BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA PENGENALAN KONSEP KHALIFAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA PENGENALAN KONSEP KHALIFAH"

Transkripsi

1 BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA PENGENALAN 1. Khutbah terakhir Nabi Muhammad s.a.w. pada musim haji tahun ke-10 H mempunyai mesej penting kepada umat Islam. Mengapakah khutbah ini sangat penting kepada umat Islam?[ms 142] Kata Kunci Butiran F1 bersatu padu Gesaan agar umat Islam bersatu padu F2 perdamaian Mencintai perdamaian F3 agama Islam Berpegang pada agama Islam berteraskan al-quran dan sunnah F4 kekuatan Asas kekuatan umat Islam kemudiannya F5 dugaan Dugaan besar selepas Nabi wafat ialah mendapatkan calon bagi menggantikan baginda sebagai pemimpin kerana baginda tidak pernah menamakan bakal penggantinya F6 kesempatan Muncul golongan yang mengambil kesempatan seperti mengaku dirinya sebagai nabi, enggan membayar zakat dan murtad (golongan al-riddah) KONSEP KHALIFAH 2. Apakah maksud khalifah? [ms 143] Kata Kunci Butiran F1 Bahasa Arab Bermaksud pengganti F2 tanggungjawab Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi F3 agama Bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi F4 keharmonian Tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam 3. Nyatakan syarat atau kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah?[ms 143] Kata Kunci Butiran F1 merdeka Lelaki yang merdeka F2 Islam Beragama Islam F3 pengetahuan Memiliki pengetahuan tentang Islam F4 patuh Mematuhi perintah Allah F5 sanggup Sanggup melaksanakan hokum Allah F6 adil Bersifat adil F7 akhlak Mempunyai akhlak yang baik F8 sihat Tubuh yang sihat dan smpurna F9 cerdas Berfikiran cerdas F10 warak Warak atau taat dan patuh kepada hukum Allah dan menjauhi larangan-nya F11 pandai Pandai mentadbir kerajaan 1. Nyatakan cara pemilihan Khulafa al- Rasyidin selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. [ms143] NAMA KHALIFAH CARA PEMILIHAN 1. Saidina Abu Bakar al-siddiq Musyawarah atau syura 2. Saidina Umar bin al-khattab Cadangan satu nama sahaja 3. Saidina Uthman bin Affan Pemilihan daripada beberapa orang calon 4. Saidina Ali bin Abu Talib Pencalonan oleh sekelompok masyarakat NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 1

2 4. Nyatakan tugas-tugas khalifah dalam agama Islam.[ms 144] Kata Kunci Butiran F1 memelihara F2 mentadbir F3 seimbang F4 licin F5 mempertahan F6 melantik F7 melucut F8 kebajikan F9 ajaran Allah F10 perpaduan F11 perundangan F12 kewangan F13 perbendaharaan F14 baitulmal F15 pungutan Sebagai ketua negara, mesti memelihara kedudukan agama Islam Mentadbir mengikut hhukum syariah yang berpandukan al-quran dan sunah Menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dengan jasmani Dalam bidang politik, bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara Mempertahankan Negara Islam daripada ancaman musuh Bertanggungjawab melantik dan jika perlu melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara Bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat Menjaga dan meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w. Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura Memantapkan system perundangan Islam Dalam bidang ekonomi, bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan Dan perbendaharaan Negara Juga baitulmal Serta mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat 5. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah berikut? i. Kharaj bermaksud cukai hasil tanah yang dikenakan kepada bukan muslim ii. Jizyah bermaksud cukai yang dikenakan terhadap individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam iii. Zakat ialah pengeluaran sebahagian harta dan tanaman oelh orang Islam iv. Mawali orang bukan Arab yang memeluk agama Islam. v. Zimmi golongan bukan Islam yang memilih untuk mengekalkan agama asal mereka tetapi rela hidup di bawah pemerintahan Islam. NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 2

3 ABU BAKAR AL-SIDDIQ [ms144] Politik : 1. perpecahan- berjaya mengatasi masalah perpecahan yang melanda masyrakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. 2. murtad - menghapuskan golongan murtad 3. al-riddah- menghapuskan gerakan golongan al-riddah yang enggan membayar zakat 4. kuasa luar- mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar iaitu kerajaan Parsi dan Rom Timur 5. licin- berusaha melicinkan pentadbiran kerajaan dengan membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah 6. Amir melantik seorang ketua atau amir untuk mentadbir wilayah ini 7. gaji- memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera melalui hasil harta rampasan perang Ekonomi : 8. tanah- memperkenalkan undang-undang tanah Sosial : 9. mawali- mempertahankan hak rakyat terutama golongan mawali 10. kumpul- mengumpulkan tulisan al-quran dan menyimpannya SUMBANGAN KHULAFA AL-RASYIDIN UMAR BIN AL-KHATTAB UTHMAN BIN AFFAN [ms146] [ms147] Politik : Politik : 1. dasar- memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan 1. wilayah- bejaya meluaskan pegawai wilayah Islam hingga ke 2. syura- menubuhkan majlis syura yang dianggotai oleh Afghanistan, Samarkhand, wakil golongan Muhajiran dan Ansar Cyprus dan Tripoli 3. jajahan- membahagikan jajahan takluk Islam kepada 2. tentera laut- mengukuhkan beberapa wilayah pertahan negara dengan 4. wali- melantik wali atau gabenor sebagai ketua yang membina angkatan tentera laut bertindak sebagai pentadbir awam dan pangliam tentera Islam yang pertama 5. jabatan- menubuhkan beberapa jabatan penting seperti Sosial : Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan 3. selaras bacaan- Jabatan Perbendaharaan menyelaraskan bacaan al-quran 6. katib- setiap jabatan diketuai oleh khatib atau setiausaha dengan mengisytiharkan sebuah 7. kehakiman- JabatanKehakiman dipisahkan daripada al-quran yang dikenali sebagai jabatan lain untuk mengelakka salah laku oleh hakim Mushaf Uthmani 8. gaji tinggi- hakim diberi gaji bulanan yang tinggi iaitu prasarana- membina jalan dirham raya, jambataan dan rumah Sosial : rehat bagi kemudahan para 9. al-quran- mengembangkan pengajaran al-quran dengan pengembara menyediakan tempat pembelajaran di masjid Ekonomi : 10. hantar- menghantar guru agama ke pelabagai wilayah 5. baitulmal- mengukuhkan untuk mengembangkan pendidikan pernan baitulmal 11. kalendar- memperkenalkan kalendar Islam dengan 6. pembangunanmenjadikan tahun Hijrah sebagi titik permulaan pengiraan menggunakannya untuk tahun menurut Islam pembangunan negara 12. tentera- menyusun sistem ketenteraan dengan 7. memperkuat- dan membentuk tentera teap dan tentera sukarela memperkuat angkatan tentera 13. tetap tentera tetap diberikan gaji dan pakaian seragam laut Islam seperti membeli 14. markas- membina markas tentera di bandar utama peralatan senjata dan kapal 15. kubu- membina kubu pertahanan di sempadan yang 8. jizyah- jizyah dikenakan mengadap negara musuh terhadap penduduk bukan Islam Ekonomi ; Gelaran: 16. terusan- membina terusan dan tali air untuk Zur Nurain (mempunyai dua menambahkan lagi hasil pertanian cahaya) kerana pernah 17. meneroka- rakyat digalakkan meneroka tanah baru mengahwini dua orang puteri untuk pertanian dan mengusahakan tanah terbiar Nabi Muhammad s.a.w. selepas 18. cukai- mempelkenalkan pelbagai jenis cukai salah seorang daripadanya ALI BIN ABU TALIB [ms148] Sosial : 1. hukum pakar dalam selok belok hukum dan banyak membantu menyelesaikan masalah masyarakat dan undang-unang Islam 2. stabil- berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara 3. Perang Siffinsanggup menghentikan peperangan ini dan memulakan proses rundingan 4. pertahanan- tidak mengabaikan pertahanan negara dengan membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria Ekonomi : 5. jizyah- kutipan jizyah diteruskan NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 3

4 Gelaran : Penyelamat Umat Islam SOALAN KBKK : 19. jizyah- dikenakan terhadap golongan zimmi 20. kharaj- dikenakan berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah 21. baitulmal- mendirikan baitulmal untuk mengawal aliran masuk pendapatan negara Gelaran: Amirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin meninggal dunia. 6. Pada pandangan anda, apakah peranan sebenar seorang pemimpin negara yang berwibawa? [ms148] i. Menitikberatkan kesejahteraan agama, rakyat dan negara ii. Mengukuhkan perpaduan rakyat agar negara menjadi kuat iii. Menjalankan tugas dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab iv. Tidak mementingkan diri sendiri v. Tidak mengamalkan kehidupann mewah vi. berjuang untuk mengekalkan pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata vii. menjalankan tugas dengan baik [mana-mana jawapan yang munasabah] NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 4

5 KERAJAAN BANI UMAIYAH Sistem Warisan/ Monarki jawatan ketua pemerintahan kerajaan Islam diwarisi secara turun-temurun PEMBENTUKAN 1. Umaiyah- mengambil sempena nama Bani Umaiyah iaitu Umaiyah bin Abu Shams bin Abdu Manaf 2. Tokoh- tokoh peniaga yang terkenal dan dipandang tinggi oleh masyarakat Arab 3. Tahap I : i. pengasas- Muawiyan bin Abu Sufyan ii. serah kuasa- berikutan penyerahan kuasa oleh Hasan bin ali kepada Muawiyah iii. elak- untuk mengelakkan umat Islam daripada terus berpecah belah iv. tempoh- 661M 750M v. pusat- Damsyik vi. gelaran- khalifah 4. Tahap II: i. pengasas- Abdul Rahman al- Dakhil atau Abdul Rahman I ii. pusat- Cordova iii. ibu kota - Andalusia iv. tempoh- 756M 1031M v. gelaran- amir SUMBANGAN 1. Pemerintahan dan pentadbiran- 4 sistem: i. khalifah- pelantikan khalifah sebagai ketua pemerintahan menggantikan Nabi Muhammad s.a.w. ii. wazarah- pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara di bahagian kerajaan pusat dan gabenor dilantik mengetuai pentadbiran wilayah iii. urus setia- melantik beberapa orang pegawai utama bahagian terdapat bahagian surat menyurat, cukai, ketenteraan, polis, dan kehakiman iv. hijabah- seorang pegawai ditugaskan memeriksa orang y ang mahu menemui khalifah, mengawal keselamatan khalifah, dan pemegang amanah 2. 4 jabatan- Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, dan Jabatan Cap Mohor Pemerintah 3. Sistem ketenteraan: i. Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan) ii. Penubuhan angkatan tentera darat dan tentera laut 4. Sosial: i. ilmu- ilmu pengetahuan semakin maju ii. Basrah- pusat pengajaran dan penyebaran ilmu iii. ilmuwan- Khalil ibn Ahmad(pakar bahasa dan filologi Arab), Sibawayhi (ahli nahu Arab), al-farazdaq, Jarir, Umar ibn Abi Rabia h dan Jamil al-uzri (sasterawan) iv. Bahasa Arab- bahasa rasmi negara v.tanda bunyi- tanda bunyi atau baris diperkenalkan dalam tulisan al-quran 5. Ilmu agama- melahirkan tokoh terkenal seperti Urwah bin al-zubayr dan Ibn Zihat al-zuhri (hadis), Ibn Jarih (tafsir al-quran), Hasan al-basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin) 6. Kesihatan: i. hospital- pembinaan hospital pertama di Dansyik oleh Khalifah al-walid bin Abdul Malik ii. kusta- hospital penyakit kusta dibina oleh Khalifah Umar obn Abdul Aziz 7. Buku rujukan- buku rujukan pelbagai ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab 8. Kimia perkembangan ilmu dalam bidang kimia dan astronomi turut berkembang 9. Sistem perundangan- hakim menggunakan hukum berdasarkan ijtihad 10. Pendidikan: i. pengajian tinggi- pusat pengajian tinggi di Cordova diasaskan oleh Abdul Rahman III ii. perpustakaan dibina sebuah perpustakaan yang diasaskan oleh al-hakam II 11. Pusat penterjemahan- untuk menterjemahkan karya tokoh Yunani ke dalam bahasa Arab di Toledo i. Cordova- pusat kegemilangan ilmu dan menjadi jambatan pengetahuan antara dunia Islam dengan Eropah 12. Senibina binaan Masjid Cordova (menara, kubah, tiang dan lampu) 13. Baitumal- penubuhan baitulmal mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara i. Sumber- kharaj (cukai tanah), jizyah (cukai perlindungan), zakat,usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang diperolehi oleh tuan tanah) dan ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera melalui peperangan) 14. Pusat- Cordova menjadi pusat ilmu, pusat kegiatan ekonomi dan pusat perdagangan antarabangsa 15. Sektor pembuatan- barangan tembikar, perhiasan perak dan emas, memproses kulit dan membuat senjata 16. Sektor pertanian- membina sistem saliran untuk menyuburkan dan memajukan hasil pertanian 17. Penyelidikan- untuk mendapatkan benih yang berkualiti supaya hasil pertanian dipertingkatkan NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 5

6 1. Keruntuhan Bani Umaiyah penentangan berlaku dari dalam dan luar negara atas beberapa sebab; i.diskriminasi- orang Islam yang bukan keturunan Arab (mawali) seperti bangsa Parsi dan Barbar menganggap mereka telah didiskriminasikan dan telah menyokong dan menyertai gerakan Abbasiyah menentang pemerintahan Bani Umaiyah ii.abai- para khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat di samping mengabaikan ajaran Islam dan telah menimbulkan kemarahan rakyat iii.warisan cara pemilihan khalifah melalui sistem warisan ditentang oleh sebilangan orang Islam seperti golongan Syiah dan Khawarij PEMBENTUKAN 1. Revolusi Abbasiyah- Berjaya menumbangkan Bani Umaiyah pada 750M ditaja- oleh Ali bin Abdullah sulit- bergerak secara sulit terbuka- bermula dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan berlaku secara terbuka kempen- meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad s.a.w.) untuk mendapatkan sokongan pusat- pusat operasi di Khurasan, Kufah dan Humaimah keanggotaan- diperkukuh dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar iaitu Abu Salmah al-khallal (Kufah) dan Abu Muslim al-khurasani (Khurasan) KERAJAAN BANI ABBASIYAH SUMBANGAN 1. kegemilangan- Zaman Kegemilangan pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-rasyid dan puteranya al-makmun 2. Baghdad- kota Baghdad menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu 3. karya asing- perkembangan ilmu berlaku melalui penulisan dan penterjemahan karya asing kedalam bahasa Arab 4. Baitulhikmah- sebuah institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-rasyid i. penterjemahan- kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sians terutamanya daripada bahasa Yunani ii. penulisan- dilakukan mengikut tiga tahap a. mencatat segala idea atau percakapan b. mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad s.a.w. ke dalam sebuah buku c. mengarang dengan teliti mengikut bahagian dan bab tertentu 5. ulama- penglibatan golongan ulama dalam penulisan yang mula menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya. 6. intelektual- perkembangan intelektual bergantung pada usaha penterjemahan yang dibuat daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani i. pembaharuan- orang Islam menterjemah, mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ii.memelihara- memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka menerima hasil penulisan itu pada masa Eropah dilanda Zaman Gelap 7. penyelidikan- penubuhan dan peranan pusat pengajian tinggi telah mempertingkatkan kegiatan penyelidikan sehingga terdapat hasil kajian sarjana Islam sampai ke Eropah 8. Renaissance- melahirkan zaman pemulihan budaya (Renaissance) 9. Keterbukaan keterbukaan dan kesediaan masyarkat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing dengan cara menterjemahkan karya tersebut telah memberi banyak faedah kepada golongan Islam sendiri 2. nama- mengambil sempena nama al-abbas (bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w.) sistem warisan- mengamalkan pemerintahan bercorak warisan / monarki (system pemerintahan keturunan raja) pusat- ketika Abu Jaafar al-mansur memerintah, pusat pemerintahan diubah dari Damsyik ke Baghdad. berakhir- pada tahun 1258M apabila ibu kotanya ditawan oleh tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu NOOR Khan AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 6

7 KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH [ SPM ms160] SUMBANGAN tahun- mampu bertahan selama 600 tahun 2. empayar- empayar yang merupakan kesatuan orang Islam di seluruh dunia 3. Istanbul- pusat pentadbiran Dunia Islam 4. Selim I- Berjaya menguasai Makkah 5. pelindung- pelindung kepada umat Islam seluruh dunia 6. Suleiman I- memperkenalkan system perundangan yang 1. Kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah: i. lemah- pemerintahan khlaifah menjadi lemah ii. kerajaan kecil- membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki iii. Mongol- diserang oleh orang Mongol mempertahankan dan membela nyawa, harta dan kehormatan setiap individu tanpa mengenal bangsa dan agama yang dikenali sebagai Kanun Suleiman 7. Organisasi- sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam 8. Kadi & Mufti- jawatan Kadi dan Mufti dijadikan sebahagian PEMBENTUKAN 1. pengasas- Uthaman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah dari suku Qayi 2. Amir- amir/ gabenor Saljuk di barat Anatolia 3. Byzantine- berjaya menumpaskan tentera Byzantine (Rom Timur) 4. Ghazi- ramai ghazi/pahlawan tentera dan pemimpin masyarakat bersatu di bawah Uthman memperluas kawasan penaklukannya 5. Anatolia- menakluki kawasan sekitar Anatolia 6. Bursa- dijadikan ibu negeri 7. Orhan I- usaha perluasan kuasa diteruskan oleh anaknya Orhan I 8. menguasai- berjaya menguasai kawasan Marmara dan Pantai Aegean, Ankara dan Gallipoli 9. Murad I & Bayezid I- berjaya menguasai kawasan Balkan selatan dan utara Bulgaria dan lain-lain 10. Mehmed II- menawan Istanbul (Constantinople) dan merupakan zaman pengukuhan dan berlanjutan hingga awal abad ke berlaku kemerosotan kuasa kerana : i. lemah- pemimpin yang lemah ii. cukai- keruntuhan sistem pungutan cukai iii. pemberontakan- pemberontakan iv. pertambahan penduduk- pertambahan penduduk yang sangat pesat sehingga sukar dikawal sepenuhnya organisasi pentadbiran agama Islam 9. Sheikh-ul-Islam- ketua ulama yang mengeluarkan fatwa 10. Istanbul- kota atau pusat pertemuan dalam jalinan perdagngan antara Timur dan Barat serta Dunia Islam dan Dunia Bukan Islam 11. Pelabuhan- meliputi pelabuhan di sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean 12. Jalinan jalinan pelabuhan membentuk Jalinan Perdagangan Dunia Islam yang berpusat di Istanbul 13. Bangsawan- sebelum kedatangan Islam, diamalkan system bangsawan yang berasaskan keturunan 14. Individu- kerajaan Uthmaniyah memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu 15. mobiliti sosial- membawa kepada mobiliti sosial yang lebih luas dalam masyarakat Eropah 16. Perkembangan dalam pendidikan, kebudayaan, penerbitan dan penterjemahan 17. Madrasah- perkembangan sistem madrasah dalam pendidikan 18. Pendidikan lain- seperti sekolah pengetahuan akademik, sekolah sastera, maktab tentera, maktab teknik dan kolej perubatan NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 19. Ensiklopedia- bidang penulisan ensiklopedia 20. Perpustakaan- kepentingan perpustakaan 21. Seni bina- seni bina masjid 7

8 Membina kemudahan seperti sekolah, rumah sakit dan kawasan perdagangan Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan dan usaha para pendakwah Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi Semangat ghazi iaitu semangat kepahlawanan Sistem ketenteraan yang tersusun Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu Penggunaan peralatan senjata moden seperti meriam besar Mengiktiraf Gereja Ortodok dan membenarkannya melindungi masyarakat Kristian FAKTOR FAKTOR PENYEBARAN ISLAM PENYEBARA KE EROPAH N ISLAM KE [SPM ms162] EROPAH Tentera berkuda dan kumpulan infantri yang kuat Dasar diplomasi dan toleransi (tidak dipaksa memeluk Islam) Kumpulan Janissari iaitu kumpulan elit yang sangat terlatih dalam selok belok peperangan Institusi gereja hampir hancur Institusi gereja tidak lagi menjadi pelindung kepada masyarakat Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah akibat peperangan kerajaan-kerajaan kecil Armada laut yang kuat (300 buah kapal masa Suleiman al-kanuni) NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 8

9 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA CARA PERTEMBUNGAN 1. Perdagangan dan Perniagaan - Perdagangan jarak jauh BUTIRAN - Contohnya Nabi berniaga hingga ke Syam (Syria) 2. Hubungan Diplomatik - Salah satu cara bagi orang Islam mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup, cara berfikir dan cara mentadbir daripada tamadun luar 3. Penaklukan dan Ketenteraan - Ekspedisi ketenteraan - Berlaku interaksi dan asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain 4. Kebudayaan - Contohnya kemasukan Islam ke Sepanyol telah membawa kemunculan kebudayaan baru - Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol - Muncul golongan mozarab iaitu orang tempatan yang beragama Kristian tetapi mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasa Arab NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 9

10 Mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropah -mereka memanfaatkan ilmu Islam dan berjaya keluar dari Zaman Gelap dan terus berkembang seperti berlaku Revolusi Perindustrian Keagamaan - Islam membawa nilai akidah iaitu kepercayaan kepada Allah s.w.t. - sistem perundangan berasakan al-quran dan hadis Perluasan kawasan penyebaran Islam dan kawasan yang diperintah oleh orang Islam -Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat di dalam Dunia Islam Kesenian Islam i. Seni bina Masjid Cordova, Istana Alhambra ii, Kususasteraan Omar Khayyam Pengembaraan Ibn Battuta Menguasai sekonomi perdagangan -memastikan keselamatan laluan perdagangan Bidang pemikiran politik dan undang-undang- al- Farabi, al-miskawayh, al- Mawardi Ilmu mantik dan falsafah Ibn Sina, al-kindi,ibn Rushd, Imam Ghazali KESAN PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA [ms165] Proses urbanisasi dan organisasi sosial -penyelarasan undangundang yang saksama -perkembangan kebudayaan dan intelektual Melahirkan para cendikiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan Perubatan Zakaria al- Razi Matematik dan astronomi al- Khawarizmi, al-battani, Abu Ishaq al-biruji, al- Bitruni Proses perkembangan penterjemahan -penubuhan perpustakaan (baitulhikmah) - bahan penulisan dapat disimpan dan dikaji oleh cendekiawan Islam Para cendekiawan Islam dan bukan Islam bertukar pendapat -proses pengumpulan maklumat dan teks penulisan para cendekiawan tamadun sebelumnya NOOR AZMA SEMAN BB SALAK TINGGI 10