PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH"

Transkripsi

1 PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP010/SMP-ID GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP) Halaman: 1/4 No. Semakan: 03 No. Isu: 01 Tarikh: 20/08/ TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk rujukan dan panduan tentang pengurusan identiti pengguna (ID) dan kata laluan (PW) bagi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) UPM. Garis panduan pengurusan ID SMP ini merangkumi panduan permohonan ID SMP (pembentukan ID baharu dan pengaktifan semula), pengawalan dan mekanisme penyemakan ID SMP. 3.0 PERMOHONAN ID 3.1 Permohonan (a) (b) Pemohon (sama ada pengguna sendiri atau pihak lain yang memohon bagi pihak pengguna) hendaklah mengisi borang permohonan ID SMP dengan lengkap dan jelas. Borang Permohonan ID SMP : PU/PS/BR47/SMP-ID boleh dimuat turun melalui Sistem e-iso UPM. Borang yang telah lengkap diisi yang mempunyai pengesahan perlu dihantar kepada e-mel: E-mel ini merupakan kumpulan e-mel bagi pemilik dan pentadbir sistem SMP yang dilantik, iaitu pegawai Bahagian Kemasukan (BK) dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD) yang diberi mandat untuk meluluskan serta pekerja pelaksana yang dibenarkan membina atau mengaktifkan semula ID serta kata laluan SMP. 3.2 Kelulusan (a) (b) Pemilik sistem akan memberi maklum balas kelulusan kepada pekerja pelaksana yang dibenarkan membina ID melalui e-mel: atau pada borang permohonan ID SMP. Pentadbir sistem akan membuat saringan sebelum pembinaan ID baharu atau pengaktifan semula ID. Saringan yang dilaksanakan adalah mengenal pasti bahawa pemohon merupakan pengguna aktif yang telah didaftarkan di dalam sumber data ID, iaitu Modul Profil Pelajar SMP

2 PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP010/SMP-ID GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP) Halaman: 2/4 No. Semakan: 03 No. Isu: 01 Tarikh: 20/08/2019 dan/atau Pangkalan Data Sumber Manusia (ihrams) penetapan peranan capaian (role) dan akses serta tempoh pengaktifan ID yang sesuai. 3.3 Proses Pengaktifan (a) Pengaktifan ID akan dilaksanakan selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas mendapat maklum balas kelulusan daripada pentadbir sistem, jika maklumat permohonan adalah lengkap dan pengguna merupakan ahli yang didaftarkan di sumber data ID. (b) (c) (d) (e) Pemberian role akses kepada pengguna perlu merujuk kepada senarai Panduan Role Akses Sistem Maklumat Pelajar (SMP) seperti di. Maklum balas tentang pengaktifan akan dimajukan kepada pemohon dan pengguna. Namun, maklumat pengaktifan ID yang sulit seperti ID baharu atau pertukaran kata laluan akan dimajukan kepada e-mel PENGGUNA TERUS. Maklumat penghantaran ID dan kata laluan dihantar secara berasingan kepada pengguna berkenaan. Maklumat peranan capaian pengguna akan didaftarkan di dalam log sedia ada di dalam SMP : Log Kemas Kini Pengguna SMP di bawah Modul Pengurusan, SMP. Proses menukar kata laluan adalah merujuk Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID). 3.4 Proses Nyahaktif Penggunaan SMP (a) Akaun SMP pelajar yang tidak aktif (tarik diri, gugur serta gagal dan berhenti) dibuat secara automatik berdasarkan status pengguna tersebut dari data sumber (Modul Profil Pelajar, SMP). (b) Akaun pekerja yang tidak aktif (berhenti, bersara meninggal dunia dan tamat kontrak lebih awal) serta pekerja yang bertukar Pusat Tanggung Jawab (PTJ) tidak dilaksanakan secara automatik melalui data sumber (ihrams). Proses ini adalah melalui proses semakan (housekeeping) berkala seperti di item 4.0 atau berdasarkan arahan PTJ berkaitan.

3 PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP010/SMP-ID GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP) Halaman: 3/4 No. Semakan: 03 No. Isu: 01 Tarikh: 20/08/2019 (c) Hanya akaun pekerja yang tamat kontrak mengikut tempoh asal sahaja dinyahaktifkan secara automatik berdasarkan status pengguna dari data sumber ihrams. 4.0 PENGAWALAN DAN MEKANISME SEMAKAN (HOUSEKEEPING) ID 4.1 Semakan (housekeeping) tentang pengguna SMP perlu dilaksanakan secara berkala untuk memastikan pengguna yang tidak aktif tidak dapat mengakses SMP untuk menjamin keselamatan data. 4.2 Semakan pengguna SMP oleh pemilik dan pentadbir sistem dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan pada setiap sesi (setahun sekali) iaitu pada cuti akhir semester (antara minggu ke-4 Jun hingga minggu ke-4 Ogos) dan sekiranya perlu pada setiap hujung tahun dalam bulan Disember. 5.0 PENGGUNA TETAMU/SEMENTARA/TIDAK BERULANG 5.1 Proses permohonan dan pengaktifan ID pengguna sementara seperti Pensyarah Sambilan, Pekerja Sambilan Harian dan pelajar mobiliti (inbound) adalah berdasarkan panduan 3.0 di Garis Panduan ini. 5.2 Namun kawalan tempoh (tarikh sah sehingga ) ditetapkan berdasarkan keperluan dan justifikasi penyelia/pemohon. Tarikh berkenaan dimasukkan ke dalam Log Kemas Kini Pengguna SMP di bawah Modul Pengurusan, SMP.

