PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014"

Transkripsi

1 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK NEGARA (NCDRC) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Sarjana Sains (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja) Doktor Falsafah (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Doktor Falsafah (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SENI, KOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF (FSKIK) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Multimedia) Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat) Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus

2 Sarjana Pendidikan (Seni) Sarjana Seni (Pengajian Seni Halus) Sarjana Seni (Pengajian Sejarah Seni) Sarjana Seni (Pengajian Komunikasi Visual) Sarjana Seni (Pengajian Rekabentuk) Sarjana Seni (Pengajian Kraf) Sarjana Seni (Pengajian Budaya) Sarjana Teknologi Instruksional Sarjana Sains (Grafik Berkomputer dan Animasi) Sarjana Sains (Sistem Maklumat dan Pengurusan) Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian) Sarjana Sains (Internet dan Pengkomputeran Web) Sarjana Seni (Studio Seni Halus)

3 Sarjana Reka Bentuk (Aplikasi Multimedia) Sarjana Reka Bentuk (Penjenamaan Kreatif) Sarjana Reka Bentuk (Pengiklanan) Sarjana Reka Bentuk (Reka Bentuk Maklumat) Sarjana Reka Bentuk (Media Instruksi) Sarjana Reka Bentuk (Media Baru) Sarjana Reka Bentuk (Permainan Digital) Sarjana Reka Bentuk (Pembelajaran Berasaskan Permainan) Sarjana Pendidikan (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Sarjana Sains (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Sarjana Sains (Teknologi Robotik) Doktor Falsafah (Pendidikan Multimedia)

4 Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Maklumat) Doktor Falsafah (Pendidikan Komputeran Internet) Doktor Falsafah (Pendidikan Seni) Doktor Falsafah (Pengajian Seni Halus) Doktor Falsafah (Pengajian Sejarah Seni) Doktor Falsafah (Pengajian Budaya) Doktor Falsafah (Teknologi Instruksional) Doktor Falsafah (Sistem Maklumat dan Pengurusan) Doktor Falsafah (Internet dan Pengkomputan Web) Doktor Falsafah (Studio Seni Halus) Doktor Falsafah (Reka Bentuk Multimedia) Doktor Falsafah (Penjenamaan Kreatif)

5 Doktor Falsafah (Pengiklanan) Doktor Falsafah (Reka Bentuk Maklumat) Doktor Falsafah (Media Instruksi) Doktor Falsafah (Media Baru) Doktor Falsafah (Permainan Digital) Doktor Falsafah (Pembelajaran Berasaskan Permainan) Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Doktor Falsafah (Teknologi Reka Bentuk Berkomputer) Doktor Falsafah (Kepintaran Buatan)

6 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSK) Sarjana Pendidikan (Sains Sukan) PROGRAM / PROGRAMME Sarjana Sains Sukan (Psikologi Sukan) dan Kerja Kursus Sarjana Sains Sukan (Kejurulatihan Sukan) Doktor Falsafah (Pendidikan Sains Sukan) Doktor Falsafah (Psikologi Sukan) Doktor Falsafah (Kejurulatihan Sukan)

7 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu) Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Master of Education (Teaching English As a Second Language) Sarjana Sastera (Tatabahasa Melayu) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus Sarjana Sastera (Pengujian Bahasa Melayu) Sarjana Sastera (Komunikasi) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Islam) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Melayu Klasik) Sarjana Sastera (Wacana Kesusasteraan)

8 Sarjana Sastera (Drama dan Teater Melayu) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Moden) Sarjana Sastera (Bahasa Arab) Sarjana Sastera (Bahasa Cina) Sarjana Sastera (Penulisan Kreatif) Sarjana Sastera (Dialek Melayu) Master of Arts (Reading) Master of Arts (Language Testing and Evaluation) Master of Arts (Psychology in Language) Master of Arts (Creative Writing) Master of Arts (Discourse Studies) Sarjana Sastera (Kesusasteraan Tamil)

9 Sarjana Sastera (Pengujian Bahasa dan Penilaian) Sarjana Sastera (Pengajian Wacana) Sarjana Sastera (Bacaan) Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu) Doktor Falsafah (Pendidikan Kesusasteraan Melayu) Doctor of Philosophy (Teaching Language as a Second Language) Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Arab) Doktor Falsafah (Kesusasteraan Tamil) Doktor Falsafah (Pengujian Bahasa dan Penilaian) Doktor Falsafah (Pengajian Wacana) Doktor Falsafah (Penulisan Kreatif) Doktor Falsafah (Bacaan)

10 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPE) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Sarjana Pendidikan (Ekonomi) Sarjana Pendidikan (Perakaunan) Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan) Sarjana Pengurusan (Keusahawanan) Sarjana Pengurusan (Pemasaran) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia) Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia) Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam) Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus

11 Sarjana Perakaunan (Perakaunan Pengurusan) Sarjana Kewangan (Pengurusan Kewangan) Sarjana Perakaunan Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi (Ekonometrik) Sarjana Ekonomi (Perdagangan Antarabangsa) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Keusahawanan dan Industri) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Perniagaan) Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sistem Maklumat) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan) Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan) Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan) Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan) Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)

12 Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan) Doktor Falsafah (Keusahawanan) Doktor Falsafah (Pemasaran) Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia) Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia) Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan) Doktor Falsafah (Perakaunan Kewangan) Doktor Falsafah (Perakaunan Pengurusan) Doktor Falsafah (Perancangan dan Dasar Pendidikan) Doktor Falsafah (Perakaunan) Doktor Falsafah (Pengurusan Kewangan) Doktor Falsafah (Ekonomi) Doktor Falsafah (Ekonometrik) Doktor Falsafah (Ekonomi Perdagangan Antarabangsa) Doktor Falsafah (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi) Doktor Falsafah (Ekonomi Keusahawanan dan Industri)

13 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Maklumat) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FPTV) PROGRAM Sarjana Sains (Pendidikan Teknikal dan Vokasional) Sarjana Sains (Sains Pertanian) Doktor Falsafah (Pendidikan Teknikal dan Vokasional) Doktor Falsafah (Sains Pertanian)

14 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN (FSK) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia) Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara) Sarjana Sastera (Geografi) Sarjana Sastera (Syariah) Sarjana Sastera (Usuluddin) Sarjana Sastera (Pengajian Malaysia) Sarjana Sastera (Pendidikan Moral) Doktor Falsafah (Pendidikan Islam) Doktor Falsafah (Geografi) Doktor Falsafah (Sejarah) Doktor Falsafah (Usuluddin) Doktor Falsafah (Syariah)

15 Doktor Falsafah (Pengajian Malaysia) Doktor Falsafah (Pendidikan Moral) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK (FSM) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Fizik) Sarjana Pendidikan (Kimia) Sarjana Pendidikan (Biologi) Sarjana Pendidikan (Matematik) Sarjana Sains (Bioteknologi Persekitaran) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus Sarjana Sains (Biologi Pengesanan) Sarjana Sains (Toksikologi)

16 Sarjana Sains (Kimia Analisis) Sarjana Sains (Sebatian Semulajadi) Sarjana Sains (Bahan Termaju) Sarjana Sains (Statistik Gunaan) Sarjana Sains (Instrumentasi) Sarjana Sains (Fizik Bahan) Sarjana Sains (Tenaga Boleh Diperbaharui) Sarjana Sains (Biologi) Sarjana Sains (Kimia) Sarjana Sains (Fizik) Sarjana Sains (Matematik) Sarjana Sains (Matematik Gunaan) Sarjana Sains (Statistik)

17 Doktor Falsafah (Pendidikan Fizik) Doktor Falsafah (Pendidikan Kimia) Doktor Falsafah (Pendidikan Biologi) Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik) Doktor Falsafah (Bioteknologi Persekitaran) Doktor Falsafah (Statistik Gunaan) Doktor Falsafah (Biologi) Doktor Falsafah (Kimia) Doktor Falsafah (Fizik) Doktor Falsafah (Matematik) Doktor Falsafah (Statistik) Doktor Falsafah (Matematik Gunaan)

18 PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 INSTITUT PERADABAN MELAYU (IPM) PROGRAM / PROGRAMME Sarjana Sastera (Peradaban Melayu) Doktor Falsafah (Peradaban Melayu) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN (FMSP) PROGRAM Sarjana Pendidikan Muzik Sarjana Seni (Etnomuzikologi) Sarjana Seni (Pengajian Muzik Popular) Sarjana Muzik (Komposisi) dan Kerja Kursus

19 Sarjana Muzik (Persembahan) Doktor Falsafah (Pendidikan Muzik) Doktor Falsafah (Etnomuzikologi) Doktor Falsafah (Pengajian Muzik Popular) PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA SEMESTER I SESI 2013/2014 FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FPPM) PROGRAM Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum) Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan) Sarjana Pendidikan (Pedagogi) Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan ) Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional) Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus

20 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas ) Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah) Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan) Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah) Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah) Sarjana Sains (Psikologi) dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus dan Kerja Kursus Sarjana Pendidikan Jarak Jauh Sarjana Sains (Sains Kognitif) Doktor Falsafah (Pengajian Kurikulum) Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan) Doktor Falsafah (Pendidikan Pedagogi) Doktor Falsafah (Pengukuran Pendidikan) Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Instruksional)

21 Doktor Falsafah (Pendidikan Khas) Doktor Falsafah (Pendidikan Sekolah Rendah) Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling) Doktor Falsafah (Pendidikan Jarak Jauh) Doktor Falsafah (Psikologi) Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik Sekolah Rendah) Doktor Falsafah (Sosiologi Pendidikan) Doktor Falsafah (Pedagogi) Doktor Falsafah (Sains Kognitif)

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH SYARAT KEMASUKAN JARAK JAUH BIL 1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia. Am/Kertas Am dan Gred E dalam Kajihayat

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan

Lebih terperinci

ISTIADAT KONVOKESYEN KETUJUH BELAS SIDANG KEDUA NOVEMBER 2015

ISTIADAT KONVOKESYEN KETUJUH BELAS SIDANG KEDUA NOVEMBER 2015 ISTIADAT KONVOKESYEN KETUJUH BELAS SIDANG KEDUA NOVEMBER 2015 ATURCARA RAPTAI Graduan masuk ke dewan Taklimat tatacara penganugerahan Ijazah dan perjalanan Istiadat Konvokesyen Disampaikan oleh : Puan

Lebih terperinci

2005/2006. Universiti Kebangsaan Malaysia

2005/2006. Universiti Kebangsaan Malaysia 2005/2006 Universiti Kebangsaan Malaysia 1) 1.1) (Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian) MAX 4.00(1) 3.72(1) MIN 3.15(1) 3.33(1) X 3.35-3.25(29) - % 91% 284 1.2) (Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan

Lebih terperinci

LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS

LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) LULUSAN MATRIKULASI /ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAS Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum STPM

Kelayakan Minimum STPM Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Lulus

Lebih terperinci

TARIKH/ HARI MASA KURSUS SEM MATA PELAJARAN KOD OPSYEN PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN PBKK3023 PBK 19 PERKHIDMATAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

TARIKH/ HARI MASA KURSUS SEM MATA PELAJARAN KOD OPSYEN PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN PBKK3023 PBK 19 PERKHIDMATAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN 26 OKTOBER 2015 (ISNIN) 28 OKTOBER 2015 (RABU) 29 OKTOBER 2015 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN PBKK3023 PBK 19 DAN KAUNSELING 39 BLOK C PERKHIDMATAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PKPK3013 PKP 20 PENGENALAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI Tarikh Makluman Tarikh Terima (UPM/SWA-01) Tarikh Pemulangan Dokumen Tidak Lengkap Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap Tarikh Hantar Ke BPK Tarikh Lantikan Panel Penilai Tarikh Hantar Dokumen Kepada Panel

Lebih terperinci

Jubah akademik graduan, hood dan topi (mortar board/bannet) yang disediakan oleh Universiti.

Jubah akademik graduan, hood dan topi (mortar board/bannet) yang disediakan oleh Universiti. 1. PENGENALAN Sekalung Tahniah kepada anda dan keluarga di atas kejayaan anda menamatkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Memandangkan Konvokesyen adalah upacara yang amat bererti kepada

Lebih terperinci

Istiadat Konvokesyen Ketujuh Belas UPSI Sidang Kedua akan diadakan pada 24, 25, 26 dan 28 November 2015 (hari Selasa, Rabu, Khamis dan Sabtu)

Istiadat Konvokesyen Ketujuh Belas UPSI Sidang Kedua akan diadakan pada 24, 25, 26 dan 28 November 2015 (hari Selasa, Rabu, Khamis dan Sabtu) 1. PENGENALAN Sekalung Tahniah daripada Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) kepada anda dan keluarga di atas kejayaan menamatkan pengajian di Universiti ini. Memandangkan Istiadat Konvokesyen

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2013 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

IPTA : UM - Universiti Malaya KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera FAKULTI : -- Semua Fakulti -- (i) Program Pengajian. Kelayakan Minimum.

IPTA : UM - Universiti Malaya KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera FAKULTI : -- Semua Fakulti -- (i) Program Pengajian. Kelayakan Minimum. IPTA : UM - Universiti Malaya KATEGORI : Kategori STPM ALIRAN : Sastera FAKULTI : -- Semua Fakulti -- Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM Lulus Sijil Pelajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI 1. Warganegara Malaysia ; dan 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

Lebih terperinci

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN SENARAI PROGRAM PENGAJIAN DI IPTA UNTUK LEPASAN SPM - KATEGORI & ALIRAN KEMASUKAN KATEGORI PERMOHONAN: Kategori A - Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun 2013 sahaja Kategori B - Pemohon yang menggunakan

Lebih terperinci

PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997*

PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997* PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997* PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 18 dan 130 Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan peraturan yang berikut: 1. Nama

Lebih terperinci

Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Program Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum

Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Program Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum Bengkel Penggabungan/ Pecahan/Penjumudan Akademik 4 April 2017 (Selasa) Pusat Pembangunan Kurikulum 1. Mendapat maklum balas A/F/P berhubung status program akademik seperti berikut: Objektif Bengkel :

Lebih terperinci

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM

LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LULUSAN STAM SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UKM Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

Lebih terperinci

PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (DOKTOR FALSAFAH, SARJANA & DIPLOMA PASCASISWAZAH) SEMESTER II SESI AKADEMIK 2015/2016

PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (DOKTOR FALSAFAH, SARJANA & DIPLOMA PASCASISWAZAH) SEMESTER II SESI AKADEMIK 2015/2016 PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (, SARJANA & DIPLOMA PASCASISWAZAH) SEMESTER II SESI AKADEMIK 2015/2016 UKM menawarkan program akademik dan profesional yang kukuh kelolaan PUSAT PENGURUSAN

Lebih terperinci

CATATAN PERBINCANGAN SEMAKAN KURIKULUM DAN AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK PUSAT PEMBANGUNAN KURIKULUM (CDC)

CATATAN PERBINCANGAN SEMAKAN KURIKULUM DAN AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK PUSAT PEMBANGUNAN KURIKULUM (CDC) CATATAN PERBINCANGAN SEMAKAN KURIKULUM DAN AKREDITASI PROGRAM AKADEMIK PUSAT PEMBANGUNAN KURIKULUM (CDC) Tarikh : 6.3.2017 (Isnin) Masa : 9.00 pagi 11.30 pagi Tempat : Bilik Mesyuarat CDC CDC: 10/2017

Lebih terperinci

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017

SENARAI JUDUL BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN MULAI TAHUN 2017 SEKOLAH RENDAH BIL KOD BUKU JUDUL NAMA PENERBIT KOD ZON NEGERI 1.0 KSSR SEMAKAN TAHUN 1 -TERAS A. SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN 1. AA011223 BAHASA MELAYU TAHUN 1 SJK (BA) JILID 1 2. AA011224 BAHASA MELAYU TAHUN

Lebih terperinci

Harapan kami semoga panduan ini dapat membantu anda membuat persiapan yang sebaiknya menjelang Istiadat Konvokesyen Ke-17 UPSI pada November nanti.

Harapan kami semoga panduan ini dapat membantu anda membuat persiapan yang sebaiknya menjelang Istiadat Konvokesyen Ke-17 UPSI pada November nanti. 1. PENGENALAN Sekalung Tahniah daripada Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) kepada anda dan keluarga di atas kejayaan menamatkan pengajian di Universiti ini. Memandangkan Istiadat Konvokesyen

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN DAN YURAN PENGAJIAN

SYARAT KEMASUKAN DAN YURAN PENGAJIAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA KUALA SUNGAI BARU, 78200 MELAKA Tel : 06-3878417 / 8420 Fax : 06-3878368 DAN PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD.) PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SEJARAH (PhD.) JPT/BPP (N/225/8/0001)

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PERMOHONAN KEMASUKAN CALON LALUAN KHAS CSR KE PROGRAM BACELOR BAGI SEMESTER PERTAMA SESI 2015/2016 KANDUNGAN: 1. Borang Permohonan Masuk Semester Pertama Sesi 2015/2016 bagi calon

Lebih terperinci

KADAR YURAN SISTEM SEMESTER

KADAR YURAN SISTEM SEMESTER YURAN YURAN KURSUS UNIVERSITI YURAN Yuran Kursus Tamadun Islam 50.00 Yuran Kursus Tamadun Asia 50.00 Yuran Kursus Bahasa Inggeris 50.00 Yuran Kursus Kemahiran Maklumat 50.00 Yuran Kursus Kokurikulum 50.00

Lebih terperinci

Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat Tahun 2011 dan SPM tahun 2012

Pemilihan Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat Tahun 2011 dan SPM tahun 2012 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) PERSIARAN BUKIT UTAMA BANDAR UTAMA 47800 PETALING JAYA Tel : 03-77276166 Fax: 03-77267199 Ruj. Kami : SMKBU3/01/02/016(4) Tarikh : 11 OKTOBER 2010

Lebih terperinci

KADAR YURAN. Bayaran Balik Yuran Pengajian dan Asrama Kepada Pelajar Yang Berhenti Menjadi Pelajar UPSI dan Bayaran Lewat Mendaftar

KADAR YURAN. Bayaran Balik Yuran Pengajian dan Asrama Kepada Pelajar Yang Berhenti Menjadi Pelajar UPSI dan Bayaran Lewat Mendaftar KADAR YURAN KADAR YURAN TAHUN MINIT PERKARA KADAR YURAN 6/1998 Kadar Yuran Semasa UPSI Kadar Yuran Semasa UPSI dan kadar pinjaman PTPTN (Rujuk Lampiran 1) 7/2/2007 Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa UPSI

Lebih terperinci

Pendidikan dan Teknologi di Malaysia

Pendidikan dan Teknologi di Malaysia Pendidikan dan Teknologi di Malaysia Sila kongsikan maklumat tentang diri anda dan sekolah. 1. Nama anda Show/hide trigger exists. 2. Jawatan anda Guru Guru Besar / Pengetua Pegawai pentadbir sekolah 3.

Lebih terperinci

STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014

STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014 STANDARD KURSUS ASAS (FOUNDATION) 2014 Agensi Kelayakan Malaysia Agensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14, Blok B, Menara PKNS-PJ No. 17, Jalan Yong Shook Lin 46050 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel :

Lebih terperinci

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf. atau. atau Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 6.1 MAKLUMAT MENGENAI PROGRAM PENGAJIAN 6.1.1 PENGENALAN 6.1.1.1 Latar Belakang dan Sejarah 6.1.1.2 Tujuan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (dahulunya dikenali

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA) 2010 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN I PERMULAAN Kaedah muka surat 1. Nama,

Lebih terperinci

Jumlah Jam Kredit 7 SEMESTER I SEMESTER II SEMESTER III. UHB Academic Communication 2 UQI Akidah, Ketuhanan dan Sains 2

Jumlah Jam Kredit 7 SEMESTER I SEMESTER II SEMESTER III. UHB Academic Communication 2 UQI Akidah, Ketuhanan dan Sains 2 PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (DAA) 0 UHB 00 UQU 040 English for Academic Survival UQI 040 / UQI 00 Islam/Pengajian Moral UHB 00 Academic Communication UQI 050 Akidah, Ketuhanan dan UQ* *** Ko-Kurikulum

Lebih terperinci

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017

ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017 ATUR CARA MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-15 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU TAHUN 2017 SESI 1 (PAGI) 18 NOVEMBER 2017 (SABTU) 7.30 pagi Ketibaan Graduan/Jemputan 7.45 pagi Para Tetamu Mengambil Tempat Duduk

Lebih terperinci

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti

Sidang Akademik 2017/2018 Pengambilan Pelajar UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SYARAT AM. Syarat Am Universiti SYARAT AM Kelayakan Minimum STPM Kelayakan Minimum Matrikulasi / Asasi Kelayakan Minimum Diploma / Setaraf IB, AUSMAT, A Level dan lain-lain pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN

MAKLUMAT UMUM IKLAN DAN PERMOHONAN JENIS PROGRAM PROGRAM PENGAJIAN MAKLUMAT UMUM 1. IKLAN DAN PERMOHONAN (1) Melainkan program ijazah Kedoktoran dan Sarjana Sastera secara disertasi, semua program pengajian ijazah tinggi Universiti diiklankan dalam akhbar-akhbar utama

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

2. Mata-mata pelajaran teras dan tambahan bagi peringkat Sekolah Menengah Atas dalam rancangan KBSM adalah seperti yang disenaraikan di bawah ini :

2. Mata-mata pelajaran teras dan tambahan bagi peringkat Sekolah Menengah Atas dalam rancangan KBSM adalah seperti yang disenaraikan di bawah ini : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 7, BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR Telefon : KL 2556900 Kawat : PELAJARAN KP(PPK)S 32/4 Jld.IX/ (88) 15 Disember 1990 Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV SYARAT-SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PASCA SISWAZAH FPTV Nama Kursus/ Program yang Ditawarkan Sinopsis Kursus Lokasi Cth: Kampus Induk/ Tempoh Kursus Jenis ( / Masa/dsb) Yuran Syarat kemasukan Cara Memohon

Lebih terperinci

JADUAL KULIAH SEMESTER 2 SESI

JADUAL KULIAH SEMESTER 2 SESI JADUAL KULIAH SEMESTER 2 SESI 2016-2017 PROGRAM EKSEKUTIF SARJANAMUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN SARJANAMUDA PERAKAUNAN SARJANAMUDA EKONOMI BANGI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN Dikendalikan oleh: PUSAT KEMBANGAN

Lebih terperinci

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: FAKULTI PENGAJIAN ISLAM FAKULTI PENGAJIAN ISLAM STPM Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin & Falsafah) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran

Lebih terperinci

8.Otorinolaringologi 9.Patologi 10.Perubatan 11.Surgeri 12.Kaunseling Genetik. Kerja Kursus dan Disertasi Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa

8.Otorinolaringologi 9.Patologi 10.Perubatan 11.Surgeri 12.Kaunseling Genetik. Kerja Kursus dan Disertasi Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (, SARJANA DAN DIPLOMA SISWAZAH) ----------------------------------------------------------------------------------- Kaunseling Genetik SEMESTER I SESI AKADEMIK

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

Perpustakaan Hamzah Sendut I

Perpustakaan Hamzah Sendut I PENGENALAN Program pengajian jarak jauh dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 sebagai Rancangan Pengajian Luar Kampus. Ia merupakan rancangan pengajian terulung dan tertua di Malaysia

Lebih terperinci

MGM3101 Prinsip Pengurusan 3 (3+0) Prasyarat: Tiada Kursus ini merangkumi teori, prinsip, teknik dan kaedah pengurusan organisasi.

MGM3101 Prinsip Pengurusan 3 (3+0) Prasyarat: Tiada Kursus ini merangkumi teori, prinsip, teknik dan kaedah pengurusan organisasi. SINOPSIS KURSUS Jabatan Pengurusan Dan Pemasaran MGM3101 Prinsip Pengurusan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi teori, prinsip, teknik dan kaedah pengurusan organisasi. MGM3111 Komunikasi Pentadbiran dan Perniagaan

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2013

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2013 08:00 pagi 10:15 pagi 1103/1 Bahasa Melayu JADUAL INI TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN JADUAL PEPERIKSAAN BERTULIS SPM NAMA 15 minit RABU 6 KHAMIS 7 10:50 pagi 11:00 pagi 11:00 pagi 12:15 tgh hari 08:00 pagi

Lebih terperinci

FAKULTI PERGIGIAN fperg. FAKULTI PENGAJIAN ISLAM fpi. FAKULTI UNDANG-UNDANG

FAKULTI PERGIGIAN  fperg. FAKULTI PENGAJIAN ISLAM  fpi. FAKULTI UNDANG-UNDANG Pemakanan Dietetik Optometri Linguistik Klinikal Mod Pengajian : Tesis Gender dan Undang-undang Undang-undang Antarabangsa Awam PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (, SARJANA DAN DIPLOMA SISWAZAH)

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH PENGENALAN Program pengajian jarak jauh dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 sebagai

Lebih terperinci

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU ARAHAN: Isikan maklumat dalam ruang yang disediakan : 1. Nama guru: 2. Kategori guru:

Lebih terperinci

TEL: FAX:

TEL: FAX: http://www.utem.edu.my/fke/ TEL: +606 555 2345 FAX: +606 555 2222 Senarai kursus ditawarkan: C2420 Diploma Kejuteraan Elektrik CK42 Ijazah Sarjana Muda Kejuteraan Elektrik dengan Kepujian CK24 Ijazah Sarjana

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017 LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 26 SEPTEMBER 217 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 1. PENGENALAN Pelaksanaan proses P&P serta

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUI BARAT 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :. (HAIRULNIZAM HASSAN) Setiausaha

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN Murid-murid dari sekolah kerajaan yang layak ditawarkan masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2009 hendaklah memenuhi

Lebih terperinci

Biodata. Dahlia Janan PhD

Biodata. Dahlia Janan PhD Biodata Dahlia Janan PhD dahlia@fbk.upsi.edu.my Profesor Madya Dr Dahlia Janan dilahirkan di Ipoh, Perak. Berpengalaman sebagai pendidik selama sekitar 23 tahun. Beliau pernah mengajar di sekolah rendah

Lebih terperinci

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UPSI/BEN/B/597 6 MEI 2008 29 JAMADILAKHIR 1429 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Pendidikan Sultan Idris Tuan/Puan PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2008 KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK

Lebih terperinci

STRUKTUR PENGAJIAN SARJANA PENGAJIAN MELAYU DAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

STRUKTUR PENGAJIAN SARJANA PENGAJIAN MELAYU DAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH STRUKTUR PENGAJIAN SARJANA PENGAJIAN MELAYU IJAZAH DOKTOR FALSAFAH Program Secara Kursus SEMESTER PERKARA JXGA 6111 Metodologi Penyelidikan Kualitatif 1 JXGA 611 Metodologi Penyelidikan Kuantitatif SATU

Lebih terperinci

Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Perkhidmatan untuk semua program Diploma

Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Perkhidmatan untuk semua program Diploma PELAKSANAAN icgpa FASA : Pemakaian Pelan Pentaksiran Kursus Semester untuk 7 Program Diploma Bagi Sesi Semester Jun Okt 206 (Kumpulan A) yang telah diluluskan pada JKIKU ke 30 Fakulti/Kampus Kod Program

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUI BARAT 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :. (HAIRULNIZAM HASSAN)

Lebih terperinci

SYARAT MINIMUM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK BAGI LULUSAN SPM/SETARAF

SYARAT MINIMUM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK BAGI LULUSAN SPM/SETARAF 2016 SYARAT MINIMUM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK BAGI LULUSAN SPM/SETARAF PROGRAM PRA DIPLOMA POLITEKNIK MDAIM Mengubah Destini Anak India Malaysia MDWF Mengubah Destini Warga

Lebih terperinci

DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018 KUMPULAN PENSYARAH ASASI UM DAN UPM

DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018 KUMPULAN PENSYARAH ASASI UM DAN UPM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SESI 2017/2018 KUMPULAN PENSYARAH ASASI UM DAN UPM PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA MATLAMAT PROGRAM Untuk menghasilkan graduan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU IPGM / IPG : KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LATIHAN PEMBANGUNAN STAF (LPS) TAHUN 2017

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU IPGM / IPG : KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LATIHAN PEMBANGUNAN STAF (LPS) TAHUN 2017 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU IPGM / IPG : KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR LATIHAN PEMBANGUNAN STAF (LPS) TAHUN 07 PERANCANGAN TAHUNAN LATIHAN PEMBANGUNAN STAF JABATAN

Lebih terperinci

Garis Panduan Penggunaan Abjad Kod Kursus dan Tafsiran Angka Kredit untuk Program Akademik UNIMAS

Garis Panduan Penggunaan Abjad Kod Kursus dan Tafsiran Angka Kredit untuk Program Akademik UNIMAS Garis Panduan Penggunaan Abjad Kod Kursus dan Tafsiran Angka Kredit untuk Program Akademik UNIMAS 1. Tujuan Garis Panduan ini bertujuan memaklumkan kepada Fakulti dan Pusat di UNIMAS tentang penggunaan

Lebih terperinci

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2015/2016 CALON LEPASAN DIPLOMA/SETARAF BIL Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) peperiksaan yang diiktiraf setaraf dengannya

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

PANDUAN PENGENDALIAN PERMOHONAN

PANDUAN PENGENDALIAN PERMOHONAN JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PENGENDALIAN PERMOHONAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) Institut Pendidikan Guru Malaysia Aras 1, Blok 2200, Enterprise Building 3, Persiaran APEC,

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN KOMUNIKASI

PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN KOMUNIKASI PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN KOMUNIKASI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) [BSc. (Hons.) ()] PENGENALAN Tujuan, objektif, dan hasil pembelajaran program Sarjana

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

LULUSAN MATRIKULASI/ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UTM

LULUSAN MATRIKULASI/ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UTM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LULUSAN MATRIKULASI/ASASI ALIRAN PERAKAUNAN SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UTM Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Kelayakan Minimum SYARAT

Lebih terperinci

PENERAJU TUNAS POTENSI

PENERAJU TUNAS POTENSI PENERAJU TUNAS POTENSI Sukacita dimaklumkan, pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera telah membuka permohonan bagi pembiayaan pendidikan Tunas Potensi 4 Kohort 3 sekarang. Kepada calon yang berminat

Lebih terperinci

KEPERLUAN GUNA TENAGA PERKHIDMATAN AWAM. Tujuan. Untuk memaklumkan keperluan sumber manusia dalam perkhidmatan awam pada masa hadapan

KEPERLUAN GUNA TENAGA PERKHIDMATAN AWAM. Tujuan. Untuk memaklumkan keperluan sumber manusia dalam perkhidmatan awam pada masa hadapan 1 KEPERLUAN GUNA TENAGA PERKHIDMATAN AWAM Tujuan Untuk memaklumkan keperluan sumber manusia dalam perkhidmatan awam pada masa hadapan 2 Struktur Structure FOLLOWS Strategy RELEVAN? BERKESAN? OPTIMUM? KEPERLUAN

Lebih terperinci

PENERAJU TUNAS POTENSI 2016

PENERAJU TUNAS POTENSI 2016 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN CALON PERSEDIAAN KE LUAR NEGARA (A-LEVEL / INTERNATIONAL BACCALAUREATE) CALON KURSUS SAINS KESIHATAN CALON KURSUS KEJURUTERAAN CALON KURSUS LAIN-LAIN Sila tandakan [ ] pada pilihan

Lebih terperinci

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Jadual Waktu Ijazah Pertama. Semester 1, Sidang 2016/2017 (Deraf Kedua)

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Jadual Waktu Ijazah Pertama. Semester 1, Sidang 2016/2017 (Deraf Kedua) Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Jadual Waktu Ijazah Pertama Semester 1, Sidang 2016/2017 (Deraf Kedua) Hari 08:00 08:50 Isnin 09:00 09:50 10: 00 10:50 11: 00 11:50 PPK 223 PET 224 12:00 12:50 14: 00 14:50

Lebih terperinci

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009 1 Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009 10. Terma Rujukan Jawatankuasa Induk Kurikulum, Jawatankuasa Kurikulum Peringkat PTj & Jabatan dan Jawatankuasa Pengajian Senat dibekalkan dengan kertas BA 143/2009

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LP/SPM 21 1/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL 07 Jabatan Bendahari Universiti Malaya J A B A T A N B E N D A H A R I U N I V E R S I T I M A L A Y A LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL BAGI TEMPOH 30 JULAI 06 SEHINGGA

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA TAHUN 2011 ARAHAN AM

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA TAHUN 2011 ARAHAN AM STPM/J 20 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA TAHUN 20 ARAHAN AM Masa yang dibenarkan bagi sesuatu kertas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam petak

Lebih terperinci

STRUKTUR PENAWARAN KURSUS PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER (PENGAJIAN BERTERUSAN JARAK JAUH BERMULA 2015/2016) 1- PROGRAM SYARIAH SEM KOD KURSUS UNIT TARAF

STRUKTUR PENAWARAN KURSUS PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER (PENGAJIAN BERTERUSAN JARAK JAUH BERMULA 2015/2016) 1- PROGRAM SYARIAH SEM KOD KURSUS UNIT TARAF STRUKTUR PENAWARAN KURSUS PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER (PENGAJIAN BERTERUSAN JARAK JAUH BERMULA 05/06) - PROGRAM SYARIAH SEM KOD KURSUS UNIT TARAF PPPY6 PPPY8 PPPY PPPY PPPY5 PPPY6 LMCK LMCK5 LMCK4 Sejarah

Lebih terperinci

Hwa Chong Institution

Hwa Chong Institution Hwa Chong Institution Arti dari nama sekolah ini kurang lebih adalah Chinese High School atau Sekolah Tinggi Cina. Didirikan sejak tahun 1919, sebagai satu-satunya sekolah tinggi untuk bangsa Cina di Singapura.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN DIPLOMA/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2017

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN DIPLOMA/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2017 SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN DIPLOMA/SETARAF SESI AKADEMIK 2016/2017 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) Syarat Am Universiti Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Memiliki

Lebih terperinci

SO, KPI/PI DAN SASARAN CAP e-pembelajaran BAGI TAHUN 2013

SO, KPI/PI DAN SASARAN CAP e-pembelajaran BAGI TAHUN 2013 SO, K/ DAN SASARAN CAP e-pembelajaran BAGI TAHUN 2013 OBJEKTIF STRATEGIK K / OPERATIONAL DEFINITION SASARAN A. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1. Menyediakan Bilangan IPTA yang kemudahan jalur lebar menyediakan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI Program 1. GP04 Sarjana Muda Kaunseling Pengenalan Program pengajian ini melibatkan aspek teori kemahiran kaunseling pelaksanaannya dalam sesebuah organisasi.

Lebih terperinci

PETIKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN

PETIKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN PN. KHADIJAH BT HAMDAN (BENDAHARI) PETIKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ( UPSI ) JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS Petikan Keputusan

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PENGAJIAN DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Carian berdasarkan IPTA IPTA : H - UMS PENGAJIAN KEMASUKAN KE IPTA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2015/2016 KATEGORI : Kategori Matrikulasi/Asasi

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

SENARAI KURSUS UNIVERSITI

SENARAI KURSUS UNIVERSITI Sains dan Teknologi 807 SENARA KURSUS UNVERST PUSAT PENGAJAN UMUM Pengkelasan Kursus/Komponen Bilangan Sem. Unit Kursus Universiti Kursus Pusat Pengajian Umum 12 unit ZZZT1052 Pembangunan Diri (Bahagian

Lebih terperinci

KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PELAJAR PERDANA TEMPATAN SEMESTER /2017

KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PELAJAR PERDANA TEMPATAN SEMESTER /2017 KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PELAJAR PERDANA TEMPATAN SEMESTER 1 2016/2017 a. Pelajar Tempatan Program Pra-Siswazah KADAR YURAN PER SEMESTER MENGIKUT PROGRAM KATEGORI PELAJAR INTEGRASI & DIPLOMA IJAZAH SARJANA

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

NOTA MINTA. Bil Perihal Barang Kuantiti Anggaran Tarikh Catatan oleh Harga Diperlukan Pengetua Harga sebenar - bukan "unit price" Jumlah

NOTA MINTA. Bil Perihal Barang Kuantiti Anggaran Tarikh Catatan oleh Harga Diperlukan Pengetua Harga sebenar - bukan unit price Jumlah PESANAN SEKOLAH PENDUA Hendaklah disimpan oleh Pembekal atau kontraktor Pesanan ini akan dibatalkan jika barang-barang No. : A 000001 KEPADA tidak diterima sebelum tarikh yang tersebut. DKS 005 (Cop Nama

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

LULUSAN STPM ALIRAN SAINS SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UMT CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA

LULUSAN STPM ALIRAN SAINS SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UMT CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) LULUSAN STPM ALIRAN SAINS SENARAI SEMUA PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH UMT CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA Bil (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh

Lebih terperinci

*Setiap salinan hendaklah disahkan oleh pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

*Setiap salinan hendaklah disahkan oleh pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. UNIT PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK Aras 2, Bangunan Canselori Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai 71800 Nilai Negeri Sembilan Darul Khusus Emel: bpa@usim.edu.my Tel:

Lebih terperinci

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci