBM adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat di bawah dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB ( Perjanjian

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Syarikat Baru CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Kad PRVI Miles UOBM 2019 Terma dan Syarat

Kad PRVI Miles UOBM 2019 Terma dan Syarat Kad PRVI Miles UOBM 2019 Terma dan Syarat Berkuatkuasa 1 Januari 2019 Am Terma dan syarat ("Terma dan Syarat") ini akan digunapakai bagi Kad PRVI Miles ("Kad") United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen Perbelanjaan

Lebih terperinci

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT Kempen PB Junior ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang ditawarkan kepada Peserta

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT Terma & Syarat Kempen Ez Reward E-Kredit ( Kempen E-Kredit, Kempen ini ) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir kempen ini. Dengan

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback

Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback 1. Kempen CIMB Clicks Bills For Cashback ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Bonanza Sekolah 2018 UOBM

Terma dan Syarat Bonanza Sekolah 2018 UOBM Terma dan Syarat Bonanza Sekolah 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan "Bonanza Sekolah 2018" ("Kempen") dari 1 Julai 2018 hingga 31 Disember 2018, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT KEMPEN PRIME FORTUNE TERM DEPOSIT-i (Layak dilindungi oleh PIDM)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT KEMPEN PRIME FORTUNE TERM DEPOSIT-i (Layak dilindungi oleh PIDM) TERMA DAN SYARAT KEMPEN DEPOSIT KEMPEN PRIME FORTUNE TERM DEPOSIT-i (Layak dilindungi oleh PIDM) Terma dan Syarat Khusus ("T&S") adalah terpakai bagi kesemua Prime Fortune TD-i kempen berdasarkan konsep

Lebih terperinci

Terma dan Syarat. Kempen UOB Grab Quick

Terma dan Syarat. Kempen UOB Grab Quick Terma dan Syarat Kempen UOB Grab Quick Kempen UOB Grab Quick" ("Kempen") ini dijalankan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") dan G Pay Network (M) Sdn Bhd ("Grab")(

Lebih terperinci

Kempen Pengaktifan Kad Kredit UOBM Terma dan Syarat

Kempen Pengaktifan Kad Kredit UOBM Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit UOBM Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)( UOBM ) akan menganjurkan Kempen Pengaktifan Kad Kredit UOBM ( Kempen ) dari 1 Januari sehingga 31 Disember

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen RHB Premier Labur dan Terbang

TERMA DAN SYARAT Kempen RHB Premier Labur dan Terbang TERMA DAN SYARAT Kempen RHB Premier Labur dan Terbang 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen RHB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (Pihak

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya:

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya: TERMA & SYARAT KEMPEN PEMBIAYAAN PERIBADI-i 2018 1. "Kempen Pembiayaan Peribadi-i 2018" ("Kempen") bermula pada 19 November 2018 hingga 19 March 2019 (termasuk kedua-dua tarikh) melainkan jika diberitahu

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment 1. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci