HIMPUNAN DOA-DOA PENTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "HIMPUNAN DOA-DOA PENTING"

Transkripsi

1 1

2 2

3 HIMPUNAN DO A-DO A PENTING Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI 2013 ISBN

4 TIM PENYUSUN Pengarah : Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum Ketua : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag Sekretaris : H. Jamaluddin M. Marki, Lc., M.Si Anggota : 1. I smail Fahmi, S.Ag 2. Dra. Hj. Syakirah 3. H. Ahmad Rifai, SH 4. Hj. Siti Yusrawati, Sm. Hk 5. M alihatuz Zahroh 4

5 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun anggaran 2013 ini dapat menerbitkan buku Himpunan Doa-Doa Penting. Pada penerbitan buku Himpunan Doa-Doa Penting ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam mempersiapkan diri memimpin do a, membekali para tokoh masyarakat, generasi muda dan siapa saja yang terpanggil dalam misi dakwah Islam di mana saja dan kapan saja agar siap memimpin pembacan do a pada berbagai acara kegiatan dan keperluan dan menambah khasanah sarana pembinaan kehidupan umat beragama. Buku ini berisi berbagai doa-doa penting yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan khususnya dalam lingkungan Kementerian Agama Pusat dan Daerah serta Instansi yang terkait. Penerbitan buku Himpunan Doa-Doa Penting ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tahun

6 Akhirnya kami harapkan buku Himpunan Doa- Doa Penting ini ada manfaatnya dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin. Jakarta, November 2013 TTD Dr. H. Muchtar Ali. M.Hum NIP

7 DAFTAR ISI Kata Pengantar... 5 Daftar Isi... 7 Bab I Mukadimah Maksud dan Tujuan Pengertian Do a Dasar Hukum Syarat-Syarat Berdo a Etika dan Tata Cara Berdo a Yang Layak Memimpin Do a Sistematika Berdo a Bab II Do a Upacara Resmi Kenegaraan Do a Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Do a Serah Terima Gedung Do a Pada Musyawarah Dharma Wanita Persatuan Do a Pada Pertemuan Dharma Wanita Do a Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Do a Pada Acara Penutupan Musyawarah Nasional Korpri Do a Pada Acara Pelepasan Kontingen POR Doa Pada Upacara Serah Terima Jabatan Menteri Agama RI Dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Doa Pada Acara Jamuan Buka Bersama Menteri Agama RI Dengan Para Mantan Menteri Dan Pejabat Eselon I Kementerian Agama Doa Mohon Keselamatan Bangsa Dan Negara

8 BAB III Do a untuk Acara Keagamaan/Peringatan Hari-Hari Besar Islam 1. Doa Pada Acara Isra Mi raj Nabi Besar Muhammad SAW Doa Memotong Hewan Qurban Do a Pada Acara Pembukaan Lokakarya Nasional Penyelenggaraan Haji Do a Pada Pemberangkatan Jemaah Haji Do a Menyambut Kedatangan Jemaah Haji Do a Pada Tasyakuran Menang Pemilu Do a Pada Acara Halal Bi Halal Do a Dalam Upacara Pembukaan Pelatihan / Sosialisasi / Konsultasi<<< Do a Dalam Upacara Penutupan Pelatihan / Sosialisasi / Konsultasi<<< Do a Pada Pelantikan Pejabat Do a Pada Upacara Pelantikan Kembali Do a Tasyakuran Perkenalan / Perpisahan Pejabat Do a Pada Penutup Sidang Umum MPR TIM PENYUSUN

9 9

10 10

11 BAB I MUKADDIMAH I. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penerbitan Buku Kumpulan Do a-do a ini adalah : 1. Memberikan panduan dalam mempersiapkan diri memimpin do a; 2. Membekali para tokoh masyarakat, generasi muda dan siapa saja yang terpanggil dalam misi dakwah Islam di mana saja dan kapan saja agar siap memimpin pembacan do a pada berbagai acara kegiatan dan keperluan; 3. Menambah khasanah sarana pembinaan kehidupan umat beragama. II. Pengertian Dalam Al-Qur an, kata do a disebut sebanyak 20 kali yang mempunyai beberapa arti, antara lain : a. Ibadah (menyembah), seperti dalam firman Allah SWT : 11

12 Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudlarat kepadamu selain Allah... (Yunus (10);106) b. Ajakan, seperti dalam firman Allah SWT:... dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah... (Al-Baqarah (2): 23) c. Permintaan atau permohonan, seperti dalam firman Allah SWT :... mintalah kepada-ku niscaya akan kuperkenankan bagimu... (Al-Mu min (40): 60) d. Memanggil, seperti dalam firman Allah SWT : 12

13 ... pada hari Dia memanggilmu,... (Al-Isra (17 ): 52) e. Memuji, seperti dalam firman Allah SWT : Katakanlah olehmu hai Muhammad: Pujilah Allah atau pujilah Ar-Rahman... (Al-Isra (17): 110) Yang dimaksud dengan do a dalam pembahasan ini adalah permintaan manusia sebagai hamba kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakannya. Adapun pemimpin do a adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpim dalam pembacaan do a pada suatu kegiatan tertentu, sedangkan yang lain mengamininya. III. Dasar Hukum Allah SWT berfirman: 13

14 Berdo alah kepada Tuhanmu dengan cara merendahkan diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas. (Al-A raf (7): 55) Dan berdo alah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-A raf (7): 51) Berdo alah kepada-ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. (Al-Mu min (40): 60) Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah, maka memohonlah kamu kepada-nya dengan menyebut nama-nama itu. (Al-A raf (7): 180) 14

15 Dialah Yang Maha Hidup, tiada Tuhan melainkan Dia, maka berdo alah kepada-nya dengan tulus ikhlas. (Al-Mu min (40): 65) IV. Syarat-syarat Berdo a Perlu dibedakan antara berdo a dilakukan secara sendiri dengan berdo a bersama-sama. Berdo a sendiri dapat dilakukan kapan dan di mana saja, baik terkait dengan suatu kegiatan ritual, seperti setelah melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji atau terkait dengan kegiatan sehari-hari, seperti makan, hendak bekerja, naik kendaraan atau juga ketika ada peristiwa tertentu seperti terkena musibah, mendapat nikmat dan lain-lain. Sedangkan berdo a secara bersamasama biasanya terkait dengan kegiatan seremonial seperti memperingati hari besar Islam. Namun demikian, baik berdo a sendiri maupun bersama- sama tetap tidak terlepas dari syarat dan etika berdo a. 15

16 Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur an dan Hadist Nabi, syarat-syarat tersebut adalah : a. Memohon hanya kepada Allah Janganlah kamu berdo a kepada selain Allah, yang tidak akan memberi manfaat dan mudlarat kepadamu. Jika kamu berbuat demikian maka kamu termasuk orang-orang yang dzalim (Yunus: 106) Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku sangat dekat. Aku perkenankan do a orang-orang yang berdo a hanya kepada-ku. Maka hendaklah mereka memenuhi (seruan)-ku dan beriman kepada-ku,mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. (Al-Baqarah (2): 186) 16

17 b. Membiasakan menjalani kehidupan dengan cara yang halal. Ibn Abbas berkata : di hadapan Nabi SAW saya membaca ayat: Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi, (Al Baqarah : ) Tiba-tiba berdirilah Sa ad bin Abi Waqash dan berkata, Ya Rasulullah, tolong anda do akan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang do anya selalu dikabulkan. Nabi menjawab: Hai Sa ad, jagalah perihal makananmu, tentu engkau akan menjadi orang yang do anya dikabulkan. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad ada ditangan-nya, jika seseorang 17

18 memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka do anya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram atau riba, nerakalah yang paling layak baginya. Hai manusia, Allah itu Maha Baik, hanya menerima yang baik. Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman melalui para Rasul- Nya dalam firman-nya: Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan bekerjalah secara benar; (Al-Mu minun: 51) dan firman-nya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, rizki yang telah kami berikan 18

19 kepadamu, (Al-Baqarah: 172). Lalu Nabi menuturkan seseorang yang sedang berkelana, muka kusut dan rambut penuh debu sedang memanjatkan do a sambil menengadahkan tangannya ke langit: Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bagaimana Allah akan mengabulkan do anya, sementara makanan, minuman dan pakaiannya diperoleh dari penghasilan yang haram. (HR Muslim dari Abi Hurairah) c. Menjauhi larangan Allah dan bertaubat Rasulullah bersabda: Tidaklah seorang muslim yang berdo a bukan untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan memutus tali silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya tiga kemungkinan: (1) segera mengabulkan do a, (2) menunda hingga di 19

20 akhirat kelak sebagai simpanan, (3) menghindarkan dari kejahatan. Pintu-pintu langit dibuka pada tengah malam, kemudian malaikat berseru: bukankah setiap orang yang berdo a akan dikabulkan? Bukankah orang yang meminta akan diberi? Bukankah orang yang kesulitan akan diberi jalan keluar? Karena itu setiap muslim memanjatkan do a kepada Allah, pasti akan dikabulkan-nya, kecuali do a seorang perempuan yang melacurkan dirinya dan penarik pajak yang dzalim. (HR Ahmad dan Thabarni dari Utsman bin Abia Al-Has) Allah SWT berfirman: 20

21 Dan orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji atau dzalim kepada diri mereka sendiri ingat kepada Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Ali Imran: 135) d. Optimis dikabulkan Berdo alah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan 21

22 mengabulkan do a seseorang yang hatinya lalai serta lengah. e. Tidak bosan memohon Do a seseorang pasti akan dikabulkan asal ia tidak terburu-buru seraya berkata: aku telah berdo a tetapi belum dikabulkan. (HR Bukhari dan Muslim) Do a seseorang pasti akan dikabulkan, asalkan ia tidak berdo a untuk melakukan dosa dan 22

23 memutus tali silaturahmi serta tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah tergesa-gesa itu? Nabi menjawab: seseorang yang berkata: Berulangkali aku berdo a tetapi aku merasa tidak pernah dikabulkan, karena merasa rugi dan sia-sia berdo a, maka ia tidak mau berdo a lagi. (HR Muslim dan Turmudzi) V. Etika dan Tata Cara Berdo a a. Menghadap kiblat b. Mengangkat kedua tangan Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan telapak tanganmu, jangan dengan punggungnya. (HR Malim bin Yasar) 23

24 Sesungguhnya Tuhanmu Yang Maha Memberkati dan Maha Tinggi adalah Maha Hidup dan Pemurah. Ketika hamba-nya menengadahkan tangannya kepada-nya, Dia merasa malu untuk membiarkannya dengan tangan hampa. (HR Abu Daud, Ibn Majah, Turmudzi dan Hakim) c. Memulai do a dengan memuji, mengagungkan Allah dan membaca shalawat atas Nabi 24

25 Suatu ketika Rasulullah SAW mendengar seseorang berdo a seusai menunaikan shalat tanpa memuji Allah dan mengucap shalawat atas Nabi, Beliau bersabda: orang ini terlalu tergesagesa. Kemudian orang itu dipanggil dan beliau bersabda di hadapan yang hadir: Jika kalian berdo a, hendaklah dimulai dengan membesarkan dan menyanjung Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia serta membaca shalawat atas Nabi SAW. Setelah itu barulah kalian berdo a meminta apa yang diinginkan. (HR Abu Daud, Nasai dan Turmudzi). Bacaan Tahmid Atau Bacaan Shalawat 25

26 Atau d. Tadlarru (tunduk dan merendahkan diri) dan dengan suara sedang Berdo alah kepad Tuhanmu dengan tunduk merendah dan tidak mengeraskan suara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampui batas. (Al-A raf: 55) Janganlah kamu mengeraskan suaramu ketika berdo a, jangan pula berbisik-bisik dengan suara halus, tetapi tempuhlah jalan tengah antara keduanya (Al-Israa: 110) 26

27 e. Menggunakan kalimat yang pasti, tidak mengandai-andai Nabi bersabda: Janganlah kalian berdo a: Ya Allah ampunilah daku jika Engkau menghendakinya, Ya Allah rahmatillah daku jika Engkau menghendakinya, dengan tujuan untuk memperkuat permohonan karena tak seorang pun yang dapat memaksa- Nya. f. Menghindari kalimat yang menimbulkan kecelakaan atau bencana Nabi bersabda: 27

28 Janganlah kalian berdo a yang dapat mencelakakan dirimu, anak-anakmu, pembantumu dan hartamu. Jangan sampai do a kalian itu bertepatan dengan waktu ketika Allah sedang mengabulkan do a, sehingga do a buruk kalian itu benar-benar dikabulkan. (HR Jabir) g. Mengulangi doa sampai tiga kali Rasulullah SAW senang sekali mengulang kalimat do a dan istighfar tiga kali. (HR. Abu Daud) h. Merangkai kalimat dengan asma ul husna dan kalimat tauhid 28

29 Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah (Asma ul Husna), maka memohonlah kamu kepada-nya dengan menyebut nama-nama itu. (Al-A raf: 180) Nabi mendengar seseorang berdo a dengan mengucap, Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia, maka Nabi bersabda: Do amu telah dikabulkan, maka mintalah kepada Allah dengan mengucap: Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia. (HR Turmudzi) Maka Rasulullah SAW melewati Abi Iyasy, Zaid bin Shanit Zurqy yang sedang berdo a: Maka Rasulullah bersabda: 29

30 Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan menyebut asma-nya yang besar, yang jika digunakan untuk berdo a dan meminta kepada-nya pasti Ia kabulkan. (HR Ahmad dan Muslim) i. Menutup do a dengan shalawat dan tahmid Bacaan penutup do a: VI. Yang Layak Memimpin Do a Berdasarkan persyaratan di atas, maka untuk melaksanakan do a bersama, ada beberapa ketentuan umum yang dapat diambil, yaitu: 30

31 a. Setiap muslim, lelaki maupun wanita, tua maupun muda, dapat ditunjuk untuk memimpin do a bersama; b. Bahasa apapun dapat dipergunakan untuk berdo a, meskipun bukan bahasa Arab; c. Mengindahkan etika berdo a; d. Seorang yang masih bergelimang dosa dan selalu berbuat dzalim kepada sesama, hanya dapat ditunjuk memimpin do a pertaubatan bersama. Maukah kamu aku tunjukkan penyakitmu dan obatnya? Ingatlah bahwa penyakitmu adalah dosa, sedangkan obatnya adalah mohon ampun kepada Allah SWT. (HR Anas bin Malik) VII. Sistematika Berdo a Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berdo a/sistematika berdo a adalah sebagai berikut: a. Kalimat Pembuka - Basmalah 31

32 - Tahmid - Shalawat Nabi b. Kalimat Isi Yaitu permohonan yang diinginkan c. Kalimat Penutup - Shalawat Nabi - Tahmid Contoh : - Kalimat Pembuka 32

33 - Kalimat Isi HIMPUNAN DOA-DOA PENTING Ya Allah, Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, segenap orang Islam dan orang yang beriman, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, kami mohon kepada-mu berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agama-mu, di dunia maupun di akhirat kelak, karuniailah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rizki yang membawa berkah, terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput, 33

34 limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut, ampunilah kami setelah maut menjemput, hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka, maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab, semata-mata karena kasih-mu Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami dan jadikan pula kami menjadi pemimpin bagi orang orang yang bertaqwa. Ya Tuhan kami tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-mu yang shaleh. 34

35 Ya Tuhan kami janganlah Engkau menyiksa kami di saat kami lalai atau berbuat kesalahan, jangan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebani orang-orang sebelum kami, jangan bebani kami beban yang kami tidak mampu memikulnya, ampunilah kami dan kasihilah kami, Engkau penolong kami karena itu tolonglah kami mengalahkan orangorang yang mengingkari-mu. Ya Tuhan kami, kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami, jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Tuhan kami, terimalah do a kami, karena Engkaulah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, karena 35

36 Engkaulah Yang Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. - Kalimat Penutup Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, hindarkanlah kami dari adzab api neraka. 36

37 37

38 38

39 BAB II DO A - DO A UPACARA RESMI KENEGARAAN 1. DOA PADA UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Dalam suasana yang hening dan syahdu ini, kami persembahkan puja dan puji syukur serta doa keharibaan-mu. Kami memohon kepada-mu curahkanlah rahmat dan kasih-mu kepada para pahlawan, kesatria kusuma bangsa yang telah mendahului kami. Sesuai dengan janji-mu, ya Allah, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka. 39

40 Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Ampunilah segala kekhilafan dan kealpaan mereka. Sebagai syuhada yang telah gugur dalam menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan, dekatkanlah mereka di sisi-mu ya Allah dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Ya Allah, Yang Maha Pemersatu, Jadikanlah peristiwa mengenang tragedi nasional akibat pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami. 40

41 Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, Kabulkanlah doa dan pinta kami, ampunilah segala kesalahan, dan kealpaan serta dosa kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat kembali. 2. DO A SERAH TERIMA GEDUNG. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, 41

42 Kami panjatkan syukur kehadirat-mu Ya Allah Karena saat ini dilaksanakan serah terima dari pelaksana kepada pimpinan proyek selanjutnya kepada pimpinan <<<<<<<<..pertanda kerja sudah usai dan gedung siap dipakai, semoga karya besar mereka engkau terima sebagai pengabdian kepada negara dan bangsa juga untuk agama. Kami sadar bahwa membangun gedung ini hasil perjuangan dana, arsitektur dan aistetika banyak memerlukan pemikiran semua pejabat dan karyawan <<<< Dituntut kewaspadaan agar gedung ini tetap rapi, bersih, terhindar dari bahaya kebakaran, berilah kami kegairahan kerja disertai keteguhan iman, jauhkan kami dari fitnah, malapetaka dan dari nafsu syaitan, jadikanlah gedung ini tempat kami beribadah dan berkarya dalam pembangunan, semoga dengan menempati gedung ini <<<<<<<<<<. Semakin tampil di depan. 42

43 3. DO A PADA MUSYAWARAH DHARMA WANITA PERSATUAN Dengan penuh tasyakur kami mohon kepada-mu, ya Allah mudah-mudahan musyawarah Dharma Wanita Persatuan ini berhasil guna segala keputusannya bermanfaat selalu menunjang pembangunan bangsa Indonesia. Serta semoga semua pengurus dan pembina, mendapat perlindungan dan bimbingan. 43

44 Ya Allah Ya Tuhan Kami, Jadikanlah segenap warga Dharma Wanita Persatuan Isteri setia pendamping suami Sukses berumah tangga dan di tengah massyarakat berprestasi Jadikanlah kami wanita yang sanggup menata dan sudi ditata. Tunjukan kami ke jalan yang Engkau Ridhoi. Jauhkan kami dari dosa yang menyebabkan Engkau Murka. Bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami berperan serta dalam pembangunan menusia seutuhnya. Demi kelestarian negara RI yang berdasarkan Pancasila dan demi terwujudnya masyarakat Pancasila yang taqwa. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Tak jemu kami menadah tangan panjatkan do a, jangan golongkan kami pengingkar nikmat lemah semangat. Rahmat ampun-mu selalu kami harapkan kami pinta semoga Dharma Wanita Persatuan tetap jaya berdaya guna. 44

45 4. DO A PADA PERTEMUAN DHARMA WANITA Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Perkenankanlah kami bersyukur kepada- Mu dan berdo a, karena telah berkarya menunjang program pemerintah membangun negara dan bangsa, semoga usaha <<<<<< selalu Engkau pelihara. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sungguh kami seluruh bangsa Indonesia 45

46 berbahagia, Engkau perkenankan para wanita berperan serta, membangun manusia seutuhnya, demi tercapainya cita-cita Terwujudnya masyarakat Adil-Makmur yang merata dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan yang Engkau ridhai. Selamatkan negara dan bangsa akmi dari fitnah dan malapetaka. Berilah kami dan para pemimpin kami kekuatan lahir-batin yang nyata. Jadikanlah kami wanita utama. Penegak sendi kebahagiaan rumah tangga dan kejayaan negara. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Tinggi, Sudah menjadi kehendak-mu, Ya Ilahi Rabbi, Wanita Umumnya kuat batin tetapi lemah Jasmani namun percaya dan kami yakin Dengan pertolongan-mu kami dapat tampil dan terampil ikut membangun bangsa dan negara. Tugas rumah tangga tetap kami utamakan sepenuh hati, kepentingan negara dan bagsa pasti kami layani, rahmat-ampunan-mu selalu kami kehendaki, hanya kepada-mu kami mohon dan kami mengabdi. 46

47 5. DO A PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati HUT <<<<<<< Semoga peristiwa ini merupakan bukti tasyakur kami kepada-mu. Karena yayasan <<<<<<<<<<<<<sudah dapat berdarma bakti untuk masyarakat dan negara, yang sekaligus melaksanakan titah ajaran-mu. 47

48 Kami mohon kepada-mu Ya Allah, agar dapat lebih meningkatkan prestasi kerjanya untuk pembangunan bangsa dan negara, ddalam ikut mewujudkan terciptanya masyarakat adil makmur yang merata, berdasar Pancasila dan UUD 1945 Berilah kami para pemimpin dan segenap pengurus <<<<<<<<<, kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna, sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan berhasil guna, tugas dapat kami jalankan dengan seksama dan ibadah kepada-mu tetap kami tunaikan dengan semestinya. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih Tak Pilih Kasih, Sejauh usaha kami ikut membangun masyarakat dan negara dengan gigih. Kudrat Iradat-Mu penentu akhir yang Engkau pulih, jadikanlah kami pelaksana pembangunan yang jujur dan bersih. Dan selalu taqwa kepada-mu di saat suka dan dikala sedih, masukaan kami daalam golongan hamba-mu yang gemar beramal shalih Ya Allah Tuhan Yang Maha Tinggi, Siramilah kami daan para pemimpin kami 48

49 dengan nur-mu ya Ilahi sehingga dapat membedakan yang terpuji dari yang keji, sejahterakan hidup dan kehidupan kami, di dunia dan di alam baka nanti, masukan kami dalam golongan hamba-mu yang Engkau cintai. 6. DOA PADA ACARA PENUTUPAN MUSYAWARAH NASIONAL KORPRI 49

50 Ya Allah, Ya Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Segala Puji dan syukur bagi-mu, Engkau Maha Pencipta alam semesta, hanya kepada- Mu kami menyembah dan hanya kepada-mu kami memohon pertolongan. Dengan rahmat dan pertolongan-mu Musyawarah Nasional Korpri yang ke... dapat terselenggara dengan baik. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan bulatkan tekad kami untuk dapat melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional KORPRI yang Ke.... Dan jadikanlah kami hamba-hamba-mu yang bertawakkal Kepada-Mu. Sesunguhnya Engkau menyukai orang-orang yang bertawakkal. Ya Tuhan Kami, ubahlah keadaan kami kepada arah keadaan yang lebih baik, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, serta sejahtera lahir dan bathin. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, Jadikanlah seluruh anggota KORPRI sebagai aparatur negara dan pelayan 50

51 masyarakat yang disiplin, jujur, bersih dan mengedapankan pelayanan kepada msyarakat. Limpahkan kekuatan lahir batin kepada seluruh anggota KORPRI pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam mengabdi kepada- Mu, negara dan bangsa serta masyarakat. Kuatkanlah persaudaraan dan tali silaturahmi di antara sesama anggota dan keluarga besar KORPRI. Hiasi kami dengan budi pekerti luhur dan jauhkan dari sifat dan budi pekerti buruk, khianat, iri, hasud, dengan sesama. Ya Allah tingkatkan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarga besarnya. Sesunguhnya Engkau sebaikbaiknya pemberi rezki. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, Kami mohon kepada-mu keamanan dan ketentraman serta kedamaian bangsa dan Negara kami, jauhkan kami dari perpecahan dan pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Ampunilah dosa para pemimpin kami dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa 51

52 guru-guru. HIMPUNAN DOA-DOA PENTING 7. DOA PADA ACARA PELEPASAN KONTINGEN POR * Ya Allah Tuhan kami Yang Maha Rahman 52

53 Kami perhatikan kumandang seru bisikan, menyeru manusia karena-mu untuk beriman, kami sambut seruan itu dengan penuh keyakinan, karena kami selalu merindukan rahmat ampunan. Ampuni kami, segala dosa dan kesalahan, terimalah ibadah kami dan segala pengabdian, persatuan kami dalam ukhuwah disertai rida-mu penuh kasih sayang, dengan hamba-mu bebas-hisab, kelak kami dihimpunkan. Ya Allah A-limul Ghaibi Wasyahadah Rahmat. Kami mohon limpahan ampun dan kehidupan yang penuh berkat sukses dalam usaha di dunia dan untuk akhirat, berilah kami kemenangan meraih sorga yang serba nikmat dan dari adzab nestapa neraka kami selamat. Tanamkan kepada kami dari muslihat syaitan terlaknat, bimbinglah kami untuk memberi kufur, durhaka dan kiamat, jadikanlah kami hamba-mu yang pandai mensyukuri nikmat.. Ya Allah Tuhan Maha Kuasa Maha Perkasa Pada hari ini kami berkumpul menghadiri upacara, pelepasan kontingen POR KORPRI 53

54 Unit <... Kami semua sudah bertekad menjadi abdi masyarakat dan abdi Negera, namun kami teguh iman sebagai hamba-mu yang bersahaya. Kini saatnya kami berangkatkan kontigen POR KORPRI Unit <.., wajah-wajah cerah, tegap, gagah perkasa, mereka sudah siap tanding di gelanggang arena, semoga tak selisih kenyataan diri yang diduga. Limpahkan kepada mereka kesehatan jasmani yang sempurna berprestasi dalam segela usaha dan upaya, sifat sportif dalam bertanding dan berolah raga, jauhkan mereka dari curang, menang tanpa makna. Akhirnya doa dari segala pinta, sejahterakan kami hidup di alam fana, bahagiakan kami kelak di alam baka hindarkan kami dari nestapa adzab mereka, rahmat ampunan-mu jua tentukan segala. 54

55 8. DOA PADA UPACARA SERAH TERIMA JABATAN MENTERI AGAMA RI DAN PENASEHAT DHARMA WANITA PERSATUAN KEMENTERIAN AGAMA Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, Pada hari kami hamba-hamba Musegenap karyawan dan karyawati Kementerian Agama bersimpun mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Mu karena berkat 55

56 rahmat dan hidayah Mu pada saat ini kami dapat menyelenggarakan acara Serah terima Jabatan Menteri Agama dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama dari Menteri Agama kabinet... kepada Menteri Agama kabinet.... Semoga acara ini Engkau riddoi dan Engkau berkahi. Shalawat serta salam tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Penyayang, Di hari... pada bulan... yang penuh berkah ini telah Engkau kirimkan kepada kami seorang pemimpin yang arif dan bijaksana yang akan membawa bahtera Kementerian Agama dan bangsa Indonesia untuk mencapai bangsa yang maju, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia demi mencapai keridhoan Mu. Oleh karena itu, Ya Allah berkatilah Bapak... beserta para keluarganya, berikanlah perlindungan, bimbingan dan kekuatan dalam memimpin kami semua. Kepada Bapak... kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja keras beliau diiringi doa semoga jerih payah itu menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir bagaikan mata air yang tidak ada henti-hentinya. 56

57 Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa, Satukanlah di antara kami semua dan berilah kekuatan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan yang akan digariskan oleh Bapak Menteri Agama agar bangsa ini dapat segera maju dan berjaya dalam mencapai cita-cita sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, Kabulkanlah doa dan pinta kami, sesungguhnya Engkau Dzat yang maha mengabulkan doa. 57

58 9. DOA PADA ACARA JAMUAN BUKA BERSAMA MENTERI AGAMA RI DENGAN PARA MANTAN MENTERI DAN PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN AGAMA Ya Allah, Tuhan Yang Maha Rahman, Pada hari ini kami semua hamba-hamba Mu dengan hati yang hening bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur 58

59 kehadirat Mu ya Allah, karena berkat rahmat dan hidayah Mu pada saat ini Bapak Menteri Agama RI menyelenggarakan Jamuan Buka Puasa Bersama dengan Para Mantan Menteri serta Pejabat Eselon I dan II. Semoga acara ini Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Rahim, Pada hari... malam likur pertama di bulan Ramadhan malam Lailatul Qadar yang penuh berkah ini Ya Allah, kembali Engkau tunjukkan sifat rahman dan rahim Mu kepada kami semua, Engkau hadirkan para sesepuh pemimpin bangsa mantan Menteri Agama bersatu padu dengan Bapak Menteri Agama sebagai nahkoda yang membawa bahtera Kementerian Agama dan bangsa Indonesia untuk mencapai bangsa yang maju, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu ya Allah berkatilah Bapak Menteri Agama beserta para keluarganya, para sesepuh beserta kami semua, berikanlah perlindungan, bimbingan dan kekuatan dalam mengemban tugas yang mulia itu, karena Engkaulah Allah Dzat Yang Maha Kuasa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa, Berilah kekuatan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama dan rakyat Indonesia 59

60 untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Bapak Menteri Agama, agar bangsa ini dapat segera maju dan berjaya dalam mencapai cita-cita sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami semua umat Islam saat ini sedang menjalankan perintah melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana telah Engkau perintahkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kami. Oleh karena itu ya Allah terimalah puasa kami, shalat kami, tadarus kami, zakat, infaq dan shadaqah kami, serta terimalah taubat kami karena Engkaulah dzat Yang Maha Penerima Taubat. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, Kabulkanlah doa dan pinta kami, sesungguhnya Engkau Dzat yang maha mengabulkan doa. 60

DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR AN

DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR AN DOA WIRID YANG TERMUAT DALAM AL QUR AN Berikut ini kumpulan doa-doa yang dahsyat karena doa-doa ini terdapat dalam Al Qur anul Karim. Silahkan dibuka Al Qur annya masing-masing: 1. DOA MOHON AMPUNAN DAN

Lebih terperinci

Doa Hari ke 1. Doa Hari ke 2

Doa Hari ke 1. Doa Hari ke 2 Doa Hari ke 1 1. Ya Allah, jadikanlah puasaku sebagaimana puasanya orang-orang yang benar-benar berpuasa, dan jadikanlah salatku sebagaimana salatnya orang-orang yang benar-benar salat, dan jadikanlah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIA.T KEMENTERIAN Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3455322, Faksimile (021) 3455322, Situs: www.setneg.go.id Nomor Sifat Lampiran Hal 8_18&0

Lebih terperinci

Doa hari 1. Doa hari 2. Doa hari 3. Doa hari 4. Doa hari 5

Doa hari 1. Doa hari 2. Doa hari 3. Doa hari 4. Doa hari 5 1 Doa hari 1 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dari

Lebih terperinci

Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh

Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:???????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah

Ramadhan dan Taubat Kepada Allah Ramadhan dan Taubat Kepada Allah [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Tim Situs Islam Tanya Jawab Terjemah : Team Indonesia Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : 2009-1430 Ramadhan dan Taubat

Lebih terperinci

Standar Kompetensi : 3. Membiasakan perilaku terpuji.

Standar Kompetensi : 3. Membiasakan perilaku terpuji. Standar Kompetensi : 3. Membiasakan perilaku terpuji. Kompetensi Dasar: 3.1. Menjelaskan pengertian adil, perintah berbuat adil, dan pentingnya berbuat adil 3.2. Menjelaskan pengertian ridha, perintah

Lebih terperinci

Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan

Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT dan mengumandangkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya, kami

Lebih terperinci

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA HARI PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2011 PANITIA HARI PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2011 Komplek Kemendiknas Gedung "E" Lantai IV Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Lebih terperinci

: - - Bacalah Al-Fatihah kepada ketua, penyshafaat, nabi dan penolong kita Muhammad s.a.w..... Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Lebih terperinci

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed

TAWASSUL. Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed TAWASSUL Penulis: Al-Ustadz Muhammad As-Sewed Setelah kita mengetahui bahaya kesyirikan yang sangat besar di dunia dan akhirat, kita perlu mengetahui secara rinci bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi

Lebih terperinci

KISI KISI SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS UTS GENAP KELAS VII (TUJUH) (untuk memperkaya wawasan WAJIB BACA BUKU PAKET)

KISI KISI SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS UTS GENAP KELAS VII (TUJUH) (untuk memperkaya wawasan WAJIB BACA BUKU PAKET) KISI KISI SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS UTS GENAP KELAS VII (TUJUH) (untuk memperkaya wawasan WAJIB BACA BUKU PAKET) SEJARAH NABI MUHAMMAD DI MAKKAH BACA DI BUKU PAKET HALAMAN 109 126 (lebih lengkap)

Lebih terperinci

TATA URUTAN AMALAN. taklid buta yang hanya mengandalkan tradisi para leluhur tanpa diiringi

TATA URUTAN AMALAN. taklid buta yang hanya mengandalkan tradisi para leluhur tanpa diiringi TATA URUTAN AMALAN Bab-bab sebelumnya merupakan dasar ilmu dan dasar hukum pelaksanaan amalan ini. Jangan sekali-kali ada yang mengamalkannya tanpa latar belakang ilmu yang cukup. Itu taklid namanya. Ajaran

Lebih terperinci

Doa Dies Natalis ke-51 Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Doa Dies Natalis ke-51 Fakultas Farmasi Universitas Andalas Ya Allah Ya Tuhan Kami! Pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-mu ini, kami berkumpul di tempat ini, dengan penuh ketundukan dan kekhusyu an, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Mu,

Lebih terperinci

Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan

Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Khutbah Pertama???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Ramadhan Bulan Pembebasan dari Api Neraka

Ramadhan Bulan Pembebasan dari Api Neraka Ramadhan Bulan Pembebasan dari Api Neraka من جگا لعتق شهر مضا [ Indonesia Indonesian ند نيn ] Muhammad Ibn Syâmi Muthâin Syaibah Terjemah : Ahmad Zawawy Editor : Eko Abu Ziyad 2010-1431 من جگا لعتق شهر

Lebih terperinci

MATAN. Karya Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab

MATAN. Karya Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab MATAN Karya Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab C MATAN AS-SITTATUL USHUL Z. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Termasuk perkara yang sangat menakjubkan dan tanda yang

Lebih terperinci

DOA TOWAF د د د د د ع د د د د

DOA TOWAF د د د د د ع د د د د DOA TOWAF A. Doa Towaf Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar د د د ب د Doa putaran ke-1, dibaca mulai hajar aswad sampai rukun Yamami. د با ل د ا ل د ل د د د ا ل د د ا دا د د د ب د ا ل ع د د د ا لل د

Lebih terperinci

Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat

Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat Bab 4 Belajar Mendirikan Shalat Berlatih Akhlak Mulia Membangun Kesejahteraan Umat Al Qur an merupakan petunjuk dari Allah Swt bagi makhluknya, jin dan manusia, yang harus diikuti sebagai pedoman dalam

Lebih terperinci

DO'A PENGUAT IMAN. Pertanyaan Dari: Mulyadi, Laren, Lamongan, Jawa Timur. (disidangkan pada hari Jum at, 9 Muharram 1434 H / 23 November 2012)

DO'A PENGUAT IMAN. Pertanyaan Dari: Mulyadi, Laren, Lamongan, Jawa Timur. (disidangkan pada hari Jum at, 9 Muharram 1434 H / 23 November 2012) DO'A PENGUAT IMAN Pertanyaan Dari: Mulyadi, Laren, Lamongan, Jawa Timur (disidangkan pada hari Jum at, 9 Muharram 1434 H / 23 November 2012) Pertanyaan : Kepada para pengasuh fatwa yang terhormat, kami

Lebih terperinci

Begitu Singkatnya Umur Manusia

Begitu Singkatnya Umur Manusia Begitu Singkatnya Umur Manusia Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:102].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[??????:1].??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:70-71].??????:

Lebih terperinci

Oleh: Drs. Abas Asyafah, M.Pd.

Oleh: Drs. Abas Asyafah, M.Pd. Oleh: Drs. Abas Asyafah, M.Pd. TUJUAN PEMPELAJARAN Tujuan Umum: Agar keimanan dan ketakwaan mahasiswa semakin meningkat dan kokoh serta dapat menghayati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Tujuan Khusus:

Lebih terperinci

PANDUAN SOLAT SUNAT DO A DAN WIRID

PANDUAN SOLAT SUNAT DO A DAN WIRID PANDUAN SOLAT SUNAT DO A DAN WIRID 201 202 PANDUAN SOLAT SUNAT, DO A DAN WIRID 203 204 205 206 megerjakan solat dua rakaat (solat 207 208 solat, BACAAN SELEPAS SOLAT SUBUH Kami meriwayatkan lagi daripada

Lebih terperinci

Renungan Pergantian Tahun

Renungan Pergantian Tahun Renungan Pergantian Tahun Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:102].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[??????:1].??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:70-71].??????:

Lebih terperinci

Takwa dan Keutamaannya

Takwa dan Keutamaannya Takwa dan Keutamaannya Khutbah Jumat berikut ini menjelaskan tentang hakikat dan keutamaan takwa. Sebab, takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta ala dan Rasul-Nya yang harus dipahami maksudnya dan

Lebih terperinci

3 Wasiat Agung Rasulullah

3 Wasiat Agung Rasulullah 3 Wasiat Agung Rasulullah Dalam keseharian kita, tidak disangsikan lagi, kita adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa menzalimi diri kita sendiri, melanggar perintah Allah atau meninggalkan kewajiban

Lebih terperinci

Kejayaan Umat Dalam Berhijrah. Dr. Tajuddin Pogo, Lc.MH

Kejayaan Umat Dalam Berhijrah. Dr. Tajuddin Pogo, Lc.MH Kejayaan Umat Dalam Berhijrah Dr. Tajuddin Pogo, Lc.MH Muharram awal bulan hijriyah, adalah bulan kemenangan dan kejayaan. Di bulan ini Allah Swt. memenangkan Musa beserta Bani Israil atas Fir aun dan

Lebih terperinci

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta ala berfirman (yang artinya), Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya (QS. Al Mu`minun : 1-2) Allah Ta ala juga

Lebih terperinci

Ceramah Ramadhan 1433 H/2012 M Keutamaan Puasa

Ceramah Ramadhan 1433 H/2012 M Keutamaan Puasa www.bersamadakwah.com 1 : Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Setiap ibadah dalam Islam memiliki keutamaan masingmasing. Demikian pula dengan puasa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam firman-nya

Lebih terperinci

Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [Q.S. 6 : 116]

Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. [Q.S. 6 : 116] Untuk selamat dari siksa neraka, mungkin adalah suatu yang sangat mustahil bagi kita karena memang Mayoritas manusia memang tersesat.dalam Al-Qur an sendiri sudah menegaskan hal itu. Jika kamu mengikuti

Lebih terperinci

[ Indonesia Indonesian

[ Indonesia Indonesian SUAMI TIDAK SHALAT : [ Indonesia Indonesian ] Penyusun : Misy'al al-utaibi Terjemah : Muh. Iqbal Ahmad Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad 2009-1430 : : : : 2009 1430 2 Suami Tidak Shalat Segala puji

Lebih terperinci

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG Kamis, 1 Juni 2017 dimulai...

UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG Kamis, 1 Juni 2017 dimulai... UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG Kamis, 1 Juni 2017 dimulai... 1. PEMIMPIN UPACARA MEMASUKI LAPANGAN UPACARA 2. PEMBINA UPACARA MEMASUKI

Lebih terperinci

Mempersembahkan... SEQ. Training Kewirausahaan. Menjadi Pebisnis Amanah & Tawadhu

Mempersembahkan... SEQ. Training Kewirausahaan. Menjadi Pebisnis Amanah & Tawadhu Mempersembahkan... SEQ Training Kewirausahaan Menjadi Pebisnis Amanah & Tawadhu ENTREPRENEUR CENTER Amalan Agama Yang Membawa Keberuntungan Sabda Rasulullah: Setiap amal tergantung pada niatnya. Dan setiap

Lebih terperinci

Disebarluaskan melalui: website: TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Disebarluaskan melalui: website:    TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Judul : Cinta Rasul Penyusun : Ummu Abdillah al-buthoniyah Layout : MRM Graph Disebarluaskan melalui: website: e-mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org TIDAK untuk tujuan KOMERSIL Nabi Muhammad shallallahu

Lebih terperinci

Pendukung dan Penghalang dari Taubat

Pendukung dan Penghalang dari Taubat Pendukung dan Penghalang dari Taubat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????:??????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Bab 1 Hakikat Puasa. Kewajiban Puasa Ramadhan Kewajiban puasa Ramadhan disebutkan oleh Allah Swt di dalam irman-nya:

Bab 1 Hakikat Puasa. Kewajiban Puasa Ramadhan Kewajiban puasa Ramadhan disebutkan oleh Allah Swt di dalam irman-nya: Bab 1 Hakikat Puasa Kewajiban Puasa Ramadhan Kewajiban puasa Ramadhan disebutkan oleh Allah Swt di dalam irman-nya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas

Lebih terperinci

DO A PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU & PEMBUKAAN OSPEK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 20 AGUSTUS 2007

DO A PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU & PEMBUKAAN OSPEK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 20 AGUSTUS 2007 DO A PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU & PEMBUKAAN OSPEK 20 AGUSTUS 2007 Kami yang berkumpul ditempat ini dalam rangka Peneriman mahasiswa baru & Pembukaan Ospek Universitas Negeri Yogyakarta, dengan sesungguhnya,

Lebih terperinci

Bulan Penuh Rahmat itu Telah Meninggalkan Kita. Written by Mudjia Rahardjo Friday, 15 November :41 -

Bulan Penuh Rahmat itu Telah Meninggalkan Kita. Written by Mudjia Rahardjo Friday, 15 November :41 - Sebuah bulan yang didambakan kehadirannya oleh setiap muslim, yakni bulan Ramadan 1432 H, telah meninggalkan kita dan insya Allah kikta akan bertemu lagi 11 bulan yang akan datang jika Allah memberi kita

Lebih terperinci

KAYA TAPI ZUHUD. Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. (Dosen PKn dan Hukum FIS UNY)

KAYA TAPI ZUHUD. Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. (Dosen PKn dan Hukum FIS UNY) KAYA TAPI ZUHUD Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. (Dosen PKn dan Hukum FIS UNY) Kaya sering dipahami sebagai melimpahnya harta yang dimiliki seseorang. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah

Lebih terperinci

MENGHAYATI PERAN ISTRI

MENGHAYATI PERAN ISTRI MENGHAYATI PERAN ISTRI Perhiasan yang paling indah Bagi seorang abdi Allah Itulah ia wanita shalehah Ia menghiasi dunia.. --------------------------------------------------------------------- Ada yang

Lebih terperinci

malam bentangkan gelap, ia berdiri menyesali diri karena takut tiada tara menjadi teman kesedihan pada siang hari

malam bentangkan gelap, ia berdiri menyesali diri karena takut tiada tara menjadi teman kesedihan pada siang hari Bila malam bentangkan gelap, ia berdiri Ia menyesali diri karena takut tiada tara Ia menjadi teman kesedihan pada siang hari Bersimpuh dan bermunajat bila malam gelap Ia berkata, Kekasihku, Engkau harapanku

Lebih terperinci

Keutamaan Bulan Dzul Hijjah

Keutamaan Bulan Dzul Hijjah Keutamaan Bulan Dzul Hijjah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

AKHLAK SABAR DAN BERTAHAN TERHADAP GANGGUAN

AKHLAK SABAR DAN BERTAHAN TERHADAP GANGGUAN AKHLAK SABAR DAN BERTAHAN TERHADAP GANGGUAN Di antara akhlak baik orang Muslim ialah sabar. Sabar ialah menahan diri terhadap apa yang dibencinya, atau menahan sesuatu yang dibencinya dengan ridha dan

Lebih terperinci

Diantara perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Diantara perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Akhlak Rasulullah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:???????????????????????

Lebih terperinci

Sambutan Presiden RI pada Peresmian Sarana dan Prasarana DDII, Bekasi, 27 Juni 2011 Senin, 27 Juni 2011

Sambutan Presiden RI pada Peresmian Sarana dan Prasarana DDII, Bekasi, 27 Juni 2011 Senin, 27 Juni 2011 Sambutan Presiden RI pada Peresmian Sarana dan Prasarana DDII, Bekasi, 27 Juni 2011 Senin, 27 Juni 2011 SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PERESMIAN SARANA DAN PRASARANA DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA

Lebih terperinci

Marhaban Yaa Ramadhan 1434 H

Marhaban Yaa Ramadhan 1434 H Pengantar: Ramadhan 1434 H segera tiba. Sepantasnya kaum Muslim bergembira menyambutnya. Sebab di dalamnya penuh dengan pahala. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana kaum Muslim bisa meraih ketakwaan.

Lebih terperinci

Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa

Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa Umrah dan Haji Sebagai Penebus Dosa Khutbah Pertama:?????????????????????????????????,?????????????????????????????????,????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????????????,??????????????????????????????,?????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

"SABAR ANUGERAH TERINDAH"

SABAR ANUGERAH TERINDAH "SABAR ANUGERAH TERINDAH" Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taqwa, mengamalkan syariat di segenap sudut kehidupan di samping melaksanakan segala tuntutan perintah Allah dan menghindari

Lebih terperinci

Doa-doa Pilihan DOA-DOA PILIHAN

Doa-doa Pilihan DOA-DOA PILIHAN DOA-DOA PILIHAN Doa Selamat Doa Selamat Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan Rasul dan kepada keluarganya dan para sahabat sekalian. Ya Allah kami mohon penjagaanmu

Lebih terperinci

Kewajiban Menunaikan Amanah

Kewajiban Menunaikan Amanah Kewajiban Menunaikan Amanah Khutbah Jumat ini menerangkan tentang wajibnya menunaikan amanah yang telah dibebankan kepada kita serta ancaman bagi orang-orang menyia-nyiakan amanah, sebagaimana yang telah

Lebih terperinci

Beramal Untuk Bekal Hari Pembalasan

Beramal Untuk Bekal Hari Pembalasan Beramal Untuk Bekal Hari Pembalasan Khutbah pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,rahimakumullah

Lebih terperinci

Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim

Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar

Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

HIKMAH RAMADHON (Dikutip dari Kuliah Subuh Ust.Ir.Al-Bahra,M.Kom di Masjid Nurul Hidyah, Citra Raya)

HIKMAH RAMADHON (Dikutip dari Kuliah Subuh Ust.Ir.Al-Bahra,M.Kom di Masjid Nurul Hidyah, Citra Raya) No.36/Th.2/ Ramadhon 1429H/September 2008 Jum at I HIKMAH RAMADHON (Dikutip dari Kuliah Subuh Ust.Ir.Al-Bahra,M.Kom di Masjid Nurul Hidyah, Citra Raya) $yγ ƒr' tƒ t Ï%!$# (#θãζtβ#u =ÏGä. ãνà6ø n=tæ ãπ$u

Lebih terperinci

Barang Haram Halangi Terkabulnya Do'a

Barang Haram Halangi Terkabulnya Do'a Barang Haram Halangi Terkabulnya Do'a ) ) ( ( Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang

Lebih terperinci

TALIM MADANI #12 IMAN KEPADA ALLAH (PERBEDAAN MALAIKAT DAN MANUSIA)

TALIM MADANI #12 IMAN KEPADA ALLAH (PERBEDAAN MALAIKAT DAN MANUSIA) TALIM MADANI #12 IMAN KEPADA ALLAH (PERBEDAAN MALAIKAT DAN MANUSIA) KAJIAN DALIL (AL-Qur an & Hadits) 30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang

Lebih terperinci

SURAT 64. AT TAGHAABUN DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN

SURAT 64. AT TAGHAABUN DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN SURAT 64. AT TAGHAABUN DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji pujian; dan

Lebih terperinci

BUPATI BENGKALIS SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS SEMPENA MENYAMBUT 1 RAMADHAN 1437 H TAHUN 2016 BENGKALIS, 5 JUNI 2016

BUPATI BENGKALIS SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS SEMPENA MENYAMBUT 1 RAMADHAN 1437 H TAHUN 2016 BENGKALIS, 5 JUNI 2016 BUPATI BENGKALIS SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS SEMPENA MENYAMBUT 1 RAMADHAN 1437 H TAHUN 2016 BENGKALIS, 5 JUNI 2016 ASSALAMU ALAIKUM WR. WB, ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN, WASHOLATU WASSALAMU 'ALA ASROFIL AMBIYA

Lebih terperinci

Doakan Orang Lain, Malaikat Mendoakanmu

Doakan Orang Lain, Malaikat Mendoakanmu Doakan Orang Lain, Malaikat Mendoakanmu (HeryArianto) I. Landasan Hukum Syar i Banyak di antara kita kaum muslimin yang berdoa kepada Allah Swt. sebagai wujud dari sebuah pengakuan hamba yang memiliki

Lebih terperinci

Iman Itu Naik dan Turun

Iman Itu Naik dan Turun Iman Itu Naik dan Turun Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:???????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Mendidik Anak dengan Teladan Shaleh

Mendidik Anak dengan Teladan Shaleh Mendidik Anak dengan Teladan Shaleh Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

ngin Ahmar From: hamba Allah Add to Contacts SIM

ngin Ahmar From: hamba Allah Add to Contacts SIM ngin Ahmar From: hamba Allah To: Add to Contacts SIM PENYAKIT Angin Ahmar ialah penyakit mati sebahagian badan, yang biasanya datang

Lebih terperinci

lalui, tapi semua itu sama sekali tidak memberikan bekas apa pun pada diri kita.

lalui, tapi semua itu sama sekali tidak memberikan bekas apa pun pada diri kita. Bulan Pengampunan 1. Esensi puasa adalah menahan diri bukannya mengerjakan, yakni menahan diri dari hawa nafsu, (makan, minum, hubungan seksualitas di siang hari, berbuat tidak jujur, menggunjing, dsb).

Lebih terperinci

Kesadaran Akan Keberadaan. Ahmad Munir

Kesadaran Akan Keberadaan. Ahmad Munir Kesadaran Akan Keberadaan Ahmad Munir Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongannnya, dan ampunannya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri diri kami, dan dari kejelekan amalan

Lebih terperinci

Kelompok Azizatul Mar ati ( ) 2. Nur Ihsani Rahmawati ( ) 3. Nurul Fitria Febrianti ( )

Kelompok Azizatul Mar ati ( ) 2. Nur Ihsani Rahmawati ( ) 3. Nurul Fitria Febrianti ( ) Kelompok 5 1. Azizatul Mar ati (14144600200) 2. Nur Ihsani Rahmawati (14144600186) 3. Nurul Fitria Febrianti (14144600175) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Lebih terperinci

E٤٢ J٣٣ W F : :

E٤٢ J٣٣ W F : : [ ] E٤٢ J٣٣ W F : : Masyarakat yang bersih, yang tidak dipenuhi berbagai berita adalah masyarakat yang selamat serta terjaga, dan yang melakukan maksiat tetap tertutup dengan tutupan Allah atasnya hingga

Lebih terperinci

Ceramah Ramadhan 1433 H/2012 M Bagaimana Kita Merespon Perintah Puasa

Ceramah Ramadhan 1433 H/2012 M Bagaimana Kita Merespon Perintah Puasa www.bersamadakwah.com 1 Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Saat kita menunggu tamu istimewa datang, ada perasaan berharap untuk segera mendapatkan kepastian kedatangannya. Anggaplah ia pejabat, sahabat

Lebih terperinci

Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong)

Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong) Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong) Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya

Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Motivasi Agar Istiqomah

Motivasi Agar Istiqomah Motivasi Agar Istiqomah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

BUPATI BENGKALIS SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS PADA ACARA HALAL BI HALAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1437 H/2016 M BENGKALIS, 19 JULI 2016

BUPATI BENGKALIS SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS PADA ACARA HALAL BI HALAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1437 H/2016 M BENGKALIS, 19 JULI 2016 BUPATI BENGKALIS SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS PADA ACARA HALAL BI HALAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1437 H/2016 M BENGKALIS, 19 JULI 2016 ASSALAMU ALAIKUM WR. WB, SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA

Lebih terperinci

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto

Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain. Oleh: Muhsin Hariyanto Menggapai Ridha Allah dengan Birrul Wâlidain Oleh: Muhsin Hariyanto AL-BAIHAQI, dalam kitab Syu ab al-îmân, mengutip hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al- Ash: Ridha Allah bergantung

Lebih terperinci

SAMBUTAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

SAMBUTAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI SAMBUTAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Pada Acara Lepas Sambut Kepala Perpustakaan Nasional dan Silaturrahmi Menyambut Ramadhan Senin, 26 Juli 2010 Di Auditorium Perpusnas, Salemba Jakarta ASSALAMUALAIKUM

Lebih terperinci

Kisah Kaum 'Aad. Khutbah Pertama:

Kisah Kaum 'Aad. Khutbah Pertama: Kisah Kaum 'Aad Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

WALI KOTA BLITAR SAMBUTAN WALI KOTA BLITAR PADA ACARA PELEPASAN CALON JAMA AH HAJI KOTA BLITAR TAHUN 2012 JUM,AT, 21 SEPTEMBER 2012

WALI KOTA BLITAR SAMBUTAN WALI KOTA BLITAR PADA ACARA PELEPASAN CALON JAMA AH HAJI KOTA BLITAR TAHUN 2012 JUM,AT, 21 SEPTEMBER 2012 WALI KOTA BLITAR SAMBUTAN WALI KOTA BLITAR PADA ACARA PELEPASAN CALON JAMA AH HAJI KOTA BLITAR TAHUN 2012 JUM,AT, 21 SEPTEMBER 2012 Assalamu alaikum Wr. Wb. YANG KAMI HORMATI, PARA ALIM ULAMA, BAPAK KYAI

Lebih terperinci

Ketika harga BBM melambung naik

Ketika harga BBM melambung naik Ketika harga BBM melambung naik ( ) Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah (Al Ma arij: 19-20) GELISAH KARENA HARGA BBM NAIK Naiknya

Lebih terperinci

DI BULAN SUCI RAMADHAN

DI BULAN SUCI RAMADHAN AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN Disusun Oleh: Mohammad Iqbal Ghazali. MA Murajaah : Abu Ziyad ا عمال رمضانية Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428 2007 AMALAN-AMALAN DI BULAN SUCI RAMADHAN

Lebih terperinci

Haji adalah wujud ketundukan seorang Muslim kepada Rabb-nya secara sempurna.

Haji adalah wujud ketundukan seorang Muslim kepada Rabb-nya secara sempurna. Haji adalah wujud ketundukan seorang Muslim kepada Rabb-nya secara sempurna. Lebih dari 3 juta kaum Muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah, 9 Dzulhijjah 1434 H/15 Oktober 2013 untuk

Lebih terperinci

Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama

Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi Redi Sofiadi Rika Siti Syahidah

SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi Redi Sofiadi Rika Siti Syahidah SIFAT MALU (Al Haya) Editor: Nunung NS Disajikan Oleh: M. Rofiqi 0808481 Redi Sofiadi 0809337 Rika Siti Syahidah 0809335 Malu itu adalah fitrah dan tabiat di dalam jiwa manusia, malu itu akan bertambah

Lebih terperinci

Betapa Ngerinya Neraka

Betapa Ngerinya Neraka Betapa Ngerinya Neraka Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer JAGALAH ALLAH NISCAYA ALLAH MENJAGAMU Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas ra ia mengatakan, Pada suatu hari ak pernah dibonceng dibelakang Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, lalu beliau bersabda, Wahai anak

Lebih terperinci

lagi. Allah tidak akan mengampuni pelakunya dan Allah pasti akan

lagi. Allah tidak akan mengampuni pelakunya dan Allah pasti akan Bahaya syirik Ketika umat ditimpa berbagai macam krisis, baik krisis ekonomi, moral, akhlaq maupun aqidah, mulailah berbagai macam organisasi dakwah dan tokoh-tokoh para dai mencari solusi. Mereka berupaya

Lebih terperinci

Agar Nabi Muhammad Mencintai Kita

Agar Nabi Muhammad Mencintai Kita Agar Nabi Muhammad Mencintai Kita Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Khutbah Pertama Maasyirol Muslimin yang dirahmati Allah

Khutbah Pertama Maasyirol Muslimin yang dirahmati Allah Allah Swt Mengingatkan Orang Beriman dan Rasulullah Saw Menganjurkan Tentang Pentingnya Puasa Ramadhan Khutbah Pertama Adapu judul khutbah pada siang ini yaitu: Allah Swt Mengingatkan Orang Beriman dan

Lebih terperinci

Kitab (Al-qur an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, (sebagai) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah : 2) ABSTRAK

Kitab (Al-qur an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, (sebagai) petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah : 2) ABSTRAK Dan Tuhan kalian berfirman : Berdoalah kepadaku, (niscaya) akan Kuperkenankan bagi kalian, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah- Ku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan

Lebih terperinci

Perintah Pertama di Dalam Alquran

Perintah Pertama di Dalam Alquran Perintah Pertama di Dalam Alquran Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah

Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Khutbah Jum'at. Memaafkan Sesama Sebelum Ramadhan Tiba. Bersama Dakwah 1

Khutbah Jum'at. Memaafkan Sesama Sebelum Ramadhan Tiba. Bersama Dakwah 1 Bersama Dakwah 1 KHUTBAH PERTAMA.. * Hari ini kita hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadhan yang mulia. Ini merupakan bagian dari nikmat Allah yang

Lebih terperinci

Tafsir Surat Al-Kautsar

Tafsir Surat Al-Kautsar Tafsir Surat Al-Kautsar Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Keutamaan 10 Hari Pertama Dzulhijjah

Keutamaan 10 Hari Pertama Dzulhijjah Keutamaan 10 Hari Pertama Dzulhijjah Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah,

Lebih terperinci

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Kewajiban cinta kepada Rasul shallallahu alaihi wa salam, kenapa harus cinta Rasul shallallahu alaihi wa salam?, apa tanda-tanda cinta Rasul shallallahu

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A. Soalan PERKARA MARKAH 1 X 2 m

PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A. Soalan PERKARA MARKAH 1 X 2 m PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN A Soalan PERKARA MARKAH 1) a) i) : azab api neraka puz ym : kebaikan ii) memilih waktu yang mustajab suci daripada hadath menghadap kiblat mengangkat keduadua belah tangan

Lebih terperinci

Di antaranya pemahaman tersebut adalah:

Di antaranya pemahaman tersebut adalah: MENYOAL PEMAHAMAN ATAS KONSEP RAHMATAN LI AL- ÂLAMÎN Kata Rahmatan li al- Âlamîn memang ada dalam al-quran. Namun permasalahan akan muncul ketika orang-orang menafsirkan makna Rahmatan li al- Âlamîn secara

Lebih terperinci

Doa Angin Ahmar Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang; dan dengan-nya kami memohon pertolongan; dan dengan Allah; dan dari Allah; dan kepada Allah; dan segala pujian tertentu bagi

Lebih terperinci

"Bersegeralah berhaji yakni haji yang wajib, sebab sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepadanya." (HR Ahmad dan lainnya)

Bersegeralah berhaji yakni haji yang wajib, sebab sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepadanya. (HR Ahmad dan lainnya) A. Kewajiban Berhaji Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula di bangun untuk (tempat beribadah) manusia,baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.padanya

Lebih terperinci

10 Cara Sukses dalam Islam

10 Cara Sukses dalam Islam 10 Cara Sukses dalam Islam By Rahmat, www.motivasi-islami.com Ada 10 Cara Sukses dalam Islam, ini belum semuanya, tetapi jika dilakukan ini sudah sangat dahsyat. Sudah banyak bukti dan cerita akan keberhasilan

Lebih terperinci

Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH

Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH Tahlil Arwah TAHLIL ARWAH Kehadrat penghulu kami, kekasih kami dan penolong kami nabi Muhammad S.A.W. dan kepada semua roh ibubapa, para sahabat dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, rahmat Allah ke

Lebih terperinci

DAFTAR TERJEMAH. Alquran No Halaman Bab Terjemah 1

DAFTAR TERJEMAH. Alquran No Halaman Bab Terjemah 1 DAFTAR TERJEMAH Alquran No Halaman Bab Terjemah 1 2 1 Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan

Lebih terperinci