PANDUAN PENGGUNA ADMIN VER1.0(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012 BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENGENALAN LOG KE DALAM SISTEM.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN PENGGUNA ADMIN VER1.0(ELPPT AKADEMIK SKT AKADEMIK) March 30, 2012 BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENGENALAN LOG KE DALAM SISTEM."

Transkripsi

1 KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 PENGENALAN LOG KE DALAM SISTEM. 3 3 PROSES DAFTAR. 6 4 PROSES SEMAKAN PROSES INPUT PEMBERAT PROSES LAPORAN

2 1. PENGENALAN 1.1. Sistem Laporan Penilaian Prestasi Tahunan(SKT Akademik) diwujudkan bagi memberi keluwesan kepada pegawai akademik memilih wajaran mengikut komponen-komponen berikut: Pengajaran Penyeliaan Penyelidikan Penerbitan Klinikal * Perkhidmatan Profesional Pentadbiran dan Kepimpinan Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi 1.2. Setiap komponen mempunyai julat wajaran masing-masing di mana komponen Pengajaran, Penyeliaan, Penyelidikan, Penerbitan dan Klinikal dengan julat antara 0 55, Perkhidmatan Profesional dengan julat antara 5 30 dan komponen Pentadbiran Dan Kepimpinan dengan julat antara Julat bagi komponen Kualiti Peribadi di tetapkan 10 dan julat bagi komponen Sumbangan Dan Kegiatan Di Luar Tuags Rasmi di antara Komponen-komponen tersebut di pecahkan mengikut skop masing-masing. Di bawah skop I merangkumi komponen Pengajaran dan Penyeliaan dengan julat skop antara 10-55, skop II merangkumi komponen Penyelidikan dan Penerbitan dengan julat skop antara 10-55, skop III merangkumi Klinikal, Perkhidmatan Profesional dan Pentadbiran dan Kepimpinan dengan julat skop di antara 5 55(khas untuk pegawai akademik di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dan Fakulti Perubatan Veterinar) Sekiranya komponen Klinikal tidak terlibat maka julat skop III akan mengandungi hanya komponen Perkhidmatan Profesional dan Pentadbiran dan Kepimpinan dan julatnya ditentukan di antara Bagi skop IV merangkumi komponen Kualiti Peribadi dan ditetapkan sebanyak 10 dan skop V merangkumi komponen Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi dengan julat skop antara Nilai julat ini akan dikawal selia oleh pejabat pendaftar dan nilai julat ini boleh diubah sekiranya terdapat perubahan dari segi julat komponen dan julat skop tersebut. Di bawah ini ditunjukkan di jadual 1 pecahan bagi julat skop dan julat komponen tersebut. 2

3 SKOP JULAT SKOP KOMPONEN JULAT KOMPONEN I Pengajaran 0 55 Penyeliaan 0 55 II Penyelidikan 0 55 Penerbitan Klinikal * 0 55 III 5 40 Perkhidmatan Profesional 5 30 Pentadbiran dan Kepimpinan 5 40 IV 10 Kualiti Peribadi 10 V 5 20 Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi 5 20 Jadual Dalam mengawal selia proses mengisi/mengemaskini nilai pemberat/julat tersebut, peranan ADMIN/URUSETIA akan dapat melaksanakan proses tersebut Bagi peranan ADMIN, keseluruhan fungsi dapat digunakan iaitu: Daftar Pengguna(Peranan ADMIN sahaja) Daftar Sesi Pengisian Wajaran Semakan Makluman PYD Semakan Wajaran PYD/PPP/PPK Input Pemberat Komponen Pengajaran Input Pemberat Komponen Penyeliaan Input Pemberat Komponen Penyelidikan Input Pemberat Komponen Penerbitan Input Julat Komponen Input Julat Skop Laporan Tidak Isi Wajaran Oleh PPP Laporan Tidak Isi Wajaran Oleh PPK Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Pilihan Wajaran PYD Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Pilihan Wajaran PPP Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Pilihan Wajaran PPK Statistik Pengisian Wajaran Panduan Pengguna 3

4 2. LOG KE DALAM SISTEM 2.1. Sila ke URL berikut : Laman login dipaparkan Rajah Masukkan ID putra dan katalaluan. Jika tidak berjaya, mesej dipaparkan. Rujuk rajah 2 Rajah Jika berjaya, laman sistem elppt Akademik dan fungsi-fungsi dipaparkan. Lihat di rajah 3 di bawah. 4

5 Rajah 3 5

6 3. PROSES DAFTAR 3.1. Bagi peranan ADMIN, fungsi Daftar Pengguna diaktifkan. Klik pada pautan Daftar Pengguna. Antaramuka daftar pengguna dipaparkan. Lihat rajah 4 Rajah Masukkan maklumat-maklumat di ruangan yang diperlukan. Klik butang Simpan. Senarai maklumat pengguna dengan peranan masing-masing dipaparkan dalam jadual 1. Jadual 1 6

7 3.3. Untuk mengeluarkan dari senarai, klik pada pautan Buang. Sistem akan mengeluarkan pengguna dari senarai tersebut Fungsi menetapkan sesi pengisian wajaran mengikut peranan PYD/PPP/PPK, klik pada pautan Tarikh Sesi Pengisian. Antaramuka input tarikh sesi pengisian dipaparkan. Lihat rajah Rajah Masukkan tarikh-tarikh yang sesuai mengikut sesi yang dikehendaki mengikut kategori sama ada PYD/PPP/PPK. Pastikan bahawa tarikh-tarikh yang dimasukkan TIDAK bertindih antara satu kategori dengan kategori yang lain. Paparan sesi yang telah diisi ditunjukkan dalam jadual 2 di bawah Jadual Untuk mengeluarkan dari senarai, klik pada pautan Buang. Sistem akan mengeluarkan pengguna dari senarai tersebut. 7

8 4. PROSES SEMAKAN 4.1. Makluman PYD Proses ini adalah untuk melaksanakan pertukaran PPP, PPP2(jika ada) dan PPK Senarai nama PYD yang memaklumkan untuk dibuat pertukaran PPP/PPP2/PPK akan dipaparkan. Lihat rajah 5 Rajah Klik pada pautan di lajur Id Pekerja dan antaramuka profail dipaparkan. Lihat rajah 6 8 Rajah 6

9 Perubahan nilai boleh dilaksanakan dengan klik pada imej atau pada nama dalam kotak kuning. Lihat rajah 7, rajah 8 dan rajah 9 Klik butang Simpan Rajah 7 Klik butang Simpan Klik pada nama untuk pilihan Klik pada nama untuk paparan terus Rajah 8 Klik butang Simpan Rajah 9 9

10 4.2. Wajaran PYD/PPP/PPK Klik pada pautan Wajaran PYD/PPP/PPK dan sistem akan memaparkan antaramuka input Id Pekerja. Lihat rajah 10 di bawah Rajah Masukkan Id Pekerja di ruangan yang disediakan dan klik butang Semak Sistem akan memaparkan peratusan wajaran PYD/PPP/PPK. Lihat rajah 11 Rajah Peratusan wajaran mengikut komponen boleh dikemaskini dengan klik pada pautan di nilai wajaran di lajur Draf. Sistem akan memaparkan antaramuka input pengiraan bagi komponen pengajaran, penyeliaan, penyelidikan dan penerbitan manakala pilihan wajaran secara drop-list bagi komponen Klinikal, Perkhidmatan Profesional, Pentadbiran dan Kepimpinan dan Sumbangan dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi. Sila rujuk panduan pengguna PYD langkah-langkah untuk melaksanakan pengiraan dan pilihan tersebut. 10

11 Setelah pengisian peratusan wajaran telah lengkap di lajur Draf, sila buat pilihan peranan sama ada PYD/PPP/PPK. Lihat rajah 12 Rajah Klik butang Klik untuk Pengesahan bagi memasukkan peratusan wajaran yang telah dikemaskini untuk disimpan dalam lajur Final Mesej berikut dipaparkan jika syarat-syarat telah dipatuhi. Lihat rajah 13 Rajah Peratusan wajaran dipaparkan di lajur Final mengikut pilihan peranan. Lihat rajah Rajah 14

12 Proses yang sama juga boleh dilaksanakan untuk peratusan wajaran pilihan PPP dan PPK. 12

13 5. PROSES INPUT PEMBERAT 5.1. Bagi menginput/kemaskini nilai pemberat bagi komponen pengajaran, klik pada pautan Komponen Pengajaran. Antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen pengajaran dipaparkan. Lihat rajah 15 Rajah Masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan pemberatnya dalam ruangan yang disediakan. Setelah itu, klik butang Simpan. Paparan nilai-nilai pemberat ditunjukkan seperti dalam jadual 3 Jadual Untuk menukar nilai-nilai pemberat tersebut, klik pada pautan Kemaskini dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen pengajaran. Semasa proses kemaskini, medan Kategori tidak diaktifkan. Setelah perubahan dilakukan, klik butang Simpan. Sistem memapar kembali senarai nilainilai terkini seperti di jadual 3 di atas Bagi menginput/kemaskini nilai pemberat bagi komponen penyeliaan, klik pada pautan Komponen Penyeliaan. Antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen penyeliaan dipaparkan. Lihat rajah 16 13

14 Rajah Masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan pemberatnya dalam ruangan yang disediakan. Setelah itu, klik butang Simpan. Paparan nilai-nilai pemberat ditunjukkan seperti dalam jadual 4 Jadual Untuk menukar nilai-nilai pemberat tersebut, klik pada pautan Kemaskini dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen penyeliaan. Semasa proses kemaskini, medan Jenis Pelajar tidak diaktifkan. Setelah perubahan dilakukan, klik butang Simpan. Sistem memapar kembali senarai nilainilai terkini seperti di jadual 4 di atas Bagi menginput/kemaskini nilai pemberat bagi komponen penyelidikan, klik pada pautan Komponen Penyelidikan. Antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen penyelidikan dipaparkan. Lihat rajah 17 14

15 Rajah Masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan pemberatnya dalam ruangan yang disediakan. Nilai bagi gred ditentukan dengan nilai berikut: Bagi gred 1 untuk gred gaji DS DU 2/45/51/ Bagi gred 2 untuk gred gaji DS DU 53/ Bagi gred 3 untuk gred gaji VU4/VK5/VK6/VK Setelah itu, klik butang Simpan. Paparan nilai-nilai pemberat ditunjukkan seperti dalam jadual 5 Jadual Untuk menukar nilai-nilai pemberat tersebut, klik pada pautan Kemaskini dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen penyelidikan. Semasa proses kemaskini, medan Gred dan Wajaran tidak diaktifkan. Setelah perubahan dilakukan, klik butang Simpan. Sistem memapar kembali 15

16 senarai nilai-nilai terkini seperti di jadual 5 di atas Bagi menginput/kemaskini nilai pemberat bagi komponen penyelidikan, klik pada pautan Komponen Penerbitan. Antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen penerbitan dipaparkan. Lihat rajah 18 Rajah Masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan pemberatnya dalam ruangan yang disediakan. Nilai bagi gred ditentukan dengan nilai berikut: Bagi gred 1 untuk gred gaji DS DU 2/45/51/ Bagi gred 2 untuk gred gaji DS DU 53/ Bagi gred 3 untuk gred gaji VU4/VK5/VK6/VK Setelah itu, klik butang Simpan. Paparan nilai-nilai pemberat ditunjukkan seperti dalam jadual 6 Jadual Untuk menukar nilai-nilai pemberat tersebut, klik pada pautan Kemaskini dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antaramuka input/kemaskini pemberat bagi komponen penerbitan. Semasa proses kemaskini, medan Gred dan Wajaran tidak 16

17 diaktifkan. Setelah perubahan dilakukan, klik butang Simpan. Sistem memapar kembali senarai nilai-nilai terkini seperti di jadual 6 di atas Bagi menginput/kemaskini nilai julat komponen, klik pada pautan Julat Komponen. Antaramuka input/kemaskini julat komponen penerbitan dipaparkan. Lihat rajah 19 Rajah Masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan julatnya dalam ruangan yang disediakan Setelah itu, klik butang Simpan. Paparan nilai-nilai julat mengikut komponen ditunjukkan seperti dalam jadual 7 Jadual Untuk menukar nilai-nilai pemberat tersebut, klik pada pautan Kemaskini dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antaramuka input/kemaskini julat komponen. Semasa proses kemaskini, medan Komponen tidak diaktifkan. Setelah perubahan dilakukan, klik butang Simpan. Sistem memapar kembali senarai nilai-nilai terkini seperti di jadual 6 di atas. 17

18 5.19. Bagi menginput/kemaskini nilai julat skop, klik pada pautan Julat Skop. Antaramuka input/kemaskini julat komponen penerbitan dipaparkan. Lihat rajah 20 Rajah Masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan julatnya dalam ruangan yang disediakan Setelah itu, klik butang Simpan. Paparan nilai-nilai julat mengikut skop ditunjukkan seperti dalam jadual 8 Jadual Untuk menukar nilai-nilai pemberat tersebut, klik pada pautan Kemaskini dan nilai-nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam antaramuka input/kemaskini julat skop. Semasa proses kemaskini, medan Skop tidak diaktifkan. Setelah perubahan dilakukan, klik butang Simpan. Sistem memapar kembali senarai nilai-nilai terkini seperti di jadual 8 di atas. 18

19 6. PROSES LAPORAN 6.1. Terdapat 4 jenis format laporan yang boleh dikeluarkan. Format laporan tersebut berdasarkan pada: Laporan pilihan wajaran PPP Laporan pilihan wajaran PPK Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PYD Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PPP Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PPK Statistik Pengisian Wajaran 6.2. Laporan pilihan wajaran PPP Format laporan ini akan memaparkan jadual di mana PPP belum mengisi Cadangan Pilihan Wajaran. Lihat rajah 21 Rajah Klik pada pautan Nama PPP1 untuk mendapatkan senarai PYD di bawah seliaan PPP. Lihat rajah 22 19

20 Rajah Laporan pilihan wajaran PPK Format laporan ini akan memaparkan jadual di mana PPK belum mengisi Cadangan Pilihan Wajaran. Lihat rajah 23 Rajah Klik pada pautan Nama PPK untuk mendapatkan senarai PYD di bawah seliaan PPK. Lihat rajah 24 20

21 Rajah Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PYD Format untuk laporan di atas seperti ditunjukkan dalam rajah 25 di bawah Rajah Klik pada pautan Fakulti dan format laporan keseluruhan SKT Akademik mengikut Fakulti dipaparkan seperti di rajah 26 di bawah 21

22 Rajah Untuk mendapatkan jumlah peratusan pilihan wajaran, klik pada pautan imej berikut dan format laporan ringkasan jumlah peratusan wajaran PYD berdasarkan komponen mengikut pecahan gred jawatan. Lihat rajah 27 Rajah Klik pada pautan di ruangan mengikut gred gaji dan komponen yang berkaitan bagi memaparkan senarai nama PYD yang mengambil wajaran bagi komponen tersebut. Lihat rajah 28 Rajah 28 22

23 6.5. Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PPP dan Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PPK Format laporan adalah mengikut format laporan Laporan Keseluruhan PTJ Berdasarkan Jumlah Peratusan Wajaran PYD 6.6. Statistik Pengisian Wajaran Format laporan statistik ditunjukkan seperti di rajah 29, 30, 31 dan 32 di bawah Rajah 29 23

24 Rajah Klik pada pautan di nilai Jumlah Keseluruhan bilangan pegawai akademik yang telah mengisi peratusan wajaran (PYD) ntuk melihat senarai nama pegawai akademik mengikut PTJ masing-masing. Lihat rajah 31 24

25 Rajah 31 25

26 Rajah Klik pada pautan di nilai Jumlah Keseluruhan bilangan pegawai akademik yang belum mengisi peratusan wajaran (PYD) untuk melihat senarai nama pegawai akademik mengikut PTJ masing-masing. Lihat contoh di rajah 32 Rajah 32 26

27 Rajah Rajah 33 menunjukkan bilangan PPP / PPK yang telah mengisi pilihan wajaran masing-masing. - tamat 27

Pengenalan (Modul Wajaran KPI)

Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1 2 Pengenalan (Modul Wajaran KPI) 1. Modul Wajaran KPI Pentadbir adalah terdiri daripada 5 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai yang Dinilai (PYD) bagi memudahkan proses menginput, memilih

Lebih terperinci

M A N U A L PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KONTRAK 3K (SPK3K) KONTRAK KEBERSIHAN KONTRAK KESELAMATAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN ASRAMA

M A N U A L PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KONTRAK 3K (SPK3K) KONTRAK KEBERSIHAN KONTRAK KESELAMATAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN ASRAMA M A N U A L PENGGUNA SISTEM (SPK3K) KONTRAK KEBERSIHAN KONTRAK KESELAMATAN KONTRAK BEKALAN MAKANAN ASRAMA * B a h a g i a n A u d i t D a l a m * K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y s i a

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi 0 MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-prestasi Disediakan oleh : Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi dan Bahagian Pengurusan Maklumat KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 PENDAHULUAN Manual

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL REKOD PERIBADI (PENTADBIR SUMBER MANUSIA) JABATAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN Muka surat : 1/11 PENGURUSAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian pegawai dan pencapaian kerja tahun

Lebih terperinci

Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat

Senarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Muka depan 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1 Rekabentuk

Lebih terperinci

MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM

MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM A. Log Masuk 1. Sebelum menggunakan sistem Permohonan Pengajaran Sambilan & Kelulusan Ketua Jabatan/Dekan, pentadbir sistem setiap Ptj perlu

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MODUL BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK DIGUNAPAKAI PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN STRUKTUR PROSES BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM.

Manual Pengguna. Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM. Manual Pengguna Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 30/04/13 Saeimah Draf Document Sign-Off Nama dan Jawatan Tandatangan

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 3 : MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PROSES KERJA : 3.1 Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN

SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN OPR/iDEC/DF03/Perancangan UAT EDISI PERTAMA MANUAL PENGGUNA PEMOHON DAN PEGAWAI PENGESAHAN (WAKIL PTJ) -Versi 1.0 SISTEM PEMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN 14 NOVEMBER 2014 Oleh: Pusat Pembangunan Maklumat

Lebih terperinci

MODUL PENGURUSAN PRESTASI H R M I S SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM 1

MODUL PENGURUSAN PRESTASI H R M I S SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM 1 K E M E N T E R I A N P E L A J A R A N M A L A Y S I A MODUL PENGURUSAN PRESTASI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEM SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Halaman Log Masuk 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN STAF (E-PRESTASI) 1. Alamat untuk online adalah http://eprestasi1.usim.edu.my 2. Login menggunakan No Staf dan kata laluan e-wadi 3. Pastikan maklumat

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR -

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - 1.0 Pendaftaran Sistem Pelajar perlu mendaftar sebagai pengguna di sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar dengan menekan butang Pelajar pada paparan PENDAFTARAN SISTEM. Pelajar

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Tajuk 6: PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Apabila Pegawai Penerima Barang menerima barangan yang dibekalkan secara separa,

Lebih terperinci

MANUAL USER IPTA/IPTS UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH

MANUAL USER IPTA/IPTS UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH MANUAL USER IPTA/IPTS UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 1.0 PENGENALAN Manual ini disediakan untuk memperincikan tatacara penggunaan Sistem Penempatan Pelajar IPTA/IPTS Di Fasiliti

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING -

MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING - MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING - Bil Isi Kandungan Muka Surat 1.0 Log Masuk Pembimbing 1 2.0 Menu Utama Pembimbing 3 3.0 Menu Surat 3 4.0 Menu Kemaskini Profial 4 5.0 Menu Penilaian LM 5.1 Penetapan Pembimbing

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 - Pemohon 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Panduan Pengguna OPAL

Panduan Pengguna OPAL Panduan Pengguna OPAL Pegawai Penilai Pertama, Pegawai Penilai Kedua & Pegawai Penilai Sumber Manusia opal.uitm.edu.my U n i v e r s i t i T e k n o l o g i M A R A PENGENALAN Online Performance Appraisal

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK)

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Versi 1.0 ISI KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA BAGI SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) POLITEKNIK TUANKU

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G -

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS PANDUAN PENGGUNA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA BAGI PENGUJIAN SISTEM MAKLUMAT ALUMNI MODUL PENGGUNA (ALUMNI)

MANUAL PENGGUNA BAGI PENGUJIAN SISTEM MAKLUMAT ALUMNI MODUL PENGGUNA (ALUMNI) 1.0 Antaramuka Utama MANUAL PENGGUNA BAGI PENGUJIAN SISTEM MAKLUMAT ALUMNI MODUL PENGGUNA (ALUMNI) Rajah 1.0: Antaramuka Utama SisMA 1 Antaramuka Utama SisMA terdiri daripada 4 fungsi asas dan setiap satu

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR -

MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - MANUAL PENGGUNA - PELAJAR - Bil Isi Kandungan Muka Surat 1.0 Log Masuk Pelajar 1 2.0 Menu Utama Pelajar 2 3.0 Menu Konfigurasi Sistem 3.1 Tukar Kata Laluan 3.2 Log Keluar 2 2 3 4.0 Menu Kemaskini Profial

Lebih terperinci

Panduan Pengguna EZ Leave Application (versi WEB) UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM. Disediakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat, PPSPPA

Panduan Pengguna EZ Leave Application (versi WEB) UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM. Disediakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat, PPSPPA UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM ISI KANDUNGAN KANDUNGAN MUKASURAT 2 CIRI-CIRI EZ LEAVE APPLICATION 3 CARA-CARA INSTALASI 4 1.0 MEMULAKAN SISTEM 1.1 PENGGUNA SISTEM 1.2 PENTADBIR SISTEM 1.3 PENERANGAN MENU

Lebih terperinci

[PANDUAN PENGGUNA 1.0] MODUL PENDAFTARAN PEMBAWA DOKUMEN

[PANDUAN PENGGUNA 1.0] MODUL PENDAFTARAN PEMBAWA DOKUMEN Stamps Assesment and Payment System [PANDUAN PENGGUNA 1.0] MODUL PENDAFTARAN PEMBAWA DOKUMEN Log Rujukan Tarikh Versi Disediakan Butiran 26 Nov 2013 1.0 Jabatan Teknologi Maklumat, Lembaga Hasil Dalam

Lebih terperinci

MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS)

MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS) MANUAL e-gerak JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN (JPNNS) Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) ISI KANDUNGAN Pendahuluan.1 Objektif.1 Cara Penggunaan.2 1. Laman Utama.2 2. Log Masuk.4 3. Menu Utama.6 4. Kemaskini

Lebih terperinci

SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU)

SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU) SISTEM ISAC TERAGIH CARA-CARA PENGGUNAAN SISTEM BAGI MODUL PERMOHONAN (INDIVIDU) ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan... 2 1.1 Akses kepada Laman Utama Sistem ISAC... 2 1.2 Laman Utama Sistem ISAC... 3 1.3 Log

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MYFIT INSTITUT SUKAN NEGARA PANDUAN PENGGUNA SISTEM MYFIT INSTITUT SUKAN NEGARA

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MYFIT INSTITUT SUKAN NEGARA PANDUAN PENGGUNA SISTEM MYFIT INSTITUT SUKAN NEGARA PANDUAN PENGGUNA SISTEM MYFIT 1 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MYFIT INSTITUT SUKAN NEGARA PENGENALAN Sistem Myfit merupakan satu sistem berasaskan web kemasukan data dan analisis prestasi peserta (iaitu pegawai

Lebih terperinci

Rajah 1 : Laman Utama Portal Rasmi POLISAS

Rajah 1 : Laman Utama Portal Rasmi POLISAS Sistem Aplikasi TRANSBooking 1) Buka Portal Rasmi POLISAS (http://www.polisas.edu.my) melalui Mozilla Firefox 2) Pada ruangan PERKHIDMATAN ONLINE >> INTRANET, Klik Rajah 1 : Laman Utama Portal Rasmi POLISAS

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

ZULKIFLI ALANG MAHAT. 1 P a g e

ZULKIFLI ALANG MAHAT. 1 P a g e 1 P a g e ZULKIFLI ALANG MAHAT MODUL E-KEDATANGAN DAN SMS Langkah Penggunaan e-kedatangan 1. Taip gg.gg/smssekolah2 pada browser 2. Masukkan katalaluan dan tekan butang Login 3. Anda akan dibawa ke menu

Lebih terperinci

Sistem Pengurusan Latihan

Sistem Pengurusan Latihan PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Pengurusan [Permohonan ] M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2011 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM

PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM PANDUAN PENGGUNA HRMIS ATM Modul Pengambilan (Fungsi Permohonan untuk Orang Awam) Versi 1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA Angkatan Tentera Malaysia 2015 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan

Lebih terperinci

Makluman. Kandungan manual ini mungkin akan berubah, dari masa ke semasa agar selaras. dengan polisi kehadiran KPTM. Tarikh manual: 30 Jun 2016

Makluman. Kandungan manual ini mungkin akan berubah, dari masa ke semasa agar selaras. dengan polisi kehadiran KPTM. Tarikh manual: 30 Jun 2016 Makluman Kandungan manual ini mungkin akan berubah, dari masa ke semasa agar selaras dengan polisi kehadiran KPTM Tarikh manual: 30 Jun 2016 Manual Pengguna 1 Sistem Kehadiran Biometrik Tarikh Kemaskini:

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI i ISI KANDUNGAN PENGENALAN... 3 PORTAL 1MTC... 4 1 LAMAN UTAMA... 4 1.0 Mengenai Laman Utama...

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING -

MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING - MANUAL PENGGUNA - PEMBIMBING - Bil Isi Kandungan Muka Surat 1.0 Log Masuk Pembimbing 1 2.0 Menu Utama Pembimbing 2 3.0 Menu Konfigurasi Sistem 3.1 Tukar Kata Laluan 3.2 Log Keluar 2 3 4 4.0 Menu Kemaskini

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 9 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 (PENSYARAH PUSAT ASASI

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA E-PENGURUSAN ALAT TULIS

MANUAL PENGGUNA E-PENGURUSAN ALAT TULIS MANUAL PENGGUNA E-PENGURUSAN ALAT TULIS Pengenalan Sistem ini berfungsi sebagai permohonan serta pengurusan stok alat tulis di Stor Pusat. Dengan sistem ini, proses permohonan alat tulis dapat dilaksanakan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA PROFIL PERKHIDMATAN FUNGSI SELENGGARA SANDANGAN FUNGSI SELENGGARA UMUR

Lebih terperinci

2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam SPS?

2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam SPS? FAQ Modul Pengurusan Murid (PM) 1. Apakah alamat laman web Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)? Alamat laman web SPS ialah apps4.moe.gov.my/sps 2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT Tajuk 11: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT 11.1 Peranan Peminta: Penciptaan Nota Pelarasan Debit Perkhidmatan

Lebih terperinci

Modul e-daftar. (Sesi 2014/2015)

Modul e-daftar. (Sesi 2014/2015) PANDUAN PENGGUNA Modul e-daftar (Sesi 2014/2015) Disediakan Oleh : Zurairah Binti Jon Versi : 2.0 Projek Sistem Maklumat Pelajar Unit Pengurusan Sistem Aplikasi Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN DALAMAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN

GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIKUTI LATIHAN DALAMAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN Muka surat : 1/20 GARIS PANDUAN PERMOHONAN LATIHAN DALAMAN 1. Cara Permohonan Latihan Dalaman : a. Setiap kakitangan harus membuat permohonan latihan secara online di MyUPSI Portal masing masing b. Carta

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem e-latihan

Manual Pengguna Sistem e-latihan UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan e-latihan 2 2.0 Carta Alir Permohonan Sistem 3 3.0 Pengenalan Menu Sistem e-latihan 4-8 Menu Sistem e-latihan 4 Penerangan

Lebih terperinci

SULIT BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; PP 03

SULIT BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; PP 03 SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF AKADEMIK) ARAHAN; 1. Bahagian satu

Lebih terperinci

Sistem ehousemanship

Sistem ehousemanship Sistem ehousemanship Sistem ehousemanship dibangunkan dengan merangkumi enam (6) modul utama iaitu : 1. Peribadi 2. Penempatan 3. Prosedur 4. CME 5. Cuti 6. Perkhidmatan A. Log Masuk Ke Sistem Sistem ehousemanship

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA. MODUL OPERASI DATA GURU (e-operasi) Hakcipta Terpelihara 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia

MANUAL PENGGUNA. MODUL OPERASI DATA GURU (e-operasi) Hakcipta Terpelihara 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia MANUAL PENGGUNA MODUL OPERASI DATA GURU (e-operasi) Hakcipta Terpelihara 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia KANDUNGAN 1.0 Pengenalan...- 2-2.0 Kategori Pengguna...- 2-2.1 Pengguna...- 2-2.2 Pentadbir

Lebih terperinci

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA Log masuk ke Sistem eaudit Pilih menu Maklumat Audit Pilih Sesi Audit dan daftarkan lokasi baru jika lokasi tiada dalam Senarai Lokasi Diaudit Pilih

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PTJ)

MANUAL PENGGUNA (PTJ) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PTJ) Jabatan Bendahari FEBRUARI 2012 KANDUNGAN - PTJ TAJUK MUKA SURAT 1.0 PENGENALAN SISTEM 2 2.0 CARIAN 3 Langkah 1 : Tukar Jabatan 3 Langkah 2 : Carian permohonan 3 3.0

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK)

BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) SULIT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT/URUSETIA 1. TARIKH PANEL PTJ : 2. TARIKH PANEL PENGESAHAN: UNIVERSITI: BIL: PP 03 ARAHAN; BORANG LAPORAN PENGESAHAN/ PELANJUTAN/ PENAMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK) 1. Bahagian

Lebih terperinci

Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA

Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA ALAMAT PORTAL PELAJAR Atau Capaian URL bagi Portal PELAJAR ASWARA: http://sms.aswara.edu.my/aswarastu Capaian menerusi Laman Web Rasmi ASWARA: http://www.aswara.edu.my

Lebih terperinci

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SISTEM T-BASED SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PERDANA MENTERI PENGENALAN Sistem T-Based adalah sistem time-alert melalui emel bagi memudahkan tugas

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem E-PSM (Pengguna : Staf)

Manual Pengguna Sistem E-PSM (Pengguna : Staf) Manual Sistem E-PSM ( : Staf) Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 12/02/2015 Yusliza Fasa 1 2.0 22/06/2015 Yusliza Fasa 2 3.0 03/11/2015 Yusliza Keseluruhan (PSM1 dan PSM2) upa_man_sistem_epsm

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PEMBANTU TADBIR VERSI 1.0 PENDAFTARAN MURID 1. Log masuk ke dalam sistem dengan userid Pembantu

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA. espeks

MANUAL PENGGUNA. espeks MANUAL PENGGUNA 17/11/2011 1 BAHAGIAN 1 PENGENALAN... 3 1.0 OBJEKTIF... 3 1.1 STRUKTUR KERANGKA SISTEM... 3 1.2 PANDUAN AM PENGGUNA... 4 BAHAGIAN 2 MENU SISTEM... 4 2.1 MEMULAKAN SISTEM... 4 2.1.1CAPAIAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

2.1 Langkah-langkah untuk pendaftaran sebagai pelajar diploma atau pelajar ijazah 4

2.1 Langkah-langkah untuk pendaftaran sebagai pelajar diploma atau pelajar ijazah 4 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Laman utama 3 2.0 Pendaftaran Pelajar Baru 2.1 Langkah-langkah untuk pendaftaran sebagai pelajar diploma atau pelajar ijazah 4 2.1.1 Maklumat Peribadi 5 2.1.2 Maklumat keluarga

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM) MODUL/APLIKASI : epangkat Akademik

PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM) MODUL/APLIKASI : epangkat Akademik [USER MANUAL] SISTEM : HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM) MODUL/APLIKASI : epangkat Akademik TARIKH : 16/09/2013 DISEDIAKAN OLEH : Sarina Ahmad Human Capital Management (HCM) CICTS DISEMAK OLEH : Harun Maksom

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (Sekolah)

MANUAL PENGGUNA (Sekolah) MANUAL PENGGUNA (Sekolah) SISTEM DATA PRESTASI ASRAMA HARIAN (DPAH) UNIT APLIKASI PENGURUSAN PENDIDIKAN (UAD) BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KANDUNGAN BAHAGIAN A : MAKLUMAT

Lebih terperinci

SISTEM SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN

SISTEM SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN Muka surat : 1/17 SISTEM SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN MODUL PERMOHONAN JAWATAN MANUAL PENGGUNA PORTAL MyUPSI 1 Muka surat : 2/17 1 PERMOHONAN BARU 1.1. Untuk akses ke portal MyJob, taip URL berikut :-

Lebih terperinci

Manual Pengguna Portal E-Payment Pembayaran Yuran Pengajian

Manual Pengguna Portal E-Payment Pembayaran Yuran Pengajian Manual Pengguna Portal E-Payment Pembayaran Yuran Pengajian Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 10/9/13 Azam Draf 1.1 12/9/13 Azam 1.2 2/7/14 Azam Tambah servis i-muamalat Document Sign-Off

Lebih terperinci

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH

Lebih terperinci

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL 1 ISI KANDUNGAN 1. TUJUAN 2. SKOP 3. MANUAL PENGGUNA 2 1. TUJUAN Manual Pengguna ini bertujuan untuk menerangkan langkah-langkah menggunakan aplikasi atas talian bagi sistem PENDAFTARAN PEMBEKAL, Universiti

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA. Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi OKTOBER Oleh:

PANDUAN PENGGUNA. Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi OKTOBER Oleh: PANDUAN PENGGUNA Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi.0 OKTOBER 07 Oleh: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (idec) Universiti Putra Malaysia Kandungan PENGENALAN... 4.0 LOGIN SISTEM RO... 5.0 KATEGORI

Lebih terperinci

Volum BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. i-nilam: Panduan Login Sistem i-nilam. Manual Pengguna UMUM

Volum BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN. i-nilam: Panduan Login Sistem i-nilam. Manual Pengguna UMUM Volum 1 BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN i-nilam: Panduan Login Sistem i-nilam Manual Pengguna UMUM I - N I L A M Panduan Login Sistem i-nilam Bios One Sdn Bhd http://www.tarantula.my mailto:rosni@biosone.tarantula.my

Lebih terperinci

Manual Pengguna : Modul KPI Perunding Latihan Disediakan oleh : Unit Aplikasi Teras 1

Manual Pengguna : Modul KPI Perunding Latihan Disediakan oleh : Unit Aplikasi Teras 1 Isi Kandungan Manual Pengguna Modul KPI Perunding latihan 1.0 Login masuk kepada Sistem INTANKlik melalui pautan berikut:... 2 2.0 Menu Sendiri (Versi 2.0)... 3 Pilih Menu KPI Perunding Latihan -> Jam

Lebih terperinci

Rajah 1: Halaman Utama DBP Sah Bahasa

Rajah 1: Halaman Utama DBP Sah Bahasa PANDUAN TUNJUK CARA Pengenalan Panduan pelanggan bagi perkhidmatan DBP Sah Bahasa. Pelanggan boleh melayari laman sesawang DBP Sah Bahasa (www.dbpsahbahasa.my) untuk mendapatkan pengesahan bahasa daripada

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

Sistem e-transit Modul Pergerakan

Sistem e-transit Modul Pergerakan Sistem e-transit Modul Pergerakan Panduan Pengguna Sistem Users DISEDIAKAN OLEH Version 1.2 Jun 2015 Hakcipta Terpelihara 2015 Masterplan Consulting Sdn Bhd. Isi Kandungan 1 Pengenalan... 1 2 Menggunakan

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN Tajuk 10: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN 10.1 Peranan Peminta: Penciptaan Perkhidmatan Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN TUNTUTAN DAN PENDAHULUAN DIRI (BAYARAN

Lebih terperinci

SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA. Pelajar. Urusetia Pembangunan SPI

SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA. Pelajar. Urusetia Pembangunan SPI SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA Pelajar Urusetia Pembangunan SPI Kandungan Perkara Mukasurat 1. Log Masuk ke Sistem 3 2. Permohonan Mengadakan Aktiviti 4 3. Permohonan KPPI Baru 15 4. Kemaskini

Lebih terperinci

Hak Cipta Pusat Zakat, Sedekah &Wakaf UiTM Pulau Pinang Tel : H/P :

Hak Cipta Pusat Zakat, Sedekah &Wakaf UiTM Pulau Pinang Tel : H/P : 1 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Laman Utama ezakat 3 2.0 Pendaftaran Pelajar Baru 4 2.1 Langkah-langkah Untuk Pendaftaran Sebagai Pelajar Diploma Atau Pelajar Ijazah 2.1.1 Maklumat Peribadi 5 2.1.2 Maklumat

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN PRESTASI SUBMODUL PENILAIAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lebih terperinci

Versi SISTEM PENGURUSAN SURAT (SPS) - Surat Keluar - Buku Alamat - Cetakan - Nilai Setem dan Serahan. Panduan Pengguna

Versi SISTEM PENGURUSAN SURAT (SPS) - Surat Keluar - Buku Alamat - Cetakan - Nilai Setem dan Serahan. Panduan Pengguna Versi 1 SISTEM PENGURUSAN SURAT (SPS) - Surat Keluar - Buku Alamat - Cetakan - Nilai Setem dan Serahan Panduan Pengguna P A N D U A N P E N G G U N A AN B A G I Sistem Pengurusan Surat (SPS) Versi 1.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN Pembangunan Laman Web Universiti Kebangsaan Malaysia

GARIS PANDUAN Pembangunan Laman Web Universiti Kebangsaan Malaysia GARIS PANDUAN Pembangunan Laman Web Universiti Kebangsaan Malaysia G a r i s P a n d u a n P e m b a n g u n a n L a m a n W e b P T J 2 OBJEKTIF Garis panduan ini bertujuan menjadi rujukan kepada webmaster

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A J A N G -

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

SIPER V2 Sistem Tempahan Perabot

SIPER V2 Sistem Tempahan Perabot SIPER V2 Sistem Tempahan Perabot BAHAGIAN Pengguna SIPER V2 1 of 21 ISI KANDUNGAN PENGENALAN 3 PENERANGAN MENU SISTEM 4 1. TEMPAHAN PERABOT 5-16 2. STATUS TEMPAHAN 17-19 3. MUAT TURUN 20 4. INFO PERABOT

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF

MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF (1). Di Internet Explorer atau Mozilla, taipkan :- http://esistem.felcra.com.my/ (2) Pilih Sistem e-staf (Baru) Sb/manual flow e-sistem2012 Page 1 of 26 (3). Masukkan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN ATAS TALIAN MODUL HONORARIUM UNTUK PENGGUNA KOPERASI VERSI 2.0

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN ATAS TALIAN MODUL HONORARIUM UNTUK PENGGUNA KOPERASI VERSI 2.0 MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN ATAS TALIAN MODUL HONORARIUM UNTUK PENGGUNA KOPERASI VERSI 2.0 ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN... 2 SENARAI RAJAH... 3 1.0 PENGENALAN... 4 2.0 PERMOHONAN HONORARIUM... 5

Lebih terperinci

Panduan untuk Permohonan Tuntutan Lebih Masa

Panduan untuk Permohonan Tuntutan Lebih Masa Panduan untuk Permohonan Tuntutan Lebih Masa A. Permohonan Tuntutan Lebih Masa B. Kemaskini Tuntutan Lebih Masa C. Hapus Tuntutan Lebih Masa D. Cetak Penyata Tuntutan Lebih Masa A. Permohonan Tuntutan

Lebih terperinci