Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina"

Transkripsi

1 Nr. 11 Februarie pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Bugetul Câmpinei pentru 2012 = 91,76 milioane lei Principalele investiþii stabilite pentru acest an PAG 2 În programul de reparaþii sunt incluse 35 de strãzi ºi alei, 22 de parcãri ºi patru parcuri Învãþãmântul ºi Sãnãtatea primesc 21 milioane lei de la bugetul local PAG 3 În curând, se vor elibera paºapoarte biometrice ºi la Câmpina Poliþia Localã va prelua serviciul de blocare a maºinilor parcate ilegal PAG 4 Manifestãrile culturale ºi sportive pe care administraþia localã vi le propune în 2012 PAG 5 Ninsori fãrã precedent, dar ºi o mobilizare pe mãsura evenimentelor PAG 8 Cu ocazia Mãrþiºorului ºi a zilei de 8 Martie, primarul municipiului Câmpina, HORIA LAURENÞIU TISEANU, vã ureazã, doamnelor ºi domniºoarelor, sãnãtate ºi bucurii, mult noroc alãturi de cei dragi, sã fiþi înconjurate de iubire ºi sã purtaþi mereu primãvara în suflet! La mulþi ani! Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

2 2 BUGET LOCAL Bugetul Câmpinei pentru 2012 = 91,76 milioane lei Un buget care permite derularea programelor de investiþii ºi reparaþii, dar ºi asigurarea serviciilor publice pentru populaþie Consiliul Local Câmpina a aprobat, în prima parte a lunii februarie, bugetul municipiului pentru anul Un buget curajos, bazat pe venituri reale ºi nu fanteziste, dupã cum considerã primarul Horia Tiseanu. Un buget în valoare totalã de aproximativ 88,30 milioane lei, la care se adaugã 3,46 milioane de lei reprezentând excedentul bugetar al anului trecut, deci un total de aproape 91,76 milioane lei. Un capitol important în acest buget îl reprezintã investiþiile. Avem un program important de investiþii ºi aº vrea ca populaþia sã ºtie cã nu facem aceste lucrãri pentru cã 2012 este an electoral. Sunt lucrãri care se înscriu în linia obiºnuitã, pentru cã noi în fiecare an avem programe ample de investiþii. Nu este un buget populist, ci unul care rãspunde solicitãrilor cetãþenilor, a afirmat primarul Horia Tiseanu. Suma totalã alocatã de la bugetul local pentru investiþii este de 12,3 milioane lei vechi, la care se adaugã aproximativ 25 milioane lei reprezentând fondurile europene ºi guvernamentale derulate pentru alte investiþii. Iatã cã fondurile europene reprezintã mai mult de un sfert din bugetul Câmpinei. Este foarte important pentru bugetul local, pentru localitate, sã avem fonduri europene ºi guvernamentale. Pentru cã, dacã n-am fi accesat aceste fonduri, lucrãrile respective ar fi trebuit finanþate doar de la bugetul local, a mai spus primarul municipiului, Horia Tiseanu. Dar bugetul local nu înseamnã doar investiþii ºi reparaþii, ci ºi asigurarea funcþionãrii serviciilor publice. Anul acesta, de la buget se alocã sume importante pentru cele douã spitale, pentru învãþãmânt, culturã ºi culte, pentru asistenþã socialã ºi ordine publicã. Aº vrea sã mulþumesc tuturor cetãþenilor care ne-au trimis propuneri pentru proiectul de buget ºi aº vrea sã mulþumesc Consiliului Local Câmpina pentru susþinerea acestui proiect, pentru votul unanim acordat bugetului local pe Consilierii locali au dat dovadã încã o datã cã sunt constructivi, cã înþeleg importanþa lucrãrilor pe care noi le-am propus, cã susþin demersurile noastre de atragere de fonduri extrabugetare, aºa cum susþin asigurarea finanþãrii necesare pentru tot ceea ce înseamnã sector public, a menþionat primarul Horia Tiseanu. Principalele investiþii care vor fi realizate în acest an Lucrãri de investiþii începute anii trecuþi ºi care vor fi continuate: - Consolidare ºi amenajare maluri Lacul Bisericii ºi zona adiacentã lei - Reabilitare ºi modernizare sistem de iluminat public lei - Reabilitare Grup ªcolar Energetic lei - Amenajare centru de primire pentru persoane cu probleme sociale lei - Modernizare Fântâna cu Cireºi lei - Drum de acces DN lei - Reabilitare Bd. Nicolae Bãlcescu lei - Reabilitare Bd. Carol I (tronsonul Lunca Cornului Spitalul Municipal) lei - Reabilitare Bd. Carol I (tronsonul Spitalul Municipal Str.Sondei) lei (Valoarea totalã a acestor din urmã patru lucrãri este de peste 18 milioane lei, iar cea mai mare parte a fondurilor sunt alocate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, prin PNDI. Sumele menþionate mai sus reprezintã contribuþia de la bugetul local, iar aceºti bani sunt folosiþi la reabilitarea trotuarelor de pe cele douã bulevarde). Am alocat sume importante pentru investiþii ºi trebuie sã se ºtie cã nu am decis sã facem aceste lucrãri pentru cã 2012 este an electoral. Sunt lucrãri care se înscriu în linia obiºnuitã. În fiecare an am avut programe ample de investiþii. Bugetul pentru 2012 nu este un buget populist, ci unul care rãspunde solicitãrilor cetãþenilor. Primarul Horia TiseanuT - Modernizare strãzile Rozmarin ºi Albinei (dupã finalizarea lucrãrilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) lei - Modernizare strada Arinului (dupã finalizarea lucrãrilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) lei - Modernizare Aleea Vânãtori (dupã finalizarea lucrãrilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) lei - Reabilitare imobil administrativ Bd. Culturii nr lei Dupã cum se poate vedea, în programul de investiþii, la capitolul lucrãri noi, sunt incluse multe alei. În anii precedenþi au fost modernizate strãzile importante din majoritatea cartierelor, astfel încât, în acest an, a venit rândul aleilor. Lucrãri noi: - Modernizare strãzi cartier Voila Plantaþiei, Fluieraº, Peisajului, Colinei lei - Modernizare strãzi cartier Turnãtorie Lacul Peºtelui, Veteranilor, Slt. Dumitrescu Viorel lei - Modernizare strãzi cartier Slobozia Ciobãnaºi, Peºtiºori lei - Modernizare strãzi zona centralã Magnoliei, Panselei, Laboratorului, Nicopole, Verii, Cameliei, Crizantemelor, Crinului lei - Modernizare strãzi zona Câmpiniþa/Muscel Roºiori, Redutei, Câmpiniþa, Furnica, Între Brazi lei - Modernizare strada Criºuri (dupã finalizarea lucrãrilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) lei Alte cheltuieli de investiþii: - Proiectare modernizare strada Buciumului - Studii de fezabilitate pentru modernizarea mai multor strãzi: Vacanþei, Rândunicii ºi Dealului (parþial), General Ioan Stoica ºi Colonel Haralambie Sãvulescu, Bujorului, Rafinorului, Gloriei ºi Aleea Stejari, Zefirului, Zimbrului, Viitorului, Popasului ºi aleea de acces din Bd. Carol I, aleile Berzei ºi Aviatorilor - Studii de fezabilitate pentru blocuri de locuinþe de necesitate ºi parcare supraetajatã Bazar Piaþã Pe lângã toate aceste lucrãri cu finanþare de la bugetul local, vã reamintim cã sunt în derulare ºi lucrãri cu fonduri europene sau guvernamentale, printre care: modernizare Calea Dacia (care se apropie de final); reabilitare Parc Bulevardul Culturii (etapa a doua, cu finanþare de la Fondul de Mediu); reabilitarea batalului de depozitare reziduuri petroliere de pe Strada Lacul Peºtelui (cu finanþare de la bugetul local ºi de la Fondul de Mediu); bloc cu chirie pentru tinerii sub 35 de ani (prin ANL).

3 BUGET LOCAL 3 În programul de reparaþii din acest an sunt incluse 35 de strãzi ºi alei, peste 20 de parcãri ºi patru parcuri Suma totalã alocatã de la bugetul local pentru reparaþii se ridicã la 15,5 milioane lei. Pe unele dintre strãzile din programul de reparaþii se va interveni dupã executarea lucrãrilor de canalizare de cãtre HidroPrahova. Programul de reparaþii a fost aprobat de Consiliul Local odatã cu bugetul pentru Strãzile care vor fi reasfaltate în acest an: - Republicii, Petrolistului, Industriilor, Izvoarelor - Anton Pann, Dorobanþi, Scãriºoarei, Calea Dacia - Bogdan Vasile, D. Bolintineanu, Conductelor - Progresului, Petru Rareº, Oradea, Ciceu, Fabricii - Tg. Mureº, Primãverii, 22 Decembrie, Strandului - Energiei, Podului, Grigore Nicolae, Rahovei - Cercului, Narciselor, Smârdan, Ecaterina Teodoroiu - Slt. Puiu Sorin, Amurgului (+ canalizare) - Mesteacãnului, Piatra Arsã, Vârful cu Dor - Alexandru Odobescu, Ciocârliei - Tot la capitolul reparaþii strãzi este inclusã ºi realizarea unui sens giratoriu în intersecþia de la Casa Cãrþii. Suma alocatã pentru reparaþii strãzi 7,8 milioane lei Parcãrile incluse în programul de reparaþii din 2012: - Erupþiei (toate parcãrile din aceastã zonã, inclusiv cea de la blocul A6) - Bloc P3 Energiei, Bloc P2 Energiei, Bloc P4 Energiei - ABC, Soarelui, Bucea, Milcovului, Henri Coandã - Carol I Hasdeu, Democraþiei, Sãlaj - Maramureº (blocurile 43, 44 garsoniere) - Ecaterina Teodoroiu (A3-A4 ºi B2-B3-B4) - Goleºti, Amurgului, Cutezãtori (între blocurile B8 ºi B9) - Victoriei, Eminescu, Kogãlniceanu (R27) - Calea Doftanei B.P. Hasdeu (B1) - Ana Ipãtescu blocurile Suma alocatã - 6,32 milioane lei Parcuri care vor fi modernizate în acest an: - Parcul de la Ceas - Parcul Milia - Parcul de la Soldat - Parcul Durbac (situat la intersecþia Bd. Carol I cu Strada Panduri) Suma alocatã 1,4 milioane lei Viceprimarul Ion Dragomir: Capitolul reparaþii l-am împãrþit în trei mari subcapitole: reparaþii strãzi, reparaþii parcãri ºi reparaþii parcuri, fiecare având o alocare bugetarã separatã. Sunt multe parcãri ºi e normal sã fie aºa pentru cã anii trecuþi am reparat strãzile ºi trotuarele, iar acum trebuie rezolvatã ºi problema parcãrilor. În ceea ce priveºte parcurile, vor fi lucrãri deosebite, o sã vedeþi! Primarul Horia Tiseanu: La reasfaltãri, am inclus un numãr important de strãzi. Nu ºtim dacã vom reuºi sã le reparãm pe toate în acest an pentru cã, sã nu uitãm, pe unele strãzi, chiar artere importante din localitate, va trebui sã intervinã mai întâi HidroPrahova cu lucrãrile de canalizare. În ceea ce priveºte parcãrile, în fiecare an s-au alocat bani ºi au fost modernizate câteva parcãri. Acum, numãrul lor este ceva mai mare, cetãþenii fiind cei care ne-au solicitat repararea parcãrilor în timpul vizitelor pe care le-am efectuat în cartiere. Învãþãmântul ºi Sãnãtatea primesc 21 milioane lei de la bugetul local Pe lângã cheltuielile de personal, vor fi asigurate bursele elevilor ºi vor fi finanþate lucrãrile de reparaþii de la unitãþile de învãþãmânt. În toate liceele câmpinene se introduc camere video de supraveghere. Banii pentru domeniul sanitar sunt împãrþiþi între cele douã spitale câmpinene ºi cabinetele medicale ºcolare. În acest an, învãþãmântul primeºte de la buget 19,55 milioane de lei, sumã din care aproximativ 15 milioane lei reprezintã cheltuielile de personal, adicã salariile ºi transportul cadrelor didactice. Pentru salarii, noi, ca administraþie localã, suntem doar intermediari, pentru cã banii necesari, în jur de 14,7 milioane lei, vin de la Direcþia de Finanþe. În schimb, de la bugetul local asigurãm bani pentru transportul cadrelor didactice, lei, cheltuielile cu bunuri ºi servicii, sumele necesare reparaþiilor la unitãþile de învãþãmânt, precum ºi bursele elevilor, a declarat primarul Horia Tiseanu. Pentru lucrãrile de reparaþii la grãdiniþe, ºcoli ºi licee, anul acesta se alocã lei. Directorii unitãþilor de învãþãmânt au venit cu o listã a lucrãrilor pe care doresc sã le realizeze, iar comisia (formatã din reprezentanþi ai Primãriei ºi Consiliului Local) a stabilit care sunt prioritãþile. Ca noutate, pe lângã lucrãrile clasice de reparaþii, anul acesta se alocã lei pentru introducerea unui sistem de supraveghere video în cele cinci licee câmpinene, un sistem permanent de supraveghere, nu doar pentru examenul de bacalaureat. În ceea ce priveºte bursele elevilor, suma alocatã este de lei. Conform Ordinului 5576/octombrie 2011, emis de ministrul Educaþiei Naþionale, administraþiile locale trebuie sã acorde, în limita fondurilor disponibile, patru tipuri de burse: de performanþã, de merit, de studiu ºi socialã. Pe baza propunerilor fãcute de conducerile ºcolilor, Consiliul Local va aproba ºi lista nominalã a beneficiarilor acestor burse ºcolare. Liceul Energetic - Corp C Referitor la suma alocatã Sãnãtãþii, aceasta este repartizatã celor douã spitale câmpinene ºi cabinetelor medicale ºcolare. Astfel, Spitalul Municipal beneficiazã de lei pentru modernizare ºi dotare, iar Spitalul Voila primeºte lei pentru modernizare ºi cofinanþarea unor programe derulate în parteneriat cu Ministerul Sãnãtãþii. Pentru cabinetele ºcolare rãmâne o diferenþã de puþin peste lei, printre achiziþiile care urmeazã sã fie fãcute numãrându-se ºi un scaun stomatologic pentru cabinetul de la Colegiul Tehnic Constantin Istrati. Spitalul Municipal Câmpina

4 4 ACTUALITATE În curând, se vor elibera paºapoarte biometrice ºi la Câmpina La insistenþa primarului Horia Tiseanu, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea ºi Evidenþa Paºapoartelor a solicitat autoritãþilor câmpinene asigurarea unui spaþiu în care sã funcþioneze un punct de preluare a datelor pentru realizarea paºapoartelor biometrice. Un lucru extraordinar pentru câmpineni ºi locuitorii comunelor vecine, care nu vor mai fi nevoiþi sã meargã la Ploieºti atunci când au nevoie de paºaport. La nivelul Primãriei Câmpina s-a analizat solicitarea Serviciului de Paºapoarte ºi s-a gãsit spaþiul necesar funcþionãrii punctului de preluare a datelor. Este vorba despre o camerã ºi un hol de primire la parterul imobilului de pe Calea Doftanei, acolo unde funcþioneazã Direcþia Economicã. Spaþiul respectiv are 21,5 mp ºi aici va fi amenajat un birou cu toatã aparatura necesarã, a precizat primarul Horia Tiseanu. Consiliul Local a aprobat repartizarea spaþiului respectiv pentru Serviciul de Paºapoarte. Dupã amenajarea spaþiului ºi aducerea aparaturii, punctul de preluare a datelor ºi eliberare de paºapoarte de la Câmpina îºi va începe activitatea, cel mai probabil în luna aprilie. Vor veni angajaþi de la Serviciul de Paºapoarte din Ploieºti, o zi pe sãptãmânã, vor prelua datele de la solicitanþi, iar ulterior vor elibera paºapoartele. Centrul de primire pentru persoanele cu probleme sociale este aproape gata Centrul social de la Câmpina, situat în incinta Spitalului Voila, în apropierea ªcolii Sanatoriale, va avea un regim special. Nu va fi un centru permanent, ci unul de primire de zi ºi de noapte. Mai exact, aici vor fi aduse persoane cu probleme sociale (bãtrâni pe care nu are cine sã-i îngrijeascã ºi nu se pot îngriji singuri, persoane fãrã locuinþã, fãrã familie, care au boli uºoare, cerºetori etc). Vor locui în acest centru ºi vor fi îngrijiþi pe o perioadã determinatã, pânã când li se vor gãsi locuri în centrele permanente de pe raza judeþului. În bugetul local a fost prinsã suma de lei pentru amenajarea ºi dotarea acestui centru, inclusiv achiziþionarea de mobilier pentru toate camerele. Primãria Câmpina a trimis o adresã Prefecturii Prahova prin care cere acordul în vederea angajãrii personalului specializat care sã se ocupe de noul La parterul Direcþiei Economice va funcþiona un punct de realizare a paºapoartelor obiectiv ºi de viitorii locatari. Este foarte posibil ca rãspunsul sã fie negativ, dar noi am fãcut toate demersurile necesare ca sã ºtim din timp ce ne rãmâne de fãcut. Vrem sã rezolvãm problema administrãrii pânã când centrul va fi gata, a declarat primarul Horia Tiseanu. Dacã rãspunsul de la Prefecturã va fi negativ, atunci rãmâne soluþia asocierii administraþiei locale cu o asociaþie sau fundaþie nonprofit. Discutãm în cadrul Primãriei ºi aceastã variantã a asocierii cu o organizaþie neguvernamentalã umanitarã. În aceastã situaþie, ar urma ca noi sã plãtim utilitãþile ºi norma de hranã pentru persoanele cu probleme sociale, iar organizaþia respectivã sã asigure personalul, chiar ºi pe bazã de voluntariat, a mai declarat primarul Horia Tiseanu. Un centru social este o instituþie destul de dificil de administrat, dar la Câmpina chiar era nevoie de un astfel de centru. Bunuri imobile: clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti (case de vacanþã, piscine, saune ºi altele), precum ºi alte imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune sau comodat. Bunuri mobile, în stare de funcþionare, precum: - motocicletele, motoretele, scuterele ºi autoturismele cu o vechime mai micã de 10 ani, cu excepþia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum ºi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile - autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fãrã remorci, rulote, autobuze, microbuze, ºalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi, utilaje agricole (tractor, combinã autopropulsatã) ºi utilaje de prelucrare agricolã (presã de ulei, moarã cereale) - utilaje de prelucrat lemnul: drujbã, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul, acþionate hidraulic, mecanic sau electric - obiecte de artã, bijuterii ºi metale preþioase având peste 100 grame, obiecte de Lucrãri care se pot executa fãrã autorizaþie de construire Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primãriei Câmpina a eliberat, anul trecut, 674 certificate de urbanism ºi 416 autorizaþii de construire pentru locuinþe, birouri, anexe gospodãreºti ºi spaþii comerciale, în conformitate cu Legea 50/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Populaþia ºi agenþii economici trebuie sã ºtie cã existã ºi anumite lucrãri pentru care nu trebuie sã solicite autorizaþie de construire. Biroul de Urbanism din cadrul Primãriei Câmpina precizeazã cã este vorba despre acele lucrãri care nu modificã structura de rezistenþã, caracteristicile iniþiale ale construcþiilor sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparaþii la împrejmuiri, acoperiºuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbã forma acestora ºi materialele din care sunt executate; b) reparaþii ºi înlocuiri de tâmplãrie interioarã ºi exterioarã, dacã se pãstreazã forma, dimensiunile golurilor ºi tâmplãriei; c) reparaþii ºi înlocuiri de sobe de încãlzit; d) zugrãveli ºi vopsitorii interioare; e) zugrãveli ºi vopsitorii exterioare, dacã nu se modificã elementele de faþadã ºi culorile clãdirilor; f) reparaþii la instalaþiile interioare, la branºamentele ºi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcþiilor, în limitele proprietãþii, montarea sistemelor locale de încãlzire ºi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum ºi montarea aparatelor individuale de climatizare ºi/sau de contorizare a consumurilor de utilitãþi; g) reparaþii ºi înlocuiri la pardoseli; h) reparaþii ºi înlocuiri la finisaje interioare ºi exterioare-tencuieli, placaje, altele asemenea, la trotuare, la ziduri de sprijin ºi la scãri de acces, fãrã modificarea calitãþii ºi a spectului elementelor constructive; i) lucrãri de întreþinere la cãile de comunicaþie ºi la instalaþiile aferente; j) lucrãri de investigare cercetare, experizare, conservare ºi restaurare a componentelor artistice ale construcþiilor, cu avizul Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi al autoritãþilor administraþiei publice judeþene sau locale, dupã caz; k) lucrãri de foraje ºi sondaje geotehnice pentru construcþii de importanþã normalã sau redusã, situate în afara zonelor de protecþie instituite pentru zãcãminte acvifere. Poliþia Localã va prelua serviciul de blocare a maºinilor parcate ilegal În luna aprilie expirã contractul pe care municipalitatea câmpineanã îl are cu firma Strand Auto Serv SRL Ploieºti pentru activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare, pazã ºi eliberare a maºinilor staþionate ilegal pe domeniul public. Administraþia localã a decis ca, dupã expirarea acestui contract, activitatea menþionatã sã fie preluatã de Poliþia Localã, instituþie care va primi lei de la buget pentru a se dota corespunzãtor. Mai exact, cu aceºti bani vor fi achiziþionate un autovehicul special ºi mai multe dispozitive de blocare a roþilor, aºa-numitele caracatiþe. Principalul avantaj al acestei mãsuri este acela cã toate fondurile încasate din activitatea de blocare a roþilor vor rãmâne la bugetul local. Pânã acum, conform contractului cu firma ploieºteanã, Primãria Câmpina primea 40% din cuantumul încasãrilor pentru blocarea roþilor, iar Strand Auto Serv Ploieºti 60%. Persoanele care deþin urmãtoarele bunuri nu beneficiazã de ajutor social: crital ºi porþelan de mare valoare, blãnuri de valoare mare, obiecte de colecþie, în stare vandabilã - aparaturã electronicã: camere video, amplificatoare audio, copiatoare Terenuri, cursuri de apã: - terenuri intravilane sau extravilane, pe care aflã locuinþa ºi curtea aferentã ºi alte terenuri arabile sau care au potenþial pentru construcþii ori vânzare, cu suprafaþa mai mare de mp, în zona urbanã, ºi de mp, în zona ruralã - terenuri extravilane în zonã colinarã, de ºes sau de munte, cu potenþial productiv (exploatabile) 1,5 ha/familie, pentru familiile cu 1-3 membri ºi 2 ha/familie, pentru familiile cu mai mult de trei membri Categorii de animale/pãsãri: mai mult de douã bovine, mai mult de un cal, trei porci, peste 5 de oi/capre sau peste 5 familii de albine, 10 iepuri de casã, peste 25 pãsãri, crescãtorii a cãror producþie se comercializeazã. Depozite bancare cu o valoare de peste de lei.

5 DE INTERES LOCAL 5 Manifestãrile culturale, sportive ºi educative pe care administraþia localã vi le propune în 2012 Odatã cu bugetul pentru 2012, Consiliul Local Câmpina a aprobat ºi lista acþiunilor culturale, artistice, educative ºi sportive care se vor desfãºura în municipiul nostru în acest an. Suma alocatã de la bugetul local este de lei. Existã ºi câteva noutãþi faþã de anii precedenþi. De exemplu, pentru prima datã, la Festivalul Folcloric Hora Prahoveanã vom avea participare internaþionalã. Vor veni ansambluri folclorice ºi interpreþi din oraºele cu care Câmpina este înfrãþitã Silivri (Turcia) ºi Kumanovo (Macedonia), dar ºi din Bulgaria. De asemenea, în 2012, pentru prima datã în localitatea noastrã, va fi organizat Balul Nunta de Aur, destinat familiilor care au împlinit 50 de ani de cãsnicie. Vã prezentãm în continuare manifestãrile programate pentru acest an ºi la care sunteþi invitaþi cu toþii. Casa Tineretului - Concurs interºcolar, ºcoli ºi licee câmpinene (aprilie) - Manifestãri ale Clubului Copiilor - Manifestãri Ziua Copiilor spectacol în aer liber (1 Iunie) - Manifestãri ale Ansamblului Folcloric Flori de mãceº - Festival JAZZ-ROCK (august) - Premierea elevilor olimpici ºi sportivilor fruntaºi (septembrie) - Simpozionul Naþional de Radio-amatorism (decembrie) - Expoziþie columbofilã (decembrie) - Memorialul Mihai Pastor la baschet, fete ºi bãieþi (8 noiembrie) - Memorialul Luca Henegar la atletism (12 mai) - Memorialul ªtefan Stãnescu la handbal, fete ºi bãieþi (19 ºi 20 mai) - Cupa Barbu ªtirbei la fotbal (26 ºi 27 mai) - Cupa Municipiului Câmpina la baschet, elevi gimnaziu (9 ºi 10 iunie) - Concursuri de înot (3 martie ºi 22 decembrie) - Ziua Mediului (2 iunie) - Cupa Câmpina pentru iubitorii de naturã ºi pescuit (septembrie) - Cupa municipiului Câmpina la fotbal de salã (mai) - Serbãrile toamnei Câmpina, ediþia a IV-a (septembrie) - Concert de Revelion cu foc de artificii noaptea de Revelion ani atestare documentarã a localitãþii Câmpina - Târgul Mierii (24-26 februarie) - Anuarul Societãþii de ªtiinþe Istorice Filiala Câmpina (octombrie) - Concurs internaþional de interpretare violonisticã Cornelia Bronzetti (mai) - Sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României - Competiþii de ºah pentru copii si adulþi (mai ºi octombrie) Casa de Culturã Geo Bogza - Ziua Veteranilor de rãzboi (29 aprilie) - Balul Nunta de Aur (21 aprilie) - Spectacole de teatru pentru copii (martie ºi mai) - Concerte de fanfarã în centrul oraºului ºi pe Bulevardul Culturii (mai, iunie, iulie, august, septembrie) - Festival folcloric internaþional Hora Prahoveanã (19-20 mai) - Sãrbãtorirea Zilei Femeii - Concert de colinde (21 decembrie) - Concursul naþional de interpretare pianisticã pentru copii Julia Hasdeu (20 mai) - Primãvara poeþilor ciclu de manifestãri cultural-artistice în colaborare cu ºcolile câmpinene (9-22 martie) - Grupul vocal folcloric Mlãdiþe câmpinene - Manifestãri ale Ansamblului Folcloric Ghiocelul - Concurs de picturã Câmpina 24 ore (septembrie) - Bienala artiºtilor plastici membri ai U.A.P. din zona Câmpina, ediþia 2012 (mai) - Câmpina Eroicã conferinþe, mãrturii, editare carte (septembrie) - Teatrul Proiect Câmpina Muzeul Memorial B.P. Hasdeu - B.P. Hasdeu in memoriam (martie) - Sãrbãtoarea celor douã Iulii (2 iulie) - Julia Hasdeu in memoriam (noiembrie) Biblioteca Municipalã Dr. C.I. Istrati - Recital de poezie eminescianã cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la naºterea poetului naþional (parteneriat cu ºcolile din municipiu ºi Clubul Copiilor, 13 ianuarie) - Simpozion 160 de ani de la naºterea lui Ion Luca Caragiale (dezbateri, dramatizãri, expoziþie în parteneriat cu ºcolile, 30 ianuarie) de ani de la naºterea lui Ion Creangã (1 martie) - Evocare Nichita Stãnescu (în parteneriat cu Casa de Culturã Geo Bogza, 30 martie) - Concurs de desene ºi eseuri despre carte ºi bibliotecã, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cãrþii (23 aprilie) - Concurs de Teatru pentru Copii ºi Tineri (Ediþia a III-a, iunie) - Ziua Bibliotecii Municipale Câmpina (63 ani de existenþã, pe 22 septembrie) - Ziua Secþiei de carte în limba englezã a Bibliotecii Municipale (expoziþie, dramatizãri, eseuri, 25 octombrie) - Concurs pentru copii cu ocazia Zilei Naþionale a României (1 Decembrie) - Editare revista Biblioteca de Câmpina (trimestrial) - Cartea anului premierea celei mai bune cãrþi cu autor câmpinean din anul anterior - Subvenþie editare carte Prins lumea cuvintelor cãrþi, opinii, întâmplãri Florin Dochia ºi De la Câmpina la Sankt Petersburg ºi retur Constantin Trandafir (august)

6 6 DE INTERES LOCAL Beneficiarii ajutoarelor sociale trebuie sã-ºi achite urgent taxele ºi impozitele locale restante La sfârºitul anului trecut, Guvernul a modificat legislaþia care reglementeazã acordarea ajutoarelor sociale ºi a stabilit, printre altele, suspendarea ajutorului bãnesc pentru beneficiarii care nu-ºi achitã taxele ºi impozitele locale. Acest lucru este prevãzut în Ordonanþa de Urgenþã nr. 124/2011. La Câmpina, aceastã nouã prevedere se aplicã în cazul a 187 de persoane care primesc venitul minim garantat, 103 persoane care beneficiazã de alocaþie pentru susþinerea familiei ºi 160 mãmici care primesc indemnizaþie pentru creºterea copilului. Direcþia Economicã ºi Serviciul de Asistenþã Socialã analizeazã, în prezent, situaþia debitelor cãtre bugetul local. Se verificã dacã beneficiarii sprijinului de la stat au sau nu datorii la bugetul local, iar persoanele care au astfel de datorii restante vor fi rugate sã achite sumele respective pentru a nu risca suspendarea drepturilor bãneºti. Conform Ordonanþei de Urgenþã 124/2011, suspendarea ajutorului social se va face pe o perioadã de cinci luni. O nouã tranºã de alimente de la UE În prima jumãtate a lunii februarie, la Câmpina s-a distribuit o nouã tranºã din alimentele provenite din stocurile de intervenþie ale Uniunii Europene. Cantitãþile repartizate pentru fiecare persoanã au fost: 0,7 kg biscuiþi, 2 kg parte fãinoase, 3 kg fãinã, 4 kg orez ºi 1 kg lapte praf. Au primit aceste alimente 439 persoane. Este vorba despre 51 de beneficiari ai ajutorului social, 277 de ºomeri, 28 pensionari cu pensii sub 400 lei/lunã ºi 83 de persoane cu handicap grav sau accentuat. Peste de familii primesc sprijin pentru încãlzirea locuinþei pânã în luna martie inclusiv În aceastã iarnã, familii cu venituri reduse din municipiul Câmpina beneficiazã de ajutoare pentru încãlzirea locuinþei. Au fost depuse ºi aprobate cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încãlzirii locuinþei cu gaze naturale ºi 321 pentru încãlzirea locuinþei cu lemne, cãrbuni sau combustibili petrolieri. Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei se acordã pentru perioada noiembrie martie 2012, pe baza cererii/declaraþiei pe propria rãspundere privind componenþa familiei ºi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaþia de a menþiona CETÃÞENII DE ONOARE AI CÂMPINEI (VII) Ioan Lup A fost senator ºi vicepreºedinte al Senatului României în mandatul , una dintre personalitãþile de seamã ale PNÞ, un apropiat al seniorului Corneliu Coposu. Ioan Lup, bucureºtean de origine, a participat activ la cel de-al doilea rãzboi mondial. Locotenent aviator pe fronturile de est ºi de vest, el a fost decorat cu toate ordinele militare pentru aviaþie. Dupã 1944 a devenit secretar general al Partidului Naþional Þãrãnesc ºi a fost arestat de autoritãþile comuniste de la acea vreme. Dupã ce a fost eliberat, a participat la miºcarea de corect componenþa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum ºi bunurile mobile ºi imobile deþinute. Pentru acordarea ajutorului, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei, atât în cazul famiilor, cât ºi în cazul persoanei singure. Pe baza listelor întocmite de Agenþia Judeþeanã pentru Plãþi ºi Inspecþie, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea veridicitãþii datelor înscrise în declaraþia pe propria rãspundere privind componenþa familiei si veniturile acesteia pentru cel puþin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutor pentru încãlzirea locuinþei. Senatorul Ioan Lup (dreapta), alãturi de Ion Raþiu rezistenþã anticomunistã din Munþii Rodnei ºi Munþii Cãlimani, fiind arestat din nou în La Revoluþia din decembrie 1989 a participat direct, aflându-se în primul grup care a intrat în sediul televiziunii. În februarie 1990 a devenit membru al CPUN din partea PNÞ, iar în 1992 a fost ales senator al Convenþiei Democratice din România. În 1994, în calitate de senator ºi vicepreºedinte al Senatului, a venit la Câmpina pentru a se întâlni cu autoritãþile locale ºi pentru a vizita o serie de obiective economice importante din localitate, ocazie cu care Consiliul Local a decis sã-i acorde titlul de Cetãþean de onoare al oraºului Câmpina. COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMÃRIEI (IX) Serviciul administraþie publicã localã, agricol ºi de relaþii cu publicul Serviciul administraþie publicã localã, agricol ºi de relaþii cu publicul este subordonat Secretarului municipiului Campina - jr. Paul Moldoveanu ºi este condus de ec. Lavinia Bãlan. Serviciul are în subordine urmãtoarele structuri: - administraþie publicã localã; - agricol; - registratura; - arhiva; - Centrul de Informare pentru Cetãþeni (C.I.C.) Activitatea principalã a Serviciului administraþie publicã localã constã în întocmirea, redactarea, înregistrarea ºi transmiterea proiectelor de hotãrâre ºi a hotãrârilor adoptate de Consiliul Local cãtre consilierii locali, primarul municipiului, compartimentele de resort din cadrul Primãriei ºi instituþiile abilitate. O altã activitate importantã a serviciului este întocmirea, redactarea, înregistrarea ºi comunicarea Dispoziþiilor emise de primarul municipiului Câmpina. În cadrul activitãþii de coordonare a structurilor subordonate, pentru Oficiul agricol sunt stabilite urmãtoarele atribuþii: - înregistreazã ºi þine la zi registrul agricol, unde sunt menþionate date referitoare la suprafeþele de teren deþinute atât de persoanele fizice, cât ºi de persoanele juridice pe raza localitãþii, modul de folosinþã al terenului, producþiile obþinute, efectivele de animale, utilajele agricole ºi construcþiile deþinute; - elibereazã, conform datelor înscrise în registrul agricol, adeverinþe necesare la diferite instituþii; - întocmeºte ºi þine la zi registrul agricol în format electronic, acest lucru fãcându-se în paralel cu evidenþa registrului agricol pe suport hârtie; - elibereazã certificate de producãtor, prin verificarea existenþei suprafeþelor de teren, a animalelor, atât în registrul agricol, cât ºi pe teren, estimând cantitãþile destinate comercializãrii ºi întocmeºte procesul-verbal. Registratura este locul în care sunt depuse ºi înregistrate petiþiile primite din partea cetãþenilor ºi ale instituþiilor, se repartizeazã corespondenþa cãtre compartimentele de resort din cadrul Primãriei. Are atribuþii ºi de transmitere a rãspunsurilor formulate în numele instituþiei. Arhiva preia documentele emise de compartimentele din cadrul Primãriei, executã lucrãrile de legãtorie ale documentelor, depozitându-le în spaþii special amenajate în acest sens. Acest compartiment elibereazã, la cerere, copii conform cu originalul de pe documentele aflate în arhivã. Centrul de Informare pentru Cetãþeni, înfiinþat în anul 2005 printr-un proiect cu fonduri europene nerambursabile, este locul în care cetãþenii pot comunica, se pot informa ºi pot obþine informaþii din cele mai diverse domenii, pot face sugestii, transmite administraþiei diverse informaþii legate de evenimentele ºi problemele comunitãþii. Un funcþionar public cu experienþã, calificat în relaþii publice, este la dispoziþia cetãþeanului pentru a-l informa cu privire la serviciile oferite de Primãrie ºi pentru a-i oferi asistenþã în rezolvarea problemelor aflate în atribuþia Primãriei. În cazul în care problema cetãþeanului este de competenþa altei instituþii, operatorul CIC îl va îndruma cãtre acea instituþie. Avantajele Centrului de Informare pentru Cetãþeni: - accesul uºor la informaþii; - clarificarea procedurilor pentru obþinerea de avize, certificate ºi alte documente emise de Primãrie; - orientarea spre alte instituþii pentru rezolvarea problemelor care nu sunt de competenþa Primãriei; - decongestionarea activitãþii celorlalte servicii; - stabilirea unor proceduri standard pentru circuitul informaþiei; - folosirea formularelor tip, care pot fi mai uºor procesate si înregistrate. Lavinia Bãlan - ºefa Serviciului administraþie publicã localã, agricol ºi de relaþii cu publicul Suntem un serviciu cu multe atribuþii ºi cu domenii complexe, la cele mai multe dintre ele lucrând direct cu câmpinenii. Încercãm sã ne facem datoria cu seriozitate ºi rãspundere, sã fim un serviciu în slujba cetãþenilor, pe care sã îi sprijinim permanent cu profesionalism ºi promptitudine în rezolvarea problemelor cu care aceºtia se confruntã.

7 UTILE 7 Primarul Horia Tiseanu rãspunde la întrebãrile cetãþenilor Marcel Luca Strada Goleºti, nr. 7, bl.r 60 - Strategia de reabilitare termicã include, pentru anul acesta, blocuri din zona centralã a municipiului. Cred cã vã daþi seama cã noi am dori sã realizãm aceastã reabilitare termicã la cât mai multe blocuri, chiar la toate, dar, din pãcate, nu avem fondurile necesare în buget. În plus, ºtiþi cã Primãria asigurã doar 30% din valoarea lucrãrilor, 50% provenind de la Guvern ºi 20% din fondurile asociaþiei de proprietari. Deci nu e suficient sã asigurãm doar fondurile de la bugetul local. - Repararea drumului de acces cãtre Strada Fraþii Goleºti este parte componentã a proiectului de reamenajare a parcãrii din acea zonã, lucrare care se va realiza în acest an. În ceea ce priveºte parcul, acesta va fi modernizat într-o etapã ulterioarã (anul viitor) de amenajare a spaþiilor verzi. Constantin Drãgan - Calea Doftanei, nr.226 Reabilitarea trotuarului face parte din proiectul de modernizare a strãzii. Iar aceastã lucrare de modernizare a întregii strãzi a fost inclusã în programul de reparaþii pentru acest an, cu tot cu fondurile necesare. Totuºi, nu vom putea executa lucrarea decât dupã ce HidroPrahova va realiza canalizarea, prin acel proiect amplu cu fonduri europene, în care sunt incluse mai multe strãzi din municipiu. Dacã noi executãm lucrarea de modernizare înaintea introducerii canalizãrii, ulterior strada va fi spartã din nou. Vasile Teodorescu Bd. Carol I, nr.136 Pentru siguranþa cetãþenilor, Primãria Câmpina a decis ca în jurul Lacului Bisericii sã fie montat un gard de protecþie, care nu era prevãzut în proiectul iniþial ºi care va fi realizat în aceastã primãvarã. Gheorghe Pârvu Strada Podului, nr.11 Strada Podului este inclusã în programul de reparaþii pentru anul D-na Aurelia S. - pensionarã Avem ºi noi în plan o lucrare privind capela cimitirului de pe Strada Bobâlna. Ne-am consultat cu specialiºtii ºi concluzia a fost cã nu este suficientã o reparaþie a capelei destul de grav deteriorate, ci se impune o nouã construcþie. Vom realiza aceastã lucrare cel mai probabil anul viitor. Ioana Mitre Strada Ecaterina Teodoroiu, nr.35 - În conformitate cu hotãrârea Consiliului Local Câmpina, bilete gratuite pentru transport pe trasee interne se acordã pensionarilor care au un venit net/membru de familie mai mic de 500 de lei ºi vârsta peste 70 de ani. - În ceea ce priveºte deschiderea unei farmacii în Cartierul Turnãtorie, Primãria nu are atribuþii în acest sens. Solicitarea trebuie sã vinã din partea unei societãþi care are acest obiect de activitate, iar pânã în momentul de faþã nu am primit nici o astfel de cerere referitoare la deschiderea unei farmacii în acea zonã. Marius Cosmoiu, preºedinte Asociaþia 809, Strada Schelelor - Am discutat cu conducerea HidroPrahova problema cãminului de la canalizare. Este o lucrare de reparaþii ºi nu de investiþii, iar reprezentanþii HidroPrahova ºi-au luat angajamentul cã o vor realiza în aceastã primãvarã, imediat ce vremea va permite. - Modernizarea parcãrii din faþa Blocului A6 a fost inclusã pe lista lucrãrilor din acest an. De altfel, anul acesta vor fi modernizate toate parcãrile din cartierul dvs. ºi nu numai. Vasile Purdel Strada Ciocârliei Problemele ridicate de dvs. au fost discutate ºi în cadrul ºedinþei Consiliului Local. Noi, ca administraþie localã, am introdus Strada Ciocârliei pe lista celor care urmeazã sã fie reabilitate complet în acest an. Dar mai întâi va trebui executatã lucrarea de canalizare, strada dvs. fiind cuprinsã în master-planul societãþii HidroPrahova, cea care va realiza sistemul de canalizare. Noi nu putem sã vã comunicãm un termen exact în ceea ce priveºte demararea lucrãrilor de cãtre HidroPrahova. Consiliul Judeþean ne-a dat asigurãri cã, imediat ce se va da drumul la finanþarea europeanã obþinutã pentru proiectul de apã ºi canal, Câmpina se va numãra printre primele localitãþi unde vor începe lucrãrile. Claudia Alexa Bd. Carol I, Bloc P4 Parcarea despre care vorbiþi este inclusã pe lista de reparaþii din acest an. În total, sunt 22 de parcãri din municipiu, care vor fi reabilitate în 2012 ºi pentru care Consiliul Local a alocat în jur de 6,3 milioane lei de la buget. Constantin Ungureanu O asociaþie de proprietari poate prelua în administrare parcarea din zona blocului, adicã o poate închiria de la Primãrie ºi îºi poate asuma astfel rãspunderea pentru locurile de parcare destinate riveranilor. Se poate face acest lucru cu condiþia obþinerii acordului scris de la toþi locatarii. Vasile Mincu - Strada Ciceu Reabilitarea strãzii dvs. figureazã în programul de reparaþii stabilit pentru acest an. Strada Ciceu face parte ºi din programul de introducere a canalizãrii, program derulat de HidroPrahova ºi finanþat din fonduri europene. În calitate de primar al municipiului, aº dori sã le mulþumesc tuturor cetãþenilor care ne-au transmis propuneri pentru proiectul bugetului local pentru 2012 ºi nu au fost puþini cei care fie au venit la Primãrie, fie ne-au trimis scrisori sau uri pe adresa InfoCâmpina. Cele mai multe dintre propunerile primite se regãsesc în bugetul local ºi vor fi puse în practicã în acest an. AGENDA CULTURALà AGENDA CULTURALà Muzeul Memorial B.P.Hasdeu 10 martie B.P. Hasdeu - in memoriam Casa de Culturã 6 martie Festivalul Primãverii manifestare dedicatã Zilei Internaþionale a Femeii. Spectacol de estrada susþinut de artiºti ai Teatrului Toma Caragiu Ploieºti. 12 martie Spectacol de teatru susþinut de actori ai Teatrului Naþional Bucureºti - Sânziana ºi Pepelea dupã Vasile Alecsandri, regia Dan Tudor martie Primãvara poeþilor ciclu de manifestãri cultural-artistice în colaborare cu ºcolile câmpinene, conform unui program special. Biblioteca Municipalã Dr. C.I. Istrati 1 Martie de ani de la naºterea lui Ion Creangã (acþiune în parteneriat cu ºcolile câmpinene ºi Clubul Copiilor) 30 Martie Evocare Nichita Stãnescu (în parteneriat cu Casa de Culturã) AGENDA SPORTIVà AGENDA SPORTIVà Unirea Câmpina a continuat seria amicalelor. În ultimele sãptãmâni, Unirea Câmpina a continuat seria partidelor de verificare înaintea reluãrii campionatului. Chiar dacã starea vremii nu a permis desfãºurarea prea multor meciuri amicale, totuºi, liderul la zi al campionatului judeþean a înregistrat mai multe rezultate pozitive: 2-1 cu Chimia Brazi (marcatori Bãrãgan, Ciobanu), 9-1 cu CS Cornu (Ciobanu 4, Bica 3, Ungureanu, Negotei), 2-2 cu AFC Filipeºti (Cernea, Dobrescu). CSM Câmpina a preferat sã se antreneze mai mult în salã. Din cauza condiþiilor meteorologice extrem de potrivnice fotbalului, cealaltã echipã localã din Liga A Prahova, CSM Câmpina, a continuat sã se pregãteascã pentru reluarea sezonului mai mult în salã. Totuºi, a mai disputat ºi câteva partide amicale: Precizia Breaza CSM Câmpina 2-3 (Stroe, Negreanu, Olteanu), AFC Filipeºti CSM Câmpina 4-2 (Olteanu, M. Mihai), CS Bãneºti CSM Câmpina 0-2 (Blanc, Olteanu). Campionatul se reia în primul week-end din martie. Iniþial, fotbalul judeþean trebuia sã se reia pe 25 februarie cu o etapã din cadrul Cupei României, în care Unirea Câmpina juca la AS Tufeni, iar CSM Câmpina la Unirea Cocorãºtii Colþ. Din cauza stãrii terenurilor de fotbal din majoritatea localitãþilor judeþului, s-a decis amânarea acestei etape din cadrul Cupei României pentru 20 martie, astfel cã primele meciuri oficiale din 2012 vor avea loc în primul week-end din luna martie. În cadrul acestei prime etape a returului Ligii A Prahova, echipele câmpinene vor avea urmãtoarele adversare: Unirea Câmpina Carpaþi Sinaia (în tur 3-0), Tinereþea Izvoarele CSM Câmpina (în tur 2-7). PROGRAM AUDIENÞE PRIMÃRIA CÂMPINA LUNI: Director tehnic, Eliza Oprescu: Director economic, Gheorghe Ecaterinescu: MARÞI: Secretar Paul Moldoveanu: Viceprimar Ion Dragomir: MIERCURI: Primar Horia Tiseanu: Numele ºi prenumele: Adresa: Talon de sugestii Problema/propunerea/ideea dvs. Telefonul primarului (int. 101) Adrese de AªTEPTÃM SUGESTIILE DVS. LA SEDIUL PRIMÃRIEI CÂMPINA ªI PE În cazul în care doriþi sã ne propuneþi un subiect pe care sã-l scriem în aceastã publicaþie, dacã aveþi întrebãri, dacã aveþi nemulþumiri sau neclaritãþi vi le puteþi exprima în orice moment. Completaþi talonul de mai jos, decupaþi-l ºi aduceþi-l la Primãrie. Ne puteþi trimite mesaje ºi la adresa de Vã mulþumim! (Taloanele se depun la Primãria Câmpina, în urna din incinta Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni)

8 8 SPECIAL Ninsori fãrã precedent, dar ºi o mobilizare pe mãsura evenimentelor Luna februarie a însemnat pentru Câmpina (ºi pentru întreaga þarã) cãderi masive de zãpadã, aºa cum nu s-au mai înregistrat cel puþin în ultimii 50 de ani! În faþa unei asemenea provocãri, administraþia localã a avut serios de lucru. Mai multe zile la rând, Comandamentul de iarnã, format din membrii Comitetului Local pentru Situaþii de Urgenþã, s-a întrunit chiar ºi de douã-trei ori pe zi în încercarea de a gestiona cât mai eficient situaþia creatã de vremea nefavorabilã. Douã zile, ºcolile au fost închise Cea mai drasticã mãsurã care a fost luatã în aceastã perioadã a fost cea referitoare la închiderea unitãþilor de învãþãmânt în zilele de 14 ºi 15 februarie. Am luat aceastã mãsurã având la bazã mai multe considerente. În primul rând, în toate localitãþile din mediul rural ºi în cele mai multe dintre oraºe se luase deja decizia închiderii ºcolilor. În aceastã situaþie, chiar dacã drumurile erau practicabile, am luat aceastã decizie pentru cã la unitãþile de învãþãmânt din municipiul nostru sunt destul de mulþi elevi navetiºti, din comunele limitrofe, care ar fi avut dificultãþi în a ajunge la cursuri, dar ºi pentru cã, odatã ºcolile închise, echipele de deszãpezire aveau mai multã libertate de a acþiona ºi în zona unitãþilor de învãþãmânt, a spus primarul municipiului, Horia Tiseanu. Drumurile prioritatea absolutã Încã de la primele cãderi de zãpadã mai semnificative, operatorul local de deszãpezire firma Floricon Salub a scos utilajele ºi echipajele pe arterele principale ale Câmpinei. S-a acþionat mai întâi pe cãile de intrare ºi ieºire din localitate, apoi pe bulevardele centrale, pe strãzile mai importante ºi ulterior pe strãzile secundare ºi spre periferie. În acþiunea de deszãpezire, administraþia localã a fost ajutatã de mai multe firme locale Ascon, EdilConst, TBT Maf ºi Cast Bãneºti - care s-au alãturat operatorului principal. În urma acestor intervenþii s-a putut circula pe toate drumurile din localitate, iar dupã încetarea ninsorilor, mormanele de zãpadã strânse pe marginea drumurilor au fost încãrcate în camioane, astfel încât cel puþin în zona centralã circulaþia autovehiculelor ºi pietonilor s-a desfãºurat în condiþii bune. La dispoziþia cetãþenilor au fost puse echipe de permanenþã Comandamentul de iarnã, condus de primarul Horia Tiseanu, a instituit echipe de permanenþã, aflate în legãturã permanentã cu dispeceratul de la Poliþia Localã, aceste echipe fiind 24 de ore din 24 la dispoziþia cetãþenilor care ar fi avut nevoie de ajutor în gospodãrie - la realizarea unei pârtii, la deszãpezirea cãilor de acces din interiorul proprietãþii etc. Din fericire, în Câmpina nu s-au înregistrat evenimente neplãcute sau situaþii delicate ºi nu au existat probleme în alimentarea cu apã potabilã, gaze ºi energie electricã. februarie ºi, numai în primele douã zile, numeroºi câmpineni, dar ºi agenþi economici din localitate au umplut primul camion cu alimente neperisabile (ulei, zahãr, fãinã, mãlai, conserve) apã ºi pãturi. Au fost cãderi masive de zãpadã, dar am luat mãsuri rapide ºi cred cã am gestionat cât s-a putut de bine aceastã situaþie delicatã. Trebuie sã mulþumesc cetãþenilor care au înþeles greutatea momentului ºi fie ne-au ajutat prin deszãpezirea trotuarelor din dreptul proprietãþilor lor, fie au înþeles cã ne-am confruntat cu o cantitate foarte mare de zãpadã ºi cã nu puteam fi concomitent pe toate strãzile. De asemenea, în marea lor majoritate, câmpinenii au înþeles sã renunþe pe cât posibil la folosirea propriilor mijloace de transport pentru a nu aglomera traficul ºi împiedica, astfel, o deszãpezire eficientã. Nu în ultimul rând, þin sã le mulþumesc firmelor care ne-au ajutat ºi s-au alãturat cu utilajele ºi echipele lor firmei de deszãpezire, ceea ce a dus la o mult mai rapidã curãþare a strãzilor. Primarul Horia Tiseanu Camioane cu ajutoare au plecat spre judeþele sinistrate La fosta unitate de jandarmi din Câmpina, situatã pe Bd. Nicolae Bãlcescu, a fost amenajat un centru de colectare a ajutoarelor pentru locuitorii din comunele grav afectate de ninsori ºi viscol. Pe mãsurã ce s-au strâns, aceste ajutoare au fost încãrcate în camioane ale Jandarmeriei Române ºi transportate la sinistraþi. Acþiunea a început pe 10 Apel la populaþie ºi firme Primãria reaminteºte cetãþenilor ºi firmelor cã au obligaþia sã cureþe zãpada ºi gheaþa de pe porþiunea de trotuar din faþa locuinþei sau sediului pentru a se evita producerea unor accidente. În conformitate cu Hotãrârea 159/2011 a CL Câmpina, amenda pentru necurãþarea trotuarelor este cuprinsã între lei în cazul persoanelor fizice ºi ajunge la lei în cazul persoanelor juridice. Accesul liber la informaþii de interes public se realizeazã prin: afiºare la sediul autoritãþii sau instituþiei publice, prin publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masã, în PUBLICAÞII PROPRII, precum ºi în pagina de internet proprie. (Legea 544/2001, Secþiunea 1, art. 5, pc.a). ISSN: Publicaþie lunarã editatã de PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA Tiraj exemplare Tipografie: TYPO DAS INVEST PLOIEªTI Concepþie graficã, DTP, redactare: CERTO ALAN MEDIA CÂMPINA

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor!

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 33-34 Ianuarie - Februarie 2014 16 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Câmpina a împlinit 511 ani de

Lebih terperinci

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 21 Decembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Câmpina are administrator public - REMUS BÃDULESCU PAG 2 Deszãpezirea

Lebih terperinci

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 13 Aprilie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina 24 strãzi ºi alei, pregãtite sã intre în modernizare 100.000 lei = realizarea

Lebih terperinci

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 40 August 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au demarat lucrãrile la sensul giratoriu de la

Lebih terperinci

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 36 Aprilie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au început primele lucrãri cu fonduri europene

Lebih terperinci

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 27 Iulie 2013 8 pagini 9 milioane lei = suma încasatã la bugetul local în primele ºase luni ale anului Procesul dintre Ministerul Dezvoltãrii ºi Romstrade

Lebih terperinci

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 42 Octombrie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Se distribuie formularele pentru acordarea

Lebih terperinci

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 17 August 2012 8 pagini Strãzile din Câmpina pe care se vor executa lucrãri de canalizare, cu fonduri europene PAG 2 Reparaþii ºi întreþinere la Calea Dacia

Lebih terperinci

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 37 Mai 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. MApN transferã administraþiei câmpinene fosta unitate

Lebih terperinci

, mandatul celor mai importante investiþii

, mandatul celor mai importante investiþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 14 Mai 2012 8 pagini Delimitarea secþiilor de votare pentru alegerile locale din 10 iunie PAG 4 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Lebih terperinci

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 19 Octombrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina A început distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de

Lebih terperinci

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA!

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 25 Mai 2013 8 pagini Consiliul Local a stabilit sumele destinate burselor ºcolare ºi reparaþiilor la lãcaºurile de cult PAG 2 Continuã lucrãrile de modernizare

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 24 Aprilie 2013 8 pagini Situaþia încasãrilor la bugetul local în primul trimestru al anului PAG 2 Noul ambasador al Macedoniei a vizitat municipiul Câmpina

Lebih terperinci

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 20 Noiembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Consiliul Local a aprobat indicatorii pentru modernizarea a încã 9

Lebih terperinci

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 26 Iunie 2013 8 pagini Contractul cu Termax Grup Roman a încetat. ªcolile câmpinene îºi administreazã singure centralele termice PAG 2 Asociaþiile, fundaþiile

Lebih terperinci

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 31 Noiembrie 2013 8 pagini 130 de blocuri incluse în Programul local multianual de reabilitare termicã PAG 2 Elevii bursieri au fost felicitaþi în plenul

Lebih terperinci

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI!

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 32 Decembrie 2013 8 pagini Din 21 decembrie 2013, cununiile civile se oficiazã la Casa Cãsãtoriilor PAG 2 Batalul din Strada Lacul Peºtelui a rãmas doar

Lebih terperinci

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 15 Iunie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Le mulþumesc câmpinenilor pentru votul lor ºi îi asigur cã vom face treabã

Lebih terperinci

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 18 Septembrie 2012 8 pagini Olimpicii Câmpinei ºi sportivii cu rezultate deosebite au fost premiaþi de administraþia localã PAG 2 Consiliul Local ar putea

Lebih terperinci

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Generalitati privind endomorsmele ortogonale Exemple de endomorsme ortogonale in plan Endomorsme ortogonale ale spatiului V Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Oana Constantinescu Oana Constantinescu

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 57 APRILIE 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpinenii au hotărât cum va arăta Parcul La Soldat

Lebih terperinci

Cum arată bugetul municipiului în 2015

Cum arată bugetul municipiului în 2015 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 45 Februarie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpina s-a alăturat luptei pentru titlul de

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 47 Aprilie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Plantează pentru viaţă, ediţia 2015 Echipele verzi

Lebih terperinci

Câmpina, cel mai dulce loc din România

Câmpina, cel mai dulce loc din România www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 46 Martie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Au început lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 53 Octombrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Noi perspective de cooperare economică, după

Lebih terperinci

-Szabo Robert Krisztian-

-Szabo Robert Krisztian- VASILE LUCACIU -Szabo Robert Krisztian- Date Personale Născut: 21 ianuarie 1852 Decedat: 29 noiembrie 1922 (70 de ani) CetăŃenie: Română OcupaŃie: Om Politic eneralitańi Vasile Lucaciu a fost una dintre

Lebih terperinci

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 52 Septembrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Sec ia de Pediatrie va fi dotată cu mobilier

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 50 Iulie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Biserica din incinta Spitalului Municipal a fost

Lebih terperinci

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05 17 April 2014 14:37:05 pag. 1 101 CAPITAL 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50-1012 - CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50 105 REZERVE DIN REEVALUARE

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIREC IA GENERAL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 23.12.2010 15:04:23

Lebih terperinci

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1 REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN INTEGRASI EROPA REPUBLIK MOLDOVA MENGENAI KONSUL TASI POLITIK BILATERAL

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 21.04.2011 13:05:54 S

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 55 Ianuarie 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit 513 ani de la prima atestare documentară a municipiului

Lebih terperinci

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de www.altex.ro; www.mediagalaxy.ro 3, 6 rate 0% dobanda, 9 12 (12.03.2015-14.04.2015) www.dressbox.ro www.emag.ro 6 rate

Lebih terperinci

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 48 Mai 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Elevii ajunşi la majorat au primit certificatele de

Lebih terperinci

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR...

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6 CAPITOLUL I. ART. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

Lebih terperinci

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PLAN DE ADMINISTRARE 2015-2019 Beneficiari: S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Autoritatea Tutelară: MUNICIPIUL BAIA MARE Elaborat:

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 17.03.2011 14:25:20 S

Lebih terperinci

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Sofia Stănculescu Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Lebih terperinci

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB Sistemul vizual uman (I) Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB sistemul aditiv formează culorile prin combinarea luminii roşii, verde şi albastră ex: receptoare

Lebih terperinci

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian

Lebih terperinci

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks 25.04.2017 25.06.2017 Art. 1. Organizator Organizatorul loteriei publicitare este EuroGsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul în

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI JAKARTA JOGJAKARTA PRAMBANAN BOROBUDUR JOMBANG TOSARI MUNTELE BROMO SURABAYA UBUD BALI O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume care imbina

Lebih terperinci

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor 2. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 2.. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE Reţeaua de localităţi a judeţului Arad (PLANSA 2) este formată din: municipiu : Arad, reşedinţa de judeţ; 9 oraşe (ChişineuCriş, Curtici,

Lebih terperinci

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 ROMÂNIA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Bucuresti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod postal 023951; tel: 3157875, fax: 3124967; e-mail: office@ansv.ro RAPORT

Lebih terperinci

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL I.1.CADRUL INSTITUTIONAL Prezentul Plan de Management a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice(publicata in Monitorul Oficial,

Lebih terperinci

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) 17.5.2017 L 124/3 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/830 AL COMISIEI din 15 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care

Lebih terperinci

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali INDONEZIA Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali Jakarta Bandung Yogyakarta Prambanan Borobudur Bali Plecare: 01.11.2018 (17 zile / 15 nopti) Indonezia este o tara imensa, atat ca populatie

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Borobudur Prambanan Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Denpasar Ubud Kuta O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume

Lebih terperinci

rao international publishing company

rao international publishing company rao international publishing company JAMES PATTERSON Hide and Seek 1996 by James Patterson Traducere din limba engleză IONELA CHIRILĂ septembrie 2009 3 4 Pentru Carole Anne, Isabel Anne şi Mary Ellen stăpânele

Lebih terperinci

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de şedinńă 2009 FINAL A6-0172/2007 10.5.2007 ***I RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de ședință 2009 A6-0134/2008 8.4.2008 RAPORT privind comerțul de materii prime și produse de bază (2008/2051(INI)) Comisia pentru comerț internațional Raportor: Jens Holm

Lebih terperinci

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/ PARLAMENTUL EUROPEAN PE-7/BUR/PV/2013-08 B I R O U L PROCES-VERBAL al reuniunii din 01-07-2013 Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 - - - Strasbourg PE 512.387/BUR/Rev BIROUL PROCES-VERBAL al reuniunii de

Lebih terperinci

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 2009 Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranșă alimentară 2008/0016(COD) 15.7.2008 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranșă alimentară destinat Comisiei

Lebih terperinci

F A C U L T A T E A M E A

F A C U L T A T E A M E A F A C U L T A T E A M E A IORDACHE MIRCEA CUVÂNT ÎNAINTE Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul meu, în anii aceia frumoşi ai studenţiei, îmi stimulează cuantele bioenergetice, ca acum

Lebih terperinci

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013 TEST SRL REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/2013-31/08/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 14721689.30 14721689.30 31/08/2013

Lebih terperinci

ADUNAREA GENERAL ANUAL

ADUNAREA GENERAL ANUAL Text i foto: cdor. av. (rtr.) Oelea Pavel ADUNAREA GENERAL ANUAL Aa cum e i firesc, dar i statutar în acelai timp, dup o perioad calendaristic de un an, se aduc la cunotina membrilor Filialei împlinirile

Lebih terperinci

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien Indonezia & Taiwan Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien hoteluri / inclusiv Insula Komodo si Insula Rinca; 6 mese de pranz si 9 cine pe durata circuitului; BONUS: asigurare

Lebih terperinci

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0,

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0, GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXV(CIV) Nr. / 007 Asupra aproxim rii func iilor trigonometrice de Eugen P lt nea ) Abstract The aim of this paper is to give some rational approximation

Lebih terperinci

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat.

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat. LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA 213 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR a depinde a intenþiona a mustra a nega a se neliniºti a obliga a provoca a renunþa a speria a suferi a suporta a uita acþiune concluzie

Lebih terperinci

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK SOSIALIS Ra1ANIA MEl%ENAI KERJASAMA EKQNCM[, TEKNIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1.

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1. GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVICV) Nr. / 008 O nou demonstra ie a inegalit ii lui Surányi de Marian Tetiva Abstract In this note we present a new proof of Surányi's inequality.

Lebih terperinci

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA Amagram REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY Nov/Dec 07 Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU ROMÂNIA NOUA COLECŢIE E. FUNKHOUSER NEW YORK CONSTELLATIONS DISPONIBILĂ ACUM Cuprins știri 3 Mesajul Corporaţiei

Lebih terperinci

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera indicatii

Lebih terperinci

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut Para Pihak, PROTOKOLPERUBAHAN PERSETUJUAN JANGKA PANJANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS ROMANIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN, DITANDATANGANI Dl JAKARTA,

Lebih terperinci

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS tl! ~- IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS Pemerintah Republik Indonesia

Lebih terperinci

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori FEDERATIA ROMANA DE MODELISM CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA 12-16.07.2017 Clasa F1- E seniori Nr.crt Nume si prenume Club Timp Loc 1 C.S.SP. STUD. Bucuresti 15"12 I - CN

Lebih terperinci

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web mail

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web   mail ANEXA NR.1 Cantitate (buc.) Pret unitar (lei) Lot 1 Staţii de lucru (calculatoare) COD CPV 30213000-5 32 Placa baza FSB 1333 / Lan 100/1000, Video, Sound on bord Intel Core 2 Duo Frecventa processor 2.66GHz,

Lebih terperinci

OFERTA AUSTRIA 2015-2016

OFERTA AUSTRIA 2015-2016 OCTAV TOURS www.octavtours.ro Adresa: Str. Sold Erou Calin Catalin nr 3 parter (zona AROMA), Ploiesti, Prahova Tel/Fax: 0244/556545 / Mobil: 0733 989 598 / 0740 173 579 Email: octav.tours@gmail.com Reg.Com/An.:

Lebih terperinci

Versiunea ( )

Versiunea ( ) Versiunea 2.133 (23.04.2010) Generalitati: Inregistrari contabile pe subunitati: incepand cu aceasta versiune inregistrarile contabile operate pe o subunitate dar in numele altei subunitati se vor regasi

Lebih terperinci

Anexa la Ordinul nr /

Anexa la Ordinul nr / Anexa la Ordinul nr. 2471 / 29.12.2014 Denumire unitate de asistenţă Uas sociala () / 1 Asociația A.S. 2001 Iulia 510151, Iulia, str. Miron Costin nr.2, ap.5, jud. 1 2 Centrul de îngrijire la domiciliu

Lebih terperinci

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada Consiliul Judeţean Călăraşi Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 2014 Structura: Introducere Capitolul I Cadrul de referinţă. Analiza socio-economică şi de mediu 1. Starea

Lebih terperinci

VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA

VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA Ion ANGHEL,Ph.D., FRICS, MAA IVSC Professional Board Member CE DISCUTAM Cine are nevoie de standarde? Revolutia (renasterea!) valorii juste Ce zic acum beneficiarii

Lebih terperinci

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă 954616 RO www.rehau.ro Valabil din iulie 2013 REHAU îşi rezervă dreptul la modificări tehnice Construcţii Auto Industrie Această

Lebih terperinci

PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA ' Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, yang dalam Persetujuan ini disebut "Kedua Pihak", terdorong oleh keinginan

Lebih terperinci

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2 APLICAREA NPM si PSI 1.NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Prin legile tării noastre, fiecare om care munceşte este

Lebih terperinci

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie Exotica si cutremuratoarea Indonezie Florentin Smarandache Exotica şi cutremurătoarea Indonezie 1 Florentin SMARANDACHE Florentin SMARANDACHE EXOTICA SI CUTREMURATOAREA INDONEZIE Editura OFFSETCOLOR RmValcea

Lebih terperinci

OFERTA AUSTRIA

OFERTA AUSTRIA LISTA HOTELURI: OFERTA AUSTRIA 2015-2016 (CTRL + Click in lista de mai jos, pentru a accesa direct hotelul dorit) LANDUL SALZBURG Pensiunea Pinzgauerhof 3* - Kaprun... 3 Pensiunea Kappacher 3* - Kaprun...

Lebih terperinci

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE MODALITATE EFICIENTĂ, MODERNĂ ŞI PRACTICĂ DE REALIZARE A CABLAJULUI PROF. MAFTEAN LIVIU PALATUL COPIILOR SUCEAVA În societatea actuală are

Lebih terperinci

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list Master list Nr. Sportiv Nr. FER Viza med Cal Nr. FER Club 1 Moaca Marius Afrodita Agronomia Timisoara 2 Lupu Andreea Mary Agronomia Timisoara 3 Wenczel Sebastian Skyline Agronomia Timisoara 4 Rizac Laura

Lebih terperinci

VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL -

VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL - VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL - 1 CUPRI S INTRODUCTION... 6 MODULE 1 ACADEMIC LIFE... 10 UNIT 1. MODERN TRENDS IN HIGHER EDUCATION...

Lebih terperinci

Maxx Royal Belek Golf Resort. Distanțe si Transport. Întâmpinare Maxx

Maxx Royal Belek Golf Resort. Distanțe si Transport. Întâmpinare Maxx Pagina1 / 17 Actualizare 26.05.2016 09:42 Maxx Royal Belek Golf Resort Data Deschiderii 27 May 2011 Concept Maxx Inclusive Categoria 5*All Suite Hotel Adresă poștală Iskele Mevkii, Belek Compania Voyag

Lebih terperinci

BIOLOGIE GENERALĂ. - moleculară şi celulară - CURS VIII Codul gentic transcrierea şi traducerea informaţiei genetice

BIOLOGIE GENERALĂ. - moleculară şi celulară - CURS VIII Codul gentic transcrierea şi traducerea informaţiei genetice BIOLOGIE GENERALĂ - moleculară şi celulară - CURS VIII Codul gentic transcrierea şi traducerea informaţiei genetice DOGMA CENTRALĂ A BIOLOGIEI MOLECULARE Transcriere (transcripție) Traducere (translație)

Lebih terperinci

RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE 1 DCI Adalimumabum INDICATIA Adalimumabum în asociere cu metotrexat este indicat în tratamentul poliartritei reumatoide juvenile idiopatice,

Lebih terperinci

1+ 1 1! xt + 1 2! (xt)2 +...=e tx. g(t) =g 1 t + g 2 t , g 1 0. G x (t) :=e xg(t). G x (t) =p 0 (x)+ p 1(x) 1! t + p 2(x) p k (x) k!

1+ 1 1! xt + 1 2! (xt)2 +...=e tx. g(t) =g 1 t + g 2 t , g 1 0. G x (t) :=e xg(t). G x (t) =p 0 (x)+ p 1(x) 1! t + p 2(x) p k (x) k! GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVCIV) Nr. 3 / 2007 Metoda fuc iilor geeratoare II) de Liviu I. Nicolaescu urmare di um rul 2/2007 ) Abstract We survey, from a moder poit of view,

Lebih terperinci

GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI. Instrucţiuni de instalare şi utilizare

GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI. Instrucţiuni de instalare şi utilizare GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI SP Instrucţiuni de instalare şi utilizare Declaraţie de conformitate Declaraţie de conformitate Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele

Lebih terperinci

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A B U D I D A Y A C A B A I M E R A H P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P

Lebih terperinci

Dicţionar român-indonezian indonezian-român. Kamus Rumania-Indonesia Indonesia-Rumania

Dicţionar român-indonezian indonezian-român. Kamus Rumania-Indonesia Indonesia-Rumania Dan Sulugiuc Gun Mardiatmoko Dicţionar român-indonezian indonezian-român Kamus Rumania-Indonesia Indonesia-Rumania 1 Coperta: Dan Sulugiuc Coperta I Palatul Peleș Templul Prambanan Coperta IV Vedere din

Lebih terperinci

produs d inchiria eveniment

produs d inchiria eveniment Catalo pr entar produs d inchiria eveniment Tel.: 0728 031 031 www.mikadesign.ro/inchiriere-decoratiuni-evenimente Decoratiun Vintag, Shabb Chi, Glamour STYLING & INCHIRIERE -a dor cev ma specia, it dorest

Lebih terperinci

STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F.

STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F. STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F. Alba str. Olteniei, nr. 15, Alba Iulia 3 CSS LPS Alba

Lebih terperinci

PERNJATAAN BERS.AMA INDONESIA - RUM.ANIA PADA PERISTIWA KUNDJUNG.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. SUKARNO KE REPUBLIK RAKJAT RIDlANIA

PERNJATAAN BERS.AMA INDONESIA - RUM.ANIA PADA PERISTIWA KUNDJUNG.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. SUKARNO KE REPUBLIK RAKJAT RIDlANIA -, PERNJATAAN BERSAMA NDONESA - RUMANA PADA PERSTWA KUNDJUNGAN PRESDEN REPUBLK NDONESA DR SUKARNO KE REPUBLK RAKJAT RDlANA Atas undangan Presiden Presidium Dewan Perwakilan Agung Nasional Republik Rakjat

Lebih terperinci

PROFESORUL ŞI ALTERNATIVA CONSTRUCTIVISTĂ A INSTRUIRII

PROFESORUL ŞI ALTERNATIVA CONSTRUCTIVISTĂ A INSTRUIRII Elena JoiŃa (coordonator) Vali Ilie Remus Mogonea Ecaterina Frăsineanu Mihaela Popescu Florentina Mogonea Mihaela Ştefan Claudiu Bunăiaşu PROFESORUL ŞI ALTERNATIVA CONSTRUCTIVISTĂ A INSTRUIRII Material

Lebih terperinci

BABl TUJUAN KERJASAMA

BABl TUJUAN KERJASAMA NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NASIONAL USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI ROMANIA MEN GENAl KERJASAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii

Lebih terperinci

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCŢIUNI. DDI cu PROFIBUS-DP. Supliment pentru instrucţiunile de instalare şi utilizare

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCŢIUNI. DDI cu PROFIBUS-DP. Supliment pentru instrucţiunile de instalare şi utilizare GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCŢIUNI DDI cu PROFIBUS-DP Supliment pentru instrucţiunile de instalare şi utilizare CUPRINS Pagina. Simboluri folosite în acest document. Generalităţi. Date tehnice. Conectarea DDI

Lebih terperinci

Roo m_p ositi on MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, PLOIESTI PLOIESTI

Roo m_p ositi on MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, PLOIESTI PLOIESTI Student_Name Grade _ID Room _Name Roo m_p ositi on School_Name School_City MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, BEGA SEBASTIAN 2 Sala 4 20 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA

Lebih terperinci

ROMANIAN INTERNATIONAL DARTS OPEN - MENS SINGLES 9/29/2012

ROMANIAN INTERNATIONAL DARTS OPEN - MENS SINGLES 9/29/2012 ()MARTIN PHILIPSWAL :00 :00 :00 0 :00 :00 :0 :0 :0 :0 :00 IULIAN PETACROM HEJAS LASZLOROM ALEXANDRU PUIUROM DRAGOS ZAMFIRROM CATALIN ANTOHIROM KERTESZ BARNAROM RUCHOT FLORIANFRA ()CRISTIAN CORBUROM IULIAN

Lebih terperinci