PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014"

Transkripsi

1 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NEGARA (NCDRC) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Sarjana Sains (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja) Doktor Falsafah (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Doktor Falsafah (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SENI, KOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF (FSKIK) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Multimedia) Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat) Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus

2 Sarjana Pendidikan (Seni) Sarjana Seni (Pengajian Seni Halus) Sarjana Seni (Pengajian Sejarah Seni) Sarjana Seni (Pengajian Komunikasi Visual) Sarjana Seni (Pengajian Rekabentuk) Sarjana Seni (Pengajian Kraf) Sarjana Seni (Pengajian Budaya) Sarjana Teknologi Instruksional Sarjana Sains (Grafik Berkomputer dan Animasi) Sarjana Sains (Sistem Maklumat dan Pengurusan) Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian) Sarjana Sains (Internet dan Pengkomputeran Web) Sarjana Seni (Studio Seni Halus)

3 Sarjana Reka Bentuk (Aplikasi Multimedia) Sarjana Reka Bentuk (Penjenamaan Kreatif) Sarjana Reka Bentuk (Pengiklanan) Sarjana Reka Bentuk (Reka Bentuk Maklumat) Sarjana Reka Bentuk (Media Instruksi) Sarjana Reka Bentuk (Media Baru) Sarjana Reka Bentuk (Permainan Digital) Sarjana Reka Bentuk (Pembelajaran Berasaskan Permainan) Sarjana Pendidikan (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Sarjana Sains (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Sarjana Sains (Teknologi Robotik) Doktor Falsafah (Pendidikan Multimedia)

4 Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Maklumat) Doktor Falsafah (Pendidikan Komputeran Internet) Doktor Falsafah (Pendidikan Seni) Doktor Falsafah (Pengajian Seni Halus) Doktor Falsafah (Pengajian Sejarah Seni) Doktor Falsafah (Pengajian Budaya) Doktor Falsafah (Teknologi Instruksional) Doktor Falsafah (Sistem Maklumat dan Pengurusan) Doktor Falsafah (Internet dan Pengkomputan Web) Doktor Falsafah (Studio Seni Halus) Doktor Falsafah (Reka Bentuk Multimedia) Doktor Falsafah (Penjenamaan Kreatif)

5 Doktor Falsafah (Pengiklanan) Doktor Falsafah (Reka Bentuk Maklumat) Doktor Falsafah (Media Instruksi) Doktor Falsafah (Media Baru) Doktor Falsafah (Permainan Digital) Doktor Falsafah (Pembelajaran Berasaskan Permainan) Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Doktor Falsafah (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Doktor Falsafah (Kepintaran Buatan)

6 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSK) Sarjana Pendidikan (Sains Sukan) PROGRAM / PROGRAMME Sarjana Sains Sukan (Psikologi Sukan) dan Kerja Kursus Sarjana Sains Sukan (Kejurulatihan Sukan) Doktor Falsafah (Pendidikan Sains Sukan) Doktor Falsafah (Psikologi Sukan) Doktor Falsafah (Kejurulatihan Sukan)

7 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu) Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Master of Education (Teaching English As a Second Language) Sarjana Sastera (Tatabahasa Melayu) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus Sarjana Sastera (Pengujian Bahasa Melayu) Sarjana Sastera (Komunikasi) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Islam) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Melayu Klasik) Sarjana Sastera (Wacana Kesusasteraan)

8 Sarjana Sastera (Drama dan Teater Melayu) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Moden) Sarjana Sastera (Bahasa Arab) Sarjana Sastera (Bahasa Cina) Sarjana Sastera (Penulisan Kreatif) Sarjana Sastera (Dialek Melayu) Master of Arts (Reading) Master of Arts (Language Testing and Evaluation) Master of Arts (Psychology in Language) Master of Arts (Creative Writing) Master of Arts (Discourse Studies) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Tamil)

9 Sarjana Sastera (Pengujian Bahasa dan Penilaian) Sarjana Sastera (Pengajian Wacana) Sarjana Sastera (Bacaan) Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu) Doktor Falsafah (Pendidikan Kesusasteraan Melayu) Doctor of Philosophy (Teaching Language as a Second Language) Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Arab) Doktor Falsafah (Kesusasteraan Tamil) Doktor Falsafah (Pengujian Bahasa dan Penilaian) Doktor Falsafah (Pengajian Wacana) Doktor Falsafah (Penulisan Kreatif) Doktor Falsafah (Bacaan)

10 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPE) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Sarjana Pendidikan (Ekonomi) Sarjana Pendidikan (Perakaunan) Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan) Sarjana Pengurusan (Keusahawanan) Sarjana Pengurusan (Pemasaran) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia) Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia) Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam) Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus

11 Sarjana Perakaunan (Perakaunan Pengurusan) Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan) Sarjana Perakaunan Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi (Ekonometrik) Sarjana Ekonomi (Perdagangan Antarabangsa) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Keusahawanan dan Industri) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Perniagaan) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sistem Maklumat) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan) Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan) Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan) Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)

12 Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan) Doktor Falsafah (Keusahawanan) Doktor Falsafah (Pemasaran) Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia) Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia) Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan) Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan) Doktor Falsafah (Perakaunan Pengurusan) Doktor Falsafah (Perancangan dan Dasar Pendidikan) Doktor Falsafah (Perakaunan) Doktor Falsafah (Pengurusan Kewangan) Doktor Falsafah (Ekonomi) Doktor Falsafah (Ekonometrik) Doktor Falsafah (Ekonomi Perdagangan Antarabangsa) Doktor Falsafah (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi) Doktor Falsafah (Ekonomi Keusahawanan dan Industri)

13 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Maklumat) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FPTV) PROGRAM Sarjana Sains (Pendidikan Teknikal dan Vokasional) Sarjana Sains (Sains Pertanian) Doktor Falsafah (Pendidikan Teknikal dan Vokasional) Doktor Falsafah (Sains Pertanian)

14 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia) Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara) Sarjana Sastera (Geografi) Sarjana Sastera (Syariah) Sarjana Sastera (Usuluddin) Sarjana Sastera (Pengajian Malaysia) Sarjana Sastera (Pendidikan Moral) Doktor Falsafah (Pendidikan Islam) Doktor Falsafah (Geografi) Doktor Falsafah (Sejarah) Doktor Falsafah (Usuluddin) Doktor Falsafah (Syariah)

15 Doktor Falsafah (Pengajian Malaysia) Doktor Falsafah (Pendidikan Moral) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK (FSM) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Fizik) Sarjana Pendidikan (Kimia) Sarjana Pendidikan (Biologi) Sarjana Pendidikan (Matematik) Sarjana Sains (Bioteknologi Persekitaran) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus Sarjana Sains (Biologi Pengesanan) Sarjana Sains (Toksikologi)

16 Sarjana Sains (Kimia Analisis) Sarjana Sains (Sebatian Semulajadi) Sarjana Sains (Bahan Termaju) Sarjana Sains (Statistik Gunaan) Sarjana Sains (Instrumentasi) Sarjana Sains (Fizik Bahan) Sarjana Sains (Tenaga Boleh Diperbaharui) Sarjana Sains (Biologi) Sarjana Sains (Kimia) Sarjana Sains (Fizik) Sarjana Sains (Matematik) Sarjana Sains (Matematik Gunaan) Sarjana Sains (Statistik)

17 Doktor Falsafah (Pendidikan Fizik) Doktor Falsafah (Pendidikan Kimia) Doktor Falsafah (Pendidikan Biologi) Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik) Doktor Falsafah (Bioteknologi Persekitaran) Doktor Falsafah (Statistik Gunaan) Doktor Falsafah (Biologi) Doktor Falsafah (Kimia) Doktor Falsafah (Fizik) Doktor Falsafah (Matematik) Doktor Falsafah (Statistik) Doktor Falsafah (Matematik Gunaan)

18 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 INSTITUT PERADABAN MELAYU (IPM) PROGRAM / PROGRAMME Sarjana Sastera (Peradaban Melayu) Doktor Falsafah (Peradaban Melayu) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN (FMSP) PROGRAM Sarjana Pendidikan Muzik Sarjana Seni (Etnomuzikologi) Sarjana Seni (Pengajian Muzik Popular) Sarjana Muzik (Komposisi) dan Kerja Kursus

19 Sarjana Muzik (Persembahan) Doktor Falsafah (Pendidikan Muzik) Doktor Falsafah (Etnomuzikologi) Doktor Falsafah (Pengajian Muzik Popular) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FPPM) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum) Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan) Sarjana Pendidikan (Pedagogi) Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan ) Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional) Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus

20 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas ) Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah) Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan) Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah) Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah) Sarjana Sains (Psikologi) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus Sarjana Pendidikan Jarak Jauh Sarjana Sains (Sains Kognitif) Doktor Falsafah (Pengajian Kurikulum) Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan) Doktor Falsafah (Pendidikan Pedagogi) Doktor Falsafah (Pengukuran Pendidikan) Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Instruksional)

21 Doktor Falsafah (Pendidikan Khas) Doktor Falsafah (Pendidikan Sekolah Rendah) Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling) Doktor Falsafah (Pendidikan Jarak Jauh) Doktor Falsafah (Psikologi) Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik Sekolah Rendah) Doktor Falsafah (Sosiologi Pendidikan) Doktor Falsafah (Pedagogi) Doktor Falsafah (Sains Kognitif)

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH SYARAT KEMASUKAN JARAK JAUH BIL 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia. Am/Kertas Am dan Gred E dalam Kajihayat

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AUDIT PROGRAM BAGI PELAKSANAAN AKREDITASI PENUH DAN AUDIT PENGEKALAN PUSAT JAMINAN KUALITI

LOG PEMANTAUAN AUDIT PROGRAM BAGI PELAKSANAAN AKREDITASI PENUH DAN AUDIT PENGEKALAN PUSAT JAMINAN KUALITI BIL FAKULTI SISWAZAH /PRASISWAZAH LOG PEMANTAUAN AUDIT PROGRAM BAGI PELAKSANAAN AKREDITASI PENUH DAN AUDIT PENGEKALAN PUSAT JAMINAN KUALITI NAMA PROGRAM 1 FAKULTI Bacelor Sains Pertanian PERTANIAN TARIKH

Lebih terperinci

Jadual 1 : Senarai Program UPM dan Kadar Yuran (Saluran T20)

Jadual 1 : Senarai Program UPM dan Kadar Yuran (Saluran T20) Jadual 1 : Senarai Program UPM dan Kadar Yuran (Saluran T20) BIL / 1 FAKULTI PERTANIAN PG11 Bacelor Sains Pertanian # 4 7,300.00 58,400.00 PG14 Bacelor Sains Hortikultur 4 7,300.00 58,400.00 PG23 Bacelor

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AUDIT PROGRAM BAGI PELAKSANAAN AKREDITASI PENUH DAN AUDIT PENGEKALAN PUSAT JAMINAN KUALITI

LOG PEMANTAUAN AUDIT PROGRAM BAGI PELAKSANAAN AKREDITASI PENUH DAN AUDIT PENGEKALAN PUSAT JAMINAN KUALITI BIL FAKULTI LOG PEMANTAUAN AUDIT PROGRAM BAGI PELAKSANAAN AKREDITASI PENUH DAN AUDIT PENGEKALAN PUSAT JAMINAN KUALITI SISWAZAH /PRASISWAZAH NAMA PROGRAM 1 FAKULTI PRASISWAZAH (6 Bacelor Sains Pertanian

Lebih terperinci

2005/2006. Universiti Kebangsaan Malaysia

2005/2006. Universiti Kebangsaan Malaysia 2005/2006 Universiti Kebangsaan Malaysia 1) 1.1) (Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian) MAX 4.00(1) 3.72(1) MIN 3.15(1) 3.33(1) X 3.35-3.25(29) - % 91% 284 1.2) (Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan

Lebih terperinci

ISTIADAT KONVOKESYEN KETUJUH BELAS SIDANG KEDUA NOVEMBER 2015

ISTIADAT KONVOKESYEN KETUJUH BELAS SIDANG KEDUA NOVEMBER 2015 ISTIADAT KONVOKESYEN KETUJUH BELAS SIDANG KEDUA NOVEMBER 2015 ATURCARA RAPTAI Graduan masuk ke dewan Taklimat tatacara penganugerahan Ijazah dan perjalanan Istiadat Konvokesyen Disampaikan oleh : Puan

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Awam - Hidraul dan Hidrologi))

Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Awam - Hidraul dan Hidrologi)) SENARAI NAMA IJAZAH UTM Fakulti Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Awam Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Awam - Air Sisa)) Thesis

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. M/balas fakulti. Ulasan Pengerusi Panel Penilai

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. M/balas fakulti. Ulasan Pengerusi Panel Penilai LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pertanian Hortikultur (Perniagaantani) Bacelor Pertanian (Akuakultur) Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Sumber Tanah Perladangan

Lebih terperinci

Sekolah : Kelulusan Pengajian : (contoh: Penilaian Menengah Rendah) Tahun/ Tarikh Kurnia : Sekolah :

Sekolah : Kelulusan Pengajian : (contoh: Penilaian Menengah Rendah) Tahun/ Tarikh Kurnia : Sekolah : SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: SOK/BUM/BR03/M-AKADEMIK BORANG MAKLUMAT AKADEMIK MAKLUMAT SRP/PMR Sekolah : (contoh: Penilaian Menengah Rendah) Gred Bahasa Melayu : Ujian

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI KADAR YURAN PENGAJIAN MAHASISWA BAHARU DALAM NEGARA SEMESTER PERTAMA SESI 2017/2018 BIL PROGRAM KOD WARGANEGARA SASTERA PROG KOLEJ 1-11,13, KOLEJ 12, 14, 17

Lebih terperinci

PENGENALAN PROGRAM-PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DIPLOMA STAM APEL (A) KOD PROG PROGRAM STPM MATRIK

PENGENALAN PROGRAM-PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DIPLOMA STAM APEL (A) KOD PROG PROGRAM STPM MATRIK PENGENALAN Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ditubuhkan pada 18 Mei 1970, dan merupakan Universiti ketiga ditubuhkan di Malaysia sele pas Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia. Pada awal penubuhannya,

Lebih terperinci

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN DISEMBER 212 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KUALITI 6 MAC 213 1 1. Maklumat Kajian 1.1 Jumlah Responden Jumlah Responden adalah seramai 5 orang. 1.1.1

Lebih terperinci

LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS

LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum

Lebih terperinci

DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) OKTOBER 2019 FASA 1 KOD KERTAS 3759/1 3771/1 7101/1 7102/1 7103/1 7104/1 7105/1

DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) OKTOBER 2019 FASA 1 KOD KERTAS 3759/1 3771/1 7101/1 7102/1 7103/1 7104/1 7105/1 OKTOBER FASA 1 NAMA 3759/1 Lukisan Kejuruteraan 3771/1 Grafik Komunikasi Teknikal 7101/1 Pembinaan Domestik 7102/1 Membuat Perabot 7103/1 Kerja Paip Domestik 7104/1 Pendawaian Domestik 7105/1 Kimpalan

Lebih terperinci

TARIKH/ HARI MASA KURSUS SEM MATA PELAJARAN KOD OPSYEN PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN PBKK3023 PBK 19 PERKHIDMATAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

TARIKH/ HARI MASA KURSUS SEM MATA PELAJARAN KOD OPSYEN PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN PBKK3023 PBK 19 PERKHIDMATAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN 26 OKTOBER 2015 (ISNIN) 28 OKTOBER 2015 (RABU) 29 OKTOBER 2015 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN PBKK3023 PBK 19 DAN KAUNSELING 39 BLOK C PERKHIDMATAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PKPK3013 PKP 20 PENGENALAN

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN (OPR/PNC-PSKK/BL01/Akreditasi)

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN (OPR/PNC-PSKK/BL01/Akreditasi) LOG PEMANTAUAN PROGRAM (OPR/PNC-PSKK/BL01/Akreditasi) BIL. MOHON FAKULTI PERTANIAN 1. Pertanian 07/02/13 30/11/11 09/08/12 (Minit 568) (136 JK) 2. Hortikultur 06/02/13 (136 JK) 3. (Perniagaantani) 14/02/13

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. Program Pengajian. Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi BIL. Tempoh Pengajian. Syarat Am Universiti

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. Program Pengajian. Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/Asasi BIL. Tempoh Pengajian. Syarat Am Universiti Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Lulus

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI Tarikh Makluman Tarikh Terima (UPM/SWA-01) Tarikh Pemulangan Dokumen Tidak Lengkap Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap Tarikh Hantar Ke BPK Tarikh Lantikan Panel Penilai Tarikh Hantar Dokumen Kepada Panel

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SIDANG AKADEMIK 2019/2020

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SIDANG AKADEMIK 2019/2020 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SIDANG AKADEMIK 2019/2020 1 SYARAT AM Matrikulasi/Asasi Diploma/Setaraf Syarat Am Universiti Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat

Lebih terperinci

MATA PELAJARAN TERAS (WAJIB) UNTUK SPM NOVEMBER

MATA PELAJARAN TERAS (WAJIB) UNTUK SPM NOVEMBER SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ( 33 Mata Pelajaran Ditawarkan kepada Calon Persendirian ) MATA PELAJARAN TERAS (WAJIB) UNTUK SPM NOVEMBER Bahasa Melayu 1103/1 1103/2 2 jam 15 min 2 jam 30 min Kertas Bahasa Melayu

Lebih terperinci

Jubah akademik graduan, hood dan topi (mortar board/bannet) yang disediakan oleh Universiti.

Jubah akademik graduan, hood dan topi (mortar board/bannet) yang disediakan oleh Universiti. 1. PENGENALAN Sekalung Tahniah kepada anda dan keluarga di atas kejayaan anda menamatkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Memandangkan Konvokesyen adalah upacara yang amat bererti kepada

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2013 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia ; dan 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

Lebih terperinci

JADUAL KERJA PELAKSANAAN TUGASAN 2018 LEMBAGA PEPERIKSAAN KPM

JADUAL KERJA PELAKSANAAN TUGASAN 2018 LEMBAGA PEPERIKSAAN KPM JADUAL KERJA PELAKSANAAN TUGASAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KPM BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN CATATAN 1. Pelaksanaan Projek bagi 3763/2 Reka Cipta 2 Februari 2017 Julai 2. Pentaksiran Modular Mata Pelajaran Siri

Lebih terperinci

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN KATEGORI PERMOHONAN: Kategori A - Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2013 sahaja Kategori B - Pemohon yang menggunakan

Lebih terperinci

PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997*

PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997* PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997* PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 18 dan 130 Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan peraturan yang berikut: 1. Nama

Lebih terperinci

IPTA : UM - Universiti Malaya KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera FAKULTI : -- Semua Fakulti -- (i) Program Pengajian. Kelayakan Minimum.

IPTA : UM - Universiti Malaya KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera FAKULTI : -- Semua Fakulti -- (i) Program Pengajian. Kelayakan Minimum. IPTA : UM - Universiti Malaya KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera FAKULTI : -- Semua Fakulti -- Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM Lulus Sijil Pelajaran

Lebih terperinci

Istiadat Konvokesyen Ketujuh Belas UPSI Sidang Kedua akan diadakan pada 24, 25, 26 dan 28 November 2015 (hari Selasa, Rabu, Khamis dan Sabtu)

Istiadat Konvokesyen Ketujuh Belas UPSI Sidang Kedua akan diadakan pada 24, 25, 26 dan 28 November 2015 (hari Selasa, Rabu, Khamis dan Sabtu) 1. PENGENALAN Sekalung Tahniah daripada Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) kepada anda dan keluarga di atas kejayaan menamatkan pengajian di Universiti ini. Memandangkan Istiadat Konvokesyen

Lebih terperinci

KOD KURSUS NAMA KURSUS Kr K A. BBI 2420 Oral Interaction Skills BBI 2421 General Writing Skills PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2 2 0

KOD KURSUS NAMA KURSUS Kr K A. BBI 2420 Oral Interaction Skills BBI 2421 General Writing Skills PRT 2008 Pertanian dan Manusia 2 2 0 STRUKTUR KURIKULUM Nama Program : Bacelor Pengurusan Alam Jumlah Kredit Bergraduat : 133 Jam Kredit Tempoh Pengajian : 8 Semester ( 4 Tahun ) 1. Kursus Universiti (24 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar)

Lebih terperinci

ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-90 DEWAN AGUNG TUANKU CANSELOR UiTM SHAH ALAM 23 HINGGA 28 MAC 2019

ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-90 DEWAN AGUNG TUANKU CANSELOR UiTM SHAH ALAM 23 HINGGA 28 MAC 2019 ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-90 DEWAN AGUNG TUANKU CANSELOR UiTM SHAH ALAM 23 HINGGA 28 MAC 2019 23 MAC 2019 (SABTU) 7.30 PAGI SIDANG PERTAMA o Ijazah Doktor Falsafah Fakulti Perakaunan AC990 Doktor Falsafah

Lebih terperinci

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017 SEKOLAH RENDAH BIL KOD BUKU JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI 1.0 KSSR SEMAKAN TAHUN 1 -TERAS A. SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN 1. AA011223 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK (BA) JILID 1 2. AA011224 BAHASA MELAYU TAHUN

Lebih terperinci

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS SEMESTER 1 (JUN-NOVEMBER) TAHUN 2015 KUMPULAN PPISMP AMBILAN JUN 2015 1. BAHASA INGGERIS SK 2. BAHASA CINA SK 3.

Lebih terperinci

Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Program Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum

Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Program Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum 1. Mendapat maklum balas A/F/P berhubung status program akademik seperti berikut: Objektif Bengkel :

Lebih terperinci

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALYSIA (UPM)

UNIVERSITI PUTRA MALYSIA (UPM) Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

Harapan kami semoga panduan ini dapat membantu anda membuat persiapan yang sebaiknya menjelang Istiadat Konvokesyen Ke-17 UPSI pada November nanti.

Harapan kami semoga panduan ini dapat membantu anda membuat persiapan yang sebaiknya menjelang Istiadat Konvokesyen Ke-17 UPSI pada November nanti. 1. PENGENALAN Sekalung Tahniah daripada Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) kepada anda dan keluarga di atas kejayaan menamatkan pengajian di Universiti ini. Memandangkan Istiadat Konvokesyen

Lebih terperinci

CATATAN PERBINCANGAN SEMAKAN KURIKULUM DAN AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK PUSAT PEMBANGUNAN KURIKULUM (CDC)

CATATAN PERBINCANGAN SEMAKAN KURIKULUM DAN AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK PUSAT PEMBANGUNAN KURIKULUM (CDC) CATATAN PERBINCANGAN SEMAKAN KURIKULUM DAN AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK PUSAT PEMBANGUNAN KURIKULUM (CDC) Tarikh : 6.3.2017 (Isnin) Masa : 9.00 pagi 11.30 pagi Tempat : Bilik Mesyuarat CDC CDC: 10/2017

Lebih terperinci

PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (DOKTOR FALSAFAH, SARJANA & DIPLOMA PASCASISWAZAH) SEMESTER II SESI AKADEMIK 2015/2016

PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (DOKTOR FALSAFAH, SARJANA & DIPLOMA PASCASISWAZAH) SEMESTER II SESI AKADEMIK 2015/2016 PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (, SARJANA & DIPLOMA PASCASISWAZAH) SEMESTER II SESI AKADEMIK 2015/2016 UKM menawarkan program akademik dan profesional yang kukuh kelolaan PUSAT PENGURUSAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016 KANDUNGAN: 1. Borang Permohonan Masuk Semester Pertama Sesi 2015/2016 bagi calon

Lebih terperinci

SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) JADUAL PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013 PERALIHAN

SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) JADUAL PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013 PERALIHAN PERALIHAN 07-Mar-13 BAHASA MELAYU 1 JAM 9.00 am - 10.00 am BAHASA INGGERIS 1 JAM 11.00 am - 12.00 am ABM 1 JAM 12.10 pm - 1.10 pm 1 JAM 7.45 am - 8.45 am PJK 1 JAM 9.00 am - 10.00 am PENDIDIKAN SENI 1½

Lebih terperinci

Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat Tahun 2011 dan SPM tahun 2012

Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat Tahun 2011 dan SPM tahun 2012 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) PERSIARAN BUKIT UTAMA BANDAR UTAMA 47800 PETALING JAYA Tel : 03-77276166 Fax: 03-77267199 Ruj. Kami : SMKBU3/01/02/016(4) Tarikh : 11 OKTOBER 2010

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas. Lulus Peperiksaan

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN DAN YURAN PENGAJIAN

SYARAT KEMASUKAN DAN YURAN PENGAJIAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA KUALA SUNGAI BARU, 78200 MELAKA Tel : 06-3878417 / 8420 Fax : 06-3878368 DAN PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD.) PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SEJARAH (PhD.) JPT/BPP (N/225/8/0001)

Lebih terperinci

Program pengajian yang ditawarkan

Program pengajian yang ditawarkan Taklimat PROGRAM DUA IJAZAH 8 September 2016 Program pengajian yang ditawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik) Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biologi) Ijazah Sarjana Muda Sains

Lebih terperinci

KADAR YURAN. Bayaran Balik Yuran Pengajian dan Asrama Kepada Pelajar Yang Berhenti Menjadi Pelajar UPSI dan Bayaran Lewat Mendaftar

KADAR YURAN. Bayaran Balik Yuran Pengajian dan Asrama Kepada Pelajar Yang Berhenti Menjadi Pelajar UPSI dan Bayaran Lewat Mendaftar KADAR YURAN KADAR YURAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR YURAN 6/1998 Kadar Yuran Semasa UPSI Kadar Yuran Semasa UPSI dan kadar pinjaman PTPTN (Rujuk Lampiran 1) 7/2/2007 Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa UPSI

Lebih terperinci

Pendidikan dan Teknologi di Malaysia

Pendidikan dan Teknologi di Malaysia Pendidikan dan Teknologi di Malaysia Sila kongsikan maklumat tentang diri anda dan sekolah. 1. Nama anda Show/hide trigger exists. 2. Jawatan anda Guru Guru Besar / Pengetua Pegawai pentadbir sekolah 3.

Lebih terperinci

- Ucapan YBhg Profesor Emeritus Dato Ir Dr Mohamad Zawawi Bin Ismail,

- Ucapan YBhg Profesor Emeritus Dato Ir Dr Mohamad Zawawi Bin Ismail, 7.00 pm - Ketibaan Jemputan 7.10 pm - Ketibaan YBhg Prof Datu Mohd Fadzil Abdul Rahman, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni - Ketibaan YBhg Profesor Emeritus Dato Ir Dr Mohamad Zawawi Bin

Lebih terperinci

FAKULTI PERUBATAN. Anatomi Biokimia Farmakologi Fisiologi Parasitologi FAKULTI FARMASI DOKTOR FALSAFAH, SARJANA SAINS. Farmasi

FAKULTI PERUBATAN. Anatomi Biokimia Farmakologi Fisiologi Parasitologi FAKULTI FARMASI DOKTOR FALSAFAH, SARJANA SAINS. Farmasi FAKULTI PERUBATAN (PhD) SARJANA SAINS PERUBATAN Anatomi Biokimia Farmakologi Fisiologi Kesihatan Masyarakat Mikrobiologi Parasitologi Kejuruteraan Tisu Perubatan Pendidikan Perubatan Patologi Pediatrik

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM. Matematik Tambahan

Kelayakan Minimum STPM. Matematik Tambahan Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) JADUAL PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010 TINGKATAN 1

SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) JADUAL PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA 2010 TINGKATAN 1 TINGKATAN 1 11 Mac 2010 12 Mac 2010 8.30am 10.00am 1 ½ jam Bahasa Malaysia 10.50am 11.50am Bahasa Inggeris 12.15pm 1.15pm Pendidikan Sivik 1.30pm 2.30pm Sains 8.45am 10.00am 1 ¼ jam Sejarah 11.15am 12.15pm

Lebih terperinci

PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (Phd)

PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (Phd) DAN PROGRAM LEPASAN IJAZAH SARJANA PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (Phd) DOKTOR FALSAFAH KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN (N/142/8/0001) 06/18 (MQA/FA 0968) # (PHDP) 5 Tahun DOKTOR FALSAFAH SEJARAH

Lebih terperinci

KADAR YURAN SISTEM SEMESTER

KADAR YURAN SISTEM SEMESTER YURAN YURAN KURSUS UNIVERSITI YURAN Yuran Kursus Tamadun Islam 50.00 Yuran Kursus Tamadun Asia 50.00 Yuran Kursus Bahasa Inggeris 50.00 Yuran Kursus Kemahiran Maklumat 50.00 Yuran Kursus Kokurikulum 50.00

Lebih terperinci

Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat Tahun 2012 dan SPM tahun 2013

Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat Tahun 2012 dan SPM tahun 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) PERSIARAN BUKIT UTAMA BANDAR UTAMA 47800 PETALING JAYA Tel : 03-77276166 Fax: 03-77267199 Ruj. Kami : SMKBU3/01/02/016(5) Tarikh : 11 OKTOBER 2011

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2017 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Perancangan Korporat, Pemasaran dan Pengurusan Majlis

Lebih terperinci

KADAR YURAN. Bayaran Balik Yuran Pengajian dan Asrama Kepada Pelajar Yang Berhenti Menjadi Pelajar UPSI dan Bayaran Lewat Mendaftar

KADAR YURAN. Bayaran Balik Yuran Pengajian dan Asrama Kepada Pelajar Yang Berhenti Menjadi Pelajar UPSI dan Bayaran Lewat Mendaftar KADAR YURAN KADAR YURAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR YURAN 6/1998 Kadar Yuran Semasa UPSI Kadar Yuran Semasa UPSI dan kadar pinjaman PTPTN (Rujuk Lampiran 1) 7/2/2007 Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa UPSI

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 6.1 MAKLUMAT MENGENAI PROGRAM PENGAJIAN 6.1.1 PENGENALAN 6.1.1.1 Latar Belakang dan Sejarah 6.1.1.2 Tujuan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (dahulunya dikenali

Lebih terperinci

STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014

STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014 STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014 Agensi Kelayakan Malaysia Agensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14, Blok B, Menara PKNS-PJ No. 17, Jalan Yong Shook Lin 46050 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel :

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Prgram Pengajian Kd Temph Pengajian Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2010 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017 ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017 SESI 1 (PAGI) 18 NOVEMBER 2017 (SABTU) 7.30 pagi Ketibaan Graduan/Jemputan 7.45 pagi Para Tetamu Mengambil Tempat Duduk

Lebih terperinci

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti SYARAT AM Kelayakan Minimum STPM Kelayakan Minimum Matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf IB, AUSMAT, A Level dan lain-lain pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa

Lebih terperinci

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti SYARAT AM Kelayakan Minimum STPM Kelayakan Minimum Matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf IB, AUSMAT, A Level dan lain-lain pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa

Lebih terperinci

Jumlah Jam Kredit 7 SEMESTER I SEMESTER II SEMESTER III. UHB Academic Communication 2 UQI Akidah, Ketuhanan dan Sains 2

Jumlah Jam Kredit 7 SEMESTER I SEMESTER II SEMESTER III. UHB Academic Communication 2 UQI Akidah, Ketuhanan dan Sains 2 PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (DAA) 0 UHB 00 UQU 040 English for Academic Survival UQI 040 / UQI 00 Islam/Pengajian Moral UHB 00 Academic Communication UQI 050 Akidah, Ketuhanan dan UQ* *** Ko-Kurikulum

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SIDANG AKADEMIK 2019/2020

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SIDANG AKADEMIK 2019/2020 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SIDANG AKADEMIK 2019/2020 1 SYARAT AM Matrikulasi/Asasi Diploma/Setaraf Syarat Am Universiti Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat

Lebih terperinci

Status. Kampus/ Fakulti. Kod Program. Bil. Nama Program. Semester 1 Semester 2 Semester 3 Telah Disemak JKIKU 31-boleh digunapakai (Lengkap)

Status. Kampus/ Fakulti. Kod Program. Bil. Nama Program. Semester 1 Semester 2 Semester 3 Telah Disemak JKIKU 31-boleh digunapakai (Lengkap) PEMAKLUMAN: Pemakluman Pengemaskinian Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Semester 1-3 Untuk Perlaksaanaan (icgpa) FASA 1 Bermula Semester Mac Jun 2016 (Kumpulan B) Senarai Terkini Sehingga 15 Februari

Lebih terperinci

JADUAL KULIAH SEMESTER 2 SESI

JADUAL KULIAH SEMESTER 2 SESI JADUAL KULIAH SEMESTER 2 SESI 2016-2017 PROGRAM EKSEKUTIF SARJANAMUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SARJANAMUDA PERAKAUNAN SARJANAMUDA EKONOMI BANGI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN Dikendalikan oleh: PUSAT KEMBANGAN

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2018

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2018 ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2018 SESI 1 (PAGI) 11 NOVEMBER 2018 (AHAD) 7.15 pagi Ketibaan Graduan/Jemputan 7.30 pagi Perbarisan Graduan di Luar Dewan 7.45

Lebih terperinci

KENYATAAN AKHBAR. oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA. tentang

KENYATAAN AKHBAR. oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA. tentang KENYATAAN AKHBAR oleh Y. BHG. PROF. TAN SRI DATO DZULKIFLI BIN ABDUL RAZAK PENGERUSI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA tentang KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA TAHUN 2010 1. Sukacita

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

FAKULTI PERUBATAN SARJANA SAINS PERUBATAN. Mod Pengajian: Penyelidikan Kerja Kursus & Disertasi Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & Separuh Masa

FAKULTI PERUBATAN SARJANA SAINS PERUBATAN. Mod Pengajian: Penyelidikan Kerja Kursus & Disertasi Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & Separuh Masa FAKULTI PERUBATAN (PhD) Anatomi Biokimia Farmakologi Fisiologi Kesihatan Masyarakat Mikrobiologi Parasitologi Kejuruteraan Tisu Obstetrik dan Ginekologi Ortopedik Otorinolaringologi Perubatan Oftalmologi

Lebih terperinci

IPTA : UMS - Universiti Malaysia Sabah KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sains FAKULTI : -- Semua Fakulti -- (i) Program Pengajian.

IPTA : UMS - Universiti Malaysia Sabah KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sains FAKULTI : -- Semua Fakulti -- (i) Program Pengajian. IPTA : UMS - Universiti Malaysia Sabah KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sains FAKULTI : -- Semua Fakulti -- Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM Lulus

Lebih terperinci

2. Mata-mata pelajaran teras dan tambahan bagi peringkat Sekolah Menengah Atas dalam rancangan KBSM adalah seperti yang disenaraikan di bawah ini :

2. Mata-mata pelajaran teras dan tambahan bagi peringkat Sekolah Menengah Atas dalam rancangan KBSM adalah seperti yang disenaraikan di bawah ini : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 7, BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR Telefon : KL 2556900 Kawat : PELAJARAN KP(PPK)S 32/4 Jld.IX/ (88) 15 Disember 1990 Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Lebih terperinci

MGM3101 Prinsip Pengurusan 3 (3+0) Prasyarat: Tiada Kursus ini merangkumi teori, prinsip, teknik dan kaedah pengurusan organisasi.

MGM3101 Prinsip Pengurusan 3 (3+0) Prasyarat: Tiada Kursus ini merangkumi teori, prinsip, teknik dan kaedah pengurusan organisasi. SINOPSIS KURSUS Jabatan Pengurusan Dan Pemasaran MGM3101 Prinsip Pengurusan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi teori, prinsip, teknik dan kaedah pengurusan organisasi. MGM3111 Komunikasi Pentadbiran dan Perniagaan

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV Nama Kursus/ Program yang Ditawarkan Sinopsis Kursus Lokasi Cth: Kampus Induk/ Tempoh Kursus Jenis ( / Masa/dsb) Yuran Syarat kemasukan Cara Memohon

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2013

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2013 08:00 pagi 10:15 pagi 1103/1 Bahasa Melayu JADUAL INI TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN JADUAL PEPERIKSAAN BERTULIS SPM NAMA 15 minit RABU 6 KHAMIS 7 10:50 pagi 11:00 pagi 11:00 pagi 12:15 tgh hari 08:00 pagi

Lebih terperinci

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: FAKULTI PENGAJIAN ISLAM FAKULTI PENGAJIAN ISLAM STPM Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin & Falsafah) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran

Lebih terperinci

KOMERSILISASI DAN PEMINDAHAN. 29 Dis ptg TEKNOLOGI KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI DAN KOMERSILISASI DAN PEMINDAHAN KOMERSILISASI DAN PEMINDAHAN

KOMERSILISASI DAN PEMINDAHAN. 29 Dis ptg TEKNOLOGI KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI DAN KOMERSILISASI DAN PEMINDAHAN KOMERSILISASI DAN PEMINDAHAN SENARAI PERMOHONAN TUKAR PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR PROGRAM SARJANA MUDA PROGRAM SEPARUH MASA UTM SEMESTER I, SESI 2018/2019 SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM (AHIB) KURSUS NAMA KURSUS TARIKH

Lebih terperinci

Perpustakaan Hamzah Sendut I

Perpustakaan Hamzah Sendut I PENGENALAN Program pengajian jarak jauh dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 sebagai Rancangan Pengajian Luar Kampus. Ia merupakan rancangan pengajian terulung dan tertua di Malaysia

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

8.Otorinolaringologi 9.Patologi 10.Perubatan 11.Surgeri 12.Kaunseling Genetik. Kerja Kursus dan Disertasi Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa

8.Otorinolaringologi 9.Patologi 10.Perubatan 11.Surgeri 12.Kaunseling Genetik. Kerja Kursus dan Disertasi Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (, SARJANA DAN DIPLOMA SISWAZAH) ----------------------------------------------------------------------------------- Kaunseling Genetik SEMESTER I SESI AKADEMIK

Lebih terperinci

FAKULTI ALAM BINA DAN UKUR SARJANA MUDA SAINS (PEMBINAAN) SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

FAKULTI ALAM BINA DAN UKUR SARJANA MUDA SAINS (PEMBINAAN) SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH SENARAI GRADUAN PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPARUH MASA SEMESTER I, SESI 2018/2019 FAKULTI ALAM BINA DAN UKUR SARJANA MUDA SAINS (PEMBINAAN) 1 SX061500BCJ04 2 SX120007BECS04 3 SX130011BECS04 4 SX130029BECS04

Lebih terperinci

DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018 (KUMPULAN BAKAL PENSYARAH MATRIKULASI)

DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018 (KUMPULAN BAKAL PENSYARAH MATRIKULASI) DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018 (KUMPULAN BAKAL PENSYARAH MATRIKULASI) PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA MATLAMAT PROGRAM Untuk menghasilkan graduan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH PENGENALAN Program pengajian jarak jauh dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 sebagai

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK TATI UNIVERSITI COLLEGE (TATIUC)

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK TATI UNIVERSITI COLLEGE (TATIUC) SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK TATI UNIVERSITI COLLEGE (TATIUC) 1. Bachelor of Information Technology with Business Management (Honours) R/481/6/0368 (KPT) A 9351 (MQA) 801/74/Jld.7(2) Nota : Calon yang

Lebih terperinci