PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI"

Transkripsi

1 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN ( URUSETIA PPSM & PANEL PPSM) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

2 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKASURAT 1.0 PENGENALAN MODUL PENERANGAN RINGKAS SUBMODUL CARA PENGGUNAAN PERANAN SEBAGAI URUSETIA PPSM/ PENTADBIR LNPT 2.2 PERANAN SEBAGAI PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM)

3 1.0 PENGENALAN MODUL Modul Pengurusan Prestasi merupakan salah satu modul dalam ystem HRMIS yang membantu organisasi mengurus prestasinya dan prestasi Pemilik Kompetensi di dalamnya. Modul ini juga membantu menyalurkan hala tuju organisasi kepada rancangan prestasi dan sasaran kerja Pemilik Kompetensi, yang seterusnya menggerakkan sumber-sumber dengan lebih teratur dan berkesan. Di samping itu Modul Pengurusan Prestasi membolehkan Pemilik Kompetensi merancang dan mengurus aktiviti-aktiviti kerja berteraskan Bidang Hasil Utama, Jawatan Sebenar dan Rancangan Organisasi. Modul Pengurusan Prestasi terbahagi kepada empat submodul iaitu: Submodul Sasaran Kerja Tahunan Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Submodul Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Submodul Penilaian Kegiatan dan Sumbangan 1.1 PENERANGAN RINGKAS MENGENAI SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) adalah salah satu sistem di bawah Modul Pengurusan Prestasi aplikasi HRMIS. Submodul ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan meningkatkan kecekapan pengurusan LNPT daripada penggunaan secara manual kepada elektronik. Semua dasar dan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedang berkuat kuasa adalah tidak berubah. Submodul ini mengandungi proses di mana Pemilik Kompetensi boleh menyelenggara maklumat seperti berikut mengikut peranan masing-masing: Peranan Aktiviti Pegawai Yang Dinilai Kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi Senarai program/ kursus/ seminar yang telah dihadiri Senarai program/ kursus/ seminar yang diperlukan untuk tahun berikutnya 2

4 Peranan Aktiviti Pegawai Penilai Pertama Menilai dan mengesahkan kriteria prestasi PYD bergantung kepada senarai kriteria yang ditetapkan bagi setiap kumpulan pegawai, contohnya Gred Khas dan Sokongan I. Pegawai Penilai Kedua Menilai dan mengesahkan kriteria prestasi PYD bergantung kepada senarai kriteria yang ditetapkan bagi setiap kumpulan pegawai, contohnya Gred Khas dan Sokongan I. Urusetia Pembangunan Manusia Panel Sumber Memastikan semua maklumat dan penilaian dilengkapkan oleh PYD, PPP dan PPK. Menyemak markah keseluruhan (purata) yang dikira oleh sistem. Menganalisa prestasi keseluruhan PYD yang terlibat dan menyediakan laporan serta syor Panel Pembangunan Sumber Manusia Membuat penyelarasan dan mengesahkan markah penilaian prestasi 3

5 2.0 CARA PENGGUNAAN Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan Menu Penilaian Prestasi. Langkah-langkah: 1. Dari Laman Utama HRMIS (lihat rajah 2.0-1), di bawah modul Pengurusan Prestasi, klik Laporan Penilaian Prestasi Tahunan, pilih Penilaian Prestasi. Rajah 2.0-1: Menu Laporan Penilaian Prestasi Tahunan 2. Pengguna akan melihat Menu Penilaian Prestasi seperti di Rajah Rajah 2.0-2: Menu Penilaian Prestasi 4

6 3. Dari menu ini, pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: Pegawai Yang Dinilai Pegawai Penilai Pertama Pegawai Penilai Kedua Urusetia Panel Pembangunan Manusia 5

7 2.1 PERANAN URUSETIA PPSM SELENGGARA PANEL PENILAI Langkah-langkah: 1. Dari Laman Utama HRMIS, klik pada Pentadbiran Sistem PENTADBIRAN SISTEM > menu PENTADBIRAN > PENTADBIRAN PENGURUSAN PRESTASI > menu SELENGGARA PANEL PENILAI(Sila lihat rajah ) Rajah : Laman Utama HRMIS Rajah : Menu Selenggara Panel Penilai 2. Pengguna akan melihat skrin carian seperti di Rajah

8 Rajah : Paparan carian 3. Klik butang Tambah untuk menambah/ mewujudkan rekod panel penilai dan pengguna akan mendapat paparan seperti Rajah Isikan maklumat nama panel penilai. Contoh: PPSM <<Nama Agensi>> Rajah : Paparan tambah panel penilai 4. Klik butang Hantar. Papar mesej berjaya dihantar. Klik OK. Pengguna akan kembali semula ke skrin paparan carian seperti Rajah Masukkan nama panel penilai yang telah ditambah diruangan panel penilai seperti di Rajah Rajah : Carian rekod panel penilai yang telah wujud 6. Klik butang Teruskan. Pengguna akan mendapat hasil carian rekod panel penilai seperti Rajah

9 Rajah : Hasil carian rekod panel penilai 7. Klik pada hyperlink nama panel penilai. Paparan maklumat panel penilai akan dipaparkan seperti Rajah Di paparan ini, pengguna perlu mengemaskini maklumat seperti berikut: Unit organisasi, sama ada secara keseluruhan agensi atau mengikut bahagian. Senarai nama ahli panel penilai serta urusetia PPSM Rajah : Paparan maklumat panel penilai 8. Di seksyen Unit Organisasi, klik butang Tambah untuk menambah bilangan rekod unit organisasi. Pengguna akan mendapat paparan pilihan unit organisasi seperti Rajah Pengguna boleh memilih sama ada melalui senarai atau paparan hierarki untuk menambah unit organisasi. Rajah : Paparan pilihan unit organisasi 9. Pengguna akan kembali ke skrin panel penilai yang menunjukkan operasi tambah unit organisasi telah selesai seperti di Rajah

10 Rajah : Senarai unit organisasi yang telah ditambah 10. Di seksyen ahli panel penilai, klik butang Tambah untuk menambah ahli panel penilai dan urusetia PPSM. Sekiranya terdapat pertukaran pegawai, pengguna perlu mengemaskini maklumat pegawai di seksyen ahli panel penilai. 11. Pengguna akan mendapat paparan panel penilai pemilihan ahli baru seperti di Rajah Rajah : Paparan panel penilai pemilihan ahli baru 12. Klik pada butang Cari untuk membuat carian unit organisasi pegawai. Pengguna akan mendapat paparan Cari Panel Penilai seperti di Rajah Rajah : Paparan Carian 13. Pada paparan carian ini, pengguna perlu mengisi maklumat: Klik butang Cari untuk mengisi maklumat unit organisasi pegawai Masukkan IC pegawai 14. Pengguna akan mendapat skrin seperti Rajah selepas maklumat diisi. 9

11 Rajah : Paparan maklumat cari panel penilai 15. Klik butang Teruskan, hasil carian paparan seperti Rajah , dan klik pada hyperlink untuk memilih rekod tersebut. Rajah : Hasil carian 16. Pengguna akan kembali ke skrin panel penilai-pemilihan ahli baru dengan maklumat pegawai. Pilih jawatan pegawai dari senarai pilihan di Jawatan panel penilai. Contoh: Urusetia PPSM 17. Pengguna akan mendapat paparan seperti di Rajah Klik butang Hantar dan rekod maklumat pegawai akan disimpan di ruangan ahli panel penilai seperti di Rajah Rajah : Maklumat lengkap pegawai serta jawatan ahli panel penilai 10

12 Rajah : Maklumat ahli panel penilai yang selesai disimpan 18. Klik butang Batal untuk keluar dari skrin MENU URUSETIA PPSM Operasi ini membolehkan pengguna menyemak maklumat dan markah penilaian prestasi dilengkapkan oleh PYD, PPP dan PPK. Operasi mencetak borang LNPT yang telah lengkap penilaian juga boleh dilakukan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Senarai Unit Organisasi. Langkah-langkah: 1. Dari Menu Penilaian Prestasi, klik Urusetia Panel Pembangunan Manusia (lihat Rajah ). Rajah : Menu Penilaian Prestasi 2. Pengguna akan melihat skrin Urusetia Panel Pembangunan Manusia seperti di Rajah Rajah : Skrin Urusetia Panel Pembangunan Manusia 11

13 3. Klik Nama Panel yang dikehendaki. Contoh: JPA 4. Pengguna akan melihat skrin Senarai Unit Organisasi seperti di Rajah Rajah : Skrin Senarai Unit Organisasi 5. Dari skrin ini, pengguna boleh melakukan operasi Papar Carta Unit Organisasi, jika perlu. Jika tidak, terus ke Langkah Klik Kod Unit Organisasi. 7. Pengguna akan melihat skrin Senarai Pemilik Kompetensi: << NAMA UNIT ORGANISASI >> seperti di Rajah Klik pada halaman yang dikehendaki Rajah : Skrin Senarai Pemilik Kompetensi: << Unit Organisasi >> 8. Dari skrin ini, pengguna boleh melakukan operasi Cari Pemilik Kompetensi, jika perlu. Jika tidak, terus ke Langkah Klik pada halaman yang dikehendaki. Contoh: Halaman Klik Nama yang dikehendaki. 12

14 11. Pengguna akan melihat skrin Penilaian Prestasi seperti di Rajah Rajah : Skrin Penilaian Prestasi 12. Klik Tahun Penilaian yang dikehendaki. Contoh: Prestasi Pengguna akan melihat skrin Bahagian I Maklumat Pegawai yang dipaparkan secara default oleh sistem (lihat Rajah ). Rajah : Skrin Bahagian I Maklumat Pegawai 14. Dari menu ini, pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: Papar Bahagian II Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi / Latihan Papar Bahagian III Penghasilan Kerja / Kepimpinan Papar Bahagian IV Ilmu Pengetahuan Dan Kepakaran Papar Bahagian V - Kualiti Peribadi Papar Bahagian VI Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi Papar Bahagian VII Jumlah Markah Keseluruhan Papar Bahagian VIII Ulasan Keseluruhan Dan Pengesahan Oleh Pegawai Penilai Pertama Papar Bahagian IX Ulasan Keseluruhan Oleh Pegawai Penilai Kedua Janaan Laporan LNPT ( Maklumat lengkap apabila status LNPT Selesai) Paparan Peringatan 13

15 BAHAGIAN VII JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Operasi ini membolehkan pengguna menyemak dan mengesahkan jumlah markah keseluruhan Pegawai yang Dinilai. Langkah-langkah: 1. Dari Skrin Bahagian I Maklumat Pegawai, klik Bahagian VII (lihat Rajah ). Klik Bahagian VII Rajah : Skrin Bahagian I Maklumat Pegawai 2. Pengguna akan melihat skrin Bahagian VII Jumlah Markah Keseluruhan seperti di Rajah Rajah : Skrin Bahagian VII Jumlah Markah Keseluruhan 3. Pengguna dapat paparan markah secara keseluruhan untuk setiap penilaian yang telah diberikan oleh Penilai Pertama dan Penilai Kedua. Markah PPSM adalah tertakluk kepada tarikh mesyuarat pengesahan markah PPSM dilaksanakan. 4. Klik Keluar untuk keluar dari skrin. 14

16 2.1.3 MENU DATA SEJARAH LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT) Operasi ini membolehkan pengguna membuat semakan dan mencatak borang LNPT Pegawai yang Dinilai atau mengemaskini maklumat penilaian prestasi (borang manual LNPT) Pegawai yang Dinilai. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Data Sejarah LNPT. Langkah-langkah: 1. Dari Menu Pentadbiran Sistem, klik Data Sejarah (lihat Rajah ). Rajah : Skrin Laman Utama HRMIS 2. Pengguna akan mendapat menu Pengurusan Prestasi. Pilih Data Sejarah Pengurusan Prestasi (LNPT) > Pengurusan Prestasi (lihat Rajah ) 3. Di paparan carian Rajah , pengguna perlu mengisi maklumat seperti berikut: ICNO atau COID Tahun LNPT yang ingin dibuat semakan, kemaskini atau mengisi maklumat penilaian prestasi borang manual LNPT Rajah : Skrin Carian 15

17 4. Klik butang Teruskan 5. Pengguna akan dapat melihat paparan borang LNPT PYD seperti di Rajah Rajah : Skrin Borang LNPT PYD 6. Setiap tab kriteria PYD berbeza mengikut kumpulan perkhidmatan. Contoh kumpulan perkhidmatan di LNPT adalah Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA), Gred Khas, Pengurusan dan Profesional, Sokongan I dan Sokongan II. 7. Dari menu ini, pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: Papar/Kemaskini Bahagian I Maklumat Pegawai Papar/Kemaskini Bahagian II Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi / Latihan Papar/Kemaskini Bahagian III Penghasilan Kerja / Kepimpinan Papar/Kemaskini Bahagian IV Ilmu Pengetahuan Dan Kepakaran Papar/Kemaskini Bahagian V - Kualiti Peribadi Papar/Kemaskini Bahagian VI Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi Papar Bahagian VII Jumlah Markah Keseluruhan Papar/Kemaskini Bahagian VIII Ulasan Keseluruhan Dan Pengesahan Oleh Pegawai Penilai Pertama Papar/Kemaskini Bahagian IX Ulasan Keseluruhan Oleh Pegawai Penilai Kedua Janaan Laporan LNPT ( Maklumat lengkap apabila status LNPT Selesai) 16

18 2.2 PERANAN PANEL PENILAI MENU PENGESAHAN MARKAH PENILAIAN PRESTASI Operasi ini membolehkan pengguna membuat penyelarasan markah purata Pegawai yang Dinilai. Langkah-langkah: 1. Laman Utama HRMIS (lihat rajah ), di bawah modul Pengurusan Prestasi, klik Laporan Penilaian Prestasi Tahunan, pilih Penilaian Prestasi. Rajah : Menu Laporan Penilaian Prestasi Tahunan 2. Dari Menu Penilaian Prestasi, klik Pengesahan Markah Penilaian Prestasi (lihat Rajah ). Rajah : Menu Pengesahan Markah Penilaian Prestasi 17

19 3. Pengguna akan melihat skrin Pengesahan Markah Penilaian Prestasi seperti di Rajah Rajah : Skrin Pengesahan Markah Penilaian Prestasi 4. Klik Nama Panel yang dikehendaki. Contoh: JPA 5. Pengguna akan melihat skrin Senarai Unit Organisasi seperti di Rajah Rajah : Skrin Senarai Unit Organisasi 6. Dari skrin ini, pengguna boleh melakukan operasi Papar Carta Unit Organisasi, jika perlu. Jika tidak, terus ke Langkah Klik Kod Unit Organisasi. 8. Pengguna akan melihat skrin Senarai Pemilik Kompetensi: seperti di Rajah

20 Rajah : Skrin Senarai Pemilik Kompetensi 9. Dari skrin ini, pengguna boleh melakukan operasi Cari Pemilik Kompetensi, jika perlu. Jika tidak, terus ke Langkah Klik pada halaman yang dikehendaki. Contoh: Halaman Klik Markah Purata yang dikehendaki. 12. Pengguna akan melihat skrin Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pemilik Kompetensi Terperinci seperti di Rajah Rajah : Skrin Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pemilik Kompetensi Terperinci 13. Pilih Tahun yang dikehendaki. Contoh:

21 14. Pengguna akan melihat markah purata tahun yang telah dipilih dipaparkan secara default oleh sistem di ruangan penyelarasan markah oleh panel pembangunan sumber manusia (lihat Rajah ). Rajah : Skrin Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pemilik Kompetensi Terperinci 15. Pengguna boleh meminda markah purata/ mengisi penyelarasan markah PPSM di ruangan penyelarasan markah oleh panel pembangunan sumber manusia. Pengguna juga boleh mengisi catatan oleh panel pembangunan sumber manusia. Contoh seperti di rajah

22 Klik SIMPAN. Rajah : Skrin Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pemilik Kompetensi Terperinci 16. Klik Simpan untuk menyimpan pindaan dan catatan yang telah dilakukan (Rajah ). 17. Klik Batal untuk keluar dari skrin. 21

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL PENILAIAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM)

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ISI

Lebih terperinci

NOTA TAKLIMAT MODUL PENGURUSAN PRESTASI

NOTA TAKLIMAT MODUL PENGURUSAN PRESTASI NOTA TAKLIMAT MODUL PENGURUSAN PRESTASI 1 KANDUNGAN LATAR BELAKANG FALSAFAH OBJEKTIF FAEDAH FUNGSI MODUL PERANAN ALIRAN PROSES LANGKAH PELAKSANAAN 2 LATAR BELAKANG - FALSAFAH Penjajaran matlamat individu

Lebih terperinci

NOTA LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI URUSETIA PPSM BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

NOTA LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI URUSETIA PPSM BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA NOTA LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI URUSETIA PPSM 1 LAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH URUSETIA 1. Di laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASI 2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3. Klik menu PENILAIAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN TUNTUTAN DAN PENDAHULUAN DIRI (BAYARAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL REKOD PERIBADI (PENTADBIR SUMBER MANUSIA) JABATAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL REKOD PERIBADI

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL REKOD PERIBADI (PEMILIK KOMPETENSI) JABATAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

MODUL PENGURUSAN PRESTASI H R M I S SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM 1

MODUL PENGURUSAN PRESTASI H R M I S SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM 1 K E M E N T E R I A N P E L A J A R A N M A L A Y S I A MODUL PENGURUSAN PRESTASI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN CUTI -PENTADBIR SISTEM- JABATAN

Lebih terperinci

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PANDUAN LNPT ONLINE SISTEM PENGENDALIAN DOKUMEN URUSAN KLIEN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PANDUAN LNPT ONLINE SISTEM PENGENDALIAN DOKUMEN URUSAN KLIEN PANDUAN LNPT ONLINE 1 1 SISTEM PENGENDALIAN DOKUMEN URUSAN KLIEN PENDAFTARAN PEGAWAI 2 1. Jika rekod pengguna belum wujud dalam HRMIS, klik pautan Klik Di Sini untuk mendaftar 3 2. Isi maklumat berikut:

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 3 : MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PROSES KERJA : 3.1 Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi

Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi SEKTOR HRMIS UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TEL : 054506365/6934/6859 FAX : 054595488 PINDAAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah http://eprestasi1.usim.edu.my 2. Login menggunakan No Staf dan kata laluan e-wadi 3. Pastikan maklumat

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN PROSES KERJA : 4.4 Kematian Dalam

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BUKU KERJA HRMIS MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA *** ECBM DS SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB. Jilid 1 Versi 1.

BUKU KERJA HRMIS MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA *** ECBM DS SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB. Jilid 1 Versi 1. BUKU KERJA HRMIS MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA *** SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB Jilid 1 Versi 1.2 (Kes Am) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ECBM DS

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN PROSES KERJA : 4. Persaraan Pilihan

Lebih terperinci

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS PANDUAN PENGGUNA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA HRMIS 2.0 SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB (Kes Am) Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam

PANDUAN PENGGUNA HRMIS 2.0 SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB (Kes Am) Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam PANDUAN PENGGUNA HRMIS 2.0 SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB (Kes Am) Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN........... 1.1 OBJEKTIF SUBMODUL PENGURUSAN TATATERTIB

Lebih terperinci

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN SULIT BORANG J.P.A.(Prestasi) 5/2002 No. K.P. KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN : MODUL PENGURUSAN CUTI PROSES KERJA :. Selenggara Data Sejarah

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN : MODUL PENGURUSAN PROFIL PERKHIDMATAN PROSES KERJA :. Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 1/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 4 : MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN PROSES KERJA : 4. Maklumat Asas

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN Muka surat : 1/11 PENGURUSAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian pegawai dan pencapaian kerja tahun

Lebih terperinci

SULIT BORANG UPSI (Prestasi) 2012

SULIT BORANG UPSI (Prestasi) 2012 SULIT BORANG UPSI (Prestasi) 2012 No. K.P. LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KAKITANGAN KONTRAK / SEMENTARA Tahun 2012 PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 2/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun... PERINGATAN

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun... PERINGATAN SULIT BORANG J.P.A.(Prestasi) 3/2002 No. K.P. KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA SANDANGAN FUNGSI SELENGGARA UMUR

Lebih terperinci

HRMIS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

HRMIS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) HRMIS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) MANUAL HRMIS 2.0 PENGURUSAN REKOD PERIBADI *Submodul Rekod Peribadi (Maklumat Keluarga) SEKSYEN PERJAWATAN

Lebih terperinci

MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS)

MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS) MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS) Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) ISI KANDUNGAN Pendahuluan.1 Objektif.1 Cara Penggunaan.2 1. Laman Utama.2 2. Log Masuk.4 3. Menu Utama.6 4. Kemaskini

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi 0 MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi Disediakan oleh : Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi dan Bahagian Pengurusan Maklumat KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 PENDAHULUAN Manual

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2008

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2008 No.Fail: JPA.71/199 KLT. 2 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2008 PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

SULIT Laporan Penilaian Prestasi - Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (I) TAHUN... PERINGATAN

SULIT Laporan Penilaian Prestasi - Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (I) TAHUN... PERINGATAN SULIT Laporan Penilaian Prestasi - Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (I) TAHUN... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) serta Pegawai

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN LATIHAN APLIKASI HRMIS SUBMODUL PENGURUSAN GAJI: FUNGSI PERUBAHAN GAJI

BUKU PANDUAN LATIHAN APLIKASI HRMIS SUBMODUL PENGURUSAN GAJI: FUNGSI PERUBAHAN GAJI BUKU PANDUAN LATIHAN APLIKASI HRMIS SUBMODUL PENGURUSAN GAJI: FUNGSI PERUBAHAN GAJI KANDUNGAN 1.0 Carta Fungsi Perubahan Gaji & Potongan Peribadi 1-2 2.0 Slaid Penetapan Peranan 3 4 3.0 Senarai Semak Peranan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Panduan Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia (Fungsi Permohonan Pertukaran)

Panduan Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia (Fungsi Permohonan Pertukaran) PANDUAN PELAKSANAAN MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA (FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN) i PRAKATA Dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020, teknologi maklumat dan komunikasi

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA ADMIN VER1.0(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012 BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENGENALAN LOG KE DALAM SISTEM.

PANDUAN PENGGUNA ADMIN VER1.0(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012 BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENGENALAN LOG KE DALAM SISTEM. KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENGENALAN... 2 2 LOG KE DALAM SISTEM. 3 3 PROSES DAFTAR. 6 4 PROSES SEMAKAN... 8 5 PROSES INPUT PEMBERAT.. 12 6 PROSES LAPORAN.. 18 1 1. PENGENALAN 1.1. Sistem Laporan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MODUL BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK DIGUNAPAKAI PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN STRUKTUR PROSES BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

JPA(BPM)(S) 223/4/7 ( 28 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2010

JPA(BPM)(S) 223/4/7 ( 28 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2010 JPA(BPM)(S) 223/4/7 ( 28 ) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2010 PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN - SUBMODUL PENGURUSAN CUTI TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat

Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Muka depan 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1 Rekabentuk

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PKP Disember, 2014

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PKP Disember, 2014 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Permohonan Baru 4.1.1 Tatacara Permohonan 3 4.1.2 Borang Permohonan 4 4.1.3 Muat Naik

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Halaman Log Masuk 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia A. PENGURUSAN CUTI. - SELENGGARA DATA SEJARAH CUTI (MAKLUMAT GCR) (https://hrmis.eghrmis.gov.my)

Lebih terperinci

Integrated Management System Human Resource and Administration System PENILAIAN PRESTASI (PYD) Manual Pengguna

Integrated Management System Human Resource and Administration System PENILAIAN PRESTASI (PYD) Manual Pengguna Integrated Management System Human Resource and Administration System PENILAIAN PRESTASI (PYD) Manual Pengguna Disediakan oleh : Unit Teknologi Maklumat, BSM Universiti Pendidikan Sultan Idris March 2010

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SISTEM T-BASED SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PERDANA MENTERI PENGENALAN Sistem T-Based adalah sistem time-alert melalui emel bagi memudahkan tugas

Lebih terperinci

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA Log masuk ke Sistem eaudit Pilih menu Maklumat Audit Pilih Sesi Audit dan daftarkan lokasi baru jika lokasi tiada dalam Senarai Lokasi Diaudit Pilih

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

NOTA TAKLIMAT MODUL PENTADBIRAN SISTEM

NOTA TAKLIMAT MODUL PENTADBIRAN SISTEM NOTA TAKLIMAT MODUL PENTADBIRAN SISTEM 1 OBJEKTIF Memastikan Sistem Aplikasi HRMIS dapat digunakan secara efektif oleh para pengguna 2 SUBMODUL DALAM PENTADBIRAN SISTEM SEKURITI - Menetapkan peranan kepada

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (MODUL KORPORAT) BAGI. SISTEM e-aduan (eaduan) DISEDIAKAN UNTUK

MANUAL PENGGUNA (MODUL KORPORAT) BAGI. SISTEM e-aduan (eaduan) DISEDIAKAN UNTUK MANUAL PENGGUNA (MODUL KORPORAT) BAGI SISTEM e-aduan (eaduan) DISEDIAKAN UNTUK BAHAGIAN KORPORAT PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN ARAS 1, BANGUNAN PERAK DARUL RIDZUAN, JALAN PANGLIMA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

Panduan Pengguna OPAL

Panduan Pengguna OPAL Panduan Pengguna OPAL Pegawai Penilai Pertama, Pegawai Penilai Kedua & Pegawai Penilai Sumber Manusia opal.uitm.edu.my U n i v e r s i t i T e k n o l o g i M A R A PENGENALAN Online Performance Appraisal

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI i ISI KANDUNGAN PENGENALAN... 3 PORTAL 1MTC... 4 1 LAMAN UTAMA... 4 1.0 Mengenai Laman Utama...

Lebih terperinci

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia Manual Pengguna Sistem etender adalah sistem yang digunakan oleh, Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia untuk proses pengiklanan tawaran Sebut Harga dan Tender universiti. Manual Pengguna ini masih

Lebih terperinci

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 LATAR BELAKANG Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan, penilaian

Lebih terperinci

Pengenalan (Modul Wajaran KPI)

Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1 2 Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1. Modul Wajaran KPI Pentadbir adalah terdiri daripada 5 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai yang Dinilai (PYD) bagi memudahkan proses menginput, memilih

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Mohd Hashrifa Hashim Eksekutif / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Muhammad Fauzi Mohd. Zain Pengarah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

PANDUAN PROSES PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

PANDUAN PROSES PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI PANDUAN PROSES PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI Langkah 1 : Log masuk ke HRMIS2.0 (https://hrmis2.eghrmis.gov.my) Rajah 1 : Skrin Log Masuk Pengguna HRMIS2.0 1 Langkah 2 : Di bawah modul

Lebih terperinci

Panduan Pengguna. Pengesahan Penetapan Wajaran SKT Muatnaik

Panduan Pengguna. Pengesahan Penetapan Wajaran SKT Muatnaik 1 Pengesahan Penetapan Wajaran SKT Muatnaik 2 Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1. Modul Wajaran KPI Pentadbir adalah terdiri daripada 5 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai yang Dinilai

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem E-PSM (Pengguna : Staf)

Manual Pengguna Sistem E-PSM (Pengguna : Staf) Manual Sistem E-PSM ( : Staf) Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 12/02/2015 Yusliza Fasa 1 2.0 22/06/2015 Yusliza Fasa 2 3.0 03/11/2015 Yusliza Keseluruhan (PSM1 dan PSM2) upa_man_sistem_epsm

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN TUNTUTAN DALAM HRMIS

PANDUAN PERMOHONAN TUNTUTAN DALAM HRMIS PANDUAN PERMOHONAN TUNTUTAN DALAM HRMIS MODUL PENGURUSAN SARAAN & FAEDAH GANJARAN: SUBMODUL PENGURUSAN TUNTUTAN 1 KANDUNGAN 1. PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI 2. PERMOHONAN TUNTUTAN BAYARAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN DALAMAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN

GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN DALAMAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN Muka surat : 1/20 GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN 1. Cara Permohonan Latihan Dalaman : a. Setiap kakitangan harus membuat permohonan latihan secara online di MyUPSI Portal masing masing b. Carta

Lebih terperinci

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PENGENALAN 1. Sesebuah

Lebih terperinci

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai

Lebih terperinci

SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA. Pelajar. Urusetia Pembangunan SPI

SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA. Pelajar. Urusetia Pembangunan SPI SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA Pelajar Urusetia Pembangunan SPI Kandungan Perkara Mukasurat 1. Log Masuk ke Sistem 3 2. Permohonan Mengadakan Aktiviti 4 3. Permohonan KPPI Baru 15 4. Kemaskini

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1 PANDUAN PENGGUNA Modul 1 ORANG AWAM Versi 1.01 Disedia oleh : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 1 Isi Kandungan 1.0 Pengenalan...3 1.1 Platform Untuk Semua...3 1.2 Komponen Sistem OSC Online...3

Lebih terperinci

PENETAPAN ALIRAN KERJA. Fungsi Permohonan Pertukaran

PENETAPAN ALIRAN KERJA. Fungsi Permohonan Pertukaran PENETAPAN ALIRAN KERJA Fungsi Permohonan Pertukaran Langkah Langkah Penetapan Aliran Kerja LANGKAH 1: PENETAPAN ALIRAN KERJA MENGIKUT SKIM PERKHIDMATAN LANGKAH 2: PENYELENGGARAAN SALINAN KEPADA (SK) Paparan

Lebih terperinci

JPA.BK(S)149/3/5( ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2012

JPA.BK(S)149/3/5( ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2012 JPA.BK(S)149/3/5( ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2012 PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

PINDAAN KALI PERTAMA DILULUSKAN OLEH MESYUARAT PENGURUSAN EKSEKUTIF BIL.19/2016 BERTARIKH 29 JUN 2016 DISEDIAKAN OLEH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN

PINDAAN KALI PERTAMA DILULUSKAN OLEH MESYUARAT PENGURUSAN EKSEKUTIF BIL.19/2016 BERTARIKH 29 JUN 2016 DISEDIAKAN OLEH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI STAF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PINDAAN KALI PERTAMA DILULUSKAN OLEH MESYUARAT PENGURUSAN EKSEKUTIF BIL.19/2016 BERTARIKH 29 JUN 2016 DISEDIAKAN OLEH BAHAGIAN

Lebih terperinci

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK)

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 ARAHAN; BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) 1. Bahagian

Lebih terperinci

JPA(S)(BPTM)146/1-130( 12 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2008

JPA(S)(BPTM)146/1-130( 12 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2008 JPA(S)(BPTM)146/1-130( 12 ) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2008 PELAKSANAAN MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI - SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

SISTEM PERMOHONAN CUTI, ELAUN DAN KEMUDAHAN DI JPM (SPECK)

SISTEM PERMOHONAN CUTI, ELAUN DAN KEMUDAHAN DI JPM (SPECK) SISTEM PERMOHONAN CUTI, ELAUN DAN KEMUDAHAN DI JPM (SPECK) SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PERDANA MENTERI PENGENALAN Sistem Permohonan Cuti, Elaun

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA: MODUL i-gerak

MANUAL PENGGUNA: MODUL i-gerak MANUAL PENGGUNA: MODUL i-gerak SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU IAB (INSYST) JABATAN PENGURUSAN RANGKAIAN DAN SISTEM MAKLUMAT PUSAT PENGURUSAN TEKNOLOGI INSTITUT AMINUDDIN BAKI KANDUNGAN KANDUNGAN... 1 KAWALAN

Lebih terperinci

JPA(S)(BPTM)146/1-130 ( 8 ) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008

JPA(S)(BPTM)146/1-130 ( 8 ) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 JPA(S)(BPTM)146/1-130 ( 8 ) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 PELAKSANAAN MODUL DATA PERJAWATAN APLIKASI HRMIS TUJUAN 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

Sistem Pengumpulan Maklumat Profil Pengguna dan Pusat Tanggungjawab (PTJ Onboarding)

Sistem Pengumpulan Maklumat Profil Pengguna dan Pusat Tanggungjawab (PTJ Onboarding) Sistem Pengumpulan Maklumat Profil Pengguna dan Pusat Tanggungjawab (PTJ Onboarding) Manual ini tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterjemah atau ditukarkan kepada sebarang format berelektornik yang

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PTJ)

MANUAL PENGGUNA (PTJ) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PTJ) Jabatan Bendahari FEBRUARI 2012 KANDUNGAN - PTJ TAJUK MUKA SURAT 1.0 PENGENALAN SISTEM 2 2.0 CARIAN 3 Langkah 1 : Tukar Jabatan 3 Langkah 2 : Carian permohonan 3 3.0

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL)

TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC. Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) TAKLIMAT PENYEDIAAN DATA MPPSM, APC DAN PPC Tarikh : 24 Mac 2014 (Isnin) Masa : 11:00 Pagi Tempat : Dewan Senat (UTMJB) Dewan Jumaah (UTMKL) SKOP PEMBENTANGAN PP Bil 13 Tahun 2012: Penganugerahan PPC dan

Lebih terperinci

Sistem e-transit Modul Pergerakan

Sistem e-transit Modul Pergerakan Sistem e-transit Modul Pergerakan Panduan Pengguna Sistem Users DISEDIAKAN OLEH Version 1.2 Jun 2015 Hakcipta Terpelihara 2015 Masterplan Consulting Sdn Bhd. Isi Kandungan 1 Pengenalan... 1 2 Menggunakan

Lebih terperinci