4 PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP010/SMP-ID GARIS PANDUAN PENGURUSAN IDENTITI PENGGUNA (ID) SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (SMP) Halaman: 4/4 No. Semakan: 03 No. Isu: 01 Tarikh: 20/08/ REKOD (Disimpan di Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)) Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggung jawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 1. UPM/100-11/2/15 SISTEM MAKLUMAT PELAJAR PRA SISWAZAH (SMP) (IDENTITI PENGGUNA (ID)) Pentadbir Sistem Pentadbir Sistem dan Pembantu Tadbir Fail Pusat Dokumen dan Rekod BAKD KPAA 3 tahun 1. Log Kemas Kini Pengguna SMP rujuk Modul Pengurusan, SMP 2. Borang Permohonan ID SMP. 3. Surat-menyurat dan dokumen pengurusan ID SMP.

5 SMP-AKD.CPC SMP-AKD.HEP SMP-AKD.PNK.TEMU DUGA SMP.AKD.ADUAN.ADMIN SMP.AKD.ADUAN.ALL SMP.AKD.ADUAN.VIEW SMP.AKD.BENDAHARI SMP.AKD.BIASISWA SMP.AKD.BIASISWA.ALL SMP.AKD.BANKKURSUS SMP.AKD.DAFTARPELBAHARU SMP.AKD.DAFTARKURSUS.ALL SMP.AKD.DAFTARKURSUS.VIEW SMP.AKD.DAFTARPEL SMP.AKD.EKS SMP.AKD.KLINIK.ADD SMP.AKD.KLINIK.ALL SMP.AKD.KLINIK.DELETE SMP.AKD.KLINIK.UPDATE SMP.AKD.KLINIK.VIEW SMP.AKD.KOLEJ.UPDATE Pengguna Pusat Penempatan Kerjaya Pelajar Kod penyelenggaraan HEP Pemilihan calon temu duga oleh fakulti Pengguna akademik admin boleh laksanakan proses (add,view,update,delete) dalam modul aduan (add,view,update,delete) Pengguna akademik dapat akses (view) Pengguna akademik dapat laksanakan proses dalam modul bendahari Pengguna akademik dapat laksanakan proses dalam modul biasiswa (add,view,update,delete) dalam modul biasiswa Pengguna akademik dapat laksanakan proses dalam modul pendaftaran bagi bank kursus Pendaftaran pelajar baharu live (add,view,update,delete) dalam modul pendaftaran kursus Pengguna akademik dapat laksanakan proses (view) dalam modul pendaftaran kursus Pengguna akademik dapat laksanakan proses (proses) dalam modul pendaftaran pelajar - untuk semua entiti Dalam Kampus dan Eksekutif Pengguna akademik dapat laksana proses (add) dalam modul klinik Pengguna akd dapat laksana semua proses (add, view, update, delete) dalam modul klinik Pengguna akademik dapat laksana proses (delete) sahaja dalam modul klinik Pengguna akademik dapat laksana proses (update) sahaja dalam modul klinik Pengguna akademik dapat laksana proses (view) sahaja dalam modul klinik (update) dalam modul kolej - Update menu pendaftaran kolej daftar sahaja.

6 SMP.AKD.KOLEJ.VIEW SMP.AKD.KPENYELENGGARAAN.KEMASUKAN SMP.AKD.KALENDAR.ALL SMP.AKD.KALENDAR.VIEW SMP.AKD.KATALALUAN SMP.AKD.KAUNSELOR.ADMIN SMP.AKD.KAUNSELOR.KAUNSELOR SMP.AKD.KEMASUKAN SMP.AKD.KESPELAJAR SMP.AKD.KESPELAJAR.ALL SMP.AKD.KESPELAJAR.VIEW SMP.AKD.KETUABAHAGIAN SMP.AKD.KETUAPENTADBIRAN SMP.AKD.KODSELENGGARA.PENJADUALAN SMP.AKD.MOBILITI SMP.AKD.MAKPEL.ALL SMP.AKD.MAKPEL.PROFIL SMP.AKD.MAKPEL.VIEW SMP.AKD.PENGESAHAN.TEMPAHAN SMP.AKD.PENGKULIAHAN.PEMANTAUAN JWK SMP.AKD.PNK.MESYUARATFAK SMP.AKD.PROMOSI.ALL (view) dalam modul kolej Kod penyelenggaraan bagi kemasukan (add,view,update,delete) dalam Kalendar Akademik Pengguna akademik dapat laksanakan proses (view) dalam Kalendar Akademik Pengguna akademik dapat laksanakan proses reset kata laluan staf dan pelajar Admin Kaunselor Pengguna akademik dapat akses modul Kaunselor Modul kemasukan Pengguna bagi kes pelajar di Akademik Pengguna bagi kes pelajar di Akademik dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul tangguh pengajian Pengguna bagi kes pelajar di Akademik dapat akses (view) dalam modul tangguh pengajian Ketua Bahagian di Akademik Ketua Pentadbiran di Akademik (add,view,update,delete)-*hanya tab penjadualan Pengguna modul mobiliti (add,view,update,delete) dalam modul pelajar Pengguna akademik dapat laksanakan proses (add,view,update,delete) dalam modul pelajar - tab maklumat pelajar sahaja, tab lain cuma boleh view sahaja Pengguna akademik dapat laksanakan proses (view) dalam modul pelajar - semua tab Pengguna dapat laksanakan proses pengesahan Penggunaan dewan atau bilik Pengguna hanya boleh akses pemantauan jadual waktu kuliah Digunakan untuk mesyuarat PNK peringkat fakulti Pegawai promosi

7 SMP.AKD.PEN.PENDAFTARPENJADUALAN SMP.AKD.PEN.PENDAFTARSRTUKTURKURIKULUM SMP.AKD.PENASIHATAKADEMIK SMP.AKD.PENCALONANHADIAH SMP.AKD.PENDAFTARAN SMP.AKD.PENDAFTARAN.BANKSKEMAPENGAJIAN SMP.AKD.PENDAFTARAN.STRUKTURKURIKULUM SMP.AKD.PENGKULIAHAN.ADD SMP.AKD.PENGKULIAHAN.ALL SMP.AKD.PENGKULIAHAN.UPDATE SMP.AKD.PENJADUALAN SMP.AKD.PENJADUALAN.ALL SMP.AKD.PENJADUALAN.JWK.VIEW SMP.AKD.PENJADUALAN.MED.ALL SMP.AKD.PENJADUALAN.MED.VIEW SMP.AKD.PENJADUALAN.PEMANTAU.JWP SMP.AKD.PENJADUALANRP.VIEW SMP.AKD.PENSYARAH.VIEW SMP.AKD.PEPERIKSAAN Pengguna Penolong Pendaftar Akademik bagi bahagian penjadualan dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul penjadualan dan pengkuliahan Pengguna Penolong Pendaftar Akademik bagi bahagian struktur kurikulum dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul pendaftaran Pengguna akademik dapat laksanakan proses (add,view,update,delete) dalam modul Penasihat Akademik Pengguna boleh membuat pengesahan sokongan Modul pendaftaran Pengguna akademik boleh laksanakan (update) modul pendaftaran bagi menu bank skema pengajian Pengguna akademik boleh laksanakan (update) modul pendaftaran bagi menu struktur kurikulum Pengguna akademik dapat laksanakan proses (add) dalam modul pemantauan kuliah (add,view,update,delete) dalam modul pemantauan kuliah Pengguna akademik dapat laksanakan proses (update) dalam modul pemantauan kuliah Pengguna akademik dapat laksanakan proses penjadualan (add,view,update,delete) dalam modul penjadualan Pengguna akademik dapat laksanakan proses (view) dalam jadual waktu kuliah Pengguna akademik dapat laksana proses (add, view, update, delete) untuk jadual waktu kuliah dan peperiksaan medik Pengguna akademik dapat laksana proses (view) untuk jadual waktu kuliah dan peperiksaan medik Pengguna akademik memantau jadual waktu peperiksaan Pengguna akademik boleh laksana view sahaja pada menu penjadualan bagi rancangan pengajaran Pengguna akademik dapat laksanakan proses (view) dalam modul jadual waktu pensyarah Pengguna akademik dapat laksanakan proses dalam modul peperiksaan

8 SMP.AKD.PEPERIKSAAN.ALL SMP.AKD.PEPERIKSAANLAPORANGRADUAN SMP.AKD.PEPERIKSAANTRANSKRIP MOBILITY SMP.AKD.PERMOHONANPELAJAR.SEMAKGRED/GB SMP.AKD.PNK.ALL SMP.AKD.PNK.VIEW SMP.AKD.PNK.PEN.PENDAFTAR SMP.AKD.PORTAL SMP.AKD.SENAT.AHLI SMP.AKD.SUPERADMINISTRATOR SMP.AKD.SEMAKGREDGB SMP.AKD.SENATSEKRETARIAT SMP.AKD.TEMPAHAN SMP.AKD.UPMI.PELAJARANTARABANGSA SMP.AKD.JUBAH.ALL SMP.ADMIN SMP.ADMIN.KEMASKINIPELAJAR SMP.ADMIN.KODSELENGGARA SMP.ADMIN.PROFILSTAF SMP.BENDAHARI.ADD SMP.BENDAHARI.ALL (add,view,update,delete) dalam modul peperiksaan Pengguna dapat lihat laporan peperiksaan bagi graduan Pengguna dapat lihat laporan peperiksaan bagi pelajar mobiliti Pengguna akademik boleh laksanakan modul permohonan pelajar bagi menu semak gred/gb (add,view,update,delete) dalam modul PNK Pengguna akademik dapat laksanakan proses (view) dalam modul PNK Pengguna akademik (Penolong Pendaftar) dapat akses (view) laporan modul PNK-tawaran Pengguna akademik boleh laksanakan (add,view,update,delete) dalam buletin pada portal smp (idec atau Akademik) Pengguna adalah Ahli Senat bagi domain Akademik Super Administrator Pengguna akademik dapat laksana semua proses (add,view,edit,delete) dalam modul semak gred GB Pengguna senat sekretariat boleh laksanakan semua proses (add,view,update,delete) bagi modul e-senat Pengguna dapat laksanakan semua proses tempahan dewan Pengguna dapat akses permohonan pas/visa/soc dan cetak surat dalam menu pelajar antarabangsa Untuk pengambilan dan pemulangan jubah pelajar Admin Pengguna boleh kemaskini menu pengurusan-keselamatan sistem-pengguna sistem-pelajar-kemaskini (add,view,update,delete)-*hanya menu kod selenggara (add,view,update,delete)-*hanya menu profil staf Pengguna bendahari dapat laksana proses (add) dalam modul bendahari Pengguna bendahari dapat laksana proses semua proses dalam modul bendahari

9 SMP.BENDAHARI.DELETE SMP.BENDAHARI.UPDATE SMP.BENDAHARI.VIEW SMP.BTU.ADMIN SMP.BTU.BENDAHARI SMP.BTU.FAK.PENSYARAH SMP.BTU.HEP.BIASISWA SMP.BTU.HEP.KLINIK SMP.BTU.HEP.KOKU SMP.BTU.HEP.KOLEJ SMP.BTU.KLINIK.ADD SMP.BTU.KLINIK.ALL SMP.BTU.KLINIK.UPDATE SMP.BTU.MAKPEL.PROFIL SMP.BTU.PA SMP.BTU.PNK.TAWARAN(VIEW) SMP.BTU.PEN.PENDAFTAR SMP.BTU.PENJADUALAN SMP.BTU.STAF SMP.BTU.SUPERUSER SMP.BENDAHARI SMP.EKS.BENDAHARI SMP.EKS.BIASISWA Pengguna bendahari dapat laksana proses (delete) dalam modul bendahari Pengguna bendahari dapat laksana proses (update) dalam modul bendahari Pengguna bendahari dapat laksana proses (view) dalam modul bendahari Pengguna akademik UPMKB laksana semua proses Pengguna modul bendahari UPMKB Role bagi pensyarah UPMKB Pengguna HEP di UPMKB laksana proses di dalam modul biasiswa Pengguna HEP laksana proses di dalam modul klinik UPMKB Pengguna HEP di UPMKB laksanakan proses ko-kurikulum Pengguna UPMKB boleh laksana proses (add,view,update,delete) dalam modul kolej Pengguna klinik UPMKB dapat laksanakan proses (add) dalam modul klinik Pengguna klinik UPMKB dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul klinik Pengguna klinik UPMKB dapat laksanakan proses (update) dalam modul klinik Pengguna bintulu dapat laksanakan proses (add,view,update,delete) dalam modul pelajar - tab maklumat pelajar sahaja, tab lain cuma boleh view sahaja Pengguna UPMKB dapat view menu PA sahaja Pengguna UPMKB boleh akses menu senarai calon yang ditawarkan (view) Penolong Pendaftar UPMKB Pengguna UPMKB laksanakan proses penjadualan Staf UPMKB Pengguna Super User bagi UPMKB Modul bendahari UPMKB Modul bendahari eksekutif Modul biasiswa eksekutif

10 SMP.EKS.DAFTARPEL SMP.EKS.KEMASUKAN.ALL SMP.EKS.PNK.ALL SMP.EXE.DEKAN SMP.EXE.KETUAJABATAN SMP.EXE.KETUAUNIT SMP.EXE.PEN.PENDAFTAR SMP.EXE.PENGKULIAHAN SMP.EXE.STAF SMP.FAK.ADMIN.TEMPAHAN SMP.FAK.BANKKURSUS SMP.FAK.DAFTARKURSUS.ALL SMP.FAK.DAFTARKURSUS.DELETE SMP.FAK.DAFTARKURSUS.UPDATE SMP.FAK.DAFTARKURSUS.VIEW SMP.FAK.DEKAN SMP.FAK.KETUAJABATAN SMP.FAK.KETUAUNIT SMP.FAK.MASUKMARKAHTOCIE SMP.FAK.MASUKMARKAHUKOM SMP.FAK.PENGESAHAN.TEMPAHAN SMP.FAK.PEM.TADBIR SMP.FAK.PEN.PENDAFTAR Pengguna eksekutif dapat laksanakan proses (proses) dalam modul pendaftaran pelajar - bagi pelajar eksekutif sahaja Pengguna eksekutif dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul kemasukan Pengguna eksekutif dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul PNK Dekan Eksekutif Ketua Jabatan Eksekutif Ketua Unit Eksekutif Penolong Pendaftar Eksekutif Pengkuliahan Eksekutif Staf Eksekutif Staff fakulti yg membolehkan buat tempahan dewan bagi pihak lain Pengguna fakulti dapat laksanakan proses kemaskini dalam modul bank kursus bagi menu kandungan dan rujukan Pengguna di fakulti dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul pendaftaran kursus Pengguna di fakulti dapat laksanakan proses (delete) dalam modul pendaftaran kursus Pengguna di fakulti dapat laksanakan proses (update) dalam modul pendaftaran kursus Pengguna di fakulti dapat laksanakan proses (view) dalam modul pendaftaran kursus Dekan Ketua Jabatan Ketua Unit di Fakulti Pengguna fakulti bagi unit masuk markah tocie dapat laksakan proses pada modul masuk markah Pengguna fakulti bagi unit masuk markah ukom dapat laksakan proses pada modul masuk markah Pengguna dapat laksanakan proses pengesahan Penggunaan dewan atau bilik View maklumat pelajar oleh staf fakulti Penolong Pendaftar Fakulti

11 SMP.FAK.PENJADUALAN.JWK.ALL SMP.FAK.PENJADUALAN.JWK.UPDATE SMP.FAK.PENJADUALAN.JWK.VIEW SMP.FAK.PENJADUALANTOCIE SMP.FAK.PENJADUALANUKOM SMP.FAK.PENSYARAH SMP.FAK.PENSYARAH.UPLOADDATA SMP.FAK.PENSYARAH.VIEW SMP.FAK.PERMOHONANPELAJAR15KR(PJJ/EKS) SMP.FAK.STAF SMP.FAK.TEMPAHAN SMP.FAK.TIMBALANDEKAN SMP.HEP.AKTIVITI.ANC.PEGAWAI SMP.HEP.AKTIVITI.ANC.STAF SMP.HEP.AKTIVITI.KENDERAAN.PEGAWAI SMP.HEP.AKTIVITI.KENDERAAN.PENYELARAS SMP.HEP.AKTIVITI.KENDERAAN.STAF SMP.HEP.AKTIVITI.KENDERAAN.TPC SMP.HEP.AKTIVITI.MERIT SMP.HEP.AKTIVITI.PENYELARAS SMP.HEP.AKTIVITI.PERALATAN.PEGAWAI Pengguna di fakulti dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam jadual waktu kuliah - bagi fakulti berkenaan sahaja Pengguna di fakulti dapat laksanakan proses (update) dalam jadual waktu kuliah - bagi fakulti berkenaan sahaja Pengguna di fakulti dapat laksanakan proses (view) dalam jadual waktu kuliah - bagi fakulti berkenaan sahaja Pengguna fakulti dapat laksanakan proses pada modul jadual tocie Pengguna fakulti dapat laksanakan proses pada modul jadual ukom Pensyarah Pensyarah fakulti dapat laksanakan proses (upload data) dalam modul peperiksaan Pengguna pensyarah dapat laksanakan proses (view) dalam modul penjadualan Pengguna dapat laksanakan pengesahan 15 jam kredit Staf Fakulti Role untuk proses tempahan dewan oleh fakulti Pengguna Timbalan Dekan fakulti dapat laksanakan proses Timbalan Dekan Pengguna boleh mencapai pengesahan dan sokongan Anugerah Naib Cancleor Pengguna boleh mencapai modul aktiviti sub modul Anugerah Naib Cancelor Pengguna boleh mencapai modul aktiviti sub modul kenderaan bagi pegawai Penyelaras kenderaan membuat pengesahan Pengguna yang membuat pegesahan bagi staf BHEP bahagian kenderaan Pengguna yang membuat pegesahan bagi pihak TPC Pengguna boleh mencapai modul aktiviti pelajar untuk merit Pengguna boleh mencapai sub modul aktiviti pelajar - pinjaman kenderaan Pengguna boleh mencapai modul aktiviti sub modul peralatan bagi pegawai

12 SMP.HEP.AKTIVITI.PANELPEMBENTANGAN SMP.HEP.AKTIVITI.PEGAWAIBHEP SMP.HEP.AKTIVITI.PEGAWAIPEMANTAU SMP.HEP.AKTIVITI.PENASIHAT SMP.HEP.AKTIVITI.REKREASI SMP.HEP.AKTIVITI.SENIBUDAYA SMP.HEP.AKTIVITI.STAFBHEP SMP.HEP.AKTIVITI.TEKNIKAL SMP.HEP.BIASISWA.ADD SMP.HEP.BIASISWA.ALL SMP.HEP.BIASISWA.DELETE SMP.HEP.BIASISWA.EXPORT SMP.HEP.BIASISWA.PROCESS SMP.HEP.BIASISWA.UPDATE SMP.HEP.BIASISWA.UPLOAD SMP.HEP.BIASISWA.VIEW SMP.HEP.BIASISWA SMP.HEP.KEBAJIKAN SMP.HEP.KEBAJIKAN.VIEW SMP.HEP.KESELAMATAN SMP.HEP.KETUABHEP SMP.HEP.KLINIK.ALL SMP.HEP.KLINIK.DELETE SMP.HEP.KLINIK.UPDATE SMP.HEP.KLINIK.VIEW Pengguna HEP boleh mencapai modul aktiviti dan membuat semakan Pengguna HEP boleh mencapai modul aktiviti Pengguna HEP boleh mencapai modul aktiviti dan membuat semakan Pengguna HEP boleh mencapai modul aktiviti dan membuat semakan Pengguna yang membuat pegesahan bagi peralatan rekreasi Pengguna yang membuat pegesahan bagi peralatan seni budaya Pengguna HEP boleh mencapai modul aktiviti Pengguna yang membuat pegesahan bagi peralatan teknikal Pengguna boleh laksana proses (add) di dalam modul biasiswa Pengguna boleh laksana semua proses di dalam modul biasiswa Pengguna boleh laksana proses (delete) di dalam modul biasiswa Pengguna boleh laksana proses export di dalam modul biasiswa Proses biasiswa Pengguna boleh laksana proses (update) di dalam modul biasiswa Pengguna boleh laksana proses (upload) di dalam modul biasiswa Pengguna boleh laksana proses (view) di dalam modul biasiswa Pengguna boleh laksana proses di dalam modul biasiswa (add,view,update,delete) HEP view sahaja Kegunaan keselamatan Pengguna boleh mencapai modul aktiviti pelajar Pengguna HEP dapat laksana semua proses (add, view, update, delete) Pengguna HEP dapat laksana proses (delete) sahaja Pengguna HEP dapat laksana proses (update) sahaja Pengguna HEP dapat laksana proses (view) sahaja

13 SMP.HEP.KOLEJ.AKTIVITI SMP.HEP.KOLEJ.ALL SMP.HEP.KOLEJ.KOKU SMP.HEP.KOLEJ.PENEMPATAN SMP.HEP.KOLEJ.PENGETUA SMP.HEP.KOLEJ.VIEW SMP.HEP.KETUABAHAGIAN SMP.HEP.KLINIK.ADD SMP.HEP.KOLEJ SMP.HEP.PENDAFTARANPELAJARBAHARU.VIEW SMP.HEP.TATATERTIB.PEGAWAI SMP.HEP.TATATERTIB.STAF SMP.HEP.TATATERTIB.STAFFAKULTI SMP.HEP.TATATERTIB.STAFKOLEJ SMP.HEP.TNC(HEPA) SMP.KLINIK.ADD SMP.KLINIK.ALL SMP.KLINIK.DELETE SMP.KLINIK.PKU.PENDAFTARAN SMP.KLINIK.UPDATE SMP.KLINIK.VIEW SMP.KOL.KOLEJ Pengguna HEP dapat laksanakan semua proses (add, view, update, delete) dalam modul kolej - bagi menu proses permohonan aktiviti dan maklumat kolej (tab aktiviti) sahaja. Pengguna hep dapat laksanakan semua proses (add, view, update, delete) dalam modul kolej - bagi pelajar jenis penempatan = swasta n dalam sahaja. Pengguna HEP dapat laksanakan semua proses (add, view, update, delete) dalam modul kolej - bagi menu maklumat kolej (tab kokurikulum) sahaja. Pengguna HEP dapat laksanakan semua proses (add, view, update, delete) dalam modul kolej - bagi pelajar jenis penempatan = luar sahaja. Pengguna boleh mencapai modul aktiviti Pengguna HEP dapat akses (view) semua menu Ketua Bahagian HEP Pengguna HEP dapat laksana proses (add) sahaja Pengguna HEP dapat laksana proses pada modul kolej Memaparkan statistik pendaftaran pelajar secara live Pengguna tatatertib dan mobiliti boleh mencapai modul tatatertib Staf UPM boleh membuat aduan kesalahan untuk modul tatatertib Staf fakulti boleh membuat pengesahan setiap aduan Staf kolej boleh membuat pengesahan setiap aduan Pengguna boleh mencapai modul aktiviti pelajar Pengguna klinik dapat laksana proses (add) Pengguna klinik dapat laksana semua proses (add, view, update, delete) Pengguna klinik dapat laksana proses (delete) Staf PKU untuk tujuan kemasukan data pelajar, tab urusan pendaftaran sahaja Pengguna klinik dapat laksana proses (update) Pengguna klinik dapat laksana proses (view) Pengguna kolej dapat laksana proses di dalam modul kolej

14 SMP.KOLEJ.ALL SMP.KOLEJ.UPDATE SMP.KOLEJ.VIEW SMP.MED.DEKAN SMP.MED.FAK.BANKKURSUS SMP.MED.FAK.PENSYARAH SMP.MED.KETUAJABATAN SMP.MED.KETUAUNIT SMP.MED.PEN.PENDAFTAR SMP.MED.PENJADUALAN.JWM.ADD SMP.MED.PENJADUALAN.JWM.ALL SMP.MED.PENJADUALAN.JWM.DELETE SMP.MED.PENJADUALAN.JWM.UPDATE SMP.MED.PENJADUALAN.JWM.VIEW SMP.MED.PENSYARAH SMP.MED.STAF SMP.MONITOR SMP.PEN.KLINIK SMP.PEN.SMARTCARD SMP.PJJ.ADMIN SMP.PJJ.BENDAHARI SMP.PJJ.BIASISWA.ALL SMP.PJJ.HEP.KEMASUKANPELAJAR SMP.PJJ.KETUAUNIT SMP.PJJ.PEN.PENDAFTAR Pengguna kolej dapat laksana semua proses (add, view, update, delete) bagi pelajar kolej berkenaan sahaja Pengguna kolej dapat laksana proses (update) bagi pelajar kolej berkenaan sahaja Pengguna kolej dapat akses (view) semua menu bagi kolej berkenaan sahaja Dekan Medik Pengguna fakulti medik dapat laksanakan proses kemaskini dalam modul bank kursus bagi menu kandungan dan rujukan Pengguna Pensyarah Medik Ketua Jabatan Medik Ketua Unit Medik Penolong Pendaftar Medik Pengguna medik dapat laksanakan proses (add) dalam jadual waktu medik Pengguna medik dapat laksanakan proses (add, view, update, delete) dalam jadual waktu medik Pengguna medik dapat laksanakan proses (delete) dalam jadual waktu medik Pengguna medik dapat laksanakan proses (update) dalam jadual waktu medik Pengguna medik dapat laksanakan proses (view) dalam jadual waktu medik Pensyarah Medik Staf Medik Untuk tujuan monitoring SMP Penolong klinik Penolong smart card Admin PJJ Bendahari PJJ Biasiswa PJJ Pengguna PJJ menguruskan hal ehwal kemasukan pelajar Ketua Unit PJJ Penolong Pendaftar PJJ

15 SMP.PJJ.PENDAFTARAN.ALL SMP.PJJ.PENDAFTARANPELAJAR SMP.PJJ.PENGARAH SMP.PJJ.PENGKULIAHAN SMP.PJJ.PENGKULIAHAN.ALL SMP.PJJ.PENJADUALAN.ALL SMP.PJJ.PENJADUALAN.JWK.ALL SMP.PJJ.PENJADUALAN.JWP.ALL SMP.PJJ.PENJADUALAN.VIEW SMP.PJJ.PENSYARAH SMP.PJJ.PENYELARAS SMP.PJJ.PEPERIKSAAN.ALL Pengguna PJJ dapat akses profile pelajar,view maklumat kewangan pelajar,view dan kemaskini pendaftaran kursus pelajar,view maklumat permarkahan kursus pelajar Pengguna PJJ dapat lihat menu pendaftaran pelajar untuk maklumat PJJ Pengguna Pengarah PJJ dapat laksanakan tugas seperti Dekan Pengkuliahan PJJ Pengguna PJJ dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul pemantauan kuliah Pengguna PJJ dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul penjadualan Pengguna PJJ laksana modul penjadualan bagi jadual waktu kuliah Pengguna PJJ laksana semua (add,view,update,delete) modul penjadualan bagi jadual waktu peperiksaan Pengguna PJJ dapat laksanakan proses (view) dalam modul penjadualan Pensyarah PJJ Penyelaras PJJ Pengguna PJJ dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul peperiksaan SMP.PJJ.STAF SMP.PELAJAR SMP.PEMOHON SMP.PENYELARASUPLOADOMR SMP.SMARTCARD.ALL SMP.FAK.PENJADUALAN.ALL KODSELENGGARA.JUBAH SMP.AKD.BK.MAKPEL.PROFIL SMP.AKD.PENGIJAZAHAN SMP.AKD.PENGKULIAHAN.PJWK Staf PJJ Pelajar Pemohon Pengguna penyelaras untuk upload borang OMR sahaja Pengguna smart card dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete,upload,dowload,extract,export) Pengguna fakulti dapat laksanakan semua proses (add,view,update,delete) dalam modul penjadualan Kod selenggara jubah View maklumat profil pelajar Pengijazahan Pengguna masukkan maklumat pemantauan JWK

16 SMP.FAK.KETUAJABATANBI View report modul penjadualan report 36 SMP.SUPERAKD Semua boleh kecuali pengurusan

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 1/6 ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 2/6 1.0 Tujuan 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian permohonan semakan pelajar gagal dan diberhentikan. Arahan

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah kecuali

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip. Prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Kod Dokumen : UPM/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf dan pelajar UPM. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini menerangkan pengendalian kursus Amalan Lag Amali Kursus untuk pelajar yang dikendalikan di lag. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti pengendalian Amalan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PELAJAR DALAM PROGRAM Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program secara kerja kursus. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi pemantauan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 RUJUK PROSEDUR : PENDAFTARAN KURSUS (UPM/PU/PS/P004) Bil Rujukan Arahan Kerja 1. A. Bertukar Program 2. B. Pemindahan Kredit 3. C. Penangguhan Pengajian 4. D. Menarik Diri (Berhenti) 5. E.

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROSEDUR PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah yang dijalankan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini menerangkan pengendalian kursus Amalan Ladang dan Amali Kursus untuk pelajar yang dikendalikan di ladang. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK023

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK023 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara mengendalikan Rotasi/Posting untuk pelajar Program Perubatan, dan Kejururawatan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi aktiviti pendaftaran

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan latihan industri untuk pelajar prasiswazah di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses permohonan penempatan,

Lebih terperinci

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci

(MASA) Hari terakhir bekerja sebelum semester bermula

(MASA) Hari terakhir bekerja sebelum semester bermula JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER II SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan perkhidmatan sesi kaunseling individu secara bersemuka kepada klien. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI HINGGA SEPTEMBER 2014 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Memaklumkan keputusan permohonan geran dalam masa lima (5) daripada tarikh penerimaan surat daripada

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR)

ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR) Halaman: 1/9 ARAHAN KERJA PENGAJARAN (KULIAH,TUTORIAL, AMALI, KUIZ, TUGASAN PELAJAR) Halaman: 2/9 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pelaksanaan pengajaran program pengajian prasiswazah.

Lebih terperinci

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01 PENDAFTARAN PERDAFTARAN PK. UiTM.APB. (O). 01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan.. Nama Afidah Mudzamil Rumiton Selamat Rahim Sajari Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA KURSUS AMALAN LADANG DAN AMALI KURSUS

ARAHAN KERJA KURSUS AMALAN LADANG DAN AMALI KURSUS Halaman: 1/9 ARAHAN KERJA KURSUS AMALAN LADANG DAN AMALI KURSUS Halaman: 2/9 1. TUJUAN Arahan Kerja ini menerangkan pengendalian kursus Amalan Ladang dan Amali Kursus untuk pelajar yang dikendalikan di

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Penuh Program Pengajian baharu kecuali Program Profesional dan Akreditasi Semula Program sedia ada. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kawalan yang perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tak akur terhadap keperluan yang ditetapkan. Prosedur ini merangkumi kawalan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis bagi pelajar siswazah dalam program pengajian dengan tesis. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis pelajar

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf Pusat Data yang terlibat dalam melaksanakan pemantauan capaian ke sistem di Pusat Data. 2.0 SKOP Garis panduan ini hanya merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P011 PROSEDUR PEMANTAUAN PELEPASAN ASAP BAS BAHAN BAKAR DIESEL

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P011 PROSEDUR PEMANTAUAN PELEPASAN ASAP BAS BAHAN BAKAR DIESEL Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memantau pelepasan asap, bas UPM dan bas sewaan yang mengunakan bahan bakar Diesel bagi mematuhi piawaian. 2.0 SKOP Prosedur ini termasuk pengenalpastian,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran Cuti Belajar dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/6 GARIS PANDUAN KE SISTEM Tarikh: 26/05/2017 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf Pusat Data yang terlibat dalam melaksanakan pemantauan capaian ke sistem di Pusat Data.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. (UPM ET)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. (UPM ET) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. (UPM ET) PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM MASTER PENDIDIKAN JARAK JAUH BAHAGIAN A PENDAFTARAN KEPERLUAN PENDAFTARAN a. Semua pelajar hendaklah mendaftar

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM

ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN PROGRAM Halaman: 1/7 ARAHAN KERJA PELANTIKAN PENILAI/PEMERIKSA LUAR DAN PENILAIAN Halaman: 2/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan tatacara penilaian program dan pelantikan penilai luar

Lebih terperinci

JADUAL KERJA PENGURUSAN MODUL PdP DI BAWAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK UPSI IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 1 SESI 2017/2018 (A171)

JADUAL KERJA PENGURUSAN MODUL PdP DI BAWAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK UPSI IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 1 SESI 2017/2018 (A171) IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 1 SESI / (A171) 1 SEBELUM KULIAH BERMULA Taklimat khas berkaitan Jadual Kerja Pengurusan Modul di bawah PPA. Penyelaras Unit, PPA Perbincangan tentang isu-isu dan masalah semasa

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Penuh Program Pengajian dan Semula Program sedia ada kecuali Program Profesional. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses melantik panel

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci