Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat"

Transkripsi

1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat Penggal 2 Tahun 2014 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan guru atau pemeriksa dan calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 25 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia

2 KANDUNGAN Perkara Halaman BAHAGIAN I: GURU DAN PEMERIKSA 1 Pengenalan 3 2 Objektif 3 3 Pelaksanaan Kerja Kursus 3.1 Arahan Kerja Kursus 3.2 Tanggungjawab Pengetua 3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu 3.5 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta BAHAGIAN II: CALON 3.6 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 3.7 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta 3.8 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu 3.9 Kes Plagiat PBS 4 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Kerja Kursus 4.1 Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 4.2 Calon Sekolah Swasta 4.3 Calon Persendirian Individu Format Penulisan 19 6 Struktur Penulisan 19 7 Penskoran 20 8 Borang yang Digunakan Lampiran 1: Muka Hadapan Kerja Kursus Lampiran 2: Borang Perakuan Calon Lampiran 3: Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon

3 BAHAGIAN I: GURU DAN PEMERIKSA 1 PENGENALAN Setiap calon peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) wajib melaksanakan kerja kursus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Wajaran markah bagi kerja kursus ini adalah sebanyak 8%. Markah kerja kursus ini akan diambil kira bersama-sama dengan markah ujian bertulis penggal 1, 2, dan 3 bagi tujuan penggredan mata pelajaran. 2 OBJEKTIF Tujuan kerja kursus ini dilaksanakan adalah untuk menilai dan memperkukuh kebolehan dan keupayaan calon untuk 2.1 memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan sistem bahasa Melayu 2.2 menerapkan domain kemahiran insaniah dalam mata pelajaran ini 3 PELAKSANAAN KERJA KURSUS 3.1 Arahan Kerja Kursus (a) Kerja kursus bahasa Melayu ( ) wajib dilaksanakan oleh semua calon pada penggal 2. (b) Calon dikehendaki menulis lapan esei berdasarkan soalan yang disediakan oleh guru atau pemeriksa. (c) Tempoh pelaksanaan kerja kursus ini adalah sepanjang penggal Tanggungjawab Pengetua (a) Mempengerusikan Mesyuarat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tingkatan Enam peringkat sekolah (b) Memastikan semua calon yang menghasilkan mendapat bimbingan daripada guru (c) Memastikan pelaksanaan diserapkan dalam strategi pengajaran dan bukan merupakan kerja tambahan yang memerlukan persediaan dan waktu yang berasingan (d) Mendapatkan maklumat daripada guru bahasa Melayu mengenai perkembangan calon dan masalah yang mungkin dihadapi oleh calon (e) Memastikan dilaksanakan dengan teratur dalam tempoh yang ditetapkan (f) Memastikan calon dihantar kepada guru mengikut tarikh yang ditetapkan (g) Memastikan guru menyemak dan menilai calon berdasarkan skema pemarkahan yang ditetapkan oleh MPM (h) Memastikan guru menghantar markah calon kepada MPM mengikut tarikh yang ditetapkan (i) (j) Mengesahkan markah yang diperoleh calon dengan menandatangani borang rumusan markah yang dicetak daripada perisian e-submission Memastikan penyediaan ruang untuk penyimpanan evidens calon di sekolah 3

4 (k) Memastikan guru menyimpan evidens calon dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan (l) Memastikan evidens calon dilupuskan dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 3.3 Tanggungjawab Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan (c) Menyediakan soalan untuk calon. Soalan yang disediakan mestilah asli dan tidak diciplak daripada mana-mana sumber. Sekiranya guru menciplak soalan daripada mana-mana sumber, MPM akan mengarahkan guru berkenaan untuk menyediakan soalan esei semula dan calon perlu menulis esei berkenaan semula. (d) Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi setiap jenis format esei (e) Menyerahkan soalan kepada calon pada akhir P&P setiap format esei (f) Membimbing calon menghasilkan (g) Memastikan calon menulis esei dalam waktu P&P (h) Memastikan calon menulis kelapan-lapan esei tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber. Sewaktu, calon dibenarkan untuk membawa/merujuk kepada bahan-bahan rujukan yang berkaitan. Bahan rujukan boleh terdiri daripada isi-isi penting sahaja. Calon tidak dibenarkan untuk membawa bahan rujukan berbentuk esei penuh. Guru tidak dibenarkan untuk menyediakan draf jawapan atau esei penuh untuk calon. (i) (j) Memastikan calon menguasai format esei sebelum mengajarkan jenis format esei yang lain Memastikan semua calon menghantar kelapan-lapan untuk disemak dan dinilai. Sekiranya calon tidak menghantar salah satu esei, calon akan diberikan gred X. (k) Menyemak dan menilai calon berdasarkan skema pemarkahan yang ditetapkan oleh MPM (l) Memberikan peluang kepada calon untuk menambah baik markah masing-masing (m) Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2) yang telah ditandatangani oleh calon dan borang rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 3) (n) Menghantar markah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (o) Menyediakan sampel yang dihasilkan oleh calon untuk penyelarasan markah oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (p) Menyimpan evidens calon dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan (q) Melupuskan evidens calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 4

5 3.4 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus calon sekolah swasta dan calon persendirian individu) Tanggungjawab Pemeriksa Calon Sekolah Swasta (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Menyerahkan soalan esei kepada sekolah swasta yang ditetapkan oleh MPM. Soalan yang diserahkan mestilah merupakan soalan yang digunakan di sekolah pemeriksa sendiri. (c) Menandatangani borang rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 3) (d) Menyemak dan menilai calon berdasarkan skema pemarkahan yang ditetapkan oleh MPM (e) Menghantar markah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (f) Menyediakan sampel yang dihasilkan oleh calon untuk penyelarasan markah oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (g) Menyimpan evidens calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens sahaja) (h) Melupuskan evidens calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan (bagi sekolah swasta yang tidak dibenarkan untuk menyimpan evidens sahaja) Tanggungjawab Pemeriksa Calon Persendirian Individu (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Menemui calon untuk memberikan penerangan tentang pelaksanaan penulisan esei dari aspek pelaksanaan tugasan, penilaian tugasan, dan tarikh akhir penyerahan tugasan (c) Menyerahkan soalan esei kepada calon. Soalan yang diserahkan mestilah merupakan soalan yang digunakan di sekolah pemeriksa sendiri. (d) Memastikan calon menulis kelapan-lapan esei tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber. (e) Memastikan calon menghantar kelapan-lapan untuk disemak dan dinilai. Sekiranya calon tidak menghantar salah satu esei, calon akan diberikan gred X. (f) Menyemak dan menilai calon berdasarkan skema pemarkahan yang ditetapkan oleh MPM (g) Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2) yang telah ditandatangani oleh calon dan borang rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 3) (h) Menghantar markah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan (i) Menyediakan sampel yang dihasilkan oleh calon untuk penyelarasan markah oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) 5

6 (j) Menyimpan evidens calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan (k) Melupuskan evidens calon dalam tempoh enam bulan selepas tarikh keputusan STPM diumumkan 3.5 Tanggungjawab Guru Sekolah Swasta (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan dari aspek tugasan (c) Menghubungi pemeriksa yang ditetapkan oleh MPM untuk mendapatkan soalan (d) Menjalankan P&P bagi setiap jenis format esei (e) Membimbing calon menghasilkan (f) Memastikan calon menulis esei dalam waktu P&P (g) Memastikan calon menulis kelapan-lapan esei tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber. Sewaktu, calon dibenarkan untuk membawa/merujuk kepada bahan-bahan rujukan yang berkaitan. Bahan rujukan boleh terdiri daripada isi-isi penting sahaja. Calon tidak dibenarkan untuk membawa bahan rujukan berbentuk esei penuh. Guru tidak dibenarkan untuk menyediakan draf jawapan atau esei penuh untuk calon. (h) Memastikan calon menguasai format esei sebelum mengajarkan jenis format esei yang lain (i) (j) Menandatangani borang perakuan calon (lampiran 2) yang telah ditandatangani oleh calon Memastikan semua calon menghantar kelapan-lapan untuk disemak dan dinilai oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. Sekiranya calon tidak menulis salah satu esei, calon akan diberikan gred X. (k) Menyerahkan yang dihantar oleh calon kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM untuk disemak dan dinilai. Tarikh akhir penghantaran penulisan esei bagi setiap jenis format esei adalah seperti yang berikut: (i) Laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan: 21 Februari 2014 (ii) Memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi: 18 April

7 BAHAGIAN II: CALON 3.6 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan (c) Mengikuti sesi P&P bagi setiap jenis format esei (d) Menerima soalan daripada guru (e) Menulis esei secara individu dalam waktu P&P (f) Menulis lapan esei, iaitu satu esei bagi setiap format yang berikut: (i) Syarahan (ii) Ceramah (iii) Teks ucapan (iv) Memorandum (v) Laporan (vi) Minit mesyuarat (vii) Kertas cadangan (viii) Surat kiriman rasmi * Markah untuk surat kiriman rasmi tidak akan diambil kira dalam penggredan PBS Penggal 2. Sekiranya calon tidak menulis salah satu esei, calon akan diberikan gred X. (g) Menulis kelapan-lapan esei tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber. Sewaktu, calon dibenarkan untuk membawa/merujuk kepada bahan-bahan rujukan yang berkaitan. Bahan rujukan boleh terdiri daripada isi-isi penting sahaja. Calon tidak dibenarkan untuk membawa bahan rujukan berbentuk esei penuh. Guru tidak dibenarkan untuk menyediakan draf jawapan atau esei penuh untuk calon. (h) Menghantar kelapan-lapan kepada guru pada tarikh yang ditetapkan untuk disemak dan dinilai. Sekiranya calon tidak menghantar salah satu esei, calon akan diberikan gred X. (i) (j) Menambah baik markah yang telah disemak oleh guru. Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2). Borang perakuan hendaklah ditandatangani setelah selesai semua. 3.7 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Mendengar penerangan guru mengenai pelaksanaan (c) Mengikuti sesi P&P bagi setiap jenis format esei (d) Menerima soalan daripada guru (e) Menulis esei secara individu dalam waktu P&P 7

8 (f) (g) Menulis lapan esei, iaitu satu esei bagi setiap format yang berikut: (i) Syarahan (ii) Ceramah (iii) Teks ucapan (iv) Memorandum (v) Laporan (vi) Minit mesyuarat (vii) Kertas cadangan (viii) Surat kiriman rasmi * Markah untuk surat kiriman rasmi tidak akan diambil kira dalam penggredan PBS Penggal 2. Sekiranya calon tidak menulis salah satu esei, calon akan diberikan gred X. Menulis kelapan-lapan esei tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber. Sewaktu, calon dibenarkan untuk membawa/merujuk kepada bahan-bahan rujukan yang berkaitan. Bahan rujukan boleh terdiri daripada isi-isi penting sahaja. Calon tidak dibenarkan untuk membawa bahan rujukan berbentuk esei penuh. Guru tidak dibenarkan untuk menyediakan draf jawapan atau esei penuh untuk calon. (h) Menghantar kelapan-lapan kepada guru pada tarikh yang ditetapkan untuk disemak dan dinilai oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. Tarikh akhir penghantaran bagi setiap jenis format esei adalah seperti yang berikut: (i) (j) (i) Laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan: 21 Februari 2014 (ii) Memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi: 18 April 2014 Sekiranya calon tidak menulis salah satu esei, calon akan diberikan gred X. Menambah baik dari semasa ke semasa sebelum tarikh akhir penghantaran Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2). Borang perakuan hendaklah ditandatangani setelah selesai semua. 3.8 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu (a) Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon (b) Bertemu dengan pemeriksa untuk mendapatkan maklumat tentang pelaksanaan dari aspek pelaksanaan tugasan, penilaian tugasan, dan tarikh akhir penyerahan tugasan. (c) Menerima soalan daripada pemeriksa (e) Menulis esei secara individu (f) Menulis lapan esei, iaitu satu esei bagi setiap format yang berikut: (i) Syarahan (ii) Ceramah (iii) Teks ucapan 8

9 (iv) Memorandum (v) Laporan (vi) Minit mesyuarat (vii) Kertas cadangan (viii) Surat kiriman rasmi * Markah untuk surat kiriman rasmi tidak akan diambil kira dalam penggredan PBS Penggal 2. Sekiranya calon tidak menulis salah satu esei, calon akan diberikan gred X. (g) Menulis kelapan-lapan esei tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber (h) Menghantar kelapan-lapan kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada tarikh yang ditetapkan untuk disemak dan dinilai. Tarikh akhir penghantaran bagi setiap jenis format esei adalah seperti yang berikut: (i) (j) (i) Laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan: 21 Februari 2014 (ii) Memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi: 18 April 2014 Sekiranya calon tidak menulis salah satu esei, calon akan diberikan gred X. Menambah baik dari semasa ke semasa sebelum tarikh akhir penghantaran Menandatangani borang perakuan calon (Lampiran 2). Borang perakuan hendaklah ditandatangani setelah selesai semua. 3.9 Kes Plagiat PBS (a) Calon mestilah menulis esei sendiri, berdasarkan soalan yang disediakan oleh guru atau pemeriksa, tanpa meniru, menyalin, atau menciplak esei daripada mana-mana sumber. (b) Perbincangan soalan dan isi boleh diadakan dalam waktu P&P. Namun demikian, calon mesti menulis esei sendiri, tanpa bantuan daripada mana-mana pihak. (c) Jika calon didapati meniru, menyalin, atau menciplak mana-mana bahagian esei, calon akan diberikan 0 markah pada bahagian berkenaan. (d) Jika calon didapati meniru, menyalin, atau menciplak keseluruhan kandungan esei daripada mana-mana sumber, calon akan diberikan 0 markah untuk esei berkenaan. 9

10 4 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS 4.1 Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan 17/12/2013 Manual pelaksanaan Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon MPM memuat naik Manual PBS Bahasa Melayu pada 16 Disember 2013 Penyediaan soalan esei Menyediakan lapan soalan esei berdasarkan kandungan sukatan pelajaran 6/1/ /1/2014 Pengenalan Memberikan penerangan kepada calon tentang pelaksanaan dari aspek tugasan dan tarikh penyerahan tugasan Mendengar penerangan guru mengenai aspek tugasan yang perlu dilaksanakan 13/1/ /4/2014 Pengajaran dan pembelajaran (P&P) esei Mengadakan sesi P&P di dalam bilik darjah tentang format esei, seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran Mengikuti P&P dan mempelajari format esei 10

11 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan Penulisan esei Penghantaran, penyemakan, dan penilaian Menyerahkan soalan esei kepada calon dan membimbing mereka dalam Menyemak dan menilai berdasarkan skema pemarkahan yang ditetapkan oleh MPM * Pelaksanaan hendaklah dibuat apabila P&P bagi sesuatu format esei telah selesai. Menerima soalan esei dan menulis esei berdasarkan soalan yang diterima Menghantar yang dihasilkan kepada guru untuk disemak dan dinilai Penghantaran esei : Setiap yang dihasilkan oleh calon hendaklah terus dihantar kepada guru sebelum guru memulakan P&P bagi format esei yang lain. Penyemakan dan penilaian : Guru hendaklah menyemak dan menilai semua yang dihantar oleh calon. Guru mestilah memberikan peluang kepada calon untuk menambah baik markah masing-masing. 11

12 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Catatan 14/4/ /5/2014 Penghantaran markah kepada MPM Menghantar markah calon kepada MPM dengan menggunakan perisian e-submission Tidak berkenaan Penyelarasan PBS oleh KPK Mengemukakan sampel untuk penyelarasan markah oleh KPK Tidak berkenaan Sampel mestilah terdiri daripada calon yang dipilih oleh KPK. Jun 2014 Oktober 2015 Penyimpanan evidens Menyimpan evidens di sekolah dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan Tidak berkenaan 12

13 4.2 Sekolah Swasta Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon 17/12/2013 Manual pelaksanaan penulisan esei Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Tindakan Pemeriksa Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Catatan MPM memuat naik Manual PBS Bahasa Melayu pada 16 Disember /1/ /1/2014 Pengenalan Memberikan penerangan kepada calon mengenai pelaksanaan dari aspek tugasan dan tarikh penyerahan tugasan Mendengar penerangan guru mengenai aspek tugasan yang perlu dilaksanakan Menyerahkan soalan penulisan esei kepada guru sekolah swasta yang ditetapkan oleh MPM Menerima soalan daripada pemeriksa yang ditetapkan oleh MPM 13/1/ /2/2014 Pengajaran dan pembelajaran (P&P) esei Mengadakan sesi P&P di dalam bilik darjah bagi format esei yang berikut: (i) Laporan (ii) Teks ucapan (iii) Ceramah (iv) Syarahan Mengikuti P&P dan mempelajari format esei yang berikut: (i) Laporan (ii) Teks ucapan (iii) Ceramah (iv) Syarahan Tidak berkenaan 13

14 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan Penulisan esei Menyerahkan soalan kepada calon Membimbing calon menulis laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan Menulis laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru Tidak berkenaan 17/2/ /2/2014 Penghantaran, penyemakan, dan penilaian Memastikan semua calon menghantar laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan serta menyerahkannya kepada pemeriksa untuk disemak dan dinilai Menghantar laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan kepada guru untuk diserahkan kepada pemeriksa untuk disemak dan dinilai Menerima, menyemak, dan menilai laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan yang diserahkan oleh guru sekolah swasta 24/2/ /4/2014 Pengajaran dan pembelajaran (P&P) esei Mengadakan sesi P&P di dalam bilik darjah bagi format esei yang berikut: (i) Memorandum (ii) Minit mesyuarat (iii) Kertas cadangan (iv) Surat kiriman rasmi Mengikuti P&P dan mempelajari format esei yang berikut: (i) Memorandum (ii) Minit mesyuarat (iii) Kertas cadangan (iv) Surat kiriman rasmi Tidak berkenaan Penulisan esei Membimbing calon menulis memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi Menulis memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru Tidak berkenaan 14

15 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan 14/4/ /4/2014 Penghantaran, penyemakan, dan penilaian Memastikan semua calon menghantar memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi serta menyerahkannya kepada pemeriksa untuk disemak dan dinilai Menghantar memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi kepada pemeriksa untuk disemak dan dinilai Menerima, menyemak, dan menilai memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi yang diserahkan oleh guru sekolah swasta 14/4/ /5/2014 Penghantaran markah esei kepada MPM Tidak berkenaan Tidak berkenaan Menghantar markah calon kepada MPM melalui perisian e-submission Penyelarasan PBS oleh KPK Tidak berkenaan Tidak berkenaan Mengemukakan sampel untuk penyelarasan markah oleh KPK Sampel mestilah terdiri daripada penulisan esei calon yang dipilih oleh KPK. 15

16 Tarikh Perkara Tindakan Guru Tindakan Calon Tindakan Pemeriksa Catatan Jun 2014 Oktober 2015 Penyimpanan evidens Tidak berkenaan Tidak berkenaan Menyimpan evidens di JPN yang ditetapkan dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan 16

17 4.3 Calon Persendirian Individu Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan 17/12/2013 Manual pelaksanaan Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon Melayari portal MPM untuk memuat turun Manual PBS Bahasa Melayu yang disediakan oleh MPM untuk guru, pemeriksa, dan calon MPM memuat naik Manual PBS Bahasa Melayu pada 16 Disember 2013 Menghubungi calon persendirian individu yang telah ditetapkan oleh MPM untuk memaklumkan tarikh, masa, dan tempat untuk bertemu 6/1/ /1/2014 Pengenalan Bertemu dengan calon persendirian individu untuk memberikan penerangan tentang pelaksanaan dari aspek tugasan dan memaklumkan tarikh penyerahan tugasan Bertemu dengan pemeriksa untuk mendapatkan maklumat tentang pelaksanaan dari aspek tugasan dan tarikh penyerahan tugasan Menyerahkan soalan esei kepada calon 17

18 Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan 13/1/ /2/2014 Penulisan esei Tidak berkenaan Menulis empat esei berdasarkan soalan yang diberikan oleh pemeriksa (i) Laporan (ii) Teks ucapan (iii) Ceramah (iv) Syarahan 17/2/ /2/2014 Penghantaran dan penyemakan Menerima, menyemak, dan menilai penulisan esei laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan yang dihantar oleh calon persendirian individu Menghantar laporan, teks ucapan, ceramah, dan syarahan kepada pemeriksa untuk disemak dan dinilai 24/2/ /4/2014 Penulisan esei Tidak berkenaan Menulis empat esei berdasarkan soalan yang diberikan oleh pemeriksa (i) Memorandum (ii) Minit mesyuarat (iii) Kertas cadangan (iv) Surat kiriman rasmi 14/4/ /4/2014 Penghantaran dan penyemakan Menerima, menyemak, dan menilai penulisan esei memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi yang dihantar oleh calon persendirian individu Menghantar memorandum, minit mesyuarat, kertas cadangan, dan surat kiriman rasmi kepada pemeriksa untuk disemak 18

19 Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa Tindakan Calon Catatan 14/4/ /5/2014 Penghantaran markah esei kepada MPM Menghantar markah calon kepada MPM melalui perisian e-submission Tidak berkenaan Penyelarasan PBS oleh KPK Mengemukakan sampel penulisan esei untuk penyelarasan markah oleh KPK Tidak berkenaan Sampel mestilah terdiri daripada penulisan esei calon yang dipilih oleh KPK. Jun 2014 Oktober 2015 Penyimpanan evidens Menyimpan evidens penulisan esei calon di JPN yang ditetapkan dari tarikh penghantaran markah melalui e-submission tarikh keputusan STPM diumumkan Tidak berkenaan 5 FORMAT PENULISAN (i) Panjang esei yang dihasilkan mestilah antara patah perkataan. (ii) Esei mestilah ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. 6 STRUKTUR PENULISAN Penulisan esei oleh calon hendaklah mengikut format yang ditetapkan oleh MPM. (Rujuk Format dan Contoh Penulisan Esei Berformat PBS Bahasa Melayu) 19

20 7 PENSKORAN Skema Pemarkahan Esei Berformat (i) Skema pemarkahan laporan, syarahan, ceramah, teks ucapan, dan memorandum Perkara Kerelevanan Pendahuluan (2) Isi (12) Kesimpulan (2) Markah 16 Pengolahan 3 Bahasa 6 Jumlah 25 (ii) Skema pemarkahan minit mesyuarat Perkara Ketepatan format dan kandungan Tajuk Tarikh/Hari/Masa/Tempat Kehadiran 1.0 Ucapan 2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat 3.0 Perkara Berbangkit 4.0 Perbincangan Aktiviti/Mesyuarat 5.0 Hal-hal Lain 6.0 Penangguhan/Penutup Mesyuarat Tandatangan (1) (1) (1) (3) (1) (2) (6) (2) (1) (1) Markah 19 Bahasa 6 Jumlah 25 20

21 (iii) Skema pemarkahan kertas cadangan Perkara Ketepatan format dan kandungan Muka depan Pengenalan Objektif Rasional Tarikh/Hari/Masa/Tempat Peserta/Tetamu/Penceramah Program Tentatif Kewangan AJK Penutup Tandatangan (1) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) Markah 19 Bahasa 6 Jumlah 25 (iv) Skema pemarkahan surat kiriman rasmi Perkara Markah Ketepatan format dan kandungan 19 Nama dan alamat pengirim (1) Garis panjang (1) Nama dan alamat penerima Untuk perhatian (opsyenal) Rujukan/Tarikh (1) Rujukan kehormat (1) Tajuk surat (1) Pendahuluan surat (2) Isi surat (6) Perenggan penutup surat (2) Penamat surat/cogan kata (1) Pengakuan pengirim (1) Tandatangan dengan nama dan jawatan pengirim (1) Bahasa 6 (1) Jumlah 25 21

22 8 BORANG YANG DIGUNAKAN Terdapat tiga jenis borang yang digunakan, iaitu (i) Muka hadapan kerja kursus (Lampiran 1) (ii) Borang perakuan calon (Lampiran 2) (iii) Borang rumusan markah kerja kursus calon (Lampiran 3) 22

23 Lampiran 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2014 PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 2 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: BAHASA MELAYU 4 (910/4) FORMAT ESEI NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH MARKAH 23

24 Lampiran 2 BPC SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Borang Perakuan Calon Mata pelajaran: Bahasa Melayu Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon, dan dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/pemeriksa. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. Nama Calon... No. Kad Pengenalan Calon... Angka Giliran Calon... Nama Sekolah/Pusat PBS Calon... Makluman kepada Calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah merupakan hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman di atas. Saya telah menghasilkan semua kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali dengan penerangan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah (untuk calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan). Tandatangan Calon... Tarikh... Perakuan oleh Guru/Pemeriksa: Saya mengesahkan bahawa semua kerja kursus (kerja projek) Bahasa Melayu (910) telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus (kerja projek) calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus (kerja projek) tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon. Tandatangan Guru/Pemeriksa... Nama Guru/Pemeriksa... Tarikh... 24

25 Lampiran 3 BRMKKC SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA... BAHASA MELAYU (910/4: PENULISAN ESEI BERFORMAT) BORANG RUMUSAN MARKAH KERJA KURSUS CALON Nama Calon :... No. Kad Pengenalan : Angka Giliran : Format/Kriteria penilaian 1. Laporan 2. Syarahan 3. Ceramah 4. Teks ucapan 5. Memorandum Format/kriteria penilaian 6. Minit mesyuarat 7. Kertas cadangan 8. Surat Kiriman Rasmi Penilai Guru/pemeriksa Penyelaras Guru/pemeriksa Penyelaras Guru/pemeriksa Penyelaras Guru/pemeriksa Penyelaras Guru/pemeriksa Penyelaras Penilai Guru/pemeriksa Penyelaras Guru/pemeriksa Penyelaras Guru/pemeriksa Penyelaras Kerelevanan [16] Ketepatan format dan kandungan [19] Pengolahan [3] Bahasa [6] Bahasa [6] Jumlah [25] Jumlah [25] PENGAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Guru/Pemeriksa: Nama :.... No. Kad Pengenalan : Tarikh :... No. Telefon (sekolah) : (bimbit) : PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar. Tandatangan Penyelaras: Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh :... No. Telefon (sekolah) : (bimbit) : Nota: Jumlah markah yang diperoleh calon hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission mengikut tarikh yang ditetapkan oleh MPM. 25

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat

Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4): Penulisan Esei Berformat MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Bahasa Melayu Kertas 4 (910/4):

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) (Kerja Projek) Kertas 4 (922/4) Sepanjang

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas 5 (910/5) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Bahasa Melayu Kertas

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4)

Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin Kertas 4 (931/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kerja Kursus Usuluddin

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 MATA PELAJARAN/KOD: SYARIAH 4 (930/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/ PEMERIKSA TANDATANGAN GURU/PEMERIKSA TARIKH BPC BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Projek Kajian Seni Visual

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Bahasa Arab Kertas 5 (913/5)

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL CALON 1 [SEKOLAH KERAJAAN] PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATA PELAJARAN SYARIAH (930/4) PENGGAL 2: JANUARI

Lebih terperinci

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 (940/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2018 Buku panduan ini mengandungi 18

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) 1 930/4 STPM/S930 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) MANUAL KERJA KURSUS SYARIAH(930/4) PENGGAL 2: JANUARI HINGGA MEI 2017 Buku panduan ini mengandungi 16

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4)

Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4 (944/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Ekonomi Kertas 4

Lebih terperinci

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEJARAH LP/SVM/UT/2017 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN 2017 SEJARAH KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN SWASTA (ILKS)

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2016 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN LP/PT3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN ARAHAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2017 LP/UPSR/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS

Lebih terperinci

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut :

Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (UNTUK SKRIP CONTOH) KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 BAHASA MELAYU KERTAS 4: PENULISAN ESEI BERFORMAT (910/4) Nama:..

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (UNTUK SKRIP CONTOH) KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2018 BAHASA MELAYU KERTAS 4: PENULISAN ESEI BERFORMAT (910/4) Nama:.. TERHAD MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN (UNTUK SKRIP CONTOH) KERJA KURSUS PENGGAL

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur. 1.0 Latar Belakang ULBS Pentaksiran ULBS yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan berikut : 1.1 Bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid secara berfokus dalam kemahiran bertutur.

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) LP/ SPMU /2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, Calon Sekolah Swasta, dan Calon Persendirian Individu) 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

more examination papers at :

more examination papers at : JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (ULANGAN) 2015 TARIKH WAKTU 09:50 pagi - 10:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4)

Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi Kertas 4 (942/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIAN HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kajian Luar) Geografi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI

PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI PANDUAN PENTADBIRAN PELBAGAI INSTRUMEN SEJARAH & GEOGRAFI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEJARAH GEOGRAFI LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN LISAN MENDENGAR PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2014 1 KANDUNGAN HALAMAN 1.0 DASAR PENTADBIRAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 2017 TARIKH WAKTU 07:50 pagi - 08:00 pagi KOD NAMA KERTAS KERTAS... Ketua Pengawas mengarahkan calon menyemak butiran pada Kertas Jawapan Objektif

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2018 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/P16.3 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN STPM/MUET TAHUN*.. PENGGAL/ULANGAN/SESI*.. BORANG CADANGAN MARKAH SEMPADAN Kod Kertas:... Nama Mata Pelajaran:... Nama Ketua Pemeriksa:... Peringatan:

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1. OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN 1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. 1.2. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1.3. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SP/MD/F.Med/CP2) Edisi : 3 Tarikh efektif: 1 Disember 2014 1/7 KANDUNGAN 1.

Lebih terperinci

PENGURUSAN UJIAN KELAYAKAN PENDIDIKAN GURU

PENGURUSAN UJIAN KELAYAKAN PENDIDIKAN GURU PENSAN UJIAN MUKA SURAT : 1/11 BPG-K-PT-03 PENSAN UJIAN KELAYAKAN PENDIDIKAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: RAMLAH BINTI MOHAMED Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN F PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TERHAD Kod

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) CALON SEKOLAH KERAJAAN CALON SEKOLAH SWASTA Calon Sekolah Swasta : Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM Sekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) 1. Sedia dan Pilih Tajuk Projek 1.1. Sediakan tajuk atau bidang Projek Ilmiah Tahun Akhir selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum semester

Lebih terperinci

Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ)

Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Mesyuarat Pelaksanaan Peperiksaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Pelaksanaan Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-quran (KKQ) Carta Aliran Pelaksanaan Peperiksaan Kelas

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 LP/PMR 6 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti 1.1 Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran 1.2 Pemantauan

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014 LP/UPSR 18 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2014 2014 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA BAHAGIAN A GURU BESAR - ARAHAN AM LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 Draf 2 LP/UPSR/2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2012 HAKCIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan?

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan? FAQ s LMPK Lampiran 1 1) Siapa yang perlu menjalani LMPK? Pelajar-pelajar dari program Bacelor Pendidikan pada semester akhir. Setelah selesai mengikuti semua kursus wajib, major dan minor serta lulus

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA SEMESTER 1 SESI 1/2017 KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM)

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA SEMESTER 1 SESI 1/2017 KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) LP/SVM/UT/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA JADUAL WAKTU PENILAIAN AKHIR UJIAN BERTULIS DAN UJIAN AMALI SEMESTER 1 SESI 1/ KOLEJ VOKASIONAL KPM (KV KPM) HAK

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 KANDUNGAN MUKA SURAT A. TUJUAN 3 B. LATAR BELAKANG 3 C. TANGGUNGJAWAB FAKULTI DAN PUSAT 3 a. Dekan/Timbalan

Lebih terperinci

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Kursus: Program: Kumpulan: Disediakan oleh: EDU 3053 - Teknologi

Lebih terperinci

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1.0 PENDAHULUAN 1.1. Dengan terlaksananya Sistem Saraan Malaysia, semua pegawai baru Perkhidmatan Awam diwajibkan mengikuti Kursus Induksi sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Peraturan ini berkuat kuasa

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011

PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 MUET/D1(PT) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MUET PERTENGAHAN TAHUN 2011 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI DIKELUARKAN OLEH MAJLIS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU MUKA SURAT : 1/12 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN PENSAN PEPERIKSAAN DAN SENAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA MUET/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) SESI NOVEMBER 2017 UNTUK JABATAN PENDIDIKAN NEGERI/ PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI MAJLIS

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK021 Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) (Arahan kerja ini diguna pakai untuk Fakulti yang tidak mempunyai arahan kerja atau panduan khusus Disertasi/Projek Bacelor mengikut kesesuaian

Lebih terperinci

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PANDUAN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PEMENTORAN PENGESANAN PENYELARASAN PEMANTAUAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 i @ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Hak Cipta

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA STPM/D1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PANDUAN PENDAFTARAN CALON SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2015 PENGGAL 1 STPM 2015 UNTUK JABATAN PELAJARAN NEGERI/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH/ SEKOLAH/INSTITUSI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar

1/6 RASMI (MASA) 2 hari September 2016 Fakulti / Bendahari / PPS / PTM / Pelajar JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I SESI 2016/2017 * PROGRAM PASCASISWAZAH SECARA KERJA

Lebih terperinci

CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK BORANG PERMOHONAN

CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK BORANG PERMOHONAN CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK BORANG PERMOHONAN Sila baca arahan berikut dengan teliti sebelum melengkapkan permohonan: 1. Setiap pemohon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja. 2. Semua

Lebih terperinci

KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN

KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN Anjuran Bersama: Dengan Kerjasama: KURSUS BAHASA MELAYU BERAKREDITASI SEKTOR PERKHIDMATAN KEWANGAN Tingkatkan Prestasi Kerjaya dengan Menguasai Bahasa Melayu PENGENALAN Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 LP/UPSR/CBK 18A LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN CALON BERKEPERLUAN KHAS UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 2013 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK

PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) TUGASAN PROJEK PROGRAM: PISMP (PEMBELAJARAN JARAK JAUH) NAMA GURU PELATIH: KURSUS: Penyelidikan Tindakan II Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) SEMESTER:

Lebih terperinci

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 2 KP(BPPA)300-15/2/17(1) BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 Semua Setiausaha/ Pengarah Bahagian Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah

Lebih terperinci

Projek MTE3102E_PPG Jan2014

Projek MTE3102E_PPG Jan2014 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM TUGASAN PROJEK Program : PISMP-PPG Nama Pelajar : Kod & Nama Kursus : MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik Semester : 1 / 2014 Tarikh Mula : 22 Feb

Lebih terperinci

PROSES KERJA PEMBENTUKAN/PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR

PROSES KERJA PEMBENTUKAN/PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR LAMPIRAN I PROSES KERJA PEMBENTUKAN/PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR Mula 1 Dekan Pusat Pengajian keluarkan arahan kepada setiap Pensyarah untuk sediakan soalan mengikut kurikulum yang dipersetujui.

Lebih terperinci